De Mars der Dwaasheid

Politici verruilen Verlichting voor Verduistering

Titelfoto bij artikel Kees de Lange op OpinieZ.com “Mars der Dwaasheid

Foto:

 

Op een recent genoeglijk etentje maakte een goede vriend me attent op een boek van Barbara W. Tuchman (1912-1989) onder de titel The March of Folly. Het boek werd gepubliceerd in 1984 en is ook vertaald in het Nederlands als De Mars der Dwaasheid’. Tuchman was historica en auteur en niet de eerste de beste. Ze was tweevoudig winnaar van de Pulitzerprijs en erg bekend in de Verenigde Staten.

Waar gaat dit boek over? Uiteraard over politieke dwaasheid, en daar zijn legio voorbeelden van in zowel de vroegere als de recente geschiedenis. Aan het begin van de vorige eeuw merkte de Amerikaanse staatsman John Adams al op dat terwijl de wetenschap met sprongen vooruit is gegaan, het regeren amper beter wordt uitgeoefend dan vierduizend jaar geleden. Voltaire stelde reeds: Niet de geschiedenis, maar de mens herhaalt zich steeds.

Barbara Tuchman toont onder meer aan de hand van de Trojaanse oorlog, van de Renaissancepausen, en van de Amerikaanse betrokkenheid in Vietnam aan hoe de mensheid onvermijdelijk in steeds dezelfde valkuil, die der politieke dwaasheid rolt. Amerika zou Amerika niet zijn als Tuchman niet zwaar bekritiseerd zou zijn. Niettemin geeft het boek een heldere inkijk in de dwaasheid van de menselijke geest en stemt het lezen ervan niet vrolijk.

 

Eigenbelang

De voorbeelden die Tuchman aanhaalt om haar stelling te staven zijn zeer gevarieerd. Allereerst komt de Trojaanse oorlog aan de orde, waar de Trojanen tegen elke vorm van gezond verstand in de eigen verdedigingsmuren sloopten om het paard van Troje binnen te halen. Het overbekende gevolg was dat het bestaan Troje nu alleen nog via archeologisch onderzoek aangetoond kan worden.

Het treurige verhaal van de Renaissancepausen in Florence, de rivaliserende Borgia’s en Medici, aan het eind van de 15e en het begin van de 16e eeuw mag evenmin onvermeld blijven. Met name de Borgia’s muntten uit in corruptie, incest en machtswellust, maar ook de Medici pausen gedroegen zich meer als schurken dan als plaatsbekleders van Christus op aarde. De gelovigen van die dagen hadden geen andere keus dan alles gelaten te ondergaan. Godsdienst was weer eens de dekmantel voor geavanceerde vormen van banditisme en grenzeloos eigenbelang.

Een groot deel van het boek behandelt de zich eindeloos voortslepende Vietnam-oorlog, wellicht het grootste trauma van het hedendaagse Amerika. De behandeling van Vietnam-veteranen en het grote aantal slachtoffers voor wat een uitermate dubieus doel bleek te zijn, hebben tot op de huidige dag diepe sporen nagelaten in de Amerikaanse samenleving. De Amerikaanse politiek heeft hier opzichtig gefaald, maar zal het nooit toegeven.

 

Leren van de geschiedenis

Geschiedenis is prachtig, maar de echte vraag is natuurlijk of we er met zijn allen iets van geleerd hebben. Is het bestuderen van de menselijke historie een middel om gemaakte fouten te onderkennen, om die in de toekomst te vermijden? Is er door een eventueel leerproces kans op verbetering in het handelen van de menselijke soort? Neemt door het bestuderen van de geschiedenis de kans op een rationele samenleving toe?

Het zal Barbara Tuchman niet verbaasd hebben dat allerlei ontwikkelingen die iedereen momenteel kan waarnemen weinig aanleiding geven tot optimisme. Het valt eerder te verdedigen dat na de Verlichting, of de Eeuw van de Rede, die begon met Galileo met de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap en die verdere vorm kreeg in de 18e eeuw, we nu terugvallen in een tijd van langdurige zwarte Verduistering. Waarom dit gevoel van pessimisme, of deze vorm van realiteitszin zo u wilt?

 

Collectief schuldgevoel

We leven als Nederlanders in Europa, een continent dat sinds meer dan een eeuw uitmunt in het voeren van oorlogen die zich zelfs tot op wereldschaal konden uitbreiden. Hoewel het uitbreken van nieuwe oorlogen niet een onmiddellijk gevaar lijkt, zijn de oude animositeiten voor iedereen die het zien wil nog steeds waar te nemen. De naweeën ervan hebben de neiging zich over meerdere generaties tot op de huidige dag te laten voelen.

De Europese realiteit is dan ook dat de verschillende naties een principieel verschillende kijk op hun eigen Europese geschiedenis hebben. Dit staat breed gedragen oplossingen in de weg. In sommige natiestaten is sprake van een collectief schuldgevoel, in andere is de roep om herstelbetalingen nog luid te horen.

 

Europese superstaat

Bestuurlijk en politiek is het merendeel van de Europese landen onderdeel van een Europese Gemeenschap (EU) geworden. Men zou hopen dat hiervoor een democratisch model ontwikkeld zou zijn dat uitgaat van realiteitszin en dat via gekozen vertegenwoordigers probeert de natiestaten die enorm verschillen in tradities, in economische ontwikkeling en in sociale structuur begrip voor elkaar bij te brengen. Dit begrip zou dan moeten uitmonden in meer economische samenwerking, uiteraard met inachtneming van de eigen soevereiniteit van de vrijwillig deelnemende landen. Van dit realistische model zijn we zeer ver verwijderd, en de problemen stapelen zich alleen maar verder op.

De Europese Commissie heeft zich ontwikkeld tot een antidemocratisch monster dat slechts tot doel heeft de eigen elitaire macht uit te breiden via een steeds meer uit de hand lopende bureaucratisering en nepotisme. De hedendaagse Borgia’s blijken momenteel te zetelen in Brussel. Ook nu wordt geloof gemanipuleerd, zij het dat het ditmaal gaat om het geloof in een Europese superstaat dat met leugens en nepnieuws gepusht wordt. Ook nu staat de machteloze burger met lege handen.

 

Schertsvertoning

Weliswaar bestaat er een Europees Parlement, maar de op papier controlerende rol is nooit meer geweest dan een trieste schertsvertoning. Niet alleen leeft de EU gedachte niet bij een groot deel van de tot de EU veroordeelde burgers, maar in de afgelopen jaren is de tegenstand gegroeid en steeds hardnekkiger geworden. De vooruitzichten zijn dan ook niet gunstig. Barbara Tuchman had over de EU-mars richting dwaasheid moeiteloos een hoofdstuk in haar boek kunnen toevoegen.

Ernstiger nog is de vervanging van de rationele Verlichting door de steeds verder voortschrijdende irrationele Verduistering. Waar ooit de hoop bestond dat de voortgaande ontwikkeling van de natuurwetenschap tot een kritischer levensbeschouwing van velen en meer welvaart zou leiden, is de boodschap van de natuurwetenschappen een voor de belangen van de elite gevaarlijke.

 

Klimaatdiscussie

Zelfdenkend vermogen en een zich steeds verder ontwikkelende kritische instelling van de burger worden buitengewoon ongewenst geacht en een hetze tegen de natuurwetenschap wordt met verve gevoerd. Natuurkunde is in de visie van de elite ook maar een mening, en nog wel een die je maar beter met alle middelen kunt bestrijden.

De apotheose van deze ontwikkeling is de klimaatdiscussie, of liever het volledig ontbreken daarvan. Door het invoeren van een politieke natuurkunde die de verworvenheden van de serieuze wetenschap aan haar laars lapt, is alle gevoel voor realiteit uit het politieke debat geschrapt. Volksvertegenwoordigers zonder enige relevante kennis schromen niet om beslissingen te nemen die niet alleen vermeende klimaatproblemen ten principale niet kunnen oplossen, maar die ook nog eens de uitzichtloze armoedeval voor een groeiend aantal burgers opentrekken.

Met deze vorm van dwaasheid tegen beter weten in zou Barbara Tuchman zeker raad geweten hebben. Ze had er waarschijnlijk een aparte bestseller aan gewijd.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
27 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
c schutter
c schutter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Graag zou ik Prof Dr C.A.de Lange op de NPO wiilen zien en horen om zijn visie onder de aandacht van ons Nederlanders te brengen !Gezond verstand en gefundeerde kennis BRAVO !

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De reactie van @c schutter, waarom dr. De Lange niet bij de NOS verschijnt, mag helder zijn.
Het zogenoemde deugsysteem verdraagt geen kritiek.
Een afwijkende mening van alles wat door de overheid wordt uitgedragen wordt bestraft met hoon en wegzending. Het zelfdenkend vermogen wordt sterk ondermijnd door alles wat niet past binnen gewenste ‘beeld’, wordt weg gefilterd, zelfs de geschiedenis en vaststaande feiten. De NOS is een belangrijk onderdeel geworden van die strategie.
Dit stuk geeft opnieuw helder aan, de methodiek van wat ik hier noem de tegenkrachten en exact gelijke methodieken hanteert als het communisme, dat door hersenspoeling van het volk, haar doelstellingen wil afdwingen. Het is triest, maar waar en gelukkig hebben we nog de mogelijkheid op een forum als OpinieZ, dit kenbaar te maken.
We mogen zelf een gefundeerde mening op na houden, waarbij het ook nog eens niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn, vaak vanwege afwijkende uitgangspunten. Laten we dit vooral voortzetten.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Gelukkig is er nu de mogelijkheid om via de alternatieve media, continu tegengeluid te publiceren. Vooral dit continu te blijven doen is van belang, ook al voelt het als: dat weten we nu wel, nee, continu de druk er op houden. Neem vooral ook notie van de ’twitterraars’ aan de andere kant van het spectrum: er wordt op gereageerd. Het zou mooi zijn als deze kant van het spectrum kwalificaties als deugen; slinks; gekkies etc. niet meer zouden gebruiken, maar een volwassener, er bovenstaande, attitude zouden aannemen en alleen houdbare tegenargumenten in brengen.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Kees de Lange, voor u inbreng wens ik een veel groter podium.
Door heel veel immigranten naar de EU te halen om zo een dunnere spoeling van de oorspronkelijke bewoners te krijgen hoopt men op minder verzet.
Van die opzet ben ik overtuigd want mensen zoals Timmermans dromen van een groter groots Europa! ( en te bedenken dat Timmermans dit doet alleenvoor eigenbelang)

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Dag mevrouw Nenne,
Als uw overtuiging met de werkelijkheid overeenkomt, hoe kan dan bewerkstelligd worden dat het lijkt of de heer Timmermans in zijn opzet slaagt maar toch onderuitgehaald wordt. Meegaan met de gedachtengang maar toch met alternatieve oplossingen komen die langzaam de koers wijzigen.
De heer Baudet is daar op een goeie manier mee bezig door te propageren dat: immigratie op basis van merites, via de wettelijke route gewenst is en ‘vluchtelingen’ moeten worden opvangen in de regio. Hij heeft 188K volgers op twitter: dat is wat je noemt invloed. Het essay in een Amerikaans blad, en z’n speech bij de provinciale staten verkiezingen heeft enorme impact gehad.
De heer Baudet zou van deze invloed nog veel meer gebruik kunnen maken door een wekelijkse podcast/vlog te maken en zich hierbij door professionele influencers c.q. presuaders te laten adviseren. Hij zou nog meer dan nu een enorme lawine aandacht op zich vestigen en uiteindelijk een grote hoeveelheid onafhankelijke denkers, niet gebonden aan een parochie, over kunnen halen die richting uit te gaan.
Marcel Crok en Simon Rozendaal zijn goed bezig om kernenergie te promoten als energiebron, of je nu meent dat AGW werkelijkheid is of niet: kernenergie is voor elke parochie, door welke bril dan ook bezien, de enige snelle en realistische oplossing. Daarnaast kunnen dan andere opties door ontwikkeld worden maar niet alle middelen inzetten op een kaart.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron

Ik ben groot fan van Baudet en hoop dat hij de verandering kan bewerkstelligen.
Verontrustend is wel het groter groeien van PvA in Nederland en de Groene in Duitsland

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Mevr Nenne,

Ik ben kiezer en lid Forum voor Democratie met voorkeur voor Baudet boven Henk Otten.
Ik geef u een rekensommetje en het EP commentaar van MdH.
De opkomst in Nederland was ruim 41 %. De NPO juichte, opkomst was hoogste in 30 jaar.
Wat de NPO niet meldde was dat de opkomst in Nederland bij de lagere in heel 28 staats europa zat.
De pvda kreeg ruim 18 % van de WEL stemmers. Die pvda kreeg dus 18 % van 41 % is minder dan 10 %.
Onze groenen hadden zoveel vertrouwen in groen europa dat meer dan 15 % toch maar timmermannetje stemde. Tevens constateerde MdH dat een behoorlijk deel van de FvD kiezers thuis waren gebleven evenals de PVV kiezers.
FvD is in 3 jaar zo snel gegroeid dat dat misschien te snel is gegaan. Ik houd hoop dat de kiezer bij TK 2021 net zo wijs zal zijn FvD in een positie te brengen dat VVD, CDA en PVV in gesprek komen.
Ik deel uw zorg over Duitsland, waar de Duitsers nu, vergelijkbaar met H***** in de dertiger jaren, achter die gruenen aanmarcheren die net als in Nederland, gastlessen mogen geven aan middelbare en hogere scholen. Met alle complexen die communistisch evangelist merkel in Duitsland weer opgehitst heeft, zal het gruenen effect in Duitsland nog lang na-etteren.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat men niet van de geschiedenis leert mag wel duidelijk zijn. Het tegenwoordig groene rood steekt de kop op in deze tijd terwijl tegelijk de voorbeelden van hun dwaze ideeën voorhanden zijn. Eyes wide shut politiek. Anderzijds vertoont men een krampachtige opstelling om de geschiedenis te redden door een collectief schuldgevoel aan de burger op te dringen. Een van de hedendaagse hysterische uitingen wanneer van de blanke Europeaan verwacht wordt zich vrijwillig te kastijden en boeten voor fouten in het verleden. De oude Duits-Franse rivaliteit wordt enkel getemperd door samen Europa te beheersen via de EU met haar satelliet landen. De Europese commissie opereert als een dictatuur die de landen onder dwang laat overal voor te tekenen om te kunnen zeggen dat de commissie zelf niets bepaalt. De EU wordt niet geleid door visie maar door gevecht om macht en eigen gewin in een logge en dure apparaat. De Verlichting van Europa verdwijnt langzaam door de globalisering gepaard met de verduistering door allerlei onontwikkelde naties die via de VN Europa onderschikt willen maken. Een soort moderne donkere middeleeuwen die de democratie en echte wetenschap dwars zitten doordat deze zich aan de heersende politieke kerk moet schikken. De EU resolutie 1743 is hiervan het bewijs van verraad aan de Europese burger. Europa op de knieën, totaal machteloos met zwakte als evenbeeld van haar politieke leiders. Louter om zichzelf te beschermen tekent men verdragen met schurken landen die de door hun georganiseerde migratie Europa chanteren. Ook de Marakesh verdrag spreekt boekdelen. En het centrum van al deze ellende is de VN die gekaapt is door deze schurken landen met alleen de onmacht door schuldgevoel van de ontwikkelde landen tegenover zich.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Uitstekende reactie! Ondanks de stevige dip in de peilingen voor FvD, houd ik hoop dat de kiezer in 2021 medewerking zal verlenen FvD de deur naar VVD, CDA, PVV open te houden. Ik geef toe dat er een onzekere factor inzit, kansen rutte op brussel zijn de afgelopen weken stevig verkleind. Zullen er voldoende VVD’ers zijn die een andere partijleider willen…..

