Het verzet tegen de globalisten neemt toe

Links-rechts tegenstelling steeds minder relevant

Algemene Vergadering VN

Titelfoto: Algemene Vergadering VN, opening 25 september 2018. Beeld: Verenigde Naties

 

Het politieke landschap verandert. De indeling Links-Rechts is nauwelijks nog een nuttige tegenstelling. De nieuwe scheidslijn ligt tussen enerzijds de globalisten en anderzijds de anti-globalisten. Die laatsten staan op achterstand. Maar hun verzet tegen internationale machtsstructuren groeit. Evenals hun aanhang. Verzet tegen Brussel en tegen andere supranationale organisaties die regels opleggen via nieuwe internationale rechtssystemen.

Tegen Brussel omdat het een federaal Europa wil en de natiestaten wil opheffen of ondergeschikt wil maken. Tegen de Verenigde Naties met haar bindende vluchtelingenverdragen. En tegen de grote internationale bedrijven. Google en Amazon die alles weten van ons privéleven en die gegevens straffeloos verkoopt. Tegen Big Tabacco dat in Brussel en in Den Haag een lobby netwerk heeft en erin slaagt onze gezondheid te schaden voor financieel gewin. Tegen Monsanto, dat staat tegenover kwekers en telers.

Wereldconcerns

Deze en veel andere wereldconcerns hebben begrotingen die gelijk zijn aan die van middelgrote landen. Zij hebben grote invloed op de politiek. Zij zijn de feitelijke belanghebbenden bij de Nieuwe Wereld Orde. Zij willen vestigingen en kapitaal kunnen verplaatsen naar de meest profijtelijke regio. Waar de minste belasting wordt betaald. Zij hebben geen belang bij nationale vakbonden en arbeidsrecht dat verschilt per land.

En als er een tekort aan werknemers is, zijn het deze concerns die aansturen op meer immigranten. Zij zijn de motor van de globalisering. Zij wensen geen natiestaten. En de Jünckers en de Merkels zijn slechts hun zetbazen.

 

Fukuyama

Francis Fukuyama voorspelde in 1992 het einde van de geschiedenis. Zijn boek schetst de Nieuwe Wereld Orde, het einde van natiestaten en het begin van één wereldwijd speelveld in economisch en juridisch opzicht. Hij voorspelde één globaal rechtssysteem en een betere wereld. Maar die orde blijkt nu voor niemand méér profijtelijk dan voor de wereldconcerns.

Huntington

Tegenover zijn visie staat die van Samuel Huntingon. Hij voorspelde bij toenemende globalisering juist een botsing van beschavingen. Een botsing die inmiddels begonnen is. Tussen democratische rechtstaten en hen die de sharia willen. Maar dus óók een botsing tussen enerzijds het streven naar de natieloze wereldstaat en anderzijds de landen en de regio’s die hun eigen tradities en geschiedenis willen behouden.

Wereldwijde integratie leidt tot ontkennen of wegpoetsen van eigenheid en culturele verschillen. Waarmee het recht verdwijnt van iedere groep om zijn eigen unieke geschiedenis te bewaren. Een wereld ook waarin de vroegere meerderheden zich in eigen land bedreigd voelen door nieuwe groepen minderheden.

 

Economische krachten

Achter de nieuwe wereldorde en de immigratiestromen zitten economische krachten. De Europese bevolking vergrijst. De Europese grootindustrie ziet met lede ogen de bevolkingsgroei stagneren. Zij kampen nu al met personeelsgebrek en vrezen dat hun lopende banden straks stilstaan. En daarom lobbyen zij. De CEO’s van Daimler Benz en Siemens dringen bij de Duitse bondskanselier aan op meer immigranten. En op het open houden van grenzen. Voldoende werknemers is hun bedrijfsbelang. Maar het is een belang voor de korte termijn. Zij zien over het hoofd een onherstelbare segregatie en ook de maatschappelijke en financiële kosten daarvan.

Het zou zo mooi zijn als we de lessen van de geschiedenis hadden geleerd. Ooit hadden de suikerrietplantages in het Caribisch gebied arbeidskrachten nodig. Toen importeerden de ondernemers van die tijd daarom schepen vol Afrikanen naar Amerika. De nu nog steeds bestaande rassentegenstellingen in de Verenigde Staten tonen aan hoe moeizaam integratie verloopt. Zelfs op de lange termijn.

Nieuwe elite

De nieuwe elite van deze wereld, de CEO’s van bedrijven, de hoogopgeleiden, de kaste van de frequent flyers (en zij die hopen daarbij toe te treden): zij huldigen de globalisering. De globalisering waar hun concerns belang bij hebben. Globalisering waarbij natiestaten in het gedrang komen. Zo ontstaat een kloof tussen enerzijds goed geschoolde wereldburgers en anderzijds zij die minder profiteren van de internationale economische voorspoed. Die laatsten zijn vaak degenen die juist wél waarde hechten aan etnische en culturele homogeniteit. En die zich in die gevoelens miskend weten door de huidige politieke leiders.

 

Strijd om soevereiniteit

Het politieke debat zal daarom gaan over het primaat van zeggenschap. Over de vraag bij wie de soevereiniteit ligt. Eeuwenlang lag die bij de koning. Hij vertegenwoordigde God op aarde. Wie dat gezag betwistte, betwistte de goddelijke orde. Sinds de Franse revolutie ligt de soevereiniteit niet meer bij de koning, maar bij het volk. Maar het volk wordt nu overruled door Brussel, door de Verenigde Naties met hun internationale verdragen en door de financiële macht van de wereldconcerns.

We koersen af op de soevereiniteit van de ongekozen internationale bureaucraten en de CEO’s in de boardrooms. En de vraag is: zal het volk zijn soevereiniteit afstaan? Of is dat al gebeurd?

Meer over het verzet tegen globalisering op OpinieZ: lees Jan Gajentaan, Rutger van den Noort en Johannes Vervloed.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
13 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelia
Cornelia
5 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Globalisme is een dure naam voor marxisme. Gewoon Marxisten dus, die al vanaf 1960 bezig zijn het kapitalistische westen te ondermijnen.
Alleen maar slechte dingen over het kapitalisme, maar het is de enige staatsvorm die ervoor zorgt dat elke persoon in volle individuele vrijheid het beste uit zichzelf kan halen. En bovendien worden mensen die het écht niet kunnen geholpen.
Globalisme is de doodsteek voor elk land. Zonder grenzen heb je namelijk geen land en kun je de individuele vrijheid van mensen niet meer garanderen. Het leidt tot corruptie, het recht van de sterkste, armoede en onderdrukking.
Gelukkig groeit het verzet tegen de EUSSR en haar marxisten, vandaag een hoop gele hesjes in Brussel. Het moeten er nog veel meer worden.
Kom in verzet mensen, voordat het te laat is.

ni28
ni28
5 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Fukuyama is utopie, Hutchinson is realiteit. Links en rechts speelt toch nog steeds rol. Links is de dure utopie(een droom die een nachtmerrie wordt) en rechts over het algemeen de harde realiteit(geen droom maar ook geen nachtmerrie). Veel rechts is links gekanteld zoals de VVD die rechts is alleen voor de verkiezingen. Dat deze partij uit de PvdA ontstaan is wordt steeds vaker bewezen al lang voor Rutte, al is deze man de kampioen links scharrelen. Grote multinationals zien meer in Fukuyama want via zijn beelden krijgen zij steeds goedkopere arbeiders, zeg maar gerust moderne slaven. Geld is de enige optie die telt. De culturele achtergrond speelt bij de globalisten geen rol terwijl Hutchinson dit juist overtuigend aan de orde heeft gesteld. Die speelt de grootste rol. Integratie? Vergeet het maar want wie gaat waar integreren, niemand is thuis meer op zijn plek. Hoe weinig visie hebben deze mennsen. Maar Hutchinson’s werkelijkheid past niet bij de globalistische utopie fanaten die de hele wereld in macht willen krijgen onder de mom van gelijkheid. Geen naties geen herkenbaarheid voor de mens die juist altijd poogt zijn thuisplekje creëren. Globalisten willen een open ruimte zonder muren zoals vele bedrijven ingevoerd hebben op hun werkruimte wegens transparantie. Tegennatuurlijk want de mens is individualistisch ingesteld en creëert altijd juist zijn eigen hokje voor zijn privacy. Een wereld zonder grenzen, een overbevolkte en hongerige Pangea, dat is wat de VN en de EU wil, het tegenovergestelde dus. Wat een afschuwelijke vooruitzicht! Einde civilisatie zoals wij deze kennen en hebben ontwikkeld. Alles ten koste van de ontwikkelde mensen en ten gunste van de multinationals met hun politieke vazallen.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Net een artikel gelezen van Sietske Bergsma over het congres van de Groenen in Berlijn. Alles in het artikel van Gert Reedijk wijst naar deze Groene gevaar die Europa dreigt op te slikken. Ook de profetie van Baba Wanga lijkt uit te komen, het communisme in Europa is aan het terugkeren. Het zicht op dictatuur, chaos en armoede wordt steeds duidelijker. Ook de Venezolaanse realiteit helpt niet, het dondert maar door en vooral de jonge kiezers die zelf nog geen cent hebben verdient maar genoeg hebben gekregen keren zich tegen de stelsel waar zij het meest van geprofiteerd hebben.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

ja, dat is bizar. Dat de naivelingen (de jeugd) zo blind kunnen zijn. Ze moeten toch snappen dat indien Europa overspoeld wordt met mensen die zichzelf niet zo massaal kunnen redden in een heel andere omgeving de eerste tientallen jaren geen (of nooit) een bijdrage gaan leveren aan onze samenleving? Dat dit miljarden kost die de elite vast niet wenst te betalen en die Jan met de Pet niet KAN betalen.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Communistische ideeën zijn eenmaal aantrekkelijk voor de jeugd die in het algemeen altijd naïef is door het ontbreken van ervaring. Een “rode Messias” die tot overmaat van ramp een groene mantel heeft aangetrokken kunnen zij door zijn “aantrekkelijkheid” niet doorzien.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
5 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Opnieuw een interessant artikel bij Opiniez. De zorgen over bovenrechtelijke multinationals bestonden natuurlijk al in de zestiger en zeventiger jaren. Toen was het vooral links dat zich zorgen maakte. Nu lijken de belangen van links (voor multiculturele, door moslims gedomineerde massaimmigratie) samen te vallen met die van de multinationals. Dus horen we links niet of amper daarover. In het EU parlement hebben de links-conservatieven-liberalen een uiterst stabiele meerderheid. Waar democratie normaal gesproken reageert op de volkswil, is het EU parlement een log apparaat dat niemand vertegenwoordigt, behalve dan links en de multinationals (vooral die in Frankrijk en Duitsland). Het speelveld voor een goedaardig kapitalisme is weggeslagen door het ontbreken van de democratische verankering ervan. De opkomst van China heeft dat op een aantal belangrijke punten sterk verergerd. Binnen de EU moet Duitsland gedwongen worden tot keuzes die meer in lijn zijn met de belangen van de EU burger. De tegenkrachten die proberen dat te voorkomen zijn gigantisch. We hebben een ernstig probleem. Er zijn maar weinig partijen die dat goed signaleren. Het stoppen van Marrakesh is het begin. Als er in 2019 weer meer dan 200.000 immigranten naar Nederland komen zal dat tot verdere politieke verschuivingen leiden. @makehollandniceagain.

jan
jan
5 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goede observatie, en op het laatst stel je natuurlijk een retorische vraag. Nederlanders die op de barricaden klimmen? In 1796 voor het laatst, geloof ik. Stemvee voor de nieuwe regenten GL, D66, SP, VVD, CDA

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

We hebben nog maar een dikke week. Marrakesh gaan ze tekenen, de onverantwoordelijken.
Eigenlijk te gek voor woorden dat dit ‘pact’ er door gejast wordt.
Afshin Ellian legde gisteren in WNL opiniemakers op Radio 1 al uit wat er mis is met dit ‘akkoord’. Niemand hoeft zich er zogenaamd aan te houden……… dus ook de landen niet die weigeren om hun illegale burgers terug te nemen. Zinloze actie daar in Marrakesh en ALS het al iets betekent , dan niet veel goeds voor de westerse samenlevingen. Nederlandse regering is op onze ondergang uit en schandelijk dat de Jonge een paar weken geleden nog niet zei te weten waar het over ging toen hij door een Elsevier journalist bevraagd werd, nu bezig is ons dit akkefietje door de strot te duwen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoop dat anti globalisme snel zal groeien en de misbruikers van de wereld in toom zal houden. Als de wereld waar we op af stevenen doorzet, dan krijgen we opstanden, oorlogen etc.
Ik wil graag de Nederlandse en Europese eigenheid bewaren. Islamitische landen zijn poel van agressiviteit en dood. Afrikanen moeten ontwikkeld worden in hun eigen woongebied. Anders gaat onze cultuur en onze maatschappij er aan onderdoor en kunnen WIJ niemand meer helpen of iets leren. Dan hebben we de handen vol aan overleven. Gelukkig heb ik geen kinderen. Mijn tijd zal het wel duren. Maar dat het anders moet dan het nu gaat, is voor mij wel een principe kwestie.

trackback

[…] [OpinieZ, SP] window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails', placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); Vind je dit leuk? Klik dan hieronder om te delen op Facebook53x GEDEELDDeel op FacebookTweet op TwitterGooglePinterestWhatsappLinkedinDiggRedditStumbleuponVkDeliciousTumblrSkypeBufferPrintMail © Copyright (c) NineForNews.nl (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed? […]

trackback

[…] het stuk ‘Het verzet tegen de globalisten neemt toe‘ van Gert […]

trackback

[…] Source: OpinieZ Het verzet tegen de globalisten neemt toe […]

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De gele hesjes demonstreren tegen Monsanto en de tabakslobby?
Dat zullen de stokpaardjes van de auteur zijn.
Evenals de heer Engelen, met z’n Neo-liberalistme.
En zo zullen er wel meer komen, meestal totalitairio’s, die hun stokpaardjes aan de gele hesjes proberen te hangen.

13
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x