Nexit biedt een onafhankelijk Nederland nieuwe kansen

De draaikolk van de Europese eenheidsstaat

Titelfoto bij artikel George van Bergen op OpinieZ.com “Nexit biedt een onafhankelijk Nederland nieuwe kansen”

Titelfoto: vlaggen voor Europa gebouw, Brussel. Brondocument: Newsroom Europese Raad, copyright Europese Unie.

Dit stuk is het eerste deel van mijn repliek op het drieluik Nederland, de EU en de Euro: verstandig verder, geschreven door Lex Hoogduin (Hoogleraar RU Groningen) en OpinieZ-auteurs Jan Gajentaan en Johannes Vervloed. Daarin pleiten zij voor een assertievere opstelling van Nederland in de EU en doen aanbevelingen voor ander EU-beleid op de terreinen migratie, klimaat, defensie en de euro.

 

Zij schetsen een ‘derde-weg’ alternatief voor enerzijds het pad van Nexit – een vertrek uit de EU (het standpunt van PVV en FvD) – en anderzijds het Ever Closer Union traject waaraan Brussel en Den Haag onverstoorbaar verder werken. Ik denk dat de drie auteurs een onvruchtbare derde weg schetsen. Vandaag deel 1 van mijn repliek. Deel 2 volgt donderdag 29 augustus, deel 3 zondag 1 september.

 

Ik wil een insider’s licht op deze politiek zeer belangrijke en toekomstbepalende materie werpen vanuit mijn professionele ervaring in Brussel, Den Haag en andere EU-hoofdsteden. Met die in de praktijk opgedane kennis valt er wel wat af te dingen op de mooie vergezichten die door de auteurs over de toekomstige mogelijkheden van Nederland in de EU worden geschilderd.

 

Verstikkend

Die EU is allang niet meer alleen een interne markt en een douane-unie, maar rukt sinds het Verdrag van Maastricht verder op richting federale eenheidsstaat. De Brusselse regelgeving en bureaucratie zijn als een maretak die zich langzaam over een boom verspreidt, in alle takken doordringt, parasiteert op de boom en hem dreigt te verstikken. Het is na enige tijd onmogelijk de maretak nog zonder de nodige pijn en schade aan de boom te verwijderen. Zo zal ook het losmaken van Nederland uit de EU een lastige en eenmalig kostbare exercitie zijn. De vraag is of zonder ingreep onze boom het overleeft en of de boom na een tijdige ingreep niet snel in een veel betere conditie zal verkeren en tot nieuwe grotere en mooiere groei zal komen.

In het onderstaande licht ik toe waarom Nederland zich zo snel mogelijk moet bevrijden uit de wurggreep van de EU. De discussie draait om twee kernaspecten: de gevolgen van een Nexit en de toekomst van Nederland in een Europese eenheidsstaat.

 

Gevolgen Nexit

De auteurs behandelen vijf beleidsterreinen. Alleen op de interne markt van de EU hebben zij geen kritiek. Zij stellen dat bij Nexit de “vreedzame samenwerking en de interne markt” zouden verdwijnen, uitmondend in “niet te calculeren maar potentieel zeer grote negatieve gevolgen”. Ik wil hier niet ingaan op het alarmistische ‘einde van de vreedzame samenwerking’ argument. Het is op z’n zachts gezegd sterk overdreven.

In een interview met het dagblad Trouw heeft Thierry Baudet al jaren geleden een steekhoudend argument ingebracht tegen de claim dat er geen alternatief is voor de Interne Markt: “Het Centraal Planbureau heeft berekend dat de interne markt, het opheffen van de grensbarrières, ons een maandsalaris heeft opgeleverd. (…) De berekeningen zijn afgezet tegen de oude situatie, toen er nog geen interne markt was. Ze zijn niet afgezet tegen een ander stelsel waarvan ik voorstander ben: de vrijhandelszone. In zo’n zone harmoniseer je niet alles, zoals in de EU, maar erken je elkaars regels. Dat heeft grote voordelen, je krijgt veel meer diversiteit aan producten. Vanuit de theorie is het aannemelijk dat zo’n vrijhandelszone net zoveel pluspunten had opgeleverd, en misschien nog wel meer, zonder die sluipende politieke orde die nu in Brussel aan het tot stand komen is.

 

Nieuw evenwicht

Ik laat de discussie over de exacte omvang van de economische gevolgen van Nexit liever aan economie-experts over. De auteurs doen het echter voorkomen alsof onze economie na Nexit zal instorten om nooit meer te herstellen. Dat is natuurlijk niet realistisch. Ook als Nexit verstoring van de economie of zelfs een crisis zou veroorzaken zal, nadat het stof is neergedaald, alles een nieuw evenwicht vinden en onze economie weer verder groeien. Zolang wij blijven doen waar we goed in zijn en een voorbeeld nemen aan onze Britse buren: “Keep Calm and Carry On”.

 

Natuurlijke voordelen

Natuurlijk zal de Nederlandse handelsstroom veranderen wanneer we uit de EU treden. Het is algemeen bekend dat elk handelsblok handelsstromen verlegt en de integratie verdiept van de economieën die daaraan deelnemen. Een verandering hoeft, zeker nadat de economie zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie, geen verslechtering te zijn. De natuurlijke voordelen van Nederland verdwijnen niet opeens na Nexit.

Denk aan onze locatie in de Rijn-Maas-delta tussen België en haar Franse achterland, Duitsland, en andere ons omringende landen aan de Noordzee en verder weg. Aan de havens van Rotterdam en het wereldluchtvaartknooppunt Schiphol die de grote toe- en uitvoerpoorten vormen van het continent. Bovendien beschikken we over een hoog opgeleide bevolking, een kennisintensieve economie, een moderne infrastructuur en een uitgebreide dienstensector.

 

Handelstalent

We kunnen dan in alle vrijheid nieuwe handelsrelaties tot bloei brengen met landen in het snel groeiende Azië, met de VS en de rest van het Amerikaanse continent en met het (wellicht) nieuwe, onafhankelijke Verenigd Koninkrijk (VK). Onze “oude” handelspartners verdwijnen niet plots van de aardbodem. Ja, wellicht zal een deel van onze handel zich verplaatsen. Dat is in feite ook nu het geval. Wij importeren makkelijker uit de EU-landen door de administratieve voordelen die de producten uit die landen hebben ten opzichte van concurrenten uit derde landen. Denk bijvoorbeeld aan de torenhoge invoerrechten die we namens de EU moeten heffen op invoer van landbouwproducten uit landen als Nigeria. Nexit zal dat veranderen, maar dat betekent niet het einde van ons wereldberoemde handelstalent.

 

Bevrijd

De EU bemoeit zich met een beroep op het zgn. level playing field met allerlei onderwerpen die alleen zeer indirect met concurrentie van doen hebben. De Nederlandse economie kan, bevrijd van de bal-en-ketting die de EU-regelzucht vormt, een enorme vlucht nemen en makkelijker en goedkoper zaken doen met landen die we nu met EU-regels kunstmatig op achterstand zetten.

Bedrijven zijn geen ideologische, maar rationele op winst gerichte instellingen. En zolang een keus voor winstgevend handeldrijven met Nederland hun bedrijfsresultaten maximaliseert zullen zij dat (blijven) doen. Veel zal daarbij ook afhangen van verstandig beleid van onze regering, het vertrouwen van ons bedrijfsleven en zelfs de samenleving als geheel of we de uitdaging met succes kunnen aangaan.

 

Migratie

De paragraaf over het migratiebeleid dat de drie auteurs voorstaan had zo in een partijprogramma-tekst voor de volgende Tweede Kamer-verkiezingen gekund. Ik vermoed dat velen rechts van de VVD zich goed kunnen vinden in deze positionering. Wat ik mis is een appreciatie van de kans dat deze wensdroom uitkomt als Nederland binnen de EU blijft. De auteurs geven zelf al aan dat “bij de huidige Europese Commissie, en naar het uitziet ook bij de nieuwe, onvoldoende visie en daadkracht aanwezig is om deze verstandige migratie-visie in daden om te zetten”.

 

Klimaatbeleid

Evident is dat Nederland na Nexit de handen vrij heeft om een eventueel eigen klimaatbeleid vorm te geven. Blijft Nederland in de EU, dan geldt hetzelfde bezwaar als bij het voorgestelde migratiebeleid. Waarop baseren de auteurs de impliciete gedachte dat Nederland deze EU kan dwingen zich te hervormen tot het flexibele samenwerkingsverband van soevereine staten dat nodig is om deze “realistische” middenweg te bewandelen? Nota bene geldt m.b.t. klimaat a fortiori dat veel staten dit bij uitstek een onderwerp vinden dat de nationale soevereiniteit overstijgt. Daarop moet ten minste regionaal, of nog liever mondiaal beleid worden losgelaten, vinden zij.

Ik zie niet hoe Nederland juist op dit terrein die EU-lidstaten kan overtuigen om een communautair dwingend beleid op te geven ten gunste van flexibele nationale doelen en aanpak. Ik mis die redenatie. Helaas maakt dat hun betoog over deze twee beleidsterreinen meer tot een verkiezingspamflet dan een degelijke analyse waarom lid blijven van de EU meer kans op toegenomen nationale zeggenschap oplevert dan Nexit. Alles draait om het vermogen de EU te ‘dwingen’ ons meer vrijheid van handelen te gunnen.

 

Defensie

De defensieparagraaf lijkt me niet alleen op steun te kunnen rekenen van electoraat rechts van de VVD, maar op de voltallige VVD. En waarschijnlijk zelfs het CDA! Dit dankzij de ambivalentie die de drie auteurs vertonen. Gezamenlijke inkoop voor Defensie steunen ze, maar het gunnen van grote defensieopdrachten moet nationaal. Hoe zit dat? Het lijkt me het één of het ander. Tenzij het woordje “grote” wil aangeven dat vanaf een bepaald prijskaartje de gezamenlijke inkoop van tafel moet. Immers, een defensieopdracht is per definitie inkoop.

De ironie wil dat juist bij het gezamenlijk ontwikkelen en aanbesteden van dure wapensystemen grote kostenwinst (en ontwikkelingen van technische kennis!) is te behalen, zoals bij de Eurofighter waarin diverse grote EU-lidstaten met hun eigen aerospace-industrie samenwerkten. Belangrijker is dat er geen reden is om aan te nemen dat er na Nexit geen samenwerking meer mogelijk zou zijn op het gebied van het gezamenlijk ontwikkelen en/of inkopen van wapensystemen met Europese NAVO-partners. En hoe onrealistisch een EU-leger ook mag lijken, Frankrijk en Duitsland (en waarschijnlijk nog een aantal) lijken er voor te gaan. Vorig jaar was Bondskanselier Merkel al behoorlijk duidelijk in het Europese Parlement:

 

 

EU-leger

Ik zie geen signalen dat deze twee machtigste lidstaten dit streven gaan opgeven. De richting waarin zij werken, straks met steun van de nieuwe Commissievoorzitter en oud-defensieminister Ursula von der Leyen, is duidelijk. Door de push van haar voor het afschaffen van het veto-recht inzake het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheids Beleid zou het zomaar kunnen dat een EU-leger wordt ingevoerd mét Nederlandse deelname maar zonder Nederlandse instemming. Na Nexit kan niemand Nederland dwingen bij te dragen aan een EU-leger, het op onze bodem toe te laten, of deel te nemen aan operaties buiten ons land. Ook wat dit betreft rijst opnieuw de vraag wat het realiteitsgehalte is van het ‘derde weg’ scenario van de auteurs.

 

Euro

Over de Euro heeft het drietal, waaronder de eminente econoom Prof. Lex Hoogduin, een doorwrocht stuk afgeleverd. Inhoudelijk kan Ik daar niets tegen inbrengen. Als zelfs maar een deel van hun voorstellen werkelijkheid zou worden (zoals het eindelijk handhaven van de ‘no bail-out’ bepaling, het Euro-holiday model en het afschaffen van de plicht tot het lidmaatschap van de Eurozone), dan zou Nederland’s voortbestaan binnen de Euro al een stuk draaglijker zijn. Dan vervallen veel argumenten voor het huidige perverse beleid van de ECB dat zo schadelijk is voor de Nederlandse spaarders, gepensioneerden en woningzoekenden. Dan zou er waarschijnlijk een natuurlijke correctie op de veel te heterogene groep landen in de Eurozone plaatsvinden.

 

Transferunie

Ook op dit beleidsterrein mis ik de argumenten van de auteurs waarom zij denken dat, zelfs met steun van VVD en CDA, een assertiever Nederlandse houding tot een echte verandering zal leiden. Sterker nog, onlangs heeft onze minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn handtekening gezet onder de eerste fase van een transferunie. En dat terwijl de inkt van de motie van de Tweede Kamer om van de Ever Closer Union af te stappen nog maar nauwelijks droog was!

Er is dus geen alternatief voor Nexit als we niet willen worden meegezogen in de draaikolk van een Europese federale eenheidsstaat onder Frans-Duitse leiding. Een EU-staat waarin Nederland steeds minder zeggenschap heeft, maar wel de rekening mag betalen.

 

Deel 1: Nexit biedt een onafhankelijk Nederland nieuwe kansen

Deel 2: Nederland laat zich wegspelen in de EU

Deel 3: Nexit: het antwoord op Brusselese onzin

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
22 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Fluitje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad, het enige wat Nederland nog zou kunnen redden, is een NEXIT.

Deze gehele opzet van de EU, is een totale mislukking.

De Nederlandse bevolking, is al jaren monddood gemaakt.

Stop met Rutte en stop met de EU.

Maak Nederland weer leefbaar.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoorde ik enkele weken geleden de “deskundigen” roepen : Een Brexit zal zéér nadelig uitvallen voor Nederland. Gisteren zag én hoorde ik dat veel Engelse bedrijven zich in Nederland zouden gaan vestigen ná de Brexit, hetgeen veel werkgelegenheid zou opleveren. Ik persoonlijk ben er van overtuigd dat een Nexit héél erg goed voor Nederland zou zijn; maar ja, dan moeten we eerst Rutte en z’n k.ntlikkers aan de kant schuiven.
Om Nederland weer leefbaar te maken, zoals @ Fluitje wenst, zal er héél erg veel moeten gebeuren in dit landje. Maar érgens in mij voel ik dat er wél verandering zal komen, of ik het zal meemaken weet ik natuurlijk niet, maar zoals ’t op dit moment in de EU gaat is een doodlopende weg, met een stel blinde vinken als “leiders”.

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Wil dat gebeuren zal het stemgedrag van de burgers drastisch moeten veranderen, anders zal er weinig veranderen, en wordt het alleen maar erger in dit land.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marjo012

@ marjo012
Aan u en mij zal ’t niet liggen. Stemgedrag zal idd. moeten veranderen willen we “Nederland” blijven.
Maar weet u : als er al anders gestemd zou gaan worden dan worden de alsdan andersdenkende partijen gewoon uitgesloten met bijv. een cordon-sanitaire, zoals met de PVV en met het FvD gebeurt.
Voor het houden van een referendum hebben de huidige Laffe Leiders, geen moed genoeg, want ze weten dat ze dan hun véél te goed betaalde baantjes kwijt raken.
In Engeland bleek uit een referendum dat de bevolking UIT de EU wenste te stappen, u ziet en hoort de gevolgen : het links denkende deel v.d. bevolking haalt álles uit de kast om het meest democratische handvat van de bevolking om zeep te helpen door er niet aan mee te werken. Dát is de “democratie” van het linkse gespuis, NIETS gaat hen te ver om de macht te behouden.
In Nederland geldt exact hetzelfde : Laffe Leiders die álles doen om op ’t pluche te kunnen blijven plakken, iets zinnigs komt er niet meer uit.

Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Op grond van de argumenten in het boek “De aanval op de natiestaat” van Thierry Baudet en het boek “Europees realisme” van Derk Jan Eppink, denk ik dat een Nexit de enige oplossing is voor het terughalen van onze nationale soevereiniteit.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een fraai discours. Veel hangt af van eventuele politieke verschuivingen in Duitsland ten gunste van een ‘derde-weg’-optie zoals bepleit door Hoogduin en Gajentaan, en dan zowel de mate waarin als de snelheid waarmee. Dat is ook zaak van snelle coalitievorming. Een geografische Einkreisung van Duitsland door Polen, Slovakije, Oostenrijk, Zwitserland en williy-nilly Frankrijk zou de massamigratie naar Noord-West Europa tot nul kunnen reduceren. Nederland, Oostenrijk en Denemarken moeten hun netto bijdrage afhankelijk stellen van een non-transferunie. Italie zal niet lang meer een netto bijdrage leveren, zo dat op dit moment nog het geval is. Frankrijk zal haar netto bijdrage proberen te gebruiken als hefboom voor allerlei Franse flauwekul, zoals een Europees leger met Franse straaljagers uit de vorige eeuw tegen een monopolieprijs. Daar moet een hard diplomatiek offensief tegen worden opgetuigd. Het hele idee dat Amerikaanse politiek per definitie anti-Europees is komt uit de Franse anti-angelsaksische koker en is nergens op gebaseerd. Kortom, Frankrijk moet zoveel mogelijk diplomatiek geisoleerd worden. Als dat niet lukt, dan moeten alle pijlen op Brussel gericht worden. Op het gebied van vrijheid van meningsuiting en drukpers valt ook nog wel e.e.a. te verbeteren, niet alleen in Europa, maar vooral ook in Duitsland en in eigen land. Bij een eventuele Nexit spelen deze aspecten ook een belangrijke rol.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

@ BegrensEuropa!
Met uw reactie eens.
Gisteren een zéér verhelderende uitzending op de Duitse tv gezien, betreffende de voormalige DDR. In enkele Bundesländer worden vandaag verkiezingen gehouden en Mutti Merkel en haar glibberige aanhangers zijn “als de dood” dat de AfD in die Bundesländer de grootste partij zal worden. Verder zijn de ex-DDR’ers anti Merkel en haar politiek omdat zij in die politiek een voortzetting van de dictatuur uit de voormalige DDR zien ; en dat kan ik mij voorstellen.
Áls de AfD de grootste partij zou worden in die Bundesländer (Brandenburg en Sachsen), dan zijn de huidige regeringspartijen in Duitsland daar in hoge mate schuldig aan.
Óók in Duitsland zijn én worden maatregelen genomen die de Duitse bevolking zwaar treffen, terwijl “vluchtelingen” van harte welkom blijven, en dát tegen de wil van een meerderheid van de Duitsers. Eigenlijk gaat het in dat land exact als in Nederland …….. “den Haag” bepaalt wel even wat goed voor ons, échte Nederlanders, is. De gevolgen zijn dagelijks te bespeuren, vooral in grote steden maar ook in dorpen als bijv. Ter Apel.
Tijd voor een Nexit of een omwenteling in NL.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Tsja, misschien moet er een soort gelegenheidscoalitie komen tussen Nederland, Oostenrijk, Denemarken en ‘Oost-Duitsland’, op wat voor niveau dan ook. Er zouden minstens gesprekken daarover gevoerd moeten worden wie in zo’n ‘coalition of the willing’ allemaal deel willen nemen. Een dergeljik gespreksplatform kan ook als internationaal gezelschap een aantal stevige schoten voor de boeg van het trio Von der Leyen-Merkel-Macron geven (ofwel het trio plagiaat-Wir schaffen das-gele hesjesbeuker). Ook als het qua politiek gewicht niets voorstelt, dan is het altijd nog beter dan maar een beetje te zitten twijfelen tussen Nexit wel of niet.

Benedict Broere
Benedict Broere
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het belangrijkste probleem is de islam, omdat de islam uit is op de vernietiging van alle niet-islamitische cultuur, omdat de islam door grote gezinnen en massa-immigratie groeit in macht en invloed, en omdat de islam door de heersende politiek helemaal niet gezien wordt als probleem maar als culturele verrijking. Al het andere is peanuts.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

ja, ik moet zeggen dat ik migratie zoals die nu plaatsvindt, wel 1 van de hoodproblemen vind.
Vergrijzing zou een probleem zijn, maar massamigratie lijkt mij NOG duurder.OOK op de lange termijn. + hoe lang wil je Nederland NOG laten groeien? Dan moet Natuurmonumenten en al die andere landschaps toestanden als Gelders Landschap en zo, toch meer grond beschikbaar stellen, want anders passen we niet meer in Nederland met zijn allen.
Of zou het de bedoeling van linkse elite zijn dat de ‘lagere’ Nederlanders oprotten en vervangen worden door Syrische tandartsen of zo?

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Natuurmonumenten en bijv. Gelders Landschap kunnen geen gebieden meer beschikbaar stellen, die hebben zij reeds laten “bezetten” door wolven. Hoewel……..schiet mij iets te binnen : huisvest die “vluchtelingen” dan tóch maar in een gebied van Gelders Landschap, op de Veluwe. (Wolven vallen toch geen mensen aan ?)

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Nou ik kan je uit je droom helpen met je tandartsen uit syrie, alles wat naar Europa is gehaald door Merkel is de rattatoeli uit dat land die Assad verjaagd heeft. De echte vluchtelingen zitten te wachten in hun buurland zodat ze terug kunnen keren om hun land weer op te bouwen na het verdwijnen van al die milities die zich onder elkaar de koppen in sloegen waardoor de situatie nu is met oorlog.Wat hier in Europa is gekomen zal doorgevoerd moeten worden hun leven lang op kosten van de Europese burgers.

Henk
Henk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.” Ferdinand von Schill
preußischer Offizier

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

@ Henk.
Vast en zeker een man met visie, die preuszischer Offizier.
Hadden wij er maar zo één.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

ja, dat is een goede beschrijving. Had deze al eerder gehoord, maar in deze materie zeer toepasselijk.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

>>Inhoudelijk kan Ik daar niets tegen inbrengen. Als zelfs maar een deel van hun voorstellen werkelijkheid zou worden (zoals het eindelijk handhaven van de ‘no bail-out’ bepaling, het Euro-holiday model en het afschaffen van de plicht tot het lidmaatschap van de Eurozone)

Juist hier vind ik WEL wat tegen in te brengen. Het handhaven van de no bail out clause… Tsja… ze doen het niet. Het enige wat je daaraan kan doen is ‘vragen’ wil je dat alsjeblieft niet meer doen! Ik vind het naief om ervan uit te gaan dat bij een nieuwe locale crisis, bij nieuwe druk op de EUR, dat DE en FRA dan zullen zeggen… laat gaan, we mogen niet ‘bail-outen’.

Euro-holliday, nog naiever, nog studeerkamer-achtiger. Kijk naar Griekenland… waar halen de auteurs het vandaan dat de Euro landen bij een land in nood zouden zeggen – ga je er maar even lekker uit hoor, rustig hervormen, je schulden – maak je geen zorgen. En of landen dat ook zelf willen… want eenmaal UIT de Euro op holliday, welke garanties heb je om ooit weer terug te mogen? Tegen welke condities? En het verandert ook niks aan het fundamentele probleem… Euro landen divergeren… contrair aan de theorie, aan de EU utopie. Het Euro-holliday model neemt aan… een land is op moment 1 even zwak, kan het allemaal niet bijbenen. Gaat een tijdje uitrusten, en dan een tijdje – lo and behold – herboren… en opeens gaat dat zwakke land WEL convergeren. Ik vind het uiterst dubieus, uiterst dun. Ik zie het gewoon niet.

Ik denk zelf dat het uiteindelijk op een NEXIT zal uitdraaien, maar ik denk dat je dan erg veel huiswerk te doen hebt, hoe dat uittreden dan zou moeten. Want we zitten er tot over onze oren in hè. ESM, target2 saldo’s, EURO budget zelfs. Hoe ga je dat ontvlechten? Huiswerk!.. (dames en heren nexiteers).

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

@ “Buurman Bazarov”.
Hoewel ik het meestal wél met u eens ben, wil ik deze keer toch een kanttekening bij uw reactie plaatsen, misschien wel héél erg dom van mij, maar toch……..
Het moeten verrichten van huiswerk teneinde de “omstrengeling” van Nederland door de EU te moeten ontvlechten mag n.m.m. nóóit een reden zijn om NIET te ontvlechten.
Het binnen de EU blijven zal ons tot in lengte van jaren ongelooflijk veel geld kosten en dát zal de burger steeds meer gaan voelen; vanaf het ontstaan van de EU is het Nederland nou niet bepaald veel beter geworden voor de burger ondanks het geblèr vanuit “den Haag” dat we zo’n rijk landje zouden zijn.
Een Nexit zal ongetwijfeld niet eenvoudig zijn maar NIET onmogelijk; álles zal moeten worden getracht teneinde Nederland als Nederland te kunnen laten voortbestaan en NIET als een wingewest voor zuid Europese landen.
Het binnenhalen van de -tig duizend z.g. “vluchtelingen” zal ooit moeten stoppen want NL begint al aardig vol te geraken over enige tijd zullen gebieden moeten worden bebouwd (huizen) waarvoor de bevolking in de buidel heeft moeten tasten teneinde die gebieden als natuurgebieden te kunnen behouden.
De EU heeft Nederland, maar zéker de inwoners, niks goeds gebracht, alleen die ene munt in enkele landen.

Arnoud van Namen
Arnoud van Namen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goede argumenten voor een Nexit. Gaat denk ik voorlopig echter niet gebeuren, of PVV en Forum moeten de grootste worden, maar dan nog… En een referendum zoals in de UK hierover komt er toch niet.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zonder een grondig voorbereide Nexit – nog een voet op de drempel, de andere voet al buiten – zal er over helemaal niets te onderhandelen zijn. Zie de wederwaardigheden van Brexit. De 3de weg is kansloos.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

zelf had ik destijds bij het ontstaan van de EU begrepen dat landen het lidmaatschap wel zouden kunnen opzeggen, maar ja wellicht is er geen sprake van een eerlijke boedelscheiding?
Ik heb de indruk dat de EU HEEL erg dwarsligt uit rancune jegens de Britten. Ik zou zeggen, daar moet toch uit te komen zijn.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Denk aan een scheiding uit de echt met een narcist…

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Natuurlijk kan men eruit komen met die Brexit !
Maar de EU zal trachten om Engeland zolang als mogelijk te dwarsbomen teneinde andere landen te laten zien : “Kijk, met ons is te onderhandelen maar alleen op onze voorwaarden, dus blijf maar braaf luisteren en geld afdragen aan ons !”
Als de Brexit lukt zullen er mogelijk meerdere landen gaan nadenken over het verlaten van de EU omdat het een geld verslindende, dictatoriale instelling is waarin de bevolking al lang niet meer gelooft.

22
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x