De affaire Van Dobbelsteen nader bekeken

De retorische trucs van een would-be klimaatwetenschapper

 

Op oudejaarsdag hield Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft, een vurige Twitterpreek gericht tegen een Telegraaf-artikel met de naam ‘Wetenschap in plaats van emotie’. Het Telegraaf-artikel maakt gewag van een manifest, ondertekend door 24 deskundigen, waarin de nadelen van de Klimaatwet worden uitgelegd. Dit manifest is geland bij 380 gemeenten en 21 waterschappen.

 

Oliegeld

Van den Dobbelsteen beklaagt zich dat de autoriteit van VN-organisatie Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) niet aan de kaak gesteld had mogen worden. De 24 ondertekenaars van het “stuitende manifest” zouden zijn gekocht met oliegeld. Bovendien, zo stelt hij, weet de oude generatie wetenschappers niet meer van de laatste stand van zaken en dienen zij het veld te ruimen voor hun jongere opvolgers.

De geur van pek en zwavel dringt de neusgaten binnen als Van den Dobbelsteen begint over de absolute noodzaak om een punt te zetten achter het fossiele tijdperk. Als een ware prediker wijst Van den Dobbelsteen de weg naar het paradijs: een duurzame samenleving waarin de Klimaatapocalyps door gezamenlijk boetedoen kon worden afgewend.

Klimaatmessias

De preek van Van den Dobbelsteen krijgt in brede kring bijval. Maar liefst 3.000 likes en meer dan 2.000 retweets. Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de Christenunie, is blijkbaar door euforie overvallen. Begeleid door de hashtag #zorgvoordeschepping wordt Klimaatmessias Van den Dobbelsteen subiet op het schild geheven.

 

Het is alsof de klimaatadepten hunkerden naar een stem die hun gevoelens goed wist te vertolken. Van den Dobbelsteen vulde deze leemte met verve. Zijn gepassioneerde woorden raakte bij menigeen een gevoelige snaar. Dit zou die klimaatontkenners eindelijk een lesje leren!

Russell’s deconstructie

Al snel pakten zich echter donkere wolken samen boven Van den Dobbelsteen. Opiniemaker en data-analist Frank van Dorp, bekend onder zijn pseudoniem Russell’s Teapot, onderwierp de spreekbeurt op Saltmines.nl aan zijn vlijmscherpe fileermes en kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van inhoudelijke argumenten. Wel vond hij een overdaad aan instrumenten uit de retorische trukendoos. Zo vond veelvuldig gebruik van de stroman-strategie (iemand woorden in de mond leggen en hem daarop vervolgens aanvallen), alsmede op de persoon spelen.

Vol gaten geschoten

Het artikel van Van Dorp leidde tot een tegenreactie van Van den Dobbelsteen, met als hoofdgevolg vooral meer verwarring en ondermijning van zijn eigen eerdere betoog. Van Dorp liet niet lang op zich wachten en fileerde ook deze tegenreactie met zijn gebruikelijke scherpe geest in maar liefst 24 tweets. Van Dorp prikt feilloos door de claim heen dat het Van den Dobbelsteen slechts te doen zou zijn om het Telegraaf-artikel, niet om het manifest.

De besmeuring zonder inhoud, ad hominems, stroman-aanvallen, ontkennen van het bestaan van een klimaatindustrie en van zijn eigen activistische betrokkenheid in de klimaatsector, niets blijft overeind. Aan het einde van het betoog van Van Dorp is het verhaal van Van den Dobbelsteen vol gaten geschoten.

 

Klimaatindustrie

Opvallend in de denkwijze van Van den Dobbelsteen is dat er geen klimaatindustrie zou bestaan. Dit is een opmerkelijke constatering en lijkt vooralsnog meer op een semantisch spel dan een gemeende overtuiging.

Als de klimaatindustrie gedefiniëerd wordt als de economische sector die baat heeft bij de implementatie van klimaatmaatregelen, dan ziet een ieder al snel dat deze sector wel degelijk bestaat. De bouwer van zonnepanelen, of de consultant die advies geeft over de duurzame energievoorziening voor een woonwijk, of bedrijven die windmolens plaatsen en afbreken. Deze broodlaag krijgt ondersteuning van allerlei initiatieven, zoals vakbladen, politieke partijen, academici, internationale organisaties en activistische groeperingen. Mensen die actief zijn in bovenstaande groepen zijn veelal gedreven door commerciële motieven, ideologische doelstellingen of allebei.

Nevenactiviteiten

Zo is Van den Dobbelsteen actief in meerdere van dergelijke initiatieven. Hij schrijft voor het vakblad Smart and Sustainable Built Environment, is voorzitter voor de Wetenschappelijke Raad van Advies van NL-greenlabel, een bedrijf gespecialiseerd in duurzaamheidspaspoorten en -labels en is hij bestuurslid van Dutch Green Building Council, een netwerkorganisatie in de duurzaamheidssector. Niets van het bovenbeschrevene is vreemd. Als iemand een academische functie vervult die alleen maar kan bestaan door de mate waarin klimaatmaatregelen worden overwogen of genomen, dan behoort die persoon tot de broodlaag van de klimaatindustrie en het bijbehorende netwerk.

Het manifest

Het spijtige aan de discussie die Van den Dobbelsteen aangezwengeld heeft is dat er – zelfs naar zijn eigen zeggen – niet inhoudelijk is ingegaan op het manifest ‘Nieuw Klimaat Alarm’. De retorische trukendoos van Van den Dobbelsteen verbergt dat wat echt belangrijk is. Hebben de schrijvers van het manifest een punt? Zo nee, waar zijn ze fout gegaan? Zo ja, waarom hebben we het daar dan niet over? Waarom spreekt Van den Dobbelsteen niet over de inhoud van het “stuitende manifest”?

 

Het manifest is lezenswaardig. Het ontkent niet dat het fossiele tijdperk ten einde gaat komen, integendeel. Het zegt wel dat dat moment verder in de toekomst ligt dan velen beweren, ongeveer 200 jaar. Van gas los verhoogt het CO2-gehalte, zo stelt het, en de alternatieven van wind, zon en bio zijn nog lang niet toereikend of rendabel. We moeten “onderzoek en ontwikkeling van energietechniek, die werkelijk duurzaam is, versterken”.

Inhoud

Al met al is het heel goed dat de oppervlakkige retoriek van Van den Dobbelsteen is doorgeprikt. Is het voor een wetenschapper teveel gevraagd om over de inhoud van dit manifest te debatteren? Er staan verstandige dingen in die ons burgers allemaal aan gaan, tegen veel lagere kosten dan wat het kabinet met de huidige en toekomstige klimaatmaatregelen voor ons in petto heeft.

Het is tijd om het over de inhoud te hebben.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
7 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben van mening dat de wal het schip gaat keren.
De energie transitie zal voor de gemiddelde Nederlander zo duur zijn dat het onhaalbaar is. Afgezien dat over de opbrengsten op alle fronten gelogen wordt.
De doorsnee Nederlander kan zich geen auto van minimaal 50.000 euro veroorloven en zal niet met een warmtepomp installatie van minstens 30.000 zijn huis kunnen verwarmen. samen met een zonnepaneel installatie van 5000 euro komt een gemiddeld huishouden uit op een investering van zo maar 80.000 euro die dan moet zorgen voor minder energieverbruik?
Een gemiddelde Nederlander kan zeker niet 6 tot 7 maal zoveel voor zijn energie betalen die ondanks al zijn maatregelen zo maar 3 x zo hoog komt te liggen dan verwarmen met gas en rijden op benzine.
Welke Nederlander kan 750 tot 1000 euro in de maand ophoesten voor rente op investeringen en zijn gestegen energiekosten?
Als de exacte cijfers van deze groene waanzin boven tafel komen zal de publieke opinie zich keren.
Het is inderdaad de hoogste tijd om over de inhoud en de eerlijke kosten te beginnen.
Het gezonde verstand zal dan hopelijk de rest doen.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Inderdaad. Het is niet voor niets dat de kosten zo vaag mogelijk gehouden worden. In de berekeningen van Dolle Dinsdag (iets met prinsjes in september) waren de kosten ook al niet meegerekend. Men probeert die te bewaren tot wetgeving en afbraak en nieuwbouw de “energietransitie” oftewel de vertweeduizendvoudiging van de co2 uitstoot (stroom is nóóit groen!) onomkeerbaar heeft gemaakt.

Aan ons dus de taak dit iedereen in onze omgeving uit te leggen. De MSM gaan dat niet doen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik reaguurde gisteren op het eerste stuk van Russell’s Teapot: “De arme Prof.dr.ir. A.A.J.F. van den Dobbelsteen van de TU Delft en de ABN AMRO Duurzame Top 50 kan wel inpakken. Het is diep triest dat door de Dobbelstenen van deze wereld de nieuwsgaring verstoord, de discussie gesmoord, en de besluitvorming gestoord wordt.” Hij heeft het kennelijk toch aangedurfd op Teapot te reageren en (TU) delft opnieuw het onderspit. Het is goed dat Bor de hoofdpunten van het door Dobbelsteen bekritiseerde manifest (of was het nou toch het Telegraaf artikel en heeft hij het hele manifest niet eens gelezen?) naar voren brengt: klimaatwet verhoogt de CO2 uitstoot (zie Duitsland en Denemarken), gas is in de overgangsfase juist noodzakelijk en moet zo snel als de technologische ontwikkelingen dat toestaan in een energiemix met hypermoderne kerncentrales worden ingezet, samen met een niet al te krankzinnige bijdrage uit duurzame bronnen. Dit advies strookt met de voorspellingen van het Internationaal Energieagentschap voor de komende 30 a 35 jaar. Dobbelsteen, waar blijf je nou?

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De beste manier om een ander te overtuigen is met steekhoudende inhoudelijke argumenten. Globaal kun je dus wel zeggen dat mensen die inhoudelijk argumenteren het gelijk meer aan hun kant hebben staan dan mensen die andersdenkenden beledigen; belasteren; censureren; beroepsverboden opleggen; etc.
Wie vindt dat “1 + 1 = 2” kan dat inhoudelijk hard maken.
Wie roept dat “1 + 1 = 3” moet drogredenen aanvoeren.

Dat van Dobbelsteen niet beter kan dan op de man spelen is dus eigenlijk volstrekt logisch:
– Dat kenmerkt de linkse kerk in elke discussie.
– Dat kenmerkt ook de (linkse) klimaatlobby in elke discussie.
– Daar is nog een schandaaltje naar genoemd, “climategate”.

Ook in het klimaatdebat begint het besef door te dringen dat de onheilsprofeten maar wat aanrommelen. Met klimaatmodellen die zogenaamd alleen de toekomst kunnen voorspellen; niet het verleden!
En ondanks de sociale en zelfs professionele uitsluiting durven steeds meer wetenschappers zich daar tegen uit te spreken.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ten eerste, er bestaan geen klimaat ontkenners. Wie deze kwalificatie gebruikt bewijst dat deze discussie geen discussie is maar een dictaat uit de progressieve kringen waarbij progressief niet bepaald als positief gezien moet worden. De huidige politici zijn net de hogepriesters in vroegere tijden die de onwetenheid van de mens
voor hun machtspositie en gewin misbruikten. Alleen zijn de mensen vandaag niet zo dom meer om alles te geloven.
Het grootste probleem op moment is het ontbreken aan een echte wetenschappelijke en dus niet gepolitiseerde discussie tussen voor en tegenstanders.
Dit is niet alleen slecht voor de burger maar ook voor het wetenschap zelf die zich hiermee degradeert tot maar ook een mening. Wat nu gebeurd is alleen goed voor de industrie die hier aan rijk wordt en de boeren die hun land niet meer gaan bewerken maar ter beschikking huren aan de windindustrie. Maar de gewone burger wordt doorgaans alleen maar arm ook door de uit de hand gelopen groei van de mensenpopulatie in de derde wereldlanden. En niemand spreekt over de toenemende activiteit van de vulkanen over de hele wereld en hun invloed op het klimaat. Alleen vandaag al zeven serieuze meldingen van over de hele wereld. De laatste jaar is nogal opvallend. Hoe lossen wij dat op? Een vulkaanuitstootbelasting invoeren voor landen die zo luchtvervuiler bezitten?
Wat opvalt is dat de meeste mensen die kritiek willen leveren met pensioen zijn. Het lijkt ergens op een soort #MeToo beweging. Want dan pas kunt je vrijelijk spreken zonder je loopbaan in gevaar te brengen. Zo bezien praat heer Dobbelstein hier ook zijn baantje goed want stel je voor dat ook hij de Manifest zou ondertekend hebben.
Dan zou hij nu tevergeefs op zoek zijn naar een nieuwe baan.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Discussiëren met een klimaat alarmist is net schaken met een duif.
Het beest gooit eerst alle stukken om, schijt vervolgens het hele bord onder, en gaat er dan “the science is settled” koerend op rond lopen paraderen alsof het het spel gewonnen heeft.
Voor eenieder die de gelijkenis ontgaan is, de duif heet Andy, en hij werkt voor de TU te Delft, ooit een gerenommeerd wetenschappelijk instituut, maar tegenwoordig blijkbaar afgezakt tot VU Amsterdam niveau.
Wat op zichzelf al een uitermate trieste ontwikkeling is natuurlijk.
En dan demonstreert Christen Unie kamerlid Carla vervolgens ook nog even haar ter zake kundigheid door te beweren dat duif Andy een “echte klimaatwetenschapper” is, ze heeft blijkbaar zijn CV nog nooit bekeken, en zet ze vervolgens een door echte ter zake kundige wetenschappers geproduceerd wetenschappelijk onderbouwd verhaal weg als “geneuzel van klimaatsceptische pseudo-wetenschappers”.
Maar ja, veel meer kun je natuurlijk ook niet verwachten van een studente, komt-ie, kunstgeschiedenis.
We worden geregeerd door idioten, en daar maken allerhande zakkenvullers en/of Marxistische activisten dankbaar misbruik van.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Pechtold had ook kunstgeschiedenis gestudeerd. En hij kon aardig kletsen, dus lag een carriere als veilingmeester en PVV bestrijder voor de hand. Het toevallige resultaat is dat D66 weer keihard aan het pluche plakt, beleid mag vormen naar het inzicht van de moderne D66-er (democratie, vrije meningsuiting, grensbewaking etc. allemaal van weggemoffeld) om EU, islam en klimaatalarmisme te promoten.

7
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x