D66-virus besmet de samenleving

Echte keuzes worden niet gemaakt

Titelfoto: Kajsa Ollongren door Roel Wijnants, gepubliceerd onder CC BY-NC 2.0.

Er heerst naast het corona-virus nog een virus in onze samenleving: het D66-virus. Een virus van besluiteloosheid als het gaat om het maken van échte keuzes die nodig zijn voor de grote politieke vraagstukken: Europa, migratie, klimaat en economie. Henk Strating wijst de weg om dit virus de baas te worden.

Kool en geit sparen

Kent u het raadsel van de wolf, de geit en de kool? Een boer wil ze alle drie naar de overkant van de rivier varen, maar hij kan er maar één tegelijk meenemen in zijn bootje. Als hij de kool meeneemt vreet de wolf de geit op, maar als hij de wolf meeneemt eet de geit op zijn beurt de kool op. En als hij eerst de geit naar de overkant brengt schuift hij het probleem voor zich uit. Hij moet immers vervolgens óf de wolf óf de kool overvaren. En als hij daarna terug vaart wordt aan de overkant van de rivier de geit of de kool alsnog opgegeten.

De boer staat model voor D66. D’66 – toen nog met een luchtkomma – werd in 1966 opgericht. Als een alternatief voor rechts en links in de Nederlandse partijpolitiek. Dat klonk en klinkt velen die de links-rechts-tegenstellingen beu waren sympathiek in de oren. Maar D66 is ook de partij die geen échte keuzes maakt. Dat D66-virus heeft de afgelopen halve eeuw de Nederlandse samenleving besmet. Waardoor we met elkaar óók geen échte keuzes maken. Het is de hoogste tijd om het D66-virus de baas te worden.

 

Het één, noch het ander

D66 prijst zichzelf graag aan als alternatief. Prominente D66-ers noemden hun partij on-ideologisch (Van Mierlo), pragmatisch (Gruijters) en anti-populistisch (Pechtold). Redelijk Radicaal luidde de titel van de jubileumbundel bij het 50-jarig bestaan. De geschiedenis van D66, 1966-2003, draagt de titel Tussen ideaal en illusie. En wie herinnert zich nog dat Jan Terlouw Nederland vanaf de verkiezingsposters toeriep: D’66 Het Redelijk Alternatief! Al deze slogans vertellen vooral wat D66 niét is.

Vrij vertaald: we zijn noch het één, noch het ander. We zijn niet links en we zijn niet rechts. Maar wat is D66 dan wél? Het officiële label waar D66 zich mee siert is sociaal-liberaal. Een beetje links en een beetje rechts dus. Een beetje van het één en een beetje van het ander. Het wekt dan ook geen verbazing dat de partij in het lopende verkiezingsprogramma tweedeling als de grootste uitdaging ziet

 

Hinken op twee gedachten

De positionering van D66 moet haast wel leiden tot een vorm van politieke schizofrenie. Dat woord is samengesteld uit de Griekse woorden voor splijten en geest. Overdreven? Twee voorbeelden. In het verkiezingsprogramma van de partij valt te lezen dat D66 “…wil vasthouden en versterken wat Nederland een fantastisch land maakt…”, maar partijleider Jetten staat voor in de rij om ons land op te laten gaan in een transferunie, waarmee de onomkeerbare stap wordt gezet naar een monetair en politiek Verenigd Europa.

Op sociaal-economisch terrein, mijn eigen vakgebied, zegt het D66-programma toe ZZP’ers alle ruimte te geven, hun zelfstandigenaftrek te handhaven en hen in staat te stellen zich vrijwillig te verzekeren voor een uitkering bij ziekte en pensioen. Maar van de maatregelen van D66-minister Koolmees om ook de 1,1 miljoen ZZP’ers te helpen de corona-crisis te overleven, waar D66 zo prat op ging, is inmiddels bar weinig meer over…

 

Kind aan huis bij NPO

Het is op dit moment geen prettige constatering, maar het D66-virus beperkt zich niet tot deze partij; het besmet de samenleving. Afgelopen week klonk op sociale media veel kritiek op de Publieke Omroep vanwege de vele D66’ers die volgens critici voor de evenzovele (praat)programma’s worden uitgenodigd. Eenieder kan zelf natellen hoe terecht deze kritiek is.

