Levenslang in een VN-gevangenis

Eeuwige vluchtelingenstatus Palestijnen obstakel voor oplossing

Titelfoto: Droneopname Palestijns protest aan grens Gaza/Israel -Screenshot Ruptly RT

Wij zijn diep verontrust door de toenemende spanningen rondom Gaza …”; “wij betreuren het verlies aan mensenlevens …”; “vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht …”; “onze gedachten zijn bij de familieleden van de slachtoffers …”; “vredelievende protesten in bezet gebied …”; “een schending van humanitair en internationaal recht …“; “een einde maken aan de blokkade van Gaza …”; “alle grensovergangen openen …”; “hoewel Israël het recht heeft zich te verdedigen …”; “een onderzoek instellen naar disproportioneel …”.

Een greep uit de obligate en volstrekt inwisselbare citaten die voorkomen in vrijwel alle verklaringen over de ontwikkelingen rond de eind maart ingezette Palestijnse Mars van de Terugkeer. Uitspraken van onder meer onze EU-buitenland tsarina Federica Mogherini, de VN-ambassadeurs van de Organisatie van islamitische landen (OIC), het opperhoofd van het VN-mensenrechtencircus António Guterres en onze eigen man in de VN, Karel van Oosterom. Opvallend is dat geen van de criticasters de naam Mars van de Terugkeer laat vallen, noch die van hoofdsponsor Hamas – de terreurgroep die sinds 2007 Gaza en haar inwoners in een meedogenloze wurggreep houdt.

De Mogherini’s van deze wereld roepen op gevallen terroristen
als
slachtoffers van disproportioneel geweld te herdenken

Terroristen

Dat het merendeel van de slachtoffers bestaat uit Hamas terroristen – die in de Palestijnse media prompt gepresenteerd worden als martelaren gefotografeerd met hun raketten en bazooka’s – is voor onze mensenrechtenliefhebbers de moeite van het vermelden niet waard. In hun verlichte anti-koloniale geesten zijn de ‘gevallenen’ strijders die vechten tegen een bezettingsleger. Daarom worden wij door de Mogherini’s van deze wereld opgeroepen de gevallen terroristen als slachtoffers van disproportioneel geweld te herdenken.

Onbenul

In Nederland werd deze Hamas herdenking in gang gezet door CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Als CDA-buitenlandwoordvoerder bracht hij een bezoek aan de Palestijnse missie in Den Haag om daar het condoléanceregister te tekenen en samen met het hoofd van de missie, mevrouw Sulaiman, de omgekomen terroristen plechtig te herdenken. Dat de oud-docent geschiedenis Van Helvert het hoofd van de missie, mevrouw Sulaiman, aansprak als ambassadeur, zal zeker hebben bijgedragen aan de zichtbare ontroering van het treurende tweetal.

Kritiek op deze legitimering van terreur wijst Van Helvert verontwaardigd af. Hij herdenkt alle ‘slachtoffers’. Al met al een diep beledigende CDA-boodschap voor alle nabestaanden van de slachtoffers van Hamas-terreur. Zoveel onbenul, of zo u wilt kwaadaardigheid, van een Kamerlid uit een regeringsfractie is in het Nederland van Rutte III helaas geen uitzondering meer.

Turkse tiran

In zo’n wereldwijd moreel verdorven atmosfeer is het niet verwonderlijk dat de Turkse tiran Erdogan – de Anatolische antisemiet die droomt van een nieuw Ottomaans kalifaat – zich onweersproken mag mengen in het anti-Israëlische koor. “Hé Netanyahu! Je bent een bezetter. En het is als bezetter dat je op deze grondgebieden verkeert. Tegelijkertijd ben je een terrorist.”, zei hij in een televisietoespraak. “Ik hoef de wereld niet te vertellen hoe wreed het Israëlische leger is. De terreurstaat Israël richt bloedbaden aan.

Het komt uit de mond rollen van een dictator die Noord-Cyprus bezet houdt, Noord-Syrië “etnisch zuivert”, Yazedi vrouwen en kinderen laat verdwijnen en journalisten, critici en politieke opponenten opsluit en martelt. Gruweldaden die onze Europese, islamitische en VN-mensenrechtenvrienden zonder noemenswaardig verzet tolereren. Het zijn geen zaken waarvoor diplomaten hun cocktailparty’s verlaten, de Veiligheidsraad bijeen roepen of een EU-commissaris als Frans Timmermans zijn drie sterren dis laat onderbreken. Er zijn immers geen Joden bij betrokken. En Turkije is per slot van rekening onze NAVO-partner en EU-bondgenoot.

Propagandastunt

Het is wel zeker dat Israël tijdens de Mars van de Terugkeer te maken zal krijgen met meer terroristisch geweld, internationale anti-zionistische protesten en talloze veroordelingen door de bewoners van onze morele hoogvlakten. Iedere afgedwaalde kogel, vuurpijl of onverklaarbare schaafwond, zal door de EU-elite en de VN-voorgangers worden aangegrepen om de legitimiteit van de Joodse staat in twijfel te trekken en verder te ondermijnen.

de juridische doodkist voor Israël, die gebouwd wordt door goedopgeleide, goedgeklede, goedgebekte Arabische en Westerse Jodenhaters

In die zin is deze Palestijnse propagandastunt nu al een succes. Ieder Palestijns slachtoffer betekent een nieuwe nagel in de juridische doodkist voor Israël, die gebouwd wordt door goedopgeleide, goedgeklede, goedgebekte Arabische en Westerse Jodenhaters. Iedere week wordt de diplomatieke druk verder opgevoerd en brult de Palestijnse VN-vertegenwoordiger en bloedsprookjes-verteller Mansour om onderzoek, vervolging en VN-troepen op de grond. Geen wonder dat alle elkaar bestrijdende Palestijnse facties op zo’n moment bereid zijn eenheid te veinzen en de eigen bevolking als offervlees naar het strijdtoneel te duwen.

De UNRWA-vluchteling

De Mars van Terugkeer zal zes weken in beslag nemen en eindigt op de dag dat Israël haar onafhankelijkheid viert. Een dag die de Palestijnen herdenken als ‘De Catastrofe’- het verlies van de eerste Arabisch-Israëlische oorlog. Een aanvalsoorlog die, gestart door de Arabische landen, na een bittere strijd tegen alle verwachting in succesvol werd afgeslagen door de inwoners van de prille Joodse staat. Een ‘Catastrofe’ voor Arabieren die in afwachting van de totale vernietiging van Israël door de Arabische legers in 1948 uitweken naar de omringende landen. Speciaal voor hen werd een aparte VN-organisatie opgericht: UNRWA. Niet om ze als vluchteling te helpen met het verkrijgen van asiel en nieuwe permanente huisvesting maar om ze te begeleiden en voor te bereiden op hun terugkeer.

De UNRWA-vluchteling was geboren. De Arabische vluchtelingen die het bestaan en de overwinning van Israël weigerden te accepteren begonnen zich in de revolutionaire jaren zestig te tooien met de naam Palestijn. Hun in Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië geboren leiders sponnen een verzonnen narratief over een oud inheems volk dat verdreven werd door Joodse kolonisten. Een verhaal dat met behulp van diplomatieke druk, olieboycots en economische chantage door de Arabische Liga, de OIC en de OPEC, net zolang werd herhaald totdat het ook door westerse diplomaten en politici als waarheid werd verkocht.

De mensenrechtenmeute mekkert liever mee met spookverhalen over Apartheid in een land waar Arabieren op alle niveau’s meedraaien.
Spookverhalen

Dat Israël bijna 2 miljoen Arabische inwoners telt die het land voor geen goud zouden willen verlaten wordt voor het gemak vergeten. De mensenrechtenmeute mekkert liever mee met spookverhalen over Apartheid in een land waar Arabieren in alle sectoren van de maatschappij op alle niveau’s meedraaien.

Volgens onze politici, journalisten, arabisten en andere Midden-Oosten-deskundigen is de situatie van dit inmiddels zeventig jaar oude conflict uiterst complex. Maar is dit ook zo? Dat is zeker het geval voor mensen die zich verliezen in ieder hysterisch detail, opgevist uit de niet aflatende nieuwsstromen van de dag. Onvermijdelijk ook voor alle politici en activisten die het conflict bekijken door een ideologisch gekleurde bril.

Maar voor degenen die hun blik richten op de overkoepelende krachten die in deze regio aan het werk zijn ontrolt zich een simpeler schouwspel. Een helder beeld dat antwoord biedt op vragen als: wat is er daadwerkelijk aan de hand in Gaza, de Palestijnse gebieden en de vluchtelingenkampen; welke oplossingen zijn er mogelijk; welk deel van de bevolking is vluchteling; welke perspectieven hebben zij en wie bepaalt hun toekomst. Maar bovenal: welke partijen zijn er gebaat bij de instandhouding van dit conflict.

Kunstmatige vluchtelingen

Als we uitzoomen valt op, dat dit absurde conflict kunstmatig in leven gehouden wordt. Ten koste van miljoenen onschuldigen. Er is geen plek op aarde en geen nasleep van een oorlog denkbaar waarbij oplossingen voor een vluchtelingenprobleem al 70 jaar worden tegengehouden. Bewust tegengehouden door meerdere partijen, ieder met hun eigen en gedeelde belangen. Waar ook ter wereld en hoe vreselijk de oorlogsverschrikkingen, de vluchtelingenproblematiek wordt altijd binnen één generatie opgelost.

De VN-organisatie UNHCR leidt en coördineert al meer dan 65 jaar over de hele wereld hulpacties om vluchtelingen te beschermen en snelle, adequate oplossingen te zoeken voor deze vluchtelingenproblematiek. Met groot succes. De UNHCR richt zich op asiel, herhuisvesting en integratie van vluchtelingen. Voor de UNHCR zijn vluchtelingen mensen die vanwege oorlog of vervolging hun land moesten verlaten. Hun nakomelingen worden niet beschouwd als vluchteling, maar als inwoners van het nieuwe woon- en geboorteland.

Ruimere definitie

Op aandrang van de Arabische staten in de VN werd in 1949 een aparte organisatie opgezet voor Arabisch/Palestijnse vluchtelingen: UNRWA. Een VN-organisatie die bovendien een andere, veel ruimere vluchtelingen definitie hanteert dan de UNHCR. UNRWA-vluchtelingen zijn: “personen die in Palestina leefden tussen juni 1946 en mei 1948, die zowel hun huis als bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt als gevolg van het Arabisch-Israëlisch conflict in 1948” met als verbijsterend extraatje: “en alle nakomelingen van deze personen.

UNRWA is een politiek instrument voor Arabieren en Arabische regimes die de verloren oorlogen tegen Israël alsnog willen winnen

Daar komt bij dat UNRWA in tegenstelling tot de UNHCR geen permanente oplossing biedt aan Arabische vluchtelingen, maar zich tot taak heeft gesteld hen net zo lang te verzorgen totdat ze weer kunnen terugkeren naar de plek waar zij of hun voorouders tussen juni 1946 en mei 1948 verbleven. En zo werd de UNRWA een politiek instrument voor Arabieren en Arabische regimes die de verloren oorlogen tegen Israël alsnog willen winnen, bijgestaan door alle antisemitische staten binnen de VN.

CE88214C-59B2-4AAD-938C-F0757530BB5E

Politiek wapen

Van de oorspronkelijk honderdduizenden vluchtelingen zijn er inmiddels nog zo’n vijftienduizend in leven. UNRWA heeft zich vanaf dag één gericht op groei. De vele generaties nakomelingen hebben gezorgd voor een miljoenenaanwas. Op dit moment heeft UNRWA meer dan zes miljoen vluchtelingen onder haar hoede. Zij verblijven in UNRWA-vluchtelingenkampen in Jordanië, Syrië en Libanon. Gek genoeg ook daar waar Palestijnse Arabieren hun land zelf besturen – in Gaza en de gebieden die in handen zijn van de Palestijnse Autoriteit.

Want ook de Palestijnse leiders gebruiken de UNRWA-vluchteling als politiek wapen. De Palestijnse ambassadeur in Libanon liet zich in een interview met de Libanese krant Daily Star ontvallen dat Palestijnse vluchtelingen nooit staatsburger kunnen worden van de staat Palestina. De UNRWA-Palestijnen horen thuis binnen de pre-1967 grenzen. En zolang dat gebied geen Palestina is… Kampbewoners in Gaza en de Palestijnse area’s kunnen enkel rekenen op bijstand en beloningen bij demonstraties en het plegen van aanslagen. Daar hebben de Palestijnse autoriteiten ruim 340 miljoen per jaar voor over.

Uitgesloten

Uitsluiting is ook de houding van Syrië, Libanon en Jordanië. Landen waar miljoenen Palestijnse Arabieren opgroeien en sterven in volstrekte uitzichtloosheid. Hen wordt op alle mogelijke manieren verhinderd deel te nemen aan de maatschappij. Staatsburgerschap wordt ze onthouden. Zodoende zijn zij uitgesloten van regulier onderwijs, banen, gezondheidszorg en financiële voorzieningen. Hun lot ligt volledig in handen van UNRWA en de VN.

UNRWA vormt een staat binnen een staat. Kinderen krijgen onderwijs in UNRWA-scholen waarin hen voorgehouden wordt dat ze ooit zullen ’terugkeren’. Docenten wakkeren haat aan tegen de Joden die het Palestijnse land bezetten. Het lesmateriaal is doordrenkt van antisemitisme. De kinderen worden vergiftigd met fantasieën die niets van doen hebben met de werkelijkheid. Gewelddadig verzet wordt aangemoedigd en martelaarschap verheerlijkt.

En zo zijn miljoenen Palestijnen veroordeeld tot levenslang.
Levenslang in een VN-gevangenis.
VN-gevangenis

Hun ouders en verwanten zijn in dienst van UNRWA of krijgen een uitkering van deze VN-organisatie. Nergens wordt iets structureels opgebouwd. UNRWA-vluchtelingen zullen, tenzij ze ontsnappen, nooit deelnemen aan een echte maatschappij waarin ze kunnen werken aan een eigen toekomst. En zo zijn miljoenen Palestijnen veroordeeld tot levenslang. Levenslang in een VN-gevangenis. Want ieder zinnig mens weet dat Israël niet verdwijnt. En dat de miljoenen UNRWA-onderdanen niet kunnen terugkeren naar een plek waar ze nooit hebben gewoond.

De UNRWA-kampen kosten de wereldgemeenschap ieder jaar anderhalf miljard dollar. Anderhalf miljard om het uitzichtloze bestaan van miljoenen te laten voortduren. Anderhalf miljard voor mensen die groot gebracht worden in haat en ingezet als pionnen in de strijd tegen Israël. Dat deze mensonterende toestand nog altijd bestaat is een van de grootste wandaden uit het bestaan van de VN. Onder het mom van mensenrechten houdt de VN miljoenen mensen geknecht. Het is weerzinwekkend dat landen, politici en organisaties uit het verlichte, vrije Westen hieraan bijdragen. Dat deze schandalige toestand met uw geld in leven wordt gehouden.

UNHCR

Van onze huidige politieke kaste hoeven we niets te verwachten. Onze BuZa-minister Kaag heeft jarenlang bestuursfuncties bekleed binnen de UNRWA en is nog altijd nauw betrokken bij deze organisatie. Uit haar mond rollen slechts aansporingen om UNRWA zoveel mogelijk te steunen. Het is ook de tekst van onze minister-president Rutte. En van dwaallichten als de CDA-terroristen-herdenker Martijn Helvert. Van zulke Kamerleden kunnen we geen voorstel, noch steun verwachten om onze betalingen aan deze corrupte politieke organisatie te stoppen.

En toch is dat de enige oplossing. Zonder UNRWA zou dit eindeloos voortslepende conflict niet meer bestaan. Zou de uitzichtloosheid, het leed en het bloedvergieten stoppen. Hef UNRWA op. Hevel de nog levende bejaarde vluchtelingen over naar de UNHCR. De miljarden die UNRWA verslindt moeten worden ingezet om de integratie van de resterende vluchtelingen te bevorderen in de landen waar zij al generaties lang wonen en geboren zijn. De VN zou deze opvanglanden moeten helpen om alle in niemandsland levende UNRWA-gevangenen echt staatsburgerschap te verlenen.

Ideologisch verblind

Dat beleid is inmiddels ingezet door de VS. Keuzes die keihard worden gedwarsboomd door een ideologisch verblinde EU en onze eigen regering. UNRWA-slachtoffers hebben recht op een menswaardig bestaan. Vrijheid, een eigen huis, een goede opleiding en de mogelijkheid je eigen bestaan zin te geven. Een leven zoals ieder ander. Wie als politicus een greintje fatsoen in zijn donder heeft biedt ze dat perspectief en stopt de financiering van het kwaad dat UNRWA heet.

Het is de enige oplossing. De juiste politieke stap. Een besluit dat de levens van miljoenen tot levenslang veroordeelde Palestijnen perspectief kan bieden.

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
9 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
5 jaren geleden

Geachte heer van As, een uitstekend artikel met waarheden die klinken als een klok. Fantastisch en begrijpelijk te lezen. Well done!

Gerrit
Gerrit
5 jaren geleden

Ik ben onder de indruk van de wijze waarop u het verwoord. Het grootste probleem is dat we alleen maar meelopers hebben(lees: Kaag, Rutte, Timmermans, etc.) niemand durft bang voor het eigen hachje. Ben blij dat er mensen zijn zoals u. Het Joodse volk zullen ze er nooit onder krijgen, never.

trackback

[…] als de slachtoffers van het Iraanse regime, de Koerden, de gevangenen in de kerkers van Erdogan of de gegijzelde bevolking in Gaza en Libanon. Noch de Amerikaanse politici en diplomaten die dag in dag uit proberen het […]

trackback

[…] stoppen van de UNRWA-steun komt decennia te laat. Deze zieligheidspropagandamachine diende jarenlang als fraudesubsidie. Niet alleen heeft die de corruptie in leven gehouden, maar ook […]

trackback

[…] om ‘terug te keren’ naar een land waar ze nooit gewoond hebben, noch geboren zijn. Dat is een fantasie die nooit werkelijkheid zal worden. Nee, de Hamas-mars is vooral uit antisemitisch oogpunt een schot in de […]

likoednederland
likoednederland
5 jaren geleden

Zo is het. Zie ook het persbericht van Likoed Nederland over de te kort schietende berichtgeving:
https://likud.nl/2018/04/berichtgeving-gaza-rellen-schiet-tekort/

9
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x