Ransel de klimaattollenaars het huis uit!

Klimaatbeleid drijft energierekening torenhoog op

Onderstaande korte toespraak richtte Prof. Kees de Lange tot de Provinciale Staten van Noord-Brabant ter gelegenheid van een rondetafelgesprek over klimaat en energie op 23 maart 2018.

Klimaat en energie zijn bij uitstek onderwerpen op het gebied van de natuurwetenschappen. Als voormalig senator was ik indertijd verbijsterd over het gebrek aan kennis over elementaire natuurkunde bij vrijwel alle leden van onze volksvertegenwoordiging. Reeds toen was duidelijk dat het bij het onderwerp klimaat om een religie ging waarbij de aanhangers zich niets aan wetenschappelijke feiten gelegen lieten liggen. Het zijn de mooi klinkende illusies die de toon zetten.

Fiddler’s Green

Deze illusies werden treffend verwoord door de onvolprezen en nu helaas overleden Barney McKenna van de Dubliners in de song ‘Fiddler’s Green’. Hierin bezingt hij de vissermanshemel die hij hoopt te mogen betreden na een leven lang zwoegen en ploeteren. De tekst spiegelt ons het volgende ideaalbeeld voor:

There’s pubs and there’s clubs, and there’s lassies there too
and the girls are all pretty and the beer it is free
And there’s bottles of rum growing from every tree

Wie kan de lokroep van een dergelijke toekomst zonder dagelijkse zorgen weerstaan?

Akkoord van Parijs

Het hedendaagse Fiddler’s Green bestaat en bevindt zich in Parijs. De illusie van het akkoord van Parijs is, althans voor de groene brigade, even onweerstaanbaar als die van Fiddler’s Green voor de visserman, en wordt gevoed door de hogepriesters van ons klimaat. Dat de beloften van Parijs eveneens illusoir zijn, doet daar niets aan af.
Door deze wegbereiders van het klimaatkalifaat is de groene burger eveneens een schuldgevoel aangepraat. Door zijn toedoen, door het feit dat hij de euvele moed heeft op de eigen planeet te leven, draagt hij immers onontkoombaar bij aan de teloorgang van diezelfde planeet. Boetedoening is zijn verdiende loon.

Pest

Deze situatie vertoont sterke parallellen met de situatie tussen 1260 en 1400 toen in grote delen van Europa de pest, de ‘zwarte dood’ heerste. Ook toen heerste bij gebrek aan natuurwetenschappelijke kennis het bijgeloof en trokken angstige burgers de straat op om als aflaat voor hun schuldgevoel en ter genoegdoening van de god van die dagen zichzelf publiekelijk tot bloedens toe te geselen. Er is niet zo heel veel veranderd.

De klimaatboetedoening van vandaag liegt er immers niet om. Jaarlijks geeft de Nederlandse samenleving nu al meer dan 12 miljard per jaar uit, en dat is meer dan de hele onderwijsbegroting. Dat zou nog tot daar aan toe zijn als deze gigantische uitgaven enig doel dienden. Dat doen zij niet, zoals betoogd en onderbouwd in de notitie die ik eerder onder u verspreid heb.

Energierekening

Goedkope, betaalbare, betrouwbare en beschikbare energie is een absolute voorwaarde voor de welvaart van iedereen. Sociaal beleid zou dus het streven daarnaar moeten impliceren. De huidige klimaatwaanzin heeft nu al de energierekening per huishouden opgedreven tot jaarlijks 1500 euro. Bij ongewijzigd ‘beleid’ zal dit bedrag in de toekomst alleen maar stijgen. Hiermee zijn de energiebelastingen en energieheffingen zo ongeveer de meest asociale kostenpost die de niets vermoedende burger langs slinkse wegen uit de zak wordt geklopt.

Wantoestanden

Noord-Brabant is een provincie waar het christelijk geloof nog op een relatief groot aantal aanhangers mag bogen. Vandaar mijn laatste beschouwing. Toen Jezus de tempel binnen trad, het religieuze middelpunt van het toenmalige Jodendom, trof hij wantoestanden aan en besloot hij te handelen, zoals beschreven in Mattheüs XXI 12-13:

En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.”

Klimaattollenaars

Laat me hier een eigentijds advies voor Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant aan verbinden. Stop met het houden van bijeenkomsten waarvoor de burger die voor alle kosten opdraait niet wordt uitgenodigd. Stop met het faciliteren van gesprekken waarbij vooral belanghebbenden aanwezig zijn die op kosten van de afwezige burger hun subsidiebelangen proberen veilig te stellen. Ransel de hedendaagse klimaattollenaars het Provinciehuis uit.

Oh ja, met de ijsberen gaat het prima.

PS Iedereen beseft toch dat ‘fiddler’ niet alleen ‘bespeler van een muziekinstrument’, maar ook ‘sjoemelaar’ betekent?

© OpinieZ.com 2018          @infocadl2015

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
10 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelis van den Berg
Cornelis van den Berg
5 jaren geleden

De jongens en meisjes die in Nederland de klimaatonzin propageren, politici, mediamensen, zogenaamde wetenschappers van instituten en universiteiten zouden wegens misleiding van de bevolking veroordeeld moeten worden. Gebeurt niet. China doet niet mee, India niet, Rusland niet, de VS niet, wel landen die geleid worden en misleid door klimaatprofiteurs. Wij, de gekke Henkies doen wel mee, worden van welvaart beroofd om de inkomens van de misleiders te betalen en te vergroten. Dit is haat zaaien. Mensen als Nijpels, de voormannen van Groen Links maar ook van bijna alle andere partijen zijn schuldig. Ik kan niet anders dan al zulke lieden haten. Zij zaaien deze haat in mijn hart. Verschil van mening mag bestaan. Maar dit is oplichting. Ik nodig iedereen uit met mij deze boeven te gaan haten en er naar te streven deze mensen levenslang op te sluiten.

Peter Steenkamp
Peter Steenkamp
5 jaren geleden

Klopt. Onze overheid wordt vooral geregeerd door mensen met een alfa- of
gamma-opleiding, er zijn nauwelijks mensen met een beta-opleiding.

En juist bij de beta-opleidingen (de “harde” wetenschap) wordt de nadruk
gelegd op de grondigheid van de bewijsvoering. Bij niet-beta richtingen is het
meestal voldoende om met wat geklets en cherry-picking je theorie enigszins
plausibel te maken en dan wordt het als waar geaccepteerd.

Wat de IPCC doet is persberichten uitsturen met foute of dubieuze stellingen
zoals “CO2 is het belangrijkste broeikasgas” (incorrect) “stormen worden
steeds erger” (incorrect) “de huidige temperatuursstijging is uniek”
(incorrect). En stuurt daarmee de discussie in de door de IPCC gewenste
richting.

Vervolgens worden ethische argumenten (geen wetenschappelijke argumenten)
gebruikt om critici tot Slechte Mensen te bestempelen en zo een heksenjacht
te ontketenen en zo kritiek monddood te maken.

Hoe noem je het als een organisatie (zoals de IPCC) op grote schaal onjuistheden
verspreidt en daarmee heel veel geld verdient? Het correcte woord daarvoor
is oplichterij en daar staat in extreme gevallen gevangenisstraf op.

Luuk
Luuk
5 jaren geleden

Het klopt dat het klimaat lastig te voorspellen/modelleren is.
Maar er speelt toch ook nog zoiets als uitputting van grondstoffen en lozen van afval?
Reden genoeg om werk te maken van schone energie opwekking en circulaire materialen.

Visserman
Visserman
5 jaren geleden

Als visserman zie ik met lede ogen toe hoe een mooi stuk natuur (De Noordzee) word opgeofferd voor de energie transitie , bij de aanleg van de eerste Kleine windparken bijv Amalia dachten we het valt wel mee , maar nu de windindustrie ongenuanceerd aan t bouwen zijn schrik je toch wel even tot waar een mens in staat is .
Er is nog weinig bekend over de effecten op de natuur en vooral t Zeeleven , wij als vissers merken dat de vissen van slag zijn de laatste jaren , zou dit door het toegenomen onderwatergeluid komen , de bruinvis strandingen of walvissen die gedesoriënteerd zijn , vissen die hun normale paaigronden niet kunnen bereiken door de herrie of het veranderen van het aardmagnetisme door offshore stroomkabels.

Niemand wil een molen in zijn tuin suis daarom trappen we de Noordzee maar vol met deze subsidie slurpende gehaktmolens.

Uit het zicht en op zee veranderen de windboeren een ongerept stukje natuur in een industrie park , gezond voedsel (Vis) word ingeruild voor energie , Natuur word ingeruild om zgn natuur te redden .

Wie kiest voor windenergie op zee , mag zeker naar zichzelf te raden gaan , duizenden bruinvissen en miljoenen tonnen vis zullen verdwijnen , en dat voor een klein beetje winst voor het CO2 beleid .
Want backup zal er blijven in de vorm van een kolencentrale vooral nu gas , en nucliar in de ban zijn .

Jaap
5 jaren geleden

Maar uitgaande van het gelijk van de opwarming vind ik dat er inderdaad boetedoening moet komen: direct een enorm hoge belasting op babies! Die vervuilen nl na onze dood ook nog. En misschien krijgen die ook wel kinderen die .. etc etc etc.
Dus: mensen met kinderen mogen van overheidswege niet vliegen, geen auto, geen vlees eten of iets dat ook maar uit een ander land komt, en niet hun huis verwarmen. En natuurlijk maximaal 1 keer in de week schoon ondergoed (was vroeger ook goed genoeg) en wel met de hand wassen… En in koud water natuurlijk! Inclusief luiers want pampers moeten ivm vernietiging van biotoop direct verboden worden.
Uitloop van dieren ook, dus alle biologische zaken verbieden alleen “bio”stallen toestaan: dat is droef voor de beesten maar wel, bewezen!, VEEL beter voor het milieu!
Dus voortaan iedereen die biologisch koopt wijzen op het feit dat hij/zij een mileuterrorist is. Wellicht dat ze hun leven dan beteren..

En tja consensus: in de Middeleeuwen was de aarde plat en draaide de zon er om heen. Dat MOET zo geweest zijn want daar was onder de wetenschappers toen consensus over. Er is ook bewijs: kaarten waarop schepen aan de rand van de wereld afvallen.
Pas later is de aarde rond geworden en om de zon gaan draaien. Ik vermoed dat de ellende van opwarming toen is begonnen..

simonvangroningen
5 jaren geleden

Dit is op Deze Dagen herblogd.

Peter Steenkamp
Peter Steenkamp
5 jaren geleden

Ik denk dat ik de stellingen bij mijn vorige reactie wat beter moet onderbouwen:

Wat broeikasgas betreft, kwantitatief is waterdamp een belangrijkere
broeikasgas dan CO2 en kwalitatief zijn andere gassen zoals methaan sterker dan CO2.
In de lagere luchtlagen is zoveel waterdamp aanwezig (1% oftewel 10.000
ppm) dat het effect van CO2 gemarginaliseerd wordt. Afkoeling vindt
in eerste fase voor een flink deel plaats door middel van convectie:
warmte lift mee op luchtbewegingen van beneden naar boven, waar de lucht
niet alleen kouder maar ook droger is (omdat waterdamp in wolken verandert)

Het effect van convectie is fors: als de wind uit het noorden komt is het veel kouder in Nederland dan wanneer de wind uit het zuiden komt. En wind waait niet alleen parallel
aan het aardoppervlak maar ook van beneden naar boven en weer terug.

De opwarming van de laatste paar decennia kan verklaard worden door een
vertraging van de windsnelheid waardoor warmte langer in de lagere
luchtlagen blijft hangen.

https://phys.org/news/2017-10-stilling-global.html
“the average terrestrial wind speed has decreased by 0.5 kilometres
per hour (0.3 miles per hour) every decade, according to data starting
in the 1960s.”

Merk op dat de gemeten vertraging van de windsnelheid volledig afwezig is in
de publicaties van de IPCC. IPCC heeft overduidelijk een agenda om de
schuld van klimaatverandering uitsluitend bij CO2 en indirect dus bij
de mens te leggen. En laat daarbij onwelvallige feiten stilletjes weg.

“stormen worden steeds zwaarder” is incorrect.

En wat de verandering van het klimaat ook is, het leidt niet tot meer of
zwaardere orkanen. Zie de grafiek onder aan deze link:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_hurricanes
Het ergste orkaanseizoen van de afgelopen anderhalve eeuw was dat van
1880 tot 1890. Deze grafiek geeft helaas alleen de aantallen orkanen weer,
niet de kracht, maar als je de tabellen in de rest van de link bekijkt dan
zie je dat de kracht ook niet toeneemt.

“de huidige temperatuursstijging is uniek”.

Per deze link
https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/12/2/1880-2018
is de huidige opwarming ongeveer een graad Celsius per eeuw (let op, kijk aan de
linker kant, rechts staat Fahrenheit)

Als ik in deze grafiek kijk:
comment image
(bron: https://phys.org/news/2012-07-climate-northern-europe-reconstructed-years.html)

..dan zie ik diverse tijdperken waarin de snelheid van de opwarming net zo
groot of zelfs groter was dan nu. En dat verzwakt de stelling dat de
huidige opwarmingstrend door de mens veroorzaakt is.

Robert Bor
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter Steenkamp

Dank je, Peter, een waardevolle en doorwrochte toelichting op complexe materie.

Tjipke Tasma
5 jaren geleden

Dhr. De Lange heeft moeite met de mening van anderen, dus moet eerst eens naar zichzelf kijken.

Asher
Hoofdredactie
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Tjipke Tasma

Gelukkig leven wij in een land waar je van mening mag verschillen met elkaar, een eigen mening mag hebben, met andere meningen moeite mag hebben en voor je eigen mening mag staan.

10
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen