De wrange wortels van het linkse antisemitisme

Nog zo’n rode olifant in de kamer

Jozef StalinTitelfoto: de Sovjet-Russische dictator Jozef Stalin

Er was op de sociale media veel te doen over het Volkskrantartikel Hoe alt-right online Jodenhaat verspreidt (9 november). Allerlei extreemrechtse internetplatforms zouden bol staan van antisemitische uitspraken en memes. En zoals nu te doen gebruikelijk is, komt dat allemaal door acties en uitspraken van o.a. Trump en Baudet.

Dergelijke beschuldigingen doen het altijd goed in bepaalde kringen. Die zien daarin hun afkeer van deze politici bevestigd en tonen daarmee aan de goede kant van de lijn te staan: “Zie mij eens: antisemitisme, daar neem ik krachtig stelling tegen”. Het joodse antwoord zou kunnen zijn “Gode beware mij voor mijn vrienden, voor mijn vijanden zal ik zelf wel zorgen….”

Twijfels

Toch heb ik over die dappere uitspraken mijn twijfels. Ik merk te weinig verontwaardiging bij hen als het gaat om antisemitisme onder moslims en zeker ook het antisemitisme in linkse kringen. Die laatste variant heeft stevige wortels in het communisme, met name de tijd van de Sovjet-Russische dictator Jozef Stalin en zijn opvolgers. Laat ik maar eens met een citaat beginnen, uit november 1952. Op de vraag van de rechter waarom de verdachte Otto Fischl, (voormalig plv. minister van Financiën) zo’n vijandige houding had tegenover de Volksrepubliek Tsjechoslowakije, antwoordde deze:
Your Honour, I could not possibly have another attitude but a hostile one”
Rechter: “Why?”
Fischl: “I am a Jewish bourgeois nationalist”.

Stalin

Stalin’s terreur was rond 1950 op een hoogtepunt: in Moskou waren negen medici gearresteerd, beschuldigd van een samenzwering om Stalin te vergiftigen. Al eerder waren daar op grote schaal leidinggevende intellectuelen terechtgesteld. Van 20 tot 27 november 1952 stond in Praag een groep vooraanstaande communistische leiders voor de rechter: in één van de beruchtste showprocessen uit de Stalinistische periode in wat toen nog het communistische Oostblok heette: het Slánsky-proces, genoemd naar de ‘hoofdverdachte’: voormalig secretaris-generaal van de Communistische partij Rudolf Slánsky, tot dan toe de tweede man in Tsjechoslowakije.

Tien van de dertien verdachten waren joden; ook de Moskouse artsen waren joods. Die doktoren ontsprongen de dans: Stalin stierf nog voordat het proces een aanvang zou nemen. De veroordeelden in Praag hadden minder geluk: tien van hen, waaronder Slansky, werden ter dood veroordeeld en opgehangen. Het proces wekte ontsteltenis in de gehele westerse wereld: niet alleen omdat de aanklacht en de bekentenissen volstrekt gefabriceerd waren, maar vooral om het openlijke antisemitische karakter.

Showproces

Al in 1949 was in Hongarije een showproces gevoerd tegen partijleider Laszlo Rajk. Die was beschuldigd van ‘Titoïsme’. Hij werd geëxecuteerd. Kort daarop werden ook in Praag enkele communistische partijprominenten gearresteerd op beschuldiging van ‘Titoïsme’ en ‘Burgerlijk nationalisme’, maar niet lang daarna werd de aanklacht – op bevel van Moskou – tegen hen gewijzigd in: ‘joodse kosmopolieten’ en: ‘lid van de verraderlijke kliek van Slánsky’.

In feite werd het anti-joodse karakter steeds prominenter, ook in de hetzes in de pers en op geregisseerde massabijeenkomsten in fabrieken en mijnen. Was in het begin nog sprake van ‘Titoisme’ en ‘dienstverlening aan het imperialisme’ na de arrestatie van Slánsky en de andere leidinggevenden uit partij en regering, voerden in de beschuldigingen Zionisme en ‘Kosmopolitanisme’ de boventoon.

Protocollen

Dat openlijk antisemitisme kwam niet uit de lucht vallen. De pogroms in Rusland na de moord op Tsaar Alexander II werden gevoed door de rond de eeuwwisseling verschenen Protocollen van de wijzen van Zion. Deze verzonnen internationale samenzwering van joden om de wereld te overheersen, was door de tsaristische geheime dienst gefabriceerd om het antisemitisme een grond van rechtvaardiging te geven. De Protocollen ontkiemden in een vruchtbare bodem: ook het antisemitisme in de toenmalige Sovjet-Unie werd daaruit gevoed.

Zesdaagse oorlog

Toen Israël na de Zesdaagse Oorlog in 1967, tot verbijstering van het Kremlin, diens bondgenoten Egypte en Syrië, alsmede Jordanië vernietigend had verslagen, verbrak het Oostblok de toen overigens al zieltogende betrekkingen met Israel. Moskou zette nu nog sterker in op het versterken van de betrekkingen met Egypte en Syrië en op het verkrijgen van een vaste voet in de Arabische wereld om de positie van het Westen daar te ondermijnen.

Sinds die tijd werd in de Sovjet-Unie een stroom van antisemitische propaganda gedrukt en verspreid. In dat troebele materiaal vol klassieke antisemitische uitingsvormen, zijn alleen de woorden joden en jodendom veranderd in zionisten en zionisme, zoals we ook al bij de showprocessen zagen. Toen de legers van de Sovjet-Unie en haar communistische bondgenoten in 1968 het ‘socialistische broederland’ Tsjechoslowakije binnentrokken, werd de Sovjetsoldaten uitgelegd dat zij de Tsjechen en Slowaken moesten redden uit de handen van ‘7 miljoen zionistische contrarevolutionairen’.

Steun aan Palestijnen

Moskou zette ook in op steun aan de Palestijnse strijd en voorzag de PLO niet alleen van politieke en militaire steun, maar leidde ook Palestijnen op voor de strijd tegen ‘de zionistische vijand’. Mahmoud Abbas, de huidige president van de Palestijnse Autoriteit, promoveerde in 1984 in Moskou op een proefschrift over de ‘geheime relaties tussen nazi’s en zionisten’, een dissertatie waarin hij ook de Holocaust ontkent.

Niet zo verwonderlijk, gezien het klimaat in die periode in de Sovjet-Unie, waar in tal van publicaties soortgelijke samenzweringstheorieën opgeld deden en ruim aftrek vonden. Het bedje van Abbas was voor hem gespreid, zogezegd. Dat hij de daar geleerde lessen niet was vergeten, bleek nog eens navrant toen hij in een toespraak op 23 juni 2016 tot het Europese Parlement uitriep dat Israëlische rabbijnen Palestijnse waterbronnen zouden vergiftigen, refererend aan een hardnekkig antisemitisch ‘sprookje’. Daarvoor werd hij notabene ook nog door de parlementariërs met een ovationeel applaus beloond!

Paranoïde

In die jaren ‘70 en ‘80 werd in die Russische propaganda de staat Israël als centrum van Jodendom en zionisme, steeds meer symbool en doelwit van alle paranoïde beschuldigingen. In diezelfde periode, het tijdperk van aanslagen en vliegtuigkapingen door Palestijnse ‘strijders’, krijgt die propaganda steeds meer vat op Links in het Westen. Israël werd ook steeds meer vereenzelvigd met ‘imperialisme’ en alles waar Links zich tegen wilde afzetten. In Duitsland ging de terreurorganisatie RAF hierin voorop: antisemitisme werd bij extreemlinks weer salonfähig. Bij vliegtuigkapingen door Palestijnse militanten werden joodse passagiers gescheiden van de niet-joodse.

“Zionisme=racisme”

Al geruime tijd poogde de Sovjetunie, samen met de Arabische landen, Israël uit de VN verwijderd te krijgen om plaats te maken voor de PLO. Met het aannemen op 10 november 1975 van de Zionisme Is Racisme-resolutie in de Verenigde Naties, kon dat weliswaar worden voorkomen, maar het zionisme als metafoor voor ‘universeel kwaad’ werd daarmee wel gemeengoed. Het ontkennen van het bestaansrecht van Israel kreeg hiermee een vorm van legitimatie. De ring van klassieke beschuldigingen was compleet: Israel werd gezien als de ‘Jood onder de Volkeren’ of ‘Jood en het Jodendom, bron van alle kwaad’.

Remmen los

Voor Links waren nu alle remmen los. De VN-resolutie – in 1991 ingetrokken na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie – had bijgedragen aan de legitimatie van antisemitisme en antizionisme, dat via de randen (RAF e.d.) ook vat had gekregen op de hoofdstromen bij Links, bij partijen als Labour in Groot Brittannië bijvoorbeeld en onder aanhangers van GroenLinks, SP, D66 en PvdA in Nederland.

Het antisemitisme op links baart mij – met de Jodenhaat onder moslims – momenteel meer zorgen dan ‘memes’ en kwalijke uitspraken in de donkere, alt-right krochten van het internet.

Met de Nederlandse zionist Salomon Kleerekoper zeg ik: “Het antisemitisme is een ongeneeslijke ziekte. Ook als de laatstlevende jood zou zijn gestorven, zal het nog voortbestaan als een onuitroeibare mythe”. Maar geruststellend is dat niet.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
12 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

Israel is niet zozeer een brandhaard als wel een brandpunt van kwaadaardige internatonale krachten. De aanvallen komen vooral uit linkse en islamitische hoek, soms ondersteund door een enkeling die nergens bij lijkt te horen zoals Van Agt. Israel krijgt uit het buitenland wel wat steun, maar die kalft snel af. Het is vooral op zichzelf aangewezen. In Nederland hebben we inmiddels staatssecretaris Kaag die Israel kritisch bejegent, terwijl in de EU hele hordes politici terrorisme ondersteunende PLO leiders toejuichen. De omkering van de verwijten van antisemitisme naar diegenen die Israel steunen begint een patroon te vormen. En dat patroon is dat de islam bijna niet anders doet, niet alleen naar joden. Dat er media zijn die daarin meegaan en zichzelf objectief durven te blijven noemen is onbegrijpelijk. Het totaal krankzinnige anti-joodse genocidale project, dat bij de islam theologisch diepverankerd is, krijgt zo wel steeds meer wind in de zeilen. Het is tenhemelschreiend, maar wel een keihard gegeven. Tijd dat het anti-semitische smaldeel naar de diepste kelder gejaagd wordt. Israel is niet de vijand, maar slechts weinigen durven het voor haar op te nemen.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden

Het is onbegrijpelijk dat links nog steeds een zweem van “deugen” omhangt.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden

Links en moslims zijn anti-semitisch.
Wat zij anderen verwijten, zijn en doen ze zelf!

Frans
Frans
4 jaren geleden

Op een handvol idioten na die ergens in een met Nazi memorabilia volgehangen achteraf schuur het goeie ouwe derde rijk bejubelen bestaat wat men extreem rechts pleegt te noemen helemaal niet in Nederland. De quote “De fascisten van de toekomst zullen zichzelf de antifascisten noemen” wordt vaak ten onrechte aan Churchill toegedicht, maar dat doet niks af aan het waarheidsgehalte van deze voorspelling. Als je naar Antifa kijkt zie je gewoon de reïncarnatie van de Nazi knokploegen uit de dertiger jaren, enkel de bruine hemden ontbreken. En zoals Hitler’s bruinhemden de sterke arm van de Nazi partij waren, zo is Antifa de sterke arm van Groen Links. Een Stalinistische partij, geleid door activisten en terroristen, waar de joden haat vanaf druipt, en die achter de groene facade, samen met de salon socialisten van D66 en PvdA, hard werkt aan de afbraak van onze democratische welvaartsstaat. Dat word dan vervolgens allemaal vakkundig verhuld door de discipelen van meester Joseph Goebels; de media in het algemeen en de NPO in het bijzonder. Dan krijgen PVV en FvD een “staatsgevaarlijke partijen” label opgeplakt, en word de extreem rechtse muis opeens een extreem rechtse olifant. Ondertussen terroriseert Antifa, net buiten beeld, alle niet politiek correct denkende, en marcheert ISIS ongehinderd, luid tot de genocide van de autochtone Nederlander oproepend, door onze straten. Maar als een groepje bezorgde burgers op vreedzame wijze de rechten van onze kinderen in bescherming neemt, dan komt bromsnor opeens wel in actie. Als de burgers in opstand dreigen te komen, dan wordt het zwaarst mogelijke juridische geschut in stelling gebracht, om middels een showproces alle opstandige gedachten in de kiem te smoren.
Hoe veel duidelijker wil je het allemaal nog hebben?

