De vervaging van de scheiding tussen kerk en staat

Demonstratieve iftar-promotie door politici en ambtenaren

Iftar Politie Rotterdam 2017

Titelfoto: Iftar Politie Rotterdam 2017 – bron: politie.nl

 

In Nederland vervaagt de scheiding tussen kerk en staat. Er is één religie, waarvan de aanhangers steeds vaker en openlijker laat zien lak te hebben aan de mores van onze seculiere maatschappij: de islam. Meer en meer worden we geconfronteerd met islamitische symbolen, rituelen en gebruiken op tot voor kort neutraal terrein: in overheidsgebouwen, universiteiten en op de werkvloer. 

Ramadan

Het islamitische religieuze vertoon wordt openlijk gesteund door politici, bestuurders en de media. De mainstream media zijn inmiddels zo gewend aan alle islamitische gebruiken, dat ze het vreemd vinden dat onze minister-president dit jaar de moslims in ons land nog geen fijne ramadan heeft gewenst. Zeer begaan is men ook met het lot van dorstige en uitgehongerde eindexamenkandidaten, omdat de ramadan dit jaar in dezelfde periode plaatsvindt als de centrale eindexamens voor middelbare scholieren.

Met de groei van de islam in Nederland komt de scheiding tussen kerk en staat zwaar onder druk te staan. Wie daar vraagtekens bij durft te plaatsen, kan in het openbare debat direct rekenen op afkeer en minachting. Zo iemand wordt door de bewoners van de Progressieve Plantage voorzien van discriminatie – en boycotstempels.

Maar waarom wordt er zo heftig gereageerd op de opvatting dat religie een privé-aangelegenheid is en niet thuishoort in de publieke ruimte of in het gedrag van overheidsfunctionarissen?

Islam-PR

De islam wordt door onze elites beschouwd als de uitzondering op de regels die kerk en staat gescheiden houden. Het heeft er veel van weg dat de mainstream media bezig zijn met een PR-campagne rondom de islam. Het is opvallend dat er zoveel aandacht wordt geschonken aan een religie die door 6% van de Nederlandse bevolking wordt aangehangen. Waar is de fascinatie voor het boeddhisme of hindoeïsme?

Wie kanttekeningen plaatst bij het effect van de islam op onze democratie wordt met denigrerende toon afgesnauwd. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de advocate Bénédicte Ficq bij het praatprogramma Pauw aan Thierry Baudet vroeg of hij ooit weleens schuldgevoelens heeft omtrent zijn standpunten over immigratie, cultuur en religie.

Douglas “discrimineert”

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de parfumerieketen Douglas een medewerkster in een filiaal in Friesland in het magazijn liet werken in plaats van de winkel, omdat zij een hoofddoek droeg. De winkelketen hanteert de regel dat medewerkers die op de winkelvloer staan geen politieke, religieuze of filosofische symbolen mogen dragen, dit om de neutraliteit van de winkel te bewaren. Bovendien is, voor de oplettende bezoeker, te zien dat het personeel van Douglas volledig in het zwart is gekleed om zo uniformiteit uit te stralen.

In een geseculariseerde samenleving zou dit winkelbeleid geen ophef veroorzaken. In die van ons werd het een rel. Er werd luidkeels geroepen om een boycot, omdat Douglas een discriminerende ‘PVV-winkel’ zou zijn. Terwijl het Friese filiaal enkel handelt op basis van de voorschriften van de Douglas. De winkelketen ging binnen 24 uur door de knieën. Met veel excuses worden nu voor de Douglas-winkels in héél Europa de kledingvoorschriften aangepast.

Hoe kan het dat kledingvoorschriften die neutraliteit en uniformiteit moeten bevorderen toch als discriminerend worden ervaren? Dat een hoofddoek moet? En dan te bedenken dat vrouwen in Iran bereid zijn hun leven te geven om dezelfde hoofddoek niet meer te hoeven dragen.

Iftargekte

De iftargekte slaat toe in ons land, ook bij politici en bestuurders. Staatssecretaris Koolmees vond het nodig een met veel publiciteit omgeven speech te geven op de Nationale Iftar. De burgemeester van Utrecht maakte ook publiekelijk bekend dat hij ging iftarren.

