Enorme instroom asielzoekers is geen “feitenvrije flauwekul”

Kabinet en Kamermeerderheid ontkennen problemen

Titelfoto bij artikel Enorme instroom asielzoekers is geen “feitenvrije flauwekul” wouter roorda opiniez

Titelfoto: Ankie Broekers-Knol door Roel Wijnants, gepubliceerd onder CC BY-NC 2.0.

Staatssecretaris Broekers-Knol meldde onlangs dat de stroom vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland wel tot 100.000 mensen zou kunnen oplopen. De staatssecretaris werd snel gedwongen haar woorden terug te nemen en in de Kamer op het matje geroepen. “Bizar” en “afschuwelijk” (Belhaj, D66), “Zwaaien met potentieel 100.000 vluchtelingen echt onzin” (Boswijk, CDA), “Hersenloos en harteloos” (Piri, PvdA), “Zeer ongepaste en pijnlijke uitspraken” (Ceder, CU), “Onwaarschijnlijk triest en gemeen” (Azarkan, DENK).

Hoge immigratie

In het debat hierover (Commissievergadering) begon FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren zijn bijdrage met het citeren van cijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat in de afgelopen twintig jaar de Nederlandse bevolking met ruim 1,5 miljoen personen is gegroeid en 96% van die toename kwam door mensen met een migratieachtergrond. Het kwam hem meteen op een interruptie te staan van mw. Podt (D66), die op hooghartige toon vroeg waar Van Meijeren die cijfers vandaan had.

Zij stelde daar tegenover dat veel mensen die naar Nederland emigreren ook weer vertrekken en in het afgelopen jaar meer dan de helft van de immigranten uit Europa afkomstig was. Om hem vervolgens te betichten van het verspreiden van “feitenvrije flauwekul”. Opvallend in haar betoog was overigens dat ook zij een onderscheid maakt tussen Duitsers die naar Nederland migreren en Afghanen.

 

Geen benul

Mevrouw Podt gaf hiermee aan geen benul te hebben van de cijfers. Het klopt dat veel immigranten die naar Nederland komen weer doorreizen naar andere landen. Van Meijeren gaf echter de netto cijfers van degenen die hier zijn gebleven. De bruto cijfers liggen nog veel hoger. Die zijn overigens wel degelijk relevant, omdat juist veel van de immigranten, die vroeg of laat doorreizen, eerst wel in de opvang terecht komen en gedurende korte of langere tijd gebruik maken van voorzieningen.

Het klopt ook dat een aanzienlijk deel van de immigratie afkomstig is uit westerse landen. Voor de periode tussen 2010 en 2020 bedroeg het migratiesaldo een plus van 540.000 mensen, waarvan een meerderheid van ruim 278.000 niet-westers was. Dit terwijl de oorspronkelijke Nederlandse bevolking al een aantal jaren in omvang afneemt. Dat hierdoor het aandeel van buitenlandse komaf inmiddels een kwart van de bevolking bedraagt en in de CBS-prognose doorstijgt naar 40% in 2070, mag van mw. Podt geen “omvolking” worden genoemd.

 

5000 per maand

In 2020 liep de instroom van asielzoekers sterk terug tot rond de 1000 per maand, zodat inderdaad een meerderheid van de immigranten dat jaar een westerse achtergrond had. Inmiddels zit deze asielinstroom met 5000 personen per maand alweer aardig op het niveau van de pre-corona instroom. Door weg te blijven van de absolute aantallen en alleen te focussen op 2020 bagatelliseert mw. Podt de omvang van de immigratie en de demografische impact daarvan enorm. De enige feitenvrije flauwekul kwam dus van mw. Podt van D66.

Onderzoeker Jan van de Beek meldde in De Telegraaf dat een asielzoeker, die in Nederland asiel krijgt, de schatkist gemiddeld 1 miljoen euro kost. Zijn onderzoek dat dit cijfer onderbouwt werd massaal doodgezwegen door de Nederlandse media. Aan de financiële gevolgen voor de schatkist van de weer aanzwellende immigratie ging mw. Podt al helemaal voorbij.

 

Cijfers niet op een rijtje

Het debat in de genoemde Commissievergadering van de Tweede Kamer maakte niet alleen duidelijk dat de woordvoerders van de kartelpartijen in de Tweede Kamer de cijfers niet op een rijtje hebben of überhaupt weten welke orde van grootte de instroom van immigranten in Nederland heeft. Het vervolg van de vergadering liet zien in welke termen zij het debat voeren. Van Meijeren werd vooral aangevallen op het gebruik van de term “omvolking”.

Zoveel is duidelijk, de aantallen doen er niet toe en de daarmee gemoeide kosten ook niet. Vanaf het CDA en verder naar links wenst men de immigratie- en asieldiscussie vooral in morele termen te voeren. Betweterigheid en het etaleren van morele suprematie kenmerken dan ook het optreden van deze partijen in de Tweede Kamer.

 

Inperking immigratie faalt

Laten we in het licht van het voorgaande de effectiviteit van verschillende maatregelen om de te hoge immigratie af te remmen eens nalopen. Het gaat dan met name om immigratie uit landen waar opleiding en vaardigheden integratie in Nederland sterk bemoeilijken en maatschappelijke opvattingen diametraal staan op die van de Nederlandse samenleving. Keer op keer blijkt uit opiniepeilingen dat dit is wat de meerderheid van de Nederlandse bevolking wil.

 

Kamer wil geen verandering

Bij een hele ruime Kamermeerderheid is geen draagvlak voor een wezenlijke verandering van het immigratie- en asielbeleid. De VVD belijdt dit wel met de mond, maar zal bij een kabinetsformatie een gesloten front van partijen tegenover zich vinden die dit als misdadig zien. Het CDA is bijvoorbeeld de afgelopen jaren in tal van gemeenteraden bezig geweest om moties aangenomen te krijgen voor een pardon, dat een legaal verblijf voor uitgeprocedeerde kinderen (en hun ouders en andere gezinsleden!) in Nederland moet mogelijk maken.

Vaak wordt verwezen naar de Deense sociaaldemocraten, die wel een dergelijke draai zouden hebben gemaakt. Deze partij was echter altijd al kritisch op immigratie en zal alles doen om de Deense verzorgingsstaat te redden, waarvan men drommels goed door heeft dat die door de massale instroom van migranten ernstig wordt ondermijnd.

 

Grenscontrole lukt niet

Zelf tegenhouden aan de grens lukt niet en bovendien is het, anders dan af en toe steekproefsgewijs controleren van personen, in strijd met EU-recht volgens de rechter. Dit terwijl andere, vooral Zuid-Europese landen, tegen de afspraken immigranten vaak gewoon doorloodsen naar Noord-Europa. Onderweg komen zij door tal van veilige landen, waar hen geen strobreed in de weg wordt gelegd. Hongarije viel hoon ten deel toen het een hek bouwde, waarvan later bleek dat het de enige effectieve manier was om ongebreidelde migratiestromen tegen te houden. Nederland zal geen hek bouwen. Verder gaat ook immigratie uit Zuid- en Oost-Europese landen gepaard met per saldo hoge netto kosten voor de overheidsfinanciën, zo blijkt uit het rapport van Van de Beek c.s.

 

Pushbacks

Ook in EU-verband blijkt het tegengaan van immigratie nauwelijks effectief. Niet alleen doordat landen het liefst asielzoekers naar elkaar doorschuiven. Als de grensbewakers van Frontex een keer daadkrachtig optreden, dan wordt er meteen een hele Nieuwsuur-uitzending gewijd aan “pushbacks” en staan het Europese parlement en nationale volksvertegenwoordigingen op hun achterste benen. Ook slaagt men er in Europees verband niet in om bijvoorbeeldijvoorbeeld de veerdiensten over de Middellandse Zee te beëindigen en als daartoe een halfslachtige poging wordt gedaan door een Italiaanse minister als Salvini, dan is hij degene die zich voor de rechter moet verantwoorden.

 

Uitzetten faalt

Uitzetten van illegale vreemdelingen lukt ook niet. Niet alleen worden de pogingen hiertoe ondermijnd door linkse activisten, die bijvoorbeeld de verantwoordelijke staatssecretaris bedreigen, en gemeenten als Amsterdam die hen logies verschaffen en keer op keer opnieuw inbrengen in de asielprocedure. Dit terwijl twee derde van de asielaanvragen wordt toegekend, aangezien velen (al dan niet ingefluisterd door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk) precies weten welk verhaal zij moeten vertellen bij de IND.

Veel ‘veilige landen’ nemen bovendien niet zonder meer hun onderdanen terug. Zij weten ook hoe in Nederland de discussie over asiel en migratie verloopt en zien mogelijkheden voor afspraken die hen voordeel opleveren. Dat verklaart waarom Denemarken er wel in slaagt ongewenste vreemdelingen terug te sturen naar Marokko en Nederland niet. Nu probeert men in de slipstream van recent kordaat optreden van Frankrijk mee te liften door visa te gaan weigeren voor inwoners van Noord-Afrikaanse landen, die geen uitgewezen onderdanen terugnemen. Het is wachten op een rechter die deze praktijk binnenkort gaat verbieden.

Het voorgaande ontkent niet dat iemand die op de vlucht is in veiligheid moet worden gebracht en van onderdak voorzien. Dat mag zelfs ruimhartig en met het voordeel van de twijfel. Maar vluchteling zijn moet niet hetzelfde betekenen als “naar Nederland toe brengen” of “naar Nederland laten komen”.

 

Links ontkent problemen

Er zijn miljoenen mensen op drift en slechts een relatief klein deel (vooral jonge mannen) slaagt erin naar westerse landen te komen. Ondanks dit relatief lage percentage gaat het om grote aantallen, die vervolgens vanwege gezinsvorming en -hereniging ook de nodige vervolgmigratie uitlokken. Mensen die moeizaam integreren en economisch geen waarde toevoegen, maar juist veel belastinggeld kosten en bijdragen aan het verder oplopen van problemen rond congestie en overbevolking in landen als Nederland.

Dat verband, dat voor iedereen zichtbaar is, wordt hardnekkig ontkend door linkse partijen. In hun midden leeft zelfs vaak nog het ‘platte-aarde-idee’ dat migratie nodig is om de demografische gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Opvang in de regio naar Deens voorbeeld is dan ook de enige manier om een immigratiebeleid te voeren dat overeenkomt met de wensen van een meerderheid van de Nederlandse bevolking.

Zo lang morele overwegingen en waanopvattingen dominant zijn, gaat er geen snars aan het immigratie- en asielbeleid en de impact en effectiviteit daarvan op onze samenleving veranderen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
27 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En ondanks alle tegenzin van het volk, blijft ditzelfde volk op de partijen stemmen die ongebreideld willen binnenhalen en geen enkele eis willen stellen aan de gelukszoekers. Ervan uitgaande dat er niet wordt gefraudeerd bij het tellen van de stemmen. Jammer voor de realisten, de rest heb ik geen meelij mee. Werk je maar kapot, betaal je maar blauw, wacht maar 15 jaar op een woning. Soort omgekeerde vrijwillige slavernij. Gefeliciteerd en succes ermee. Misschien word je nog wakker voordat nederland omgevolkt is.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helder, goed onderbouwd stuk.
Zal dus weer helemaal niks gaan veranderen.

De MSM bepalen waar we ons wel of geen zorgen over maken. Het rapport over de gigantische immigratiekosten (400 miljard afgelopen 25 jaar, 600 miljard komende 20 jaar) is genegeerd. Dat is komende decennia dus een kostenpost van 30 miljard per jaar…

30 miljard. Ter vergelijking; politie en justitie kost jaarlijks 13 miljard, het leger 12 miljard.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

De vraag is dus waarom ze het beleid niet aanpassen.
Waarom?

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Antwoord: geld. De komst van 100.000 migranten elk jaar betekent ongeveer 2 miljard euro omzet, plus de druk op woningmarkt, prijsopdrijvende effecten, wat allemaal doorwerkt in lonen, WOZ, infrastructuur. Bedenk eens wat er verdient wordt aan elke hectare landbouwgrond (6 € per m2) als het bestemmingsplan het verandert in bouwgrond (100 tot 200 € per m 2)…
En de sufferdjes hier te lande betalen toch wel want ze zien het als mensenrechten of humanitair of solidariteit of zoiets….

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Op één alinea na ben ik het met dhr. Roorda eens. Aangezien er een mensenoverschot is kan er in mijn ogen geen sprake zijn ruimhartig opvangbeleid, ook niet in de regio. Altijd maar dat redden van die vreemdeling. Die morele zelfbevrediging ben ik meer dan beu.

Maar wat mijns inziens een belangrijk punt is dat vaak vergeten wordt: waarom lijken de dames en heren landbestuurders blind voor deze problematiek? Waarom zouden zij dit land met de nadelige gevolgen opzadelen? Dit móet ergens in een (door de bestuurders breed gedragen) agenda passen. En het immigratiebeleid is helaas slechts 1 van de vele vlakken waarop de volksvertegenwoordigers en landsbestuurders er een andere agenda op nahouden dan het volk. Dat het volk zo dom is om op ze te blijven stemmen is alleen maar koren op de molen van onze narcistische politici.
Vol ongeloof zie ik dit land afglijden tot op het punt waarop het mijn land niet meer is.

AAA
AAA
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Mensenoverschot? You first!

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Ik zou het direct doen als de rest me zou volgen. Dat zijn pas klimaatplannen!

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  AAA

De VN geeft aan, dat de wereldbevolking jaarlijks met zo’n 83 miljoen personen toeneemt.
Per dag ca 228 Duizend personen.
Dus per dag een stad als Eindhoven.

Nederland groeit veelal door instroom van buitenaf met 68 Duizend personen op jaarbasis.
Er komen namelijk meer mensen binnen als er vertrekken en of dood gaan.
Per dag dus ca 186 personen.
In 2026 haalt Nederland op zijn gemak de 18 Miljoen.
In 1950 voor de massale instroom, haalde Nederland de 10 Miljoen.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Met deze bevolkingsgroei is elke poging om klimaat te beïnvloeden(als het al zou werken)zinloos.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Met 12 miljoen inwoners kon je geen werk vinden en nu net 17 miljoen kan je niemand vinden om te werken. Er gaat iets verschrikkelijk mis.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De massaimmigratie en onvermijdelijke omvolking zijn onuitgesproken beleidspunten die door Nederlandse regering nu al 30 jaar onafgebroken worden uitgevoerd. Ongeacht welke partij de verkiezingen heeft gewonnen en ongeacht welke politicus de minpres is. Het is ook ongeacht wat er in verkiezingsprgramma’s staat of wat er in verkiezingstijd aan beloftes gedaan wordt. Het is dus een even verborgen als reële agenda. Maw een samenzwering van de staat tegen haar burgers. Net zoals de klimaathysterie dat is en de covidhoax. Het is dan ook weinig zinvol om te trachten mbv argumenten het beleid te keren. Blijkbaar zijn er andere argumenten die meer slagkracht hebben om het beleid wel uit te voeren. Het is echt niet zo dat ze het niet in de gaten hebben of dat dit alles hen overkomt zoals Dijkhof ons ooit probeerde wijs te maken.

Annette
Annette
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Ja.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De minister heeft niet overdreven met de honderdduizend migranten uit Afghanistan Als je de door de regering verwachte aantal mensen vermenigvuldig net vijf familieleden krijg je honderdduizend mensen. Terecht heeft Wilders na de knieval van de minister opgemerkt dat zij eindelijk iets zinnigs zegt en gelijk haar worden onder druk terugneemt. Dat is ook de hele probleem van Nederland uitgelegd. De linkse herriemakers, en dat is zowat de hele parlement fluiten iedereen terug die van de opgelegde richting afwijkt. Nu een woningcrisis heerst en de betaalbaarheid van huizen bedenkelijk is blijkt dat halve Afghanistan voor Nederland gewerkt heeft en dus moet dit klein landje volstromen met een tsunami van migranten want uit andere landen gaat de instroom maar door. Met de oud nieuwe regering met dezelfde schurken en extra invloed van D66, de partij die altijd voor problemen zorgt al zijn ze er niet. De overbevolking van Nederland zal zorgen voor schaarste van primaire behoeftes en culturele problemen. Tegelijk moet de agrarische productie omlaag wegens zelf veroorzaakte klimaatproblemen waarbij energie onbetaalbaar wordt. De sociale zekerheid en medische zorg zullen exploderen, het misdaad zal steeds grotere en grovere vormen aannemen. De afbraak van Europa als baken van hoge civilisatie zal sneller toenemen als de blanke meerderheid een minderheid wordt. Het einde van het democratische systeem is in zicht want alle nieuwkomers weten niets van democratie behalve dat deze makkelijk misbruikt kan worden want in een land waar illegalen dezelfde rechten hebben als legale inwoners en zelfs voordelen daarvan genieten kan democratie niet gedijen. Altijd wordt geroepen dat wij aan de volgende generaties moeten denken maar ik zou de volgende generaties niet willen meemaken.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
Pieter
Pieter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Onbegrijpelijk. Wekelijkse instroom 1200+. Hoe dan? Met gammele bootjes vanaf de Noordzee? Strompelend de grens over aan de zuid- of oostgrens? Per touringcar? Of misschien zelfs wel via een van de vliegvelden? Waar zijn de boa’s, waar zijn de marechaussees, de politie of het leger? Hoeveel veilige landen zijn er eerst aangedaan om uiteindelijk hier te ‘verschijnen’? We zitten vol. We bouwen niet bij. We stoten te veel vanalles uit. We kunnen en mogen niks want regels. Maar blijf vooral komen. Dat gaat een keer verkeerd aflopen.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Pieter

Pieter, veel oorlogen komen uit onvrede voort.
De kruik gaat zolang te water tot ze/hij barst (breekt).
Aan alles komt een eind.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Onder Joop den Uyl was de naam Gastarbeider, die na gedane arbeid weer terug naar huis zouden gaan.
Er wonen nu ca 4 Miljoen personen ontsproten uit deze gastarbeiders in Nederland.

Kees
Kees
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De heer schrijft over wensen van het Nederlandse volk .
Onze wensen worden per direct naar de prullenbak verwezen .

Geen overheid of politiek die na de burger luistert .
Het is een wereldje van dictatuur.
Je kunt beter je eigen leventje en regeltjes hanteren en niks met deze dictators te maken hebben .
Black working lives

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima stuk, waarheid als een koe en helaas zal er niets veranderen….(zucht)

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat het verschil in politiek van sociaaldemocraten in Nederland en in Denemarken terug te voeren is op de economische situatie en de historische ervaring.
1) economisch: Nederland zit door de Rijn vast aan Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Denemarken heeft heel andere economische bindingen.
2) historische ervaring: Denemarken is in 1864 aangevallen door Duitsland en in 1940 weer. Denemarken heeft bovendien een veel kleinere bevolking (4 miljoen) en ook de andere buren (Zweden) zijn veel machtiger. Het besef van kwetsbaarheid maakt voorzichtig in de politiek.
Nederland heeft evenals Denemarken een underdog-mentaliteit ontwikkeld, maar hanteert de economische politiek (handelspositie) als een soort uitlaatklep ter compensatie.
3) voorgeschiedenis vredespolitiek: al met Hugo de Groot en later de Vredesconferenties in Den Haag heeft zich in Nederland een soort morele superioriteit ontwikkeld ten aanzien van internationale kwesties, op basis waarvan men alle mogelijke problemen uitsluitend vanuit een morele dimensie bekijkt, zonder de historische en culturele achtergronden te beschouwen. Dat is heel riskant, want die achtergronden verdwijnen niet door er niet naar te kijken.

piet12345
piet12345
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We hebben wel andere zorgen op dit moment dan asielzoekers. Grondrechten en vrijheid verdwijnen als sneeuw voor de zon maar hier blijven we neuzelen over bijzaken. Sorry hoor maar vrijwel elk artikel zou hierover moeten gaan.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door piet12345
Cor
Cor
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Piet, eens met je stelling. Evolutie van de mens is van aap tot schaap.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Inderdaad piet.
Als het kalf is verdronken dempt men de put.

Kees
Kees
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

leef zo als je wil black work live.
Niks met overheid als je het slim speelt.
Geen verplichting naar de dictators .

Annette
Annette
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Dit is er een onderdeel van. De wensen en vrijheden van de bevolking negeren of beperken, dat is de stijl van het regime.

Rudy
Rudy
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er zal geen einde komen aan de instroom van kanslozen. Omdat leden van VVD/CDA en D66 tientallen miljarden verdienen aan het leveren van 30.000 maaltijden per dag a 10 euro. Het verhuren en verkopen van duizenden woningen. Het leveren van wasmachines, drogers en meubilair. Het gaat alleen maar om geld. En de laagste inkomens mogen het betalen. Want rijken betalen in dit land bijna geen belasting.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Op ieder punt aangaande de Nederlandse democratie, worden wij op zijn zachts gezegd bel….d.
Vandaag zomaar een simpele melding in de media, aangaande onze Nederlandse verkiezingen, Ollongren heeft bij de laatste verkiezingen zoveel voordeel kunnen boeken, voor haar partij D’66, dat zij een wet gaat indienen die verkiezingen over meerdere dagen gaat uit smeren.
Dus zijn deze ingevulde stembiljetten, dagenlang beschikbaar voor van alles.
Er is al een meerderheid in de tweede kamer, want wie appelen vaart zal appelen eten.
Het Rutte Kartel zal zegen vieren, kost wat kost.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In plaats van de boeren onteigenen kunnen we beter de bezitters van 2e, 3e enz. huizen onteigenen. Ze mogen kiezen welke woning ze willen houden, de rest wordt – uiteraard gratis – toegewezen aan asielzoekers tot er genoeg huizen zijn bijgebouwd om alle nederlanders op de wachtlijsten te huisvesten, waarna de ‘vluchtelingen’ ondergebracht gaan worden.
Wedden dat de grenzen morgen potdicht zitten?

27
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x