Het Deugsysteem bedreigt de vrije Westerse samenleving

Taboe op wezenlijke maatschappelijke discussies

CC0 CC0

 

Ieder tijdperk en iedere samenleving wordt gekenmerkt door een set van dominante normen en waarden. Zo ook onze tijd. De reden om aandacht te besteden aan ons morele systeem, is dat het grote gevolgen heeft voor hoe we omgaan met maatschappelijk relevante kwesties. Dit artikel gaat over de werking van het Deugsysteem. De lens waarmee velen naar de eigen maatschappij kijken.

Trauma’s

De westerse wereld heeft trauma’s opgelopen die niet kunnen worden gerijmd met haar liberale en vrijzinnige wortels. De vernietiging van zes miljoen Joden door de nazi’s, koloniale rijken waar blanken heersten over andere volken, het houden en handelen van slaven voor inspannende arbeid en twee allesvernietigende oorlogen, gevoerd door de naties van Europa. Deze gebeurtenissen rusten als een schaamtevolle smet op het collectieve geheugen van het Westen.

Foute en goede ideeën

De trauma’s zijn zelfs zo overweldigend dat een dominant deel van de intelligentia in het Westen ten koste van alles vergelijkbare excessen wil voorkomen of in de kiem smoren. Onwenselijke historische uitkomsten worden gezien als ontsproten uit bepaalde ideeën. Die ideeën worden dan ook bestreden en ontmoedigd.

Zo zal de natiestaat alleen maar leiden tot oorlog, zal het erkennen van biologische verschillen leiden tot slavernij, zal het benoemen van culturele verschillen leiden tot neo-koloniale rijken, zal het beschouwen van de islam als veroveringsideologie leiden tot uitroeiingscampagnes en zal het nastreven van ratio en zelfbeschikking leiden tot kille en onmenselijke samenlevingen.

Daarnaast worden de tegenpolen van de verkeerde ideeën juist op een voetstuk gezet: “de VN en de EU gaan ons behoeden voor oorlogen en brengen de mensen dichter bij elkaar”, “alle culturen zijn even goed (multiculturalisme boven alles)”, “je moet bovenal je hart volgen en vertrouwen in het collectief/de overheid”.

Deugsysteem

Het huidige dominante morele systeem is ontstaan rondom het vermijden van foute ideeën. Dit systeem promoot de juiste en straft de foute opvattingen. Het systeem is zo diep verankerd in het wezen van de Westerling dat vrijwel ieder van ons er in meer of mindere mate mee te kampen heeft. Zelfs het in je hoofd overwegen van de verboden ideeën kan al reden zijn om aan je eigen morele zuiverheid te twijfelen.

Het Deugsysteem leeft op gespannen voet met de wetenschappelijke methode. De wetenschap heeft zich tot doel gesteld te onderzoeken hoe de wereld werkt. Het Deugsysteem werkt vanuit het idee hoe de wereld zou moeten zijn. Het beschouwt afgekeurde opvattingen niet alleen als moreel verwerpelijk, maar ook als onwaar. Sterker nog, ze mógen niet waar zijn. Menig wetenschapper, oprecht en zuiver zoekend naar de waarheid, heeft dit spanningsveld aan den lijve ervaren en is door het Deugsysteem op de korrel genomen en soms zelfs uitgeschakeld.

 

Hoger opgeleid

De instandhouders van het Deugsysteem zijn doorgaans hoger opgeleiden met een bovengemiddelde sensitiviteit voor wat hun groep wil. Ze zijn zich terdege bewust van de historische excessen en de schuld van het Westen. Het zal dan ook niet verbazen dat in de sociale wetenschappen veel deugers gevonden kunnen worden. Deugers zijn uitstekend ingelezen en maatschappelijk betrokken. In discussies zijn ze niet zelden betuttelend, alsof ze kinderen uitleggen waar hun denkfout zit.

Links-rechts verwarring

De termen links en rechts zijn nog steeds belangrijk. Maar het gaat tegenwoordig niet zozeer om economisch links of rechts, maar om cultureel links of rechts. Traditioneel is de aandacht uitgegaan naar de economische breuklijn, arm versus rijk. De laatste decennia tekenen de meeste maatschappelijke thema’s zich meer langs de culturele breuklijn af. Het Deugsysteem is gebouwd op het cultureel-linkse gedachtegoed. De maatschappij en de relevante maatschappelijke thema’s zijn doordrenkt met dit gedachtegoed. Cultureel-rechts verzet zich tegen dit morele systeem.

Deugmoraliteit

Net als in een klassieke maatschappij, waarbij mensen in een hogere klasse meer rechten krijgen dan mensen in een lagere klasse, kent het Deugsysteem vergelijkbare morele klasse. Iemand die de principes van het Deugsysteem nastreeft zal eerder als moreel verheven worden beschouwd. Omgekeerd wordt de Ondeuger meestal als abject beschouwd.

Zo kan het zijn dat een Deuger een moreel verwerpelijke handeling uitvoert, maar daar door zijn geestverwanten niet voor wordt veroordeeld. Immers, de persoon bedoelde het goed. Omgekeerd kan een klein vergrijp van een Ondeuger leiden tot een hetze. Of kan zelfs een positieve handeling worden verdraaid tot iets verwerpelijks. Een fraai voorbeeld van Deugmoraliteit in de praktijk is hoe in de media het handelen van Obama (“Deuger”) en het handelen van Trump (“Ondeuger”) worden beoordeeld. Evenzeer worden er vaak verschillende morele maatstaven gehanteerd voor Palestijnen (“Deugers”) en Israëli (“Ondeugers”).

 

Verstoting en vergeving

Hoewel de primaire instandhouding van het Deugsysteem plaatsvindt door indoctrinatie van jongsaf aan, is dit niet voldoende. Systeemverdediging vindt plaats door mensen onder dwang aan het systeem te binden en ondermijnende invloeden buiten de deur te houden.

Een Deuger die “de fout in gaat” wordt publiekelijk tot de orde geroepen. Het Deugsysteem springt er bovenop. In media en politiek wordt de persoon belachelijk gemaakt en besmeurd. Er zijn twee realistische mogelijkheden: diep door het stof gaan of volharden. In het eerste geval zal het Deugsysteem zich genadig tonen en de afvallige opnieuw in de armen sluiten, zij het op de strafbank. In het tweede geval wordt de Deuger verstoten, daarmee tot Ondeuger verwordend. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop het Deugsysteem afrekende met Stef Blok na zijn kritiek op de multiculturele samenleving.

Agressieve buitenschil

Als afvalligen volharden wordt de behandeling geïntensiveerd. Hun leven wordt met de vlooienkam doorgespit op ieder klein smetje dat kan worden opgeblazen en ingezet voor karaktermoord (demoniseren). Het Deugsysteem poogt per definitie een Ondeuger (zegt/denkt de verkeerde dingen) te portretteren als verpersoonlijking van het kwaad.

Zo’n “demon” krijgt te maken met de agressieve buitenschil van het Deugsysteem. Door intimidatie en soms zelfs geweld wordt gepoogd hem het zwijgen op te leggen. Voorbeelden hiervan zijn legio. Denk aan het bekladden van huizen van volksvertegenwoordigers, het met geweld ontzeggen van een publiek platform, het klikken bij werkgevers, het in elkaar slaan van andersdenkenden. In het uiterste geval gaat het zelfs om het doden van een mens, zoals bij de door het Deugsysteem ingegeven moord op Pim Fortuyn. Een mens moet sterk in zijn schoenen staan om weerstand te kunnen bieden aan de agressieve buitenschil.

Reflexen

De prijs voor Niet Deugen is hoog. Niet alleen kun je verstoten worden door je sociale cirkel, je kunt ook je baan – of zelfs je leven – verliezen en van toekomstige kansen worden beroofd. Mensen in het Deugsysteem signaleren dat ze Deugen door de juiste dingen tegen elkaar te zeggen. Dit signaleren is in sociale zin goedkoop; je hoeft niet te weten waarover je praat, je loopt vrijwel geen risico op bestraffing en je verhoogt je kans op goedkeuring van gelijkgezinden omdat je veelal meepraat met het dominante narratief. Als mensen bewust signaleren doen ze aan Deugsignaleren.

 

Vaker nog signaleren mensen onbewust dat ze Deugen. Je ziet het vooral in reacties van mensen die zich gewoonlijk neutraal opstellen. Onbewuste signalering gebeurt bijvoorbeeld als zo iemand in een bijzin zegt het niet eens te zijn met een Ondeuger. Het Deugsysteem maakt dankbaar gebruik van zo’n opmerking. Zo worden lagen van Ondeugd gecreëerd buiten het Deugsysteem. Deze lagen kunnen eindeloos tegen elkaar uitgespeeld worden.

Weeffouten

Doordat het Deugsysteem vaak nuttige ideeën verwerpelijk vindt omdat ze niet voldoen aan bepaalde morele criteria, is het moeilijker de samenleving te wapenen in een crisissituatie. Laat het nu net een crisissituatie zijn waar de Westerse wereld momenteel mee te kampen heeft. Zo is de antidemocratische eigenrichting van de EU voor de Deugers onbespreekbaar omdat de EU ons behoedt voor de veel gevaarlijker natiestaten. De islam wordt niet goed geanalyseerd, want dat strookt niet met de opvatting dat alle culturen gelijk  zijn. Massa-immigratie komt niet op tafel, want daar zou uit kunnen komen dat er wel degelijk zoiets bestaat als conflicterende waardenstelsels.

De aanpak van bijna iedere relevante crisis die Europa nu ervaart wordt geblokkeerd door het Deugsysteem. Het zelfontwikkelde Deugsysteem is daarmee in de kern de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de vrije Westerse wereld.

Het is daarom tijd om onredelijke angsten en schuldgevoelens over de duistere passages van het verleden te ruste te leggen en een nieuw moreel kompas te gebruiken. Dit kompas mag niet op voorhand opvattingen en ideeën uitsluiten. Het dient juist uit te dagen tot een rijk maatschappelijk debat.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Niet geheel toevallig ging het eergisteren in mijn reaguursel nog over het Deugsysteem. Sprekend over migratie stelt Cliteur dat het hierbij gaat om “een duurzaam paradigma dat zich via netwerking, sociale druk en soms regelrechte chantage of dreiging met broodroof reproduceert.” Ik voegde daaraan toe dat het tijd wordt voor een paradigmawisseling die de sociale druk omkeert om zo de kritische dialoog mogelijk te maken. Bijvoorbeeld over de democratische bezwaren tegen de EU, de verankering van de kwaadaardige idealen van de moslimbroederschap (zoals van Denk) in de kern van de islam, de onhoudbaarheid van massamigratie, en de eenzijdige berichtgeving door de MSM. Overigens berust het Deugsysteem op valse premisses. Slavernij is door het Westen afgeschaft, de wereldoorlogen zijn niet de schuld van het Westen maar van Duitsland, dekolonisatie ging met relatief weinig bloedvergieten gepaard. Het Westen heeft veel dingen gebracht die wereldwijd omarmd worden: de rechtsstaat, individuele vrijheden (ook wel bekend als de mensenrechten), de democratie, de universiteit, de wetenschap, de verlichting, de industrialisatie, welvaart, gezondheid en de moderniteit in brede, sociaal-culturele zin. Diezelfde moderniteit stelt ons ook voor uitdagingen, maar massamigratie op de huidige schaal gaat oplossingen eerder onmogelijk maken. Net zomin als de import van de archaische denkbeelden uit de islam, het introduceren van marxistische samenlevingsmodellen, of het uithollen van de democratische natiestaat daarbij behulpzaam zullen zijn, integendeel. Wat lijkt te ontbreken is een klankbord voor de redelijkheid van dit soort kritiek. Op die manier gaat de paradigmawisseling wel heel langzaam. Misschien komt het kantelmoment op 20 maart a.s.

Sabreur
Sabreur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Op 1 ding na sta ik geheel achter uw reactie, maar wil graag iets recht zetten. Beide wereldoorlogen zijn niet begonnen door Duitsland, maar met name door de verregaande arrogantie van Frankrijk, die het nooit wilden accepteren dat zij nooit een speler van wereldniveau konden worden.
De eerste militaire acties in WO1 was namelijk een franse inval in Duitsland, waardoor Duitsland wel moest reageren.
Na WO1 heeft Frankrijk gezorgd voor een dusdanige stapel eisen dat zij daarmee eigenhandig de voedingsbodem heeft gecreëerd waardoor WO2 is uitgebarsten.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

Ik heb het even opgezocht. WO1 begon met de aanval van Duitsland op Luik als onderdeel van hun beoogde opmars naar Parijs. Duitsland stopte met herstelbetalingen in 1931. Ook de Frans-Duitse oorlog van 1870 was door Duitsland uitgelokt om Elzas-Lotharingen in te pikken. Ik ben het met u eens dat het allemaal voortkomt uit rivaliteit en arrogantie, van zowel Frankrijk als Duitsland. Dat geldt helaas nu ook binnen de EU. Er zou een soort Raad van Redelijkheid moeten komen om onderonsjes tussen Merkel en Macron te voorkomen. Dat is natuurlijk onzin. Dus moet het gezocht worden in een betere institutionele afstemming tussen de Raad van Ministers en het Europarlement. Dat laatste wordt sinds 1979 rechtstreeks gekozen, maar had beter uit de nationale parlementen gekozen kunnen blijven worden, zoals dat sinds 1957 het geval was. Ook heeft de Europese Commissie veel te veel macht, is de Euro een flop, en verdere integratie gevaarlijk voor het democratisch gehalte van de natiestaten, waaruit Europa is opgebouwd.

France
France
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Als het puur erom gaat wie begon, dan is Oostenrijk de dader: het viel Servië binnen omdat die geen Oostenrijkse politie-inspecteurs op hun grondgebied wilden toelaten voor het onderzoek naar de moord op Frans Ferdinand. Duitsland adviseerde zelfs nog Oostenrijk geen oorlog te beginnen gezien het risico dat Rusland Servië militair zou steunen. Omdat zowat elke grote mogendheid in die periode wederzijdse allianties had gesloten en ze daardoor uiterst wantrouwige/vijandige machtsblokken tegenover elkaar vormden en de heersende theorie van “de eerste klap uitdelen”, zag Duitsland zich door de algemene Russische mobilisatie bedreigd, aarzelde niet en wou via België Frankrijk aanvallen, waarna de Engelsen als gevolg van hun neutraliteitsgarantie aan België Duitsland ook de oorlog verklaarden…

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  France

Haha. Dat is dus het probleem met WO1. Je kunt ook wijzen op de Einkreisung van Duitsland, dat zich inmiddels tot de tanden bewapend had. Mijn inschatting is dat Duitsland niet veel meer dan een excuus nodig had om Frankrijk aan te vallen. Vanwege de onderlinge vijandigheid die uiteindelijk ging om grondstoffen en afzetmarkten. Met de huidige globalisering zitten we in hetzelfde schuitje, want er is opnieuw geen sprake van een level playing field om van eerlijke concurrentie te kunnen spreken. De WTO is een wassen neus.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat “deugen” niks met echt deugen te maken heeft.
Veel Westerlingen zijn inderdaad oprecht geschrokken van de zwarte pagina’s uit onze geschiedenis, en willen daarvan leren. een goede zaak. Maar de linkse kerk die ons het “deugen” dwangmatig oplegt heeft helemaal niks geleerd. Integendeel;
– zij adoreerden decennialang Stalin, Hitler, Mao en cs;
– zij adoreren nu nog steeds hamas, mb, isis, hezbollah en cs;
– zij roepen stelselmatig op tot haat en geweld tegen democratische dissidenten;
– zij negeren islamitisch geweld tegen oa joden, vrouwen en homo’s.

Dat heeft dus niks met idealisme of leren van de geschiedenis te maken. Sterker nog, “deugers” zijn vaak te herkennen aan vlaggen en T-shirts van hun heilige martelaar Che Guevara (onlangs nog verheerlijkt op de NPO). Che was een massamoordenaar die het geil vond om de familie van zijn slachtoffers de executieplaats schoon te laten maken. Hèt grote voorbeeld dus van bijvoorbeeld kindermoordenaar Tanya Niemeyer, die als Farc-jihadiste aanslagen pleegde in Colombia.

Wie zich in het “deugsysteem” verdiept ziet al snel dat het allemaal eenrichtingsverkeer is. We mogen wel, pardon, we MOETEN kritiek hebben op een Nederlands kinderfeest (dat nooit racistisch is geweest). Maar elke kritiek op de mensonterende sharia is “islamofobie” (?) en dus (?) “racisme”.
Idem voor slavernij in onze koloniën 200 jaar geleden; versus slavernij NU in Afrika en het Midden Oosten.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Haha, de naam zegt het al: Tsjé Gevaara!

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

ja bizar he? Hoe slechte dingen echt genegeerd worden en er over heen gestapt en gepraat en onschuldige dingen die bij onze cultuur horen of die gewoon bij ons gemaakt / ontworpen zijn (bijvoorbeeld de poppen in de Efteling die nu een ander uiterlijk moeten krijgen) in de ban gaan.
De deugdrammers die dat nou weer hebben aangezwengeld en waarvoor de Efteling lafhartig is gezwicht, hebben nog nooit van karikatuur gehoord. Een pop als boertje met klompen en klederdracht vinden wij toch ook niet erg als die afgebeeld wordt als Hollander? Mensen met zo weinig verbeeldingskracht en gevoel voor humor en met hele lange tenen horen niet in de westerse samenleving thuis.

Awi Cohen
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En zo kan het zijn dat er werkelijk mensen die geloven – tegen alle bewijzen in – dat Labour en Corbyn niet antisemitisch kunnen zijn. Want het zijn ‘deugers’.

Sabreur
Sabreur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De huidige linkse kerk is zo verblind door hun eigen politiek correcte heilige dogma’s, dat zij ervoor zorgen dat de wereld verzand in een chaos, die zijn weerga niet kent. Alles wat we hebben bereikt worden door de Deugmensen teniet gedaan.
Wat de geschiedenis de 17e eeuw kenmerkt door de Verlichting, zal de toekomst de 21e eeuw kenmerken als de Verduistering, met als gevolg een wereldwijde dictatuur van grotere marxistische proporties, waar de Sovjet Unie alleen maar van kon dromen, maar dan met de islam als de enige toegestane staatsreligie.

We kunnen het nog stoppen, maar dan moeten we massaal weer naar de stembussen om tegen het partijkartel te stemmen, die ons kapot willen maken voor eigen gewin.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

ja Sabreur, het klinkt somber, maar zo voel ik het ook. WIJ gaan in elk geval op Forum stemmen.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een voorbeeld van het deugsystheem(?) De urgenda uitspraak van de rechter moet opgevolgd worden! De uitspraak van de rechter dat asiel aanvraag niet toekend, mag genegeerd worden en wordt er alles in het werk gezet om de uitspraak van de rechter te ondermijnen.
Is dit niet een ziekte? Is dit geldelijk eigen belang?

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

ja, selectief winkelen heet dat.
Dat vind ik overigens goed opgemerkt. Was nog niet tot me doorgedrongen.
Interessante casus, inderdaad. Waarom het verschil……. Kennelijk zit er in de asiel uitspraak heel veel ruimte en vrijheid en in het klimaatgebeuren wat op valse kennis wordt opgedrongen en ons duizenden euro’s gaat kosten als het zo gaat als de overheid en de groene deugers willen niet en moet dat wel strikt worden uitgevoerd en nageleefd. HEEL goed argument voor fronsend voorhoofd en eisen om uitleg.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voor mij geldt het deugsysteem in het geheel niet! Ik leef heel bewust en streef ernaar anderen recht te doen en mijzelf in te zetten voor mijn eigen kringen. Ofwel: verander de wereld en begin bij jezelf op jouw plek in de maatschappij. Als je dat serieus doet, heb je niets te maken met een deugsysteem. Mijn geweten en verantwoordelijkheidsgevoel ligt niet bij anderen, maar uitsluitend bij mij! Wat een ander ervan vindt, mag hij/zij helemaal zelf uitmaken, maar wat het ook is, het gaat bij mij regelrecht de prullenbak in als niet ter zake doende en van nul en generlei waarde. Als iedereen dat zou doen zou het wel goed komen met de samenleving. Onacceptabel en arrogant hè, deugers? Bijna net zo arrogant als jullie zelf!

Jan
Jan
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  C.F.J. Ooijevaar

“On”gewild typeer je nou juist de perfecte deugniet! Ik wil jouw reactie daarom niet arrogant noemen, maar juist naïef.

J.Rademaker
J.Rademaker
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  C.F.J. Ooijevaar

Deugen is een verdienmodel.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een nieuw moreel kompas…

Laten we eens beginnen met aritkel 1 GW. Dat wordt nogal eens gepositioneerd als “het fundament van onze democratie”. Als dat zo is, dan vind ik het erg raar dat daar dingen in staan die NIET mogen. Maw, Nederland als “mag niet land”. Voor mij weinig inspirerend. Meer reden om elkaar met argwaan te bekijken.

Stel nou eens dat er dingen in staan die NL wel definieren? Zo dat niet veel meer kunnen inspireren… Laat ik ’s een poging doen.

Artikel 1 gw (buurman Bazarov versie).
Nederland is een vrij en souverein land met vrije inwoners. Nederlanders worden aangemoedigd zelf hun mening te vormen, hun bestaan invulling te geven en hun geluk na te streven. De overheid zorgt voor veiligheid, maakt wetten, en probeert voor iedereen zo gunstig mogelijke randvoorwaarden te creeeren.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“De prijs voor Niet Deugen is hoog”. Dat is het altijd in dictatoriale systemen. Nederland is misschien politiek geen dictatuur maar cultureel wel. Wat nu gebeurt is hetzelfde wat in de communistische landen gewoon was. Hou je aan de goedgekeurde mening anders zwaait er wat. Als je beseft dat de ouders van Jinek juist daarvoor hun land verlaten hebben hetgeen ik aanneem, dan begrijp je de dochterlief toch niet meer. Ik in ieder geval niet. Dit soort figuren hebben het ook nog steeds goed daar onlangs de omwenteling. Zij praten nu gewoon met andere tong. Voorheen speelden ze dezelfde spelletje.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In de evolutie heb je soms spontane genmutaties. Nu hebben we er weer een gevonden ´deuggenmutatie´.

Ron Oortwijn
Ron Oortwijn
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voor het overgrote gedeelte mee eens. Alleen de laatste alinea vind ik te kort door de bocht. Schuldgevoelens over ons verleden kunnen we m.i. niet te ruste leggen. We moeten dit onder ogen zien en fatsoenlijk ‘afhandelen’. Want eerlijk gezegd, dat heeft Nederland niet goed gedaan. Denk aan ons slavernijverleden, de uitbuiting in Indonesie en de facilitering van de vernietiging van Joodse burgers in WO II.
Hiermee kun je het Deugsysteem de wind uit de zeilen nemen.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron Oortwijn

Dat ‘afhandelen’ zitten toch wel wat haken en ogen aan. Is die schuld een morele schuld of een strafrechtelijke schuld (nationaal of internationaal). Golden de huidige morele of strafrechtelijke standaarden toendertijd ook al? Of misschien niet? Is die morele of strafrechtelijk schuld erfelijk? Is het slachtofferschap erfelijk? Welke bewijslast gaan we hanteren?

Is er een maatstaf voor ‘nou is de boetedoening of straf genoeg’? Is het aannamelijk dat de beoogde deugwapperaars het ooit ‘genoeg’ vinden? Hoe nobel ook uw intenties – ik vrees dat u er niet uit gaat komen. Dat is het grote probleem met het ‘deugen’.

Als je echt begaan bent met de zwarte bladzijden uit de historie van iets of iemand. Dan is het voor mij lezen, lezen en nog eens lezen. Onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs. Maak mensen bewust van wat en hoe en vooral ook waarom het ooit zus of zo gebeurde.

Voorbeeldje – ‘Vogelvrij’ van Syste van der Zee.
Onderduiken was nobel en romantisch. Gebeurde in goede harmonie tussen de onderduiker en het ehm.. ‘gastgezin’… dacht ik altijd. Toen las ik het boek van van der Zee… het ging er inktzwart aan toe. Over en weer. Onderduiken bleek vaak gewoon handel.

Via:
https://www.bol.com/nl/f/vogelvrij/30520846/

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

Dag Buurman Bazarov,
Ik ben bang dat ieder generatie opnieuw moet ‘afhandelen’ omdat dit afhandelen, voel ik aan m’n water, niet erfelijk is. -nihilist die ik ben-

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

HEEL goede reactie en bespiegeling van u. Zo voel ik het ook.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron Oortwijn

nou, MIJN voorouders waren daar niet bij betrokken. Noch bij slavernijverleden noch bij het deporteren van Joden in WO II
Waarom hebben wij collectief ‘schuld’ maar komen de Spanjaarden weg met wat ze ‘ons’ aandeden in de 80 jarige oorlog en de Duitsers kijken we toch ook niet boos aan vanwege Hitler?
En Napoleon wilde ons ook er onder krijgen. Waarom geldt dan WEL het ‘slavernij’ verleden? Alles en iedereen uit de koloniën die hier is komen wonen, is er dus alleen maar beter op geworden. Waarom zou IK met dan schuldig moeten voelen voor wat enkele voorouders van met name Amsterdammers hebben gedaan?

Henk
Henk
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

@ Robert Bol. Wat bedoelt u met biologische verschillen?

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

@Henk,

Dat zijn twee hele normale Nederlandse woorden.
Welk woord begrijp je niet, en waarom wil je dat woord niet begrijpen?

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x