Britse regering-Sunak pakt de Grooming Gangs aan

Bestrijding werd al te lang als 'islamofoob' bestempeld

De Britse premier, Rishi Sunak, kwam op 3 april jl. met een nieuw plan om het seksueel misbruik en de seksuele exploitatie van kinderen door de zogenaamde grooming gangs, die het Verenigd Koninkrijk al jaren teisteren, strenger aan te kunnen pakken. Toch is er nog een lange weg te gaan zolang er nog steeds meteen ‘islamofobie’ of ‘racisme’ wordt geroepen als de veelal islamitische daders uit de Pakistaanse gemeenschap worden benoemd, schrijft Sonja Dahlmans.

In plaatsen als Rotherham, Telford, Rochdale, Birmingham, Leeds, Londen, Oxford en nog veel meer, werden en worden (!) duizenden kinderen verkracht en seksueel uitgebuit door groepen die grooming gangs worden genoemd. De daders van deze grooming gangs konden decennia lang ongestoord hun gang gaan en doen dat overigens nog altijd, omdat de autoriteiten wegkeken van het probleem uit angst voor racist of islamofoob uitgemaakt te worden.

 

Streng optreden

Goed, de regering-Sunak wil hier nu streng tegen gaan optreden en kudos daarvoor. Helaas is niet iedereen die mening toegedaan; direct nadat dit nieuws bekend werd gemaakt, werd de grond te heet onder de voeten van daders en de mensen die dit misbruik mede in stand houden door altijd en overal ‘islamofobie’ te roepen. Ook Sunak zelf ontkende dat er een specifiek daderprofiel is of dat er onevenredig veel daders uit de Pakistaanse gemeenschap zouden zijn. Opmerkelijk, want tal van rapporten en getuigenissen van slachtoffer weerspreken dat.

 

Islam

Er is één gemene deler wat betreft dit type seksueel misbruik van kinderen in het Verenigd Koninkrijk die nooit wordt benoemd en dat is de religieuze achtergrond van veel daders. Uit getuigenverklaringen van slachtoffers komt dit wel naar voren. Slachtoffers vertellen bijvoorbeeld dat, terwijl zij in een kamer werden verkracht, in een kamer ernaast mannen aan het bidden waren. Er zijn slachtoffers die, wanneer ze ‘te oud’ worden bevonden, trouwen met een dader en zich bekeren tot de islam. Deze huwelijken komen met name tot stand onder grote druk van (een van de) daders.

In Bradford trouwde de vijftienjarige ‘Anna’ (niet haar echte naam) met een van haar verkrachters en kwam de sociaal werker die haar zou moeten beschermen zelfs gezellig op de bruiloft het ‘feest’ meevieren. De moeder van de dader kreeg de voogdij over het minderjarige meisje. Het meisje bekeerde zich tot de islam. Een ander slachtoffer verklaarde dat de dader uit de Koran las voor zij werd verkracht. Weer een ander meisje herinnert zich dat de daders onderling spreken over ‘ongelovige’ meisjes die zij kufar noemen. Wanneer daders en hun handlangers zo hun best doen de islam erin te betrekken tijdens het misbruik is het een bizar en wreed verschijnsel, dat er inmiddels al zeker tien jaar over en weer wordt gevochten of we wel mogen spreken van moslim grooming gangs.

 

Discrepantie

Niemand, maar echt helemaal niemand, beweert dat alleen moslims kinderen misbruiken. Niemand zegt dat mensen van andere religies, of zonder religie, nooit kinderen misbruiken. Dat is zonneklaar, nadat er toch echt al zeker twintig jaar wordt gesproken en geschreven over het grote wereldwijde misbruikschandaal in de Rooms-Katholieke Kerk. In ons eigen land werd, aan tafel bij De Wereld Draait Door, zelfs gesproken over de invloed van het celibaat, de strikte hiërarchie binnen de katholieke kerk en de invloed die dit mogelijk gehad heeft op het misbruik en het verzwijgen van het misbruik.

Waarom je niet zou mogen benoemen wat uit alle getuigenverklaringen zo duidelijk naar voren komt omdat het nu over de islamitische achtergrond van daders gaat, is mij een raadsel. Dit is een retorische vraag, ik hoef geen antwoord, dus bespaar u de moeite in uw comments. Ik schets gewoon de enorme discrepantie in het enthousiasme het ene vooral wel te willen benoemen en telkenmale te willen herhalen en het oeverloos van alles doen om het andere absoluut niet te willen zien. Zelfs moslims die zeggen dat er een oververtegenwoordiging is binnen de grooming gangs van mensen uit de islamitische gemeenschap, hun eigen gemeenschap dus, worden weggezet als ‘islamofoob.’ Denk daarbij aan dr. Wasiq, de journalist Maajid Nawaz, academica Hina Husain (Canadees) en anderen. Alle drie zijn overigens ook van Pakistaanse afkomst, maar de racismekaart wordt toch getrokken. Brits, Pakistaans en moslim en toch racistisch en islamofoob. Het kan.

