De kostbare klimaatluchtfietserij van het kabinet Rutte IV

Hoe bakfietssocialisme onze welvaart kapot maakt

Titelfoto bij artikel De kostbare klimaatluchtfietserij van het kabinet Rutte IV Johannes vervloed opiniez

Foto:

Het is de klimaatdroom van Rutte IV: Nederland moet volledig op de schop. De landbouw moet plaatsmaken voor ‘natuur’, iedereen moet op de fiets of met het OV, Schiphol en Rotterdam worden afgeschaald en de CO2-uitstotende industrie moet verduurzamen of verdwijnen. In 2050 moet het ‘bakfietssocialisme’ van Rutte IV zijn gerealiseerd. Zover is het echter nog niet. De Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar kunnen roet in het eten gooien en de steven van Vadertje Staat bijtijds wenden, schrijft Johannes Vervloed.

Centrale regie

Het afschaffen van centraal gestuurde ruimtelijke ordening door Rutte I was een vergissing. Het heeft geleid tot chaos. De provincies en gemeenten zijn niet bij machte gebleken om de door lobbycratie gedreven projecten te beteugelen. Sterker nog, ze werkten er vaak zelfs aan mee. De verrommeling van Nederland was het resultaat. Aldus de visie van het door D66-opvattingen gedomineerde kabinet Rutte IV.

De oplossing van het kabinet is simpel: de centrale overheid moet de regie weer in eigen handen nemen. De noodzakelijke wetgeving is al in de maak, de inmiddels uiterst omstreden Omgevingswet. Deze wet regelt de fysieke leefomgeving in al z’n aspecten: milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet die de overheid enorme bevoegdheden toekent begin volgend jaar in werking treedt.

 

Iedereen op de fiets

De bouw van woningen moet worden opgevoerd volgens de Actieagenda Wonen die begin 2021 door de woningbouwsector is opgesteld en grotendeels is overgenomen in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Tot 2030 moeten er 1 miljoen woningen worden gebouwd, voor tweederde deel bestaande uit betaalbare huur- en koopwoningen. Deze extra woningen zijn noodzakelijk om de bevolkingsgroei – vrijwel geheel veroorzaakt door de nieuwe nieuwe Nederlanders – te huisvesten. De woningen moeten vooral op hoger gelegen gebied worden gebouwd, want het kabinet houdt rekening met een stijging van de zeespiegel. Parkeerplaatsen bij de woningen zijn niet langer nodig. In het nieuwe Nederland gaat iedereen op de fiets en voor langere afstanden met het openbaar vervoer.

 

Krimp landbouw en veeteelt

De vervuilende intensieve landbouw en veeteelt moeten vanwege stikstof en kunstmest verdwijnen, te beginnen met een halvering van de veestapel. We gaan sowieso vegetarisch dan wel veganistisch eten, dus de dieronvriendelijke bio-industrie kan afgeschaft. De glastuinbouw moet overstappen op duurzame energie of verdwijnen. Goedkoop gas wordt niet langer geleverd; fossiele brandstof behoort in z’n algemeenheid tot het verleden.

 

Duurzaamheidsvirus

Nederland distributieland zal eveneens tot het verleden behoren. Schiphol krijgt alleen nog een regionale functie, de hub-functie van ons land en het internationale netwerk (passagiers en vracht) ten spijt. De Rotterdamse haven wordt afgeschaald. Alleen duurzaam vervoer en overslag worden nog toegestaan.

De vervuilende (CO2-uitstotende) industrie wordt het ondernemen met een torenhoge energierekening en onhaalbare CO2-reductie eisen onmogelijk gemaakt. Veel bedrijven worden de facto naar het buitenland verbannen. De grootste “niet-belastingbetalende” multinationals zijn al vertrokken (Shell, Unilever) en de rest zal volgen, met Tata Steel als eerste in het vizier. Clusters van nieuwe economische activiteit zullen worden gecreëerd. Alleen hoogwaardige, kennisintensieve, klimaatneutrale en circulaire economische activiteiten worden nog getolereerd.

De steden worden omgevormd tot hoogbouw met parken. Benzine- en dieselauto’s worden verboden. Men fietst, maakt gebruik van de elektrische deelauto of gebruikt het openbaar vervoer. Voilá, ons perspectief van een klimaatneutrale Silicon Valley aan de Noordzee.

Hoe realistisch is dit sterk door D66 ingekleurde toekomstscenario van Rutte IV? Wel, ik voorzie een paar probleempjes.

 

Nieuw verdienmodel?

Een duurzaam Nederland klinkt mooi, maar hoe verdienen we ‘ons dagelijks brood’, wat wordt het nieuwe verdienmodel van Nederland? De veeteelt, land- en glastuinbouwsector, die elk jaar vele deviezen binnenbrengen, zal sterk worden ingekrompen. De petrochemische en maakindustrie zal grotendeels verdwijnen en/of naar het buitenland verhuizen en de distributiesector zal beperkt worden tot binnenlands vervoer. Tezamen zijn deze drie sectoren goed voor de helft van het BBP, het Bruto Binnenlands Product van Nederland.

Vult de hoogwaardige kennisintensieve economische activiteit het gat dat zij achterlaten? Ik waag dit te betwijfelen. We hebben weliswaar de brainport in Eindhoven, met ASML als het succesvolle paradepaardje van de kenniscluster. Maar de bijdrage aan het BBP van Nederland bedroeg in 2016 (laatst beschikbare cijfers) een bescheiden vijf procent. Dat zal inmiddels een paar procent zijn gestegen, maar niet substantieel meer. Het zal een hele toer worden deze bijdrage te vertienvoudigen, want dat zal nodig zijn om het genoemde gat te dichten.

 

Enorme uitgaven

Bovendien zijn we er dan nog niet. Het nieuwe duurzame Nederland kent kosten die er nu nog niet of nauwelijks zijn. Alleen al de aanpassing van het hoogspanningsnet om de toenemende zonne- en windenergieproductie te kunnen accommoderen vergt een investering van tientallen miljarden euro’s. Het uitkopen van de boeren wordt thans begroot op 25 miljard, maar zal zonder twijfel veel duurder uitvallen.

De beoogde uitbreiding van het openbaar vervoersnet is evenmin gratis en hetzelfde geldt voor de inrichting van de kennisclusters. Een aspect dat in het regeerakkoord van Rutte IV weggemoffeld wordt, is de derving van belastinginkomen. Alleen al het wegvallen van de belasting op auto’s (benzine, diesel en wegenbelasting) kost de schatkist een slordige 21 miljard per jaar.

Last but not least gaan de kosten voor de EU omhoog. Nederland gaat zwaar betalen voor de komende transferunie.

 

Maakbare samenleving

De allerbelangrijkste reden waarom dit scenario gedoemd is te mislukken is echter niet het kostenplaatje, met minder inkomsten en meer uitgaven. Het is het planningsmodel. Een land ombouwen op een centraal gestuurde wijze is eerder geprobeerd. Geen van die pogingen (Sovjet-Unie, Cuba, Noord-Korea en laatstelijk Venezuela) was succesvol. Het bracht slechts armoede, inperking van individuele vrijheid en mensonwaardige dwangmaatregelen.

We zien het thans reeds met het woningbouwplan van het kabinet. De maakbare samenleving is een illusie. De overheid kan (bij)sturen, maar op zeer beperkte wijze. Zodra de overheid op de stoel van de ondernemer en de burger gaat zitten, gaat het fout. De geschiedenis heeft dit uit en te na bewezen.

 

NGO-Walhalla

En behalve de onvermijdelijke mislukking met alle nefaste gevolgen vandien betekent centrale sturing ook nog eens ‘juridisering’ van beleid. De aanstaande Omgevingswet is een duidelijk voorbeeld. Als er bij een voorgenomen bouwproject ook maar één aspect niet in overeenstemming is met de (zeer) gedetailleerde regels van de duurzame leefomgeving, kan een ‘benadeelde’ (iedereen in principe) naar de rechter stappen. Eindeloze procedures – die in de huidige situatie al een eeuwigheid duren – zijn het gevolg. Het wordt een walhalla voor advocaten en NGO’s als Urgenda, Milieudefensie en MOB, de club van Vollenbroek.

 

Luchtfietserij

Kortom, de droom van Rutte IV is luchtfietserij en zal slechts leiden tot een verarming van ons land. Een voorproefje hebben we onlangs gezien in Sri Lanka. De in dat land belangrijke landbouwsector werd de duimschroeven aangedraaid en gedwongen tot biologische productie. Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen werden verboden. Het resultaat? Hongersnood, inflatie en een failliet land. Dat willen we Nederland toch besparen?

 

Omslag

Gelukkig is de stemming in Nederland omgeslagen. Het vertrouwen in de door D66 gedomineerde Rutte IV-regering is tot een historisch dieptepunt gezakt. Van de 78 zetels bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen heeft de coalitie nog maar 47 (virtuele) zetels over.

Met de opkomst van nieuwe partijen als BBB en JA21 en het vertrek van Pieter Omtzigt bij het CDA is het politieke landschap danig veranderd. Als de trend in de peilingen doorzet – en met de desastreuze klimaat- en stikstofplannen van het kabinet ligt dat voor de hand – gaat de coalitie met de Provinciale Statenverkiezingen en in de daarop volgende verkiezing voor de Eerste Kamer zoveel zetels verliezen, dat een deadlock ontstaat. De coalitie zal geen enkele wetgeving meer door de Eerste Kamer krijgen. Het zal de opmaat kunnen zijn voor vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Het betekent hopelijk dat het gevaarlijke luchtfietserij-scenario van Rutte IV nog op tijd zal kunnen worden afgewend.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
42 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben opgegroeid in een al draaiende communistische dictatuur. Hoe die begon heb ik door jonge leeftijd gemist maar dat kan ik nu hier in het Westen volgen.

Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Hoe kan deze systematisch afbraak van Europa nog gestopt worden? Kan dit nog via een vreedzame weg? Ik heb zo mijn twijfels over.

Andre
Andre
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Er is een land waar alle plannen waar Rutte 4 nu mee bezig is, al zijn gerealiseerd: Noord-Korea.
Alle welvaart is gebaseerd op een lage kostprijs. Verhoog de kostprijs door kunstmatige hoge energie, verhoog de kostprijs door de bereikbaarheid te verminderen (openbaar vervoer i.p.v. particulier vervoer) – en de welvaart verdwijnt razendsnel. Het einde van het liedje zal zijn dat alles wat Nederland concurrerend kon produceren, in de toekomst veel goedkoper in het buitenland kan en dus vertrekken alle energieafhankelijke bedrijven naar elders. Energie is namelijk een graadmeter van welvaart.
En welvaart is noodzakelijk voor welzijn. De scheiding tussen deze twee is kunstmatig verzonnen door Rousseau en vervolgens overgenomen door de socialisten. Met welvaart kun je leuke dingen doen, kun je een betere gezondheidszorg realiseren.
Tenslotte de 1 miljoen geplande woningen: realiseer je goed dat dit GELIJK is aan de hele huidige woonvoorraad van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe bij elkaar. We praten hier dus over een ruimtebeslag dat alle vorige projecten in het niet doet zinken.

Bob Fleumer
Bob Fleumer
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als je dit beleid als regering doorzet, bewijs je dat je incapabel bent en ongeschikt het land te leiden. Rutte pak je biezen en liefst a.s.a.p.

Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland als kleine land stevent met haar populatie richting 18 miljoen inwoners. Dus moet het land op de schop omdat er ruimte vrij moet komen voor al die mensen. Een volgebouwde land met wat groene stroken en bomen die de natuur moeten voorstellen. De vrijgekomen boerenland biedt ruimte voor gelukzoekers uit Afrika en Midden-Oosten omdat Europa niet blank mag blijven. De socialistische plannen van de WEF sijpelen met succes door in de Europese regeringen met onze eigen premier die de hersenspoeling als een van de beste heeft doorstaan met de wetenschap dat dit de enige manier is om op zijn post te blijven. Niemand lijkt zich bezig te houden met de culturele chaos als gevolg van deze operatie alleen de groenrode afdruk telt. Na alle kunstmatig ontstane crisissen lijkt het volk zich toch te gaan roeren na de wake up call van de boeren. De burger die nu in de portemonnee zwaar wordt geraakt lijkt wakker geschud te zijn. De gemeentes die de rotzooi van de regering mogen opruimen roeren zich ook in hun ongemak en als straks men verplicht wordt om migranten te huisvesten wordt het menens. Burgerlijke ongehoorzaamheid komt dichterbij. Mensen die al tien jaar op een woning wachten zullen zich verzetten als zij opnieuw gepasseerd worden. Het ontbreken van de natuur gaat de mens raken en het stijgende aantal inwoners op een vierkante kilometer zal ook de tol eisen in verdraagzaamheid. In alle plannen is de mens vergeten en de regering hoort er voor de mensen te zijn. Leven na de WEF norm. De 1984 norm. De apocalyptische wereld die wij alleen uit films kenden wordt werkelijkheid. Armoe, honger, onverdraagzaamheid, geweld en censuur. Het heeft op zich laten wachten maar nu is het bijna zover. En het eindigt uiteindelijk met een burgeroorlog. Overbevolking, de sleutelwoord!

Marien
Marien
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ja, Ni28. Ik vrees dat u het akelig goed ziet, wat de bedoeling is van onze destructieve overheid.

H.J.
H.J.
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte, Kaag en Hoekstra laten zich niet goedschiks wegsturen, dan maar kwaadschiks.
Het land uit en nooit meer terug komen.

Marien
Marien
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

ik vind ze ook best HEEL eng, eerlijk gezegd. Vooral Rutte en Kaag en hun adepten. Hoekstra zie ik als meeloper zonder keuze.

Eddie
Eddie
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

BBB en Omtzigt zullen samen met de Judassen van Ja21 gewoon meestemmen met alle plannetjes.

Marien
Marien
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Eddie

Hoezo, Judassen? Leg uit.

Jan Smid
Jan Smid
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Huizen bouwen zonder parkeerplek. Er zijn vele gemeenten die dit krankzinnige beleid hebben gevoerd maar dat heeft niet geleid dat er dan minder auto’s worden gekocht, maar zorgt wel voor meer parkeerchaos en een hoop gedoe. Bij een goed OV-beleid is het wellicht een eigen auto in de grote steden misschien niet nodig. In New York is parkeren zo duur geworden – nog veel duurder in Amsterdam – dat mensen geen auto kopen want prima OV. Maar we zien juist dat er minder mensen het OV gebruiken en dat er gesneden wordt in de dienstregeling. Het eerst gaat dat uiteraard gebeuren op het platteland maar je ziet het ook op het spoor gebeuren. Is het dan zo verwonderlijk dat jonge mensen op het platteland die geld hebben een auto kopen? Welnee. Wat de Jonge vergeet is dat als je snijdt in het OV mensen de auto pakken terwijl juist het OV de automobilist in de trein moest lokken. En wat doe je als je werkgever verhuist en je niet mee kan verhuizen vanwege de oververhitte woningmarkt?

Overigens, ik zou willen dat iedereen kan procederen tegen de staat. Maar helaas moet je daar een hoop geld voor hebben en dat hebben de meeste niet en dan moet er nog een rechter zijn die begrijpt dat de overheid lang niet altijd het gelijk aan zijn zijde heeft en dat al helemaal niet toch onvoorwaardelijk moet krijgen omdat het in de wet staat. Iedereen weet dat enkel het parlement wetgeving mag toetsen aan de Grondwet (wat niet gebeurt).

AAA
AAA
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smid

Huizen zonder parkeerplek…
Dat is interessant. Waarom? Omdat zodra rekeningrijden wordt ingevoerd (2030 o.i.d.) we juist méér auto’s kunnen verwachten.
Want, als bijgevolg de wegenbelasting wordt afgeschaft, dan kost het hebben van een leuke auto voor het weekend minder geld. Maar die (extra!) auto’s kosten wel meer parkeerruimte! Huizen met een eigen oprit/laadmogelijkheid zullen dus nog duurder worden.
En/of… er zal extra regelgeving komen. Bijvoorbeeld dat elke auto minimaal 200 dagen per jaar minimaal 10 km. rijdt… Gedwongen delen, wordt het dan. Leuk toch?

Marien
Marien
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Een vreselijke toekomst.

Bert van Heemst
Bert van Heemst
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

‘Het klimaat’ is een op schuldgevoel gebaseerd melkkoe-model om het westen economisch volkomen leeg te tanken en de verarmende bevolkingen op die manier uiteindelijk onder de knoet te krijgen. Het had ook een totaal ander wereldomspannend probleem kunnen zijn, het enige waaraan verder voldaan moet zijn is dat het ons schuldgevoel moet aanspreken. Maar dit is een van de narratieven die goed werkt.

De Dertiende
De Dertiende
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Helaas, dit is niet meer tegen te houden in het stemhokje. Het vervangen van de sokpop verandert niet de hand van de poppenspeler. De agenda moet hoe dan ook uitgerold worden en al wat in de weg staat zal vakkundig gedemoniseerd of omgekocht worden. Sowieso mogen we verwachten dat in de aanloop naar de verkiezingen de mooie beloftes weer worden afgestoft, en de cadeaus weer worden uitgedeeld. Dan nog wat angst zaaien onder de bevolking en het gros zal weer netjes de gewenste vakjes inkleuren.

Boris
Boris
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een beetje moedeloos word ik ervan, dat diverse rechtschapen columnisten bij Opiniez nog steeds denken dat de natte droom van D66 (cq Groen-Links) iets met klimaat te maken heeft. Dit gaat alleen om macht. De burger moet in de mand. Af. Denkt de auteur werkelijk dat al die verspilde miljarden per ongeluk verspild zijn (aan biomassa en al die andere niet-werkende ‘groene’ oplossingen? Hoe naïef kan je zijn?

Youp
Youp
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ah, de grote Ludwig von Mises wordt gequoot op Opiniez. Dat geeft de burger moed. Over het algemeen bestaat er een zekere natuurlijke orde in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Er zijn echter twee grote bedreigingen voor die ‘natuurlijke orde’. Er is een gevaar aan de onderkant, als de afgunst van de have-nots de overhand krijgt en meer succesvolle mensen geslachtofferd worden. Niet geheel ontoevallig wijzen alle grote religies op de gevaren van onrechtmatige begeerte. De tweede bedreiging ontstaat wanneer ‘de elite’ elk gevoel voor matiging en bescheidenheid verliest en overambitieuze plannen ten uitvoer brengt. Dat is het probleem waar we nu tegen aankijken. De vertelling van de Toren van Babel zou voldoende moeten zijn, maar we hebben ook nog de meer wetenschappelijke, economische benadering (in het stuk gequoot) die de onmogelijkheid van centrale planning aantoont. Blijkbaar leren mensen het nooit, zowel de elite niet, als de onderkant niet.

Toen ik nog op een universiteitje rondhobbelde – het was een hele linkse universiteit – werd al vaker bediscussieerd hoe je de macht kon grijpen. De term ‘Organization and Institution building’ kwam toen regelmatig voorbij. Dat is wat het kolossale netwerk van NGO’s is (meer dan 40.000 volgens Bob de Wit). Het lijken afzonderlijke organisaties te zijn, maar in werkelijkheid zijn ze allemaal ideologisch verbonden en opereren ze als een gigantische politieke macht. Ruim gesubsidieerd ook, omdat ze taken uitvoeren waar overheden liever niet zelf rechtstreeks bij betrokken zijn.

Hopelijk is er een democratische oplossing hiervoor, maar ik denk het niet. Dan zul je jezelf zoveel mogelijk moeten onttrekken aan de staat: hun geld niet meer gebruiken en hun wetten niet meer volgen.

Andre
Andre
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

“Hopelijk is er een democratische oplossing hiervoor, maar ik denk het niet.”
Mee eens. Democratie is gebaseerd op belangenbehartiging. Dan moet je wel weten welke belangen er behartigt worden. Dat geldt zowel voor zij die stemmen als hen waarop gestemd wordt.
Maar dat is geen objectief gebeuren, maar een proces dat gebaseerd is op perceptie. Voor 3 x modaal liggen de belangen anders dan voor de modale inkomens. Maar 3 x modaal heeft de middelen om via de media de perceptie van de modale inkomens te beïnvloeden – en andersom NIET.
En dus gelooft ook Jan Modaal dat windturbines, migranten en mensenrechten de enige weg naar de toekomst zijn.
Voor deze discrepantie tussen perceptie en werkelijkheid is geen democratische oplossing mogelijk.

Martha
Martha
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend stuk, meneer Vervloed, hoewel ik er erg treurig van werd.

