Haagse lafheid over labeling Israëlische producten

Afgelopen donderdagmiddag 26 mei, tijdens het zogenaamde labeldebat in de Tweede Kamer over ‘foute’ Israëlische producten, won PvdA-minister Bert Koenders met opvallend gemak een potje blufpoker van uitdager Han Ten Broeke, de buitenlandspecialist van de VVD. Koenders verliet de Haagse speeltafel met maximale winst. Een sluwe VVD-vos vakkundig weggespeeld door een (s)linkse haan?

Activist
Om onbegrijpelijke voor-wat-hoort-wat redenen werd Koenders met toestemming van de VVD eind 2014 benoemd tot opvolger van Frans Timmermans als minister van Buitenlandse zaken. Koenders is een uitgesproken linkse activist. Zo heeft hij bijvoorbeeld met Ad Melkert achter de schermen meegewerkt aan de wraakzuchtige revolte tegen de Amerikaanse topdiplomaat Wolfowitz, zijn toenmalige collega minister Verhagen geschoffeerd met een bezoek aan terreurnest Gaza en op achterbakse wijze bijgedragen aan de val van het kabinet Balkenende IV. Al met al een onbetrouwbare politicus en een onaangename diplomaat die een beschaafd land liever niet als visitekaartje door de wereld stuurt.

Labeldrift
Koenders koestert een diepe minachting voor de staat Israël. In bekakt Nederlands veroordeelt hij ieder balkon dat in Israël wordt aangebouwd en prijst hij de leugens van zijn Palestijnse vrienden. In navolging van de onstuitbare labeldrift van voorganger Timmermans stuurde Koenders met vijftien andere EU-ministers, waaronder de usual suspects Zweden, Frankrijk en Engeland, op 13 april 2015 een brief naar EU-buitenlandcommissaris Federica Mogherini waarin hij haar verzocht snel te komen met labelwetgeving voor alle ‘foute’ Israëlische producten. Een brief op poten die de elf andere EU-lidstaten waaronder Duitsland en alle Oosteuropese landen weigerden te ondertekenen.

Labelresolutie
Frederica Mogherini en haar staf gingen voortvarend aan de slag. Met ongewoon snelle besluitvaardigheid werd op 10 september 2015 een Israël-labelresolutie in het EU-parlement aangenomen. Alle linkse partijen inclusief CDA en VVD stemden voor. Alleen de PVV, SGP en CU stemden tegen. (1) Bij de linkse partijen werd uiteraard volgens de partijlijn gestemd. Links is per definitie anti-Israël.

Maar waarom stemden de VVD-EU-parlementariërs vóór en heeft niemand binnen de VVD-gelederen ze daarvan weerhouden? Men zou kunnen denken dat: de Haagse VVD weinig belang hecht aan de EP-fractie en die beschouwt als een parkeerplaats voor uitgerangeerde politici; de belangen van de zogenaamde ALDE-groep voor de EP-fractie zwaarder wegen dan die van de thuisbasis; er sprake is van slecht politiek bestuur waarin beide fracties ogenschijnlijk los van elkaar opereren of dat men binnen de VVD het labelen van Joodse producten simpelweg een prima plan vindt.

VVD-beleid
Want op 24 april 2015, 10 dagen na de brief van Koenders c.s. aan Mogherini, gaf Han Ten Broeke al te kennen geen moeite te hebben met het initiatief van Koenders richting Mogherini. Daaruit kan men concluderen dat de EP-fractie later dat jaar geen fout heeft begaan maar gewoon in overeenstemming met bestaand VVD-beleid vóór de labelresolutie heeft gestemd. Pas nadat de EU-commissie met haar labelrichtlijnen kwam en er grote commotie in Nederland ontstond kwam de VVD in actie. De Tweede Kamerfractie stak de koppen bij elkaar en schreef een motie om de gemoederen te kalmeren.