 

Islamofobie

Beschuldigingen van islamofobie komen onder andere van academici als dr. Ella Cockbain en dr. Waqas Tufail, die zich gezamenlijk inspanden om media, slachtoffers, ouders van slachtoffers en politici, die het waagden te schrijven dat het merendeel van de daders Pakistaanse moslims zijn, verdacht te maken. Wanneer je even dieper graaft, is duidelijk te zien dat niet alleen de grooming gangs maar ook het counterterrorisme-programma Prevent hen een doorn in het oog is, want islamofobie. De hele discussie rondom het begrip islamofobie en wat het nu exact is hangt boven bijna elk debat in het V.K.

Zo verscheen er in februari dit jaar nog een rapport over hoe de islamofobie-industrie miljoenen overheidsgeld misbruikte dat bedoeld was voor preventie van radicalisering bij islamitische jongeren. Vooral de eigen hobby’s (waaronder het subsidiëren van antisemitische clubs) werden van gemeenschapsgeld betaald. Daarnaast verschoven zij eigenhandig de opdracht radicalisering van moslimjongeren tegengaan naar het bestrijden van wat zij zelf als extreemrechts bestempelden. Fel tegenstander van dat counterterrorisme-programma is dezelfde Waqas Tufail.

 

Verdachtmaking

Detail: de dader van de moord op Sir David Amess, Ali Harbi Ali, en de dader van de aanslag in Liverpool van november 2021, Emad Al Swealmeen, waren beiden naar dit programma ‘Prevent’ doorverwezen. De focus verleggen (van miljoenen belastinggeld)naar ‘rechts-extremisme’ en islamofobie roepen, maar niet kunnen voorkomen dat er doden vallen, wat toch de primaire taak is geweest van dat programma gezien de naam en de opdracht. Vooral niet de islam willen benoemen en het hele programma verdacht maken onder de noemer ‘islamofobie’. William Shawcross schreef er afgelopen februari een vernietigend rapport over. Maar dan weet u uit welke hoek deze critici van het benoemen van het daderprofiel van de grooming gangs komen.

 

Racisme

Van islamofobie komt men, zeker in het Verenigd Koninkrijk, al snel op racisme. Men is daar bijvoorbeeld al jaren bezig een geldende definitie te formuleren die zou moeten omvatten wat het begrip ‘islamofobie’ nu precies inhoudt. In allerlei rapporten worden woorden als Muslimness en perceived Muslimness gebruikt, die sterk gelinkt zouden zijn aan racisme (en dus niet alleen tegen de islam als religie). In een voorstel om een werkbare definitie van ‘islamofobie’ vast te stellen schreef de All Party Parliamentary Group (APPG) die hiermee was belast: “Let us be clear, Islamophobia is rooted in racism and its victims are not just Muslims but also those who are perceived to be Muslims.” (Islamophobia Defined: The inquiry into a working definition of Islamophobia, pp. 6).

 

‘Asian’

Wat betreft de slachtoffers van de grooming gangs, en we spreken over duizenden meisjes die hier slachtoffer van zijn geworden de afgelopen decennia, werd eerst de vage term Asian gebruikt om de daders te omschrijven. Zeer tegen het zere been van bijvoorbeeld de Britse Sikh gemeenschap die ook Aziatisch, Pakistaans vaak, zijn, maar hiermee weinig van doen hebben. Daar komt bij dat ook Sikh meisjes het slachtoffer zijn van deze grooming gangs. Dus om maar meteen alle Aziaten in het verdomhoekje te plaatsen ging deze gemeenschap te ver en gelijk hebben ze.

Overigens is de beschuldiging dat racisten of extreemrechts de grooming gangs in de spotlichten hebben geplaatst een fabeltje. Zoals ik reeds hierboven schreef vermeldde Tim Dieppe, (woordvoerder islam van Christian Concern) dit al jaren, maar ook lid van het Britse Hogehuis barones Caroline Cox. Daarnaast legde Julie Bindel al eens uit dat zij zelf hiermee naar buiten kwam, al zestien jaar geleden. Ze was de eerste die dit aanhangig maakte in een nationale Britse krant. Zij benadrukte dat feministen van Pakistaanse en Indiase afkomst in het V.K. al jaren aandacht hiervoor vroegen, maar werden genegeerd. Geen racisten, geen rechts-extremisten, maar voorvechtsters van vrouwenrechten, nota bene ‘van kleur’, zoals dat tegenwoordig heet.

 

Pakistan

Toch – op een rapport uit 2020 na waar ik zo op kom – werd wel benoemd dat daders van dit specifieke misbruik in het V.K. vaak uit de Pakistaanse gemeenschap komen. Het voornoemde rapport uit 2020 dat door iedereen aangehaald wordt als bewijs dat er geen specifiek daderprofiel zou zijn van de daders van de grooming gangs, stelt dat helemaal niet. Destijds, we spreken 2018, wilde Javid (toenmalig minister van Binnenlandse Zaken V.K.) dat de onderste steen boven zou komen en liet onderzoek doen naar de daders van de grooming gangs.

De resultaten van het onderzoek werden echter nooit openbaar gemaakt omdat dit ‘niet in het publieke belang’ zou zijn. Pas na een petitie waarin werd geëist dat de onderzoeksresultaten bekend zouden worden gemaakt, kwam men uiteindelijk, na grote druk van het publiek, met een rapport. Hele uitleg over ‘geen goede data voorhanden’, ‘potentieel vooroordelen’ etc. etc. bij de man die eindelijk eens het krediet moet krijgen dat hij verdient voor al zijn werk, onderzoek en steun aan de slachtoffers, Tim Dieppe van Christian Concern.

 

Gedwongen huwelijk en bekering

Goed, erkenning dus dat daders uit de Brits-Pakistaanse gemeenschap komen. Dat is niet voldoende, maar wel van groot belang. Zoals u weet schrijf ik hier al jaren over, maar ook vanwege mijn studie islamitische theologie en mijn werk als journalist christenvervolging weet ik wat er in Pakistan zelf gebeurt. Per jaar verdwijnen daar, al jaren, gemiddeld ruim 1.000 christelijke en hindoeïstische minderjarige meisjes. Zij worden ontvoerd, gedwongen uitgehuwelijkt aan een moslim en gedwongen bekeerd tot de islam. Het heeft heel wat jaren geduurd, maar in januari dit jaar kwamen de Verenigde Naties dan eindelijk met een veroordeling van deze praktijk en drongen zij erop aan dat Pakistan hier iets aan gaat doen.

Ik wens ze succes daarmee, want al enige tijd geleden schreef ik dat er juist in Pakistan een wetsvoorstel werd afgewezen dat deze ontvoeringen en gedwongen bekeringen zou moeten tegengaan. De reden? Het wetsvoorstel zou in strijd zijn met de Koran: “Er is een wetsvoorstel dat gedwongen bekeringen tegen zou moeten gaan. Ik wil duidelijk maken dat er geen enkel wetsvoorstel kan worden aangenomen dat ingaat tegen de lessen uit de Koran en de soenna (het voorbeeld van Mohammed), omdat de grondwet van Pakistan gebaseerd is op de Koran“.

Wanneer wij dan, door leden van dezelfde gemeenschap, namelijk Brits-Pakistaanse moslims, dezelfde problematiek het Verenigd Koninkrijk zien bereiken, mogen we niet benoemen wie de daders zijn uit angst voor ‘islamofobie’ en/of ‘raciale’ onrust. Zoals ik hierboven al heb beschreven zijn het veelal de daders zelf die de link met de islam leggen en niet de zogenaamde islamofoben.

 

Kindermisbruik

Daarnaast is er in Pakistan een enorm probleem met seksueel misbruik van kinderen. Jaarlijks, ik heb daar vaker aan gerefereerd, ook in onze podcasts bij Palnws, verschijnt er een rapport met als titel Cruel Numbers. Deze jaarrapporten verschijnen al jaren en de cijfers van het aantal (gemelde) zaken van kindermisbruik stijgen elk jaar. In het licht van bovenstaande is het dus van belang te benoemen dat veel van de daders uit Pakistan komen en dat ze vaak uit de islamitische gemeenschap komen.

Dat heeft niets met racisme te maken, noch met islamofobie. Dat is simpelweg proberen een probleem op te lossen, of daar een begin mee te maken, door te analyseren wat er gebeurt om kinderen te kunnen beschermen. Het is eigenlijk te zot voor woorden dat ik het uit moet leggen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
22 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Moslim staat voor:
Met Ons SamenLeven Is Moeilijk.
Het artikel legt keurig uit waarom dat is: omdat moslims leven volgens de koran en de voorschriften daarvan zijn onverenigbaar met de seculiere samenleving.