Ik laat het maar aan Uw weldenkende lezers over, om hier commentaar op te leveren
Op zulk toekomstig rampscenario heb ik geen antwoord.
Laten we maar bidden en hopen dat deze beker aan ons voorbijgaat!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik help het u hopen, die opmaat.
Vertrouwen heb ik er totaal niet meer in.
De aalgladde paling in een emmer snot zal het (weer) zo draaien dat hij met een ‘belofte’ en een beroep op ‘verantwoordelijkheid’ gewoon doorgaat met de afgrondelijke route. Inclusief eventueel te offeren pluchegeile pionnen als buffer.
Bovendien: zijn verkiezingen überhaupt nog wel te vertrouwen? Ik hoor, zie en merk in de brede omgeving van arbeiders, ouderen en middenstand dat men steeds minder geneigd is te gaan stemmen, de zg. afgehaakten.
Terwijl juist de profiterende aanhangers van dit rariteitenkabinet, aangevuld met de op school links geïndoctrineerde jongvolwassenen, uiteraard wél massaal gaan stemmen. Inclusief de geronselde machtigingen van opa en oma.
Ook bij verkiezingen is het evenwicht dus in toenemende mate zoek, niet in de laatste plaats mede door de bereidwillige linkse media.

Fred Verveer
Fred Verveer
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

prima artikel, dank daar voor

Theo Prinse
Theo Prinse
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bij Vervloed krijg je er gewoon geen speld tussen. Wat moet ik er nog aan toevoegen ?

Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Alleen nog een oplossing.

Theo Prinse
Theo Prinse
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Andrew Breitbart schreef Politics is Downstream from Culture. De Nederlandse cultuur is die van de strijd voor de onafhankelijkheid van Spanje. Daaruit heeft de Hollandse koopmansgeest een wereldmacht opgebouwd. De Nassau’s hebben Johan van Oldenbarnevelt en de Gebr. de Witt vermoord en daarna de Bank of England gesticht. Vervolgens is de Hollandse V.O.C haar suprematie verloren aan de East India Company.
Toen Engeland Napoleon versloeg werd België met Nederland tot monarchie omgevormd. Na afsplitsing België kreeg Nederland met Thorbecke haar Grondwet. Nederland volgde andere koloniale grootmachten met een cultuur stelsel. De opkomst van de Amerikaanse grootmacht verdeelde na 1945 samen met de Sovjet Unie de gebieden van de koloniale wereldmachten in twee invloedsferen. Daartegen kwam de reus op lemen voeten Europese Unie in opmars waar Nederland als financier nu wordt leeg gezogen.
Om uit de Europese Unie los te komen moet de Nederlandse elite zich committeren aan de UK en de VS. Maar de Globalisten zijn met creepy Biden bezig om de VS te vernietigen.
Wil Nederland een kans maken dan moet Duitsland en Frankrijk zich los maken van de klimaat fanaten Kerry, Timmermans en Samsom en een kleinere economische eenheid vormen inclusief een vaarwel aan de Europese Unie.

Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Dus wie verslaat de globalisten, is de vraag. Wachten totdat het onzin vanzelf vergaat kan lang duren met al die toe gebrachte schade intussen. Het communisme na de WO2 heeft eigen begrafennis 40 jaar gerekt.

J-P
J-P
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als ze nu eens hardop gaan zeggen dat er teveel mensen zijn. Dat de regering dit eens ging aannemen. Stoppen met die asielzoekers er is nergens een land waar men daggeld krijg om niets te doen. Het is wel de burger die al het geld moet ophoesten . Die worden steeds armer. Lang leve het communisme, oh ja mag je niet zeggen. Want je mag tegenwoordig niet meer zeggen als je het er niet mee eens bent. Verkapt Rusland geen wonder dat Rutte Poetin als zijn grote vriend beschouwd. Maar ja geef de boeren de schuld, wij doen het wel allemaal samen. De epidemieën komen er niet voor niets ,dan is er iets van iets TEVEEL

Vin
Vin
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bottom line is dat vvd nu gewoon een communistische partij is.
En wat betreft “hoogbouw met parken”, hier in delft waar het spoor ondergronda is gegaan kregen we een plattegrond waarop een flink park te zien was. Nu de bouw vordert zie ik dat ik bloempotten bezit die groter zijn dan dat toekomstige park. Maar ja parkruimte levert geen geld op voor links, volkomen failliet en verkwistend delft.

Parsignal
Parsignal
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is belangrijk dat de mensen opstaan tegen de politici die het land en volk vernielen. Weg met de leugenaars, bedriegers, misleiders, misbruikers en mishandelaars en hun meelopers.
Ondernemerskansen worden kapotgemaakt. het grootkapitaal neemt alles in bezit. Megagrote, gigagrote corporaties. Kleine en middelgrote en soms ook grote bedrijven worden weggevaagd.
Alles wordt duurder en duurder.
De idiootste dingen worden als waarheid en van het grootste en dringendste belang gepresenteerd en gedicteerd.

nanko55
nanko55
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“De woningen moeten vooral op hoger gelegen gebied worden gebouwd, want het kabinet houdt rekening met een stijging van de zeespiegel.“
De grote roerganger van Links antikapitalist Obama heeft recent een enorm landgoed aan de Amerikaanse oostkust gekocht, op een eilandje, ondanks zijn dreigende waarschuwingen voor zeespiegelstijging door onze verkwistende manier van leven.

Herman
Herman
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het enige voordeel van het geschetste scenario zou wellicht kunnen zijn dat Nederland op termijn binnen de EU een netto ontvanger wordt.

Marien
Marien
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ik heb geen problemen met het verzet van de boeren. Alleen farmers defence force vind ik slecht. Maar verzet door verstandige boerenorganisaties steun ik van harte. Want het betreft niet alleen HUN toekomst maar ook van de rest van werkend Nederland. Althans degenen die bij echte bedrijven werken, ik bedoel niet de batterij ambtenaren die dit soort idioterie bedenkt.

Jimmymeer
Jimmymeer
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De toekomst van een land waarin door de overheid en regering van alles moet en van alles niet mag. Zonder concrete onderbouwing van hoe zo’n land dan werkelijk zou moeten functioneren. Heel slappe sciencefiction zoiets. Het is superdwingende technocratie en bureaucratie. De verbinding met de samenleving ontbreekt.

krijnnl
krijnnl
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In het oog van de realiteit valt iedere illusie.

Saskia
Saskia
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als je gelijk krijgt, Johannes, wat betreft de Provinciale Statenverkiezingen, dan zou onze DEMOCRATIE enigszins hersteld kunnen worden.

Dick
Dick
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Maar dit is toch walgelijk.
https://twitter.com/TweetHola/status/1554224292115644418

AAA
AAA
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat me hier wel opvalt: schrijvers van artikelen en schrijvers van reacties zijn ontevreden met (de gevolgen van) overheidsbeleid.
Ergens is dat net zo eenzijdig als de propaganda van overheidswege.

Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Eenzijdig eens met de inhoud. Hoe wilt u het anders?

AAA
AAA
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Hoe wil ik het anders? 1. Als ik het anders zou willen, dan zou ik een eigen platform starten. Dat doe ik niet, dus blijkbaar wil ik het niet anders.
2. Hoe anders? Eerlijk! Dat betekent dat ook goede dingen benoemd mogen worden. Dat is geen teken van zwakte, ook al kan dat in een stemming-makende debat-cultuur wel zo opgevat worden. Het zou wel heel toevallig zijn als echt alles rammelt. En zelfs dat kan in een bouw-cultuur rechtgezet worden.

Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Klinkt beetje als polderen.
1. Willen of kunnen maakt al veel uit.
2. Wat is nu goed gegaan in migratie, Green Deal en alles
wat onder kan schuiven bij Woke cultuur, het stiekeme
gedoe rond WEF en Bilderberg.
Wat moet dan rechtgezet worden volgens u en wat
niet?

Koen
Koen
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Als we specifiek kijken naar overheidsbeleid dat erop gericht is problemen die op ons af komen op te lossen, kun je dan een voorbeeld geven van zulk beleid waarover we tevreden zouden kunnen zijn? En met “we” bedoel ik dan natuurlijk de gemiddelde Nederlander.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Koen

Nederlanders snappen best dat er soms onwelgevallig beleid doorgevoerd moet worden als het om het algemeen welzijn, welbevinden en welvaart gaat. Dat is hier helemaal het punt niet.
Het gaat er om dat dat juist het beleid er op gericht lijkt te zijn om alles kapot te maken qua welzijn, welbevinden en welvaart. Behálve uiteraard voor de ‘elite’ die er voordeel bij heeft.
En álle problemen zijn in principe terug te voeren op de ongebreidelde massa immigratie die het welzijn en de welvaart van het klootjesvolk in toenemende mate ernstig bedreigen.
Dat is niet eenzijdig, geen antipropaganda, maar een realistische kijk op het disfunctioneren van een roverheid.
Niemand kan de huidige samenstelling toch nog serieus nemen.

Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dat is juist. Alles valt terug te voeren op de massamigratie en die weer op de overbevolking.

42
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x