Israëlhaters
De motie van Ten Broeke c.s. van 24 november 2015 is merkwaardigerwijs medeondertekend door notoire Israëlhaters als Harry van Bommel (SP) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). De motie ondersteunt alle Israël-labelrichtlijnen van de EU, mits er ook producten uit andere ’foute’ gebieden in de wereld worden gelabeld. Een voorstel gedoemd om te mislukken. Volgens Han Ten Broeke was hier echter sprake van ragfijne politieke tactiek. Zo verfijnd dat critici van deze motie de portee van Han’s plan waarschijnlijk niet begrepen.

image

Federica Mogherini en haar idool Abbas

Mogherini
En zo werd Koenders op pad gestuurd met een tamelijk malle missie naar de EU-burelen in Brussel, de nieuwe werkomgeving van labelliefhebber Timmermans. In Brussel moest de islamofiele buitenlandchef Mogherini plotseling alle ‘foute’ gebieden in de wereld in kaart brengen en de labelrichtlijnen voor onnoemelijk veel ‘foute’ producten laten gelden. Frederica was opvallend snel klaar. Geen van de aangedragen voorbeelden kwam volgens haar en de rest van de Commissie in aanmerking voor labeling.

Betwiste gebieden
Het ‘internationale recht’ bood volgens Mogherini onvoldoende houvast voor bezette gebieden als de Westelijke Sahara, Tibet of Cyprus. Het zou hooguit om betwiste gebieden gaan. Gek genoeg is dit ‘internationale recht’ wel toepasbaar op alles wat met Israël van doen heeft. Het lijkt soms speciaal voor dit doel ontworpen. Door toepassing van ‘internationaal recht’ veranderen alleen de betwiste gebieden in Israël in het zoveel krachtiger en opzwepend klinkende bezette gebieden. In het ‘internationaal recht’ draait alles om een stukje grond ter grootte van de provincie Utrecht. De rest van de wereld is gevrijwaard van blaam en vervolging.

Inconsequent
Voor mede-motieïndieners Van Bommel en Sjoerdsma was de uitkomst van Koenders missie geen verrassing. Koenders zelf genoot van zo’n heerlijk PR-schot voor open doel. Alleen Han Ten Broeke hield op 26 mei 2016 nog vol hoe sluw zijn motie in elkaar stak. Met twee SP-tomaten in de hand demonstreerde hij in zijn werkkamer triomfantelijk het effect van zijn motie. Dat het niet om inconsequente, maar om ongewenste etikettering gaat schijnt hij niet te beseffen. De uitkomst is inmiddels bekend. Koenders en het kabinet-Rutte zetten de Brusselse labelrichtlijnen door en confronteren het bedrijfsleven via de dienst NVWA met de akelige consequenties.

En passant legitimeerde Koenders ook nog de met belastingvoordeel en SP-geld gefaciliteerde anti-Israël-club DocP en haar BDS-politie. Ze mogen wat Koenders betreft onbelemmerd op zoek naar ‘foute’ Israëlische producten. Mits ze niets stuk maken of vernielen.

Laffe houding
In Nederland is inmiddels heel veel stuk en vernield. Dankzij de linkse politieke partijen en de vele religieuze dwazen is jodenhaat weer salonfähig en is er in 2016 zelfs sprake van gesubsidieerd antisemitisme. Wie had dit ooit kunnen bedenken. Terwijl het linkse idool Obama anti-BDS wetgeving ondertekent, staten en steden in de VS BDS-acties verbieden en BDS-bewegingen in Frankrijk en Engeland op juridische wijze onmogelijk worden gemaakt kiest Nederland voor de laffe houding en opstelling van Zweden.

Windowdressing
Mocht de consequent-labelen-motie een tactische manoeuvre zijn geweest, dan mist Ten Broeke, zoals kennelijk in 2013 in de geheime onderhandelingen met Abbas en Netanyahu het geval was, doorzettingsvermogen en raffinement. Heeft de motie daarentegen dienst gedaan als politieke windowdressing dan is de geloofwaardigheid van deze VVD-politicus volledig verdwenen. In beide gevallen is hij ongeschikt als rondreizend minister in een nieuw te vormen rechts kabinet, ondanks zijn openlijke sollicitatie.

Wurggreep
Hopelijk kan de VVD zich bijtijds loswrikken uit de verlammende wurggreep van de PvdA en haar linkse broeders. Het heeft de VVD weinig goeds gebracht. Samenwerking met de PVV en de dappere SGP-fractie is van groter belang dan het paaien van de antizionistische linkerflank van het CDA of de ‘rechter’-vleugel van D66. VVD-partijstrategen die niet aanvoelen dat de tijd rijp is voor een rechts kabinet moeten dringend vervangen worden door liberalen met een urgenter gevoel voor de tijdgeest.

Dieptepunt
De perikelen afgelopen donderdag rond de motie Ten Broeke markeren een nieuw dieptepunt. Is de VVD een links-liberale partij of keert men terug naar de rechts-liberale uitgangspunten? In het land is de stemming voelbaar. Veel VVD’ers laten de partij achter zich. De Haagse bluf is uitgewerkt. De rechtse meerderheid in ons land snakt naar verandering. Het verlangt een regering die de bevolking beschermt, alle Westerse waarden en normen onbeschaamd verdedigt en zonder schroom samenwerkt met de enige democratie in het Midden-Oosten: Israël. 2017 wordt het jaar van de waarheid. Ook voor de VVD.

In Nederland werpen we geen juridische barricaden op voor antisemitische BDS-bewegingen die tot doel hebben Israël omver te werpen.(2) Wij vervolgen liever politici die de waarheid durven te verkondigen. Onze weldenkende elite heeft het laatste restje fatsoenlijk Nederland definitief ten grave gedragen.

(1) Het stemgedrag van Nederlandse EU-parlementariërs vindt u op EU-votewatch

(2) Een analyse van de BDS-beweging – Unmasking BDS

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
trackback

[…] Toch neemt geen politiek commentator ze serieus. Het zijn stellingnamen die haaks staan op die van de VVD, D66 en CDA. Niemand ziet politici als Sjoerd Sjoerdsma, Raymond Knops of Han ten Broeke de Nederlands ambassade verplaatsen naar Jeruzalem en de stad, gebouwd op de heuvels van Judea, de ongedeelde hoofdstad van Israël noemen. Sjoerdsma en Knops zouden liever vandaag nog een Palestijnse staat erkennen en zich met collega Ten Broeke overgeven aan ongebreidelde anti-Israëlische label-lusten. […]

Ahmed Salem
5 jaren geleden

@Cool Pete, Algerische Rhetorik. Lügen und Unstimmigkeiten, um die Souveränität der Westsahara-Gemeinde in Südmarokko zu leugnen. Schade für den Maghreb, Afrika und die Menschheit. Das algerische Regime ist gefährlich für die ganze Welt.

trackback

[…] zo nu en dan tot conflicten met de Tweede Kamerfractie van de VVD. Neem bijvoorbeeld de dwingende plak-een-label-op-Israëlische-producten oekaze van de EU. Door het EU-parlement gejast met ja-stemmen van de VVD en in ons parlement […]

trackback

[…] is zeker waar dat er in Israël vrijwel niemand meer te vinden is die de oekazes, de labeldrift en de vermaningen van de EU nog serieus neemt. In tegenstelling tot hun Nederlandse collega’s […]

Ahmed Salem
7 jaren geleden

De West-Saharaanse zijn soevereine Zuid-Marokko. Ze zijn er trots op om te gaan met internationale bedrijven uit Nederland en daarbuiten. Al het andere is ongeveer algerije propaganda.

Cool Pete
Cool Pete
7 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ahmed Salem

@Ahmed Salem,

West-Sahara wordt ILLEGAAL BEZET door Marokko. Dat is altijd VEROORDEELD door de Verenigde Naties.

Marokko plundert er de visserij-gronden en de grondstoffen [ o.a. veel fosfaat ].
Marokko heeft er hekken en muren om heen gebouwd, en verdrijft en bestrijdt al decennia-lang,
de oorspronkelijke bevolking …………….
[ die ze proberen naar Algerije te verdrijven ].

Dit is allemaal algemeen bekend, en het is zinloos het te ontkennen.

Annemijn
Annemijn
7 jaren geleden

Je kunt je afvragen wat laf is. Een land niet wijzen op zijn wettelijke overtredingen en doen alsof je neus bloedt en het conflict steeds verder laten escaleren. Of de verantwoordelijkheden benadrukken, de dialoog op zoeken in het belang van beide partijen en steeds een klein stapje verder naar vrede. Ik weet het antwoord wel.

Cool Pete
Cool Pete
7 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Annemijn

@Annemijn,
Volgens uw eigen doctrine, moet u uw houding zelf reflecteren op uw [ kollektieve ] eigene.
In uw eigen buurt is zeker veel goeds op te bouwen.
Bijvoorbeeld:
– kinderen met een achterstand helpen
– de-radicalisering van fanatici helpen
– Ex-moslims helpen en beschermen
– helpen in de bejaarden-zorg
– e.a.

sadeyes
sadeyes
7 jaren geleden

Deze hypocriet handelt en spreekt helemaal in de lijn van de VVD. Denk aan MH17, euro 1000 aan de bevolking, EU kritisch (niet), bonnetje, van Aartsen, Rutte. In dit kader teveel om op te noemen. Dus weet, als ten Broeke preekt let op je kippen!

Ron Oortwijn
Ron Oortwijn
7 jaren geleden

Schokkend dat zelfs het CDA in het rijtje Israel-haters zit….

landauw
7 jaren geleden

Ik schaam mij diep voor dit labelen. Nog even en Joden moeten weer een ster dragen.
Dat de VVD dit voorstel gesteund heeft, kost hun mijn stem
Onbegrijpelijk dat de VVD zich de wet laat voorschrijven door antisemieten

Maximus
Maximus
7 jaren geleden

Het zijn geen bezette gebieden. Volgens het verdrag van San Remo ( wat nooit herroepen is) horen Samaria en Judea bij Israël.
De reden waarom dit kabinet en de jodenhatende EU in hun eigen onzin blijven geloven kan niet anders zijn dan dat zij “verkeerde vriendjes” steunen.
Deze “verkeerde vriendjes” willen helemaal geen twee staten oplossing, zij streven naar de vernietiging van Israël.
Mevrouw Mogherini , die zelfs de politieke islam wel ziet zitten in de EU (hoe gek moet je daarvoor zijn) , steunt dit alles uiteraard van harte.
Overigens heeft Uri van As weer een uitstekend artikel geschreven, dank daarvoor.

Cool Pete
Cool Pete
7 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Maximus

Inderdaad, een uitstekend artikel van Uri van As.
En een zeer leerzame reactie van Maximus.

Het heeft niets met internationaal recht te maken; dat is een verraderlijke leugen.
Het is gewoon anti-joods-, anti-Israel politiek gekonkel.
Maar het is zeer schadelijk, en het zet de deur open voor
chantage en geweld.
Het “palestijnse” “volk” heeft nooit bestaan; en de gebieden terzake, worden
onterecht geclaimd / bezet door diverse Arabieren.
Dat Mogherini en Koenders achter islamitisch terrorisme staan, wisten we.
Ten Broeke buigt alle kanten op, en laat alle schaamte los,
om het kabinet overeind te houden en daarmee zijn eigen carrière te promoten.

bari1951
7 jaren geleden

Dit is op Kattukse Vrienden voor Israël herblogd.

14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x