AAA
AAA
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Mohammedanisme onverenigbaar met Seculiere samenleving? Mwah: ‘Survival of fittest’ en ‘Onderwerping aan willekeur’ verschillen hooguit gradueel.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Survival of the fittest gaat hier niet op want door Europese overheden gesteund ten koste van eigen cultuur.

Andre
Andre
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Kunt u uitleggen waarom die twee hooguit gradueel zouden verschillen?
Er is nu eenmaal genetische variatie in elke populatie en dat heeft gevolgen voor de eigenschappen van de nakomelingen. Veel diersoorten houden daar bewust rekening mee bij het zoeken naar een partner. Overerving van eigenschappen is kennelijk een mechanisme dat niet willekeurig is.

AAA
AAA
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Altijd goed om uitleg te vragen.
Allereerst: onze samenleving is niet ‘de seculiere samenleving’ die André noemt.
Dit gezegd hebbend: ingeval een samenleving seculier gebaseerd zou zijn op de premisse van overleving van de meest aangepaste, dan resulteert dat effectief in een maatschappij waarin het recht van de sterkste geldt. Dat ziet er vergelijkbaar uit met hoe regimes regeren in de geest van mohammedanistische ideologie. En ja, dat is uiteindelijk gebaseerd op willekeur.
Gelukkig hebben wij nog wat ondervang in ons systeem in de vorm van bijv. mededingingsrecht, scheiding van machten, en een reeks van wat wij als ‘basale vrijheden’ zien. En tegelijkertijd: ook in Nederland blijft het zaak scherp te blijven, net als in het Verenigd Koninkrijk.

Andre
Andre
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

1) mijn eerste commentaar over seculier contra moslim samenleving, doelde op het gegeven dat in Europa de scheiding tussen geloof/kerk en staat algemeen uitgangspunt is, terwijl dat voor moslims onaanvaardbaar is, want voor hen is geloof ook wetgeving.
2) als u dan vervolgens stelt dat een seculiere samenleving gebaseerd zou zijn op de overleving van de meest aangepaste, dan is dat een geheel nieuw idee voor mij dat ik nog nooit eerder ergens ben tegengekomen.
3) De premisse van overleving van de meest aangepaste resulteert niet in het recht van de sterkste. Al in de tijd van Darwin en daarna is het verschil daartussen zo vaak uitgelegd dat daar bijzonder veel besprekingen van bestaan.
4) Er is dan ook geen verband met willekeur. Met willekeur bedoelt u waarschijnlijk ‘niet voorspelbaar’ en verderop kennelijk ‘machtsmisbruik’, maar dat is een andere betekenis van willekeur dan wat bedoeld wordt in het darwinisme. Overigens is ook over dit verschil een boekenkast vol geschreven.
5) zaken als scheiding der machten hebben geen relatie met een seculiere samenleving, maar voornamelijk op machtsmisbruik en het doen functioneren van een partijensysteem en het mogelijk maken van geweldloze regeringswisseling.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Moslims zijn de lastigste mensensoort op aarde om mee te leven. Zij zullen Europa onherkenbaar veranderen en de duizenden jaren ontwikkeling naar Verlichting nietig maken.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Zij zijn ook niet bereid om andere culturen tegemoet te komen maar verwachten het van een ander. Zij missen de ontwikkeling die het christendom wel meemaakte. In dit stadium is het onmogelijk om met hun in echte harmonie te leven.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Westerse volken zijn niet langer trots op eigen prestaties. Wat is het waarin allochtone bevolkingsgroepen nog zouden moeten integreren? Wat heeft het Westen hen te bieden buiten een kant en klare woning en grote zakken met geld? Eigenwaarde? Zelfrespect?

Het is daarom dat ik de overgrote meerderheid in elk West-Europees volk beticht, beschuldig en aanklaag voor het grootste verraad dat in de wereldgeschiedenis ooit heeft plaatsgevonden.

Westerse volken hebben een groot hart: de zorg voor de ander (als het maar een vreemdeling is) is groot; maar ze hebben geen ziel!

Ada de Boer
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Dag Sonja, dank voor je artikel.
Graag hoor ik ook iets over de concrete stappen die Braverman en Sunak van plan zijn te zetten.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Eigenwaarde, trots en zelfrespect zijn grotendeels verloren gegaan in de westerse samenlevingen. Daarvoor in de plaats kwam het individualisme, globalisme en opportunisme, en het zelfgenoegzaam blind ‘deugen’. Ten koste van alles.
De islam, tenslotte sinds mensenheugenis een veroveringsideologie, maakt hier handig misbruik van.

Cor
Cor
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Voor de kinderen ben ik blij dat er stappen worden gezet in de UK. Helaas zijn er ook veel aanwijzingen dat ritueel kindermisbruik is in Nederland. Wanneer daar een onderzoek of rechtszaak wordt uitgevoerd wordt dit heel snel in de doofpot gestopt. Zie het onderzoek en rechtszaak van Demmink een tijd terug. Dit was een hoog geplaatste ambtenaar die betrokken was bij dit ritueel kinder misbruik. De vraag is nu waarom mag dit niet onderzocht worden? Wat is er te verbergen? Google maar eens op Demmink en kijk wat er als eerste op je scherm komt te staan.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Je zou het verhaal van Pim Lammers over zijn bezoek aan Berlijn moeten lezen met zijn vriend.
Dan denk ik, schrijft die man ook kinderboeken?
Wat is de intentie van iemand om te schrijven?
Ik stel mij zo voor dat Annie M.G. Schmidt uitgebreid over haar seksleven had geschreven. Ik denk toch echt dat de meeste mensen hier vreemd tegen aan zouden kijken.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zou dat ook bij het lespakket van de Rutger stichting horen?

AAA
AAA
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt weer Sonja. Voor het nuchter en onbevreesd liefdevol uitleggen.

Ik hoop dat er na een officiële stap A openbaarmaking een officiële stap B terechtstelling komt.

Met een giftige bron blijft het overigens dweilen met de kraan open. De leugen moet eruit en de waarheid erin. Veel waarheid blijven delen! Nogmaals bedankt.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Fijn en leuk dat Sunak er wat aan gaat doen. Het speelt al decennia en we krijgen een druppel op een gloeiende plaat als ‘oplossing’. Ik ben zo langzamerhand dit soort ‘nieuws’ meer dan beu.

Tijd dat we gaan kijken naar het werkelijke probleem: de onstuitbare drang tot volledige zelfvernietiging bij de overgrote meerderheid van West-Europese volken.

Zoals daar o.a. is het zich volledig overgeven aan Newspeak op allerlei fronten:
– staatsgrepen worden kleurenrevoluties genoemd
– verweer tegen aanvallen op de lichamelijke integriteit (van met name meisjes en
vrouwen) wordt consequent benoemd als ‘islamofobie’
– de islam wordt consequent ‘religie van de vrede’ genoemd, in plaats van die van
oorlog
– als Rutte een nieuwe bron van financiën wil aanboren, doet hij dit door een
willekeurige groep in de samenleving aan te wijzen en een predicaat op te hangen,
bijvoorbeeld ‘scheefwoner’.
– openlijk roepen westerse politici op tot meer wapenleveringen aan Oekraine als
enige weg naar vrede
– het openlijk verwijzen naar voorvechters van strijders voor de vrijheid van
meningsuiting als rechts-extremisten (zelfs oude dametjes op een demonstratie!)
– vult u zelf maar verder aan.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Al het kindermisbruik is afgrijselijk. Het moet wel benoemd worden dat de katholieke kerk dit gedrag van geestelijken meermaals fel heeft afgekeurd. Het Vaticaan doet onderzoeken maar heeft veel ellende ook onder het tapijt geschoven. Wel is er al vaak een schadevergoeding betaald aan slachtoffers en familie. Spijt betuigt. vanuit de islamitische gemeenschap wordt er vooral ontkend en racisme en islamofobie geroepen. De feiten laten echter zien dat de getroffen meisjes altijd blank of Indiaas zijn. Het is te ziek voor woorden. En Tommy Robinson van alle sociale media geband en vervolgd, omdat hij dit schandaal in de openbaarheid bracht. De beerput is blijkbaar nog dieper en smeriger. Shame on you. In Nederland wordt inmiddels 50% van de meisjes geconfronteerd met ongewenst seksueel gedrag in de openbare ruimte. Daar hou ik het maar bij. Grrrrr.

Petra
Petra
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

dankjewel voor deze artikel. Het is zo belangrijk om dit naar buiten te brengen

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe goed zorgt een samenleving voor zijn kinderen? Lichamelijke en geestelijke gezondheid?
Aan de manier hoe dat gebeurt kun je aflezen hoe de toekomst er uit gaat zien en hoe prettig de mensen in die toekomst zich gaan voelen. We kunnen dat zien aan andere landen met ander culturen waar ze hier andere ideeën over hebben.
Dat is een verantwoordelijkheid voor de huidige generatie.

ikke
ikke
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Tommy Robinson heeft dit al jaren geleden bewezen en aandacht voor gevraagd maar werd en wordt nog steeds door de MSM/overheid als een paria behandeld en achtervolgd met rechtzaken . . .

22
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x