Coalitieakkoord: zielloos doormodderen naar de toekomst

Geldsmijterij, veel D66 en lawaaitaal


“Het is niet makkelijk om het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV op objectieve wijze te beoordelen. Er is de afgelopen tien jaar te veel gebeurd om dit zonder vooroordeel te kunnen doen. Toch heb ik net een uur van mijn leven opgeofferd om verantwoordelijkheid te nemen en te lezen met welk beleid we de komende jaren te maken krijgen.” Rutger van den Noort geeft op zijn eigen wijze een ongezouten mening.

Om maar gelijk met de conclusie te beginnen: het coalitieakkoord is gewoon een voortzetting van het beleid dat we tot nu toe kennen. Nederland ziet er in 2025 echt niet mooier uit, het leven zal duurder worden, bestaande problemen als gevolg van migratie, klimaat, woningnood en armoede zullen toenemen en het kabinet zal onder leiding van Mark Rutte nog steeds lachend en liegend doormodderen.

 

Open eind

Het meest frustrerende aan het stuk is dat werkelijk alles een open eind heeft. Alles wordt vanuit het proces geschreven, adviesorganen worden opgericht en bestaande methodes en organisaties worden versterkt. Maar slechts heel weinig beleid is geconcretiseerd, met een heldere doelstelling of tijdlijn of duidelijke mijlpalen. Hierdoor valt deze regering ook nooit af te rekenen, omdat een proces namelijk altijd een andere wending kan nemen.

 

Wezelwoorden

Ik zal zo enkele voorbeelden geven, maar het grootste deel van het document bestaat uit zogenaamde weasel words, of in slecht Nederlands ‘wezelwoorden’. Dit is wollig taalgebruik – lawaaitaal – met de intentie om ambigu te zijn of misleidend. Ik realiseer me dat dit best een groot verwijt is, maar als je dingen opschrijft als “Nederland kent op papier een goede asielprocedure, maar in de praktijk zijn verbeteringen mogelijk“, dan ben je bewust bezig om je niet vast te leggen op resultaat, te meer daar er wel wordt gerefereerd aan de Commissie Van Zwol (p. 44).

In een normale wereld zou hier staan: “De asielprocedures worden gehalveerd tot maximaal 24 weken en dat is bereikt eind 2022”. De manier waarop het hele regeerakkoord is opgeschreven biedt duizend manieren om bij iedere paragraaf onder afspraken uit te kruipen, bij te sturen in een later stadium of ze ‘gewoon’ niet te halen.

 

Kijkrichtingen

Toen ik halverwege het document was, heb ik het coalitieakkoord van Balkenende 4 erbij gepakt om nog eens na te lezen en dat is vele malen concreter en duidelijker. Ik denk dat het ontwikkelen van een nieuwe bestuurscultuur heel veel te maken heeft met duidelijke taal gebruiken, heldere afspraken maken en je daaraan houden. Dit akkoord ademt het tegenovergestelde, het is eigenlijk meer een verslag van de afgelopen formatieperiode als ware het een tussenrapportage over de intenties die de coalitiepartijen ongeveer hebben, zonder dat de conclusie is getrokken over wat het kabinet nou gaat doen.

Als een regering niet verder komt dan kijkrichtingen uitzetten, en dus wegloopt voor normatief zijn of richting geven, dan ontstaat een moeras aan goede intenties, waarbinnen nog heel veel beleidsrichtingen mogelijk zijn, maar wat zegt zo’n akkoord dan eigenlijk?

 

Vaasje

Een mooi voorbeeld is: “Bij benoemingen van topambtenaren via de Algemene Bestuursdienst wordt domeinspecifieke expertise nadrukkelijker van belang, waarbij ook de roulatiesnelheid wordt verlaagd.“(p. 5). Ik heb hier allerlei vragen bij: 1) wat is precies nadrukkelijker? 2) wat is domeinspecifieke expertise als je algemeen bestuurder bent? 3) hoeveel jaar mag je nog zitten maximaal?. Let op: dit staat onder het kopje ‘versterken van de democratische instituties’ teneinde het vertrouwen terug te winnen van de burger. Dit soort zinnen vol met wezelwoorden zorgen voor een heleboel nieuwe gebroken vaasjes.

 

D66-isering

Het is een beetje de D66-isering van de regering: zonder ideologie nergens echt een mening of helder idee over hebben, maar wel aan de knoppen zitten en een beetje meepraten. Er staan dan ook zinnen in het regeerakkoord zoals: “Europa brengt Nederland vrede, veiligheid en welvaart. Naast een economische gemeenschap is de EU een waardengemeenschap. De EU moet een speler zijn in plaats van een speelveld voor andere grootmachten.” (p. 40). Allemaal mooie woorden, maar wat ga je nu morgen precies anders doen voor de burgers in Nederland?

 

Oppervlakkig

Met de ontzuiling van Nederland en de daarmee deels samenhangende de-ideologisering is ook de ziel uit het regeerakkoord verdwenen. Het kartel heeft geen ziel, het is oppervlakkigheid en ledigheid wat doorklinkt in het akkoord. Het “omzien naar elkaar” uit de titel wordt heel erg summier uitgelegd als: “We willen ons richten op concrete verbeteringen in het leven van mensen. Nederlanders willen dat de overheid betrouwbaar is en levert. Dan hebben burgers de ruimte om samen met familie, vrienden, collega’s en vrijwilligers bij een vereniging in de buurt betekenis aan hun leven te geven. Dat is een samenleving waarin de overheid mensen in staat stelt samen de schouders eronder te zetten.” (p. 2)

 

Zonder ziel

Juist in deze coronatijd, waarin veel eenzaamheid is, en in deze periode van de afwikkeling van de Groningse gaswinning en toeslagenaffaire heeft de samenleving, denk ik, recht op een doorwrochter verhaal over wat “omzien naar elkaar” daadwerkelijk inhoudt. Zeker nu op wereldschaal protectionisme dominanter wordt en grenzen minder open. Juist ook het CDA en de ChristenUnie hadden hier veel meer werk in moeten stoppen om hier de veilige haven van het traditionele en moderne gezin in te verwerken en je zou dit zelfs kunnen laten terugkomen in de woningbouw. Hoe kan je bijvoorbeeld woonvormen bedenken waarin singles met elkaar zaken oplossen, binnen een setting van betaalbare woningen? Niets van dit alles, het coalitieakkoord ademt pure bureaucratie zonder wenkend perspectief, zonder visie en zonder ziel.

 

Huishoudboekje

Ik ga geen woorden besteden aan het dramatische financiële beleid van Rutte 4. Geen enkel huishouden of bedrijf zou zo omgaan met geld, er wordt door leningen van tientallen miljarden euro massaal welvaart uit de toekomst naar voren gehaald ten laste van ons nageslacht. Wat veel zorgelijker is, is dat de echte inhoudelijke discussie aan de formatietafel niet heeft hoeven plaatsvinden, omdat er geen gevoel van schaarste heerste. De makkelijkste oplossing is altijd om de portemonnee te trekken en dat is dan ook op verschillende dossiers gebeurd.

En dat de echte discussie niet heeft plaatsgevonden blijkt ook uit het feit dat er meermalen in het coalitieakkoord staat “we vragen het kabinet voorstellen te doen” (p.5), wat op zichzelf een hele wonderlijke zin is, want het kabinet gaat dan zichzelf vragen om iets te doen en dat is een manier om de discussie gewoon door te schuiven. Het is toch bijzonder dat er geformeerd is om een kabinet aan het werk te zetten met een doel, waarbij op deze manier het kabinet later gewoon zijn eigen doel kan bepalen.

 

Is er een alternatief?

Dieper doordenkend over dit coalitieakkoord, vrees ik dat de aard van het document richtinggevend is voor de systeempolitiek waar we de komende twintig jaar mee te maken zullen krijgen. Doordat Nederland zich heeft gecommitteerd aan internationale afspraken en EU-wetgeving op het gebied van migratie, klimaat, stikstof, corona gedreven door instanties als de EU, VN en het WEF wordt de beleids-bewegingsruimte voor een natiestaat miniem.

We kunnen bijvoorbeeld migratie als Nederland niet meer zelf aanpakken of oplossen, want we zitten vast aan EU-afspraken. En nu veel van deze thema’s contrair op elkaar staan: bijvoorbeeld woningnood en migratie, ontstaat er een kortsluiting. Er kan niet meer zelfstandig nagedacht worden; dit coalitieakkoord bevestigt de afkalving van de nationale soevereiniteit.

 

Teleurstelling

Eigenlijk ben ik nog meer teleurgesteld in de overheid dan ik al was. Deze samenwerking gaat echt niets brengen, behalve misschien een onderzoek naar kerncentrales en nog wat meer informatie, verder is het echt belabberd. Maar ze kunnen ook niet beter, dat is nog het meest sneue. De grootste onderliggende problemen van het coronabeleid, namelijk het gebrek aan ambitie, daadkracht, gezond verstand en grondwettelijke integriteit is compleet doorgetrokken naar alle andere beleidsterreinen.

Is er dan niets positief aan dit regeerakkoord? Jawel. Het feit dat er een regeerakkoord is, is zeer positief. Op deze manier komt namelijk de route vrij dat Rutte 4 ook echt gaat beginnen. En dat is belangrijk, zodat Rutte 4 weer snel kan vallen, om de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
24 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Kees
Kees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hellemaal mee eens .
Rutte heeft nooit iets goeds gebracht .
En nu met Alfrida kaag er bij wordt dat nog erger.
Cu cda en vvd heeft zijn kiezers verraden..
De cu is een judas partij geworden eerst roepen we gaan niet met deze groep in zee en nu toch doen.
Cda is een partij die met alle winden mee waait .
Ook een judas partij.
Vvd nou dat weten we wel.
Wat voor type daar aan het stuur staat.
Een grote leugenaar die nog beweert dat hij niks fout heeft gedaan.
Laten we hopen dat dit kabinet snel weer valt .
En nieuwe verkiezingen komen.
Hoe eerder hoe gezonder voor ons land .

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Voor 150 kamerleden zijn de medisch ethische kwestie een vrije keuze.
Voor 17,5 miljoen Nederlanders niet! Dwang en drang gaat door.

Van de gulden en de mark hebben we een LIRE gemaakt.

Autonomie en democratie afgegeven aan de onverkozen EU ambtenaren.

Cultuur onderhevig aan Woke en Islam.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Onzin natuurlijk dat Den Haag de immigratie niet zou kunnen stoppen, want waarom kan het in Denemarken dan wel? En om die idiote stikstofregels te omzeilen, omdat stikstof die Natura2000 gebieden bemest, kan simpel een streep door de arme zandgronden gehaald worden. Legt de EU dan een boete op? Dan dragen we toch een evenredig bedrag minder af aan de EU! Wie betaalt, die bepaald, en Nederland is een grote nettobetaler. Ze kunnen ons geen boetes afdwingen zolang we meer betalen dan ontvangen.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte heeft al in het verleden laten weten dat hij niet de man met een visie is. Het bevreemd mij dan ook zeer dat zoveel mensen op iemand stemmen die niet een visie heeft. Mogelijk komt dat ook doordat partijen steeds coalities moeten vormen om een meerderheid te krijgen waarbij een visie al snel door het afvoerputje verdwijnt. Blijft over een machtsspelletje tussen partijen dat geen enkel oog meer heeft voor de bevolking maar wel voor het globalisme ofwel het beëindigen van Nederland als Staat.

Vandaar ook dat er geen plafond is aan het aantal immigranten dat wordt toegelaten. Naast dat het zorgstelsel onbetaalbaar wordt, zal door miljarden uitgaven aan het klimaat, EU-landen die hun broek niet op kunnen houden en het ECB als ook de Nederlandse politici dat met geld blijft strooien ons land armlastig maken. Dit alles straalt extreme inclusiviteit uit. You’ll Own Nothing And Be Happy.

Globalisme zal ook zorgen voor extreme controle over mensen en de QR-code is de eerste stap. Op termijn zullen de globalisten een China 2.0 controlesysteem willen invoeren. In een globalistisch systeem is geen plaats voor democratie. We zullen bestuurt worden door een autocratisch systeem ondersteund door kunstmatige intelligentie dat de mensen op elk vlak in de gaten houdt. Daarnaast zal de wereldbevolking drastisch moeten inkrimpen en daar zal vermoed ik Big Pharma een grote rol in spelen. In de agenda van Bill Gates staat al dat een pokkenpandemie aanstaande is.

