Adviesraad Internationale Vraagstukken eist 1 miljard Coronahulp Afrika

Ontwikkelingslobby misbruikt crisis om subsidies binnen te harken

Titelfoto: afro.who.int. Gebruik conform citaatrecht ex art 15a Auteurswet.

Afgelopen 11 mei bracht de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een officieel advies uit aan het kabinet. De boodschap: vanwege de Corona-crisis in Afrika moet één miljard belastinggeld extra worden uitgegeven aan ontwikkelingshulp. Ik vroeg me direct af wat deze raad eigenlijk doet. Wie zitten er in en wat is hun belang?

De AIV is het formele adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken op het gebied van Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid. Maar er bestaat een groot verschil tussen wat de raad op papier is en wat de raad in de praktijk betekent. Ik zal dit duidelijk maken aan de hand van een recent voorbeeld.

 

Samenstelling

De raad bestaat uit negen leden, inclusief de voorzitter en vicevoorzitter. Raadsleden worden bij Koninklijk Besluit op persoonlijke titel benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. De leden van de raad zijn afkomstig uit de wetenschap, openbaar bestuur en kennisinstellingen. Wat opvalt is de eenzijdige samenstelling van de raad. Er zitten vrijwel uitsluitend globalisten in; mensen die willen dat Nederland onderdeel blijft uitmaken van internationale verbanden als de VN, EU, NAVO en WHO. Ze onderschrijven daarmee de progressieve vooruitgangsagenda van deze organisaties.

 

Doel

De adviezen van de AIV beogen om (veel) Nederlands geld naar de voornoemde instanties te laten stromen, zodanig dat de bekende globalistische stokpaardjes tot hun recht komen. U kent ze wel: open grenzen (migratie), progressiviteit en diversiteit (bijvoorbeeld rondom gender en etnische kwesties), aandacht voor multinationals (door invoeren van compliance-regels die onhaalbaar zijn voor het MKB), ongefundeerd agressief klimaatbeleid (enorme uitgaven) en politieke integratie (EU) worden gediend.

 

Agenda

Een groot deel van de agenda van de globalisten staat haaks op de belangen van de middenklasse in Nederland. Maar de elite van Nederland heeft alle belang bij deze agenda, omdat zij zelf onderdeel uitmaakt van dit systeem. Dit blijkt uit de voortdurende lastenverzwaring voor hardwerkend Nederland ten gunste van de rijken en de belanghebbenden bij de globalistische agenda.

De ervaren Atlanticus, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer is de voorzitter van de AIV. Voormalig Defensie-minister Joris Voorhoeve en de militair b.d. en ex-NAVO topman Jan Broeks zitten er voor de militaire belangen. Professor Tineke Cleiren (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Adviescommissie voltooid leven) behandelt de humanitaire vraagstukken, samen met oud-minister Ernst Hirsch Ballin (Achmea en Human Rights Watch). Vervolgens heeft Luuk van Middelaar zitting (hoogleraar politieke integratie en voormalig politiek adviseur van de oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy).

Verder – en dat is zeer conflicterend in mijn beleving – zitten er twee mensen in namens de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV: Professor Mirjam van Reisen, lid raad van bestuur SNV en tevens directeur Europe External Policy Advisors (Brussel) én Koos Richelle, voorzitter van de raad van commissarissen van SNV en vijf jaar lang voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Tot slot heeft Monika Sie Dhian Ho, de directeur van instituut Clingendael, een plaats in de AIV.

 

Lobbycratie

Het behoeft denk ik geen verder betoog dat de agenda en de leden van de raad naadloos op elkaar aansluiten. En daarmee is het cirkeltje van de lobbycratie rond. De AIV is een perfect voorbeeld van hoe de elitocratie in elkaar zit. De Koning benoemt de leden van de AIV, die het kabinet en parlement adviezen geeft die niet zozeer belangrijk zijn voor Nederland, maar vooral voor de organisaties waar zijzelf werken.

 

Nationaal belang

De cyclus is bekend: het kabinet ontvangt een advies van de AIV en besluit vervolgens tot het vrijmaken van geld waardoor de vele ontwikkelingsorganisaties weer werk hebben. Daarmee zijn de begrotingen van deze organisaties voor een volgende periode weer sluitend. Dat dit geld eigenlijk een waardeoverdracht is van de Nederlandse bevolking aan de ontwikkelingslobby met een agenda waar de Nederlandse bevolking weinig baat bij heeft, is voor de AIV van ondergeschikt belang.

Terug naar het concrete voorval deze maand: de AIV stelt voor om één miljard euro extra vrij te maken voor ontwikkelingssamenwerking als gevolg van Covid-19 in de breedste zin van het woord. Hier volgt een close read van de brief aan het kabinet. Op 18 april heeft o.a. premier Rutte een artikel in de Financial Times ondertekend, getiteld: “Only victory in Africa can end the pandemic everywhere“.

 

Situatie Afrika

Op het moment van schrijven zijn er 3354 Corona-doden op het enorme Afrikaanse continent tegenover 5830 Corona-doden in Nederland. Corona treft vooral ouderen en corpulente mensen en laat dit nou net niet de bevolking zijn die in Afrika aanwezig is. Het continent is jong en helaas is er vaak niet voldoende voedsel. Hoewel daar veel minder medische mogelijkheden zijn en je vraagtekens kunt zetten bij de Corona-data uit Afrika (net zoals je vraagtekens kunt zetten bij onze Nederlandse data), is op basis van de cijfers de Corona-crisis in Europa groter en ernstiger dan die in Afrika. De aanleiding van de brief is dus vergezocht.

 

Niet relevant

Vervolgens wordt op pagina 2 van het AIV-advies de scope van het probleem opeens verbreed met sprinkhanenplagen en hongersnoden. Zaken die geen direct verband houden met de Corona-crisis. Ook wordt de migratiedruk er terloops nog even ingefietst, waarmee de AIV thematisch eigenlijk een hele wereld aan problemen naar zich toe haalt. De door de AIV aangedragen oplossing is voorspelbaar: meer WHO en meer VN (UHC2030).

Geheel in lijn met de verwachtingen zien we de reactie van de AIV op Trump’s terechte kritiek op het disfunctioneren van de WHO (en de daaruit volgende financieringsstop): “Deze clash ondermijnt de sinds 1945 opgebouwde multilaterale orde. Voor de Europese Unie (EU) en Nederland is het vitaal deze orde te beschermen en strategische invloed binnen de WHO en andere VN-organisaties te behouden.” Saillant detail is de volgorde in de zin: eerst wordt de EU genoemd en daarna Nederland…

 

Geldstromen

Op pagina 4 van het AIV-advies wordt aanbevolen de financiering vooral te laten lopen via de Nederlandse ontwikkelingsinvesteringsbank FMO en het IMF. De AIV waarschuwt voor vertraging van de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling. Onderaan pagina 5 wordt een oproep gedaan om meer vluchtelingen en migranten op te gaan vangen. “Op het terrein van vluchtelingen en migratie zal een waarlijk partnerschap nodig zijn tussen de Europese en gastlanden waar reeds grotere aantallen vluchtelingen worden opgevangen, indien de eerste van de laatste blijven vragen dat zij het leeuwendeel van de vluchtelingen opvangen.”

Dan wordt de brief op pagina 7 zeer concreet. Deze crisis biedt volgens de raad een kans aan de EU! “COVID-19 is de eerste wereldwijde crisis zonder Amerikaans leiderschap en verscherpt de rivaliteit tussen de VS en China. Als de EU een geopolitieke rol claimt, is dit het moment die ook waar te maken. De EU dient deze leidende rol te vervullen door daadwerkelijke en genereuze ondersteuning te bieden“. Tot slot roept de AIV op om 1 miljard euro beschikbaar te stellen uit de algemene middelen.

 

Bezuinigen ontwikkelingssamenwerking

Op die miljard belastinggeld valt natuurlijk veel af te dingen. Zo blijven in de huidige omstandigheden heel veel budgetten voor 2020 onbenut. Het reizen staat op een nulpunt, waarmee tientallen miljoenen ontwikkelingsgelden worden bespaard en daarnaast staan veel projecten stil. Waarom worden deze projectmanagers niet ontslagen en wordt er zo geld vrijgemaakt voor Corona-gerelateerde fondsen voor Afrika? Overduidelijk was creatief nadenken niet het doel van deze Adviesraad. Bij een onzalige brief hoort natuurlijk ook een dito verzoek.

 

Belangen

Deze Adviesraad bekommert zich helemaal niet om de belangen van Nederland. Deze Adviesraad bekommert zich ook niet om de belangen van de allerarmsten. Het enige waar de Adviesraad mee bezig is, is de continuïteit van de ontwikkelingsindustrie van de leden van de Adviesraad.

De een miljard euro komt vooral ten goede aan kennisinstellingen, de EU, de WHO, SNV, NGO’s en instituten als Clingendael en Rob de Wijk’s HCCS. Niets meer en niets minder. En daarom mag dit geld ook niet elders worden weggehaald, want dan schiet de globalistische industrie er niets mee op. Het gaat om geldoverdrachten vanuit de Nederlandse bevolking naar de ontwikkelingsclubs, zodat zij kunnen voortbestaan en hun progressieve geloofsartikelen kunnen blijven uitdragen.

 

Gesubsidieerd

Rond de ontwikkelingsindustrie hangt een zwerm van adviseurs, journalisten en opiniemakers die er financieel baat bij hebben. Er zijn talrijke voorbeelden van dergelijke personen. Sommige journalisten  worden mede gefinancierd door de EU, zoals Jaap Jansen en P.G. Kroeger. Daarover schreef ik al eerder op OpinieZ. Andere overbekende gesubsidieerde opiniemakers zijn professor Rob de Wijk en eurofiel Arend Jan Boekestijn. Afgelopen maandag viel mijn mond open tijdens het debat over de “1 miljard” dat ik op NPO radio 1 met Boekestijn voerde. Daarvoor moet ik even terug in de geschiedenis. Op 3 januari 2011 heb ik Boekestijn geïnterviewd voor mijn proefschrift. Het transcript van dat interview is hier te lezen (vanaf pagina 25).

 

180 graden gedraaid

Toen zei Boekestijn: “De ngo’s hebben zeer afwerend gereageerd. Ze kunnen ook niet anders. De ngo’s zitten helemaal vast. Ik moet ook zeggen dat ze intellectueel helemaal vastzitten,” (regel 21) en: “Wat de EU doet in Afrika is verschrikkelijk,” (regel 154), plus “Ik kan het woord donor push niet meer horen,” (regel 412). Afgelopen maandag bleek hij inmiddels 180 graden te zijn gedraaid en haalde er van alles bij om het AIV-advies te promoten. Er is niets mis met voortschrijdend inzicht, maar om nou het tegenovergestelde te beweren van wat je eerst vond, is verbijsterend. Dat opiniemakers als Boekestijn zo fanatiek in de bres springen voor een onmiskenbare lobbyclub is op zijn minst discutabel te noemen. Op deze manier wordt de publieke opinie bewerkt om toch die miljard los te peuteren.

 

Negeren

Samenvattend: met een vergezochte en feitelijk onjuiste aanleiding, probeert de lobbyclub AIV misbruik te maken van de Corona-crisis om meer geld naar hun eigen organisaties toe te harken. De leden van deze Adviesraad zijn ordinaire graaiers in maatpak. Er is eigenlijk maar één nuttig advies aan het kabinet: negeer de brief van de AIV en ontmantel de Adviesraad.

Naschrift redactie: dit artikel is gisteren voor commentaar voorgelegd aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Behalve een ontvangstbevestiging is verder geen reactie gekomen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
15 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ben Steijn
Ben Steijn
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Ordinaire graaiers in maatpak”. Jij durft Rutger!!! Maar geen speld tussen te krijgen. Feitelijk goed onderbouwd. Blijf dit a.u.b. doen. Het toont een gecorrumpeerd Nederland. Gezonken tot onder het niveau van Sicilië.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wie zitten er in en wat is hun belang?”

Er zitten linkse mensen in (dat heet tegenwoordig globalisten) die hun linkse vrienden in het kabinet en linkse vrienden in NGO’s en linkse vrienden in andere ‘denktanks’ (lees: indoctrinatie organisaties) bedienen met ideeën en opzetjes, zodat het voor het publiek lijkt alsof het allemaal heel goed doordacht en verantwoord is.

Het hele subsidiecircus in Den Haag en Brussel is opgezet om linkse mensen macht te geven en op allerlei niveau’s weer anderen te beïnvloeden, net zo lang totdat heel veel mensen het normaal gaan vinden dat we een groot deel van ons inkomen afstaan aan Afrika. De Sovjet-Unie is ten onder gegaan aan dit beleid (exporteerde onder andere 100 miljoen Kalasnikovs naar verzetsbewegingen in Afrika in het kader van pacifisme) en met de EU zal het ongetwijfeld ook zo aflopen. Verschil met de Sovjet-Unie is dan toch wel dat in West-Europa de mensen wel de mogelijkheid hebben om te stemmen op oppositie en politieke verandering, maar gewoon te slap zijn om het ook echt te doen en te kiezen voor hun eigen toekomst.

Isabel
Isabel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heldere taal en goed onderzoekswerk van deze auteur!
Opheffen deze AIV, club van globalisten die alleen hun eigen inkomsten zeker stellen en ongevraagd sinterklaas spelen van ons belastinggeld.

Door WA v O benoemd, ook globalist, allemaal “ons soort mensen”, geen volksvertegenwoordigers, zij zijn niet geinteresseerd in de mening van de belastingbetaler.
Zeer goed om deze club onder het vergrootglas te leggen Rutger!

H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland wordt leeggezogen door die Linkse Ruttekliek.

Veel oudjes hebben de oplossingen van Rutte niet overleeft.

Dus Links heeft de verzorgingshuizen deels opgeschoond.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goede column, en smaakt naar meer.

Er zijn teveel “adviesraden”.

Dit is gewoon een peperdure baantjescarrousel. En kwalijker is dat die honderden ongekozen en ongecontroleerde clubjes stiekem meeregeren. Hun activistische “adviezen” worden door de regering overgenomen.

Ook daarom is de Democratie dood in dit land. Er zijn nauwelijks politici die zich inlezen in hun eigen “specialisme”. Vandaar dat een Ollongren schaamteloos weg kan komen met tientallen keren hardop liegen over tientallen onderwerpen, zoals “Russisch Nepnieuws”.

Ministers lezen gewoon verklaringen voor van “hun” ministerie. Dat weer “geïnformeerd” is door een als adviescommissie vermomde actiegroep. Daar komt geen enkele vorm van democratisch debat aan te pas.

Petra
Petra
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lijkt een adequate analyse. Kan het niet anders dan eens zijn met de aanbevelingen in de laatste zin.

Youp
Youp
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ontwikkelingshulp bestaat nu zo’n 50 jaar en al 50 jaar werkt het niet. Er zijn landen die vooruit komen, zeker wel, maar geen enkel land komt vooruit door ontwikkelingshulp. Sterker nog, overheidsinvesteringen werken niet. Na de Duitse hereniging heeft West-Duitsland griezelige bedragen in het Oosten gepompt, resultaat: nul. Noord-Italie probeert al tijden de economische situatie in Zuid-Italie te verbeteren. Lukt niet. Dat het in Afrika evenmin lukt mag geen verwondering meer wekken.

Investeringen zijn per definitie risicovol en dienen daarom niet met belastinggeld uitgevoerd te worden. Bovendien zijn ambtenaren niet bekwaam om die gelden te investeren. Deze gegevens moeten ook bij de overheid als bekend verondersteld worden. Het feit dat ontwikkelingswerk in het bijzonder en overheidsinvesteringen in het algemeen maar blijven doorgaan betekent dat er van oplichting sprake is. Maw, er zijn mensen die hier heel veel geld aan verdienen.

Je moet beseffen dat er bij onze overheid elk jaar weer een schat van 300 miljard euro te verdelen valt. Denk je nu werkelijk dat daar alleen mensen met goede bedoelingen op af komen? Denk je werkelijk dat onze ambtenaren geschikt zijn om een kundig oordeel te vellen over die uitgaven? En dat is nog maar ontwikkelingshulp, een kleine post op de begroting. Leun maar eens even achterover, neem een slok koffie en besef hoe monumentaal je genaaid wordt door je eigen overheid. Besef dat je altijd al genaaid wordt door je eigen overheid. Besef dat je weinig anders bent dan een belastingslaaf. Dat de verzorgingsstaat betekent dat de staat verzorgd moet worden. Besef hoe dood deze politieke orde is.

Ad de Wit
Ad de Wit
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De doorgaans met belastinggeld gesubsidieerde lobbyisten vormen een bedreiging voor onze democratie.

G. de Vries
G. de Vries
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helder artikel. Boefjes zijn het.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eerlijk gezegd was ik enigszins verbaasd over het AIV idee van 1 miljard extra van Nederland voor Afrika, boven de reguliere 0,7% van het BNP, dat overigens ooit heel anders bedoeld was door Nobelprijswinnaar Tinbergen, maar waar nog steeds krampachtig aan wordt vastgehouden.Ook ik was verbaasd over de manier waarop Boekestijn tekeer ging op in Dit is de dag op Radio 1 (https://is.gd/rWsSmg), ook al deed Tijs van den Brink (de beste interviewer en programmamaker van dit moment op radio en TV, we zullen hem missen als hij de politiek in gaat) nog zo zijn best. Boekestijn kwam met een hele riedel: corona, hongersnood, sprinkhanen, ebola, gebrekkige IC, klimaatverandering, migratie (intern en extern) en terrorisme.Volgens Van de Noort was er door corona of de sprinkhanen niet plotseling zoveel veranderd in Afrika dat er plotseling 1 miljard extra naar toe moet, terwijl het regeerakkoord duidelijk is over krimp van de hulp bij een krimpend BNP (0,7%). De logica van de 1 miljard extra komt vooral voort uit de angst van de ontwikkleingssector om te moeten bezuinigen. Dat is raar. In de tientallen afgelopen jaren dat er steeds geld bijkwam hoorde je ze ook niet. De AIV laat haar oren hangen naar belanghebbenden zoals SNV en indirect de EU. Ook Boekestijn is daar een spreekbuis van. Ook zijn ‘collega’ Rob de Wijk zit duidelijk in dat schuitje, lees zijn column maar van vandaag: https://is.gd/UVbmt0. Internationalisten als Joris Voorhoeve en Jaap de Hoop Scheffer dragen hier aan bij en letten onvoldoende op het Nederlandse belang, bestaande afspraken, en de effectiviteitsproblematiek van ontwikkelingssamenwerking (ja, polio is overal uitgeroeid, Boekestijn, behalve in een paar islamitische landen). Van den Noort heeft gewonnen.

Laatste aanpassing 3 jaren geleden door BegrensEuropa!
HPax
HPax
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ontwikkelingshulp (OWH) berust op de Gift. De donor wordt er ‘high’ van, de begiftigde geparalyseerd, de gevolgen voor beide partijen het bewijs van de stelling. OWH heeft tot bevolkingsexplosies geleid die zich in ongewenste emigratie-stromen hebben omgezet. Wij krijgen dus hier wat we verdienen en kunnen niet meer terug.

Taak van de AIV is dan de formules te verzinnen die schenkingen in het kader van OWH rechtvaardigen. ‘Corona-hulp’ lijkt dan wel een effectieve naam.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Landverraders. Meer kan ik er niet van maken.

HPax
HPax
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Al een halve eeuw lang staat Nederland open voor massa-immigratie. Er zijn aanwijzingen dat het ‘gewone volk’ daar tegen was en is, maar successievelijke parlementsverkiezingen tonen dat niet aan. Het ‘gewone volk’ berust dus, en is dan ook mee-verantwoordelijk voor wat Nederland zich op immigratoir gebied op de hals heeft gehaald. Je zou van ‘landverraad’ kunnen spreken, maar dat zeg je niet van een heel volk, en zelfverraad van een volk komt ook niet vaak voor. In dat laatste opzicht lijkt Nederland uniek.

Wat er met Nederland is gebeurd, laat zich het best zinnebeeldig beschrijven in de figuur van de Nederlandsche Maagd. Zij is slachtoffer van een ‘gangbang’, maar beseft dat niet. Ze denkt dat dat zij bemind wordt, en liet haar ”minnaars” ‘zonder kloppen’ binnen’. Zij was niet opgevoed, en leert niet.

En wat die AIV-lui betreft: ze doen ongeveer wat van ze wordt verwacht. Noort heeft ze uitstekend getypeerd.

Meine
Meine
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze adviesraad doet een “Oratio pro Domo”, niet meer.

Mijn mening: GEEN cent meer naar Afrika.
Die 70 jaar ontwikkelingshulp heeft alleen een bevolkingsexplosie tot gevolg gehad. En ja, ik ben ook schuldig, ooit enthousiast meegedaan aan dat Band-aid in de jaren 80…… En nu komen de kinderen en kleinkinderen, die anders nooit bestaan hadden, persoonlijk “hulp” halen en zelfs eisen, als economisch gelukzoeker.

John
John
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kon het artikel niet in zijn geheel lezen, toen rug nummers en de bekende namen in de regels verschenen, bevangen door oprispingen vanuit mijn maag heb ik het bekende teiltje te hand genomen.

kotsmisselijk kon ik dit nog even typen.

15
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x