Leuk die Nationale Klimaatweek, maar ondertussen verdwijnt de industrie

Kostbare klimaatmaatregelen jagen bedrijven weg

Titelfoto bij artikel Leuk die Nationale Klimaatweek, maar ondertussen verdwijnt de industrie Johannes vervloed opiniez

Foto:

Terwijl de minister van Klimaatbeleid Rob Jetten ons op Twitter stralend laat meegenieten van zijn vreugde over de Nationale Klimaatweek 2022, meldt het Financieele Dagblad dat een vijfde van de bedrijven een vertrek uit Nederland overweegt. Ons land mag dan volgens de minister koploper in de EU bij de bestrijding van klimaatopwarming zijn, maar één ding is zeker: het wurgende klimaatbeleid maakt onze industrie langzaam maar zeker kapot. Een column van Johannes Vervloed.

Afbraakproces

De sancties tegen Rusland en de daarop volgende afsluiting van gastoevoer naar de Europese Unie betekenen een klap voor het bedrijfsleven. Maar het afbraakproces was al eerder begonnen. Het rigoreuze klimaatbeleid brengt de industrie in Nederland en in de EU in steeds grotere problemen. De astronomisch dure FitFor55-maatregelen (klimaatplan van Frans Timmermans) zorgen ervoor dat onze industrie de concurrentieslag met de rest van de wereld dreigt gaan te verliezen. Er is blijkbaar onvoldoende besef dat Nederland en de EU geen zelfvoorzienende eilanden in de wereldeconomie zijn. Erger nog: het zorgen voor een sterke industriële positie wordt ondergeschikt geacht aan het hogere doel om ‘de wereld te redden van een klimaatcatastrofe’.

Het paradoxale is dat niet alleen de industrie dreigt te verdwijnen, maar dat ook nog eens het beoogde beleidsdoel – CO2-reductie – bij lange na niet wordt gehaald. Integendeel, de industrie zal steeds meer geneigd zijn zich buiten de EU te vestigen, in landen waar de uitstootnormen een stuk minder rigoreus zijn. Met als nettoresultaat dat het FitFor55-beleid wereldwijd niet minder, maar méér CO2-uitstoot oplevert.

 

Handel in CO2-rechten

Een klimaatbeleid dat strenger is in Nederland en in de EU dan in de rest van de wereld betekent voor het eigen bedrijfsleven en met name voor de zware industrie een fors concurrentienadeel. Het begon al met de invoering van het Emission Trade System (ETS), het EU-handelssysteem in CO2-uitstootrechten. Dat werkt als volgt: de industrie krijgt weliswaar uitstootrechten, maar te weinig. Bedrijven moeten daarom rechten bijkopen om te kunnen blijven produceren. De achterliggende gedachte is dat bedrijven daardoor gedwongen worden duurzamer te produceren. En met ‘duurzaam’ wordt dan bedoeld minder CO2-uitstoot.

Aanvankelijk waren de CO2-rechten goedkoop en hadden weinig effect. Dat is sinds mei 2021 veranderd. De rechten zijn duurder geworden en beginnen de industrie te bijten, althans binnen de EU. Daarbuiten heeft men geen boodschap aan het systeem. Met als gevolg dat de concurrentiepositie van de Europese industrie tegenover die van andere landen op achterstand wordt gezet.

 

Importheffing

Om daar wat aan te doen heeft Brussel iets nieuws bedacht: het EU-systeem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in de maak. Aan industriële producten uit niet-EU landen wordt een CO2-belasting middels een importheffing opgelegd. De hoogte van de importheffing moet de ETS-CO2-prijs weerspiegelen. De bedoeling is duidelijk: de CO2-belasting moet voor een ‘gelijk speelveld’ voor de EU-industrie zorgen. Het CBAM-systeem is echter dermate complex, dat alleen al de administratie van het systeem de kosten met 4 tot 15 procent verhoogt.

 

Vertrek

De Rabo heeft berekend dat CBAM niet voor een gelijk speelveld gaat zorgen. Bovendien gaat CBAM (vooralsnog) alleen gelden voor de import van elektriciteit, cement, aluminium, mest, ijzer- en staalproducten. De door het FitFor55-plan hogere kosten voor de exporterende industrie in de EU worden niet gecompenseerd. Het behoeft geen betoog dat de Europese industrie zelf weinig vertrouwen in het CBAM-systeem heeft. De kostenverhogende klimaatmaatregelen hebben de industrie al zoveel schade toegebracht dat een aantal bedrijven het al voor gezien houdt en vertrekt uit de EU.

Ook het aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl heeft de productie gestaakt en zal waarschijnlijk failliet gaan. Weliswaar is de productie van aluminium zeer energie-intensief en is het faillissement vooral verklaarbaar vanwege de huidige hoge energieprijzen. Maar die energieprijzen waren al vóór de sancties gestegen als gevolg van het klimaatbeleid van de EU en de uitvoering daarvan door ons kabinet. Het zal dan ook niet bij Aldel alleen blijven.

 

De-industrialisering

U zult zich wellicht afvragen of het wel zo erg is dat (vervuilende) industrie uit ons land verdwijnt of naar elders vertrekt. Een diensteneconomie is toch ook prima? We leven tenslotte in een postindustriële samenleving. Wel, het uitfaseren van de industrie – grotendeels via offshoring, het verplaatsen naar lage lonenlanden – en de overstap naar een diensteneconomie bleken te stuiten op de grenzen van globalisering.

Met de de-industrialisering in de westerse wereld zijn veel banen verdwenen. Hele streken vervielen in armoede: in de VS rond Detroit vanwege het verdwijnen van de auto-industrie naar Mexico, maar ook in Noord-Frankrijk en Wallonië vanwege het verdwijnen van de zware industrie naar India. In Nederland verloren we de scheepsbouw (RSV) aan Zuid-Korea. De dienstensector heeft het banenverlies in de industriesector maar deels kunnen compenseren. Het belang van de industrie met haar innovatieve kracht voor de economische groei, werkgelegenheid en de welvaartcreatie is te zeer onderschat.

 

Grenzen aan de globalisering

Niet alleen het banenverlies in streken waar de-industrialisatie had plaatsgevonden heeft twijfel doen ontstaan aan de voordelen van globalisering. Zeker, de globalisering heeft de prijzen van veel goederen verlaagd. In optima forma gold dat voor elektronica, textiel en huishoudelijke artikelen. Maar de keerzijde wordt steeds duidelijker. De eerste die ingreep was president Trump. Hij bepleitte met zijn America First de terugkeer van de industrie naar de VS en beloonde die met belastingvoordelen voor bedrijven. Het was een verkiezingsbelofte aan de middenklasse waar veel banen verloren waren gegaan door de globalisering.

 

Vals spel

Tegelijkertijd is steeds duidelijker geworden dat de globalisering niet alleen een economische impact heeft. De goedkope productielanden – met China voorop – profiteerden dermate van de globalisering dat zij concurrenten van het Westen werden. Bovendien speelden zij nog eens vals: patenten werden geschonden en intellectueel eigendom ongegeneerd gestolen. Dat vormde de reden voor Trump om China flink aan te pakken, met een handelsoorlog als gevolg.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zijn mede door de globalisering de geopolitieke verhoudingen in de wereld drastisch veranderd. Met als één van de gevolgen dat nu ook in Europa het besef is doorgedrongen dat eigen industrieën onmisbaar zijn.

Pandemie

De druppel was de Covid-pandemie. Deze maakte duidelijk dat de EU – Nederland incluis – te afhankelijk van het buitenland was geworden. Sommige producten bleken in het geheel niet meer in de EU te kunnen worden gefabriceerd. Daarenboven maakt de Oekraïne-oorlog duidelijk dat we niet alleen van China afhankelijk zijn geworden, maar ook van Rusland en de VS (denk aan de Big Tech-discussie). Een proces van deglobalisering is in diverse landen van de EU inmiddels ingezet om de buitenlandse economische afhankelijkheid te verminderen.

Dat betekent dat niet alleen geprobeerd wordt de industrie te behouden, maar dat à la de VS gepoogd wordt de industrieën die vertrokken zijn terug te krijgen. De EU moet niet langer afhankelijk zijn van China en Rusland, noch van Big Tech uit de VS. Zo moet de EU een eigen halfgeleider-industrie krijgen. Ook moeten eigen batterijfabrieken voor elektrische auto’s in de EU worden gebouwd.

 

Industriepolitiek

Om dit alles te realiseren tracht de Europese Commissie nu om de bij het aantreden van Ursula von der Leyen gelanceerde EU-industriepolitiek een nieuwe impuls te geven. Dat is op zich een verstandige koers. In de nieuwe geopolitieke verhoudingen moeten Nederland en de EU zeker wat cruciale producten betreft niet te afhankelijk zijn van andere landen. Wel moeten we beseffen dat het bedrijven van industriepolitiek nooit echt gewerkt heeft. De overheid is immers niet in staat om ‘winners’ te voorspellen en zeker niet een overheid op supranationaal niveau, die ver afstaat van de dagelijkse praktijk.

Beter is het om generiek beleid te voeren, zoals vermindering van de lasten- en regeldruk, om de industrie weer levenskracht te geven. Positief is wel dat de industrie niet langer in het verdomhoekje zit en dat er een brede politieke ambitie is voor een sterke eigen industrie. Probleem is echter dat deze ambitie moeilijk te verwezenlijken is als het tegelijkertijd door kostbaar klimaatbeleid voor de industrie onmogelijk wordt maakt om op concurrerende wijze te produceren.

 

Illusie

Het is daarom een illusie te denken dat de doelstelling van het Verdrag van Lissabon – de EU als meest concurrerende economie van de wereld – kan worden behaald met het huidige FitFor55-klimaatbeleid. Dat is een illusie die speelt in de hoofden van de Timmermansen en Von der Leyens van deze wereld, die denken dat van de EU een ‘klimaatvrije’ (excusez le mot) zone kan worden gemaakt. Er zal een realistischer, minder dogmatisch beleid moeten worden gevoerd om de concurrentiekracht van de EU-industrie te waarborgen.

 

Het roer moet om

Als de Europese Unie, inclusief Nederland, wil overleven in een geopolitiek sterk veranderd landschap zal het roer om moeten: van ideologische klimaatluchtfietserij naar een levensvatbaar verdienmodel. Met name de kostenverhogende maatregelen van het huidige klimaatbeleid moeten op de schop: minder wiebelstroom (zonne- en windenergie), fossiele energie niet te vroeg uitfaseren, gas als overgangsbrandstof en snel overgaan op nucleaire energie.

Het ETS moet rekening houden met hetgeen op wereldschaal geschiedt, de boeren moeten hun belangrijke bijdrage aan de economie blijven leveren en de visserij mag niet de nek worden omgedraaid. Alle idiote, morele dwangmaatregelen als geen vlees meer eten, niet meer vliegen, een individueel CO2-budget (Baarsma) en verplicht op elektrische auto’s overstappen moeten de prullenbak in. Temeer daar dit niet de enige bedreigingen zijn voor de industrie; duurdere grondstoffen en torenhoge inflatie eisen eveneens hun tol.

Zonder levensvatbare industrie is het snel afgelopen met onze welvaarts- en verzorgingsstaat.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
41 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De Green Deal samen met de massamigratie zullen onze samenleving kapot maken. Honger, dorst, kou, gebrek aan woningen, werkloosheid en geweld zullen Europa teisteren zoals het elders in de wereld aan toegaat. Al die honderden jaren ontwikkeling zullen in korte tijd verdwijnen en Europa terug naar de middeleeuwen plaatsen en gelijkstellen met de landen in het MO en Afrika. De mensheid zal het ontgelden terwijl het klimaat zal doen wat ie altijd al deed, veranderen.

Laatste aanpassing 3 maanden geleden door Ni28
Andre
Andre
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Op de een of andere manier zie ik ook een positieve kant aan het kapotmaken van de samenleving.
Als we net zo arm zijn als een of ander land in Afrika, dan:
– zijn we niet meer aantrekkelijk voor migranten
– is er geen geld meer voor al die groene plannen
– en ook geen geld voor het megasalaris van Timmerfrans en zijn trawanten
– geen geld om Polen en Hongarije te dreigen met het stopzetten van subsidiegeld
Always look at the bright side!

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dan zijn wij zelf een derde wereld land geworden. Gelijkheid, dat is wat zij willen maar dan niet iedereen rijk maar iedereen arm. En daardoor gehoorzaam.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Woningnood, kou, onbetaalbare levensmiddelen zúllen Europa niet teisteren, dat doen ze al. Op sommige domeinen (zoals bv immigratie-belastingdruk-gestage verarming van de meeste ouderen) zelfs al heel lang. Het volk wordt door onbegrijpelijke geopolitieke oorlogszucht en hypocrisie op het gebied van ‘gelijkheid en inclusie’ van de globalisten steeds meer afgeknepen.
Het klimaat, waarvan iedereen met meer dan 1 hersencel begrijpt dat het niet door de mens te veranderen is, is een sluwe kapstok om de verpaupering van het volk aan op te hangen en goed te praten. We moeten er maar aan wennen volgens ‘onze’ minister van financiën Kaag, die overal en nergens over toetert, maar op haar (afgedwongen) domein schittert door onbenul en afwezigheid.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Beste Ni28,

Toch benieuwd waar die metallurgische verwijzing vandaan komt, maar dat is voor een andere keer.

Tag ahoy voor wat betreft de basisvoorwaarde waar alle fijne overheidsinitiatieven met steeds grotere urgentie, crises, rampspoed … Tom Poes verzin een list ! … over ons uitgestort worden. Namelijk, zoals ook Ollie B. Bommel ontleend aan zijn goede vader placht te zeggen ‘Geld speelt geen rol’ al dan niet in combinatie met ‘Daar houd ik mij aan’.

Het voortbestaan van de welvaart – die historisch bezien best wel heel bijzonder is – wordt als een grondslag gezien, die kennelijk van alle kanten gebruikt en misbruikt kan worden maar toch miraculeus voort blijft bestaan.

Qud non, als de Duitse maakindustrie (en Nederlandje is een Duitse bondstaat in bijzondere dienst) na jarenlang goeiekoop Russisch gas zich opmaakt om toch maar de pleitvogel te pakken, dan zou het samen met de opstapeling van allerlei vermijdbare toestanden (waarbij we de drs. bedanken voor zijn visie. Balkie had het tenminste nog over de VOC-mentaliteit), wel rap wat minder kunnen zijn met die welvaart.

Waarmee er dan ook geen centjes meer zijn voor al die prachtige initiatieven en/of hoogst noodzakelijke crises-uitgaven.

Eens kijken hoe hoe het dan met de solidariteit staat gesteld, zowel van onze vroede vaderen als van de recent arrivals. Profiteer in de tussentijd als een malle zolang de geldvoorraad strekt, terwijl ik informeer naar lidmaatschap bij een schietvereniging.

Peter
Peter
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Inmiddels staat de belasting voor een modaal verdiener op 56%, benzine BTW en verdere klimaatbelasting heffingen nemen de rest mee .de inflatie staat ondertussen op 15% dat is wanneer u 10,000 spaargeld op de bank hebt per jaar 1500 minder ,knap dat de VVD nog altijd bovenaan staat in de peilingen ,want ik weet geen mens op te noemen die er nog op stemt .

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Gelooft u nog in ‘Dominion’ verkiezingsuitslagen dan?
Ik niet meer, na de VS en hier in NL.
Met de huidige ondemocratische dictatuur van het kartel, slaafs geholpen door die kwezel van GL en het uilskuiken van PvdA, komen we nooit meer van de volksverlakkers af.
Geen prijs blijkt hen, steeds weer, te hoog voor hun blinde ambities.
Nederland is verkwanseld, en daar gaat nu nog een flinke schep bovenop met de totaal onverantwoordelijke pensioen’hervorming’.
Wedden dat ze dat ook gewoon doordrukken?
Het is om te kotsen.

Jan Smelik
Jan Smelik
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Brazilie heeft ook al zo’n mooie verkiezingsuitslag. Gelooft iemand dat die linkse, corrupte, veroordeelde ouwe man echt eerlijk gewonnen heeft? Zie de grafiek halverwege: https://ejbron.wordpress.com/2022/11/01/weer-massieve-onregelmatigheden-bij-verkiezingen-brazilie/#more-317602.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Ja, inderdaad. Ik wíl eigenlijk helemaal niet geloven dat de linkse macht zelfs verkiezingen manipuleert, maar je moet wel uiterst wantrouwig worden als je ziet wat er overal gebeurt. Zeker als je ziet dat in Nederland een kabinet wordt weggestuurd, maar even vrolijk na een stoelendans in de achterkamertjes, met vrijwel dezelfde club wéér gewoon kan doorgaan.
En het dociele Nederlandse volk blijft maar meloenen slikken.

J-P
J-P
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Het is wel het kabinet die het meeste opstrijkt van de brandstoffen

Winnie
Winnie
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij betreft mag President Trump herkozen worden.

Andre
Andre
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Met industrie verdwijnt ook de welvaart. Waarom?
– industrie is de enige sector die bijna ongelimiteerd kan schaalvergroten en dus nieuwe producten binnen het bereik van de consument kan brengen. De landbouw, de veeteelt en de diensten sector zijn veel meer beperkt door menskracht.
– maar dan moet er wel goedkope energie beschikbaar zijn. En die wordt nu juist duurder gemaakt. Industrie is verplaatsbaar, landbouw en diensten veel minder. Dus vertrekt industrie naar landen waar de energie wel goedkoop is.
– met de industrie verdwijnt de welvaart. De mensen zullen vanzelf volgen. Nu al is het zo dat veel ondernemende Nederlanders vertrekken naar andere landen waar meer kansen zijn. In de nabije toekomst zal iedereen die de mogelijkheid ziet, willen vertrekken uit Nederland, omdat er gewoon geen toekomst is. Nederland wordt een vergaarbak van achterlijkheid, van kanslozen, van conformisten die niet willen inzien dat ze bezig zijn hun eigen toekomst te vernietigen.

J-P
J-P
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Er is al geen bedrijf in Nederland wat Nederlands is, alles is in buitenlandse handen. Nederland heeft zelf niets meer. Dat heeft Rutte goed gedaan

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

NL is de pluktuin van de EU.

Hans
Hans
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig stuk, kan hier (bijna) helemaal in mee gaan. Alleen zou ik nog een stapje verder willen gaan als het op de energietransitie aankomt: idd geen uitfasering van fossiel in een te vroeg stadium, er moet eerst een goed alternatief zijn. Mijn grote probleem met de zgn ‘groene’ energie en ‘groene’ mobiliteit is dat ze helemaal niet groen zijn. Windmolens hebben tal van destructieve effecten op natuur en milieu, die in het niet vallen bij het gebruik van fossiel: mijnen van grondstoffen, balsahout in de wieken die ontbossing in een stroomversnelling brengen, ruimtebeslag, afval na de levensduur, enorme impact op insecten, vogels en vleermuizen, landschapsvervuiling, etc. De electrische is niet veel beter: een recente publicatie die de totale levenscyclus van een benzine en elektrische auto analyseerde concludeerde dat de laatste veel meer fijnstof produceerde, veel meer giftige materialen en metalen voor de productie nodig had, een groot afvalprobleem opleverde door de accu’s en nauwelijks CO2 besparing. wel was die vervuiling verplaatst naar andere landen… Hoera! En onlangs berekende een vooraanstaande geoloog dat er niet eens voldoende voorraden van de benodigde materialen (metalen) zijn in de aarde, zelfs niet als we volop gaan recyclen. Kortom, hopeloos allemaal. De politici die de regels maken worden echter niet gehinderd door enige kennis van zaken. Een drama, voor natur, milieu en ook onze economie en welvaart!

Pappakilo
Pappakilo
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Waar heeft u die analyse van de levenscyclus van elektrische auto’s gevonden?

Hans
Hans
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Pappakilo
Pappakilo
Pappakilo
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Dank u wel!

Bernardo A.
Bernardo A.
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Ik zit in de wereld van zonnepanelen, led-verlichting, (water)warmtepompen en infrarood verwarming. Er is degelijk heel wat mogelijk om verantwoord energie te besparen. Ledverlichting laat je elektriciteitsverbruik fors dalen en met infraroodverwarming kan je energiezuiniger verwarmen. Met PVT panelen wek je èn elektriciteit op èn verwarm je water. De ontwikkelingen gaan veel harder dan je denkt.

Punt is alleen, dat je wel je beperkingen moet kennen. Zonnepanelen leveren hun elektriciteit niet gelijkmatig. In de zomermaanden leveren die panelen maandelijks 13% van hun jaarproductie. In de wintermaanden is dat 3% per maand. Terwijl de energiebehoefte precies omgekeerd is. En als ieder huishouden een (lucht)warmtepomp aanschaft en elektrisch gaat rijden, ver3voudigt het energieverbruik. Dan moet het complete elektriciteitsnetwerk in de woonkernen worden vernieuwd, inclusief een laadpaal per woning. Onbetaalbaar en er zijn in de verste verte niet genoeg handjes om die energietransitie uit te voeren.

En je hebt een complete fossiele back-up nodig.

Bij (economisch/technisch) verantwoorde toepassing dragen de nieuwe technieken bij aan een forse verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen. Meer dan dat is domweg niet haalbaar.

En qua elektrisch rijden: Misschien is het een handiger idee, om auto’s enkel als hybride te verkopen, met een elektrische actieradius van tenminste 75 km. Tot een snelheid van 60 km/uur rijden ze dan elektrisch en daarboven enkel op benzine. Het voornaamste winstpunt is, dat die auto’s dan amper nog met een koude (en inefficiënte) koude motor rijden en de uitstoot in woonkernen enorm reduceren. Met behoud van hun actieradius op de buitenweg.

Laatste aanpassing 3 maanden geleden door Bernardo A.
Hans
Hans
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Niet genoeg handjes (gelukkig!) en ook niet genoeg grondstoffen! Zie deze presentatie van Prof. Michaux over de vraag en de beschikbaarheid van de benodigde grondstoffen: https://www.youtube.com/watch?v=MBVmnKuBocc

Vin
Vin
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Bij die ledverlichting gaat het al fout dus. Verlichting wordt meest gebruikt in de donkere koude periode. Daar waar de ouderwetse gloeilamp veel van het opgenomen vermogen in warmte omzet en dus het gasverbruik drukt. En als die electriciteit ook nog eens groen is dan is dat dus fossielvrije (bij)verwarming. Dit aspect wordt ook nooit meegenomen als het “voordeel” van ledverlichting wordt voorgerekend. Zelfde verhaal voor een energie slurpende koelkast waarvan de “verloren” energie de ruimte verwarmt. Uiteraard gaat dit niet op voor landen met een warm klimaat.

Laatste aanpassing 3 maanden geleden door Vin
J-P
J-P
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Wat te denken van al die mensen die Nederland inkomen. Wij mensen doen zeker niet mee aan de CO2, geloof dat wij ook behoren tot de grootste vervuilers, maar dat mag niet gezegd worden. Waar ze mee bezig zijn , kan helemaal niet. In de bijbel wordt de toren van Babel genoemd en de Babylonische spraak verwarring, geloof dat wij daar aardig naar op weg zijn. Dat kan nooit goed gaan

J-P
J-P
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Zo kwam de Toren van Babel en Babylonische spraakverwarring er uit voort

Kees
Kees
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Is er wel een klimaatcrisis? Meer dan 200 mensen hebben de afgelopen weken de World Climate Declaration (WCD) ondertekend, waaronder 20 universiteitsprofessoren, zoals Yonatan Dubi. Een aantal hoogleraren en andere academici die de verklaring ondertekenen, zijn experts op zuivere wetenschapsgebieden zoals scheikunde en natuurkunde. De WCD stelt dat klimaatwetenschap verworden is tot een discussie die gebaseerd is op overtuigingen, niet op degelijke zelfkritische wetenschap. Klimaatmodellen zouden het effect van broeikasgassen zoals koolstofdioxide overdrijven of “opblazen” en “negeren dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is”.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ga hier niet eens op in.
We worden gewoon hartelijk uitgelachen door de rest van de wereld. Ook door de Amerikanen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Onder dit beleid zijn zo veel onomkeerbare processen in gang gezet dat we er niets mee aan kunnen doen. Steeds grotere groepen mensen komen aan de verkeerde kant van de samenleving terecht. De chaos wordt met de dag groter.
Nee, er is geen licht aan het einde van de tunnel.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Met name door de Amerikanen. Hebben ze weer mooi voor elkaar.
Europa financieel verzwakken door hun ‘steun’ aan een proxy-oorlog, met daarop nóg meer afhankelijkheid van de VS.
In de officetowers van de toeleveranciers aan het groot militair industrieel complex knallen dagelijks de champagnekurken.

Bernardo A.
Bernardo A.
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Boze tongen beweren dat de USA de hand heeft in de oorlog in de Oekraïne. Mede omdat dit de EU afsnijdt van goedkope energie. Kunnen industrieën mooi naar de USA verkassen. Wat onze Brusselse clowns niet kunnen bevatten is dat niet de Oekraïne de grote verliezer van die oorlog wordt, maar de EU in het gemeen en Duitsland in het bijzonder. Haal de industrie uit Duitsland weg en wat houd je dan nog over qua economie….?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

In het geval van de sabotage aan de Nord Stream leidingen zijn de Verenigde Staten de grootste belanghebbenden.

Bernardo A.
Bernardo A.
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Annex hoofdverdachte.

Cor
Cor
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben zeer verheugd dat er een groot hek, met mazen om de EU en Nederland is gebouwd om de onzichtbare stoffen als CO2 en N2 tegen te houden die volop geproduceerd worden door omringende landen en vooral China en India die helemaal niet bezig zijn met het klimaat of CO2 en N2 reductie. Ik voel me dan ook zeer veilig en geborgd in een gereguleerd EU en Nederland. Waar ik volledig gecontroleerd wordt door de overheid zodat ik een gezonde levensstijl heb en geen geld heb om foute dingen te doen. Ik ben ook zeer verheugd dat de elite steeds meer geld ontvangt om mij onder controle te houden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Vilein en waar.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ben het helemaal eens met uw verhaal.
Maar wat is nu nodig om verandering af te dwingen, hoe krijgen we in hemelsnaam het roer om?
Ik vrees dat toch uiteindelijk de enige oplossing een Nexit is, en uit al die vermaledijde contraproductieve verdragen stappen. Als het al niet te laat is en al de doldwaze kuren die met name de laatste rariteitenkabinetten hebben uitgespookt niet al een onstuitbare kettingreactie in gang hebben gezet.

Jos Becks
Jos Becks
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

NEXIT is slecht een begin van een mogelijke oplossing, maar ik ben bang dat we al te laat zijn.
De ‘marxisten’ hebben hun mars door de instituties voltooid. Uw kinderen (snowflokes) zijn gehersenspoeld.

Youp
Youp
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens mij hebben liefhebbers van de Vierde Industriële Revolutie fantasieën over nieuwe manieren van industriële productie waar machine to machine communicatie (M2M), The Internet of Things (IoT), nanotechnologie en andere slimme technologieën bij elkaar komen. Als dat kan, mooi. Maar volgens mij is het nog niet zo ver. Tot die tijd is het vanzelfsprekend onverstandig je oude schoenen, of beter productiefaciliteiten weg te smijten.

Het lijkt mij heel verstandig voor bedrijven om een vertrek uit Nederland te overwegen. In Duitsland is dat ook al volop aan de gang. De toekomst ligt in het oosten. Vroeger had je een gezegde: het is oorlog, maar niemand gaat er naartoe. Dat kun je nu ook doen. We hebben een great reset, maar niemand doet er aan mee. Moet je eens zien hoe snel het is afgelopen.

Frank
Frank
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verhaal van dhr. Vervloed. Ik ga helemaal mee in zijn sombere voorspellingen. Waar ik zelf benieuwd naar ben is wanneer en waar de wal en het schip elkaar zullen raken. In het verdere uitkleden van NL en ook de rest van de EU vwb de-industrialisatie en verdere verarming van de bevolking, moet een punt komen dat al het geld op is en je de produktieve bevolking niet verder kunt plukken. Financiele repressie, ECB en belastingen zullen dan ook verder niet kunnen helpen, en rest alleen chaos in het land. Allereerst zullen de grote steden een plek worden waar het slecht toeven is. Als dat moment is gekomen heeft het goedwillende deel van NL niets meer te verliezen, en dan ? Soortgelijke ontwikkelingen zie ik ook in andere west-EU landen, m.n. DUI en FR. Het Oostblok is dan wellicht de place to be.

Vin
Vin
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank

De bevolking kan al niet verder geplukt worden. De enige “oplossing” die ze nog voor handen hadden was “belastinginkomsten” bijdrukken. En die “oplossing” slaat nu keihard terug, zoals ik al jaren voorspelde

Pieter
Pieter
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De eerste stappen richting afbraak werden gezet bij het kunstmatig geschapen onderscheid tussen essentiële en niet essentiële beroepen in 2020. Om alvast te wennen aan de gedachte.

De hypocrisie en tegenstrijdigheden zijn buitengewoon. Aan de ene kant word ons voorgehouden dat we onszelf minder afhankelijk moeten maken van de wereld om ons heen. Dat houdt in dat je dus eigen productiecapaciteit móet hebben om dat waar te maken. Maar mochten we, door bijvoorbeeld rigoreus te gaan snijden in het boerenbestand in de problemen komen met onze voedselvoorziening dan ‘kunnen we altijd de internationale markt op’ aldus Rutte.

Ik heb gisteren een deel van het pensioen debat gevolgd en dat was in zekere zin een openbaring. Alle voorstanders verdedigen het plan door doodleuk te verkondigen dat volgens het gekozen model blijkt dat iedereen ‘koopkrachtiger’ zal worden. Dat het model in de huidige situatie niet meer van toepassing is valt het kabinet niet wijs te maken. Bovendien hebben ze er wel 40 uur over gesproken. Het stikstofmodel en het klimaatmodel zijn soortgelijke voorbeelden.

Ik vraag me af welk model het kabinet hanteert bij de de zogenaamde energie transitie en de daaraan verbonden afbraak van het Nederlandse verdienvermogen. En of er in de parameters ergens de ontwrichting van de maatschappij voorkomt.

Theo Prinse
Theo Prinse
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het oneens met Vervloed om zowel de Europese Unie met zijn industrie gered moet worden … inclusief Nederland.
In essentie zijn de aanvankelijk socialistische eco-fascisten immers uiterst succesvol gebleken om sinds 1992 de wilde kracht van het kapitalisme op zoek naar steeds weer goedkopere arbeidskrachten vervolgens voor hun anarcho-primitivistische agenda door versnelling daarvan met hun humane maar inferieure omvolking en de economische en ideologische belangen van de Chinese communistische partij in dat geheel tot hun blinde geloofsdoel te maken.
Wij rechtse patriotten moeten met deze linkse methode de Europese unie elimineren door Nederland weer een grootmacht status te verschaffen zoals het Amerikaanse Nieuw-Nederland van 1614-1674 en Nederlands-Brazilië van 1630-1654.
Hierin speelt de omvorming van de tri-state bestaande uit Nederland, Wallonie, Vlaanderen, Noord Rijn Westfalen en misschien Nedersaksen een centrale rol als een kleinere maar krachtiger opvolger van een Noord-Europese unie.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Interessant. Een andere Tri-State-City gedachte.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Het probleem is de overbevolking. Hoe wilt u die 18 miljoen mensen en in de toekomst nog wat meer, onderhouden?
Die mensen moeten bezig gehouden worden al dan niet zinvol, onderdak hebben, voedsel niet te vergeten. Hiervoor hebt een gecompliceerde infrastructuur nodig die economisch en industrieel onderhouden moet worden.
Dat gooien we nu dus weg, maar wat doen we met al die mensen?

41
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x