Wat betreft de EU en immigratie zijn de verkeerde afslagen genomen

Het leven had er anders uit kunnen zien

EU, migratie, sliding doors

Titelfoto: EU-vlag, publicatie onder vermelding copyright Europese Unie.

De film Sliding Doors gaat over keuzes die je in je leven maakt. Met het nemen van een andere afslag had het leven er heel anders uit kunnen zien. Hoe zou Nederland er nu hebben uitgezien als onze regeringen, de wensen van de meerderheid van de bevolking volgend, andere keuzes had gemaakt, bijvoorbeeld bij de voortdurende overdracht van soevereiniteit aan de EU en de problematische massa-immigratie? Een beschouwing van George van Bergen.

Kent u die sensatie, dat u terugkijkend op een bepaalde periode bedenkt dat, áls u een bepaald besluit niet, of anders, had genomen, uw leven er anders had uitgezien? In 1998 kwam een film uit met dat als onderwerp: Sliding Doors. Een jonge vrouw mist op een haar na de metro. De film vertelt twee versies van haar leven. De echte, en een alternatieve wanneer zij nog wel door de zich sluitende schuifdeuren van de metro naar binnen zou zijn gesprongen.

 

Aanslag Zaventem

Ondergetekende heeft ook een dergelijke ervaring gehad. Op 22 maart 2016 hoorde ik ‘s ochtends op de radio in Brussel, waar ik toen woonde, berichten over een explosie op de Brusselse luchthaven Zaventem. De grote baas van de Amerikaanse organisatie waar ik toen voor werkte was die dag op bezoek uit New York. Daarom leek het mij een goed idee lopend, in plaats van, zoals gebruikelijk, met de metro naar kantoor te gaan. Zo kon ik het nieuws op de radio via mijn smartphone blijven volgen en meteen na aankomst aan mijn niet-Nederlandstalige collega’s de laatste berichten doorgeven.

In het voorbijgaan van de uitgang van de halte waar ik normaliter uit de metro zou zijn gekomen, zag ik rookwolken naar boven komen. Mensen kwamen angstig en gewond naar buiten strompelen. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik had heel goed in de metro kunnen zitten die toen net het doelwit was geweest van een andere islamitische bomaanslag.

 

Keuzes

Twee jaar later was ik aanwezig bij de diploma-uitreiking van de middelbare school waar mijn kinderen naartoe gingen. Namens de leerlingen werd een toespraak gegeven door een van hun klasgenootjes, die op Zaventem bij de aanslag haar benen had verloren. Zij sprak vol hoop over haar deelname aan de Paralympische Spelen als paardrijdster. Een dappere en bewonderenswaardige jonge vrouw. Zij liet zien dat veel, zo niet je hele geluk, afhangt van hoe je omgaat met de uitkomsten van je keuzes of van gewoon domme pech.

 

Schuifdeuren

De stand van het land beschouwend heb ik de laatste tijd wel vaker het beeld van die schuifdeuren in gedachten gekregen. Maar niet alleen de schuifdeuren waar wij willoos slachtoffer van zijn. Als klein land worden we nu eenmaal geconfronteerd met mondiale ontwikkelingen. Maar ook de essentiële keuzes die we als land maken die, vaak na verloop van tijd, alternatieve koersen onmogelijk maken. Die keuzes kunnen goed of slecht uitpakken en het is aan ons als natie om vervolgens om te gaan met de gevolgen: corrigeren of voortgaan op de ingeslagen weg.

 

Verkeerde afslag

Helaas bekruipt mij de afgelopen jaren meer en meer het idee dat wij als kiezers, net als onze media en politieke klasse, bij elke gelegenheid de verkeerde afslag kiezen. Als een paling die bewust een fuik in zwemt. Als een cavia uit de oude tv-quiz van Fred Oster die steeds het verkeerde pad kiest, waardoor hij almaar verder afraakt van het poortje met de hoofdprijs.

En vervolgens, om voor mij onbegrijpelijke redenen, zelfs wanneer de negatieve gevolgen overduidelijk zijn, slagen onze leiders er niet in om die fouten te corrigeren (of zijn ze zelfs daartoe niet bereid). Daarvan zijn voorbeelden te over. Laat ik u er twee geven.

 

Europese integratie

Een eerste voorbeeld: de almaar voortschrijdende ‘Europese’ integratie. Als kiezers hebben wij twee keer duidelijk aangegeven dat wij niet willen dat Nederland opgaat in een steeds grotere EU-staat: het referendum in 2005 tegen het Europese grondwettelijke verdrag en het referendum tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Eurosceptische partijen worden steeds sterker in ons parlement (zie ook de winst van FvD toen het campagne voerde tegen de EU) en zelfs in het Europese Parlement. Nederlanders bleven en zijn nog steeds overwegend tegen verdere overdracht van soevereiniteit naar de EU en zelfs voor het terughalen daarvan.

De VVD is onder druk van Mark Rutte weliswaar minder kritisch ten opzichte van de EU komen te staan, maar heeft tot dit jaar in de verkiezingscampagnes van vele (gewonnen) verkiezingen gepleit tegen verdere overdracht van soevereiniteit aan de EU, maar deed dat dan wel. De grotere oude partijen blijven dus maar meewerken aan verdere overdracht van nationale soevereiniteit, alsof er geen alternatief bestaat.

 

Immigratie

Een tweede voorbeeld: de almaar doorgaande immigratie. Op dit moment telt Nederland 17,5 miljoen inwoners. Dit dreigt op te lopen tot 20 miljoen, door immigratie uit niet-westerse landen. Deze snelle verandering van de samenstelling van de bevolking heeft gevolgen voor onze verzorgingsstaat en ons samenleven, vanwege te vaak gebrekkige integratie en de forse cultuurverschillen tussen autochtone Nederlanders en veel nieuwkomers.

 

Overbevolking

Daar komt bij dat de bevolkingsomvang het steeds moeilijker maakt om hoogwaardige natuur- en milieunormen te handhaven. Woningzoekenden, recreanten, boeren, vissers, ondernemers: allemaal concurreren ze om de steeds schaarser wordende ruimte. Die staat ook nog eens onder druk van milieunormen voor onder meer fijnstof, stikstof, PFAS en klimaatdoelstellingen. Die leiden tot bomenkap (voor biomassa of om zogenaamd natuurgebied te beschermen), verzet tegen windmolens en weilanden bedekt met zonnepanelen.

Het zijn overigens allemaal voorbeelden van problemen, die veroorzaakt of verergerd worden door EU-regels. Regels die onvoldoende rekening houden met de schaal van een klein dichtbevolkt land als Nederland. En die kortzichtig zijn geaccepteerd, overgenomen en geïmplementeerd door Nederlandse politici en bestuurders.

Toch blijven we maar meer mensen opnemen, alsof er geen alternatief bestaat.

 

Wat, als…?

Deze situatie aanschouwend vraag ik mij wel eens af: hoe zou Nederland erbij hebben gelegen als wij wèl verstandige regeringen hadden gehad met een visie om bijtijds de koers te verleggen? Als onze regeringen er wèl voor hadden gezorgd dat nieuwkomers onze taal en vooral de fundamenten van onze cultuur overnamen? Natuurlijk niet met opgeven van hun eigen gastronomie, muziek of culturele en religieuze tradities (mits die geen waarden propageren die strijdig zijn met de onze).

Als in ons onderwijs aan zowel kinderen van migrantengezinnen als onze eigen kinderen onze geschiedenis goed was onderwezen; met trots op de mooie dingen in de collectieve traditie waarin wij opgroeien? Zonder te vergeten dat wij dankzij die traditie de vooruitgang hebben geboekt waardoor wij nu zien dat in het verleden ook hier, net als elders in de wereld, zaken zijn gebeurd die we nu afwijzen.

 

Multicultureel drama

Als zowel in het onderwijs als in onze samenleving als geheel, in de media en het maatschappelijk middenveld, zonder complexen en compromisloos onze westerse, democratische, tolerante waarden waren uitgedragen? Als onze regeringen bijtijds hadden willen luisteren naar de deskundigen die al jaren en jaren waarschuwen voor de oplopende druk op de verzorgingsstaat en het multiculturele drama, als gevolg van ongecontroleerde kansloze massa-immigratie? Als zij die soort immigratie gewoon hadden gestopt? Desnoods door de Grondwet, wetten of (EU-) verdragen aan te passen of op te zeggen, als die het juridisch onmogelijk maken om het noodzakelijke beleid voor het welzijn van ons land te voeren.

 

Euro

Wat als onze regeringen oog hadden gehad voor het evenwicht tussen ons belang bij het lidmaatschap van de Europese Unie en de prijs die wij daarvoor moeten betalen, in geld en in politieke vrijheid en zelfbeschikkingsrecht? Wat als onze regering destijds net als die van Zweden of het Verenigd Koninkrijk had besloten niet halsoverkop mee te doen aan de euro? De hakken in het zand had gezet toen andere lidstaten schaamteloos de afspraken in het Monetaire Unie-verdrag schonden?

 

Uitzonderingen

Wat als onze regering net als Denemarken uitzonderingen had bedongen op belangrijke beleidsterreinen, waarop de Europese Unie het ons nu onmogelijk maakt om het beleid te voeren dat nodig is om urgente problemen in Nederland aan te pakken? Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof of migratie. Wat als onze regeringen, zoals nota bene in het regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte III staat, niet akkoord waren gegaan met nog meer macht voor en geld naar Brussel?

Stelt u zich eens voor in wat voor een Nederland u nu zou wonen als de cavia Nederland alleen al op deze twee terreinen zo’n twintig tot dertig jaar geleden een andere afslag had gekozen en aan de andere kant van de bak was uitgekomen bij het poortje ‘EU Opt Outs’ of ‘opzeggen VN-Vluchtelingenverdrag’?

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
58 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat nog steeds het meerendeel van de Nederlanders niet kan begrijpen dat de heersende politiek al decennia bezig is met het de Nederlandse samenleving toeduwen naar steeds meer polarisatie, segregatie, verarming, onveiligheid, micro-burgeroorlog en uiteindelijk echte burgeroorlog. Men begrijpt het niet, ook hoort men er nooit over, de grote media zwijgen er over, immigratie is culturele verrijking, islam is religie van de vrede, en heb je kritiek dan ben je al snel een nazi. Het betreft hier een megaontwikkeling die qua informatie erover steeds weer in de waan van de dag verloren raakt, die steeds weer uit de aandacht wordt weggedrukt, die beseft wordt door mensen die stemmen op PVV en FVD, enzovoort, maar die politieke partijen worden zorgvuldig uit de politieke macht weggehouden. Ook is het zo dat over 10 of 20 jaar het te laat is om er nog werkelijk iets aan te doen, omdat de islam dan dermate aan macht en electoraat gewonnen heeft, met massa-immigratie en grote gezinnen en massale financiele steun vanuit de Golfstaten, dat een correctie niet meer mogelijk is. Je zal dan zien dat enige stappen verder Nederland praktisch een kalifaat wordt. Of dat Nederland in de chaos die dan heerst een kolonie wordt van China.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Neef Jansen
Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

“Ook is het zo dat over 10 of 20 jaar het te laat is om er nog werkelijk iets aan te doen, …”

Ik denk dat ze dat wel weten. Je ziet het immers kilometers van te voren aankomen. Als ik mij probeer te verplaatsen in de positie van een globalistische plutocraat kan ik de volgende gedachtentrein opzetten. Om de nationale en christelijke identiteit af te breken, importeren we flink uit Afrika en het Midden Oosten, juist omdat deze mensen niets te zoeken hebben in een moderne, ontwikkelde westerse cultuur. Dat creëert sociale spanningen, angst en onzekerheid zodat wij minder tot geen georganiseerde tegenstand zullen tegenkomen wanneer wij onze globalistische 2030 Agenda uitrollen. Er bestaat het risico dat islam andere volken via de baarmoeder verdringt maar dat is niet echt een probleem omdat we toch snel tot bevolkingspolitiek zullen komen waardoor voortplanting alleen is toegestaan voor geselecteerde exemplaren. De rest wordt tot onvruchtbaarheid gevaccineerd. Daarnaast zullen er zoveel transhumanistische accesoires bij mensen ingebouwd worden dat de mens, zoals wij die nu kennen, onherkenbaar zal zijn. Ten slotte zal de opvoeding bij de ouders weggehaald worden waardoor onwenselijke ideologische input, van welke aard dan ook, uitgebannen wordt.

Kortom, er is geen islamprobleem. Er zijn een paar nuttige transitionele voordelen. Doorgaan dus!

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Waldemar
Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Een “Brave New World” dus.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Els

Nou, daar lijken we wel op af te stevenen. Vergeet niet dat Aldous Huxley het broertje was van Thomas Huxley, voorzitter van de Britse Eugenics Society. Daarnaast heeft hij zich verdiept in psychologie en psychedelica en hoe je mensen daarmee kunt controleren en sturen. Hij heeft niet alles in ‘Brave New World’ uit zijn duim gezogen, net zoals Eric Blair (aka George Orwell) als hoge ambtenaar in Azië uitstekend op de hoogte was van onderdrukkende praktijken en technieken.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Wat u zo schetst, dat is een dystopie die je alleen maar ziet in meest enge science-fiction boekjes. En dergelijk totalitarisme is dermate mensvijandig, dat het onhoudbaar is: het is moeilijk in te stellen, en het is moeilijk te handhaven. Persoonlijk denk ik dat het er naar toe gaat dat in Europa op vele plaatsen zogenaamde sharia-enclaves ontstaan, gebieden waar de islam de baas is, en vanwaaruit een soort van micro-burgeroorlog plaatsvindt gericht tegen de omringende moderniteit – je ziet dat nu al in Parijs bijvoorbeeld, en in delen Zweden, en de UK. Dit zal allemaal bestudeerd worden door steeds meer wetenschappers, en men zal er uiteindelijk op uit komen dat het probleem zit in de Koran, die namelijk het bevel bevat tot oorlog tegen alle andersdenkenden. Vervolgens zal men zich realiseren dat dit probleem onoplosbaar is, omdat de Koran absoluut en onveranderbaar is, en dat eigenlijk de enige uitweg daarin bestaat dat moslims massaal ex-moslim worden, dus weglopen uit de islam, vanwege dat zij inzien hoezeer gestoord destructief het is, en dat elk alternatief, christen, atheist, agnost, humanist, boeddhist, enzovoort, veel en veel beter is. Een dergelijke islamverlating is dan helemaal niet onmogelijk, althans die is nu al waarneembaar in Iran waar de jeugd massaal de gekte van de moordende moellahs vaarwel zegt. Toekomstig zullen we trouwens zeker te maken krijgen met steeds meer mogelijkheden van verbetering in de trant van ingebouwde chips en dergelijke, maar ik verwacht dat dat gepaard gaat met diepgaande discussies over de ethische kant ervan.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Maar denk je nu dat de verzamelde overheden dit niet in de gaten hebben? Na meer dan 30 jaar immigratiedebat. Denk je dat ze niet weten dat islam als opdracht heeft de wereld te veroveren? Denk je dat ze niet zien dat Erdogan het Ottomaanse Rijk wil heroprichten? Of denk je dat er een plan achter zit? Maw, zijn de overheden in alle landen van West-Europa een stelletje uilskuikens, of zijn ze kwaadaardig?

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Ze zijn kwaadaardig beste Waldemar.
Voorbeelden ten over.
Messentrekkende gelukszoekers worden vertroeteld.
Demonstranten met een andere mening als Rutte zijn knuppelobjecten.
Er is een tekort aan handhavers, boa’s en politie om de politiestaat in stand te houden.
Angst en tweedeling zaaien is een must voor Rutte.
September/Oktober 2021 invoering van de derde spertijd in Nederland.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Ik denk precies hetzelfde. Je zou misschien als derde optie kunnen geven dat de verzamelde politici prima weten wat er speelt, maar bang zijn om er wat van te zeggen. Anders zouden ze door de media in een sociaal isolement geplaatst kunnen worden gelijk Wilders. Waar ze weinig trek in hebben.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Zekers denk maar aan de kruiwagens en de netwerken altijd handig voor de kinderen en de rest van de familie.

Kijk maar naar de dikbetaalde baantjes die oud politici nu vervullen.
Ouwe jongens krentenbrood, Joop dekt Mina.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Zijn de overheden uilskuikens of kwaadaardig? Geen van beide. Ik denk dat we uitkijken op de synergie van globalisering, neo-liberalisme, relativisme, cultuurrelativisme, cultureel marxisme en multiculturalisme. En aldus werd de islam massaal naar binnengehaald, in de veronderstelling waarschijnlijk dat het een soort protestantse denominatie is, die net als het christendom zal weg seculariseren en veel atheisten en materialisten zal geven, of die anders onze cultuur komt verrijken. In de literatuur van Karen Armstrong verschijnt de islam als lief en vredevol en Mohammed wordt getypeerd als rolmodel voor de mensheid. Er zijn heel wat idealistische en nogal wereldvreemde deugmensen die dat geloven. Bijvoorbeeld Frans Timmermans zegt dat de islam al 2000 jaar bij Europa hoort, en er zijn nog veel meer van dit soort uitspraken. Het is deze vorm van krankzinnigheid waarmee culturen zelfmoord plegen. Hierover is heel goed te lezen in: Jared Diamond, ‘Ondergang’, en: Barbara Tuchman, ‘Mars der waanzin’. Het enige wat ons redden kan is groter realiteitszin, plus een veel beter ontwikkeld besef van de waarde van de moderne westerse en open (Karl Popper) samenleving.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Neef Jansen
Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

“En aldus werd de islam massaal naar binnengehaald, in de veronderstelling waarschijnlijk dat het een soort protestantse denominatie is”

Dat kunnen we gerust de uilskuiken variant noemen. En ik geloof het niet. In Eurabia beschrijft Bat Ye’or dat een Belgische priester (ben zijn naam vergeten) het immigratieplan heeft opgesteld. Hij moet geweten hebben wat islam is. Maar ook al zou het een vergissing geweest zijn, een inschattingsfout of kennishiaat, dan had dat nu inmiddels toch wel hersteld mogen zijn. Er is geen enkele reden om daar Europawijd halsstarrig aan te blijven vasthouden, tenzij het onderdeel van een groter plan is.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Heb je dat boek wel eens gelezen? Over Eurabia?

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Natuurlijk, maar lang geleden.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Ik vraag dit omdat ik niets kan vinden van een priester die die massa-inplanting van de islam in Europa gepland heeft. Rond de islam bestaat een gigantische leugenindustrie. Ook de islam zelf schijnt oplichterij te zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat de oprichter ervan waarschijnlijk nooit bestaan heeft en dat de Koran in een proces van eeuwen van herschrijverij ontstaan is en dat er tegenwoordig 30 versies zijn van die Koran. Verder is het mijn ervaring dat vooral linkse mensen heel snel op de kast raken bij islamkritiek. Maar goed, onderzoek wijst uit (Pew Research) dat op veel plaatsen in de islamitische wereld de moslims weglopen van de islam omdat men ontdekt, via vooral ook internet, hoezeer gestoord en mensvijandig het is. Misschien zijn uiteindelijk de laatste en meest fanate verdedigers van de islam te vinden in kringen van Groen-Links en D66.

Johan Cramer
Johan Cramer
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Ze zijn noch kwaadaardig, noch zijn het uilskuikens, maar ze zijn wel krankzinnig.
F. Nietzsche  :
“Gekte in een persoon is zeldzaam; gekte in groepen is de norm”.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Johan Cramer
trekdrop
trekdrop
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Een voordeel is dat de Westerse overheden niet alleen liegen tegen hun eigen bevolking; maar tegen iedereen. Die mooie deal uit de jaren ’70, immigratie voor olie, zal weinig betekenen nu we overgaan naar zonnepanelen en vogelverscheurende windmolenparken met goedkeuring van klimaatpaus Timmerfrans.

Een overname van fundamentalische moslims zou vallen onder een black swan event. Is het mogelijk? Ja zeker, maar het is niet het einddoel van de powers that be. Zonder olie hebben de wetten van de woestijn geen invloed en Europa staat nu niet bekend om haar voorraad natuurlijke bronnen.

Bovendien zou dat inhouden dat de hele Westerse wereld in elkaar gedonderd is; en zonder Europa en VS geen verdrag van Genève. Het stichten van het kalifaat is wat lastiger als niemand extreemrechts weerhoudt om flink huis te houden. 😉

Men weet dondersgoed dat vele vluchtelingen en migranten in ghetto’s eindigen. Dat komt momenteel goed uit want dan kun je de Nederlander lekker makkelijk slaan met een morele stok onder de noemer van “discriminatie” en “racisme”.

Wanneer het sociale kredietsysteem een feit is, wordt het pas echt een lol met fijne buurten als de Sharia driehoek. Het zou nl. vervelend zijn als jij, als brave witte burger, zomaar geen woning kunt vinden vanwege een “wrongthink”, behalve dan in een buurt vol culturele verrijking 😉

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  trekdrop

“Die mooie deal uit de jaren ’70, immigratie voor olie, …”

Aangenomen dat die deal nog altijd staat, betekent dat niet dat ze ook immigratie zonder olie hadden geaccepteerd? Mede gegeven het feit dat je olie en gas uit Rusland kunt afnemen, wat sinds 1989 minder problematisch is, samen met het opbouwen van kernenergie capaciteit. Ofschoon de club van Rome daar niet blij mee zal zijn geweest.

trekdrop
trekdrop
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Olie en gas aftappen van Rusland zou na de val van de Sowjet Unie inderdaad een goede keus zijn, ware het niet dat ome Sam dat minder fijn had gevonden. Bovendien hebben de beleidmakers geen last van Ismail Ilgun en zijn vriendjes.

Putin is nu al een doorn in het oog. Een lucratieve olie- en gasdeal met Europa had Rusland mogelijk nu de grootste economie ter wereld gemaakt. Of dat beter was geweest, is nog maar de vraag. Alhoewel in dat geval de oligarchen minder snel het gros van de productiecapaciteit aan China zouden uitbesteden en de macht in handen trachten te houden door middel van het debiliseren van de samenleving (“wokeness”).

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  trekdrop

Nou trekdrop, daar zeg je zowat. Newspeak en groupthink zijn ook al gemeengoed geworden, dus wat je hier stelt zou zeker waarheid kunnen worden. Niet dat we daar blij mee moeten zijn, maar de tekenen zijn er inderdaad en onmiskenbaar!

trekdrop
trekdrop
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Mieke Lubbers

De technologische vooruitgang, de ruime beschikbaarheid van voedsel en comfort, en de globarisering heeft ervoor gezorgd ervoor dat de verhoudingen in de maatschappij zijn veranderd. Er is minder behoefte aan fysieke of traditionele beroepen, zoals een boer of een ijzerwerker. De economische en politieke macht is verschoven naar het zakenleven, de gezondsheidszorg en de wetenschap. Deelnemers in deze sectoren vereisen andere competenties dan voorheen (verbaal intellect, interpersonale vaardigheden, computer logica tegenover fysieke kracht, daadkracht en kritisch denkvermogen).

Aangezien de “winnaars” van onze nieuwe maatschappij vaak fysiek zwakker en confrontaties schuwen, kiezen zij sneller voor het collectief. Dit leidt tot een grotere overheid die steeds meer vinger in de pap heeft en vertelt wat we wel en niet mogen.

Het animo voor het opnemen van alle immigranten, ook al is dit niet rationeel, is een van de gevolgen. Voor vrouwen zonder kinderen is het een vorm van surrogaatmoederschap terwijl de minder fysieke mannen een medestander zien (beiden voelen zich underdogs tegenover de fysiek sterkere mannen).

We zien nu met name de pushback afkomstig van de autochtonen die het spel niet meer kunnen meespelen: met name mannen die graag met hun handen werken of een beschermende rol bieden. Echter, hun manier van protest speelt de existientele angsten van de huidige “winnaars” in de kaart: de angst om fysiek overrompelt te worden. Daarnaast zal een maatschappij gebaseerd op traditionele waarden van pakweg 50-100 jaar terug moeite hebben om relevant te blijven binnen de huidige technologische wereld.

De sleutel in het overtuigen dat we alle partijen elkaar nodig hebben voor een vrije maatschappij.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  trekdrop

Bedenk wel dat tegenwoordig de grootste extreemrechtse beweging in Duitsland die van de Grijze Wolven is. En Erdogan komt geregeld in Duitsland om de Turken eraan te herinneren dat ze veel kinderen moeten krijgen en dat ze zich posities moeten verwerven van macht en invloed. Die Turkse wereld is ook in Nederland zeer prominent aanwezig. – We zijn zo naief, zo ontstellend naief. Zo lichtzinnig, zo amoreel lichtzinnig. – Ruud Koopmans begint tegenwoordig ook steeds meer waarschuwingssignalen af te geven. Het gaat niet goed. Het gaat mis. Het gaat mis mensen. – Het is dan te hopen dat er iemand in de politiek hoort wat-ie zegt. Want tot dusver wordt alles in die trant volhardend genegeerd.

trekdrop
trekdrop
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Klopt; aangezien Turkije van uiterst strategisch belang is voor NAVO, heeft Erdogan slim gebruik gemaakt door loyale volgelingen de Westerse maatschappij binnen te dringen. De lange mars door de instuties is niet alleen weggelegd voor Maxisten.

De vraag is echter of Erdogan zijn hand zal overspelen door aan te zetten op een revolutie of overname. Er zijn andere machten die belangen hebben in de Westerse wereld. De globalisten, China en de Golfstaten bezitten vastgoed, laboratoria en andere high-tech facilities. Zij zullen het minder fijn vinden als hun vermogen verdampt wanneer de nieuwe sultan uit grootheidswaanzin een kalifaat wilt stichten.

Er zijn er een aantal feiten waarom een dergelijke overname een slecht idee zou zijn:
– Niet-Westerse allochtonen nemen vaak hele buurten over; in het geval van een guerrila oorlog zullen er vele slachtoffers vallen
– Turken in Nederland en Duitsland genieten net zo goed als de autochtonen van comfort: 1 op de 3 Turken is te dik. Wie gaat de oorlog voeren?
– Het Turkse leger is erg sterk, maar er zijn ook interne conflicten zoals de Koerden, de Gülen partij en volgers van Ataturk.
– Een verzwakt Westen is niet alleen doelwit voor Turkije. Rusland zou mogelijk een aanval op de Baltische staten overwegen.
– Zolang de globalische “woke” kerk de scepter zwaait, is de tactiek van infiltratie en leegzuigen van de economie d.m.v. subsidies, kinderbijslag en vluchtelingenverdragen effectief. Teveel lawaai en het politieke klimaat zou zomaar eens kunnen keren.

Erdogan boert op het moment erg goed met zijn infiltratie. Hij kan pronken met zijn macht en strategische ingenuiteit in het binnenland en bij zijn volgers en houd de Westerse leiders in zijn greep door te dreigen met escalatie.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Geloof me, Erdogan is niets. Zijn land is van strategisch belang, maar dat maakt het geen sterk land. Een sterk leger? Jazeker! Maar zonder steun vanuit Washington, Moskou en de NAVO zijn ze niets. Erdogan speelt de strategische positie van Turkije handig uit, aan alle kanten van het spectrum. Hij bindt zich aan niemand, terwijl iedereen zijn vriend wil zijn. Dat maakt hem zowel sterk als zwak, een pure profiteur. En veel Turken volgen geen zwakke leider.

Er zijn wereldwijd legio Turken, waarvan velen zouden willen sterven voor de Turkse eer. De toekomstige leider die hen weet te verenigen en mobiliseren, dat is degene waar we bang voor moeten worden.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ik vrees meer de wanen die met echt ontstellend grote en wereldomvattende rijkdom, plus dehumaniserende en mensverachtende totalitaire drang, de planeet naar hun hand willen zetten. Het betreft dan maar een paar honderd personen en instellingen, die stap voor stap de wereld kneden naar hoe zij het hebben willen. En het lijkt er op dat deze waan zal leiden tot een dystopie die voorbeeld bij uitstek is van wat Karl Popper beschrijft in zijn ‘The Open Society and its Enemies’, en wat je verder zoal aantreft in de vertellingen van George Orwell, Aldous Huxley en Hannah Arendt. Deze mensen liggen geen moment wakker van Erdogan of anderszins Turkse avonturen.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Dat zijn geen wanen, dat is werkelijkheid. Maar onderschat de Turken niet. In veel landen oververtegenwoordigd, vaak tot in hoge kringen. En regelmatig ligt hun loyaliteit niet bij hun huidige land maar bij Turkije.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ik heb het over de RotschildSorosKoudenhoveKalergie-Inspanning om de Europese natiestaten en cultuur op te lossen met massa-immigratie en onder te brengen in een steeds dwingender EU. Ik vraag mij af of die inspanning zich ook een keer gaat richten op Turkije. Dat land krijgt dan te maken met dwangmatig opgelegde migratie vanuit in principe heel de wereld.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer goed geschreven en zo herkenbaar. Onze overheid heeft onze belangen als volk verkwanseld en blijft dat al maar door doen.
Zeker getuigt het ook van wansmaak wat Femke Halsema deed met haar excuses aan de Antillianen en Surinamers die al hun hele leven in NL leven en alle kansen kregen die er maar te krijgen zijn en deels ook door ons NL belastinggeld worden onderhouden en wiens nazaten al veel overlast in de criminaliteit veroorzaakten.
Geen woord van kritiek tegen Akwasi wiens voorouders slavenhandelaren waren.
Ook geen excuses aan de Nederlandse bevolkingsnazaten van de armen die altijd als een soort slaaf in NL ook werkten in dienst van de elite. HOE DURFT ZIJ DIT ? Hoe dik is de plank die zij voor haar kop heeft? Schandalig, mevrouw Halalsema.
Lees briefje van J@n van vandaag. Dat gaat ook over zo’n schandaalvrouw die helemaal lyrisch doet over die excuses. Om van te braken. zo’n zever presentatrice van de NPO Lara Rensen. Lees maar, maar wel een braakbakje er bij houden.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Marien
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Mensen zoals jij Halsema spelen de moralisten waar het volk naar moet luisteren en de consequenties van hun acties in praktijk verwerken terwijl zij zelf in hun elitaire rol geen last van zullen hebben.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Mensen zoals Halsema en niet jij Halsema.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

U bent terecht boos over de excuses voor iets van tweehonderd jaar geleden aan de Surinamers en Antilianen die veelal door huidige generaties Nederlanders onderhouden worden en alles straffeloos mogen doen zoals die Akwasi nazaat van slavenhandelaren. Bij beschaving hoort zelfkritiek maar die zul je van de kleurlingen nooit horen.

Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Zij vernedert zichzelf door zich te verontschuldigen voor iets waar zij (en haar tijdgenoten) part noch deel aan hebben gehad.
Afijn, de eerste aanzet tot herstelbetalingen is gezet. Want daar gaat het uiteindelijk toch om?
Wanneer volgen de excuses en bijbehorende herstelbetalingen van Akwasi?

trekdrop
trekdrop
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Wellicht een geruststelling is dat dit alles een holle overwinning is voor onze zwarte medemens.

De overheid is er op uit om zwarte Nederlanders te infantiliseren. Het is helemaal niet de bedoeling dat Surinamers, Antillianen en Afrikanen hun traumatische verleden overwinnen en achterlaten. Dat zou nl. er toe kunnen leiden dat zij zelfstandig hun geluk in het leven vinden. Dat mag natuurlijk niet; alles is schuld van witmang!

Wanneer er daadwerkelijk sprake is van het racisme waar Nederlanders zich volgens de status quo zich elke dag schuldig aanmaakt, dan is het opeens oorverdovend stil aan de kant van links. De treiteraars van de zwarte ijswinkeleigenaresse Gilly Emanuels waren de ideale dader: blank, man, autochtoon. Maar mevrouw Emanuels verdiende haar eigen brood en kwam voor haar zelf op; dat kwam haar duur te staan.

Zolang men geld kan aftroggelen bij welgestelde Nederlands voor het spekken van de staatkas en de bankrekening van NGO-directeurs, zal het niet snel verkeren. Bovendien is het extra fijn dat een deel van de schuldboete terecht komt bij de beroepsslachtoffers. Dankzij de vele onvermijderlijke status en impulsaankopen hoeft men niet bang te zijn dat zij kapitaal opbouwen en een bedreiging vormen voor de top.

Het kan overigens erger. Ik ben half-Iers. 700+ jaar onderdrukking en kolonisatie is dankzij Facebook factchecker een racistische mythe van alt-right. Als ik het lichtend voorbeeld van onze nieuwe Nederlanders zou volgen, zou ik me direct aanmelden voor IRA. Helaas blijken die, ondanks de vele versplinteringen, keer op keer voor hetzelfde marxistische, communistiche verhaal te vallen. Ik denk niet dat zij mijn aanwezigheid zullen apprecieren. 😉

Kees
Kees
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als ik dit verhaal lees denk ja mensen die nu klagen over immigratie hebben hier toch zelf voor gekozen .
Dan had u niet op Vvd D666 GL PvdA moeten stemmen..
Want u wist van te voor hoe deze partijen in elkaar steken.
Als u op Wilders had gestemt hadden we dit probleem niet gehad .
Maar nee u gaat niet voor de eerlijke grote mond van Wilders.
U bent gegaan voor de zoete broodjes en mooie leugens .
Ja dat moet u nu op hete kolen zitten .
Nou niet meer huilen he
Deze partijen gaan u straks veel geld kosten.
U spaargeld bent u straks kwijt aan deze milieu gekken.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Kees
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Men is bang voor eigen waarheid uit te komen zoals in elke dictatoriale land.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Gisteren las ik op de internet dat door een foutje van de ambtenaren krijgen 2000 asielzoekers verblijfvergunning. Straks nog familie hereniging en dan komen wij weer een paar duizend woningen tekort. Dan moeten wij op de snelweg inmiddels 50 rijden en uw eigen kinderen mogen nog langer op een woning wachten. En op wie wordt er gestemd? De partijen die dit mogelijk maken.

Friese camnadees
Friese camnadees
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Inderdaad Kees
Dit hele verhaal is een open deur open doen: U weet/wist dit al jaaaaren
Maar ja toch maar door blijven blaten, misschien gaat er dan toch iets verbeterd worden, he

This is pure wishful thinking, based on NOTHING

The whole situation in your holle land is SELF created and NOBODY does anything about it to stop this self destruction

Eea is oa Het resultaat van overheden die alle verantwoordelijkheden in uw leven hebben afgenomen: van wieg tot graf

Als Lemmingen opweg naar de afgrond

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Helemaal correct Kees, NL heeft gekregen waar ze voor gekozen heeft “Ondergang” niets meer of minder. Rechts zijn in NL is bijna strafbaar. De indoctrinatie sinds de jaren 80 heeft gewerkt, en heeft zijn vruchten afgeworpen, de goedmens is gecreëerd. Als je PoliCor bent mag je meedoen, als je realistisch bent een nazi, islamofoob of racist. NL is al jaren dood, morsdood. Waar de minderheid zich aan stoort moet de meerderheid inleveren. Dit is geen democratie maar dictatoriale onderdrukking. Er is geen weg meer terug als we in de EU blijven.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het kleine land Nederland was ooit groot met haar wereldse bezittingen. Dat is verleden tijd maar de wil om groot te zijn is niet verdwenen. Landen inpikken is er niet meer bij dus wil Nederland leidend zijn in andere feiten die op moment overheersen door deze op te kloppen. Zoals gebruikelijk de beste jochie van de klas of roomser dan de paus zijn. En dat terwijl Nederland alle nationale beslissingen uit de handen heeft gegeven aan de VN en dus niets te vertellen heeft. Resteert allen om nog beter te zijn
dan de VN zelf. Het doet mijn denken aan de brave soldaat Švejk die alle bevelen van zijn meerderen braaf uitvoerde met nog eigen schepje bovenop om nog beter te zijn dan gevraagd werd. Hij deed het natuurlijk om de idioterie die hem opgedrongen werd belachelijk te maken. Hier verschilt Nederland van de brave soldaat Švejk maar ongewild blijft het wel belachelijk. Het gevoel dat Nederland dicteert de wereld. Intussen wordt het land overvol met diverse afwijkende culturen en windturbines ten koste van de leefbaarheid en natuur. De diverse linkse activistische stromingen nemen toe en beïnvloeden het leven van de burgers. De vrijheid van meningsuiting is niet meer voor iedereen weggelegd. Het begint al op lagere scholen met hersenspoeling door linkse ideeën zoals gender toestanden, diversiteit, klimaat etc. en later vervolgd op de universiteiten die helemaal alleen de nieuwe taal spreken en niets anders toestaan. De politiek bepaalt en niet de kiezer die als machteloze figurant neergezet wordt. Alle huidige problemen zijn te wijten aan de enorme overbevolking van de aarde, de enige maar onbesproken probleem want discriminerend. Voor verstandige regeringen zijn verstandige mensen nodig die zich niet laten uitleveren aan de corrupte VN geleid door activisten.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Zeer goede reactie Ni28

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Dank u.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Inderdaad helemaal met Marien eens, zeer goede reactie Ni28.
Die soldaat ken ik niet, maar mijn lichting was 58-3 en de opbrengst per dag als Fuselier was, 0,90 cent per dag.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Het is een roman figuur van de Tsjechische schrijver Jaroslav Hašek en het speelt zich af voor en tijdens de eerste wereldoorlog in de toenmalige Oostenrijks-Hongaarse monarchie. Maar het past in elke tijd ook de huidige. Het is echt lachen hoe die eenvoudige mensje zijn meerderen te grazen neemt. Het is ook in het Nederlands vertaald. Een van mij voormalige collega’s lachte zich rot dus de vertaling zal goed zijn.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
Louis Moons
Louis Moons
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Correcte evaluatie van het gedrag van de huidige politieke verantwoordelijken die voortdurend hun horigheid aan Europa en zijn totalitaire, niet eens rechtstreeks verkozen, leiders telkens weer belijden. De reden is even simpel als duidelijk: de politieke mandatarissen beogen vooral een toffe job voor zichzelf in de Europese moloch of haar randorganisaties.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Louis Moons

Inderdaad Louis Moons, je laatste 2 regels slaan zeker de spijker boven op zijn kop.
Plat Hollands, ze hebben schijt aan jou en mij.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De afslag die mijns inziens de genadeklap voor nederland is geweest, is voor ons genomen door volkert van der graaf en zijn opdrachtgevers.
Er zijn maar enkelingen + wat nuttige idioten nodig om complete volken naar de afgrond te voeren, dat is wel gebleken. Zie ook mark en hugo.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wanneer steeds meer afwijkend gedrag als normaal wordt geaccepteerd, dan zal ons Nederland nog sneller afgebroken worden.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“hoe zou Nederland erbij hebben gelegen als wij wèl verstandige regeringen hadden gehad met een visie om bijtijds de koers te verleggen?”
Ik begrijp waarom deze vraagstelling in het stuk past, maar…
Volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving vindt al 30 of meer jaar lang een meerderheid van 80 % van de Nederlanders dat dit land TE VOL is.
Maar ze stemmen niet op partijen die tegen immigratie zijn.
De vraag zou dus moeten zijn:
“hoe zou Nederland erbij hebben gelegen als DE KIEZERS wèl OP ANTI-MIGRATIE PARTIJEN hadden geSTEMD met een visie om bijtijds de koers te verleggen?”
Want een regering is de uitkomst van verkiezingsuitslag.
Er is altijd pro-migratie gestemd. Dus is het logisch dat er pro-migratie regeringen komen, die vervolgens pro-migratie beslissingen nemen.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

ja, dat is wel helemaal waar. En ook Kees hierboven heeft gelijk.
Het is wel onbegrijpelijk dat de pro EU partijen en pro immigratie partijen de meeste stemmen kregen.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Jarenlange hersenspoeling werpt haar vruchten af.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Er zou toch een nieuwe stijl politiek komen vanuit de D66 hoek van Kaag. Voor 200 euro mag je de regels overtreden. Je mag liegen als je maar betaald. Zo krijgt Rutte een volwaardige partner bij waarbij hun wegen niet zullen scheiden.

Kees
Kees
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

In de politiek van Rutte kost het hun niks .
Toeslag affaire we geven ze een stuiver en alles is weer goed
De burger betaald voor hun criminelen activiteiten.
Met liegen kom je heel ver maar u ziet ik betaal 200 dan ben ik er van af .
Het zelfde met meneer justitie die de regels over trad met zijn bruiloft
We doen een schenking
En we schaffen gelijk de regel af als boven het bedrag komt geen strafblad .
Zo werkt onze politiek
Liegen regels maken die voor hun het beste uitkomen.
De overheid is niet je vriend maar je grootste vijand

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Kees
top of flop
top of flop
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ken ambtenaren, die niet uit ideologische motief naar Brussel zijn afgereisd. Ze werken graag mee aan uw ondergang, als zij maar tot de nieuwe bovenklasse gaan behoren.

Nyong
Nyong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zou ik bij het plaatsen van mijn reactie “Ouwe Koeje uit de Sloot Hale”???
Na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 hield (las ik ergens) Willem Drees (paatje) op 29 december een nieuwsjaarrede gericht aan alle landgenoten overzee. Daar werd door hem verkapt verteld hoe het men hen daarginds was gesteld. (aangepast citaat uit de Fabeltjeskrant). Waarde Landgenoten overzee, waarvan velen onder u niet geboren zijn in ons landje aan de Noordzee, wij kunnen u verzekeren dat wij ons te allen tijde met u ZÉÉR verbonden zullen blijven voelen.
Maar . . . die landgenoten overzee waren niet gek. Die begrepen dondersgoed wat “paatje” daarmee bedoelde te weten BLIJF AJB DÁÁR. Het is hier al VOL VOL VOL. Dat werd later ook herhaald door Juliana de oma van . . . .
Zwarte Piet is inmiddels not done. Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht mag niet meer. Daarvoor geldt wel In naam van de Linksen LAAT WAGENWIJD OPEN DIE POORT. Schenk die zielige vluchtelingen een dak boven hun hoofd en laat ze niet verhongeren. Waar de financiën vandaan gehaald worden is bekend. Komt erop neer dat wij onze eigen ondergang aan het financieren zijn.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sinds Joop den Uyl als Minister van Economische Zaken, de ongebreidelde stroom gelukszoekers heeft aangemoedigd en de pot met goud voor deze figuren rijkelijk heeft gevuld, is Nederland afgegleden naar een Ondemocratische maatschappijvorm.

Links heeft de macht gegrepen en is begonnen met het door Links laten vullen, van alle stoelen op belangrijke plaatsen in onze maatschappij structuur.
Kijk simpelweg maar de politieke voorkeur van de Burgemeesters.
De rechterlijke macht die zich door Links heeft laten gijzelen.

Het demoniseren en afzeiken van anders denkenden, is door Links gemeengoed geworden en wordt door het gezag ondersteund.

Dit Linkse Nederland is op sterven na dood.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland is een aantrekkelijke land voor migranten uit Afrika en Asie. Mensen uit die landen mogen hier ongestraft in het openbaar roepen dat zij zwarte Pieten vermoorden(Akwasi) terwijl een blanke autochtone man(Wilders) veroordeeld wordt als hij deze mensen kwijt wil. Het zegt genoeg over huidige politiek en rechts systeem.

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Interessant gegeven en ik denk dat we allemaal heel veel beter af zouden zijn, maar helaas….en het einde is nog niet in zicht 🙁

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Mieke Lubbers

Nog aanvullend: aangezien de consequenties mijlenver zichtbaar zijn en ook de referenda duidelijke taal spraken, kan ik niet ontkomen aan het beeld dat de regering de EU-agenda uitrolt ONDANKS wat het volk vindt. Door alles rechts van hen uit te sluiten is de VVD de enige “rechtse” partij die over is en daardoor steeds verkiezingswinnaar terwijl ze vervolgens niet doen wat ze tijdens de verkiezingen beloven en doorgaan met immigratie en EU. Het kan niet anders dan dat de federale EU er MOET komen en daarom is het van belang dat naties en de herinneringen en emoties eromheen moeten worden uitgegumd en dat gaat nu eenmaal het beste met op grote schaal toelaten van volk wat geen binding met die naties heeft. Klaar!

Klaus
Klaus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ook een verduidelijking vanuit de VS. https://unherd.com/2021/07/how-the-democrats-fell-for-mussolini/

58
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x