Lidstaten EU verliezen steeds meer soevereiniteit

'Mission Creep' bij zowel Commissie als Hof

De lidstaten van de EU, Nederland incluis, verliezen steeds meer soevereiniteit. Grondbeginselen worden steeds ‘creatiever’ geïnterpreteerd. De controverse tussen ‘Brussel’ en Polen over de rechtsstaat is een duidelijk voorbeeld. Nergens staat in de Verdragen dat de EU de lidstaten mag dwingen om hun rechtssysteem aan te passen. Het Europese Hof van Justitie eigent zich toch deze bevoegdheid toe met de hulp van ‘jurisprudentie’, net als de Europese Commissie. Op alle manieren trachten zij hun bevoegdheid en macht te vergroten, ten koste van de soevereiniteit van de lidstaten, schrijft Johannes Vervloed.

Het wordt in de media niet als zodanig gemeld, maar geregeld doet het Hof van Justitie ‘bindende’ uitspraken op terreinen waar de EU geen communautaire bevoegdheid heeft. Een recent voorbeeld is de uitspraak van het Hof over het rechtssysteem in Polen, door het (zich steeds meer als federale spreekbuis opstellende) Financieel Dagblad bijna juichend gemeld als “Polen lijdt zware nederlaag bij Europees Hof”.

Met een beroep op artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) alsmede het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, EVRM (waarvan ook de EU ondertekenaar is), komt het Hof tot haar ‘creatieve’ oordeel.

 

Communautaire bevoegdheid

Nergens in het FD-stuk staat dat Polen de rechtsmacht van het Hof niet erkent op niet-communautaire terreinen. Waar het de interne markt en handelspolitiek betreft is de EU competent en heeft het een communautaire bevoegdheid, maar op vele terreinen heeft de EU slechts een (met de lidstaten) gedeelde of helemaal geen bevoegdheid. Op het gebied van de rechtsstaat is het Poolse Constitutionele Hof de hoogste instantie. De Poolse Grondwet gaat met andere woorden boven het EU-recht, omdat de EU op dit gebied geen communautaire bevoegdheid heeft.

Polen staat hierin overigens niet alleen. Ook Hongarije stelt zich op hetzelfde standpunt. Hongarije vaardigde zelfs een decreet uit waarin zij zich solidair verklaarden met Polen. Over deze strijd om rechtsvoorrang tussen de EU en lidstaten maakte OpinieZ in 2021 een Podcast. U kunt deze desgewenst terugluisteren.

 

Mission Creep

Dat de EU z’n boekje te buiten gaat met onderhavig arrest van het Hof over Polen wordt onderschreven door de Nederlandse emeritus hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Algemene Staatsleer Jos Teunissen. In onderstaande analyse (lees het hele draadje) legt hij haarfijn uit waarom de uitspraak van het Hof inzake de rechtsstaat in Polen ultra vires treden, dat wil zeggen buiten de eigen bevoegdheden.

Het is niet de eerste keer dat het Hof dit doet. Het Hof pleegt dergelijke uitspraken vaker te doen, op aangeven van de Commissie. Het zijn ‘een-tweetjes’. Meestal overigens goedgekeurd en aangemoedigd en soms zelfs geëntameerd door het Europees Parlement. Meestal komt over de ultra vires-uitspraken van het Hof weinig ophef in de media. De meeste lidstaten (en hun media) lijken geaccepteerd te hebben dat het Hof in Luxemburg over alles het laatste woord heeft. Door de Commissie wordt dat ook zo gesteld.

Maar soms verzetten lidstaten, die over een Constitutioneel Hof beschikken, zich tegen ultra vires-uitspraken van het Hof.Zo verzette het Duitse Constitutionele Hof zich tegen het opkopen van (Italiaans) staatsschuldpapier door de ECB en de uitspraak van het Hof dat dit binnen het mandaat van de ECB was.

 

Nederland

Nederland heeft (helaas) geen Constitutioneel Hof. Dit werd onlangs aan de kaak gesteld door Pieter Omtzigt bij de aanname  van de grondwettelijk ‘omstreden’ Wtp (Wet Toekomst Pensioenen) door de Eerste Kamer. Hij diende zelfs een initiatiefnota in om een dergelijk Hof ook in Nederland in te stellen.

In Nederland gaat internationaal recht – en dus ook het EU-recht – automatisch boven het nationale recht (art. 94 Nederlandse Grondwet). Wij geven onze soevereiniteit dus ‘bij voorbaat’ weg. Vanuit de geschiedenis van ons land wel enigszins verklaarbaar – internationaal zeerecht (Hugo de Groot) was voor een handelsnatie als Nederland cruciaal – , maar wereldwijd is Nederland een uitzondering. De overgrote meerderheid koestert de eigen soevereiniteit, een onafhankelijkheid waar vaak zwaar voor gevochten is.

Dat Polen (en Hongarije) worden aangepakt is koren op de molen van het Nederlandse kabinet, dat vindt dat Polen een schrobbering verdient en zijn rechtssysteem aan moet passen. Het juichende verhaal in het FD is geheel in lijn daarmee. Maar het bashen van Polen en Hongarije is onheus en onterecht. De Oost-Europese lidstaten hebben een vreselijke periode achter de rug. Met veel moeite hebben zij zich ontworsteld aan het juk van de Sovjet-bezettingsmacht. In de EU dachten zij nieuwe vrienden te krijgen. Laten ook wij hen nu in de steek?

 

Europese Commissie

De ultra vires-uitspraken van het Hof staan niet op zichzelf. Ook de Europese Commissie heeft voortdurend last van mission creep. Een bekend voorbeeld zijn de eurobonds. Bij elke gelegenheid probeert de Commissie EU-schuldpapier uit te geven. Het lukte éénmalig met het Herstelfonds en werd door de Commissie meteen gedoopt tot NextGenerationEU, in de hoop dat het uitgeven van eurobonds een permanent karakter krijgt.

Eigen middelen voor de EU is een tweede voorbeeld.

 

Ook hier laat de Commissie geen gelegenheid voorbijgaan om meer eigen middelen te krijgen, lees: EU-belasting te heffen. De Commissie ziet zichzelf als een Europese Regering, die de beschikking moet krijgen over eigen belastinginkomsten. Gelukkig verzet (tot nu toe) de meerderheid van de lidstaten zich tegen een dergelijke machtsgreep van de Commissie.

 

Macht

Voor een buitenstaander mag dit vreemd klinken, maar voor wie de geschiedenis van de Europese Unie kent is het geen verrassing. De drang van Commissie en Hof om zich steeds meer macht toe te eigenen zit ingebakken in de Europese Unie. De grondleggers van de Europese samenwerking, Schuman en Monnet, hebben dit ook expliciet zo gewild. Een federale unie was van het begin af aan hun einddoel. De ‘Ever Closer Union’, zoals we die zich voor onze ogen zien ontwikkelen, is niet uit de lucht komen vallen.

 

Oekazes

De alsmaar uitdijende wetgeving, regelgeving en oekazes uit het ‘Brusselse’ waren de redenen dat de Britten het op een gegeven moment voor gezien hielden. Zij wilden hiermee niet langer tegen hun wil worden geconfronteerd. De EU werd door hen ervaren als een dwangbuis. Brexit is inmiddels een feit, maar ook van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wil men in het VK af. Het wordt gezien als een obstakel tegen wenselijk geachte wetgeving om de ongebreidelde instroom van illegale migranten aan banden te leggen.

Als de Commissie, het Hof en het Europees Parlement doorgaan met het inperken van de soevereiniteit van lidstaten op straffe van (aanzienlijke) dwangsommen en/of onthoudingen van EU-fondsen, zou het mij niet verbazen als landen als Polen en Hongarije, maar wellicht ook andere lidstaten eieren voor hun geld kiezen en het voorbeeld van de Britten volgen. Een ontwikkeling die in het belang van niemand is.

De Europese samenwerking is een groot goed, zeker op economisch gebied. Als deze door oneigenlijk gebruik van juridische instrumenten en andere mission creep wordt gefrustreerd, is dat een slechte zaak. Het zal de economieën van de lidstaten schaden en de welvaart op het Europese continent verminderen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
32 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

”Het is ons overkomen.” Nee het is bewust en kwaadaardig beleid. En van die beloofde welvaart en vrede is ook niets meer over. Nexit nu.

Jos
Jos
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een vrije Republiek der Nederlanden en dus Nexit! Anders valt er zeer spoedig geen soevereiniteit meer te verliezen.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Brussel doet Kremlin na. Waar men zich van bevrijdt heeft na viertig jaar wordt nu vanuit Brussel opnieuw ingevoerd. Links blijft links met dezelfde doelen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Juist ja. De mond vol over totalitaire regimes (waar ik ook echt geen sympathie voor heb) maar ondertussen zelf zo’n regime optuigen.

jaak Peeters
jaak Peeters
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Zo zie ik het ook. Alleen leert de geschiedenis dat zulke imperia explosief aan hun einde komen. Liefst zo snel mogelijk als het om de EU gaat, want anders lopen de kosten te hoog op.

Ruud
Ruud
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal mee eens. Weinig aan toe te voegen en ben ik in positieve zin wel eens jaloers op het VK toch niet de eerste de beste die tot inzicht zijn gekomen dat de EU zoals het zich ontwikkelt men dit niet wil en men zelf kan en wil beschikken over hun eigen grondwet, land, burgers. Het zal even duren maar uiteindelijk zal een iedereen inzien dat dit de juiste weg koers is geweest. GB rules the waves.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ruud

Ook de voormalige Oostblok landen houden hun poot stijf, zeker wat migratie betreft, wel Oekraïners maar geen islam importeren. En Brussel pikt het terwijl hier is het land al lang uitverkocht.

Netty meelen
Netty meelen
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Een feit waarom ik de v.m. Oostbloklanden kan bewonderen en benijden.
De Nl regering had ook haar poot stijf moeten houden.
Of mowten kiezen voor een systeem à la Denemarken, ipv deze uitverkoop, door inloop, van Nederland

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Netty meelen

Helemaal waar.

Max Staudt
Max Staudt
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een Hongexit, Polexit en Nexit lijken mij in ieders belang. Op basis van nationale soevereiniteit kan men dan een economische gemeenschap oprichten, die niet mikt op een ‘ever closer union’.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Daarom is het in Nederland zo lastig om de migratiestroom te beheersen. Wij zijn gebonden aan EU verdragen.
Als die er niet waren, hadden we gewoon de grens dicht kunnen gooien. Nu moeten ze internationaal tot afspraken komen en blijft de stroom gewoon op gang.
Dat is dan maar een voorbeeld. Ik hoor herhaaldelijk dat als de Nederlandse regering iets wil, dat ze sat eerst aan de Europese commissie moet vragen.

Er zitten echt niet alleen voordelen aan een federale staat. Ik denk dat zelfs de staten van de VS een grotere vrijheid hebben binnen de VS, dan de aparte Europese landen onder de EU.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Volgens mij ook een van de redenen dat onze regering vergeten is hoe ze een land moeten besturen.

Anna
Anna
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ze zijn het niet vergeten maar ze vinden het wel makkelijk om zich bij moeilijke dossier achter Brussel te verschuilen.
Het is hypocriet en land verraad.

Netty meelen
Netty meelen
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Wij zijn gebond aan EU verdragen.? Die kunnen we natuurlijk ook opzeggen.
Idem met al die achterlijke internationale verdragen waarover er momenteel weer een ” doekje voor het bloeden” overleg is en waarvoor de hele Nl coalitie weer blij in de handjes staat te klappen.
Succes om de niet aflatende stroom tegen te houden zit er bij voorbaat al niet in.

Youp
Youp
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Vrijhandel is het eenvoudigste wat er is: als je wat wilt kopen, dan doe je dat maar; en als je wat wilt verkopen, dan doe je dat ook maar. Er zijn zaken waarin we liever niet handelen als massavernietigingswapens, experimentele vaccins en dergelijke, dus dat laten we aan de overheid zelf over. Voor vrijhandel heb je dus beslist geen EU nodig.

De economische samenwerking middels de EU gaat vooral over het gelijkschakelen van regulering. Dit om te voorkomen dat grote bedrijven hun producten en documentatie moeten aanpassen aan de wetgeving van elke dwergstaat in de Europese ruimte.

Je kunt twisten over de noodzaak voor die wetgeving, maar een vermindering aan bureaucratische last is ontegenzeglijk een voordeel. Helaas zitten er plenty nadelen, ook aan de economische kanten van de EU. De euro om te beginnen heeft landen verleidt te veel uit te geven waarna dure reddingsoperaties nodig waren. Dat wist men vanaf het begin en ze hoopten dat deze reddingsoperaties de stap naar de Verenigde Staten van Europa zouden versnellen. Dat is voorlopig niet uit de verf gekomen.

Dan hebben we nog de migratieperikelen, de klimaathysterie, de stikstofmalaise, het covidfiasco en de vergissing om oorlog te maken met Rusland omdat dit de VS goed uitkomt met als gevolg dat we nu afgesloten zijn van goedkoop Russisch gas. Per saldo schaadt de EU de economieën van de lidstaten en vermindert de welvaart op het Europese continent.

Kunnen we echt alleen handelen met andere Europese landen via een supranationaal bureaucratisch gedrocht? Dat geloof je toch niet. Het handelsargument is vanaf de eerste dag een smoesje geweest om tot een politiek doel te komen. Bovendien is de politieke situatie gedraaid. De nogal slaafse volgzaamheid van de VS moet bijgesteld worden.

Youp
Youp
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

https://twitter.com/DrEliDavid/status/1667444904585310208

Hier zien we de engerd van de WHO die verklaart dat de nieuwe health certificates zullen worden gekopieerd van de modellen die de EU zo mooi voor hen getest heeft gedurende covid19.

Toch zijn er nog mensen die denken dat de EU gaat over handel en het verhogen van welvaart. Wakker worden!

Winnie
Winnie
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Westerlingen die krampachtig de macht in handen willen houden.Daar gaat het over. Daarom worden de Europese regels met voeten betreden,om landen onder druk te zetten en zodoende binnen Europa te houden.

Roberto
Roberto
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

“Mensen die denken dat de EU gaat over handel en het verhogen van de welvaart” de EU gaat allang niet meer over handel, het is inmiddels verworden tot een politiek cq schuldenunie. Verhogen van de welvaart, het tegenovergestelde is waar. En ook wordt de armoede in Nederland wordt alsmaar schrijnender ook daar is de EU en de ‘regering’ debet aan. Rob Jetten geeft ooit een ongelofelijke domme opmerking gemaakt ; “Nederlands is rijk geworden van de EU” het is juist precies andersom. Overduidelijk is dat Jetten bij de slapende meerderheid hoort.

Roberto
Roberto
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Roberto

OEPS!!!!!! in m’n haast wat foutjes gemaakt :Ook wordt de armoede in Nederland alsmaar schrijnender. Rob Jetten heeft ooit een ongelofelijke domme opmerking gemaakt.

Vin1
Vin1
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Als al die europarlementariërs nu eens handleidingen gaan schrijven zijn we dus van 2 problemen verlost. Scheelt tevens een boel geld.

Peter
Peter
3 maanden geleden

Er vreten er ongeveer 60.000 uit de ruif in Brussel ,die allemaal denken dat de wereld niet meer draait als ze er niet meer zijn ,nou we kunnen ze missen als kiespijn ,de meesten hebben familie aangesteld,bijbaantjes ,declareren alles wat los en vast zit reizen continu heen en weer van Strasbourg naar Brussel wat de gemeenschap ook kapitalen kost ,en nu heeft men het zover gebracht dat er een derde wereldoorlog voor de deur staat ,alles door wat ongekozen en op hun post gezette figuren ,door een dronkenlap Juncker en Merkel .Het vertrouwen in Brussel staat voor mij op en nog lager pitje dan de regering in Nederland ,en dat kan bijna niet lager .

pedrodos
pedrodos
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

EEG was en is prima. EU gaat veel te ver en zou moeten worden opgeheven als het op de manier gaat zoals het nu gaat. Nexit: waar kunnen we tekenen? Bij het kruisje aub. Dank u. Danke. Thank you. Merci. Gracias. Grazie. Obrigado. Om met onze over het paard getilde polyglotidioot te spreken…hoe sneller hoe beter.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  pedrodos

Helemaal mee eens maaruh politici willen altijd meer macht en vooral alles kapot maken wat goed is. In de wetenschap (politici zijn allemaal Alfa’s) zeggen ze altijd dat je nooit moet sleutelen aan iets dat goed is. Tja politici ze maken alles stuk en krijgen daar nog dik voor betaald ook en in Brussel belastingvrij. Voor mij zijn het niets meer of minder dan aasgieren, criminelen, mislukkelingen die NIETS weten en NIETS kunnen!

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ga deze zomer op de motor door Engeland, Ierland en Schotland rijden. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat ik daar ga werken want Nederland en de EU zie ik niet meer zitten. Doodziek zijn ze in hun hoofd echt DOODZIEK. Het is domweg het Derde Rijk 2.0 niets meer en niets minder………

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor uw heldere uiteenzetting.
Ik snap al heel lang niet waarom we zo’n bureaucratisch gedrocht in BX/Straatsburg moeten hebben om op elk domein de lakens (inclusief vlekken en scheuren) uit te delen. Mission creep indeed.
Die peperdure en inefficiënte verhuizingen zijn al helemaal niet te begrijpen.
Wat zo verschillend is kun je eenvoudig weg niet in een Unie die alles wil controleren en forceren naar hún opvatting van democratie bijeen dwingen.
Als we al toe willen naar een échte Europese Unie zou daar m.i. het gehele continent toe moeten behoren, dus inclusief Russia, en alleen op basis van economische samenwerking. Voor de rest autonomie, dus ook eigen grenzen en zelf bepalen wie er binnenkomt en op welke voorwaarden.
Ook een Noord Europese Samenwerking is voor te stellen. Landen die veel gemeen hebben samen een blok laten vormen met een sterke Neuro.
Er zal iets moeten gebeuren, want de totalitaire dwangunie die het momenteel al grotendeels is, kan niet zonder kleerscheuren voort blijven modderen.

Jan
Jan
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Je krijgt ook nog een ander probleem: de parlementsverkiezingen. Als Brussel steeds meer macht opeist, betekent dat het parlement enkel een uitvoerend orgaan wordt. Dat hebben parlementsverkiezingen vrijwel geen enkele zin meer.

De vergelijking die eurofielen maken met de VS dat een federale unie ook in de Europa mogelijk is, is volkomen misplaatst omdat de Staten in de VS toch behoorlijk souverein zijn.

Nog sterker, landen die nu wel lid zijn van de EU maar hun eigen munt hebben zullen die nooit opgeven. Nog gekker, zelfs Keith Starmer van Labour wil geen terugkaar naar de EU en IJsland heeft afgezien van het lidmaatschap van de EU.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ach wat is welvaart beste Johannes, blijkbaar beschouw jij economische vooruitgang als welvaart. Ik kijk daar toch echt heel anders tegenaan. Voor mij is welvaart een gelukkige bevolking die een goed leven hebben maar nooit en te nimmer ten koste van! Want dat is wat je nu overal ziet gebeuren er is welvaart maar ook een steeds groter onderklasse die het dagelijks eten/huur/school/kleren/etc. niet meer kan betalen. En de politieke elite interesseert het werkelijk geen ene malle moer die hebben oogkleppen op ter grootte van stalen rijplaten. Nee ik ga mijn pensioen zeker niet in Nederland uitzitten maar de wereld over reizen op mijn motor.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Ik benijd u om de vele prachtige motorreizen die u heeft gemaakt en nog van plan bent te maken. Dat roept uiteraard ook bij de nodige mensen afgunst op. En ook dat is begrijpelijk, want niet iedereen heeft de mogelijkheid NL achter zich te laten, tijdelijk of voorgoed. Vanwege kinderen/kleinkinderen, ziekte of gebrek, geldgebrek, mantelzorg, beroep dat niet via internet uitgeoefend kan worden, whatever.
Ben het met u eens dat economische vooruitgang niet altijd perse vooruitgang in welzijn is.
Daarvoor hoef je niet eens naar het buitenland. In de 70er jaren kon je als alleenverdiener een bescheiden huis kopen, je gezin voeden en kleden, je rekeningen betalen, een tweedehandsje rijden, af en toe op vakantie, en kende je de meesten van je buren. Vergelijk dat met vandaag de dag.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Elke uitgevaardigde wet zie ik altijd als een falen van de gemeenschap: het impliceert per definitie het afstaan van soevereiniteit aan een niet lichaamseigen orgaan, in dit geval de staat (en via de staat regering en rechtsmacht).

Een overheid neemt de plaats in van het volk, en treedt daarmee in de morele en zedelijke integriteit van dat volk. Maar de staat zou belangeloos moeten zijn.
Nu kan je redeneren dat dit volgens het democratisch model is. Maar Nederland wordt geregeerd door coalities van minderheden, die tezamen een nipte meerderheid hebben. Juist omdat er geen eenheid binnen het volk is, is het per definitie onmogelijk dat er een instantie is die de plaats van dat volk inneemt. Derhalve heeft de staat geen recht om morele macht uit te oefenen.

De staat berooft het volk niet alleen van haar morele en zedelijke integriteit, maar presideert als het ware over het gesprek tussen diverse maatschappelijke groeperingen. Daarmee annexeert de staat de soevereiniteit van het volk door de facto in haar plaats te spreken. Daarmee staat de gemeenschap buiten spel,of staat op zijn minst onder curatele van die staat.

De EU neemt dus niet alleen de plaats in van de natiestaat: de rechtsstaat zelf is een zichzelf voortplantend fenomeen.

Nu is het natuurlijk wel zo dat wanneer een volk in de miljoenen gaat lopen, handhaving van soevereiniteit vanuit de gemeenschap een moeilijke zaak is. Dat neemt niet weg dat daar pogingen toe ondernomen kunnen worden, bijvoorbeeld door
1. rechters door de bevolking te laten kiezen
2. een Hooggerechtshof in te stellen, benoemd door die gekozen rechters (niet door de Tweede Kamer!)

Theo Prinse
Theo Prinse
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dank meneer Vervloed. “bekend voorbeeld zijn de eurobonds. Bij elke gelegenheid probeert de Commissie EU-schuldpapier uit te geven”
Elke administratie kan – voor de onvermijdelijke jaarlijkse herfinanciering van lopende uitgaven en rente op de staatsschuld – ofwel obligaties uitgeven aan de financiële instellingen, maar kan ook de (in principe onafhankelijke) Centrale Bank vragen om geld te drukken (kwantitatieve versoepeling).
Maar QE is zeer riskant en eindigde in de Duitse Weimarrepubliek (1918-1933) in miljoenen Duitse marken voor één brood en hielp zo AH aan de macht.
De Biden-kliek gaat geld lenen via obligaties… maar de rente op de obligaties wordt nu ook omhoog geduwd door de FED vanwege hun rentestijgingen tot zogenaamd lagere inflatie veroorzaakt door Biden’s klimaatfascisten nul-energiebeleid.
De marxisten rond de speciale gezant voor klimaat van de VS John Kerry (Frans Timmermans – EU hebben de burgeroorlog in Oekraïne verder aangewakkerd om uiteindelijk sancties op te leggen aan Russische olie en gas, waardoor de wereldwijde energieprijzen stijgen en zo inflatie naar de EU te importeren en tegelijkertijd Rusland te helpen financiering van de speciale operatie van Oekraïne) veroorzaakte eerst inflatie, waarna de marxisten de contraproductieve renteverhoging oplegden onder het mom om de inflatie die ze in de eerste plaats veroorzaakten te beteugelen.
Hun marxistische financiële belemmeringen hebben de westerse economie in een (Marxistische Club van Rome) recessie gedreven, bedoeld om de westerse beschaving te vernietigen.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De E.U. wordt meer en meer een dictatuur. Alles waar ze zich mee moeien is één grote flop: asielbeleid, milieu & klimaat, energiebeleid. Ze zijn enkel uit op macht. Macht wordt machtswellust, vandaar dat ze zich moeien in de oorlog met Oekraïne. Een massa overbtaalde E.U. ambtenaren houden zich bezig met de voedselvoorziening in Afrikaanse landen. Nergens hoor ik van geboortebeperking, terwijl ze al jaren voedselbedeling organiseren. Op die manier kunnen ze hun royaal betaalde eigen jobs in stand houden.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Lees nou gewoon deze twee verhalen eens over mijn motorreis naar Kirgizië.
1. https://saltmines.nl/2020/04/04/een-motorreis-door-de-russische-ziel-deel-1/
2. https://saltmines.nl/2020/04/15/een-motorreis-door-de-russische-ziel-deel-2/

32
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen