De economische les van de Corona-crisis

Deglobalisering en einde multilateralisme

Foto: Containerschip op weg naar de Maasvlakte.

De COVID-19 pandemie is nog niet voorbij, maar het lijkt niet onverstandig om alvast na te denken over hoe onze economie de draad weer kan gaan oppakken na de crisis. Denken we op de oude voet verder te kunnen gaan of hebben we iets geleerd op het gebied van de toegang tot vitale producten en diensten?

Hoe beschermen we onze economie tegen een volgende pandemie of welke verstoring van de wereldeconomie dan ook? In concreto stel ik een drietrapsraket voor, een nationale, een Europese en een mondiale aanpak.

 

Pandemie was voorspeld

Bill Gates betoogde al in 2014 dat de wereld niet voorbereid was op een pandemie. Niet een nucleaire oorlog was volgens Gates de grootste dreiging, maar een pandemie. Een zeer besmettelijke infectieziekte kon de samenleving en de economie stil leggen. Er werd niet naar hem geluisterd, de gevolgen zien we nu in alle gruwelijkheid voor ons. We kunnen de geschiedenis niet terugdraaien. Wel kunnen we lessen trekken en ons op een toekomstige pandemie beter voorbereiden.

 

Globalisering

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de wijze waarop de economie georganiseerd wordt steeds globaler geworden. Onze supermarkten worden voorzien met producten die overal vandaan komen. Internationale productieketens, van grondstoffen via halffabrikaten tot eindproducten, liggen aan onze voedselvoorziening ten grondslag. En niet alleen de supermarkten worden op die wijze bevoorraad. Het is niet overdreven om te stellen dat bijna alles wat we in de winkel kopen van buiten Nederland komt.

 

Kwetsbaarheid

De coronapandemie laat zien hoe kwetsbaar we daardoor zijn geworden. Met het stilvallen van de Chinese fabrieken blijft de rest van de wereld verstoken van essentiële goederen, mondkapjes bijvoorbeeld. En als er eindelijk een lading doorkomt, dan blijkt deze niet aan de veiligheidseisen te voldoen. 

 

Maar ook de toelevering van andere producten die nergens anders meer gemaakt worden, zoals I-Pads, valt stil. De Apple-stores sloten in de hele wereld. De coronapandemie heeft landen op zichzelf teruggeworpen. Ieder voor zich is het devies. Noodzakelijke beademingsapparatuur kon niet aan Italië worden geleverd, waar deze zo hard nodig is. Terwijl Duitsland deze apparatuur in overvloed heeft. Inmiddels zijn de Russen bijgesprongen.

 

Einde multilateralisme

Hoe heeft het zover kunnen komen met de economische afhankelijkheid?

De Tweede Wereldoorlog was een oorlog tussen natiestaten. Hierna wilde men ten koste van alles een herhaling voorkomen. Regionale en mondiale veiligheidsverbanden werden opgetuigd, waaronder de NAVO en de VN Veiligheidsraad. Wereldwijde economische integratie moest ervoor zorgen dat naties verbonden en zo afhankelijk van elkaar werden, dat oorlogsvoering niet meer loonde. In Europa ontstond de EGKS en later de EEG.

Om de economische integratie te faciliteren werd een multilateraal handelssysteem gecreëerd. Een systeem dat aan de wieg stond van de wereldeconomie, zoals we die nu kennen. Het multilaterale handelssysteem bracht de globalisering voort. Een wereldomvattend systeem van productieketens. Het systeem functioneerde goed, in die zin dat het ervoor zorgde dat productie op de meest efficiënte locatie plaatsvond. De consument profiteerde met lage prijzen voor producten, die indien geproduceerd in eigen land veel duurder waren geweest.

 

China

China werd de motor van de globalisering. Het werd de fabriek van de wereldMaar het land wilde meer en meer en begon vals te spelen. De spelregels van het systeem werden door China met voeten getreden. Het schond op grote schaal het patentrecht, bedreef bedrijfsspionage, prijsdumping, valutamanipulatie en andere schendingen van het internationale handelsrecht. Landen en firma’s die zich wel netjes aan de regels hielden werden hierdoor gedupeerd.

Het paradepaardje van het multilaterale systeem, wereldhandelsorganisatie WTO, zou China tot de orde moeten roepen, maar bleek onmachtig. Trump vond het op een gegeven moment welletjes, de handelsbalans was uit het lood geslagen en Amerikaanse firma’s werden bestolen en gediscrimineerd. De president van de VS nam zijn toevlucht tot bilaterale maatregelen in plaats van de multilaterale ‘koninklijke weg’. Hij ontketende een handelsoorlog en dwong daarmee concessies af. Het recht van de sterkste kwam zo in de plaats van de multilaterale rechtspraak van de WTO.

 

Europese Unie

De EU protesteerde, maar zonder succes. Het multilateralisme is ter ziele.

Wat betekent dit voor de EU? Volgens D66 en een deel van de VVD moet de EU zo snel mogelijk zelf een grootmacht worden om de harde concurrentiestrijd met andere grootmachten in deze wereld aan te kunnen gaan.

 

Door pleitbezorgers als Sophie In ‘t Veld wordt betoogd dat de EU alleen als politieke en militaire grootmacht door de andere grootmachten serieus zal worden genomen. Het vetorecht van lidstaten zou daarom moeten worden afgeschaft en een eigen leger moet worden opgebouwd. In de ogen van deze federalisten is centrale sturing van de EU de enige remedie.

 

Harde realiteit

Hoe anders is de harde realiteit. De 27 lidstaten hebben allemaal hun eigen belangen en zijn niet bereid deze op te offeren voor het ‘ideaal’ van een Europese Superstaat. Een Europese identiteit en een Europees saamhorigheidsgevoel bestaan niet, laat staan de bereidheid tot wederzijdse hulp en deling van de kosten voor de bestrijding van de coronapandemie. In plaats van Europese solidariteit en coördinatie door ‘Brussel’ zijn alle bestrijdingsplannen puur nationaal van aard.

 

Dat is niet zo wonderlijk. De EU mondt niet uit in efficiëntie. De Europese Commissie is een log bureaucratisch apparaat, dat kan bogen op een lange geschiedenis van geldverkwisting, met de structuurfondsen, de landbouwpolitiek en de onmacht om de eigen buitengrens te bewaken. Het succes van de EU is de interne markt. Daar profiteren alle lidstaten van en Nederland als handelsland in het bijzonder. De rest is overbodig, kostbaar, inefficiënt en ook nog ondemocratisch.

 

Drietrapsraket

Hoe dan wel? De economische les die mijns inziens uit de coronapandemie getrokken moet worden is een drietrapsraket.

1) Vitale producten en diensten moeten niet meer uit handen worden gegeven

Deze producten moeten nationaal georganiseerd, in ieder geval als back-up. We kunnen Philips niet dwingen z’n beademingsapparatuur- fabriek van de VS naar Nederland te verplaatsen, maar we kunnen wel voorraden aanleggen en afspraken maken met producenten om Nederland in geval van een nieuwe pandemie te voorzien van beademings- en testapparatuur, mondkapjes en medicijnen.

Volksgezondheid is een nationale verantwoordelijkheid. Dat moet ook vooral zo blijven. In crisissituaties kan alleen een natiestaat snel, efficiënt en op een geïntegreerde wijze de benodigde maatregelen nemen. Als de nood weer aan de man is moeten we snel kunnen opschalen, met IC’s, (beademings- en test)apparatuur, mondkapjes, etc. Ook zal er een masterplan klaar moeten liggen om snel de benodigde maatregelen te nemen en niet zoals nu continu achter de feiten aan te lopen.

2) Producten en diensten die niet vitaal zijn, maar wel nodig om de economie draaiende te houden, dienen binnen de interne markt beschikbaar te zijn.

Niet iedere lidstaat hoeft deze te produceren, zolang deze producten en diensten maar beschikbaar zijn in de interne markt. De EU heeft geen toegevoegde waarde als het gaat om de opstelling en uitvoering van crisisplannen. Wel dient de interne markt van de EU borg te staan voor een ononderbroken stroom van goederen tussen de lidstaten. Het wel of niet sluiten van nationale grenzen voor personenverkeer dient aan de lidstaten te worden overgelaten.

3) Overige producten en diensten kunnen via globale productieketens georganiseerd blijven.

Bij dit laatste zij wel aangetekend dat het verstandig is niet alleen naar de bestaande productieketens en grondstoffenleveranciers te kijken. Als voorbeeld moge de winning van zeldzame aardmetalen (Rare Earth Elements, REE) dienen. Deze REE zijn uiterst waardevolle grondstoffen voor high-tech toepassingen. China produceert 93 procent (!) van deze grondstoffen en heeft dus een bijna-monopolie. Om niet volledig afhankelijk te zijn van één producent is het aanboren van alternatieve leveranciers, bijvoorbeeld Australië, geboden.

Dat de economie zich weer herstelt tot de situatie van vóór de coronapandemie is niet waarschijnlijk. Wel is het zaak niet te wachten tot de crisis over is. Laten we de tijd die we nu thuis moeten zitten gebruiken om ons voor te bereiden op een organisatie van de samenleving en de economie, waarin we weerbaar zijn, en voorkomen dat een besmettelijk virus nog een keer zo hard en zo wijdverbreid in de wereldeconomie toeslaat.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
22 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
H.J.
H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De simpele conclusie is, dat de Linkse zienswijze/handelswijze, volledig door het denkbeeldige ijs is gezakt.
Het blijkt dat de totale Linkse hysterie, aangaande het klimaat en de omvolking volledig is mislukt.
Een politieke moord en een cordon-sanitair hebben deze hysterie kompleet gemaakt.
In de jaren voor de Linkse overheersing was niets teveel in Nederland, hadden we in Nederland koppies die (samen) konden denken en handen die konden produceren.
Wat is er overgebleven van MIJN prachtige Nederland.
Ik zoek dan altijd naar het moment suprême, waar is het mis gegaan, ik ervaar als boreling uit 1938, dat de periodes onder diverse Koninginnen, voor mij de meest positieve periode was.

Mijn vertrouwen in de toekomst is een magere 5.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

ben van 20 jaar later, maar ik ben het wel met u eens.

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Denk dat de mensheid er weinig van zal leren,ben bang dat ook het kabinet hierna weer op de oude voet verder gaat. Het treft hun toch niet,ben bang dat ze nu al bezig zijn met uit te dokteren hoe ze het uitgegeven geld weer terug kunnen harken van de burgers. Hun droom om Nederland om te toveren in een islamland zal hiermee ook wel dichterbij gekomen zijn. De oude generatie heeft voor n groot deel plaats gemaakt voor hun droomfiguren die ze het land blijven binnen halen. Denk echt niet dat dit virus een hersenverandering bij het kabinet teweeg zal brengen.En ben ook bang dat de burgers verder blijven slapen ook al zien ze het ooit zo mooie land veranderen in een woestijn zandbak inclusief hun import.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“De 27 lidstaten hebben allemaal hun eigen belangen en zijn niet bereid deze op te offeren voor het ‘ideaal’ van een Europese Superstaat.” Kortom, de EU kan zich alleen ontwikkelen door middel van totalitaire instrumenten en de bijbehorende mensen (Merkel, Macron, Verhofstadt en hun zetbazen Von der Leyden, Lagarde, Timmermans). China is in meerdere opzichten een schurkenstaat. Internationale organisaties (WTO, WHO) laten het afweten. We kunnen allerlei lessen leren. Hier zijn er een paar: 1. EU kan geen byzantijns wetgevingsmonster worden dat ook nog eens de noordelijke lidstaten leegzuigt, maar dient teruggebracht te worden tot een samenwerkingsverband van onafhankelijke, democratische natiestaten; 2. bij die samenwerking moet sterker rekening gehouden worden met kwaadaardige handelspraktijken als die van China, ook op Europees grondgebied (Balkan), dus dat EU samenwerkingsverband moet wel ‘slim’ zijn en blijven; 3. In het kader van ‘slimheid’ kan vitale productie (o.a. voor pandemieen) teruggebracht worden, bijv. naar de balkan; 4. Er moet vol worden ingezet op robotisering en grondstoffenpolitiek, o.a. voor rare earth, maar uiteindelijk voor alle grodnstoffen; 5. er moeten betere strategieen bedacht worden voor internationale ontwikkeling; 6. er is geen behoefte aan een europese defensiemacht, beter is het samen te werken met de ankelsaksische wereld (NAVO). Dat geldt immers ook voor andere dossiers, inclusief migratie en islam.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Het wordt tijd om de huidige situatie eens te bezien door de lens van ‘imperial overstretch’. De meeste imperia kennen periodes van groei en terugval. De onderligeende krachten kunnen verschillen. De economische werkelijkheid, de culturele vitaliteit, en de mate van intellectuele, maatschappelijke, technische en wetenschappelijke ontwikkeling en eengsgezindheid zijn bepalend voor de militaire macht. Het zindert of niet. Het VK en de VS hielden het lang uit. Die laatste was tot voor kort wat ingezakt, maar leek weer aardig op te veren. De geschiedenies van Europa is een achtbaan. De laatste periode van imperiale groei was die van de EU en liep, zegge, van 1965 tot 2005, dus veertig jaar. Niet gek, maar toch te kort om historisch een deuk in een pakje boter te slaan. Dat is niet zo erg. De Europese invloed op de wereld is historisch gesproken gigantisch en er is geen samenleving in de wereld die niet tot in haar haarvaten in meer of mindere mate Europees is geworden. Waar het om gaat is om in Europa weer de gang erin te krijgen. Het EU model heeft daarbij jammerlijk gefaald. Het is een zielloos bureaucratisch-juridisch gedrocht geworden, waardoor bloeiende natiestaten worden afgeknepen. Het Europese project zal meer moeten worden gericht op meer veerkrachtige autonomie van de samenstellende delen. Europa moet zich in haar uitbreidingsdrang beperken tot het effectief inperken (lees verminderen) van islamitische en chinese invloed, o.a. in de Balkan. Maar alleen daar waar daarvoor draagvlak in voldoende sterke mate aanwezig is. Anders hoeft het niet. De geopolitiek staat het niet toe.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“De 27 lidstaten hebben allemaal hun eigen belangen en zijn niet bereid deze op te offeren voor het ‘ideaal’ van een Europese Superstaat.”
Dit ideaal is niet wat 50 jaar geleden voor ogen stond, maar is wat de socialisten en eurocommunisten ervan hebben gemaakt.
Europa kan alleen goed samenwerking als de samenwerking tot stand komt op basis van gemeenschappelijke belangen en die zijn er in ruime mate. De EU heeft gefaald omdat zij geleidelijk steeds meer van boven af werd afgedwongen. Dus terug naar de EEG.
Wat China betreft: Roemenië en Bulgarije, Hongarije en Polen, Slowakije, zijn in staat om een deel van de Chinese productie in te nemen, zeker nu ook China steeds duurder wordt. In het Oostblok is de kennis aanwezig, het vervoer is een stuk goedkoper dan vanuit Oost-Azië en Europese normen worden er gerespecteerd. Ik vermoed dat de enige reden dat dit nauwelijks is gebeurd, is dat Brussel liever het Oostblok gebruikt als reservoir van goedkope arbeidskrachten. Meer dan 1 miljoen Roemenen leven in het buitenland.
Ik denk echter dat de economie zich wel degelijk zal herstellen na de corona crisis om de eenvoudige reden dat mensen ellende willen vergeten en over drie maanden zullen beseffen dat de jaarlijkse griep meer doden eist dan corona. Bezinning komt na de emotie.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wie is ‘we’, dat is de hamvraag.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Wie ‘we’is lijkt me duidelijk: de westerse samenleving als geheel en Nederland als onderdeel daarvan. Dat er belangentegenstellingen te over zijn lijkt me evident. Dus ‘we’ zullen het niet altijd met elkaar eens zijn. Daar heb je een functionele democratie voor nodig. Helaas wordt die door partijen als D66 in toenmenende mate ondergraven.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Weer een artikel OpinieZ waardig. Wat het effect van dit extreme griep-virus met dodelijke bacterien groep zal worden, hangt naar mijn mening af van de duur van de semi-lockdown periode alsmede het aantal toegeschreven slachtoffers. Mocht de ergste berichtgeving eind april minderen, en het aantal slachtoffers meevallen (en dat laatste zullen gemanipuleerde cijfers, zijn, WANT ze komen van rutte) dan komt de economie binnen weken weer op gang, krijgt rutte ONterecht complimenten en zouden we TK 2021 een regering VVD, CDA, PvdA, D66 en Groen Links, SP kunnen krijgen.
Tussen 2021 en 2025 zullen er binnen de VVD EN CDA vele (maar minder dan 49 %) kiezers wakker worden en bij TK 2025 de VVD dwingen naar rechts terug te buigen (of overstappen naar FvD, PVV).
Alleen als aan dit virus 2 x het aantal sterf-gevallen wordt toegeschreven dan aan een normale griepgolf, zou een grote groep Nederlanders wakker kunnen worden en al TK 2021 rutte naar rechts dwingen (rutte is een laffe rasopportunist).
Lastig element blijft dat de WELdenkenden niet kunnen vertrouwen op de cijfers van de overheid, die sinds rutte cijfers voortdurend op grote schaal manipuleert.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

“Wat het effect van dit extreme griep-virus met dodelijke bacterien groep zal worden, hangt naar mijn mening af van de duur van de semi-lockdown periode alsmede het aantal toegeschreven slachtoffers.”

Bacterie: ééncellig micro-organisme. Virus: geen eigen cellen >> dringt cellen binnen.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

“Lastig element blijft dat de WELdenkenden niet kunnen vertrouwen op de cijfers van de overheid, die sinds rutte cijfers voortdurend op grote schaal manipuleert.”

Epidemiologische cijfers wat betreft COVID-19 komen van het RIVM die ze hun beurt weer krijgt van GGD-en en stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Momenteel ligt het aantal besmette personen op 11.750. Deze cijfers komen niet van Kabinet-Rutte III en worden als dusdanig dus ook niet gemanipuleerd. Wie dit wel beweert, is bezig met ‘gaslighting’.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

“Wat het effect van dit extreme griep-virus met dodelijke bacterien groep zal worden,..]”

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. De ziekte COVID-19 (corona virus disease – 2019) wordt veroorzaakt door een tot nu toe onbekend coronavirus.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Beste Edelweis, u wenst de cijfers te geloven van een overheid die intussen al vele jaren bewijst dat vertrouwen niet waard te zijn. Juist de gegevens waar u mee reageert, zijn de nu al deels gemanipuleerde cijfers. u en IK zullen het nooit waar dan ook over eens worden.
Kennelijk had u er behoefte aan te beweren dat OverHeids Instituten onafhankelijk van rutte functioneren, hetgeen een feitelijke ONwaarheid is.
U bent een die-hard Groen Links VVD’er, ik ben een die-hard rechts-liberaal, die van de overheid eist dat die voluit Mini-, Heel Klein en Klein MKB met stevige lasten verlagingen structureel steunt. U klinkt als een ‘manager’ in een multinational.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@Henk. Hou 1,5m afstand tot je medemens. Was vaak je handen. Personen boven de 70 vormen een risicogroep, dus pas op. Thuis maximaal 3 personen op bezoek. Heb je last van hoesten, verkoudheid of koorts: blijf thuis. Andere personen in je huishouden moeten dan ook thuisblijven wegens besmetting. Verder: personen met longaandoeningen, hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen, alsmede mensen met verminderde weerstand als gevolg bijv. orgaantransplantatie/chemo/auto-immuunziekte vormen een risicogroep. Dit is geen propaganda. Er zijn wereldwijd al duizenden doden gevallen. Henk, alsjeblieft man, neem de adviezen die je krijgt serieus en pas goed op jezelf ;-).

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Aanvulling op mijn reactie ‘edelweis, u wenst de cijfers te geloven’. Het manipuleren van cijfers van volgens u ‘onafhankelijke’ instituten is mn de afgelopen 18 maanden met steeds grotere regelmaat bewezen. Manipuleren is incl meet-methoden, bepaalde groepen niet meetellen (bij corona erg makkelijk), criminaliteits cijfers indelen zoals het rutte en justitie uitkomt, etc.
Natuurlijk heb ik begrip voor uw ‘kop in het zand’ houding, in alle reacties die ik van u op dit forum heb gelezen, constateer ik een nadrukkelijk eenzijdige houding.
Tenslotte, vanzelfsprekend kan ik niets bewijzen. Rutte in eendrachtige samenwerking met OM en rechters, PvdA, D66 en Groen links kiezers, houden die deur dicht. Bij de start van het politieke proces Wilders zijn mij, toen nog VVD lid, de ogen open gegaan.
U gelooft wellicht ook dat 97 % wetenschappers stellen dat de mens via CO2 uitstoot DE oorzaak van de opwarming van de aarde is? Op climategate staat de berekening hoe men tot die 97 % komt en blijkt dat cijfer volslagen onzin te zijn.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@Henk. Ik denk dat je in weze best een geschikte kerel bent. Ik zie dat je een groot rechtvaardigheidsgevoel hebt en dat je een hekel hebt aan hypocrisie. Dat zijn goede eigenschappen, Henk. Vergeet dat niet. Maar ik zie ook veel woede. Misschien heb je veel meegemaakt; wie zal het zeggen.
Er zijn veel goede mensen om je heen die het beste met jou en de wereld voorhebben. In deze moeilijke tijd is het belangrijk dat we ons richten op het positieve en dat we ‘er zijn’ voor elkaar. Ik denk dat veel mensen momenteel een zeker mate van ‘cabin fever’ ervaren omdat ze te veel opgehokt zitten; vrouw, man, kinderen thuis, de hele dag, dagen, weken achter elkaar… om gek van te worden. Het hoofd koel houden is dan niet gemakkelijk, dat geef ik toe. Maar we moeten het wel proberen, nietwaar? Zelf werk ik momenteel ook vanuit huis. Veel videoconferencing met gillende kinderen om me heen; niet het gemakkelijkste kan ik je zeggen. Daarnaast ben ik bezig met klussen, koken, lezen en allerlei andere dingen om alles in balans te houden; een unieke situatie.
Henk, je moet het niet te negatief opvatten als ik tegen je zeg: relax een beetje en laat dingen los. Het leven is te kort. Geniet ervan. Zeker in deze moeilijke tijd. Ik wens je nog een fijne avond! 😉

EH Ger
EH Ger
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edelweis

@Edelweiss: wat een ontzettend neerbuigende reactie, vermomd als vriendelijk en tegemoetkomend. Bah, echt bah.

Jan
Jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een groot aantal open deuren. En een incorrecte weergave (kennis) van de recente geschiedenis. In essentie waren Navo en vroege EU een reactie op het USSR ‘verdedigingspact’ en economische samenwerking met vazalstaten (de namen schieten me even niet te binnen). Bovendien hadden we al een zeer effectieve anti-pandemie organisatie met noodhospitalen en wat niet al. Dat was de BB. Maar ja, al lang geleden weg bezuinigd.

jan willem van gent
jan willem van gent
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

weer een goed verhaal, Hans!

Meine
Meine
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voorraad ? Dat is dood kapitaal. En een natte droom voor de leveranciers, iets verkopen wat niet gebruikt wordt. Natuurlijk moet het een ruime voorraad zijn.

En dan de vraag, hoe lang is het “houdbaar” ?? Meeste consumentenproducten hebben een ingebouwde levensduur. De ouderwetse kwaliteit van de MOB-complexen (oorlogsvoorraad in BB-bunkers) bestaat niet meer. En wie heeft dan voorrang op het gebruik ?

Sorry, dit artikel is volstrekte onzin. De enige waarheid is dat Chinezen je altijd zullen belazeren, zodra ze de kans krijgen. That’s the “Art of War” (Tun Tzu)

H.J.
H.J.
3 jaren geleden

De eerste les is zo simpel, het hele zooitje in Den Haag is niet capabel, om Nederland te besturen.
Niets is in orde.
Niets is op voorraad.
Niets loopt goed.
Het enige wat door gaat, zijn de vele Linkse leugens.
Laten de mensen in Nederland, maar eens goed naar die Philips man luisteren, aangaande het bestellen van spullen.

22
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x