Kabinet Rutte IV stapt af van streng begrotingsbeleid EU

Nederlandse belastingbetaler krijgt de rekening

Titelfoto bij Kabinet Rutte IV stapt af van streng begrotingsbeleid EU Johannes vervloed opiniez

Foto:

Bijna geruisloos is het EU-beleid van Nederland radicaal veranderd. Met de versterkte positie van D66 in de regering zet Rutte IV in op een EU-koers met geopolitieke ambities en een ruimhartig begrotingsbeleid. Met andere woorden: ‘grootheidswaanzin op de pof’. Op een enkele uitzondering na (JA21, SGP en BVNL) laat de Tweede Kamer de koerswijziging gelaten over zich heen komen. Een analyse door Johannes Vervloed.

De EU moet een speler worden in plaats van een speelveld en het mag wat kosten. Op naar een federale unie. Een schijnbaar mooi vergezicht, want een centralistisch bestuur vanuit Brussel werkt niet. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen. En bovendien, the devil is in the detail: u, de Nederlandse belastingbetaler, betaalt in ieder geval de rekening.

Een recente poging van Kamerleden Pieter Omtzigt en Laurens Dassen om een debat te voeren over de euro (en daarmee hopelijk ook over de fundamentele andere positie die Nederland onder het kabinet Rutte-IV heeft ingenomen) ontving een lauw onthaal en is over het zomerreces heen getild.

 

Steeds meer geld naar EU

Waar voormalig minister van Financiën Wopke Hoekstra met zijn Hanzeliga in 2018 nog een dam probeerde op te werpen tegen de spilzucht van de Zuid-Europese lidstaten, pleit Nederland samen met Spanje thans voor een versoepeling van de begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP) met de bekende maximaal toegestane 3% begrotingsoverschrijding en de 60% staatsschuld-regels.
En dit is nog maar het begin, want op de rol staat een reeks van EU-besluiten, die ten doel hebben de Zuid-Europese lidstaten te compenseren voor hun wanbeleid, alsmede het financieren van de kostbare, megalomane plannen van de Europese Commissie (en Europees Parlement).

 

Schuldendeling

Hoewel nog steeds ontkend wordt dat Nederland zal instemmen met een gemeenschappelijke deling van staatsschulden in de EU, betekenen al die besluiten steeds meer overdracht van Nederlandse middelen naar de EU. Ik zal u de details besparen, maar met de zogenaamde vervolmaking van de Europese Monetaire Unie, het FIT for 55-klimaatfonds van Frans Timmermans, de sinds de oorlog in Oekraïne opgevoerde defensiesamenwerking en de komende Europese belastingen gaat Nederland verplichtingen aan – vaak in de vorm van garanties – die op termijn de schatkist kunnen plunderen.

 

Rentebetalingen

Het risico is namelijk levensgroot dat de lidstaten, die nu al amper aan hun verplichtingen kunnen voldoen en torenhoge schulden hebben opgebouwd, met een forse verhoging van de rente door de ECB in grote problemen komen. Wie draait er dan op voor de afbetaling van de door de EU aangegane leningen of eurobonds, het Herstelfonds en de komende klimaat- en Oekraïne-fondsen? Juist, de Nederlandse belastingbetaler. En niet alleen als het fout gaat met één of meer lidstaten.

Ook bij een schuldendeling, waar de EU op instigatie van Frankrijk op afkoerst, zal Nederland alleen al aan rentebetalingen op de gemutualiseerde schuld – volgens recente berekeningen van de Universiteit van Groningen – jaarlijks tenminste drie en wellicht zelfs negen procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) moeten ophoesten. We betalen dan geen rente meer over de eigen staatsschuld van ca. 60%, maar over het gemiddelde van de EU-schuld, i.e. ca. 100%.

Kortom, we stevenen af op een begrotings(transfer)unie, die ons letterlijk en figuurlijk duur zal komen te staan.

 

Parlement

De Tweede Kamer lijkt het allemaal gelaten over zich heen te laten komen. Een door Kamerlid Pieter Omtzigt afgelopen 7 juni aangevraagd fundamenteel debat over de richting die Nederland met de EU wil inslaan is op de lange baan geschoven. Op een paar uitzonderingen na lijkt niemand zich druk te maken over wat er in Brussel gebeurt en met welke nieuwe voorstellen Nederland telkens weer instemt. Het is als de kikker in een aangenaam warm bad, die niet in de gaten heeft dat hij langzaam wordt gekookt.

 

Alternatief

Maar wat is het alternatief, zult u zich afvragen. Wat is het alternatief voor een begrotingsunie? Zijn er geen andere manieren om de uitdagingen waarvoor Nederland zich gesteld ziet aan te gaan? En is het niet een Nederlands belang om de euro met een begrotings(transfer)unie te redden? Door sommige partijen wordt gezegd dat het alternatief een Nexit is. Nederland dient uit de EU te treden.

Ik ben echter van mening dat beide ‘oplossingen’ te extreem en niet-werkbaar zijn. Noch een federale unie, noch een Nexit lossen de problemen waar we voor staan op. Professor Hoogduin, collega columnist Jan Gajentaan en ondergetekende hebben daar een paar jaar geleden een drieluik aan gewijd.

 

Middenpositie

Ons artikel was en is een pleidooi voor het innemen van een ‘middenpositie’, een terug naar de regels van het Verdrag van Maastricht. Lidstaten die daar niet aan kunnen of willen voldoen, dienen de eurozone (tijdelijk) te verlaten. Krijgt Nederland de handen daarvoor niet op elkaar in Brussel, dan dient gekozen te worden voor één of meerdere opt-outs. Wil men bijvoorbeeld het Herstelfonds permanent maken, het zogenaamde NextGenerationEU, dan zonder (bijdragen van) Nederland. Wil men een door de belastingbetaler gegarandeerd garantiefonds voor banken (in Italië), die failliet dreigen te gaan, dan geeft Nederland niet thuis.

 

Taboe

U zult wellicht denken dat dit niet haalbaar is of in ieder geval politiek niet opportuun. Nederland zal op andere dossiers, waar wel een Nederlands belang is, een prijs moeten betalen. Lidstaten die de dupe zijn van een Nederlandse opt-out, bijvoorbeeld Italië, zullen ons land willen straffen. Hoewel Nederland als zesde grootste economie een sterke positie heeft in de EU (en daardoor 5% van de reguliere EU-begroting voor z’n rekening neemt) kan een dergelijke consequentie van een opt-out inderdaad niet worden uitgesloten. Het alternatief, steeds meer geld naar de EU, is echter nog minder aantrekkelijk.

 

Uit de euro

Zelfs dient te worden nagedacht over het gebruik van de ‘nucleaire knop’ – uittreden uit de euro. Stel dat Nederland voor de keuze wordt geplaatst om een gigantisch bail-out pakket mede te financieren om Italië binnen de eurozone te houden en daarmee de euro te redden óf zelf uit de euro te stappen, dan mag dat laatste geen taboe zijn. Voormalig minister van Financiën Hans Hoogervorst schreef daar onlangs een artikel over.

Probleem is wel dat het thans nog niet mogelijk is om uit de eurozone te stappen. Voor uittreding is alleen art. 50 beschikbaar, maar dat is een volledige uittreding uit de EU. Het artikel dat de Britten gebruikten om vaarwel te zeggen.
De komende Conventie met als inzet verdragswijziging geeft Nederland echter wellicht de mogelijkheid om ook uittreding uit alleen de eurozone mogelijk te maken.

 

Toegevoegde waarde EU

Voor de goede orde: bovenstaande is geen pleidooi voor een anti-EU-beleid. De EU heeft wel degelijk toegevoegde waarde. Dat geldt in het bijzonder voor de interne markt en voor grensoverschrijdende zaken. Wel dient in alle gevallen het subsidiariteitsprincipe te gelden: wat op nationaal niveau geregeld kan worden, moet niet door de EU worden gedaan. Dat geldt voor onderwijs, gezondheid, sociale zaken en dergelijke.

Bovendien hoeft samenwerking op grensoverschrijdende kwesties niet per definitie overdracht van soevereiniteit te betekenen. Samenwerking, bijvoorbeeld op juridisch-politioneel gebied, werkt vaak beter dan communautair beleid. Het laatste ontaardt vaak in centrale sturing, een methode die in de geschiedenis niet al te succesvol is gebleken. Een decentrale opzet met checks and balances en een gelijk speelveld (marktwerking) is veel efficiënter en vooral ook effectiever.

 

Discipline

Dat geldt in optima forma voor het Stabiliteits- en Groei Pact. De regels voor begrotingsdiscipline werken helend. Zonder een dergelijke discipline is er geen enkele incentive om te hervormen. Je laat gewoon de schuldpositie van het land oplopen, wetende dat de ECB en anders de andere lidstaten wel te hulp schieten als het fout gaat. En zonder hervormingen loopt de concurrentiekracht van de eigen economie ten opzichte van de lidstaten die wel hervormd hebben alléén maar terug. Dat leidt tot divergentie binnen de de eurozone, terwijl convergentie een noodzakelijk voorwaarde is om de euro, om de muntunie te kunnen handhaven.

De omgekeerde redenering die door de federalisten wordt gehanteerd – dat lidstaten in financiële problemen moeten worden geholpen onder voorwaarde dat ze hervormen – blijkt in de praktijk niet te werken. Integendeel. Als anderen de rekening betalen, neem je nog een biertje.

 

Middenpositie

Samenvattend komt de ‘middenpositie’ neer op begrotingsdiscipline en het de eigen broek ophouden van iedere lidstaat. Noodsituaties zijn een uitzondering – als een lidstaat buiten eigen schuld in de problemen raakt kan EU-solidariteit uitkomst bieden – , maar moeten ook vooral een uitzondering blijven. Géén permanente NextGenerationEU-fondsen dus en géén EU-bemoeienis met zaken die (veel) beter op nationaal niveau kunnen worden geregeld.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zie een instort scenario aankomen zoals bij de voormalige USSR is gebeurt. De economie is al aan het verzwakken en onder de huidige omstandigheden krijgen we die niet meer op de rails.
Te veel ideologie, veel propaganda, te weinig kritiek, bestuurders die geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik hoor niet meer bij de jongste, maar dat heeft ook een voordeel en dat is, dat je veel dingen heb mogen ondervinden en meemaken.
Maar wat er nu gebeurt is het resultaat van tientallen jaren voorbereiding en wij proberen die te meten naar onze huidige maten, maar waarschijnlijk gebruiken we de verkeerde maatlat.
De goudbaren zijn immers ook al vervangen door de bitcon.
Komen we pas echt voor ons zelf op, als in het najaar bij een deel van ons, de nieuwste chip is geïmplanteerd.?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Checkte nog even de AEX, die stond in januari nog op ietsje meer dan 800.
Op dit moment rond de 650.

Duralex
Duralex
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De autocraten in Brussel laten echt geen ruimte voor een middenpositie. Hoe wenselijk ook. Wat zo het fijn zijn, terug naar een EEG. Maar het botst zo met de heersende ideologie in Brussel en binnen WEF, nl dat de autocraten onderling eensgezind zijn en alles wat afwijkt, wordt gecanceld . Ik vrees dat de wens de moeder van de gedachte is hier.
Nee, we moeten mee of anders eruit. En we gaan mee (of we krijgen een geweldadige revolutie die dat voorkomt, maar dat is buitengewoon onwaarschijnlijk in historisch perspectief).
Het gemak waarmee de zittende macht de opinie naar zijn hand zet, is zo groot dat we niet meer gaan draaien. Binnen werkelijk alle geledingen van onze maatschappij is de ideologie van het ‘partijkartel’ leidend. Dpg, npo, om, rechters, fnv, vno, etc.
Wel aardig dat je verwijst naar Omtzigt, een Eurofiel in hart en nieren, maar voor alles een rechtstatelijk democraat. Ik ben wel benieuwd hoe hij de toekomst ziet. Niet voor niets vraagt hij om debat. Want als we Europa ingaan, dan moet dat volgens hem ongetwijfeld via een grondwetswijziging. (Souvereiniteit) En daar is nog lang geen draagvlak voor.
Maar er is nog een hindernis. De EU moet eerst maar eens rechtstatelijk worden. Waar iedereen in Brussel zich druk maakt om de representativiteit van de EU naar buiten, maakt werkelijk niemand zich druk om de democratische representatie en constitutionele borging. Hoe kun je nou een USEU optuigen zonder functionerend parlement. Het blijft oorverdovend stil op dit wezenlijke punt omdat de autocraten er geen zin in hebben. Ze hebben niet zo veel met demos en niets met rechtsstaat.
Als je het zo op een rijtje zet is er nog maar een oplossing en dat is die revolutie en vervolgens Nexit. Maar dan is ook hier de wens helaas de moeder van de gedachte.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Duralex

In my humble opinion lijkt het er verdacht veel op dat ‘men’ regelrecht op escalatie aanstuurt.
Zo veel idioterie over het volk uitstorten, dan moet een doel hebben, daar zit een agenda achter.
Wat zou het doel kunnen zijn: een volksopstand forceren om die met geweld en draconische (opsluit-)maatregelen neer te slaan. ‘Dat zal ze leren’ scenario. Angst en daarmee onderwerping afdwingen.
Of net zo lang schofferen tot er een revolutie uitbreekt, de klompen en tulpen revolutie, en dat als reden gebruiken voor de onhoudbare financiële toekomst. Doen ze nu al met Joekreen – alsof de inflatie al niet erg hoog was voor die dubieuze oorlog.
We moeten het kartel niet de kans geven om acties uit onmacht en hopeloosheid van de burgers te misbruiken voor hun gewin.
Wie heeft er goede ideeën om, om te beginnen, dit kartel af te zetten zodat er nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden.
Wachten tot de volgende grote verkiezingsronde…. dan is het te laat en is alle onzin al in beton gegoten.

Frank
Frank
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dhr. Vervloed probeert wederom de kool en de geit te sparen. Dat zal niet gaan. Een Nexit is simpelweg de enige oplossing om volledige soevereiniteit terug te krijgen. Al het andere zijn lapmiddelen die door de grote jongens in de EU, m.n. Frankrijk, Duitsland en Italie zullen worden weggestemd na het verdwijnen van het vetorecht. NL wordt puur een wingewest totdat alle geldpotten leeg zijn en NL in bittere armoede gaat verzinken.
Een volledig leeggetrokken NL waar alleen een kleine toplaag het nog goed zal hebben en de rest in een overbevolkt verstedelijkt migratieland achterblijft.
Maar ik heb nog hoop dat voordat het zover komt de financiele markt zijn werk zal doen en de euro onhoudbaar wordt, voordat MarkR de sleutel van de geldla aan de EU heeft gegeven…

Kees
Kees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Stapte heel Nederland maar van Rutte af .
Afzetten nieuwe verkiezingen.
Na Rutte zullen de schulden tegen het plafond zitten .
De burger mag hier straks voor opdraaien.
Deze man brengt ons land financieel in gevaar .
Met zijn klimaat waanzin

Andere Kees
Andere Kees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Niet alleen met zijn klimaatwaanzin, kijk ook maar naar het compleet idiote voorstel om werklozen uit de Franse banlieus hierheen te halen om te laten werken. Of het voorsorteren op nieuwe coronamaatregelen.
Letterlijk alles wat onze “regering” bedenkt lijkt/is bedoeld om de maatschappij naar de vernieling te helpen

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“de begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP) met de bekende maximaal toegestane 3% begrotingsoverschrijding en de 60% staatsschuld-regels.”

Daar gaat het al mis natuurlijk. Er is geen enkele reden een begroting te overschrijden, noch om een staatsschuld te hebben. De 3% begrotingsoverschrijding is gebaseerd op een jaarlijkse groei van 3%. Maar die groeicijfers hebben we al heel lang niet meer. Volgt nog uit de ideeën van meneer Keynes die meende dat overheden best wel eens wat meer mogen uitgeven (bv om een crisis te bestrijden) vooropgesteld dat ze later weer bezuinigen. Dat hoef je geen twee keer tegen een politicus te zeggen.

Verder valt op dat iedereen zo zijn eigen favoriete EU-fantasie heeft. De EU zou dit en de EU zou dat moeten doen. De EU zelf lijkt daarentegen hele andere fantasieën te hebben. Deze zijn na te lezen in de 17 SDG en inmiddels behoorlijk uitgewerkt in o.a. Natura 2000. Toch denken de meesten de EU naar hun eigen favoriete beeld te kunnen hervormen. Dat lijkt me nogal een overschatting van je invloed op dat instituut. Er zijn andere partijen naar wiens pijpen zij dansen.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Youp
Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

De (linkse) politici gaan er altijd prat op keynes te volgen maar het beleid is altijd precies het tegenovergestelde. Extraatjes als het economisch goedgaat en bezuinigingen als het slecht gaat. Waarom wordt daar nooit eens naar gevraagd bij die eindeloze talkshows. Is toch echt geen rocket science.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

We worden al tijden niet meer bestuurd door linkse politici (niet dat ik daarnaar terug verlang). We zitten eindeloos lang opgescheept met Mark Rutte, daarvoor een hele tijd met Balkenende. In naam althans: een liberaal en een conservatief. Maar het monetaire beleid wordt gemaakt in Frankfurt waar ze wel degelijk de denkbeelden van meneer Keynes lijken te volgen.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Youp
Jan Smid
Jan Smid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Mark Rutte is links, al jaren lang want grote geldrondpompende overheid en pennywise pound foolish.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het traject voor een terugkeer naar de regels van Maastricht door hard onderhandelen rond Herstelfonds , het zogenaamde NextGenerationEU en garantiefonds voor banken moet zeker gelopen worden.
Maar de Zuid Europese landen met Frankrijk, Spanje, Griekenland, Italië hebben allemaal VANAF HET BEGIN misbruik gemaakt van het Europese experiment.
Zo wordt de Europese bank gerund door de Zuid Europese landen terwijl de zuinige Noord Europese landen in de minderheid zijn in de Europese centrale bank.
Nederland heeft bij de intrede van de Euro munt inmiddels meer dan 2.000 miljard Euro TEVEEL betaalt met 2 gulden en 20 gulden cent voor 1 Euro ipv 2 gulden.
Griekenland heeft zoveel schuld gemaakt dat het nooit meer terug betaalt kan worden.
Frankrijk heeft Duitsland tot heden gechanteerd met het Duitse oorlogsverleden om de Zalm norm van 2 procent begrotingsdiscipline eveneens tot heden terzijde te schuiven.
Italië heeft al 130 % staatsschuld en Vervloed heeft al piekfijn uitgelegd dat om bv de huidige inflatie te bestrijden een renteverhoging voor Italië cs tot een vernietiging van de Euro leidt.
Zo zijn er nog dozijnen voorbeelden dat Zuid Europa gelachen hebben om Monet cs plan voor een Verenigd Europa er van begin af in een melkkoe van maakten.
Ten overvloede: Nederland koos met Lubbers voor lage inflatie (loon/prijsspiraal), het akkoord van Wassenaar etc. voor een lage lonen tuinbouwsector. cq open grenzen arbeidsverkeer, migranten, vluchtelingen Daarom gaat CDA minister van Gennip onderuit met haar arbeidskrachten uit de Banlieues.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De Europese droom die een nachtmerrie werd. Hoe wij wakker met deze regering worden hoef je maar een keer raden.

Hans Bakker
Hans Bakker
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Jullie vergeten Forum voor Democratie te vermelden bij de opposanten.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We hebben dit alles vooral te danken aan incompetente regeerders. In mijn jonge jaren zag volop wietplantjes voor de ramen van de appartementje van de studenten van wat destijds de Technische Universiteit was. Daar wonen nog steeds velen op de campus, maar bij andere universiteiten was het niet anders. Daar werden toekomstige leiders gekweekt mbv geestverruimende drugs. Het resultaat zien we heden ten dage. Verder wil ik er niks meer over zeggen. Ieder oordeel zelf.
Maar het komt nooit meer goed, daar ben ik helaas van overtuigd geworden. Ieder met een eigen waarheid, waardoor leugen en bedrog niet meer herkend worden.
Gelukkig is niet iedereen zo. Zij vertragen deze ontwikkeling natuurlijk wel, maar kunnen het niet meer stoppen, denk ik.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Johannes,

Well said, alleen heeft – ook al zien we dat graag anders – Nederlandje het niet voor het zeggen.

Zonder het VK kunnen we geen driehoeksspelletjes meer spelen. En de Scandinaviërs hebben hun eigen cirkeltje en voor een afdalen naar MOE-landen hebben we het nog te hoog in de bol.

Een verstandige koers – behoud van welvaart, inflatie niet te gek, prudente overheid – gaat hem dus niet worden, want de buurtjes en aanverwanten hebben andere ideeën. Sociale ondersteuning PS-stylee in Wallonië, Energie-Wende en Poetin paniek in D, Grands Projets in F, etc., etc.

Niemand met het idee dat de kost voor de baat uitgaat.

De drs. heeft dus – terecht – voor meerdere eer en glorie gekozen voor party-likes-it’s-ninetynine en eerdere principes soepeltjes ingeleverd, ook al omdat La Kaag hem hierin bezield bijstaat. Er is dus geen leidend principe meer, anders dan uw bange vrezen voor uw spaarbankboekje.

En die vallen onverkort in de categorie ‘onderbuik’ waar niet naar geluisterd hoeft te worden, al dan niet met wat kwalificaties, die net als bij ’the boy who cried ‘Wolfe’ once too many’ snel sleets raken.

Het vooruitzicht bestaat zo dat niet alleen de kleinkinderen van Jan Modaal maar ook dit soort bezielde politiek volledig zonder spreekwoordelijke roeispaan in de evenzo spreekwoordelijke stinksloot ronddobberen.

En dan, dan wordt het pas echt interessant.

Want dan zullen – onder andere – beginselloze politici aansprekende inhoudelijke standpunten moeten innemen om niet weg te zakken in blub.

Soort van Weimar 3.2 op continentale schaal

Heijtink
Heijtink
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoort Forum v d ook niet in het rijtje van tegen Europa? Ja toch?! Niet alleen Ja21, Haga en SGP, maar Forum is ook 100% tegen Europa, Johannes! Hoe zit dat nu?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit was de kop van het NOS nieuws vandaag”
” ECB na spoedbijeenkomst: we gaan Zuid-Europa met schulden helpen”.
Wie zijn ” wij ” ?
Ik heb niet de behoefte om daaraan mee te betalen.

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Dat wou de meerderheid ook over het Corona herstelfonds voor Zuid Europa van 750 miljard Euro. Zuid Europa moet zich zelf maar eens redden en het is niet ons probleem het is HUN!!!! probleem. Maar zoals gewoonlijk wordt er niet naar ons geluisterd ook al is het de meerderheid. Elke keer wordt weer die huis, tuin en keuken smoes van stal gehaald : “We moeten solidair zijn” en “Het is ook in het belang van Nederland”
Nederland moet zo snel mogelijk uit deze instabiele schuldenunie.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik adviseer de mensen hier de docufilm Tschernobyl te bekijken.
Dan kun je zien hoe het afloopt met een systeem bestuurd door idelogen.

Jan Smid
Jan Smid
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is nog veel erger. De ECB had exact een week geleden aangekondigd om de rente voor het eerste weer te verhogen. Wat denkt u? Ze draaien het weer terug en gaan weer schulden opkopen want de PIGS lijden er onder. Althans, ze zijn verslaafd geraakt aan de te lage rente om vooral geen vervelende maatregelen behoeven te nemen, al was het maar het verhogen van de AOW-leeftijd en langer te blijven werken. Tegelijkertijd zie je de TARGET2 balans bij de Centrale Bank van de PIGS steeds verder aan de creditzijde oplopen. Feitelijk is TARGET2 een rekening-courantverhouding tussen de Centrale Banken van de EU-lidstaten waarop nooit wordt afgelost. Hoe lang duurt het nog eer de ECB beseft dat de zaak op ontploffen staat?

Rien E
Rien E
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In den haag denkt men vast : if you cann’t beat them, join them

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x