Daarnaast is er bij de politie ook dit jaar weer uitgebreid aandacht voor iftar-deelname door allerlei politiekorpsen en had de Amsterdamse politiecommissaris Aalbersberg het tijdens de ramadan 2017 zelfs over ‘de heilige maand’.

De politie zwicht tevens voor religieuze uitingen in kledij. The Telegraph kopt dat de politie in Groot-Brittannië het misschien mogelijk gaat maken voor agenten om Burka’s te dragen. In Nederland kwam dit ook al eerder ter sprake vanwege een vrouw die voor de politie wilde werken en haar hoofddoek op wilde houden.

Neutraal

De politie vormt een onderdeel van de uitvoerende macht in ons seculiere staatsbestel en dient dus een neutraal orgaan te zijn. Het College van de Rechten van de Mens kan anders concluderen, maar het toestaan van islamitische kleding bij de politie of het uitgebreid publiciteit geven aan deelname van de politie aan islamitische feesten schaadt het vertrouwen van burgers in de neutraliteit van de overheid. De politie moet zich niet bezig houden met het promoten van religieuze feesten.

Nieuwe zuil?

Doordat het islamitische geknabbel aan de scheiding tussen kerk en staat zo gevoelig ligt en er geen oplossing mogelijk lijkt, pleiten Paul Cliteur en Sid Lukkassen voor een ‘nieuwe seculiere zuil’. De samenleving wordt te zeer  beheerst door de progressieve elite die buigt voor allerlei eisen uit de moslimgemeenschap. Jan Gajentaan schreef daar onlangs over op OpinieZ. Ik vind deze kritische houding terecht, maar een ‘nieuwe zuil’ zou de samenleving alleen maar verder splijten. Bovendien hebben we in het verleden geleerd dat ‘zuilen’ uiteindelijk niet werken en leiden tot parallelle samenlevingen.

Privé-aangelegenheid

Het beleven van religie hoort een privé-aangelegenheid te zijn en hoort niet thuis in de publieke ruimte en ook niet in het werk van politici, bestuurders en werknemers van overheidsorganen. De staat heeft geen rol in het religieuze domein, behalve als daar wetten worden overtreden. Overheidsfunctionarissen moeten religieuze neutraliteit in kleding en gedrag uitstralen. Het waarborgen van de neutraliteit van publieke functies is juist geen discriminatie, maar bevordert de gelijke behandeling van burgers.

De scheiding van kerk en staat is een groot goed en een basisvoorziening van de westerse, vrije samenleving. Die scheiding mag niet vervagen en dat gebeurt nu wel. We hebben geen iftarrende politieagenten, bestuurders en politici nodig die graag een politiek-correct statement over de islam doen. We hebben neutrale gezagsdragers nodig die zich niet bezighouden met religieuze zaken, maar de vrijheid en gelijkheid van burgers voor de wet beschermen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
18 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Bep
Bep
5 jaren geleden

Prima verwoord! maar of het ook zal landen? Inmiddels wordt zo’n beetje alles wat afwijkt van islamverheerlijking racisme genoemd. DAAR zouden we eens mee op moeten houden.

Nekaf
Nekaf
5 jaren geleden

Goed stuk. Onvoorstelbaar dat dit plaatsvindt en we het nakijken hebben. Dit terwijl onze eigen normen en waarden en niet te vergeten tradities overboord worden gegooid…
Zelf geloof ik al lang niet meer dat dit te stoppen is. Als een minderheid dit alles weet te bewerkstelligen dat zie ik voor dit land geen toekomst.
Forum voor Democratie, die steeds met keiharde feiten komt en deze netjes verwoord wordt weggezet als het kwaad. Terwijl deze partij in mijn ogen de realiteit loepzuiver benoemd. Dan wordt je weggezet door de gesettelde kliek zoals de VVD, D66, CDA, PvdA en ga zo maar door. Alsof we hier enigszins goed van te verwachten hebben. Onze toekomst wordt vergooid en een weg terug is er niet meer. Slaap lekker verder Nederland, want het komt allemaal goed…!!!

Piet Karbiet.
Piet Karbiet.
5 jaren geleden

Schijterigheid vermomd als hoffelijkheid, zoals mr Hiddema het zo fraai verwoordde. Je ziet toch ook geen politie bij katholieke processies of in een sjoel? Alleen omdat er uit die hoek geen dreiging komt. De criminele islam moet je niet belonen en faciliteren maar bestrijden.

Cindy Pereira
Cindy Pereira
5 jaren geleden

Wat een geweldig artikel dat een eyeopener moet zijn voor de kwijlende Islam minnende overheids onderdelen politie burgemeesters gemeentes e.d.
Dit is het andere geluid en zo waar.
Grootwinkelbedrijven e.a. zijn bang om klanten te verliezen…geld geld geld.

Anton
Anton
5 jaren geleden

Bénédicte Ficq is advocaat en tot op heden heb ik geen fauw idee wat ze met de zeer moeilijk omschreven vraag bedoelde. Waar moet Baudet zich schuldig over voelen? Kon ze de vraag niet wat eenvoudiger stellen?
Ze zette Baudet in een positie waarin hij ja of nee moest zeggen. In beide gevallen zou Baudet in een slechtere positie er uit komen, tenslotte was het kennelijk noodzakelijk om de vraag te stellen. Waar rro is, is vuur.

C F J Ooijevaar
C F J Ooijevaar
5 jaren geleden

Ik zou het niet beter weten te verwoorden. Bravo!

Frans Timmermans
Frans Timmermans
5 jaren geleden

Bullshit !
Een werkgever mag het dragen van een hoofddoek überhaupt al verbieden!
Dus wanneer de eigenwijze opdringerige moslima weigerd afstand te doen van ideologie heeft zij gewoon nog maar één recht en dat is dat zij alsnog een betaalde baan krijgt!
Je wordt toch strontziek dat die islam ons zó door de strot geduwd wordt.
Op TV wordt de islam ook opzettelijk in reclamespots en afleveringen nadrukkelijk gepromoot, door de strot geduwd,.
Dit is van overheidswege!

Serge.
Serge.
5 jaren geleden

Jack van der Veen.
Al 22 jaar moslim en je hebt nog steeds niet door wat een verderfelijke ideologie het is ?

Henny Keur
Henny Keur
5 jaren geleden

Er is al langere tijd een tendens gaande, om christelijke normen en waarden te ondergraven. Daarom is term van verwijzen naar een privé gebeuren niet de juiste. Immers als Christenen een leefwijze voor zichzelf hanteren naar de normen zoals door God gegeven, dan worden zij beschimpt alsof zij bekrompen en niet van deze tijd zijn.
Maar Christenen leggen hun normen niet op aan niet-christenen, maar aan zichzelf en dat wordt niet getolereerd, maar er vindt zware druk plaats, om de wereldse normen toe te passen op alle fecetten van hun geloofsnormen. Dan moeten zij, volgens die buitenwereld de Bijbel maar zodanig interpreteren, dat de normen passend worden gemaakt aan die van de buitenstaanders. Let op, een echte Christen staat wel degelijk midden in de maatschappij (of wereld), maar is niet VAN deze wereld. Dat is het onderscheid. Een Christen verkondigt naastenliefde en vergeving van zonde voor alle mensen, die dat willen aanvaarden, maar dwingt niet. Immers liefde laat zich niet dwingen. Helaas moeten we constateren, dat velen, die zich wel Christen noemen, zich niet aan deze basisopdracht houden, maar marchanderen met het Bijbels geloof en hun normen verplicht willen opleggen, hetgeen natuurlijk niet werkt. Maar mogen echte Christenen zich dan misschien binnen en buiten hun gemeenschappen en ook privé wel houden aan hun normen en waarden. Natuurlijk wijzen zij mensen niet af, maar gaan ook niet mee in een mening of handelswijze die strijdig is met hun Bijbelse norm. Zij hebben dan ook het grondrecht, om mensen deelneming aan hun gemeenschappen te weigeren, als deze zich niet voegen naar de daar gehanteerde norm. Zoiets discriminatie noemen gaat alle perken te buiten.
Als het publieke domein zich hierin gaat mengen, en dat doet zij, zeer eenzijdig gericht, dat komt het maatschappelijk bestel ernstig in gevaar.

Erik
Erik
5 jaren geleden

Kunnen wij als hardwerkende Nederlanders de politie, het OM en de politiek nog vertrouwen? Denk het niet. Ze hebben een affectie met moslims om de simpele redenen: ze zijn bang, of ze zijn heimelijk moslim en hopen dat Nederland zo snel mogelijk een moslimland wordt. Je zal als Nederlander maar een meningsverschil krijgen met een moslim en voor de rechter verschijnen. Dan ben je al op voorhand verloren. Zelfs al je in je recht staat. Neen, ik hoor het in mijn vrienden en werkkring genoeg. Mensen zijn hun vertrouwen kwijt in de politie.

Anja
Anja
5 jaren geleden

Ik vind het ontzettend gevaarlijk en bedreigend en zou ontzettend graag zien dat deze waanzin ophoudt !

Chris Nijhuis
Chris Nijhuis
5 jaren geleden

Fantastisch artikel. Een wake-up call voor onze bestuurders in den lande. De islam is een bedreiging voor onze normen en waarden.

trackback

[…] smetten en toegeschreven aan ziekte en verwarring. De VVD-burgemeesters van onze grote steden omarmen de islam en weigeren op te treden tegen islamitisch […]

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
5 jaren geleden

Het probleem is volgens mij dat individualiteit overgewaardeerd wordt in bepaalde situaties – als je zo graag bij de Politie wilt werken, dan vertegenwoordig je in diensttijd een instituut, niet jezelf.

Het functioneren van de Politie staat of valt met het vertrouwen dat de bevolking in die politie heeft. Hoe meer individuele uitingen een politiebeambte draagt, des te groter de kans dat dit vragen oproept in zijn of haar handelen.

Religieuze uitingen dragen – bekeurt hij/zij misschien sneller een kufar? Helpt hij/zij medegelovigen misschien beter, eerder? Misschien wel, misschien niet. Maar dat soort vragen ga je krijgen. Dat gaat frictie geven. Het gaat afbreuk doen aan de politie als instituut.

Het bewustzijn van dit risico bij beleidsbepalers is 0.000. Ze zijn er te oppervlakkig voor. De enige hoop is dat opiniemakers dat bewustzijn beetje bij beetje kunnen aanbrengen.

JackvanderVeen
JackvanderVeen
5 jaren geleden

Ik schaam mij bijna om Nederlander/Europeaan te zijn.
Al ben ik OOK moslim sedert 22jaar, ik dien mij als waardig Nederlander met bijbehorende normen en waarden te gedragen.maar steeds meer zie ik dat noch Nederland noch Europa ertoe doet, alleen maar islam. Waarom? Seculiriteit is het fundament van een gezonde maatschappij.

emilia
emilia
5 jaren geleden

Ik word ook steeds ‘ burgerlijkongehoorzamer ‘..
vanaf nu verkondig ik mijn mening vaker en luider in discussies. Het is afgelopen met op eieren lopen.
Ik ben er helemaal klaar mee.
Dit artikel heeft voor mij de laatste deur opengetrokken.
Dank je mevrouw Pamela Pinas.
Ik blijf u volgen en ik ben het helemaal met u eens.

Hein Pothoff
5 jaren geleden

zoals roosmalen al zij als ik u was zou ik gaan verhuizen

Frank
Frank
5 jaren geleden

We kennen in Nederland slechts een institutionele scheiding tussen kerk en staat. Dat wil zeggen dat de overheid geen imams benoemd en imams geen politici. Tot voor kort waren kruisbeelden in publieke ruimtes heel gewoon. Wat jij wil is religie verbannen naar de privé sfeer. Dat kan niet. Je kan wel tijdelijk stoppen met tennissen, maar niet met geloven. Net zo goed als je niet even kan stoppen atheïst te zijn.

18
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x