Er komt een #Nexit Denktank!

Naar een Nederland bevrijd van de EU

Vandaag, 19 december 2019 is een bijzondere dag: mijn eerste lustrum in het publieke domein. En zonder het groter te maken dan het is, vind ik het toch leuk om er bij stil te staan, mede omdat reflecties passen in de Kerstperiode.

Op 19 december 2014 debuteerde ik met Private ervaring hoognodig in de Tweede Kamer op het – toen nog conservatieve – blog Jalta. Niet lang daarna maakte ik mijn overstap naar Opiniez, waar ik op 4 augustus 2016 mijn eerste stuk schreef.

In 2011 had ik mijn proefschrift afgerond. Als je zes jaar lang onderzoek doet naast je gewone werk, dan begin je te wennen aan een afwisseling van operationeel werk (management) en inhoud (schrijven op basis van onderzoek). In 2014 verhuisde in naar de VS. Ik merkte al gauw bij mezelf dat ik intellectueel wat ‘droog’ stond. Vanuit de States volgde ik alle berichtgeving. Door wat ik allemaal tegenkwam op mijn zakelijke reizen – onder meer in Zuid-Amerika – kreeg ik het idee om kortdurende onderzoekjes te gaan doen en daarover te gaan schrijven als opiniemaker.

Ik vind polemiek niet echt leuk, vandaar dat veel van mijn artikelen gebaseerd zijn op onderzoek. Daarbij heb ik geconstateerd dat nuance in opiniestukken ook niet werkt. Teveel nuance leidt tot niet gelezen en niet gedeelde stukken. Door mijn resultaatgerichtheid ben ik steeds gaan schrijven. De grens ligt voor mij bij persoonlijke aanvallen. Maar duidelijk en zo nodig hard je punt maken is cruciaal voor een goed opiniestuk.

Nederlandse Leeuw

Ik zag de opkomst van Trump en de massale bijeenkomsten van zijn aanhangers waar politieke en maatschappelijke onderwerpen werden bediscussieerd. Ik kreeg het idee voor een vergelijkbaar Nederlands evenement. Dat werd de debatbijeenkomst van de Nederlandse Leeuw (begin 2018). Ik werkte toen als marketingdirecteur van een internationaal zuivelbedrijf. Het combineren van mijn werk, mijn gezin en de organisatie van een bijeenkomst voor 2000 mensen kostte me te veel energie. Ik stopte met de sociale media en het schrijven van opiniestukken “ging zeilen in de luwte“.

Red Pill

Ik kwam erachter dat ik niet zo makkelijk kon stoppen met meningsvorming over politieke issues. Ik zag dat het uiten van onafhankelijke en weldoordachte meningen een schaars goed is. Het leven gaat niet over rozen als je eenmaal de rode pil genomen hebt. Politici hebben veelal weinig ervaring in het normale leven en de MSM zijn spreekbuis van de elite. Ik wilde mijn steentje eraan bijdragen om de stem van de gewone Nederlander in het publieke debat laten horen. Ik besloot na een half jaar online terug te keren, mede gesterkt door steunbetuigingen.

Wel legde ik mezelf zelfcensuur op wat betreft een aantal controversiële thema’s, zoals bootvluchtelingen en Zwarte Piet. Ik heb gewoon geen zin meer in al die terugkerende twitterstormen die niet veel opleveren..

Speldenprikjes

En dus stortte ik me vol overgave weer op zaken als het klimaat, de stikstofproblematiek, de Provinciale Statenverkiezingen, de EU, koopkracht en natuurlijk over de neergang van de VVD. Ik merk dat mijn artikelen goed worden gelezen, gedeeld en in het Haagse besproken. Maar leiden al deze speldenprikjes uiteindelijk tot iets? Wil ik politici op de huid blijven zitten en de mainstream berichtgeving blijven bekritiseren? Werkt een gefragmenteerde aanpak voor mij wel? Je ziet steeds dat kritiek aankomt, dat er publieke golven van verontwaardiging ontstaan. Maar uiteindelijk zit er toch weer een kabinet van partijen die meelopen in de lijn die Brussel uitzet.

Soevereiniteit

En daarom heb ik nog dieper nagedacht over de grondoorzaak achter alle problemen in Nederland. En ik kan niet anders concluderen dan dat soevereiniteit van Nederland steeds verder afbrokkelt. We zitten helemaal vast in het net van regelgeving van de EU en VN-verdragen. Het is bijna onmogelijk om nog nationale wetgeving te maken zonder dat we rekening moeten houden met allerlei internationale regels.

Waar bijvoorbeeld uit de laatste peilingen blijkt dat Nederland een genuanceerd klimaatbeleid wil, ramt Brussel door met de Green Deal van Frans Timmermans. Waar de regering denkt een beter uitzetbeleid te hebben geregeld via het Marrakech-verdrag, steekt Marokko gewoon een middelvinger naar ons op. Hoewel ouderen in ons land het steeds moeilijker hebben om rond te komen, blijven we geld overhevelen naar de zuidelijke landen. En de future blueprint voor de EU is alleen maar verdere integratie.

Nexit

Om eerlijk te zijn vallen alle andere politieke thema’s in het niet als je die vergelijkt met de noodzaak tot herstel van de Nederlandse soevereiniteit. En daarom heb ik besloten om al mijn publieke aandacht vanaf 1 januari 2020 te gaan richten op de Nexit. In het voorjaar van 2019 was er een steun van 29% voor een Nexit. Mijn ambitie is om eind 2020 op minimaal 50% te staan.

De rationale is heel simpel: in 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen, waarbij klimaatbeleid ongetwijfeld zal worden gepresenteerd als thema. Maar klimaatbeleid is minder fundamenteel dan nationale soevereiniteit. Om een voedingsbodem voor soevereiniteit te krijgen moet er meer gesproken worden over de voordelen van een Nexit.

Denktank

Natuurlijk zijn er een hele hoop nadelen aan een Nexit en deze zijn voldoende bekend. Toch Is er geen goed beeld van de Nederlandse toekomst zonder EU. Welke randvoorwaarden zijn er nodig voor een soeverein land dat op een goede manier handel kan drijven met zijn buurlanden? In de komende maanden worden de gevolgen van de Brexit duidelijk en parallel daaraan zal ik het Nexit-thema gaan belichten.

En daarom begin ik een Nexit Denktank.

Reis

Er lopen gesprekken om te komen tot een concreet Nexit-plan, een website met factchecks van Nexit-argumenten en een boek over Nederland na de Nexit. Misschien volgt er nog een event of lezingenreeks. 2020 zal voor mij veel meer focus betekenen, minder Twitter en een voortdurende aandacht voor het thema Nexit. Binnenkort zal Maurice de Hond tijdens een van zijn wekelijkse onderzoeken de steun voor een Nexit gaan peilen om een nulmeting te krijgen.

Het belooft een spannende reis te worden. Willen jullie deze reis meemaken, volg dan @nexitdenktank op Twitter. Of lees ons visiedocument hier. Wordt vervolgd!

Noot van de redactie: de Nexit Denktank staat volledig los van Opiniez Magazine.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
58 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Idee van een Nexit is goed,maar u spreekt over nadelen ,noem er eens 2 ,dat wordt al moeilijk.We moeten eruit ,en wel zo snel mogelijk .

Emiel Kollof
Emiel Kollof
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

1. De EU zal tegenwerken, net als bij Brexit. De gevestigde partijen zullen ook alles doen om een Nexit te frustreren. Dit geeft chaos. Dat is een nadeel.
2. Transitie weg van de EU gaat pijn doen, aangezien de EU diep met zijn tentakels in de infrastructuur van ons land zit verweven. Het is als een tumor die uitzaait.

Dat zijn er twee. Neemt niet weg dat de voordelen daar nog steeds goed tegenover staan.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Emiel Kollof

Dit zijn geen nadelen. Dit zijn voorbeelden waarom er zo snel mogelijk een nexit dient te komen.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Emiel Kollof

ja, zeer eens. We MOETEN een andere weg op. Absoluut. Lees ook column van prof de Lange.

TCM
TCM
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Nadelen: grenzen zijn weer terug, welvaart door handel loopt dus terug, valutaoorlogen breken uit met eindeloze devaluaties van de eigen munt, geen machtblok meer tegen china en rusland. Ik noem maar wat.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  TCM

We sluiten ons gewoon aan bij de Britten.
En de Noren en de Zwitsers…………
Jullie kennen het spreekwoord toch? Als er 1 schaap over de dam is, volgen er meer.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  TCM

Handel en welvaart liepen harder op voordat de EU grenzen geopend werden dan daarna. Met de zgn Green Deal belanden we door rechtstreeks toedoen van de EU zelfs in regelrechte armoede.

Italië en Frankrijk konden hun munten devalueren, zodat hun productie verkoopbaar bleef. Gaat nu niet meer, met rampzalige gevolgen voor hun economieën.
En die tekorten moeten wij, noordelijke staten dan weer bijpassen.

Wij zijn al te beroerd om onze 2% van het BBP in onze deelname aan de NAVO te investeren. Waarbij de Amerikanen dan nog het leeuwendeel van “onze” defensie betalen.
Dacht jij nou werkelijk, dat de EU in haar eentje dan een beter leger kan opbouwen om ons tegen de Russen te beschermen?
Waarschijnlijk breekt en binnen een jaar een crisis uit rond Cyprus en Griekenland. Wegens gasvondsten en een agressief Turkije.
Let maar eens goed op, hoe de EU daar de papieren tijger zal zijn, die machteloos het onderspit delft.

Sowieso is de EU het lachtertje van de internationale diplomatie. Zie o.a. het vredesvoorstel voor het M.O. Waar de EU niet eens bij betrokken werd omdat dit instituut slechts drammmerig en volkomen irrelevant is op het wereldtoneel.

En vwb China, die hebben in december van dit jaar in Overijssel een aanbesteding voor ca. 250 bussen gewonnen van ons VDL. Waar blijft die EU dan, om die Chinezen tegen te houden?

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Niet moeilijker maken dan het is. Terug naar EEG zonder EMS.

Rients Hofstra
Rients Hofstra
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het liefst zo snel mogelijk

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat de EU een ondemocratische fuik is die Frankrijk en Duitsland in staat stellen andere landen hun wil op te leggen is inmiddels meer dan duidelijk. Er treden allerlei vliegwieleffecten op bij ingrijpende dubieuze beslissingen, zoals Griekenland in de EU houden om zo de Duitse en Franse banken te redden, waarna de ECB zo belangrijk is geworden dat hij Duitse of Franse aansturing nodig heeft, die pas weer losgelaten wordt als er een ingrijpende nieuwe koers is ingeslagen. Met als gevolg dat een land als Nederland ongevraagd op hoofdthema’s geen kant meer uit kan, zoals inmiddels duidelijk is. Dit proces moet goed beschreven worden. En er moet duidelijk gemaakt worden in de media van een land als Duitsland dat het zo niet kan. De consequenties zijn simpelweg onaanvaardbaar. En er moeten samenhangende alternatieven voorgesteld worden. Nexit dient een dubbel doel: democratische hervorming op basis van openheid over de consequenties (inclusief de ‘voordeeltjes’ voor Frankrijk en Duitsland en de ‘nadeeltjes’ voor Nederland en de EU als geheel, zowel op landniveau als voor bevolkingsgroepen binnen landen, bijv. boeren, kopers van starterswoningen, pensioengerechtigden, krachtwijkbewoners etc.), maar ook natuurlijk – als dit soort discussies nergens toe leiden en dat moet snel duidelijk worden – uittreding.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Absoluut mee eens.

Cees Dekker
Cees Dekker
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Aanvulling op mijn eerdere reactie:
-4-De visserij.Ik heb 22 jaar op Urk gewoond en voel mede daardoor ook betrokkenheid bij deze groep hardwerkende en gezagsgetrouwe burgers. In leefwijze orthodox-conservatief, maar desalniettemin zeer innovatief in hun professie.Zo ontwikkelde men op Urk de Pulskorvisserij. Een vistechniek met vele voordelen: minder brandstofverbruik en minder bijvangst.Allemaal prima voor het milieu en ook voor de visstand. Met de traditionele boomkorvisserij was veel meer brandstof nodig en was er veel bijvangst van jonge vis, die helaas alleen maar kon dienen als voer voor de meeuwen.
Omdat met name de Franse vissers in ouderwetse vistechnieken bleven steken, en daardoor concurrentie ervoeren van de moderne Urker vissers,heeft de EU in haar wijsheid,onder aanvoering van het machtige Frankrijk, besloten de pulskorvisserij te verbieden.Investeringen weg, en terug naar vroeger.Het is niet voor niets dat deze hardwerkende vissersgemeenschap, die zo door de EU wordt geraakt, het hoogste percentage tegenstemmers telde bij het (genegeerde) referendum over de EU: ruim 91% van de Urkers stemde destijds tegen de EU. ->:Niet de ratio is bij de EU bepalend, maar de macht van sommige landen.En Nederland als klein land delft daarbij het onderspit!
Naar mijn mening kunnen veel van de door EU-adepten genoemde voordelen van de EU ook bereikt worden als zelfstandige natiestaat. Handel drijven kan ook als natiestaat prima, denk ik, en wellicht zijn er zelfs voordelen. Opereren en besluitvorming kunnen als land-alleen veel sneller worden genomen. En wat te denken van het samen optrekken met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit?
Een Nexit hoeft een goede samenwerking, gebaseerd op win-win voor deelnemende partijen, zeker niet in de weg te staan.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees Dekker

Mee eens. NL stemde TEGEN de EU grondwet, maar Balkenende tekenede TOCH. Kwalijk. Zeer kwalijk.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Van een Nexit vind ik maar 1 ding: Graag, en wel zo spoedig mogelijk.
Tot zover mijn mening.

Een Nexit brengt veel complicaties met zich mee.

1.
Een harde houding van Brussel kan ertoe leiden dat veel infrastructuur voor de EU wegvalt. Zo ongeveer de havens van Antwerpen (Westerschelde) t/m Amsterdam + het Nederlandse(spoor)wegnet en onze waterwegen.
Waarmee de EU te maken krijgt met grote infrastructurele problemen.

2.
Nederland stopt als nettobetaler aan de EU. Wie gaat dat opvangen?

3.
Wat doen andere EU landen?
Duitsland zal niet blij zijn met de ontstane infrastructurele problemen en een hogere netto bijdrage aan de EU.
Mede omdat het in Italië onderhuids ook rommelt en de Visegradlanden opstappen als de Brusselse subsidies worden afgebouwd voorzie ik een kettingreactie, die het einde van de EU gaat inluiden.

De zonnekoninkjes in Brussel dicht ik niet al teveel wijsheid toe, maar deze consequenties zullen zij wel voorzien.
Dus een nexit gaat stranden op een njet van Brussel.

De denktank krijgt dus wel een paar noten te kraken. Een belangrijk punt lijkt me dan dat vooral wordt gedacht over een post-EU tijdperk.
Omdat de kans groot is, dat dit gedrocht op enig moment toch wel door haar hoeven zakt.
Hetzij door een totaal verloren draagvlak onder de Europeanen, hetzij door een crisis die genadeloos afrekent met het financiële wanbeleid rondom onze Euro-roebel.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nexit zou de redding van Nederland zijn.

TCM
TCM
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Waarom een redding? Waarom moet NL gered worden? Waartegen? Gaat het dan zo slecht.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  TCM

TCM, Het gaat met Nederland precies omgekeerd aan wat rutte zegt. Ik ben vrijwel 20 jaar loondienst exportmanager bij heel klein, klein en 250 werknemers MKB geweest, daarna, vanaf 2012 1 mans ondernemer, handel en productie naar West-Europese landen. U? U vind mijn verhaal verderop, en daar heeft u met een min gereageerd op mijn ervarings-deskundige reactie?
De EU is een ONdemocratische, ambtelijke moloch die zijn uiterste best doet Europa in de afgrond te sturen. Laat graag weten als ik u van specifieke toelichting mag voorzien?

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  TCM

ja, het gaat zo slecht en het zal nog slechter gaan. Voor de middenklasse dan, he?

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Nederland staat wereldwijd nog altijd op pakweg de 15e plaats qua welvaart gemeten naar bbp per hoofd van de bevolking: circa €50K per jaar. Dat lijkt me dus wel mee te vallen. Of je wil perse in de top 10 vallen?

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edelweis

Nederland behoort tot de kampioenen lastendruk. Met als extra dat de centrale overheid diverse lasten heeft overgeheveld naar oa gemeente en waterschappen, om zelf beter te lijken. Nederland staat dus op foutieve basis op een fake-hoge plaats.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@Henk. Toegegeven, daar heb je een punt. Toch kan ik niet echt zeggen dat het voor mij slecht gaat: koophuis, vakantiewoning, 4x per jaar op vakantie, 2 auto’s, leuk rendement uit beleggingen… ‘K kan niet zeggen dat het slecht gaat.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edelweis

nou, dan bent u wel rijk. Wij zijn dat echt niet hoor. En altijd gewerkt.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edelweis

nou, daar zit ik ver onder, hoor.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

‘Welvarend’ Nederland blijft een fascinerend onderwerp. Toch blijft voor de ‘linkse’ elite onbespreekbaar te bedenken dat Groen Links rutte 1 groot project iom klaver en ollongren in gang heeft gezet dat Nederland pas over 5 jaar extra lastendruk bezorgt, de klimaat hysterie. Hoeveel bewijs heeft die rijke linksig geworden elite nodig om te erkennen dat het resultaat van de duizenden miljarden Misschien 0,0003 – 0,009 *C minder temperatuur verhoging oplevert? Die kosten zal rutte vanaf 2020 in kleine stapjes gaan invoeren zodat we in 2025 uit kunnen rekenen dat de lasten naar 45 – 50 % zijn opgelopen. Oogkleppen op voor wat na morgen gebeurt…..

Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een Nexit denktank is een goed initiatief. Het gaat om de soevereiniteit van Nederland als natie. En om democratie. Beide worden door de EU geslachtofferd. Ons parlement en de regering hebben nu al weinig meer te zeggen. De opgerekte internationale wetten prevaleren boven onze nationale wetten. Ook daar moet het snoeimes in.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bestudeer het komende jaar wat UK doet betreffende wenselijk/onwenselijk.
NL heeft helaas de euro als extra complicatie.

Emiel Kollof
Emiel Kollof
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Niet alleen de euro hoor. Ook qua besturing, justitie en financiën zit de EU als een uitzaaiend gezwel in ons land verankerd.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Er zijn ZEER veel onvergeeflijke, bestuurlijke fouten gemaakt. Dat MOET nu omgekeerd worden. Hoop dat we dat nog gaan redden.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als ervarings deskundige was ik tot 2018 nog tegen een Nexit. Gedurende 2017 ben ik mijn zakelijke ervaringen tussen 1987 en 2015 op een rij gaan zetten. Veel met klein MKB gesproken. De enige redenen die er zijn om tegen een Nexit te zijn, zijn alle ‘angst voor de EU bureaucratie’.
Ik heb in de handel met West-Europese landen heel veel verschillende situaties meegemaakt, oa meerdere keren een ‘kwijtgeraakte’ zending ergens in Frankrijk en Duitsland. Ook enkele keren wel geleverd, geen betaling.
Zodra de EU in werking trad is het aan de binnengrenzen hooguit marginaal makkelijker geworden, maar de kosten zijn enorm gestegen.
Vanzelfsprekend zijn Multinationals tegen Nexit, die zijn het vanzelfsprekend gaan vinden dat hun goederen bij levering vandaag, gister bij de klant zijn.
Inmiddels op mn forum EW stevige discussies gehad over de Brexit, en de die-hard tegenstanders van de Brexit geven uitsluitend redenen die als ‘angst voor Brussel’ klinken.
Natuurlijk zal ik graag nader specificeren ingeval van vragen.

Cees Dekker
Cees Dekker
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Steeds meer erger ik me aan maatregelen die zoals het zich laat aanzien door de EU worden opgelegd. De vraag is dan, of die ergernis terecht is of niet. Ligt het bij voorbeeld inderdaad aan de EU of toch aan regelgeving door de eigen overheid? Voor een zuivere discussie is een evaluatie van al dan niet vermeend door de EU veroorzaakte problemen een goede zaak, vooral in de discussie met andersdenkenden. En ook een gedegen kosten-batenanalyse. Ik meen, dat Geert Wilders daar jaren geleden al eens aan onderzoek naar heeft laten uitvoeren door een Engels bureau. Misschien kan dat onderzoek eens geüpdatet worden?
Persoonlijk zie ik vooral de volgende nadelen (nu 1 en volgende reactie meer)
-1-Financieel-economisch: de invoering van de euro heeft Nederland veel gekost, en blijft veel kosten om deze in stand te houden. Daarbij is de door de ECB kunstmatig laag gehouden rente een indirecte manier om geldtransfers van Noord naar Zuid te effectueren: door de lage rente kunnen de zuidelijke landen met hoge schuldenlast (Italië, Spanje, Griekenland) op relatief eenvoudige wijze hun aflosverplichtingen nakomen. Echter, de rekening wordt gelegd bij mensen die wat gespaard hebben en vooral bij mensen die nu of later van hun pensioen (hopen te) genieten: in feite zijn wij dat allemaal. Ik heb hierover gesproken met iemand van mijn pensioenfonds (Huisartsenpensioenfonds) en met een kennis die in het bestuur van een ander pensioenfonds zit en beiden gaven aan, dat het inderdaad zo is, dat door de EU de rente kunstmatig laag wordt gehouden en dat daardoor de pensioenen onder druk staan: wij betalen via onze zorgvuldig en door trouw sparen opgebouwde pensioenpot voor de Zuid-Europese landen.

Cees Dekker
Cees Dekker
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees Dekker

-2-Het drastische het-beste-jongetje-van-de-klas-willen-zijn-Green Deal plan van de EU, aangevoerd door Timmermans. Kost een vermogen en het nut ervan is zeer twijfelachtig. De meest vervuilende landen als China en India vinden het allemaal wel best en de kosten die die megalomane plannen met zich meebrengen zullen niet alleen zwaar op alle burgers drukken, maar ook onze concurrentiepositie verzwakken. Daarbij komt dat om landen als Polen, Hongarije en ik meen ook Tsjechië in te palmen, aan die landen is toegezegd dat zij voor deelname flink worden gesubsidieerd. Dus niet alleen een financiële transfer van Noord naar Zuid via de ECB, maar ook nog eens een financiële transactie van West naar Oost.
-3-De immigratiepolitiek. Recente cijfers van het CBS geven aan dat het aantal in Nederland wonende mensen nog meer toeneemt dan eerder werd voorspeld. En dat dit voornamelijk komt door het migratieoverschot. Wij wonen nu voor enige tijd in Nieuw-Zeeland; daar mogen, bijvoorbeeld, per jaar maximaal 750 vluchtelingen binnenkomen. En voor de rest: je bent alleen als inwoner welkom als je wat te melden hebt: als je aantoonbaar iets voor het land kunt betekenen. Bij voorbeeld door een beroep te hebben en te willen uitoefenen wat is opgenomen in de lijst van “skilled migrants”. Volgens mij geeft het migratieoverschot ook nog een vanuit economisch perspectief bezien onvolledig beeld, namelijk: hoe is de groep immigranten samengesteld en hoe is de groep emigranten samengesteld? Ik zou me kunnen voorstellen dat de groep immigranten hoofdzakelijk kansarme gelukszoekers omvat en de groep emigranten verhoudingsgewijs meer kennisemigranten en pensionado`s, kortom, mensen die, neutraal gezegd, de samenleving niets zouden kosten.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees Dekker

Australie en Nieuw-Zeeland hebben geen landsgrenzen, Europa wel. Je kunt op de hoofd gaan staan, maar de vluchtelingen komen toch wel. Nothing you can do about it. Behalve Erdogan omkopen.
Zelfde als die onzin in de VS met “building a wall”: migranten/vluchtingen klimmen erover heen, graven tunnels, whatever. Heeft totaal geen zin. Het is alleen maar symboolpolitiek van Trump om stemmen te winnen.

Cees Dekker
Cees Dekker
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edelweis

Als die “vluchtelingen” dan toch wel komen, zoals je zegt, dan betekent dat niet dat ze in de watten hoeven te worden gelegd. Wie ongewenst binnenkomt, kan verzocht worden te vertrekken. Indien daaraan geen gehoor wordt gegeven: sobere detentie, zijnde ongewenste vreemdeling. De deur van de detentie-inrichting staat altijd open als de “vluchteling” toch weer terug wil naar plek van herkomst.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees Dekker

juist. GEEN geld en GEEN opvang en opsluiten bij crimineel gedrag op water en brood. NIETS meer. Verder GEEN verzorging geven.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@Marien. Behalve als het kinderen zijn natuurlijk.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edelweis

nou,dat ligt er maar aan, soms zijn kinderen wel heel gemeen, dus dat moet ik dan eerst even beoordelen als ik ze zie.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees Dekker

Bedoel je je pensioen of je AOW? Wat betreft de lage rente ben ik het volledig met je eens: gevaarlijke ontwikkelingen waarbij alle centrale banken zich gedwongen voelen om mee te gaan. Het mondiale economische stelsel is gebaseerd op het gegeven van een positieve rente. Als die 0 of negatief wordt gaan er enge dingen gebeuren.

Cees Dekker
Cees Dekker
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edelweis

Ik bedoel m`n pensioen. Die lage rente is zeker niet wereldwijd: in Nieuw-Zeeland krijg je b.v. op een deposito nog tussen 2,5 en 3% rente.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees Dekker

Europa is heel makkellijk grotendeels af te sluiten voor illegale indringers uit Afrika en MO. Ipv de marine schepen als veerdienst te gebruiken, houden ze de smokkelaars (vrijwel alle bootjes, incl de ngo bootjes, zijn smokkelaars) tegen en brengen de illegalen terug naar 1 van de vele Afrikaanse havens die beschikbaar zijn. Ik verwacht dat dit proces over 3 – 5 jaar in werking wordt gezet.

Nerius
Nerius
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb handel gedaan in Japan en de VS, daar heb je echt geen Euro voor nodig gehad, alleen twee handelspartners die elkaar begrijpen en banken die vreemde valuta aannemen, Euro voor de handel is onzin! Koersfuctuaties kun je ondervangen en op anticiperen. Jan en alleman roept van alles (incl. Rutte) over dat het nodig is omdat wij een exporterend land zijn etc., maar hebben zelf nog nooit een rol drop verkocht, laat staan handel gedreven in verre buitenlanden!

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nerius

Nerius, wat een klinkende reactie!

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nerius

zo is het zeker. We worden ‘bang’ gemaakt, in elk geval geintimideerd met leugens. Op elkaar gestapelde leugens.

Elisabeth
Elisabeth
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hallo, heel graag ontvang ik al het NIEUWS, zeker met betrekking tot het bereiken van een NEXIT voor Nederland. Helaas zijn nog niet alle Burgers overtuigd. Hopelijk worden zij wakker en komen zij in aktie in 2020! Bedankt voor alle berichtgevingen.
Mvgr. LadyL

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mens is een gewoontedier. Beter een mindere zekerheid dan een onzekerheid van een mooie toekomst. Daarom is het goed om door die onzekerheid te varen en de mist voor onze ogen te doen verdampen. Het belichten van de gevolgen van een grote stap geeft de mens kans om uit de meeslepende stroming de oever te doen bereiken. Misschien wordt het een “blij om weer thuis te zijn” moment.

Raf
Raf
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed idee om een denktank te starten! Ik zou willen voorstellen om andere scenario’s ook te onderzoeken. Een Nordix bijvoorbeeld. Een afsplitsing van Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken. Een statenbond met een eigen munt en een strak reglement op basis van subsidiariteit. Betekent (beperkt) verlies aan soevereiniteit maar zou veel van de nadelen van een Nexit (snelheid, draagvlak, initiële economische klap) kunnen vermijden.

Bovendien sluit een Nordix ook aan op de gedachte dat we cultureel en economisch -de facto- een bondsstaat van de Duitsland zijn. De verschrikkingen van WOII hebben niet alleen in Duitsland voor een irrationele reacties gezorgd.

Persoonlijk sluit ik andere staten niet uit. Zo zie ik Vlaanderen er graag bij. Maar dat zou vragen om een opsplitsing van België. En dat is weer een andere dynamiek.

De Frans-Duitse as moet worden verbroken. Maar dat is niet alleen noodzakelijk voor een Nordix maar ook voor een Nexit.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Raf

Dan komen we van de regen in de drup. Mijn voorkeur gaat uit naar ‘droog’, ook al betekent dat wat meer nadeel.

piet12345
piet12345
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En wat als de poppetjes achter de EU (de VS en whatever) het probleem zijn?

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

De poppetjes achter de EU en VS? De Rothschilds, Bilderberg, Soros, Deep-State etc etc. Dat is denk ik meer voor Hollywood en complot denkers.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

HEEL goed. DIT is wat NL nodig heeft. Er moeten verstandige mensen opstaan tegen de huidige waanzinnige overheid en waanzinnige EU mastodonten en zakkenvullers. Ik ben ook HEEL blij met de Brexit en met Boris Johnson.
Het is ZEER nodig dat er in NL ook een charismatisch figuur opstaat van het statuur van Trump, Johnsson, of wijlen Pim Fortuyn. Thierry lijkt er wel op, maar is nog te snel geirriteerd. Je moet iemand hebben als Boris Johnsson die totaal onbewogen ALLES kan pareren……… en die er vrolijk onder lijkt te blijven, maar wel dwingend. Pim was zo’n man, maar wellicht zijn er nog meer mensen van die statuur.
Ik zal Rutger met interesse volgen, maar twitter weet ik niks van als 60 plusser, dus graag een soort nieuwsbrief van de Denktank met inbreng en meedenk mogelijkheden graag. Er is in NL potentieel genoeg aanwezig (zie ook columns van o.a prof de Lange en nog veel meer verstandige mensen.)
Het wordt in NL tijd voor ruimte voor ZEER verstandige mensen, want anders gaan we ten onder aan lieden als von der Leyen en Timmermans en die vreselijke D66 ers. Wat een drama partij is dat.
De uitspraak van de Hoge Raad die dat vreselijke Urgenda nog eens op het schild gaan hijsen is absoluut verschrikkelijk, DESASTREUS.
Lees hiervoor ook de uitstekende column op Elsevier weekblad van Arendo Joustra. NL heeft knappe koppen genoeg. Het wordt eens tijd om aan HEN de macht te geven. DENKTANK…….. IK ben er VOOR.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

@Rutger,

Veel succes gewenst, ik steun een Nexit van harte.
Het zal helaas wel wat langer dan een jaar duren voor je op 50% staat, vrees ik. We worden op de MSM dagelijks overspoeld met EU-propaganda, en zelfs in mijn eigen omgeving zie ik de schadelijke effecten daarvan.
Veel zal ook afhangen van hoe de Brexit verloopt. Zowel de EU als de Britse elite hebben al aangekondigd en bewezen de Brexit zoveel mogelijk te willen saboteren.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoop dat deze bijdrage niet opgevat wordt als TE dominante aanwezigheid? 1 van DE belangrijke redenen waarom er geen draagvlak is voor Nexit op dit moment is heel simpel, de voorstanders van Nexit krijgen geen media aandacht, en iemand als Nerius of ik, met praktijk ervaring (en ik heb vrijwel uitsluitend Negatieve ervaring in – en met de EU) krijgen dus geen kans uit te leggen hoe het na een nexit werkt.

TCM
TCM
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Nexit krijgt geen kans omdat er geen draagvlak voor is.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  TCM

TCM, Punt 1 blijkt uit vandaag gepubliceerde info van MdH dat het draagvlak voor een Nexit stijgende is. Punt 2, Bij een correcte uitleg over het resultaat van een Nexit, is het mijn overtuiging dat het draagvlak voor Nexit naar 55+ % zal stijgen.

TCM
TCM
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Hoe groot is de kans op een correcte uitleg over het resultaat bij de huidige linkse MSM (incl. de NPO), Henk? Maar vooruit, de toekomst zal het leren. Ik ben benieuwd.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  TCM

bij meer uitgewerkte uitleg waarschijnlijk wel, daarom is de Denktank wel hard nodig. Het geluid moet ruimte krijgen.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

TCM, mijn observaties over Nexit waren antwoord op uw observatie dat er geen draagvlak zou zijn voor Nexit. U weet dat de oorzaak daarvan is dat links met de VVD het onderwerp demoniseert.

Donut 2000
Donut 2000
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn steun heb je!!

Cor Draijer
Cor Draijer
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik lees het nu pas; jij hebt er een trouwe volger bij!

58
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x