De natiestaat heeft nog niet afgedaan (II)

Nodig tegen ongewenst, diffuus multiculturalisme

Stadsgezicht Amsterdam

Titelfoto: Stadsgezicht Amsterdam (CC0)

 

In deel I van mijn tweeluik over de vitaliteit van de natiestaat benaderde ik de controverse nationalisme – globalisme vanuit de invalshoek ‘democratisch tekort’. In dit deel II belicht ik de natiestaat vanuit een andere invalshoek: identiteit versus cultuurrelativisme. Supranationale verbanden en multiculturalisme doen de eigen identiteit verdwijnen.

Massa-immigratie

Sinds de komst van steeds meer immigranten met een niet-westerse achtergrond wordt Nederland geconfronteerd met culturele, ideologische en godsdienstige gebruiken die voordien niet of weinig bekend waren. Sommigen noemen dit een verrijking van onze samenleving, maar anderen zien hierin een bedreiging van de Nederlandse identiteit.

Cultuurrelativisme

De eerste groep is voorstander van de multiculturele samenleving of denkt in ieder geval dat het netto-effect van de veranderende samenstelling van de bevolking positief is. Andere culturen zijn in die opvatting anders, maar niet minder goed of minder ontwikkeld dan de onze, laat staan bedreigend. We hebben het hier over de aanhangers van de leer van het cultuurrelativisme.

Men erkent vaak wel problemen die de komst van migranten veroorzaken, maar bagatelliseert deze of denkt dat deze van tijdelijke aard zijn. Deze groep spreekt ook graag van de gematigde islam en doet de radicale islam en in het bijzonder het fenomeen salafisme af als een ongevaarlijke extreme splinterideologie, ongeveer vergelijkbaar met de streng calvinistische zwartekousenkerk in Nederland. De meerderheid van de moslimimmigranten zal in hun visie snel seculariseren of tenminste afstand nemen van de meest controversiële teksten en voorschriften uit de Koran. Zo is het tenslotte ook gegaan met de katholieken en protestanten in Nederland.

Identiteit in de verdrukking

De andere groep is minder optimistisch en ziet met lede ogen aan dat de eigen gewoonten en gebruiken in de verdrukking komen. Sommige niet-westerse immigranten veroorzaken geen of niet noemenswaardige problemen, zoals Aziaten en Latinos, anderen daarentegen (de goeden niet te na gesproken) des te meer. Het zijn met name de genoemde salafisten en vergelijkbare radicale moslims waar men zich aan ergert. Dezen willen zich niet aanpassen, laat staan ‘integreren’. Zelfs heeft men de behoefte om ons de les te lezen, zich te keren tegen onze tradities, ons taalgebruik te corrigeren en ons ten algemene als ongelovigen te beschouwen, als een lager soort mensen.

Zelfislamisering

Een tweede zorg is het verschijnsel dat zelfislamisering wordt genoemd. Om de moslimgemeenschap tegemoet te komen wordt geleidelijk geaccepteerd dat moslima’s geen mannelijke dokter of andere zorgverlener willen, gescheiden van mannen mogen zwemmen, dat onze feestdagen worden vervangen of in ieder geval uitgebreid met islamitische feestdagen, enz., enz. Het is een sluipend proces, dat steeds dieper doordringt in onze samenleving.

Demografie

De grootste zorg is echter de demografie. Recente studies hebben uitgewezen dat de autochtone bevolking over niet al te lange tijd een minderheid in eigen land dreigt te worden. Op veel basisscholen in de grote steden is dit al waarneembaar. 

Globalisten

In de discussie tussen globalisten en nationalisten kiest de eerste groep voor de multiculturele samenleving, accepteert dat de samenstelling van de bevolking verandert en dat onze gewoonten en gebruiken langzaam worden vervangen door culturele, ideologische en godsdienstige gewoonten en gebruiken uit niet-westerse landen. Men vindt dit niet erg, maar een verrijking. De natiestaat met zijn eigen identiteit is voor de globalisten ook een achterhaalde organisatievorm. Opgaan in een supernationale EU of beter nog de Verenigde Naties is beter geschikt om de gewenste multiculturele samenleving vorm te geven.

 

Schuldcultuur

De globalisten hanteren allerlei argumenten om deze richting in te slaan. Zo tamboereert men bijvoorbeeld op de christelijke schuldcultuur. In die opvatting moet de westerse mens boete doen voor het onrecht dat de mensen uit de Derde Wereld is aangedaan met imperialisme en slavenhandel. Het is de beweging Weg Met Ons, het cultuurmarxisme waar Sid Lukkassen over geschreven heeft in zijn boek Avondland en Identiteit. De boetedoening bestaat uit positieve discriminatie van etnische (vooralsnog!) minderheden, de basisgedachte die ten grondslag ligt aan het diversiteitsdenken.

Nationalisten

De nationalisten zien niets in deze vlucht naar voren, het afschaffen van de natiestaat en opgaan in een groter organisatieverband. Zij zien het behoud van de natiestaat als een garantie voor het bewaard blijven van de eigen identiteit. Als een tegenwicht tegen de verwatering van de eigen gewoonten en gebruiken. Alleen binnen de natiestaat kan voorkomen worden dat de eigen identiteit ten onder gaat en vervangen wordt door een diffuse en ongewenste multiculturele samenleving.

Naast het democratisch tekort van grotere organisatieverbanden dan de natiestaat is het verlies van identiteit voor velen de belangrijkste drijfveer om zich te verzetten tegen een EU die steeds meer bevoegheden naar zich toetrekt. De natiestaat moet dan wel de gewenste garantie geven en niet zoals thans het geval meedoen met het opengrenzenbeleid van de EU. Dat dit heel wel mogelijk is en slechts een kwestie van politieke wil, heb ik onlangs in OpinieZ uiteengezet.

Geen immigratieland

We moeten ons realiseren dat Nederland geen immigratieland is, zoals de VS, Canada en Australië. Die landen hebben veel meer ruimte – zowel letterlijk als figuurlijk – voor een beleid dat gericht is op de opname van migranten. Overigens is ook die ruimte niet onbeperkt. De VS hanteert bijvoorbeeld de stelregel dat immigratie niet meer dan 1 % van de bevolking per jaar mag uitmaken. De ervaring heeft namelijk geleerd dat de absorptiecapaciteit van vreemdelingen een limiet heeft. Te grote stromen van immigranten, massa-immigratie dus, veroorzaken moeilijk te managen problemen. Variërend van slechte integratie en werkeloosheid tot criminaliteit en gettovorming.

De VS als voorbeeld

Tevens moet hierbij nog bedacht worden dat aan immigranten in de VS – niet zoals in de EU met de vele illegale migranten – veel meer eisen worden gesteld. Potentiële immigranten worden geselecteerd. Beoordeeld wordt of een bijdrage aan de samenleving kan worden verwacht. Niet iedereen is welkom.

 

Dit in tegenstelling tot de massa-immigratie in de EU die voornamelijk bestaat uit laag opgeleide economische migranten, die voor het overgrote deel in de bijstand terecht komen. De 1% is derhalve geenszins een reëel criterium voor de EU, noch voor Nederland. Wij hebben minder ruimte tot onze beschikking, in de breedste zin van het woord.

De natiestaat heeft dus nog lang niet afgedaan. Deze organisatievorm is niet alleen hard nodig voor het behoud van onze democratische rechtsstaat, maar ook voor het behoud van onze identiteit. Allebei essentiele waarden van onze samenleving.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
7 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
5 jaren geleden

Als je een dozijn verschillende kleuren verf in een pot mikt en gaat roeren eindig je niet met sprankelende fleurige regenbogen maar met een grauwe grijze prut. Multiculturalisme resulteert niet in meer diversiteit en culturele rijkdom, het vernietigd juist diversiteit en culturele rijkdom. Multiculturalisme leid naar grauwe kleurloze cultuurarme maatschappijen zoals we die kennen van de voormalige Sovjet Unie en Mao’s China, en zoals we die nog steeds zien in Kim’s Noord Korea. Niet zo vreemd dus dat het gepromoot word vanuit de socialistische hoek, en dat het heel anders wordt gebracht dan dat het daadwerkelijk is, zoals alles afkomstig uit die hoek.
En die hele schuldcultuur bestaat niet. Europa is niet “rijk geworden over de rug van gekleurden”. Europa is rijk geworden door een cultuur die tot innovatie en werken aanzet. In de tijd dat negerslaven op Amerikaanse plantages werkten had het gemiddelde Europese boeren of arbeiders gezin ook niks te lachen, honger en bittere armoede beheerste hun leven, dat waren destijds enkel in naam geen slaven. En dan heb ik het nog niet gehad over de talloze blanke lijfeigenen die de wereld in die tijd nog rijk was. Ik begin dat hele schuldcultuur gepush door links dus inmiddels aardig zat te geraken, net zoals ik al dat “discriminatie” en “slavernij verleden” gejammer van al die gekleurde faalhazen die op die linkse schuldcultuur mestkar meeliften ook aardig zat begin te geraken. Racisten worden niet geboren, die worden gemaakt, en zowel links als de hierboven vermelde faalhazen zijn hard aan het pushen om van een hoop brave Nederlanders racisten te maken, en dat willen we niet in dit land, dit land is het zat.

max
max
5 jaren geleden

Afrika en het midden oosten vernietigen de Europese cultuur, daarom dient de natiestaat gehandhaafd te blijven. De rest is esoterisch geleuter, waarschijnlijk bedoeld om genuanceerd over te willen komen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
5 jaren geleden

De demografische druk op de Nederlandse identiteit is al enorm groot en wordt alleen maar groter, met name uit de hoek van de uiterst regressieve islam. Het bedreigt de samenleving in haar wortels, namelijk de mate waarin mensen bereid zijn om samen te werken aan het behoud of verbeteren van het goede in de samenleving in de breedste zin van het woord. De islam zondert zich af en infiltreert met slechts een doel, onderwerping, wat ook de betekenis is van het woord islam. Ook de creatieve, humanistische geest van de mens moet worden onderworpen, anders zou immers het programma van de islam niet ten volle kunnen worden uitgevoerd. Het resultaat is een samenleving van tegenwerking die op het wereldtoneel geen enkele rol van betekenis meer kan spelen. De opnamecapaciteit van de Nederlandse samenleving voor mensen met deze onwenselijke achtergrond is al ver overschreden. We zullen ermee moeten leven, maar het is duidelijk dat de grens van het aanvaardbare al lang is bereikt. Minimalisatie van islamitische immigratie, of dit nu uit Afrika of het Midden-Oosten is, is een absolute noodzaak voor het behoud van de Nederlandse concurrentiekracht, de verzorgingsstaat of wat er van over is, de bewoonbaarheid, en de gezelligheid. #makehollandniceagain

Piet Karbiet
Piet Karbiet
5 jaren geleden

Dat door links gedramde schuldgevoel gaat er bij mij niet in. Ik ben nergens schuldig aan. Ik heb nooit slaven gehad en jij bent nooit slaaf geweest. Ga maar klagen bij die bijstandsfamilie Van Amsberg. Of de Ashanti-stam in Ghana. Ga weg.

Jan de Wit
Jan de Wit
5 jaren geleden

Wel erg oppervlakkig stukje dit. Waar het om gaat is dat een agressieve ideologie (oeps, godsdienst) met de wens/doel om over de wereld te heersen, een medestander (en voor het moment: beschermer) heeft gevonden in een andere ideologie die het wereldsocialisme voorstaat (in tegenstelling tot het nationaal socialisme). Alle andere ismen die men verbaal naar voren schuift dienen slechts als camouflage. De ene ideologie denkt op termijn de ander aan de kant te kunnen schuiven. De socio’s onderschatten echter de nietsontziende agressie van de eerste. Geschiedenis: kijk naar het ontstaan van het Stalinisme en alle goed bedoelende mede-commie’s die – zonder waarschuwing en zonder dat ze enig besef hadden – vroegtijdig aan hun einde kwamen.

NB de socio’s hebben in Europa de macht, en dat verklaart heel veel verbaal geweld van de Junckers en Verhofstadts

trackback

[…] doen de eigen identiteit van de Nederlandse bevolking verdwijnen. Zo zagen we dit jaar de controverse tussen identiteit en cultuurrelativisme escaleren met de Zwarte Piet-discussie. Het is niet voor niets dat Blokkeerfries het woord van […]

jan willem van Gnet
jan willem van Gnet
5 jaren geleden

Klopt. Nog niet afgedaan=transitiefase. Mijn identiteit (en de jouwe) is mede gevormd door internationale ervaringen.De wereld IS kleiner geworden door internet, vliegreizen en tv. Is soms erg indringend maar niet perse slecht of goed.

7
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x