Het Coronaspookhuis

Statistische angstzaaierij door de overheid

Soms geloof je niet wat je leest in overheidsdocumenten. In een door of namens Hugo de Jonge gegeven presentatie van 1 november 2020 voor de ministerraad is te lezen hoe de overheid de angst voor het coronavirus bewust heeft aangewakkerd via een ‘teneur van golven en alarmerende cijfers’. Hierdoor zou de acceptatie van de bevolking voor strengere coronamaatregelen worden vergroot. Patricia de Boer over de statistische angstzaaierij in het coronabeleid.

Uit de presentatie blijkt dat een verandering van communicatie-aanpak werd voorgesteld: van angst en ontmoediging als gedragsdrivers naar beloning voor het ‘volgen van de sociale norm’ en aanmoediging onder de pretentie van ‘wat is voorkomen, en voor wie’.

 

Angst aanjagen

Hoe makkelijk het is om mensen angstgevoelens aan te praten en te ontmoedigen is te zien aan het bereikte resultaat en de mate van gerealiseerde conditionering. Wanneer een nog onbekend virus op alarmerende wijze op je af lijkt te komen lijkt een korte (!), bang makende communicatie wel enigszins voor de hand te liggen. Op een filmpje van een medisch congres in 2019 – waar ook onze eigen Ab O. aanwezig was – horen we Marc van Ranst, de Belgische staatsvirocraat, met een licht sadistisch genoegen zeggen dat je bij een pandemie altijd meteen over de doden moet beginnen, ook al zijn ze er nog niet, zodat de schrik er gelijk goed in zit.

 

 

Of het verder nog relevant is of het een luizenpandemie of een ebola-variant is, wordt niet duidelijk. Nu is er voldoende onderzoek beschikbaar dat de psychologische en emotionele schade aantoont van langdurig blootstaan aan angst. Politici hadden dan ook kunnen kiezen voor een realistischer of zelfs geruststellend beeld om de veerkracht van de maatschappij te behouden. Maar om niet verantwoordelijk gehouden te worden voor de onverantwoordelijke besparingen en ineffectieve hervormingen van de zorg, kozen zij voor een langdurige andere aanpak. Gebaseerd op angst.

 

Coronaspookhuis

Ze stuurden – en sturen nog steeds – de burgers door het coronaspookhuis, op elke hoek iets griezeligs en bij te veel gewenning introductie van een hartverzakkende doodsvariant, al dan niet uit een ander land. Kwade tongen zouden zelfs kunnen beweren dat het genoegen waarmee zorgverantwoordelijken de boodschap van de politici uitdragen een vorm van passieve agressiviteit is. Terwijl ondertussen de angst bij het zorgpersoneel op de vloer ook de nodige schade veroorzaakt, een secundair effect waar al helemaal overheen gekeken lijkt te zijn.  

 

De mens is volgzaam

Hoe makkelijk mensen te conditioneren zijn schreef ik eerder op dit medium: rond de tachtig procent van de mensen is per definitie volgzaam, niet altijd vanuit een vertrouwen in autoriteit, maar meestal vanwege aangeleerd respect voor gezag. Bij oplichters is dit een bekend fenomeen, waardoor hun technieken vaak de grondslag vinden in het voorwenden van ‘autoriteit’.

Bijna iedereen die ik ken zegt niet volgzaam te zijn, maar een kritisch denker. Ik verwijs ze graag naar de documentaire The Milgram Experiment of de film The Stanford Prison Project.  Een deel van deze zelfbenoemde kritische denkers bevindt zich in de middengroep, die (soms) wel kritisch is, maar ook volgzaam “omdat er nou eenmaal niets aan te veranderen is, en het zo het snelste over is”.

 

Ongehoorzaamheid

Echter, zoals het verleden ons leert, change comes from disobedience. Volgzaamheid houdt situaties in stand, en kan in geval van misstanden voor maatschappelijk ongewenste soevereiniteitsoverdracht zorgen van burger naar overheid. En voor de luie denkers onder u: nee, dit is geen aanmoediging tot of goedkeuring van geweld, op geen enkele manier. En voor al te enthousiasten onder u: ongehoorzaamheid vraagt ten eerste om een diepe analyse en een zorgvuldige afweging.

Hoe de ‘teneur van golven en alarmerende cijfers’ vormgegeven werd konden we horen en zien aan de kernbegrippen en cijfers die over ons uitgestrooid werden. Doden en opnames in plaats van genezingen en ontslagen, besmettingen in plaats van getesten, verboden medicaties in plaats van consent based experimenten,  vaccinatie-aandrang in plaats van gezond leven-adviezen (“weet u hoeveel kilo die 72% dikke mannen boven de 60 jaar op de IC hadden kunnen afvallen in zes maanden?”).

 

Coronadashboard

Ook het later geïntroduceerde Coronadashboard was dermate onvolledig opgesteld, dat het ontbreken van context het proces van conditioneren van de angstige burger verder stimuleerde. Onder het mom van transparantie, maar in werkelijkheid angst bevorderend. 

 

In onderstaande voorbeelden haal ik wat gegevens van het huidige Coronadashboard aan en wat een zinvollere variant had kunnen zijn. 

 

“Besmettingen”

Het “aantal besmettingen” en het “aantal ziekenhuisopnames per dag (en in grafiek over een periode)” had kunnen zijn: “het percentage ziekenhuisopnames ten opzichte van het totaal aan positieve testen over een periode, en vooral ten opzichte van de geschatte besmettingen”. Het R-getal wordt tenslotte gemodelleerd en breed geaccepteerd en kan hiervoor de basis vormen.

Je kan natuurlijks niks met zo’n dagelijks besmettingsgetal. Zo’n getal krijgt pas betekenis als je weet wat de ziekteratio is die erbij hoort: wie wordt er ziek, waarom en hoe vaak, hoeveel? Een positieve test, zonder klinische diagnose of ziektebeeld, heeft geen enkele waarde anders dan dat het onrust veroorzaakt en burgers daarop conditioneert. Ook met dagelijkse aantallen ziekenhuisopnames kan je niks. Je weet niet waarom ze opgenomen zijn, met of door Covid, je weet niet of het veel of weinig is want geen mens heeft enig benul van hoeveel ziekenhuisopnames er überhaupt dagelijks zijn in Nederland, en waarvoor. 

 

“Doden per dag”

Dan hebben we nog op het dashboard het Aantal doden per dag en in trend. Dit had kunnen zijn het aantal coronadoden ten opzichte van het totaal aantal doden per dag en in trend.

Maar dat is niet gebeurd, want als ‘angst voor het virus’ de gedragsdriver moet zijn, dan is het niet de bedoeling dat men weet hoeveel mensen, en waaraan, er überhaupt per dag doodgaan. Ook hier geldt weer, net als bij ziekenhuisopnames, dat dit context is die burgers niet standaard paraat hebben. Die context dan niet aanbieden is een zeer effectieve manier van sturen op angst.

In dat kader is het ook opmerkelijk dat op dit moment op de RIVM-site nog steeds een Infection Fatality Rate (IFR) vermeld wordt van 1,3%, terwijl op basis van de eigen cijfers van het RIVM die de basis voor deze berekening vormen de IFR 0,6% is. Dat betekent bijna 14.000 doden op 2,3 miljoen door het RIVM zelf geschatte besmettingen, een aantal dat velen overigens hoger inschatten. 

 

Leeftijdscategorieën

Zou je mensen echt context willen aanbieden, dan zou je je dashboard-data moeten opsplitsen in drie leeftijdscategorieën, bijvoorbeeld onder de 65, 65-80 en boven de 80, en naar aantal aandoeningen zodat al veel eerder duidelijk was hoe de risico’s verdeeld zijn. Als voorbeeld: van de 13.872 coronadoden (status 29/1/21) zijn er slechts 674 overleden onder de 65 jaar. Op een totale omvang van die groep van 14 miljoen is dat 0.005% en een geschatte IFR van 0.035%. Denk je dat er ook maar iemand onder de 65 jaar met dit IFR-percentage in zijn hoofd rondloopt? Als het antwoord ‘ja’ was zou het grootste deel zich niet zo makkelijk laten ‘gijzelen’ als nu, vermoed ik.

Een hoop van dit soort data is wel beschikbaar via RIVM en CBS, maar je zoekt je een ongeluk en bent uren kwijt aan het tellen en combineren van de relevante getallen om werkelijk inzicht in de situatie te verwerven. Wie doet dat, op een handvol critici na?

 

Risico-niveaus

Wat veel verder gaat dan angst aanjagen is de rapportage met betrekking tot de vier risiconiveaus, nu uitgedrukt als het niveau van besmettingen (lees: positief getesten) per 100.000 inwoners. Los van enige informatie over ziekte of dood. Door sociaal-maatschappelijk beperkende maatregelen te koppelen aan iets wat niets betekent, in combinatie met het (te) laag houden van voldoende adequate coronabedden, is het ideale systeem gevonden om een heel volk permanent te sturen en in vrijheid te beperken. Ook als, heel cru en theoretisch gesteld, de voorraad van mensen die eraan overlijden of ernstig ziek worden ‘op’ zou zijn.

 

Ander dashboard nodig

Het is volstrekt onbegrijpelijk dat dit mechanisme door iedereen voor zoete koek geaccepteerd wordt. Daarom vraag ik iedereen die opgewonden raakt van cijfers, trends, rapportages en processen zich bij mij te melden, zodat we met een werkgroep tot een ander dashboard-voorstel kunnen komen.

We hebben behoefte aan een dashboard dat de burger dient, en niet is ingegeven door vermijden van gezichtsverlies, incompetentie en aansprakelijkheid van degenen die ons in deze oneindige tunnel brachten. Een dashboard dat de maatschappij niet verzwakt, stressed, polariseert en dus steeds zieker maakt. Een dashboard dat op basis van werkelijk transparante communicatie geen valse veiligheid creëert in ruil voor het inleveren van eigen verantwoordelijkheid en het overdragen van persoonlijke soevereiniteit.

We hebben behoefte aan een dashboard dat kracht, houvast, zelfvertrouwen en een echt samen creëert. Door de burger, voor de burger. Want op een overheid die ons angstig in het spookhuis rond blijft rijden zodat niemand meer zijn treintje uit durft te stappen, zitten we niet te wachten.

Over de auteur

Patricia de Boer
Consultant en nieuwsgierig vrijheidsfundamentalist

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
50 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb helaas de eer gehad twee jaar met (1984-1986) en twee jaar onder (2000-2002) Jaap van Dissel gewerkt te hebben op het Laboratorium voor Experimentele Infectieziekten van het LUMC. Daardoor heb ik hem van zeer nabij meegemaakt. Tja wat zal ik daar over vertellen. Niets dat is maar beter denk ik. Het enige dat ik wel kan en mag zeggen is dat de toenmalige Prof. Dr. Ralph van Furth (dat was op het lab met Jaap) geschorst is geweest door het LUMC wegens het aannemen van grote sommen geld van farmaceutische bedrijven tijdens zijn professorschap. Toen ik later op hetzelfde lab onder Jaap kwam te werken (hij was Prof. Dr. Ralph van Furth opgevolgd) hoorde ik dat hij alleen maar professor was geworden omdat hij hele dikke vriendjes was met Prof. Dr. Ralph van Furth. Een medewerker van het lab die er ook al werkte in 1984-1986 vertelde mij dat er veel betere kandidaten waren dat zegt genoeg denk ik. Verder vertelde die medewerker mij naar aanleiding van die schorsing van Prof. Dr. Ralph van Furth dat alle artsen van de afdeling Infectieziekten een Zwitserse bankrekening hadden. Do I need to say more?

Els
Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Patricia de Boer

Patricia ook bedankt voor dit verhelderende artikel.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Patricia de Boer

Ik heb al eens met FTM gemaild over twee andere dingen die ook heel eng zijn maar waar niemand aandacht aan durfde(?) besteden. Pas na veel aandringen wilde het Belgische blog Doorbraak deze artikelen over Automotive software bugs publiceren en later nog één over software bugs in medische apparatuur.
1. https://doorbraak.be/software-bugs-auto/
2. https://doorbraak.be/spaghetti-auto-software/
3. https://doorbraak.be/de-softwarebug/
De mailwisseling met FTM zal ik je besparen maar die snappen het gewoon echt niet. De enige reden dat ik dit soort artikelen belangeloos schrijf – ik wil er ook absoluut geen geld mee verdienen! – is dat ik het naar buiten wil brengen omdat ik vind dat dit openbaar gemaakt MOET worden. Ik test al sinds 1995 motoren (en maak ook regelmatig lange verre motorreizen) en later auto’s en voor mij is dat een heerlijke uitlaatklep naast mijn 4-daagse baan. Ik heb 34 jaar in de Gezondheidszorg gewerkt maar werk nu met zeer veel plezier als TOA op The International School of The Hague.

Els
Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Daan van der Keur, dank voor deze achtergrond informatie. De puzzelstukjes van mijn, vanaf het begin, aanwezige wantrouwen tegen het beleid van de regering (vooral het voortdurend ontlopen van verantwoordelijkheid van Rutte door zich tijdens persconferenties te verschuilen achter Jaap van Disselen zijn vriendjes) gaan een steeds duidelijker beeld vormen. Zo zie je maar dat onderbuikgevoelens niet altijd een vertekenend beeld van de realiteit geven.

Joost Visser
Joost Visser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

´Onze Jaap´?

jan
jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima artikel. Mijn statistische kennis is helaas beneden de maat. Is het overigens niet bij u opgekomen om zich af te vragen: leven we in Nederland überhaupt in een rechtsstaat/democratie? En als het antwoord nee is, is het dan niet naïef om reëele cijfers te verwachten over wat dan ook?

Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik snap nog steeds niet, hoe je als overheid dit jouw bevolking kan aan doen. Wat bezielt je om mensen onnodig bang te maken, remeos op hen af kan sturen als ze demonstreren. (Was een opdracht van de overheid), Oude mensen laten neerknuppelen.
Van mij mag de hele rutteclans voor het tribunaal gesleept worden.

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Ik acht het niet uitgesloten dat dat ook nog gaat gebeuren.
Uiteindelijk blijkt het hele systeem gewoon door en door rot te zijn.
Als je kijkt naar de puinhopen bij de belasting.
De kwalijke zaken bij het OM en Justitie.
Het landbouw/woning beleid.
Als je kijkt naar het Klimaat en milieu..
Onderwijs, noem maar op…

Het is overal een dikke puinzooi.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Het ergste dat de overheid ons aandoet is nu in gang gezet. Ondanks dat de besmettingsgraad nauwelijks daalt en de grote zorgen om de Britse variant gaan ze langzaam sommige lockdown maatregelen versoepelen. En met goede reden, want de verkiezingen komen er aan. Ze willen zich zo vlak voor 17 maart wel laten zien als redders van het volk. Gisteren was bij Nieuws en Co op NPO radio 1 gezongheidseconoom Xander Koolman te gast. Die heeft berekend dat met de aangekondigde versoepelingen het land vlak ná de verkiezingen weer in lockdown moet (waarschijnlijk nog strenger). Ben ik de enige die dit verband legt? We worden bespeeld, de grote illusionisten van deze aarde kunnen alleen dromen van zo’n show. De illusie van vrijheid wordt ons voorgehouden, om hem na de verkiezingen weer snel op te bergen.

Els
Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Nee, u bent niet de enige die dit verband legt. Ik vermoed een zelfde gang van zaken.

Adrienne
Adrienne
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ik vrees dat er helemaal geen verkiezingen gaan komen in maart. Vanwege corona en varianten. Demissionair zijn en missionair doorregeren is mogelijk nog aantrekkelijker. Lopende zaken afhandelen, en daar valt de hele klimaatwaanzin te scharen, en intussen het land knevelen via lockdowns en faillisementen. Rutte liet het zich al ontvallen in een oprisping van misplaatste joligheid: Ik heb nu meer macht dan ooit.
Neem dat maar serieus.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Adrienne

Of er verkiezingen plaatsvinden is afhankelijk van of de partijen aan de macht het een goed moment vinden voor verkiezingen. Rutte zal niet tegen verkiezingen zijn. Teflon Mark kan al meer dan 10 jaar doen wat hij wil, niets wat de andere partijen doen beschadigt hem. En ook zijn partij niet. Hij waant zich onaantastbaar, de kiezer blijft hem toch trouw. Hij heeft zelfs een links verkiezingsprogramma kunnen implementeren en nòg blijft de VVD op 40 zetels staan. Rechtse kiezers die links stemmen, dat is vloeken in de kerk. En toch gebeurt het.

Elleke
Elleke
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Luister eens een podcast van Prof Mattias Desmet. Heeft de boel voor mij erg verhelderd.

Jan van Holten
Jan van Holten
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

MACHT.

Wietse
Wietse
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eens met vorige reactie: prima artikel. Ik geloof ook zeker dat het mogelijk is om een rationeler en relevanter ‘dashboard’ te maken. Maar een dergelijke reëlere weergave is niet in het belang van een overheid die bewust het volk wil ‘conditioneren’, zoals uit de optelsom van haar beleid, maatregelen, communicatie en starheid blijkt en
waarbij de media zich als kritiekloze spreekbuis van die overheid laten gebruiken.
Afwijkende analyses en rationele benaderingen én de boodschappers daarvan worden structureel en stelselmatig afgewezen en, erger, geridiculiseerd en gediffameerd., waarmee de burger adequate behandeling en begeleiding categorisch wordt onthouden. Ik aarzel niet om een dergelijk overheidsbeleid misdadig te noemen.
Met adequate toepassing van HCQ of profylaxe met Ivermectine had onnoemelijk veel economische en psychosociale schade voorkomen kunnen worden. Hetzelfde geldt voor het op brede schaal toepassen van correcte luchtverversing en het op peil houden van de luchtvochtigheid in ruimtes waar mensen langdurig met elkaar verblijven (aerosolen).
Maar als deze relatief eenvoudige (be)handelingen breed zouden worden toegepast dan zijn er geen angst en crisis meer en valt de basis weg onder de huidige perverse machtsuitoefening van een ontspoorde overheid op haar helaas te volgzame burgers.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk het niet maar het geeft wel de totaal verrotte zeg maar gerust corrupte en criminele sfeer aan van de verwevenheid van de Gezondheidszorg met de Farmaceutische industrie. Ik denk eerlijk gezegd dat er niet zoveel is veranderd alleen is het meer ondergronds gegaan in vergelijking met toen. Ik werk gelukkig sinds 1-11-2017 in het onderwijs als TOA want na weer een zware aanvaring (zeer ernstige medische calamiteiten en grote financiële fraude) op een medische kliniek waar ik werkte had ik bijna dood geweest wegens dodelijke stress. Die extreme stress ervoor zorgde dat ik bijna zelfmoord heb gepleegd vanwege een Vit. B12-deficiëntie (nota bene door 2 huisartsen, 2 arbo-artsen en 2 specialisten over het hoofd gezien, ik heb het Godzijdank zelf ontdekt) en dus injecteer ik nu elke 10 dagen 2 ml Vit. B12 bij mezelf in mijn linker- dan wel rechterarm. Ik heb onder mijn eigen naam melding gemaakt van die zeer ernstige medische calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg maar geloof het of niet die kliniek is niet gesloten maar mocht gewoon open blijven. Alles is dus doodleuk in de doofpot gestopt en ik moest kapot gemaakt worden. Ook met mijn melding bij de FIOD is niets gedaan ook die is dus in de doofpot verdwenen. Dat geeft maar eens temeer aan hoe onvoorstelbaar corrupt onze overheid en alle overheidsinstanties zijn.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

De wereld wordt geregeerd door rotte appels en zo te lezen heeft u die verrottingscultuur van dichtbij meegemaakt. Een paar rotte appels verpesten de rest van de mand. En nadat een deel vergaan is gooien ze nieuwe verse appels op de rottende overblijfselen waarmee het in stand gehouden wordt. Ik ben blij dat u dat lot bespaard bent gebleven.

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Even door denken en het klopt wel wat u zegt.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het aantal besmettingen zegt inderdaad niets, want gebaseerd op PCR test, die alleen de aanwezigheid van virusdeeltjes aantoont en dat zegt niets over infectie in het verleden, heden of toekomst.
De coronadashboard vind ik niet heel beroerd, ik ben goed bekend met statistiek.
Het gaat ook niet in de eerste plaats om de cijfers, maar om de interpretatie.
Er is al bijna een jaar bekend dat bijna alleen maar ouderen met comorbiditeit overlijden en toch wordt de bescherming van specifieke groepen nauwelijks aangepast, maar wordt de bescherming juist verbreed over de hele bevolking, eerst met afstand, dan mondkapjes, dan sluiten van winkels. Met ouderen hebben die maatregelen weinig tot niets te maken, dus heeft het ook weinig tot geen invloed op de verspreiding van het virus.
Dit klopt ook met het beeld dat we in alle landen zien: welke maatregelen ook genomen worden, het virus verspreidt zich toch. Logisch, want dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven, dat is de overlevingsstrategie van het virus.

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

En altijd seizoen bewegingen.
Deze gaat al weer.. Die Engelse/Zuid-Afrikaanse variant dooft ook alweer uit in Engeland.
Maar komend najaar is ie er weer hoor..
Daar wil ik alles wel om verwedden.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jemaintiendrai

Elk virus muteert elke dag, dus voor elk seizoen zal er wel weer een nieuwe naam verzonnen worden, de Russische of zo…

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In Nederland is de overheid, nu bijna 1 jaar oftewel 360 dagen, bezig met leugens te verkondigen en angst en tweedracht te zaaien, er is in deze 360 dagen durende Corona hype, geen enkele maatregel geweest, die positief is geweest voor de gezondheid van de ca 17 Miljoen inwoners van Nederland.

Alles wat dit Linkse Rutte Kartel aanpakt, gaat verkeerd.

Het opstarten van het testen was een complete chaos en nu het is het vaccineren als sluitstuk een nog grotere warboel.
Zelf met al de leugens van het Linkse Rutte Kartel, scoort Nederland een voorlaatste plaats van de geciviliseerde wereld.

Schandalig, Rutte is niet bekwaam genoeg, om de Nederlandse bevolking te beschermen.
Via allerlei noodwetten is de democratie verdwenen in Nederland.
Met een spertijd als absoluut dieptepunt.

Waarom zijn er geen griepdoden.?
Paste dat niet in de strategie.?

Jan Smelik
Jan Smelik
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

En toch gaat men 17 maart weer massaal stemmen op Rutte. Snapt u het nog?

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Als het nieuws zich in dit tempo blijft ontvouwen,
dan is 17 maart nog heel lang..

Maar misschien is de wens de vader van de gedachte?

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Ik kijk nu naar het RTL nieuws van 06.30 uur met Jan de Hoop, Rutte doet niets fout het zijn altijd DIE ANDERE.
De burgers van Nederland worden ronduit belazerd.

Voorbeeld is Italie daar versoepelt men wel, ondanks de Corona hype, je gaat namelijk maar één keer dood.

RUTTUP en NEXIT.

RFB
RFB
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

NL zit politiek al jaren in aan vacuüm. Voor veel zakenmensen is links te links, maar willen ze niet uit de EU en ook hun hypotheekaftrek niet verliezen. Door EU standpunt vallen PVV en FVD al af. FVD op juiste moment valselijk in kwaad daglicht gesteld, waarmee elk gevaar voor de VVD is weggenomen.

Dus blijven veel mensen weer VVD stemmen uit onmacht en krijgen ze weer een linkse samenwerking als dank.

Hejo
Hejo
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

128 personen onder de 70 jaar
Dat zijn het aantal mensen die direct zijn overleden aan Corona. In bijna TWEE seizoenen.
Het zijn de cijfers van het RIVM. Pagina 70.
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-01/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20210119_1259_final.pdf

Neem alle gevallen onder de 70 jaar en we komen op het getal 1.259.
1.259 op een bevolking van 17.400.000 (17.4 miljoen) !!
Met een PCR-test waarvan inmiddels bekend is dat die niet werkt en een virus dat nog nooit is geïsoleerd.
WANNEER KOMT DIT NU EENS BREEDUIT IN DE MSM !!!!

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik zelf niet begrijp is dat het dagelijkse percentage positieve testen nauwelijks genoemd wordt. Als we er van uitgaan dat de (op die dag) getesten een gemiddelde afspiegeling zijn van mensen met klachten, brononderzoek, en hypochonders biedt het percentage positieve testen een stabiele factor in het bepalen van een tendens. Als voorbeeld: het dagelijkse aantal positieve testen daalt de afgelopen tijd, maar het percentage positieve testen daalt minder hard. Daarmee is direct duidelijk dat minder mensen zich hebben laten testen.

Cijfers zijn interpreteerbaar, zeker als niet alle cijfers gedeeld worden. Vooral voor beleidsmakers zijn de statistieken in hapklare brokken ideaal om de domme volgers in het spookhuis te houden.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Als je doorklikt op ‘Positief geteste mensen’ komt er een nieuw paneel in beeld waar bijv. staat: ‘ 11,4 % van de geteste mensen bij de GGD was positief’. Veruit de meeste testen worden door de GGD gedaan.
Kennelijk is rond de 80 % van de testen negatief. Waarom deze mensen – dat zijn er dan al gauw 15000 dagelijks – zich laten testen is mij een raadsel.

Jan Smelik
Jan Smelik
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Als iemand in contact is geweest met een positief getest persoon moet die zich eigenlijk ook laten testen, vandaar.

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Jemaintiendrai
op dit moment
Antwoord op reactie van De Dertiende
En als je je op je werk ziek meld met griepklachten.

Had hier gemoeten

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Pas op, er is geen sprake van je MOETEN laten testen. Een coronatest is een medische handeling, niemand kan je dat verplichten (grondwet artikel 11). Dat de overheid dat “vergeet” te melden is zeer kwalijk en zorgt ervoor dat men zich verplicht voelt een test te laten uitvoeren. Dat nog los van het feit dat je bij een coronatest je persoonsgegevens en DNA gratis weggeeft om te worden verkocht aan de hoogste bieder!

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door De Dertiende
Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

OK, duidelijk. Maar daar blijkt dan weer uit dat kennelijk die contactsituaties meestal geen verdere besmetting/infectie veroorzaken. Bijvoorbeeld omdat de dosis virus te laag is.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dat is precies het cijfer dat ik bedoel. Dat percentage volg ik al een tijd en is mijns inziens het enige belangrijke cijfer.
Deze besmettingsgraad word je niet voorgeschoteld. Dus 99% van de populatie gelooft dat het soms begin januari steeds een beetje beter gaat, want het aantal besmettingen daalt toch? De besmettingsgraad vertelt het ware verhaal. Als er op een dag 4k positieve tests zijn maakt een enorm verschil of zich die dag 10k of 100k mensen hebben laten testen.

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

En als je je op je werk ziek meld met griepklachten.

krijnnl
krijnnl
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Stel iemand drie vragen. Wat krijg je liever ? Kanker of corona ? Aids of corona? Ebola of corona? Misschien mist een grote groep mensen het vermogen om te relativeren?

Vee
Vee
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sowieso hebben de meeste mensen geen benul van statistiek en kansrekening. Alleen al het woord “doden” veroorzaakt massale paniek. Die lui van het omt hebben geen idee wat ze sommige mensen aandoen. Dan heb ik nog niet eens over winkeliers, horeca ondernemers of eenzame ouderen maar alleen over gezonde mensen die al bijna een jaar bibberend opgesloten zitten en 24/7 in doodsangst leven. En dat zijn er velen.

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

Wat te denken, over het nu snel stijgende doden cijfer als gevolg van alle maatregelen.
Uitgestelde operaties/behandelingen, zelfdodingen???
Het duurt niet zo heel lang meer en die overtreft het aantal corona doden.

Zeker, als je de straks massale hongersnood in Afrika er aan komt mee neemt.

Puck van der Land
Puck van der Land
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Interessant artikel. Ik woon in Spanje en wat mij opvalt is dat de Spaanse overheid een zelfde strategie volgt als Nederland met het soort onduidelijke benamingen als aantal besmettingen, aantal positief geteste mensen etc. Ook is opvallend dat bepaalde maatregelen als instellen avondklok, schoolsluitingen, niet meer dan 1 of 2 personen mogen ontmoeten in je eigen gezin, en laatste week zelfs helemaal niemand, bejaarden in verzorgingshuizen die geen bezoek mogen ontvangen. Al die maatregelen en het versoepelen er van lopen qua tijd en qua formulering vaak gelijk. Is dat nou toeval? Of is daar internationaal een uitgebreid telefonisch contact over tussen de bewindslieden in Nederland en Spanje.
Ik geloof zelf niet zo in toeval, maar krijg steeds meer de indruk dat dit allemaal afgesproken werk is. De bevolking is Spanje is zo mogelijk nog angstiger dan in Nederland. Maar er zijn wel meer en grotere demonstraties van overwegend dertigers en veertigers, mensen dus die geen Franco hebben meegemaakt en wel durven protesteren, maar geen rellen zoals in Nederland omdat de guardia civil keihard optreedt.

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Puck van der Land

Ik denk, dat dit beleid min of meer overal in de westerse wereld, het zelfde is.
Nuances daar gelaten.

Ik begrijp best, dat de Spaanse TV de Rellen uitgebreid laat zien en becommentarieert.
Maar geloof me, die rellen, de daders, dat is een totaal andere groep, met totaal andere motieven.

Kijk/zoek maar eens op koffie drinken op de zondag middag.

Erik
Erik
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dashboard:
Aantal doden per dag: onder verdeeld in oorzaak en leeftijd
Aantal ziekenhuis opnames per dag: onder verdeeld in reden van opname.
Eventueel: Virussen die bij meer dan 1000 nederlanders gevonden zijn afgelopen week. Via laboratorium onderzoek, geen snel-test of zo!

(alle gegevens kunnen uit nu aanwezige bronnen komen of uitgerekend worden uit een klein aantal ziekenhuizen)

Waarschijnlijk is de paniek dan snel over.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kleine leugens, grote leugens, statistieken. Macht verkrijgen door angst zaaien is van alle tijden. Het effect van de zonsverduistering is nu uitgewerkt maar angsten voor onzekere toekomst werken nog altijd door.
Omschrijf de vreselijke gevolgen van het klimaatverandering en de hel van Dante wordt daarmee vergeleken een paradijs. De echte reden van veranderingen is de overbevolking door de mens en daarvan gepaarde consequenties. De natuur slaat terug met virussen om het evenwicht te herstellen. Door middel van vaccinaties proberen wij het gevecht te winnen maar met vaccinaties doen wij niets anders dan ons aanpassen. Het is evident dat als het evenwicht op aarde niet hersteld wordt door geboortebeperking zal dit gevecht blijven voortduren. De afstand tot de wilde natuur moet weer groter worden. Met minder heb je ook minder nodig. Een oneindige groei bestaat niet. Politiek zonder visie die angst creëert en statistieken op maat zullen ons zeker niet helpen.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Door mensen angstig te maken, worden dat de nuttige idioten van de overheid.
Deze angstige mensen gaan mensen verbaal aanvallen die zich niet op de angstgevoelens wil laten sturen. Het grote probleem met angstige mensen is dat ze zeer agressief en onvoorspelbaar kunnen worden, ze gaan schreeuwen of slaan er zelfs op los zoals in een aantal supermarkten is gebeurd. Daarmee mensen die niet door corona angst gestuurd worden, te sturen op angst dat ze dan agressief en misschien met geweld benaderd gaan worden.

Joan
Joan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik meld me per omgaande bij je aan!
Super en weldoordacht geschreven.

Foaak
Foaak
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Patricia de Boer

Heb me zojuist op,Twitter aangemeld. Er klopt zoveel niet w.b. de cijfers dat mijn handen jeuken. Wat dacht u van een soort statistische fact-checker. Besmettingen kunnen bijvoorbeeld absoluut hoger zijn maar desalniettemin kan de besmettingraad significant lager zijn, natuurlijk op de correcte manier getoets met bijvoorbeeld chi-kwadraat- kruistabel, cramersV, phi o.i.d. getoetst. Als er onverhoopt toch een significantie aangetoond wordt ten gunste van het OMT kan je altijd nog toetsen of de significantie berust op toeval met een verschiltoets (manUWhitney, kruskall-Wallis, friedmann, colcoxon, t-toets, one-way anova, manova toets o.i.d.

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend artikel, dank.
Wat er nu met de “aanpak” van de wereldwijde Corona “crisis” gebeurt is eenvoudig te verklaren.
Een blik in de verder lege agenda van Rutte laat ons drie woorden zien:
Build Back Better.
Rutte heeft het ons zelf(!) uitgelegd op YouTube!
Ons Kapitalistische systeem moet worden afgebroken.
Ten behoeve van het Klimaat, onze veel te grote(?) ecologische footprint, onze onbekommerde manier van leven moet totaal veranderen…..
Kenners noemen dit de Great Reset.
Corona gaat nooit meer weg!

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door nanko55
Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat wat wij missen zijn mensen in dit kabinet en het OMT die niet alleen écht kennis van zaken* hebben maar vooral ook bij de feiten blijven. Toevallig kwam ik daar een mooie uitspraak van tegen van filosoof Bertrand Russell: “I should like to say two things, one intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say is this: When you are studying any matter, or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you wish to believe, or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only, and solely, at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say…I should say love is wise, hatred is foolish. In this world which is getting more closely and closely interconnected we have to learn to tolerate each other, we have to learn to put up with the fact that some people say things that we don’t like. We can only live together in that way and if we are to live together and not die together we must learn a kind of charity and a kind of tolerance which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet.”
*Jaap van Dissel heeft geen kennis van zaken want hij is én geen Viroloog én geen Immunoloog maar arts Infectieziekten en dan met name bacteriën.
*Ab Osterhaus is geen Viroloog maar een dierenarts.
*Marion Koopmans is ook geen Viroloog maar een dierenarts.
Dus wat deze mensen in het OMT doen is mij een volslagen raadsel.

50
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x