Nederland is een elitocratie geworden

De onderkant moet de politieke strijd met de elite aangaan

Mark Rutte bij de Algemene Beschouwingen 2018Titelfoto: Mark Rutte bij de Algemene Beschouwingen 2018. Beeldmateriaal Tweede Kamer.

Toen de Romeinse keizer Honorius in het jaar 410 na Christus van zijn kamerheer vernam dat Rome was gevallen, riep hij “de haan heeft net nog uit mijn hand gegeten”. De decadentie was zover doorgeschoten dat zijn eerste gedachte bij Rome niet zijn keizerrijk was, maar zijn huisdier dat hij zo had genoemd. De Visigoten hadden ondertussen Rome geplunderd, het einde van een eeuwenlange periode van welvaart die was uitgemond in een plutocratie.

Elitocratie

Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen. De naam is een samenstelling van de Griekse woorden πλουτος (rijkdom) en κρατειν (regeren, de macht hebben). We hoeven niet lang na te denken om vast te kunnen stellen dat in de huidige westerse wereld sprake is van een afgeleide vorm van de plutocratie: de elitocratie.

Een kleine groep van machthebbers in de politiek, het bedrijfsleven, de rechtspraak, de bankwereld, universiteiten en de media houdt ook Nederland in haar greep. Het doel: machtsbehoud en – in het verlengde daarvan – zelfverrijking. De onderdelen van de Trias Politica werken verre van zelfstandig: de wetgevende macht volgt braaf de uitvoerende macht en de rechters sluiten zich daar geregeld bij aan. Hoezeer de elite dit ook ontkent: het evenwicht tussen de drie machten en de onderlinge onafhankelijkheid zijn ver te zoeken.

Herkenning

In alle eerlijkheid behoor ik zelf misschien ook wel tot een bevoorrechte groep met een bijbehorend welvarend leven. Maar ik zie de verschraling van de maatschappij om me heen. En ik zie segregatie (boven-onder) en polarisatie (links-rechts) ontstaan als gevolg van dit elitocratische systeem. Daarom vecht ik tegen de elitocratie. Ik denk en schrijf namens de onderkant van de samenleving en voel de verantwoordelijkheid van mijn positie.

Het gaat mij te ver om machthebbers te beschuldigen van het uitvoeren van een actieve agenda. Ik geloof niet in de complotverhalen van de New World Order, de tentakels van Soros, of de Bilderberg groep. Wel geloof ik dat deze groepen een imaginair wereldbeeld oproepen waaraan de elites inspiratie ontlenen. Het zijn de ongeschreven regels. Het is de aanbidding van luxe, de ontworsteling aan de middelmaat en de ontkenning van de bittere realiteit van anderen. Het is individualisme optima forma. Tekenend hierbij is overigens dat laagopgeleiden meer hun omgeving blijken te helpen dan hoogopgeleiden.

Rutte

Rutte is de verpersoonlijking van de elitocratie in Nederland. Zo wist Rutte bijvoorbeeld dat als hij de dividendbelasting zou afschaffen hij goede bestuursfuncties kan verwachten wanneer hij premier-af is. Dat gebeurde immers ook met wijlen premier Kok. Rutte is een meester in het bespelen en katalyseren van het elitocratische systeem, waarin de onderkant macht afdraagt naar boven. Deze machtsafdrachten zijn multidimensionaal: in zeggenschap (afschaffen referendum), in belastingen (omhoog) en soevereiniteit (macht naar Brussel).

Trump

De grootste bedreiging voor een elitocratie is dat het volk in opstand komt. Bijna twintig jaar geleden verscheen er een artikel in de Volkskrant met de titel “Amerika is een door geld geregeerde plutocratie”. De – overigens incorrecte – conclusie van het artikel luidde: “zelfs al zouden de Amerikanen beseffen wat er is voorgevallen en al zouden ze de democratische funderingen van hun republiek willen herstellen, dan nog kunnen ze niets doen.” Het Amerikaanse kapitalistische systeem rekende echter niet op een aanval van binnenuit en baarde het fenomeen Trump.

Verdeel en heers

De elites hebben geleerd van de Amerikaanse verkiezingen en lijken een succesvolle strategie te hebben gevonden in “verdeel en heers”. Aan de lopende band worden grote problemen de maatschappij in geslingerd, waarna een passieve houding wordt aangenomen. De gevolgen zijn vertraging en afleiding, terwijl in de tussentijd de machtsmachine blijft doorlopen. Maand in – maand uit betaalt de bevolking belasting, lopen bedrijfswinsten op ten koste van hogere lonen (blijkend uit de dalende trend van de arbeidsinkomenquote) en soevereiniteit wordt overgedragen naar intransparante, niet-democratisch gelegitimeerde organen.

Tweedeling

Het advies is evident: laat je niet afleiden door mee te doen aan dagdagelijkse reuring. Natuurlijk kan je weer een kwartaal bezig zijn met een Zwarte Piet discussie, jarenlang met migratie of tientallen jaren met klimaat. De tweedeling in de samenleving geeft slechts voordelen bij de elite en de bevolking wordt uit elkaar gedreven. Deze tweedeling is tussen groepen in de samenleving, veelal tussen links en rechts, maar ook tussen autochtoon en allochtoon, tussen universitair en anders-opgeleiden. Het hoogtepunt van de tweedeling heet identiteitspolitiek: het benadrukken van verschillen op basis van gekozen identiteit met een verdeelde bevolking in verwarring als resultaat.

Pak de elitocratie aan

Mijn simpele conclusie is: laten we als onderkant, net als in Frankrijk, veel meer samenwerken om de bovenkant onder druk te zetten, de elite aan te pakken en de maatschappij opnieuw eerlijk in te richten. Laten we de goede zaken van kapitalisme behouden en de bijwerkingen neutraliseren. Partijen als SP, PVV, 50Plus en FvD horen dan ook samen te werken tegen de elitepartijen VVD, D66, CDA en PvdA in plaats van zich te laten wegdrukken als extremistische of niet-salonfähige partijen. De polarisatie dendert door waarbij de realistische kiezer in het midden wordt gedwongen een kant te kiezen.

Links en rechts vechten om een been, de elite loopt er mee heen. Dat is waar tot dusver het op neerkomt. Dat moet stoppen.

Weg met de elitocratie, Nederland moet opnieuw een echte representatieve democratie worden.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
34 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Arie
Arie
4 jaren geleden

Goed stuk.
En dat voorbeeld van die sinterklaasdiscussie is ook heel treffend; goedwillende mensen worden tegen elkaar opgezet vanwege een kinderfeest. Maar dat zogenaamd “racistische” kinderfeest was 8 jaar geleden nog geen enkel probleem, en wordt ook in Suriname en op de Antillen gevierd!

Slechts in een paar jaar tijd hebben een honderdtal flink gesubsidieerde black supremacists ons land zo kunnen splijten. Met dank aan de NPO, een forse berg BN-ers en natuurlijk de subsidie-industrie.

En hoewel oproepen tot haat, geweld, censuur en dictatuur hier traditioneel altijd van links komen, is het verschil tussen “links” en “rechts” inderdaad verdwenen. CDA en VVD voeren hetzelfde wereldvreemde beleid uit dat GL, PvdA en D66 in verkiezingstijd promoten. Zie het verdrag van Marrakesh en de energietransitie. Beide maatregelen zullen Nederland failliet maken, maar de VVD staat er 100% achter.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden

Mij uit het hart gegrepen. Ga stemmen wanneer dat kan. Blijf niet thuis zitten maar stem op andere partijen dan die de macht al decennia lang met elkaar delen. Genoeg is genoeg! We zitten niet te wachten op een kabinet Rutte X.

Rients Hofstra
Rients Hofstra
4 jaren geleden

De benaming elitocratie of particratie is om het even. De remedie ertegen is dezelfde: https://alternatiefstaatsbestel.nl/doelstelling Hierin worden de partijelites gebroken, krijgt het volk meer te vertellen middels directe lijnen met hun favoriete volksvertegenwoordiger, worden partijpolitieke benoemingen taboe. Het bevat ingebouwde referenda die geen D66’er ons kan afnemen en zijn partijonafhankelijke inhoudelijke toppers in dienst van de bv Nederland op het pluche. Het is links noch rechts en volledig transparant, dus geen achterkamertjes. Geen kiezersbedriegende 4 jaar lange coalities, geen uitruilcompromissen en geen wurgende fractiedisciplines. Lobbyisten hebben het nakijken, zeker als de Kamer uit 299 leden gaat bestaan en de senaat volledig wordt hervormd. Dit staat allemaal in het ruwe raamwerk onder de link halverwege. Daarin niet alleen een constatering, maar ook de oplossing.

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden

Ik denk dat we dichter bij het moment dat ‘Rome van vandaag’ valt, dan menigeen vermoedt. En welke haan dan koning kraait, om maar het beeld uit het oude Rome te blijven, dat is nog maar de vraag.
Wegens het gebrek aan goede leiders, die dienstbaar zijn aan over wie zij gesteld zijn, wordt macht als vanzelf overgelaten aan leiders met andere doelstellingen.
Deze trieste vaststelling is niet erg bemoedigend voor ons en zeker niet voor onze kinderen en kleinkinderen.
Het oproepen tot een wel begrijpelijke opstand van het ‘gewone volk’ is ook niet de oplossing. Zie het resultaat na de omvorming van Tsarisme tot Communisme. Evenals toen zal de criminaliteit nog meer toenemen, dan nu al het geval is.

Piet van Linden
Piet van Linden
4 jaren geleden

Veel meer samenwerken zou leuk zijn. Maar de democratie is gegijzeld door de elite. We hebben verkiezingen en kunnen bij de gevestigde partijen alleen maar stemmen op mensen die door het partijbestuur zijn goedgekeurd. Daar zit de weeffout. Want na de verkiezingen klontert de elite samen in een coalitie en direct worden alle verkiezingsbeloften vergeten. Geen probleem er zit toch een “democratisch verkozen regering”. Niet meer gaan kiezen lost niets op. Integendeel. Daarom vind ik Forum voor Democratie de beste nieuwe partij voor hervormingen. Het referendum moet terug. Ministers en staatsecretarissen moeten uit hun eigen ervaringen kunnen besturen. Niet meer droppings van groot onbenul op departementen, omdat die de Elite trouw zullen blijven. Onze democratie is uitgevonden tijdens de Franse en Amerikaanse revoluties. De uiterste gebruiksdatum van het huidige systeem is al lang geleden voorbij gegaan. Hoogste tijd heren !!

Jenny
4 jaren geleden

Deze meneer kan niet beter verwoorden wat ik denk!! Nederlanders pikken alles als makke schapen.

Bert vriezen
Bert vriezen
4 jaren geleden

Beste Rutger, mijn complimenten goed stuk. Uit persoonlijke ervaring (slachtoffer van een corrupt gemeente bestuur, Krimpenerwaard) weet ik als geen ander dat er geen enkele functie scheiding bij de overheid is. Er is geen toezicht. Bij machtsmisbruik, oplichting, valsheid in geschrifte door en in opdracht van gemeentelijke bestuurders kunnen zij hier jaren ongestraft mee doorgaan. De burgemeester, bezwarencommissie, de raad, de politie, het om, de cvdKoning, de minister van binnenlandse zaken, de bestuursrechters, de rvState alsook de ombudsman laten dit alles keer op keer toe. Nee geen centraal plan tegen burgers. Maar herenafspraken om elkaar niet af te vallen. Het einde van de rechtstaat en de democratie

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

Interessante gedachte, dat de elitocratie verdeel-en-heers toepast op de samenleving. Het is in werkelijkheid iets ingewikkelder. Het lijkt er wel op dat elitocratische krachten meer tegenwicht hadden kunnen geven tegen de samenleving verdelende trends. Plutocratieen zijn er altijd geweest. Ze zuigen de veerkracht uit een samenleving. Daarom is concurrentie ook goed (maar niet race-to-the-bottom). Eerlijke concurrentie tussen landen wel te verstaan. Ddus geen migratie (onderdeel van race to the bottom), en geen grootschalig overhevelen van alle industrieen naar China zonder ook maar enig respect voor intellectueel eigendom.Tijd voor een intellectueel-cultureel-moreel-industrieel reveil. #makehollandniceagain.

max
max
4 jaren geleden

Dat ventje dat steeds een _ 1 uitdeelt, zou dat Rutte zijn?

Arminius
Arminius
4 jaren geleden

Spijker op zijn kop. Hier net weer een gemeentelijke herindeling achter de rug geen burger die meer weet waar zijn gemeente voor staat en wie hem/haar vertegenwoordigd. Het lijkt wel een dagtaak van onze elite om de burgers compleet te vervreemden van de democratie zodat ze hun eigen gang kunnen gang. Ik voel wel steeds meer agressie in mezelf opkomen mede veroorzaakt door het terecht komen in een ww situatie na 57 jaar en de manier waarop je dan behandeld wordt. Dit gaat een keer verkeerd!!

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden

Kijk eens goed naar die foto boven het artikel. Ieder weldenkend mens weet ´hier zit iets fout´. En iedere keer weer hetzelfde kiezen. Veel foute mensen dus in Ndereland die het foute wel zien zitten.

Marien
Marien
4 jaren geleden

ja, mee eens.
De partijen van de oppositie moeten VEEL maar samenwerken en niet elkaar bestrijden.
Ik ben het ook eens dat SP niet de PVV mag afz..ken want ze hebben eigenlijk dezelfde normen en waarden. SP was ook altijd nationalistisch.
De migratie is een enorme splijtzwam. SP moet ook TEGEN massamigratie zijn, want anders komen ze NIET op voor hun achterban (als de SP eerlijk is, tenminste) En dat men zo tekeer wenst te gaan tegen FvD snap ik ook geen bal van. Zij vechten duidelijk tegen die elitocratie (echter wil men hen juist als elitair zien) maar je hebt positief elitair en negatief. VVD en D66 GL en deel van het CDA zijn negatief elitair. dus kijken neer op ‘het gepeupel’ . Alleen is het gepeupel wel iets beter geïnformeerd dan men eigenlijk wil. FvD is positief elitair. Je voelt dat zij juist voor de belangen van gewone Nederlanders willen opkomen. En je hebt wel een spreekbuis in de vorm van een partij nodig om op te komen voor de belangen van de ‘gewone man’. Eigenlijk zouden CDA en PvdA daarvoor moeten opkomen, maar PvdA was heel lang alleen maar de belangen van nieuwkomers aan het behartigen en bezig met wegkijken van de problemen die ze meebrachten. CDA waaide met de wind mee waar het pluche was.

emperoratlantis
emperoratlantis
4 jaren geleden

Wat je hier schrijft is PRESIES wat ik ook al een tijdje denk maar dan in een duidelijker verhaal. Het is fijn om te weten dat er andere mensen zijn die het ook presies zo zien zonder in complot theorien of extreemisme (links/rechts) te verdrinken. Sowieso kunnen de 4genoemde partijen samenwerken in het kader van het politieke ‘hoefijzer’ dus er is altijd nog hoop.

karton
karton
4 jaren geleden

Iedere keer als zo’n Haagse dictator het woord “democratie” in z’n mond neemt val ik gierend van de lach van m’n stoel !
Hetzelfde gebeurt als één van die EU-dictators dat woord uitspreekt : gierend van de lach hol ik door m’n huis !
Wij, de bevolking worden aan alle kanten door de “boven-ons-gestelden” besodemieterd.
Ik verblijf momenteel in Oostenrijk, super-benz. € 1,374.
Pensioenen worden verhoogd met bijna 3 %
Kinderbijslag wordt verhoogd; en nog een paar “prettige” dingen voor de Oostenrijkers.
Benzineprijzen zijn o.a. in Duitsland en NL tot record hoogte gestegen, en dat zou dan liggen a.d. transportkosten. En dát vergeleken met een “moeilijk” bereikbaar land als Oostenrijk dan is ’t toch helder dat wij bedonderd worden, en dat niet alléén met de benz. prijzen !!

ni28
ni28
4 jaren geleden

Een high end kwaliteitsartikel zoals wij van OpinieZ gewend zijn.
Zoals gebruikelijk zijn de lusten voor de kleine elite en de lasten voor het grote volk. Dat alles onder de mom van democratie. Naast de rijke minderheden zijn het ook de activistische minderheden die het land in hun greep houden. Individualisme heerst. En de zwijgende meerderheid staat in de rol van nuttige idioten onder haar motto: Wij hebben het toch nog goed? Handig voor de heersende minderheden. Zo hou je ze in stand!

ni28
ni28
4 jaren geleden

Wat heeft het voor zin om voor hogere lonen te gaan demonstreren als de elite het op andere wijze weer terug haalt? Demonstreer liever tegen de elite, de hogere loon komt dan vanzelf ook wel. Anders stemmen alleen helpt niet want de verkieziningstraject is al vast gemanipuleerd door van tevoren gemaakte keuzes en uitsluitingen.

John
John
4 jaren geleden

Goed stuk.. en ik zou de NWO toch maar wel serieus nemen!

trackback

[…] Source: OpinieZ Nederland is een elitocratie geworden […]

gurtie
gurtie
4 jaren geleden

Ik wil hierbij alleen complimenten geven voor het verhelderende, goed ge/beschreven stuk. Bedankt.

Cool Pete
Cool Pete
4 jaren geleden

De voornaamste reden, dat deze elites en dit partij-kartel,
aan de macht kan blijven,
is : de invloed en manipulatie van de gesubsidieerde media : kranten, bladen, televisie , enz:
vooral die NPO = Staats-Omroep :
uit belasting-geld : verplicht, onopzegbaar, eeuwig-durend. Dwingelandij.

RTL-concern = Bertelsmann VfB = George Soros, is net zo erg.
[ Zie ook de on-wettelijke RTL-deals decennia terug, via J-C Juncker, EC. ]

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden

Bert Vriezen.
Goede reactie, ook de anderen.
Alle partijen, m.u.v. FVD, zijn tegen de PVV van Wilders, ook 50PLUS en SP zijn daar tegen.
Zij willen ook graag bij de elite horen en meedoen in de (dikbetaalde) banencarroussel!

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden

Helemaal mee eens.
Rutte is, net als bijna alle politici, alleen voor zichzelf bezig om een toekomstig dikbetaald baantje te bemachtigen.
Daar offert hij heel Nederland voor op.
Dit geldt volgens mij ook voor vele linkse. “journalisten”
PVV-ers doen hier niet aan mee.
Zij zijn voor het landsbelang.
Zij krijgen helemaal geen baan, vooral bij de overheid niet!
De SP doet ook al mee met de banencarroussel.

trackback

[…] Allemaal voortkomend uit onvrede onder de bevolking over het beleid van hun regeringen. De elitocratie lijkt deze onvrede niet te willen zien en gaat onverstoorbaar door met massa-immigratie, peperduur […]

trackback

[…] Zoals bekend bevinden we ons opnieuw in een klassenstrijd. De gewone Nederlander vecht tegen de elitocratie. Waar de gewone Nederlander graag zijn eigen individuele soevereiniteit koestert, verwacht hij een […]

trackback

[…] middenklasse. De confessionele onderklasse is al jaren uit beeld. De partijtop is opgestegen in het elitocratische systeem, waarbij het draait om Brussel, internationale verdragen, belastingverhogingen en de […]

trackback

[…] ‘elitocratie’ geworden die vooral met zichzelf of hun volgende baantje bezig zijn. Zie hiervoor het stuk dat Rutger van den Noort op 25 november 2018 heeft gepubliceerd op […]

trackback
4 jaren geleden

[…] van het partijbelang en je komt tot de conclusie die Rutger van den Noort al trok in zijn column Nederland is een elitocratie geworden op collegablogsite Opiniez. De vraag die dan bij de burger rijst is of het nog wel zin heeft om […]

trackback

[…] over het verzet tegen globalisering op OpinieZ: lees Jan Gajentaan, Rutger van den Noort en Johannes […]

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Interessant verhaal, maar ik denk wel dat het een beetje kort door de bocht is om te stellen dat de oppositie zich laat wegdrukken. Het huidige, ondemocratische, cordon sanitair is tenslotte niet door PVV/FvD opgetrokken. Als puntje bij paaltje komt is het de publieke opinie die bepaald wie er regeert, en deze publieke opinie wordt gevormd door opleidingsinstituten en media. Dit betekend dus dat de werkelijke macht zich bij de opleidingsinstituten en de media bevind, die beiden stevig in handen zijn van lieden met een links gedachtegoed. Dit linkse monopolie moet dus verdwijnen, omdat met dit monopolie onze democratie niet meer dan een schijn democratie is. Probleem is dan natuurlijk dat enkel de zittende machthebbers dit probleem effectief aan kunnen pakken, maar hier geen baat bij hebben, het is strijdig met hun belangen. Het houd elkaar dus in stand, maar er zit een zwakke schakel in de ketting, en die zwakke schakel is het internet. Het internet is het enige opinie sturende apparaat dat (nog) niet volledig door links gecontroleerd wordt. Het is niet voor niets dat types als Ollongren en Macron vol op het orgel gaan om het internet de mond te snoeren. De huidige cirkel van macht zal in ieder geval doorbroken moeten worden, de linkse elite naar huis gestuurd, en daarna moet ons democratische systeem grondig herzien worden, om herhaling te voorkomen.

trackback

[…] de elitocratie, waar collega OpinieZ-columnist Rutger van den Noort afgelopen zondag op duidde in zijn column. Voor zaterdag 1 december zijn in ieder geval ook in ons land manifestaties […]

Frans
Frans
4 jaren geleden

Interessant verhaal, maar ik denk wel dat het een beetje kort door de bocht is om te stellen dat de oppositie zich laat wegdrukken. Het huidige, ondemocratische, cordon sanitair is tenslotte niet door PVV/FvD opgetrokken. Als puntje bij paaltje komt is het de publieke opinie die bepaald wie er regeert, en deze publieke opinie wordt gevormd door opleidingsinstituten en media. Dit betekend dus dat de werkelijke macht zich bij de opleidingsinstituten en de media bevind, die beiden stevig in handen zijn van lieden met een links gedachtegoed. Dit linkse monopolie moet dus verdwijnen, omdat met dit monopolie onze democratie niet meer dan een schijn democratie is. Probleem is dan natuurlijk dat enkel de zittende machthebbers dit probleem effectief aan kunnen pakken, maar hier geen baat bij hebben, het is strijdig met hun belangen. Het houd elkaar dus in stand, maar er zit een zwakke schakel in de ketting, en die zwakke schakel is het internet. Het internet is het enige opinie sturende apparaat dat (nog) niet volledig door links gecontroleerd wordt. Het is niet voor niets dat types als Ollongren en Macron vol op het orgel gaan om het internet de mond te snoeren. De huidige cirkel van macht zal in ieder geval doorbroken moeten worden, de linkse elite naar huis gestuurd, en daarna moet ons democratische systeem grondig herzien worden, om herhaling te voorkomen.

trackback

[…] Allemaal voortkomend uit onvrede onder de bevolking over het beleid van hun regeringen. De elitocratie lijkt deze onvrede niet te willen zien en gaat onverstoorbaar door met massa-immigratie, peperduur […]

Nico Thenu
Nico Thenu
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mee eens, maar naar mijn idee zijn FvD en in nog sterkere mate de PVV nou juist ook partijen die pieten-discussies en andere voor de elite ongevaarlijke discussies aandrijven. Ik verwacht dus geen samenwerking. Veel mensen vergeten ook dat Geert Wilders een ex-VVD’er is die vanuit de oppositie de machtspositie van Mark Rutte en de VVD juist beschermd. Mark, Thiery en Geert zijn stiekem vrienden. Door te stellen dat de VVD voor de rijken is bevestigd met name Geert hun keuze. Door te stellen dat links voor de moslims is, zorgt hij ervoor dat arme kiezers op hem stemmen of niet meer stemmen, waardoor de positie van de VVD juist sterker wordt. Door zichzelf buiten te sluiten van wat voor coalitie dan ook, isoleert hij feitelijk de kiezers die Mark Rutte weg wil hebben.

Jan bruggen
Jan bruggen
4 jaren geleden

Het grootste probleem: de elite kinderen is een groep mensen die goed samenwerkt zonder programma. Er is geen complot, maar door ervaring erfrecht en zelfvertrouwen handelen ze in hun belang. De armen, de vernederde mensen, zijn bang . Ze schamen zich en laten zich met kluitjes in het riet sturen. Ze spiegelen zich aan de rijken, dromen van een betere wereld of hebben zich berust in hun ellende van stress. Het ergste is dat arm-ziin mensen hun hersenen beschadigt, waardoor ze minder goed kunnen nadenken. De grote verschillen in geld en macht veroordelen en bestraffen onschuldige mensen. De huidige elite is een misdaad tegen de mensheid en een bedreiging van de democratie.Sinds 1980 gaat Nederland gebukt onder een rechtse dictatuur en Europa is na de val van de muur gevolgd.

34
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x