Beweegt Nederland richting dictatuur?

Vrijheid burger steeds verder in het nauw

 

Ik loop al een tijdje rond met een knagend gevoel zonder dat ik er direct de vinger op kon leggen. Deze week wist ik er opeens woorden aan te geven. Zonder dat ik ooit in een totalitair land heb gewoond denk ik toch dat dit het is: ik voel me onderdrukt. Nu is het te makkelijk om mee te bewegen op de golven van mijn gevoel. Een rationeel en feitelijk perspectief mag daarom niet ontbreken.

 

Dictatuur

Meestal gaat het instellen van een dictatuur gepaard met bloedvergieten om de machtsovername te bewerkstelligen. Als die eenmaal een feit is, volgt een periode van onderdrukking van de bevolking, van onderwerping aan ‘de winnaars’, de hoogste macht. Die schrijft strenge leefregels voor aan de burgers en laat de vrijheid in het niets verdwijnen. Ook wordt verandering van de macht onmogelijk gemaakt, door een autoritaire rechtsvorm te installeren.

Nee, gelukkig is er vooralsnog geen fysieke of gewelddadige onderdrukking in Nederland, geen bloedvergieten. Op dat terrein gaat de vergelijking mank, maar bewegen we ons niet langzaamaan naar iets wat je als een dictatuur zou kunnen beschrijven? Misschien kun je ook een dictatuur bewerkstelligen zonder fysieke dreiging of geweld? Een subtiele onderwerping aan een vreemde macht zonder dat er bloed vloeit. Leven we in een autoritaire democratie?

 

Aan de zijlijn

Nederland is onderworpen aan de supranationale macht van de EU. Op kernzaken zoals grensbewaking, nationale veiligheid, handel, doet de mening van Nederland er niet toe. Globalisten betogen dan wel dat Nederland onderdeel is geworden van een groter geheel en daarbij zijn invloed kan aanwenden op het totale beleid. Maar deze week zagen we iets heel anders: Nederland staat gewoon aan de zijlijn van iedere onderhandeling. Frankrijk, Duitsland en in mindere mate Italië maken de dienst uit. En Rutte gaf het zelf toe: “Ik ben twee keer verrast tijdens de onderhandelingen“. Wij, Nederland, doen er niet toe.

 

Daarnaast deed Nederland woensdag een verzoek aan de EU om opnieuw een visumplicht in te stellen voor Albanezen (vanwege veel criminaliteit), maar dit werd door Brussel bot geweigerd. Ook hier hebben we niets in de melk te brokkelen en dan gaat het nota bene over ons eigen land.

 

Parijse agenda

Ondertussen volgt Nederland kritiekloos de Parijse klimaatagenda, waarbij de belastingdruk verder zal stijgen en de koopkracht van mensen verder zal afnemen. Hierdoor kunnen steeds minder Nederlanders op vakantie. De vrijheid van het reizen wordt ingeperkt door het graaigedrag van de overheid. Het doet mij denken aan de middeleeuwen, toen horigen gelden afdroegen aan hun landbezitter en hun gebieden niet mochten verlaten.

En steeds verder probeert de overheid achter uw voordeur mee te kijken. Op termijn wordt er ook ingegrepen in uw persoonlijke energievoorziening door het afsluiten van uw gasaanvoer. En bovendien mag u wellicht buiten ook geen hout meer stoken of uw BBQ aansteken met houtskool. De overheid verstrekt klimaatdictaat na klimaatdictaat.

 

Censuur

Iedere avond vertelt de staatsomroep wat belangrijke thema’s voor ons moeten zijn. Geen feiten over de toedracht of oorzaak van jihadistisch criminaliteit (bijvoorbeeld: wat stond er op de demper van Gokmans pistool?), wel apocalyptische teksten over klimaatverandering, politiek-correcte verhalen over diversiteit en de EU wordt steevast toegejuicht.

Tegelijkertijd probeert Bigtech (Twitter/Facebook/Youtube) ons denken te sturen door een bepaald type mening te censureren en een ander type door te laten. Waar je elkaar vroeger gewoon onvoorwaardelijk een bericht kon sturen, via de in de wet verankerde carrier PTT-Post, maakt nu de anonieme carrier zomaar naar eigen goeddunken bepaalde onwelgevallige brieven ‘zoek’.

 

Verschraling

Feitelijk gezien geselt Nederland zijn bevolking met een snoeihard verschralend belastingbeleid, in combinatie met een wildgroei van betuttelende regels. Waar een een-verdienend huishouden voorheen lekker op vakantie kon, ontbreken nu de financiën om weg te gaan en mocht dit gezin dan in hun eigen tuin een gezellige avond willen organiseren, dan lopen ze nog de kans op een boete voor illegale houtstook ook.

 

Monisme

Onder het mom van de democratische rechtsstaat lijkt alles netjes te verlopen, maar de checks and balances voor de gescheiden machten ontbreken totaal. Er is sprake van monisme: de regeringspartijen in het parlement en het kabinet zijn het per definitie met elkaar eens. Wat onafhankelijke instituten hadden moeten zijn – zoals het PBL, CPB, CBS en het WODC – blijken simpele verlengstukken van de politiek en zelfs de rechterlijke macht kent zijn politieke belang. We zien dit overduidelijk in het Wilders-proces.

En wat dacht u van de subjectieve ‘willekeur’ van de veroordelingen? Wel blokkeerfriezen pesten, maar als iemand met een mes Wilders iets wil aandoen, volgt vrijspraak.

 

Samengevat

Resumerend kunnen we spreken van:

  • financiële onderdrukking door stijgende belastingdruk;
  • persoonlijke onderdrukking door toename van overheidsregels achter de voordeur;
  • sturen van het denken van burgers door de overheid;
  • invoeren van censuur door Bigtech;
  • afbraak van de democratische rechtsstaat door disfunctionerende Trias Politica;
  • kaalslag van de nationale soevereiniteit door machtsoverdrachten aan de EU.

Als je heel diep nadenkt over de afkalving van de persoonlijke vrijheid die bovenstaande feiten teweeg brengen, kan je bijna niet anders concluderen dan dat we bewegen in de richting van een dictatuur. Ik denk dat mijn knagende gevoel voorlopig blijft.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
74 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is de dictatuur van het hellende vlak. Natuurlijk moet de overheid belasting heffen, maar 40% direct en 20% indirect is veel (gecombineerd 52%) en waar stopt het? Natuurlijk moet BigTech iets doen aan bepaalde uitwassen, maar hoe ver moeten ze gaan in het tegemoetkomen van SJW en anderen die gezond kritisch denken proberen te smoren? Natuurlijk moet de rechtsstaat behouden blijven, maar hoever moet je gaan in het opvangen van migranten onder het mom van vluchtelingenverdragen, zeker als een holocaust-bewust Duitsland aan de knoppen draait? Natuurlijk zijn moslims ook min of meer gewone mensen, maar hoe ver moet je gaan om hun door indoctrinatie en dwang gedreven systeem te laten voortwoekeren? Natuurlijk moeten multinationals gewoon belasting betalen, maar hoever moet je gaan met hen tegemoet te komen in een geglobaliseerde wereld? Natuurlijk moet een land bestuurd worden, maar hoever moet je gaan met het te grabbel gooien van het democratische debat? Het antwoord op al deze vragen is dat het te ver is gegaan en dat we de controle kwijt zijn. Zoals Pogo al zei: “We have met the enemy and he is us.” Het behouden van de controle is geen eenvoudige zaak, maar het loopt nu sluipenderwijs uit de hand. Als daarop gewezen wordt kiest men voor het cordon sanitaire, zodat het sluipende proces nog langer voortgezet kan worden. Business as usual krijgt zo op termijn zeer onwenselijke gevolgen en vrijwel iedereen ziet het gebeuren en verergeren. Het kritische debat moet terug naar het centrum. Helaas hoeven we van de Merkels, Macrons en Ruttes in deze wereld op dat punt niet veel te verwachten.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

klopt als een bus.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Ben het grotendeels met je reactie eens, alleen waar ik moeite mee heb is dat je moslims ook normale mensen vind. Gebleken is allang dat dat niet de waarheid is. Zelf heb ik ook steeds meer het gevoel dat als je als Nederlander een regel overtreed de straf vaak niet mild is. Buitenlanders in dit land kunnen alles ongestraft doen. Kijk maar naar de vele fraude zaken van hun. Dat gaat allemaal gewoon door,heb nog nergers gelezen of gehoord dat er mensen opgepakt zijn die de zaak zo belazerd hebben in dit land,waar de belastingbetaler weer voor op mag draaien. Als Nederlander heb je daar niet eens de kans voor gezien de strenge controle. Je kan het draaien en keren zoals je wil,wij staan altijd al onder druk van de overheid met regels en wetjes overal van, en al die dingen beginnen met de dag meer op een dictatuur te lijken inplaats van een vrij Democratisch land,waarbij je steeds vaker het woord Democratie niet eens meer kan gebruiken omdat het niets meer met Democratie te maken heeft.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marjo012

De normaliteit van moslims wijkt af van de normaliteit van de autochtoon. Dat is op zich normaal, mits het zich binnen een bepaalde bandbreedte afspeelt. De mate van speling in de bandbreedte wordt bepaald door de ontvangende samenleving. Daarbij kan niet op elke slak zout gelegd worden. Fraude, criminaliteit, en ander asociaal gedrag liggen gevoelig, want dan blijkt zoals u terecht opmerkt dat de door de overheid van de ontvangende samenleving opgelegde regels meer toestaan aan nieuwe of tijdelijke nederlanders dan aan de oorspronkelijke inwoners. Ook dat kan nog normaal gevonden worden ook al doet een dergelijke ongelijke behandeling wel ernstig afbreuk aan het algemene rechtvaardigheidsgevoel. Dat wordt verergerd door mainstream media als de NOS. Als er zich tussen 5000 oranje fans in Lyon een strak om het haar gebonden hoofddoekje bevindt dan gaat de NOS er onmiddellijk op af om aan te tonen dat fundamentalistische moslims ook van oranje houden. Zo ontstaat de indruk dat de ongelijke behandeling waar oorspronkelijke bewoners onder lijden opzettelijk wordt versterkt. Je zou haast vermoeden dat een dergelijk ‘oranje’ hoofddoekje bij NOS of de overheid of de moslimbroederschap op de loonlijst staat. De rechterlijke macht, politie, burgemeesters, UWV en de rechterlijke macht versterken die indruk. Hoog tijd dat die indruk door maatregelen in de niet-communicatieve sfeer wordt weggenomen. Geen woorden maar daden.

Angelique
Angelique
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Je hebt er een volger bij.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als mijn gevoel mij, keer-op-keer, zegt dat NL naar een dictatuur afglijdt, dan ben ik geneigd om mijn gevoel te volgen. Nederland is al járen op weg naar een dictatuur.
Referendum afgeschaft, een z.g. Sleepwet ingevoerd waardoor iedere inwoner kan worden bespioneerd, honderdduizenden z.g. “vluchtelingen” worden binnengeloodsd tégen de wil van een groot deel der bevolking, politieke partijen met miljoenen kiezers worden genegeerd, de “leiders” hebben de mond vol over CO2-uitstoot maar verhogen het aantal vliegbewegingen van Schiphol en openen zelfs een, geheel overbodig, vliegveld Lelystad, zónder de bevolking te vragen worden miljarden euro’s in de EU gepompt, zelfs worden ónze pensioenpotten aangesproken voor dezelfde EU met z’n verkwisting o.l.v. een doorlopend bezopen “leider” en een aantal slippendragers w.o. Pinokkio Rutte en Franske T.
Elke weldenkende Nederlander weet dat dit landje onderweg is naar totale dictatuur, mogelijk niet volledig vanuit den Haag maar wél vanuit Brussel en/of Straatsburg.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

ja, goed weergegeven. als je al die gebeurtenissen zo achter elkaar ziet staan is het patroon best duidelijk. De overheid doe ALLES om de burger klein te houden en gaat tegen diens wens in en wil ook beschikken over diens pensioengeld. De AOW leeftijd drastisch verhoogd zodat er maar meer mensen om zeep zijn voordat ze AOW gerechtigd zijn. tja, als je veel inactieven binnen haalt kosten die natuurlijk bakken met geld. Dat moet ergens vandaan komen, he?

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Ik vergat nog één belangrijk aspect van de a.s. dictatuur c.q. totale controle over de burgers.
Nog héél even mogen contante betalingen tot € 25.000,= worden gedaan, binnenkort wordt het max, contant te betalen bedrag € 3.000,=.
Volgens de “overheid” is de reden hiervan : het voorkomen van witwassen van crimineel geld.
Ik geloof hier geen hout van !
De “overheid” wil nu óók een totale controle over uw én mijn portemonnee.

Hennie
Hennie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Goed gezien marien. Alles moet door de overheid onder controller gebracht worden.Je moet sabbelen tot je om valt en mag je daarna ook nog in de komt laten schoppen. Wat waren ze toch blij toen de muur tussen de beide duitslanden viel. Waar zijn die stasi’s gebleven van toe? Of de Volkspolizei. Zelf heb ik het idee dat ze nog steeds in een lada rondrijden.Hoewel ze zullen zich nu wel in duurdere auto’s verplaatsen.Dat wat ze na de val van de muur hebben afgebroken bouwen ze nu weer op . We zitten in het zelfde systeem als toen de DDR ‘ers.
Wetten om burgers afteluister.Wetten om zonder aanleiding een inval te plegen.(razzia) De bevolking mond dood maken door het referendum af schaffen ! Manipulatie van hier tot ginder. En noem maar op . Ze gaan in de toekomst nog veel verder.Ze gaan het onderlinge vertrouwen onder elkaar kapot maken. Net als toen in de DDR of andere communistische landen of waar dictatuur is.Zo worden we plat gemaakt en weet niet meer met wie je het te doen heb en of je hem of zij nog kunt vertrouwen. Het liefst hebben ze dat je met 67 omvalt. Je bent economisch niet meer rendabel. We krijgen straks nog het euthanasie parket van cz.

Walter
Walter
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Wij kregen saampjes 1.1kg vragenlijsten toegestuurd in Nieuw Zeeland of we een “postzegelverzameling” hadden meegenomen tegen welke waarde. Dit als voorbeeld in de 1.1kg gevraagde info.
Bijna komisch of toch een beetje veel dictatuur…
Regards
From downunder
Walter

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Walter

@ Walter.
Het is volgens mij niet bijna komisch hetgeen u is overkomen, maar gewoon hilarisch. Eigenlijk betreft het hilarische dictatuur, uitgevoerd door een landje dat over de hele wereld blert, “Wij lopen met ongeveer alles voorop mensen’.
Dit wordt zó vaak geroepen dat het volledig ongeloofwaardig is geworden.
In Nederland heerst een groeiende dictatuur, dat weet bijna elke Nederlander..
Ik wens u veel woon- en leefplezier in Nw.Zeeland.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Walter

Walter, Nieuw-Zeeland, niet gerelateerd aan dit artikel, maar recent vond een moslim aanslag plaats in Ceylon en daarvoor de aanslag OP moslims in Nw-Zeeland. Wat ik ‘zag’ , was een socialistische PM van Nw-Zeeland als moslim ‘knuffelaar’, etc. Met een beperkt gevoel van sympathie voor de moslim slachtoffers heb ik me behoorlijk geeergerd over het gedrag van de PM, ook om haar doodzwijgen van Ceylon. Wat vond u, veel dichter bij het ‘vuur’??

Rob
Rob
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het gebeurt op diverse gebieden, voorgaande artikel over etikettering van wijn uit Israël, Amsterdam doet wat ze willen, EU akkoord import vlees uit Brazilië en Uruguay en Paraquay zonder dezelfde eisen als in Nederland, geen enkel tegengas geven aan het antisemitisme, cijfers criminaliteit asielzoekers worden verzwegen/weggemoffeld

Fluitje
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kort antwoord.

JA.

De democratie is bijna verdwenen, door het demoniseren van het Linkse Rutte Kartel.
Het CordonSanitair vanuit Links, richting PVV en het FvD is de doodsteek voor de democratie en zo ontstaat een dictatuur.

Hennie
Hennie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fluitje

Kun je echt zeggen .Het is een verkapte dictatuur in Nederland onder het mom dat het goed is voor je eigen veiligheid. Voor 2 weken geleden kreeg ik een inval op mijn kleine bedrijfje. Heb 100 m2 hal en werk er alleen. Ze kwamen met 8 man binnen voor een milieu controle. Staan zo op eens 8 ambtenaren van de Handhaving dicht op je en ze stellen allerlei vragen. Het was een complete razzia en ondanks dat alles in order is voel je je behoorlijk aangetast. Ook om dat ze links en rechts om je heen vliegen. Ze mogen rustig komen controleren en heb hier geen moeite mee.Maar 8 man. Mensen die het zagen gebeuren vroegen zich af wat ik had uitgevreten.Mensen denken snel waar rook is is vuur.Je kunt uitleggen wat je wild ze kijken je bedenkelijk aan. Kreeg voor een paar dagen gelegen een brief van hun dat alles ok was.Vroeger moesten ze bewijzen dat je een crimineel was.Nu ben je crimineel en moet je bewijzen dat je het niet bent.laten ze eerst een kijken of je strafblad hebt. 1 of 2 mensen van de Handhaving waren ook voldoende geweest en veel prettiger. Zo zijn er zoveel dingen hoe je mensen in de hand probeert te houden Maar de overheid creëert zelf crimineel gedrag. Steeds meer weg halen bij de burger en dan nog verwachten dat iedereen het zo maar pikt.Als je de waarheid boven tafel haald word je kop ingedrukt ook door bv nu.nl.deze maken zich hier ook schuldig aan.Hier mag je zelf op een nette manier zeggen hoe het is.Ze hebben duidelijk een politieke mening en dat is geen vrije mening uiting meer. NOS is ook niet meer eerlijk naar de mens toe en verdraaien door het snijden in beeld materiaal om het anders over te laten komen. Bewijs ja dat is er voldoende als je het volledige beeldmateriaal op een Duitse zender ziet heeft het een heel andere context.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hennie

@ Hennie.
Uw relaas is voor mij zéér herkenbaar. Één van m’n zonen heeft een milieu-advies buro en maakt hetgeen u is overkomen ongeveer wekelijks mee bij cliënten van hem.
Wat deze handhavers bij eerlijke ondernemers flikken is bij het idiote af. En natuurlijk zal er af en toe een niet-eerlijke ondernemer bij zijn.
Ondernemers worden geïntimideerd, dwangsommen worden opgelegd ; ’t is nét als bij de Belastingdienst : omgekeerde bewijslast.
Waar het de “overheid” alleen maar om gaat ……..geld !!!
Het milieu interesseert hen totaal niet ; kijk naar wat er met Schiphol en Lelystad gebeurt.

Hennie
Hennie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton . Gelijk heb je het gaat om het geld en niet te vergeten het machtsvertoon.Het komt bedreigend over zo’n Inval. Een van de vragen was ook hoeveel huur ik betaalde. Waarom ze dat wilden weten??
Kreeg er geen antwoord op.Ze zullen in huis ook wel niets te vertellen hebben. 😂

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hennie

@ Hennie.
Als buitenstaander voel ik mee met ál die ondernemers die last hebben van die z.g. handhavers. Ik kan alleen verhalen over hetgeen ik hoor van m’n zoon, die ook vele malen naar Prov.Staten en/of Raad van State is geweest om cliënten bij te staan. Veelal kregen cliënten gelijk omdat de handhavers van veel aspecten van het milieu-gebeuren geen enkele notie hadden.
Ook de diverse z.g. klachtencommissies stellen niks voor, evenals de klachtencommissies voor politiezaken of gemeentelijke zaken. Als burger ben je voorbaat al verdachte en dien je te bewijzen dat je iets niet hebt gedaan als de overheid je beticht van één of ander milieudelict; de overheid hoeft niets te bewijzen, dat is de omgekeerde bewijslast.

Walter
Walter
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hennie

Soort gelijke ervaring gehad in 2002. We waren destijds eerste fruitbedrijf in Nederland die tewerkstellingsvergunningen hebben mogen ontvangen na heel veel werk vooraf on dit gerealiseerd te krijgen. Jaar erna inval tijdens de appeloogst. 16/17 gasten van belastingdienst en politie.
Ter plekke controle uitgevoerd. Kasboek included. 38 mensen aan het werk. Hollanders, Turkse en Poolse mensen. Men moest allen in 1 groep staan. Degene die gecontroleerd waren een tweede groep. Men mocht na controle niet verder met hun werk. Totaal niets gevonden. Nooit geen brief van bevindingen mogen ontvangen. ACHTERAF GEWOON SCHOFTERIG WAT ER GEBEURD IS.
Regards
Walter

eet
eet
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hennie

Van een bevriende ondernemer vernam ik dat hij na inspectie t.b.v. handhaving EU-normen geluidsoverlast opdracht kreeg een geluidsrapport te laten uitvoeren door een akoestisch bureau. Toevallig kende mijn ondernemertje zo’n bureau, maar het moest en zou een van de twee zijn die op last van de betreffende wethouder waren voorgeschreven. De verplicht in te schakelen bureaus rekenen overigens hetzelfde tarief – aanzienlijk hoger dan het bij mijn kennis bekende adviesbureau.

Zo maar een van de vele incidenten waarbij EU-wetgeving en lokale corruptie hand in hand gaan – zonder dat je als kleine tot middelgrote ondernemer de kans hebt recht te halen.

De angst zit er zo goed in dat zelfs het vermelden van de aard van het betreffende bedrijf of gemeente al als risico moet wordt beschouwd. Want ondernemers weten uit ervaring dat als je kritisch cq ‘lastig’ bent er nog meer inspecties en aangetroffen ‘overtredingen’ zullen volgen.

John
John
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hennie

Hou ze in de gaten mensen die dit werk doen zijn de toekomstige landverraders (nsb ers)

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  John

@ John.
Volledig mee eens.
Het zijn ambtenaartjes die buigen als een knipmes voor hun “bazen” ; u kent ze wel : van dat humble-humble-gedrag !! Om daarmede een rangetje omhoog te glijden !
Misselijke figuurtjes.

Willem
Willem
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hennie

Die zo genaamde ambtenaren doen het ook nog eens anoniem een naam geven ze niet wie hun opdrachtgever is kom je niet achter, je enige mogelijkheid is protesteren bij de nationale ombudsman, protesteren bij een burgemeester of wethouder heeft geen effect, dat zijn van die politieke figuren en die denken alleen maar in stemmen, die invallen gebeuren met toestemming van officieren van justitie meestal een vrouw en ook nog eens lid van D’66 met dank aan toen malige min. Sorgdrager. Zijn ook niet te vertrouwen willen alleen maar bloed zien. In de oorlog is er toch ook geen rechter naar huis gegaan omdat hij gewetens nood kreeg.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Willem

@ Willem.
Evenals met @John ben ik het volledig met u eens.
Protesteren bij de Nat.Ombudsman is één van de mogelijkheden, een klacht indienen bij hun werkgever, de Provincie of gemeente heeft soms een kans van slagen, ik bedoel : de klacht wordt behandeld.
Een klacht betreffende het GEDRAG van zo’n handhavende ambtenaar heeft nog wel eens zin.
U noemt Sorgdrager, tijdens een gesprek bij de Raad van State was zij tevens aanwezig en probeerde de getuigende milieu-adviseur van een “verdachte” de mond te snoeren door te schreeuwen, vuile taal enleugens te gebruiken.. Zij is terecht gekomen in heel lage menselijke regionen en gedraagt zich daar ook naar.

R van Rees
R van Rees
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fluitje

Ik wordt een beetje bang van dit land. Israel moet van links gedemoniseerd worden, terwijl dit het enige fatsoenlijke land in het midden oosten is, gelegen tussen vijandelijke boevenstaten. En nu hoort de EU en nederland ook tot de vijand staten van israel.bah.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  R van Rees

@ R van Rees.
U, en nog miljoenen andere Nederlanders, worden doodsbang van dit land; het wordt de hoogste tijd dat dit land doodsbang gaat worden van de échte Nederlanders.
(met “het land” bedoel ik de z.g. “elite/leiding”)

Jacov Post
Jacov Post
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fluitje

Idd. Goed verwoord

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jacov Post

ja. sluit me bij alle bovenstaande reacties wel aan. IETS is er aan de hand. Ik kan het nog niet helemaal benoemen, maar ik voel dat het nog erger wordt. De manier waarop nu ook FvD gedemoniseerd wordt net als de PVV is ronduit belachelijk. Eerlijk lijkt niet te mogen..

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Echte dictatuur hebben wij niet maar wij zijn best ver op weg naar een vorm die er erg op lijkt. Wij kunnen vrij reizen wat de meeste mensen gevoel van vrijheid geeft maar alles zeggen, dat wordt steeds moeilijker. En dat is nog belangrijker dan de bewegingsvrijheid al hoort het wel bij elkaar. Sinds de komst van de islam is de vrijheid van meningsuiting behoorlijk aangetast. Konden wij een tijd ongestraft met Belgenmoppen aankomen, zonder dat een Belg echt boos werd is het met de moslims een andere koek. Dan vloeit er gelijk bloed. Als je zou roepen, minder Belgen, gebeurd er niets maar met minder Marokkanen krijg je niet alleen de Marokkanen op je dak met bijna zeker bloedverlies maar ook alle brave politiek correcte Nederlanders.Met moslims valt niet te lachen maar met politiek correcte mensen ook niet. De vrijheid van meningsuiting is nu behoorlijk aangetast en de meeste burgers zwijgen want hun mening kan gevaarlijk zijn voor hun carrière. De officiële grappenmakers maken grappen alleen over de Rooms-katholieke kerk want die is humaan en dan durf je wel. Grapjes over de islam hebben al veel bloed gekost en de politieke leiders hebben zich naar geschikt. Iran moet je voor vriend houden terwijl je de democratische Joden laat vallen. Het komst van de islam heeft toe geleid dat onze democratie deuken krijgt op vrijwillige basis en leidt tot resoluties zoals de EU 1743 waar de blanke Europeaan die niet op de knieën wil persona non gratta wordt verklaart. De vijand is niet meer de ondemocratische moslim maar de Europeaan en dat in eigen huis. Dankzij de schreeuwende linkse liberalen hebben wij een dictatuur in snelle opbouw en de echte democratie zijn wij al kwijtgeraakt.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
“Met moslims valt niet te lachen” (zijn uw woorden), ik kan alleen maar janken om die gasten ! (figuurlijk)
“Linkse liberalen”, las ik in uw reactie.
Welke zijn dat ?

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Liberalen die linkse politiek uitvoeren.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

ja, dat proces tegen Wilders is een politiek proces. Een poging om hem in diskrediet te brengen of ‘kalt te stellen’.

Jaak Peeters
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Jammer genoeg moet ik me hierbij helemààl aansluiten. Ik heb een oom – de man is al enkele jaren overleden – die in 1940 gewapend verzetsstrijder was tegen de Duitse invaller. En wat zie ik nu gebeuren? Dat de vrijheid die onder anderen door hem zo hard werd bevochten ons nu door de EU ontnomen wordt. Die is ons verkocht “voor de vrede”. Als we onze eigen staten zouden houden, zou er zogenaamd oorlog komen . “Zie maar naar de geschiedenis”. Met excuses, maar van al die mensen die ik ken is er in de meest letterlijke zin NIEMAND die oorlog wil. Integendeel. Waar komen dan die oorlogen vandaan? Het antwoord is simpel. Van dezelfde figuren die nu de macht via de EU rond zich samentrekken. Omdat kleine staten niet de middelen hebben om veel te oorlogen, speelt de machtsconcentratie van de EU precies het soort lieden in de kaart, die wél aan een oorlog zouden denken. Even ter herinnering: was het niet Juncker die zei dat in de EU alle bruggen moesten versterkt worden, “omdat de tanks daar overheen moeten”. Zo: wie maakt hier oorlog? En in welke zin dient de EU de vrede?? En dààr moeten wij onze vrijheid voor opgeven? Ik denk dat we gevangen zijn door een euronationalistische troep.

Hennie
Hennie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jaak Peeters

Duitsland en Frankrijk hebben de oorlog verloren nu doen ze het jaren later op deze manier om aan de macht te komen en de rest van de Europese landen in de hand te krijgen. Logisch dat junkers vervangen moet worden door een Duitse.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jaak Peeters

ja, vreselijk he? Ik vraag vaak als we langs een oorlogskerkhof komen, ‘waarvoor zijn eigenlijk al die jonge mannen gestorven?’ Voor wiens vrijheid, als je ziet wat onze overheden nu doen met die ‘vrijheid’. Ze vegen er hun kont mee af.

Karel J.A.M. Want
Karel J.A.M. Want
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goede analyse.Maar wij zijn medeplichtig door het te laten gebeuren.

PS1969
PS1969
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Karel J.A.M. Want

Maar wat kan ik dan feitelijk doen?

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Karel J.A.M. Want

“Wij hebben het toch nog goed” zal men nog vaak horen van tevreden mensen die blijven stemmen zoals zij altijd gedaan hebben.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Karel J.A.M. Want

daarom zijn wij beiden lid geworden van FvD en hebben we er op gestemd. Geen idee wat we nog meer kunnen doen.

Elvi
Elvi
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Karel J.A.M. Want

We zijn niet helemaal medeplichtig. FvD en Pvv in cordon sanitaire. Mensen die tegengas geven op willekeurig welk gebied en wie dan ook, worden gedemoniseerd.
Klopt dat voor een groot deel van de bevolking de problemen boven het hoofd groeit en zij denken: “na mij de zondvloed”.
Reden is dat het zo complex gemaakt wordt dat het voor de gemiddelde Nederlander niet te volgen is. Los van het feit dat het alleen gaat tellen als het zelf ervaren wordt. En hoewel dat zelf ervaren steeds dichterbij komt, durven mensen, door het demoniseren, niet te kiezen voor een alternatief.

Willem
Willem
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Elvi

Onze democratie wordt onze ondergang

jan
jan
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik betoog dit al tijden, ook op deze Opiniez site. Zoals Daudt (redactie, zoek op) stelde: Nederland is een Regentocratie, geen Democratie. Vraag is, hoe ver gaat de censuur van Opiniez zelf? Ik merk dat reacties niet worden geplaatst of zijn verwijderd.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

@ jan.
Met u eens.
Reacties worden niet geplaatst of verwijderd, zónder opgaaf van redenen. Ben benieuwd waarom iets wordt geweigerd of verwijderd door de redactie.

Claudi
Claudi
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

de gutmensch dictatur is al decenia bezig om de greep op de mensen hun mind en heart te verstevigen.
En waar een reguliere dictatuur (Erdogan Poetin enz)toch min of meer het belang van de ;gewone mensen; op het oog heeft,alleen al om dat de meeste mensen ;gewone mensen ; zijn
Die ze nodig hebben om de dictatuur draaiende te houden
Hebben wij een dictatuur die bijna alleen gedragen wordt door de hoogopgeleide voorgetrokken beter verdienende beter wonende en langer levende zogenaamde gutmenschen (waar de gewone sterveling ook al langer [tot de kist};voor moet doorwerken
Ook de lasten van massa immigratie komen hoofdzakelijk tenlaste van de;gewone;mens arbeidsverdringing schaarse goedkope woningen waar bij de asielparasieten ook nog eens voorrang hebben.(zowiezo verdienen de laagste 50% van onze samenleving maar 6,8% van de economische koek)
In de geschiedenis zijner al om veel minder redenen burgeroorlogen ontstaan
(Waarschijnlijk zijn de gele hesjes een klein en vriendelijk begin)
De vraag is alleen krijgen we weer een soort nationaal socialisme of een extreem soort nationaal linkse beweging of staat ons een nog grotergruwel te wachten,
Alleen maar om dat onze elitairen niet willen delen (onder de smoes eigen verantwoordelijkheid)
En ons met huid en haar veraden aan ondemocratische EU krachten en ons land laten overspoelen door de ons zeer vijandig gezinde Islamhorden

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Waar een een-verdienend huishouden voorheen lekker op vakantie kon, ontbreken nu de financiën om weg te gaan.”

Dat is toch al wel weer een aardig tijdje geleden Rutger, dat een een-verdienend huishouden lekker op vakantie kon.
Tegenwoordig kunnen die niet enkel niet meer lekker op vakantie, ze staan zelfs al in de rij bij de voedselbank.
Dit land gaat helemaal kapot aan de linkse hobby’s.
En daar gaat pas een einde aan komen als de twee-verdienende huishoudens ook niet meer lekker op vakantie kunnen, en ook in de rij staan bij de voedselbank.

Puschnigg
Puschnigg
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hehe, eindelijk een wakker persoon. Ik roep dit al jaren. Valt me mee dat dit artikel geplaatst is. Of anders verdwijnt het morgen stilletjes in het ronde archief. Mensen die het niet eens zijn met linkse gedachten en tegengas geven worden bedreigd, monddood gemaakt of belachelijk gemaakt. Het is om te janken. Dit komt nooit meer goed.

Asher
Hoofdredactie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Puschnigg

Wij hebben niet de gewoonte om geplaatste artikelen direct weer te verwijderen onder druk van buitenaf.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Puschnigg

@ Puschnigg.
Het is nog erger dan u in uw reactie aangeeft.
Mensen worden niet alleen monddood gemaakt maar zelfs LETTERLIJK DOOD gemaakt, zoals dhr. Fortuyn.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uiteindelijk kom je natuurlijk uit bij heel basale vragen:

Waarom heeft de EU macht over ons?
Waarom zou ik moeten accepteren dat er dingen gebeuren waar ik het niet mee eens ben?

Iedere samenlevingsvorm zou wederkerigheid moeten hebben:
Jij levert een stukje van je vrijheid doen, in ruil voor een overheid die bescherming gaat bieden en nuttige dingen voor jou / voor ons allemaal gaat doen.

Iedere samenleving kan alleen functioneren als je weet dat jouw mening of jouw belang gehoord wordt en heeft kunnen meedoen in het wetgevende proces. En voor majeure beslissingen zou het heel normaal moeten zijn om even te checken met je bevolking “heeft dit draagvlak”.

Maar democratie is verworden tot een selectiefclubje mensen dat 1X per 4 jaar komt bedelen om een soort generiek mandaat. Maar niet zodra ze de buit binnen hebben, dan is diezelfde kiezer alleen maar lastig. En zullen ze alles doen om elke inspraak te frustreren. Afstand tussen politiek en burger als een probleem??? Ze proberen die afstand juist in stand te houden of te vergroten.

Maar het ergste is onze eigen bevolking – een groot deel vindt het een goed idee als vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt, ze vinden het ook een goed idee dat het referendum is afgeschaft zodat de buurman met zijn nare ideeen in ieder geval de mond is gesnoerd. Wat dat betreft vraag ik me wel eens af, zijn wij als volk een democratie nog wel waard, of hechten wij daar nog wel enige waarden aan?

Sabreur
Sabreur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

“Waarom zou ik moeten accepteren dat er dingen gebeuren waar ik het niet mee eens ben?”

Dat gebeurt ook in een normale democratie. Je kunt nu eenmaal niet iedereen blij maken. Sterker nog, in onze cultuur van coalities en compromissen sluiten zal er niemand zijn die ergens echt blij van wordt. Dat is ook niet erg mits…

1) de regering altijd primair het belang van het eigen land en haar eigen volk behartigt.
2) het volk mogelijkheden hebben om bij excessief machtmisbruik aan de noodrem te trekken.

Op beiden gaat het mis. Onze overheid in Den Haag staat niet ten dienst van het volk dat hen kiest, maar in dienst van de EU, waarvoor we meerder keren tegen gestemd hebben. Onze overheid heeft ook in de Grondwet laten vastleggen dat internationale verdragen altijd boven de eigen wetten staan. Daarmee is ons land verraden en het volk overgeleverd aan de willekeur van buitenlandse mogendheden zoals de EU en de VN.

De noodrem is ontmanteld toen de overheid het monopolie op geweld heeft genomen. Het volk is verboden om lijf en goed te verdedigen en tegelijk wordt het apparaat dat er dan wél voor moeten zorgen ontwapend, ontdaan van macht en gezag en overgeleverd aan dromerige wereldverbeteraars. Laat staan dat w ein opstand zouden mogen komen. Demonstreren mag nog net, maar alleen op maandagochtend en ver weg van het Binnenhof.
Ook op democratische manier kunnen we niet meer aan de noodrem trekken. Via het partijkartel wordt je altijd door links én door rechts genaaid en gebeten. De alternatieven worden monddood gemaakt, gecriminaliseerd, gedemoniseerd, desnoods vermoord en in ieder geval in het verdomhoekje gezet zodat zij geen enkele eerlijke kans krijgen om een partij van formaat te worden.

NL is een democratuur en niets minder.

Hennie
Hennie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

Sabreur kan er helemaal mee instemmen er zal ons altijd wat blijven jeuken.Het leven is geen roltrap het heeft treden. Waar ik mee zit is op de manier iets tot stand komt.Het CBS die al die onderzoeken doen worden door de overheid betaalt. Ze komen altijd met dingen van 65% van de bevolking is het er mee eens! Als ik zo een links en rechts na vraag kom ik nog niet aan 10 %. Ze weten precies aan wie ze moeten vragen en dan zit het altijd goed.Wat ook goed werkt is dat je bv manipuleert. Stel ik ben overmorgen jarig. Maar niemand ziet het zitten om op mijn verjaardag te komen. Mooi balen. Geen probleem ik bel de eerste en zeg kom toch de anderen komen ook. Dus eigenlijk niet waar. Meestal wil hij geen spelbreker zijn en zegt ok als de anderen komen dan kom ik ook. Dan bel ik de volgende en hou ik het zelfde verhaal .Ok als de anderen komen dan kom ik ook. Dit herhaal ik dus pakweg 7 maal . Nu heb ik toch noch een leuke verjaardag. Wat ik hier mee bedoel is dat manipulatie al dicht aan dictatuur grenst.In een democratie hebben we een manipulator en in een dictatuur een dictator. Eerlijkheid duurt het langst!
En Rutte zegt beetje liegen mag.Hoe kun je zo iemand nog vertrouwen en dat als staatshoofd. Je gaat je echt wat afvragen. Politiek is smerig geworden en dat ik hier geen vertrouwen meer in heb dat is niet mijn schuld. En dat is wat ze willen bereiken dat het niemand nog interesseert. In het algeheel hoor je toch ze doen toch wat ze willen. En draaien zich om en lopen weg.Jammer voor ons land.Geluk voor Brussel. En lachen dat ze doen!!

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

Beste Sabreur – u heeft gelijk dat het accepteren van een compromis of iets dat je niet wilt heel normaal is in een (gezonde) democratie.

Mijn punt is alleen dat dat accepteren staat of valt met het vertrouwen dat jouw belang is verdedigd, dat jouw favouriete partij of politicus naar eer en geweten voor jouw belang is opgekomen en dat je in dit geval de pech hebt dat je je zin niet kreeg. Zoals u zegt – volkomen normaal.

Maar wat als je niet meer geloofd, of er niet meer van op aan kan DAT jouw belang wel gehoord en afgewogen is? Wat nou, als iemand net doet alsof hij jouw belangen verdedigd maar dat in de achterkamertjes opeens niet doet. Dat is spelen met vuur. Als niet meer valt terug te zien dat jouw stem of belang er toe doet, dan vervalt beetje bij beetje de reden om je neer te leggen bij bepaalde ontwikkelingen.

De kanarie in de kolenmijn is voor mij het windmolengebeuren, waar er al terreur heeft plaats gevonden tegen ondernemers die windmolens bouwen. Investeerders maken prachtige rendementen (met subsidies van links tot rechts), de ondernemers pakken hun kans, de klimaatgelovigen krijgen een goed gevoel. Maar de mensen die daar in de buurt wonen zien de waarde van hun woningen fors dalen.

Elk geweld moet veroordeeld worden, maar is er nog enige plaats in de debatten, in de besluitvorming voor het belang van die omwonenden? Ik denk het niet. Geweld vind ik erg, maar verbazen doet het me niet.

Hans van Wijk
Hans van Wijk
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

als je enige tijd in de USA hebt vertoeft begrijp je nu ook waarom de Amerikanen wapens hebben, dit in navolging van de strijd tegen de Engelse kolonisator, om er voor te zorgen dat als er een dictatoriale regiem aan de macht komt zij zich kunnen verzetten.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ja, mee eens. Netjes verwoord hoe we onderdrukt worden. Zou de MP dat ook lezen?
Wij hebben een hele rare en slechte overheid. Het belang van de Nederlandse burger staat helaas niet voorop.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Ik vraag me af of de MP überhaupt wel kan lezen !
Als er twee politieke partijen, samen miljoenen kiezers, worden getroffen door een cordon sanitair, met de MP voorop, dan vraag ik me af of deze man de genoemde getallen wel heeft gelezen.
Deze MP is maar met één ding bezig ………zichzelf !!!!!
Ik weet dan ook bijna zeker dat de MP al deze opmerkingen van veelal weldenkende Nederlanders NIET leest.

Jan
Jan
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik voel al jaren het zwaard van Damocles boven ons hoofd en constateer heel egoïstisch dat ik, gelukkig, de jongste niet meer ben en dat mijn dochter zo slim is geweest om geen kinderen te willen. Alles waar je voor werkt(e) en leeft wordt weg-belastingd, weggeven aan criminelen of weg-geregeld. Werken, betalen en mond dicht tot de dood.

Peter
Peter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb een paar jaar geleden al gezegd dat er een dictatuur op komst is en dat terwijl ze afgeven op dictators! Ik krijg ook al het gevoel dat we soms naar een staats televisie zitten te kijken vooral bij het nieuws en verkiezingen.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

I.h.k.v. de klimaathysterie kan de gemeente een wijk bestempelen om gasvrij te worden. Vrije keuze? Dictatuur!

Jaak Peeters
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

Dat is iets wat ik helemaal niet begrijp. Als je iets aan het klimaat zou willen doen (wat ik weinig zinvol vind, maar je doet maar), dan moet je zeker de bevolkingsdruk niet verhogen, want die heeft tot gevolg: ontbossing, in onze koude landen meer winterverwarming, meer koeien enz. Ik weet niet of dat onderzocht werd, maar ik houd het voor mogelijk dat de ecologische voetafdruk in de warme streken lager ligt dan bij ons. Waarom dan massaal laten immigreren?

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jaak Peeters

@ Jaak Peeters.
Het massaal laten immigreren is voor mij een daad van ongelooflijke domheid, kortzichtigheid en een vals vermoeden van “deugzaamheid” jegens de medemens.
Het gevolg van deze massa-immigratie door “vluchtelingen” is o.a. een verhoogde CO-2 uitstoot en de bebouwing van groene ruimtes; een ander gevolg is de onveiligheid, die in ’t kwadraat is toegenomen t.o.v. van vóór die massale inval van “vluchtelingen”. Een onveiligheid die door de daarvoor verantwoordelijken niet kan worden teruggedrongen, omdat zij worden dwarsgezeten door de boven hen gestelden die hun opdrachten krijgen vanuit de “politiek”.
Al-met-al een visuele cirkel waar we, met “het heft in eigen hand nemen” misschien nog uit kunnen komen; van deze “regering” hebben we niks te verwachten.

Anna
Anna
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat de auteur van dit artikel volkomen gelijk heeft.

Onder invloed van alle ongewenste geïmporteerde invloeden die zich niet aanpassen of willen conformeren aan onze ” ouderwetse grondrechten en regels” zal de controle drang en de wetgeving van de overheid ons steeds meer in een keurslijf persen om deze “uitwassen” in te perken.

Dit is een direct gevolg van de open grenzen en totale (handels) globalisering en is onontkoombaar en onomkeerbaar.
Deze dictatuur zal zich zelfs wereldwijd ontwikkelen totdat een grote zeer charismatische wereld leider opstaat die vele volken zullen accepteren. !!!

Jannie
Jannie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Ik heb zoveel als mogelijke reacties gelezen en kan alleen maar zeggen dat ze allemaal juist zijn wij gaan niet naar een dictatuur toe wij zijn er al ruim twintig jaar geleden mee begonnen,wij wilde dat niet inzien we hebben het toch goed vroeger was alles slecht en nu is alles zo goed.Maar zo langzamerhand zien we dat het meer nadelen heeft uit eindelijk als voordelen de rijken worden rijker de arme sloebers mogen nog harder werken zodat ze in de derde wereld ook iets te eten hebben en vergeten dat hier heel velen gezinnen het zeer moeilijk hebben,dus gewoon toe blijven kijken en dan maar hopen dat het eens goed komt.

Hennie
Hennie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Tja Anna de geschiedenis herhaald zich.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel had ik niet van Rutger van den Noort verwacht.
Als Nederland niets zou doen doet tegen een te opdringerige overheid, zou ik het met de toonzetting eens zijn.
Dat is niet zo. Oa Thierry Baudet is begonnen met tegengas, na geconstateerd te hebben dat de veel te weinig in de breedte opererende PVV niet de oplossing was, is of wordt.
En wat cordon sanitaire, wat VB in Belgie tot de laatste verkiezingen overkwam was een CS, nl geen andere partij ging in gesprek met VB.
Andere partijen gaan wel in gesprek met FvD en dat zal na TK 2021 ook ‘stilletjes’ gebeuren. Bovendien hebben FvD’ers tegen die tijd enige ervaring in netwerken.
Natuurlijk had ik graag gezien dat FvD de grootste partij was geworden. Maar de partij staat inmiddels alweer meerdere weken stabiel bij de 3 grootste partijen, als complete nieuwkomer……

Benedict Broere
Benedict Broere
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We leven al decennia in een soort van linkse babyboomer dictatuur, van enerzijds een religieus-fanatieke haat jegens alles aan christendom en westerse cultuur en kapitalisme, dus alles wat de grote roerganger Karl Marx heeft bevolen te haten en te vernietigen ten behoeve van de instelling van de Grote Heilstaat, met anderzijds de respectvol over de vloer kruipende knuffelliefde voor alles wat niet westers is, inclusief uiteraard de islam, waarin men denkt de perfecte sloophamer te hebben gevonden voor de vernietiging van alles aan westerse cultuur dat in de weg staat voor het Grote Heil. Het betreft een waan, een collectieve psychose. Communisme is reeds lang en duidelijk een mensenvretend monster gebleken, en de islam is dat niet minder. Het neemt even voordat men daar achter komt, voordat eindelijk het kwartje valt. Het is alleen te hopen dat het niet nog al teveel mensenlevens neemt voordat eindelijk dat moment daar is.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vrees van wel. De term anarcho-tyranny komt bij mij op. De misdaad regeert in de straat, en de overheid vervolgt alleen de brave burgers. Wekelijks worden we opgeschrikt door plofkraken, het dumpen van narco-afval, liquidaties, granaten, verkrachtingen, moorden en steekpartijen. De misdaad teelt wierig en de overheid beschermt niet. Alleen het BKR en JCIB draaien overuren om u met boetes op boetes te vervolgen. Voor de burger geldt alleen maar beperking van vrijheden en hogere belastingen. Uw mening is strafbaar indien het niet de kosmopolitische multikul omarmt. De islamisering van het ooit christelijke Nederland draait op volle gesubsidieerde toeren. De nieuwe leiders van de EU worden op een geheim Bilderberg-overleg aangewezen. Zonder enige transparantie of democratische verantwoording. De USSR hield tenminste nog een jaarlijkse partijtop als poppenkast. Die schaamte is onze nep-elite allang voorbij. Mijn vader van 89 zei het een paar jaar geleden al: “Je moet op straat weer 3 x nadenken voordat je iets zegt. Net als in de oorlog. En de Politie moet je al helemaal niet vertrouwen.”

kees van mourik
kees van mourik
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Maar die bbq in binnentuinen van steden mag van mij best paal en perk gesteld worden. En ook dat massale verre reizen op steeds frequentere vakanties kon wel een beetje minder. Soms denk ik: er wodt onvoldoende betutteld. Onbeperkte vrijheid vorr allen in alles leidt tot onleefbaarheid, gegeven het onvermogen van de meeste mensen om om wille van zijn naasten maat te houden.

trackback

[…] Lees verder>>> (h/t K.W.) […]

R Hoekstra
R Hoekstra
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutger, ik ben het volmondig met je eens.

Daniel
Daniel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als “wij” burgers dit ons laten gebeuren is dat onze eigen schuld. Blijkbaar vindt iedereen het best zo. Ik niet! Laat ik dat voorop stellen. Ik heb niet veel verstand van politiek, maar ik leef hier op straat, en ik heb volgens mij mijn oogkleppen al afgedaan. Ik vind ook dat nederland richting dictatuur gaan. Mensen beseffen niet dat hun privacy langzamerhand wordt ontnomen. Zo scheinheilig is deze overheid. Stap voor stap en beeeetje bij beeeetje ontnemen ze je je vrijheid.

Ik weet niet of het zin heeft om hier als burger de medeburger dit te vertellen om op te dragen dat het nu wel genoeg is met al die vrijheidonteigening door de overheid.

ludo
ludo
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dan is er nog een belangrijke rol vd media, die vaak overheden afschermen, of bepaald beleid extra belichten.

trackback

[…] ….lees verder […]

trackback

[…] 1. De linksliberale Zuil: de centrale denkbeelden zijn hier utopistisch denken vanuit ‘one-worldism’ en cultuurrelativisme. Dit is de Zuil van de mainstream media en het partijkartel. Het uitgangspunt is dat de wereld toegroeit naar broederschap en eenheid. Waar er botsingen tussen culturen optreden worden deze botsingen gerelativeerd of uit het nieuws gecensureerd (Rutger van den Noort geeft voorbeelden en bewijzen). […]

trackback

[…] [OpinieZ] window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails', placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); Vind je dit interessant? Denk er dan aan het op je social media te delen© Copyright (c) NineForNews.nl (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed? […]

74
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x