Wim
Wim
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Als je goed kijkt wat er gaande is kan ik dit alleen maar bevestigen. Alles draait om afbouw van het huidige systeem en verdere privatisering. Als voorbeeld de woningbouw, verhuurdersheffing woningbouw corporaties, geen geld meer voor verduurzaming en nieuwbouw. Verkoop woningvoorraad aan “marktpartijen” of investeerders zoals blackrock. Daarna door overheid schrappen van de huurbescherming omdat dit “niet meer past bij de huidige krappe woningmarkt”. Daarna wordt iedereen uit zijn huis gezet omdat er een upgrade moet worden uitgevoerd. Vervolgens kan je voor 3x de oude huurprijs weer terughuren. Ik bedenk dit scenario niet maar dit is de realiteit in een groot aantal steden over de hele wereld. Complete wijken worden opgekocht door partijen als Blackrock. Gevolg is extreem hoge huren en mensen met lagere inkomens verdwijnen naar steden ver weg van de grote stad. Kijk maar eens naar het snel groeiende aantal mensen dat geen woning meer heeft in steden van Californië.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Wim

Dat is ook de reden dat ik meer naar het platteland ben verhuisd, nu heb ik ongeveer dezelfde huur maar een iets grotere woning en grote voor- en achtertuin. Daarvoor had ik een kleine flatwoning met minibalkon en een vreselijke hoop herrie van een drukke straat.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is toch al 10 jaar duidelijk dat er geen enkele visie is?
Het grofste vind ik wel dat er structureel 4,5 miljard per jaar bezuinigd gaat worden op de zorg. Dus bij de eerstvolgende “pandemie” kunnen nog minder mensen geholpen worden. En dat onder het mom van “afvlakken van de sterk groeiende zorguitgaven”.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Dat is de bedoeling van de great reset.
Geen zieken en ouderen
Die geld kosten.
Daarom deze bezuinigen.
Dan kunnen ze roepen geen plaats voor opnamen
Zo houden ze zelf hun handen schoon in de politiek.
Ze moeten allemaal voor het tribunaal. 👍👍👍

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het ergste van alles is dat ze zeer goed in het zadel zitten,omdat ze dondersgoed weten dat er bij nieuwe verkiezingen dit keer werkelijk geen spaan meer van ze heel blijft .

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Maar slechts heel weinig beleid is geconcretiseerd, met een heldere doelstelling of tijdlijn of duidelijke mijlpalen. Hierdoor valt deze regering ook nooit af te rekenen, omdat een proces namelijk altijd een andere wending kan nemen.”

Beleid kan ook niet concreet zijn als de opdrachten vanuit globalistsiche organisaties als het WEF komen. Momenteel is daar een commissie bezig om uit te zoeken hoe we tot een CBDC kunnen komen en hoe dat eruit moet zien. Die adviezen, welke het ook gaan zijn, zullen 1 op 1 opgevolgd worden. Dat is nu eenmaal de makke van een grote Europese speler willen zijn; het beleid zal noodzakelijkerwijs hetzelfde moeten zijn voor alle partners. Dat betekent onherroepellijk dat beleid niet langer lokaal geformuleerd kan worden.

Joan
Joan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een zeer juiste conclusie Rutger welke ik voor de volle 100% deel.👌

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Perfect verwoord. Dank voor deze nauwgezette uiteenzetting. Het is precies zoals Rutger zegt: we worden feitelijk geregeerd vanuit Brussel.
Nederland is een provincie binnen het EU-stelsel en wordt gebruikt om geld te herverdelen over de rest van de EU.
Blijft nog maar een opmerking over: hoe is het mogelijk dat 51 % van de mensen heeft gestemd op partijen die dit beleid openlijk tot uitdrukking brengen, verdedigen en uitvoeren?
Want niet iedereen in die 51 % heeft direct of indirect baat bij dit beleid.

J-P
J-P
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ach , als het verkeerd gaat dan is Rutte het toch weer vergeten, kan hij zich er toch niets meer van herinneren, staat hem niets meer bij. Ook al haalt men de momenten erbij

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

‘Weg vrijmaken voor nieuwe verkiezingen’.
Inderdaad; stapje voor stapje. Dat vergt visie genoeg.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een voor OpinieZ ongewoon kort maar zoals gewend inhoudelijk zeer sterk artikel.

100% eens, Chapeau!

Vooral de laatste alinea!

We mogen in Nederland sinds kort online gokken.

Waarschijnlijk met het doel “Geef het volk brood en spelen” om het volk bezig te houden, vooral met het uitgeven van veel geld.

Ben er niet zo’n voorstander van, maar ….

Als net zoals in het Verenigd Koninkrijk in Nederland Bookmakers mochten zijn, zouden voor deze ‘Bookies’ gouden tijden aanbreken.

* Redt de beoogde coalitie het tot 14 januari 2022 ?
* Staat Rutte IV op hét bordes van de Koning?
* Wie gaat voor 14 januari 2022 nog uit het nog steeds demissionaire kabinet?
* Hoe lang duurt het voor Rutte IV valt?

Ideetje?

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Inderdaad Peter, we mogen in Nederland online gokken.
Zo is de overheid in staat om de geld stromen in kaart te brengen.
Geen werk maar een uitkering en ook elke dag gokken.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Oud worden wordt ontmoedigd of omgezet in een straf. Wie niet werkt zal niet eten, hebben de communisten al veel eerder ingevoerd. Op weg naar het nieuwe communisme pak je elke oude goede idee aan

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk als land worden we pas weer een democratie, als de media weer onbevangen en zonder druk van boven, nieuws gaat brengen.
Stop als media, met het beschermen van falende bewindslieden.
Ik wacht bv nog steeds, als boreling van voor de tweede wereld oorlog, op een uitnodiging voor een Boosterprik.

Tigron
Tigron
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Voorstel:

Bij het aantreden van het “nieuwe” kabinet meteen een motie van wantrouwen indienen?
Hebben we dat kabinet alvast achter de rug.
Ik zou dan vlak voordat het vertrekt een herinnering meegeven van een uitspraak van Jan Peter Balkenende: “eerst het zuur, dan het zoet”
Maar dan andersom.

p.
p.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat vallen christenen als Segers en Schouten toch diep, diep, diep door de mand. De antwoorden van Schouten op vragen van van Houwelingen (FvD) bewijzen: hier is geen sprake van ongeinformeerde dommigheid of gewenste gristelijke naiviteit: nee, hier is sprake van een wel bewuste keuze om volgzaam te zijn aan grote machthebbende partijen in deze wereld.
En laat ik dan ook maar eens wat mogelijk ‘exemplarisch’ bijbelgebruik plegen – in kringen als die van Segers ws. niet ongebruikelijk… Tegen wie gaat God tekeer in het Oude Testament, GertJan? En de scheld kannonades in het Nieuwe Testament, uit de mond van JEZUS, de ZOON van God, tegen wie waren die gericht, Carolo? Tegen de gewone man? De arbeider die door Zacheus afgeperst werd? De dagloner die op de markt moest zien zichzelf te verhuren voor die dag? De schuldenaar die door de rentmeester voor het gericht werd gedaagd???
Nee, Jezus was woedend op de Farizeeen, de kerkkleiders, de machthebbers, die de mensen bang maakten, die de wet van God nog zwaarder maakten voor de gewone man. Maar zij zelf – zij ontsprongen die dans. ‘Gij gewitte graven’ – beet hij ze toe. “Adderengebroed!’ was het woord dat hij voor hen gebruikte, ofwel: ‘Stelletje serpenten!’
De God van de bijbel is geen bevrijdings-god, zeker niet! Geef de keizer wat des keizers is – sprak Jezus over belasting. Als je het OT leest, en ik ben er 1005 zeker van dat zowel Segers als Schouten dat gedaan hebben – dan is het duidelijk: als God iéts niet wil, dan is het onderdanen die zich wat gaan verbeelden… en in feite gaan heersen ipv dienen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe slechtere plannen hoe groter de kans op nieuwe verkiezingen.
De kans daarop is dus met deze presentatie van deze oud/nieuw regering behoorlijk gestegen. Goed gedaan dus!

John
John
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind het verschrikkelijk dat we Rutte weer als premier krijgen, en dat hij samen met die Godverne*kers van CU, 66 en CDA weer een regering mag vormen. Het slechtste wat Nederland kan overkomen…..

MAARRRRRRR…………

Dit is nu democratie. In maart konden we stemmen, en daaruit is gebleken dat deze 4 partijen een meerderheid hebben. Er is niet gerommeld bij de verkiezingen, en dus zijn dit de feiten Het is wat het is. Daar zullen we ons bij neer moeten leggen.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  John

Steek jij voor “niet gerommeld” je hand in het vuur John.?

Vassie
Vassie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  John

Democratie ?
Misschien CU en PVV met elkaar verwisselt ?

24
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x