Marien
Marien
4 jaren geleden

Geschiedkundig goed stuk. Goed dat het zo eens uit de doeken wordt gedaan.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden

Ik weiger andere woorden te gebruiken dan Joden, jodendom en Israël. Ik heb het grootste respect voor de Joden, die in een tijd dat de woestijnvolkeren elkaar naar het leven stonden, er een wetgeving op na hielden die geënt was op hun Godservaringen, Respect voor het volk dat de Romeinen er niet onder kregen en ze daarom met geweld uit hun eigen land verjoegen. De voedingsbodem van ons eigen Christendom, was het Jodendom en door dat Christendom zijn wij in Europa tot het meest welvarende werelddeel geworden. En dan spreek ik nog niet eens over wat het Jodendom voor onze zich ontwikkelende republiek heeft betekend en hoe Joodse Nederlanders zich inzetten in ’s lands bestuur bijvoorbeeld en in de wetenschap. Onze wetgeving is deels op de Romeinse wetten, maar zeker ook op de Joodse wetten geënt.
En wat te denken van de vastberadenheid om van een troostelijk stuk zand een vruchtbare en bloeiende staat te vormen en die te verdedigen tegen alle vijandschap om hen heen!
Eerlijk gezegd interesseert het mij geen zier of het antisemitisme van links of van rechts komt. Ik zal het altijd bestrijden! Maar dat is erg moeilijk, omdat tegen domheid niet te vechten is. Lang leve het uitverkoren volk. Maar als je toch iets negatiefs zoekt, dan zou ik willen zeggen: jullie hebben het recht om trots te zijn, maar enige bescheidenheid is soms ook op zijn plaats en oogt sympathieker.

ni28
ni28
4 jaren geleden

De vijanden worden altijd op rechts gezocht. Uiteraard want de zoekende zijn altijd links. En rechts zijn toch alleen gevaarlijke populisten, toch? Ik heb bedacht dat niet het populisme is gevaarlijk maar dat wat juist het populisme oproept. En populisme is niet perse negatief die wordt negatief gemaakt terwijl de echte gevaar op links schuilt. Jammer dat men niet van de geschiedenis leert of weigert dat te doen. Jammer dat juist deze mensen worden altijd weer herkozen. Domheid is ook onuitroeibaar.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

Beschuldigd van burgerlijk nationalisme, daar krijg je tegenwoordig ook een beroepsverbod of mediaboycot voor in dit land. Plus een beschuldiging van fascisme en islamfobie. Israel wordt dagelijks door de VN belasterd maar nooit een woord over de illegale bezetting van de Spaanse Sahara door Marokko en de verovering van Cyprus door Turkije. Logisch, dat zijn islamitische landen en die doen niet aan kolonisatie. Hypocriet links gezwam.

Arie
Arie
4 jaren geleden

Pakweg een halve eeuw geleden waren veel linkse terreurbewegingen net zo antisemitisch als SP en GL. Zoals de Venezolaan “de Jakhals” die willekeurige joden in Frankrijk vermoordde; de Duitse “revolutionäre zellen” die joden en niet-joden scheidden in Entebbe; en het “Japanse rode leger” dat aanslagen op joden pleegde in Israël en Italië.

Natuurlijk is dat puur antisemitisme en geen antizionisme.
Want wat hebben Venezolaanse, Duitse en Japanse stalinisten met de Arabieren te maken?

Links verdedigt geweld tegen joden altijd met “ja maar Israël respecteert de mensenrechten, en socialisme verbiedt elke vorm van mensenrechten”. Hoewel het socialisme inderdaad alle mensenrechten verbiedt is dat toch ongeloofwaardig. Want linkse terroristen vermoorden toch ook geen Nigeriaanse atheïsten vanwege het teveel aan mensenrechten in atheïstisch Zweden? Of Pakistaanse moslims vanwege het teveel aan mensenrechten in islamitisch Turkije (tot 10 jaar gelden, althans).

Alleen als het om joden gaat dan is elke jood ter wereld ineens een stukje Israël.
Dan wordt de executie van joodse kleuters in Toulouse verdedigt met “Israël”.
Walgelijk.

trackback

[…] punten is veel te zeggen overigens. Het artikel van Freek van Beetz daarover onlangs op OpinieZ, De wrange wortels van het linkse antisemitisme was voor velen een […]

mark
mark
4 jaren geleden

Marx en Engels waren joods. Lenin heeft miljoenen christen vermoord.

12
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x