Jay
Jay
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang dwaze mensen de rekenschap voor hun daden niet zelf hoeven te dragen, maar het kunnen afwentelen op anderen, zal dit doorgaan.
De dwazen doen het niet uit waanzin, maar uit eigenbelang. Zodra de rekening hoger wordt dan de opbrengsten, stoppen ze.
Daarom willen ze ook een steeds groter wordend collectief.. als buffer voor de gevolgen van hun gretigheid.

Henri
Henri
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jay

Hun gulzigheid gaat door zolang de goegemeente dat slikt, en ook nog daarna, want dan zetten de dwazen hun machtsmiddelen in. Venezuela is daar een goed actueel voorbeeld van. In NL werkt het ook zo, het gaat alleen subtieler en het gewelddadigheidsstadium is nog niet bereikt, maar de gasstrapatsen van roverhoofdman Rutte en zijn dwazenbende zijn niet onopgemerkt gebleven. Ik hoop dat deze zotten op tijd kunnen worden afgestopt, ruim vóórdat zij van hun wettelijke bevoegdheid tot intreding in de woning gebruik gaan maken (deze bevoegdheid is onderdeel van de gaswet inzake het gasvrij maken van NL en treedt in 2021 in werking).

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henri

Henri, de TK zijn in 2021, dus de kans dat groen links idioot rutte dat werkelijk hard zal kunnen maken is niet groot. Ondanks de huidige stevige dip in de peilingen voor FvD (ik ben kiezer en lid) houd ik vertrouwen dat de kiezer een beetje verstand zal gebruiken in 2021 en dat FvD in goede communicaties de kiezer goed geinformeerd zal houden van alle MISstappen van rutte en z’n uitvreters bende.

Isabel
Isabel
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alweer een verhelderend artikel van prof Kees de Lange, mijn dank
Zou het het nuchtere gezonde verstand van de bèta’s zijn wat ontbreekt in de huidige politiek en samenleving?

Het doorgeschoten individualisme, in een materialistische, hedonistische maatschappij heeft de objectiviteit en het besef van betrekkelijkheid van de eigen mening nagenoeg doen verdwijnen.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Isabel

Isabel, Nee hoor, een goede vriend van mij, een hele goede WTB en digitale BETA, is pvda en ik ben nu met hem in vervelend stevig gesprek omdat hij een verbod op politieke discussie met mij nastreeft. Hij is geen klimaat hystericus uit zichzelf maar zegt heel sullig ‘als de pvda denkt dat het nodig is, zal het wel nodig zijn’. ClimateGate leest hij niet, want andere hobbies vind hij belangrijker……..
Mijn jongere broer is cumlaude TH digitaal en is groen links of d66 kiezer omdat zijn vrouw en dochter (cum laude medicijnen) dat willen.
Ik ben een zuivere Alpha, 6 talig en bedrijfscalculatie en ben kiezer en lid FvD……..

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De huidige ‘irrationele Verduistering’ kan op verschillende manieren verklaard worden. Een ervan is dat wetenschap en techniek zekere grenzen hebben bereikt. De makkelijke projecten zijn af: we hebben de afgelopen eeuwen allerlei vormen van transport, infrastructuur etc. ontwikkeld. De hardware ligt er, nu komt het meer en meer aan op het organiseren van de ‘wetware’. We maken op allerlei niveaus modellen van de ons omringende en deels door ons geschapen werkelijkheid. Die modellen zitten vol aannames, vooral over de mogelijkheden om grote delen van de werkelijkheid te negeren dan wel de complexiteit ervan te vereenvoudigen. De pogingen om tot klimaatmodellen te komen zijn daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast is er de politiek, die vooral goed is in het negeren van toekomstige werkelijkheden. Zo had Nederland er goed aan gedaan jaarlijks niet zoveel gas te exporteren (minder of geen bevingen, langer genieten van de gasvoorraad). Of jaarlijks wat minder niet-westerse allochtonen te importeren (minder sociale spanningen, minder druk op de woningmarkt en het milieu etc.). De modellen waarop dergelijke politieke besluiten gebaseerd waren zijn onvoldoende bediscussieerd of de ondeugdelijkheid van bepaalde redeneringen is onvoldoende onderkend. Vanaf een bepaald niveau van complexiteit of geheel van tegenstrijdigheden wordt het debat en de daaruitvoortvloeiende besluitvorming een steeds minder rationeel proces, helemaal als ideologische verschillen het proces verder vertroebelen door de grenzen van normaal politiek opportunisme te overschrijden. Per dossier zullen de meer rationele geesten onder ons op uiteenlopende manieren het debat moeten blijven beinvloeden. Want ‘allerlei ontwikkelingen die iedereen momenteel kan waarnemen geven weinig aanleiding tot optimisme’.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prof de Lange. Fijn dat een redelijk en intelligent mens als u nog de moeite neemt om te proberen enige kennis en rede in de Nederlandse samenleving te verspreiden. Ik hoop dat u een groter podium krijgt.
Hartelijk dank voor uw lezenswaardige bijdrage.

Benedict Broere
Benedict Broere
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In Youtube kan je urenlang college volgen bij experts die uitleggen dat antropogene CO2-klimaatopwarming zeer onwaarschijnlijk is, en dat we in plaats van opwarming eerder te maken krijgen met een koudeperiode. Maar die CO2-opwarming is voor zeer velen in de heersende politiek een Absolute Waarheid. We leven in een tijd waarin wetenschap en werkelijkheid lijken te worden geïnstrumentaliseerd ten behoeve van een bepaalde agenda. Illustratief is hier ook de islam. Onderzoek toont aan dat de islam een totalitarisme is dat agressief-vijandig staat tegenover bijvoorbeeld alle 30 artikelen van de Universele Rechten van de Mens. Maar de heersende politiek benadrukt steeds weer het idee dat die islam een religie van de vrede is en dat we o.a. iftar, ramadan, moskeeën, halal eten en gehoofddoekte vrouwen moeten begroeten als een verrijking van onze samenleving. De gewone burger zit dus klem tussen kwaden waaraan hij geacht wordt zich te conformeren, en dat terwijl hij dacht in een van de meest vrije en welvarende en ook open (Karl Popper) samenlevingen ooit te leven. We worden geregeerd door een waan die maakt dat reële gevaren niet worden waargenomen en illusoire gevaren voor werkelijkheid worden genomen, met in beide gevallen negeren en demoniseren van kritische andersdenkenden.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

Benedict Broere, Uitstekend geformuleerd!

Els
Els
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Ook nu staat de machteloze burger met lege handen.”
Helemaal machteloos niet. Wij mogen (nog) stemmen. Maar het grootste deel van de bevolkingen van Europa kiezen nog steeds voor het bestaande beleid van de “hedendaagse Borgia’s” in Brussel.
Hoewel een kentering is waar te nemen. Maar hoe lang duurt het nog voordat de realiteit bij álle burgers dóórdringt?

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Els

Els, als u accepteert dat het een aantal jaren duurt dan kunt u misschien licht aan het eind van de tunnel zien? Ik in ieder geval wel, ik blijf hoop houden dat FvD bij TK 2021 een voldoende resultaat neerzet om de deur van VVD en CDA op een kier te krijgen.
De evangelische dwepers van CU zijn al uit de conservatieve fractie EP gestapt dus lijkt er kans dat FvD daarin kan. Dat heeft 1 voordeel, VVD en CDA zullen bij TK 2021 meer neiging hebben de deur op een kier te zetten, dan als FvD bij de nationalisten was ingevoegd.

Benedict Broere
Benedict Broere
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De ondergangsstemming heeft volgens mij vooral te maken met het importeren van de islam, een totalitarisme dat agressief-vijandig staat tegenover bijvoorbeeld alle 30 artikelen van de Universele Rechten van de Mens. Heersende politiek en elites willen evenwel dat we denken dat die islam een religie van de vrede is en dat we o.a. iftar, ramadan, moskeeen, halal eten en gehoofddoekte vrouwen begroeten als enorme verrijking van onze samenleving. En als je enig protest laat horen, dan ben je voor dat je het weet een ‘nazi!’. De gewone burger zit dus enorm klem tussen allerlei kwaden waaraan hij geacht wordt zich te conformeren, en dat terwijl hij dacht in een van de meest vrije en welvarende samenlevingen ooit te leven. Deze ‘culture-shock’ is speciaal waar te nemen in Zweden, waar de heersende politiek zich er enorm voor lijkt in te spannen om dit toonbeeld van vrede en welvaart binnen zo kort mogelijke tijd te reduceren tot een derdewereldland, hellhole en schurkenstaat. We worden geregeerd door mensen die het niet goed met ons voorhebben, die zich gedragen als vijanden van de samenleving die zij zeggen te vertegenwoordigen, die hardnekkig aangereikte informatie weigeren in te zien, en die structureel en methodisch en volstrekt psychoppaat de andere kant op kijken, weg van de zorgen en verontrusting van miljoenen mensen.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

Benedict Broere, men krijgt de indruk dat ze miljoenen analfabeet dom volk, moslims, invoeren om hun absolute macht te kunnen gaan vestigen. Doet mij denken aan H***** jaren 30, Stalin, USSR. Ik was vanwege het politieke effect niet blij met de Baudet retweet van de beruchte fotos en beruchte text, maar Baudet had wel 100 % gelijk.
Ik ben kiezer en lid FvD met voorkeur voor Baudet boven Henk Otten.

Benedict Broere
Benedict Broere
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

De reactie op het genocidale weg-met-ons-beleid is evenwel de opkomst van een tegenbeweging in heel de westerse wereld. Het zou mij niets verbazen als over 10 jaar zo’n Merkel bijvoorbeeld wordt aangeklaagd wegens misdaden jegens de mensheid en de menselijkheid. De Oostenrijkse socioloog prof dr Michael Ley noemt haar een Schwerstverbrecherin, en hij zegt dat zij Duitsland meer schade heeft berokkend dan Adolf H.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

Benedict Broere, Interessante reactie van u, ik ken Prof Dr Michael Ley niet, zal de naam onthouden. Dezelfde gedachte schoot mij eerder dit jaar door het hoofd, maar durfde ik niet hardop te uiten. De prof heeft gelijk. Bovendien beging Adolf zijn wandaden openlijk, merkel stiekem ism B90 / Die Gruenen.

Jaak Peeters
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb veel respect voor Prof. de Lange. Veel meer dan voor liegende en sjoemelende politici, al zijn er onder hen die zich goed van hun taak willen kwijten. Maar er is teveel gekwetter en zinloos gepraat en te velen onder hen denken zich te moeten bemoeien met dingen waar ze geen kaas van hebben gegeten.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Subliem artikel! Ik sluit me geheel aan bij C Schutter, wat zou ik Prof de Lange graag bij de NPO zien…….
Als je dit artikel van hem leest, kun je je werkelijk met geen mogelijkheid voorstellen dat er groen linksers, d66, VVD en CU sufferds zijn die met droge ogen durven beweren het tegendeel bewezen te achten van wat hij uitlegt MET argumenten.
En ja, Henny Keur heeft gelijk met het verhaal bij dit artikel waarom de NPO er niet over zou denken hem uit te nodigen.
Ik wil daar nog aan toevoegen dat de NPO al zolang is vergiftigd met groen links, pvda en d66 malloten, dat ze het ‘normaal’ vinden uitsluitend te werken aan het werven van islam kiezers voor links.
Links zit dringend verlegen om een grote groep domme kiezers en daar qualificeert de islam import 100 %.
Dat die re waarden en normen lijnrecht staan juist tegenover links, is voor links geen probleem. Het enige wat telt zijn nieuwe kiezers.
Op andere fora heb ik al aangegeven dat naar mijn overtuiging links een kleine minderheid zou worden als men afhankelijk zou zijn van kiezers die voor bv 1930 hier al woonden……

27
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen