De wankele basis van het klimaat- en energiebeleid (3)

Kernenergie op basis van thorium als oplossing

Foto: Kerncentrale Duitsland - Pixabay CC0

Kernenergie en alles wat met het voorvoegsel kern- te maken heeft staat in Nederland in een kwade reuk. Dat is merkwaardig, want kernenergie is goedkoop, betrouwbaar, en voorziet miljoenen mensen wereldwijd van energie. In slechts drie gevallen hebben er ongelukken of bijna-ongelukken met kernenergie plaatsgevonden.

Incidenten

Het Three-Mile-Island-incident in Harrisburg, Pennsylvania (1979) was eigenlijk geen incident omdat de veiligheidsvoorzieningen toch toereikend bleken te zijn. Van slachtoffers was dan ook geen sprake. Bij het ongeluk in Chernobyl van 1986, Oekraïne ontstond door ontoereikend toezicht op een verouderde centrale een meltdown die naast 49 directe slachtoffers het leven van naar schatting 4000 mensen door een overdosis straling gekost heeft.

De Fukushima-meltdown in Japan in 2011 was het gevolg van een combinatie van een zeer krachtige aardbeving gevolgd door een rampzalige tsunami. Door aardbeving en tsunami kwamen ongeveer 20 000 mensen om. Van slachtoffers ten gevolge van radioactieve straling was geen sprake, hoewel veel burgers voor geruime tijd uit het rampgebied geëvacueerd zijn.

Zonder de veiligheidsrisico’s te bagatelliseren, kan gesteld worden dat huidige ontwikkelingen op het gebied van kernenergie het merendeel van de bekende bezwaren tegen kernenergie opgewekt met de uraniumcyclus kunnen ondervangen. Die nieuwe ontwikkelingen behelzen kernenergie op basis van thorium, in moderne Molten Salt Reactors (MSR).

Onkundige politici

Gedurende mijn periode in de Senaat (2011-2015) was ik de enige bèta die een natuurwetenschappelijk researchcarrière gevolgd had. Na een debat over energie in de Eerste Kamer was ik tamelijk onthutst over het gebrek aan elementaire kennis over kernenergie, met name over de thoriumcyclus. Ik heb daar vervolgens een notitie over geschreven die ik aan alle Eerste – en Tweede Kamerleden heb toegestuurd. Een reactie heb ik nooit mogen ontvangen:
Geruime tijd later werd deze notitie eindelijk opgepakt door EenVandaag en werd er een programma aan gewijd. Onlangs heb ik op de internet opiniesite OpinieZ.com een tweeluik aan thorium MSR gewijd. Deze artikelen hebben breed de aandacht getrokken:

Tijdschema

Wereldwijd, maar zelfs ook in Nederland, kan geconstateerd worden dat kernenergie op basis van thorium door velen een interessante ontwikkeling gevonden wordt. Men heeft duidelijk oog voor de voordelen en met name voor jongeren zijn de oude vooroordelen tegen kernenergie iets uit een voorbij verleden. Dat is bemoedigend.

Momenteel wordt in landen als China, India, en in mindere mate in de Verenigde Staten veel onderzoek verricht naar thorium. De prognose is dat in het Verre Oosten de eerste thoriumreactoren in de komende tien of twintig jaar operationeel zullen worden. Ook in Nederland wordt in de groep van Professor Jan Leen Kloosterman aan de TU Delft veel thoriumresearch verricht. Bij Reactorcentrum Petten wordt experimenteel werk verricht aan de invloed van radioactiviteit en van fluorhoudende zouten op materialen die als reactorvaten kunnen dienen. Er is geen wetenschappelijke reden waarom ook in Nederland in de komende decennia niet een demonstratie-thoriumreactor operationeel zou kunnen zijn.

Kosten

Wat kost zoiets? Realistische schattingen spreken over een investering van ongeveer 1 miljard euro. Daarbij moet bedacht worden dat zo’n 75% van dat bedrag besteed moet worden om aan alle bestaande regelgeving op het gebied van kernenergie te voldoen. Doordat de veiligheidsrisico’s met de thoriumcyclus zeer veel kleiner zijn dan met de uraniumcyclus, lijkt dit voor een deel weggegooid geld. Bij de investeringen nodig om thorium-kernenergie de grote beloften van de techniek te laten inlossen, praten we over een fractie van de middelen die aan windenergie worden besteed, de energievorm die onze problemen niet gaat oplossen. Nederland, let op uw saeck.

CO2-debat irrelevant

Klimaatalarmisten en klimaatrealisten voeren momenteel een hardnekkige strijd over de vraag of CO2 wel degelijk de rampzalige component van deze atmosfeer is die tot desastreuze opwarming leidt. Dit debat is uiteraard interessant vanuit het oogpunt van de natuurwetenschap van de aardatmosfeer en van complexe modellering. Vanuit een meer pragmatisch standpunt kan echter betoogd worden dat de uitkomst van dit debat, zo die er ooit komt, niet bijzonder relevant is.

Immers, of CO2 nu wel of niet het levensbedreigende gevaar is, de tot nu toe gekozen inzet van wind- en zonne-energie leidt niet of nauwelijks tot CO2-reductie en nog veel minder tot een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, nodig om een steeds gecompliceerdere samenleving die steeds hogere eisen stelt in stand te houden. Momenteel is het installeren van ‘renewables’ zelfs helemaal niet in staat om de groeiende energiebehoefte van de wereld bij te houden.

Oplossing

De echte oplossing is duidelijk. De klimaatproblematiek, als die al bestaat, is niet dusdanig urgent dat oplossingen op stel en sprong en tot elke prijs gekozen dienen te worden. Wat dat betreft in de overhaaste keuze voor wind en zon onbegrijpelijk en irrationeel. Curieus genoeg komt het woord ‘kernenergie’ in het Nederlandse Energieakkoord helemaal niet voor. Het inzetten van beperkte middelen van de Nederlandse belastingbetaler om de eerst stappen te zetten op weg naar thorium-energievoorziening is een uitstekende investering. Op een termijn van ongeveer 50 jaar kan thoriumenergie onze voornaamste bron van energie zijn. Natuurlijk is de kans groot dat de redeloze politiek deze kans onbenut laat.

Mijn voorspelling is dat in dat geval we kennis op het gebied van thorium-kernreactoren voor een hoge prijs uit China en India gaan importeren. Naar mijn mening is dat een zeer ongewenste situatie. Alleen een politieke doorbraak kan dat voorkomen.

Deel 1 van dit drieluik vindt u hier.
Deel 2 van dit drieluik vindt u hier.

© OpinieZ.com 2018. U kunt hieronder reageren op dit artikel. Ook kunt u het artikel delen met anderen via de knoppen onder de advertenties.

De OpinieZ-artikelen van Kees de Lange (volg twitter-icon @infocadl2015) vindt u HIER

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
6 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
boorzalf
5 jaren geleden

Na zoveel jaren dezelfde hoax te hebben verspreid is er echter nog steeds geen flintertje wetenschappelijk bewijs dat CO2 een ongekende ‘catastrofale’ opwarming van het klimaat veroorzaakt. Die zogenaamde opwarming is alleen realiteit in de al lang ontkrachte computermodellen van een handjevol gepolitiseerde wetenschappers wier onderzoeksresultaten volledig afhangen van de hoogte van overheidssubsidies. Meer dan 31.000 klimaat- en energie experts hebben zich inmiddels verenigd in hun verzet tegen de schaamteloze opwarmingsleugen van de groene elite in het Westen.
Tegelijkertijd zien we dat de honderden miljarden kostende Duitse ‘Energiewende’ totaal is mislukt, dat Spanje geen geld meer heeft voor ‘duurzame’ subsidies, en de Amerikaanse president Trump zich uit ‘Parijs’ heeft teruggetrokken, waarmee hij de Amerikaanse industrie en bevolking een last van biljoenen dollars bespaart. De tendens is dus dat bepalende landen de CO2-reductiedoelen beginnen los te laten – maar natuurlijk niet Nederland, altijd het braafste jongetje van de linksgroen-liberale klas, die zijn zinnen lijkt te hebben gezet op de ontmanteling en vernietiging van de Westerse welvaart en beschaving.

trackback

[…] houdt afwijzing van de Verlichting in en hiermee afwijzing van correcte wetenschapsbeoefening. Zie hier en […]

Gerard van der Velde
Gerard van der Velde
5 jaren geleden

Zelden zo’n gepolitiseerd stukje gelezen over kernenergie, klimaat en schaamteloze opwarmingsleugens etc. Ik kan dat thorium verhaaL zo niet serieus nemen. Je moet je kennelijk schamen als je zonnepanelen op je dak hebt liggen in plaats van een thoriumcentrale in je achtertuin. Ik ben voor ouderwetse kernenergie zonder thorium. Als een gebied goed radioactief wordt gemaakt hebben we eindelijk het ideale natuurreservaat waar de mens niet alles voortdurend komt verstoren. Tjernobyl en Fukushima zijn een zegen voor talloze bedreigde diersoorten omdat kennelijk verstoring erger is dan radioactiviteit. Het zijn dus toch weer de kernfysici en echte beta’s zoals de Lange die de problemen voor ons oplossen. De rest kan in de tweede en eerste kamer naar huis. Het feit dat een genie als Trump het met hem eens is bewijst al hoe ver gevorderd deze wetenschap is.

Anton
Anton
5 jaren geleden

Volgens mij is het probleem niet de productie van energie, het probleem is de opslag van energie.
Als een elektrische auto voldoende opslagcapaciteit heeft om 1000 kilometer te rijden, of een gezin met zonnepanelen volledig aan de vraag naar energie kan voldoen, denk ik niet dat we dan nog aan kerncentrales moeten gaan werken.

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton

@ Anton // 19 maart 2018 10:22 om 10:22 //

Middels de salderingsregeling hebben gezinnen met zonnepanelen al een gratis, verliesvrije energieopslag van de Staat gekregen.
Meer nog dan dat, wanneer de zonnepanelenhouder terug levert, kan hij de BTW, de klimaatheffingen en de transportkosten, die de buurman moet betalen, bijschrijven op zijn rekening.
Gezinnen met zonnepanelen hebben een kaperbrief van de staat gekregen.
Gezinnen met zonnepanelen zijn gelegaliseerde struikrovers.

Peter Steenkamp
Peter Steenkamp
5 jaren geleden

China is al veel verder dan in dit artikel gesuggereerd wordt. China heeft naar eigen zeggen de technische problemen opgelost en gaat nu voor 3,3 miljard dollar twee Thorium centrales bouwen in de Gobi Woestijn die al in 2020 gereed moeten zijn :

http://www.scmp.com/news/china/society/article/2122977/china-hopes-cold-war-nuclear-energy-tech-will-power-warships

6
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x