 

Rapporten

Aanwezigheid op TV is voor iedereen zichtbaar. Maar dat geldt niet voor de gremia die hun invloed doen gelden via allerlei rapporten en adviezen. Op mijn vakgebied vallen de rapporten op over de arbeidsmarkt van de Commissie Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Die lijken ook besmet met het D66-virus van hinken-op-twee-gedachten. Durven te vertrouwen op eigen keuzes van werk- en opdrachtgevers en van werkenden, in dienstverband, op uitzendbasis of zelfstandig óf de overheid het allemaal laten regelen met wet- en regelgeving, geboden en verboden, verplichte collectieve verzekeringen, logge landelijke organisaties en wat dies meer zij.

 

Pappen en nathouden

Een samenleving die geen échte keuzes maakt wordt een pappen-en-nathouden-samenleving. Dát is wat ons land bedreigt! Dat valt overigens niet alléén D66 te verwijten. De sociaal-liberale signatuur die de partij hoog in het vaandel draagt deelt D66 eigenlijk al decennialang met het brede midden van de Nederlandse partijpolitiek. Van VVD tot Groen Links en alles wat daar tussenin zit. Ik schreef erover op OpinieZ bij het aantreden van het kabinet Rutte III.

Dat leidt ertoe dat op de grote vraagstukken van vandaag geen échte keuzes gemaakt worden. Of het nou gaat over Europa, migratie, klimaat en milieu, veiligheid en openbare orde of de economie. Al die belangrijke vraagstukken vereisen een échte keuze: vrijheid en verantwoordelijkheid of afhankelijkheid. Zolang die keuze niet gemaakt wordt resteert slechts pappen en nathouden. Sla de resultaten van het vierpartijenkabinet Rutte III er maar op na!

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid of afhankelijkheid

De échte keuze die we in Nederland moeten maken is de keuze tussen vrijheid en verantwoordelijkheid of afhankelijkheid. Erkennen we dat elk mens verantwoordelijk is voor zichzelf en de vrijheid moet hebben om die verantwoordelijkheid op zijn of haar eigen manier te nemen? Of vertrouwen we mensen die vrijheid en verantwoordelijkheid eigenlijk niet toe en maken we ze liever afhankelijk van wetten, regels, instanties of van de overheid?

De boer die de wolf, de geit en de kool naar de overkant van de rivier moest brengen vond uiteindelijk de oplossing. Hij bracht eerst de geit naar de overkant, haalde vervolgens de wolf op, nam de geit weer mee terug, bracht daarna de kool naar de overkant om tenslotte nog één keer terug te komen om de geit op te halen.

 

Echte keuzes in het stemlokaal

Als D66-minister Ollongren niet besluit de verkiezingen uit te stellen gaan we op 17 maart 2021 naar de stembus voor de verkiezing van de Tweede Kamer. Als haar D66 en alle andere partijen van rechts tot links, voorafgaand aan deze verkiezingen, hún keuze tussen vrijheid en verantwoordelijkheid of afhankelijkheid glashelder maken, kan de basis voor échte keuzes in het stemlokaal gelegd worden.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
19 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Richard
Richard
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat het probleem anders ligt. Valt het niet op dat op dat je bij de D66 met gelijksoortige veinzende carrière hoppende persoonlijkheden van doen hebt? Klimaat interesseert Rob Jetten geen donder, maar als onderwerp kun je er wel mooi carrière mee maken.

De eerste keer dat ik tot het besef kwam van een ontzielde politiek was in een interview toen Maxime Verhagen minister van buitenlandse zaken werd. Ik weet niet meer precies hoe hij het zei, maar het was iets van ‘dit is een prachtige baan of job wat ik altijd heb gewild’. Het was het eerste moment dat ik mij realiseerde wat politiek bedrijven voor een politici betekent. Een mooie baan om carrière mee te maken. Wat je zegt, wat je doet, het maakt geen fuck uit, als het maar goed is voor de persoonlijke welbevinden. Ontzielde politiek. Ga alle prominenten van de de D66 maar na of ik gelijk heb. Daarom is het ook zo cynisch dat zij de ander populisme verwijten, oorzaak van naar de mond praten is juist zo glashelder bij de D66.

Bezielde politiek hebben we nodig, mensen met een opdracht in hun leven, niet van deze leeghoofdige veinzende carrière hoppers.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Richard

Als je met ‘bezielde politiek’ hetzelfde bedoelt als ‘bevlogen politici’ dan denk ik dat je bedrogen zult uitkomen. Het zijn juist deze idealisten geweest die overal projecten zoeken als EU en migranten om hun politiek ‘bezieling’ te geven.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Richard

ZEER juist. En goed opgemerkt. Maar ik denk ook al langer dat het groot deel van de politici gaat om de EIGEN carriere en de EIGEN behoefte tot zelfbevrediging.
Frisse uitzonderingen zijn Geert Wilders en Thierry Baudet. DIE krijgen een bos leugens en verdachtmakingen over zich heen, maar blijven visie houden en blijven stand houden.
Geldt wellicht ook voor de SGPvoorman, maar verder hebben ze allemaal alleen oog voor het baantje en het geld.

H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

D’66 is een partij die nooit wat heeft toegevoegd, aan de staat der Nederlanden.
Hans en Hans hadden mooie plannen, maar al die plannen zijn in de wensput van de bedriegertjes terecht gekomen.
Waar is het Referendum en de gekozen Burgemeester.?.
De hele partij is verworden tot een bijwagen van het Linkse Ruttekartel

De leugens en het bedrog van Rutte, past D’66 als een tweede huid.

NEXIT.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De grote dossiers (Europa, migratie, klimaat en milieu, veiligheid en openbare orde, de economie, landbouw, woningnood, zorg, onderwijs, en de midden-oosterse olifantensplijtzwam in de kamer die niet genoemd mag worden) blijven al jaren liggen. Dingen doen aan dossier vereist middelen. Het is dus zaak al deze dossiers zoveel mogelijk budgetneutraal vooruit te helpen. Anders krijgt het land nog meer bezuinigingen en belastingen over zich heen. Zonder of met negatief resultaat. Of dit allemaal aan D66 ligt waag ik te betwijfelen. In andere landen bestaat geen D66 en zie je hetzelfde patroon. Maar D66 belichaamt het wel. Wat het meeste verbaast is dat Nederland tegen beter weten in (want zonder goede onderbouwing) de voorbeelden van de grote landen om haar heen volgt en niet de lijn van landen als Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk, Ierland of Finland.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als er iemand een brevet van onvermogen heeft verdiend is het wel Ollongren,men zou 1 of 2 zaken moet noemen die ze tot nog toe goed heeft gedaan ,lekker naar terug sturen naar Zweden ,en Den Haag zou zich eens achter de oren moeten krabben om ons eens zo mooie land geheel af te laten breken ,door lichtgewichten als wat er in D66 rond loopt,Eurofielen,die erop kunnen wachten dat alles omkiept ,en die dat niet wil inzien, droom lekker door . .

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

groot deel van de tijd ziek geweest met doorbetaling van giga salaris.
verder ook weinig gepresteerd.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je zou haast zeggen dat het huidige bestel op zijn uiterste houdbaarheidsdatum zit. Veel beleid staat haaks op de verkiezingsprogramma’s van de regerende partijen en hun beleid is objectief bezien schadelijk voor ons land.

Schadelijke werkt niet zo snel door als de zwaartekracht, maar de schade begint inmiddels wel voor iedereen zichtbaar te worden.

Dat laatste begint bij de regeringspartijen de handen te binden. Instemmen met nog meer schadelijke maatregelen staat gelijk aan een verkiezingsnederlaag. Of dat nou in 2021 is, of in 2022.
Waarschijnlijk zou Ollongren liever de verkiezingen in zijn geheel afschaffen.

D66 en haar kartel-kornuiten zijn hard op weg om de burgers in horigen te veranderen.

Met de huidige club ben ik eerlijk gezegd wel blij met die besluiteloosheid. Dat is nog altijd minder schadelijk, dan proactief hun gekozen koers voortzetten.

En ja, het wordt tijd voor een totaal ander bestuur. Een populistisch bestuur, dat weer de belangen van het eigen volk gaat behartigen.
Ze zijn het in 070 vergeten, maar daar zijn de kartelpartijen ook voor gekozen en daarvoor worden ze ook door het Nederlandse volk betaald.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Met de huidige club ben ik eerlijk gezegd wel blij met die besluiteloosheid.”
Schijn bedriegt: dit D66 is allerminst besluiteloos. Ze maken met veel bezieling en grote krachtdadigheid de weg vrij naar meer migranten, minder referendum, meer EU, nog meer geld investeren in de onpeilbaar diepe put van de energietransitie.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

D66 samen met Groen Links zijn de grootste gevaar voor Nederland, nog veel groter dan de VVD van de leugenachtige Rutte die rechts praat en links doet. Maar zij hebben alle drie de vrije hand omdat vanuit huidige rechts weinig serieus gevaar lonkt.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Met de medewerking van D66 demonstratie van Kick Out Zwarte Piet vandaag op de propvolle Dam. Geen anderhalf meter en de politie doet niets omdat het hier on vrijheid van meningsuiting gaat. D66-virus als handlanger van de coronavirus. Schijt hebben zij aan de overbelaste medisch personeel. Van mij mogen zij helemaal achteraan aansluiten in geval van Covid 19.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Slogan “Het redelijk Alternatief” zegt ook helemaal niets, het is dan ook een zeer slechte slogan. En de termen niet links en niet rechts zegt ook in het geheel niets over het beleid dat ze willen gaan voeren. Een slogan is pas pakkend als het ergens voor staat. Bijvoorbeeld een slogan als de partij voor een verenigde staten van Europa. Dan weet je direct wat hun belangrijkste doel is en of je daarop wilt stemmen.

Het grote probleem is ook dat bij het vormen van een regering zoveel water bij de partijdoelen wordt gedaan dat er weinig overblijft van de partijslogans en andere beleidslijnen waarvan de uitleg daarvan niet meer moet zijn dan op een A4.

D66 heeft tegenwoordig ook helemaal niets meer met de democratie en het zelfs antidemocratisch geworden. Daarnaast doet het ook weinig voor werknemers, grote bedrijven en maakindustrie vluchten Nederland uit en gaan naar landen als China. Wat overblijft zijn buitenlandse postbusbedrijven die de staatskas een beetje spekken en daar ligt dan ook hun aandacht en niet bij de gewone burgers die een goede baan willen.

O ja, we zijn een zogenaamd kennisland dat nauwelijks werkgelegenheid oplevert. Kennis is dan ook nog eens letterlijk vluchtig, het is kortstondig en door spionage door vooral Chinese studenten gaat een ander land daarmee aan de slag en past dat toe bij hun bedrijven en wij hebben het nakijken.

Nee, aan D66 heb je helemaal niets, het cijfert de burgers weg en daarna ons land.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

D66 is altijd een partij zonder programma geweest maar met veel kreten die zodanig zijn geformuleerd dat iedereen er iets in kan zien en er zijn eigen verlangens op kan projecteren. D66 was liberaal, groen, sociaal, van alles iets en van niets alles. Het is de Partij voor Iedereen (PvI) en omdat de Nederlandse cultuur al sinds de 18de eeuw al centraal criterium heeft het vermijden van confrontaties (tegenwoordig heet dat polderen) heeft D66 veel aantrekkingskracht op grote groepen.
De gekozen voorbeelden ondersteunen dit:
“…wil vasthouden en versterken wat Nederland een fantastisch land maakt…”, 
De kwalificatie ‘fantastisch’ heeft voor iedereen een andere betekenis: voor een PVV tegengesteld aan wat een moslim meent. Het is een mening, geen feit, en er kan dus nooit invulling aan worden gegeven door een politieke partij.
De échte keuze die we in Nederland moeten maken is de keuze tussen vrijheid en verantwoordelijkheid of afhankelijkheid. “
Dit is de kernzin van dit artikel. Al tientallen jaren probeert de linkse elite van Nederland een grote hulpinstelling te maken die van alles moet redden: migranten, Amazonegebied, klimaat, Italië, Griekenland, Oekraïne, het gaat maar door. Nooit durven Nederlanders resoluut te kiezen voor hun eigen belang, hun eigen portemonnee, cultuur, enzovoort. Veel liever vermijden ze een conflict op korte termijn, verschuilen zich achter mensenrechten, internationaal recht en dergelijke, en willen niet zien dat ze op lange termijn een veel groter conflict tegemoet gaan.

Richard Rijsdijk
Richard Rijsdijk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het probleem dat de schrijver keurig uiteenzet, is niet beperkt tot D66. Het echte probleem is dat er (bijna) nooit geregeerd wordt op basis van de inhoud maar op grond van potentieel (partij)politiek of persoonlijk gewin. De inhoud is maar de stok om mee te slaan en is, hoe je het ook draait of keert, slechts een speeltje om een bepaalde groep kiezers (een tijdje) aan de eigen partij te binden. De onmacht van de politiek is dat men voortdurend de inhoud onderschikt maakt aan het compromis. De pappen-en-nathouden strategie zoals de schrijver terecht opmerkt. Maar door die strategie komt de inhoud van allerlei dringende maatschappelijke issues in de knel. Intussen etteren allerlei grote vraagstukken door; immigratie, monetaire issues, de (on)wenselijkheid van de invloed van Brussel, de regeldrang van de overheid op alle gebied, het ondergraven van fundamentele burgerrechten en ga zo maar door.
Daarom moet er een forse ingreep gedaan worden in ons politiek bestel; regeren op inhoud en niet op de verborgen agenda van politici. Daarvoor zijn inhoudelijk zeer kundige, bewezen succesvolle managers nodig. En dat zijn per definitie geen politici. Je hoeft maar te kijken naar de chaos op de departementen om de juistheid van die uitspraak te kunnen onderschrijven. Om dit te bewerkstelligen zijn grondwetswijzigingen nodig. Maar helaas, dat zit er niet in. De politieke kaste zal nimmer toestaan, laat staan eraan meewerken, dat er aan de poten van hun eigen stoel wordt gezaagd.
Hoe dat werkt, zie je wanneer je kijkt naar hoe een nieuwe grondwet in IJsland tot stand kwam door burgerinitiatief na het Landsbanki-debacle. Die initiatief-grondwet ligt zoveel jaar na dato nog steeds onbehandeld bij regering en parlement. U mag zelf bedenken waarom…

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Richard Rijsdijk

De onmacht van de politiek is dat men voortdurend de inhoud onderschikt maakt aan het compromis. “
Eens met de beschrijving van de situatie, maar ik denk dat de rest van de analyse alleen uw eigen perceptie beschrijft.
De partijen zoals D66 die dit hele proces aansturen, vinden het prima dat het zo gaat. Zij ervaren geen probleem. Zij ervaren geen vraagstukken. Integendeel: wat u beschrijft als problemen of knelstukken, zien zij als oplossingen. Migranten brengen ons de zegen van de diversiteit, waardoor een werkelijk ‘sociale’ samenleving zal ontstaan. De EU zorgt voor een transferunie, waardoor de verschillen in rijkdom verdwijnen en daarmee allerlei sociale problemen.
Dit politieke programma is in de jaren 1980 in beton gegoten door artikelen in de grondwet die bepalen dat elke EU wetgeving automatisch geldt in Nederland. Dus ook niet-linkse politici zullen moeten meereizen in deze voortrazende trein en aan de noodrem trekken is zinloos.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ik denk dat Ollongren 1 van de slechtste dingen is die NL kon overkomen.
Artikel is heel duidelijk.
Eigenlijk is men een soort dictatuur aan het inrichten.

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is inderdaad zo dat D66 en Groenlinks partijen zijn die een gevaar vormen voor Nederland. Dat beetje schijndemocratie wat er nog over is in dit land zullen deze partijen met medewerking van het zittende kabinet wel teniet doen.D66 zou als democratische partij zoals ze zich zelf noemen dit niet eens uit mogen spreken,ze doen net zo hard mee aan het demoniseren van partijen wat niet in hun straatje past als het zittende kabinet doet en altijd gedaan heeft.Normaal zou men moeten zeggen deze partijen zouden geen bestaans recht mogen hebben in een democratie en voor een tribunaal moeten staan met hun demoniseren.Groenlinks is een partij die voor mij al sinds de dood van Pim Fortuin bloed aan hun handen hebben,ook deze partij is niet democratisch.Voor mij zijn ze allemaal niet democratisch behalve de PVV FVD en een beetje de partij voor de dieren.De rest zouden niet mogen regeren over de belastingcenten van de burgers.Ik geef de hoop niet op dat de burgers in Nederland bij de volgende verkiezingen eindelijk eens wakker worden en zich niet weer honing om de mond laten smeren door die malloten club daar.Bij al die zittende partijen is het alleen maar baantjes jagen,ze zitten er niet voor het land en het belang van de burgers te dienen.Alles is een grote leugen en bedrog.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Redactie: Er is iets softwarematigs veranderd waardoor bewerking van een zojuist geplaatste reactie niet goed werkt. Gelieve mijn eerste reactie te verwijderen.

trackback

[…] Lees verder>>> (h/t K.J.A.M. W.) […]

19
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen