Kabinet Rutte III blijft anti-Israël resoluties VN steunen

Zijlstra continueert pro-Palestijns stemgedrag Koenders

Foto: Verenigde Naties

Wie denkt dat Rutte III met de ChristenUnie en een VVD-minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) Halbe Zijlstra de anti-Israëlische en pro-Palestijnse koers van Rutte II gaat verleggen, komt bedrogen uit. Ons BuZa-schip vaart vrolijk verder in de anti-Israëlische wateren van de VN en de EU.

Oud beleid
Weliswaar deed minister Zijlstra in zijn eerste Kameroptreden de toezegging niet voortijdig of uit tactische overwegingen een Palestijnse staat te erkennen maar dat is, in tegenstelling tot wat velen denken, geen nieuw beleid. De vorige PvdA-ministers Timmermans en Koenders konden zich, gebonden als zij waren aan harde vooraf gemaakte afspraken met de VVD, domweg niet overgeven aan hun Palestijnse erkenningsdriften. Zijlstra’s nieuwe belofte betreft gewoon oud beleid waarover een VVD-kabinet zonder de PvdA wel openlijk kan spreken. Buiten deze cosmetische aanpassing verandert er beleidsmatig niets.

Gedaanteverwisseling
Het is Halbe Zijlstra die een gedaantewisseling heeft ondergaan. Hèt politieke talent op de rechterflank van de VVD stak tijdens zijn eerste Kamertoespraak tot ieders verbazing de loftrompet over de nalatenschap van zijn linkse PvdA-voorgangers. Zij hebben uitstekend beleid gevoerd hield hij de Kamer voor, beleid dat hij zal voortzetten. Een boodschap die uiteraard goed viel bij het linkerdeel van de kamer.

De voormalige EU-criticus Zijlstra blijkt na zijn aantreden veranderd in een goedlachse EU-promotor die met commissaris Frans Timmermans wil gaan werken aan zaken als een EU-defensieapparaat, EU-immigratiebeleid en een Europees Openbaar Ministerie. Over het aanpakken van de agressieve anti-Israëlische opstelling die de EU al decennialang ten toon spreidt in Brussel, de VN en op Israëlisch grondgebied sprak hij niet. Niemand in de Tweede Kamer die hem ernaar vroeg.

Stemgedrag VN
Wel werd de kersverse BuZa-minister op 2 november geconfronteerd met een motie over het stemgedrag van Nederland in de VN ingediend door de SGP, PVV en FvD:

De kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat dit kabinet zich wil inzetten voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen overwegende, dat diverse VN-organisaties, waaronder Unesco en de Mensenrechtenraad, zich inzake de Israëlisch-Palestijnse kwestie herhaaldelijk zeer partijdig tonen, verzoekt de regering, in VN-verband actief stelling te nemen tegen VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en, zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen, en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij
Wilders
Baudet

D66 binnenboord
Het zal niemand verbazen dat GroenLinks, SP, PvdA, DENK en de Partij voor de Dieren tegenstemden. Dat zijn de meest fervente anti-Israëlische/pro-Palestijnse partijen in ons parlement, een groep waartoe ook D66 behoort. Als regeringspartij stemde D66, net als de VVD, CDA en ChristenUnie, deze keer voor. Zoals de PvdA in het vorige kabinet is ook D66 gebonden aan gemaakte kabinetsafspraken. Om de regeringspartijen tegemoet te komen en binnenboord te houden werd er gesleuteld aan de oorspronkelijke tekst van de motie.

Het zinnetje “zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft” werd later toegevoegd. Een aanvulling die helaas in strijd is met de feiten. In werkelijkheid stemt Nederland al jarenlang vrijwel uitsluitend anti-Israëlisch, zoals u kunt lezen in mijn artikel Het anti-Israël gedrag van Nederland in de VN. Dat ons land in de UNESCO bij wijze van uitzondering één keer tegenstemde was niet zozeer uit heldhaftig verzet tegen het islamitische blok (OIC), maar omdat we geacht werden mee te stemmen met de rest van de EU na enorme druk van de Verenigde Staten.

Links Buza
Onze huidige BuZa-ambtenaren en diplomaten zijn zonder noemenswaardige uitzondering links (PvdA, Groenlinks en D66). Een anti-Israëlische en pro-Palestijnse houding is de norm op dit departement. Veelzeggend is de anecdote die onlangs werd opgetekend in het Reformatorisch Dagblad. Directeur Hillel Neuer van de organisatie UN-Watch was op bezoek in ons land om te spreken op een CIDI-conferentie over de honderdste verjaardag van de Verklaring van Balfour, een bijeenkomst waar ook D66-senator Schaper, voormalig hoofd van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging, aanwezig was. Met name de eenzijdigheid van de Verenigde Naties stemde Neuer treurig. Hij kon er in Den Haag drie kwartier en eigenlijk nog wel veel langer over praten. D66-senator Schaper was het na een kwartier al beu. „Erg eenzijdig” en „polariserend”, vond hij de uitspraken van Neuer. „Het wordt gepresenteerd alsof de hele wereld tegen Israël samenspant.”

Nieuwe anti-Israël resoluties
Kenners van het diplomatenwereldje hadden niet de indruk dat BuZa zich iets zou aantrekken van de VN-Kamermotie. Op 10 november jl. werd dit vermoeden bevestigd. Onze VN-vertegenwoordiging in New York lapte de motie aan de laars en schoffeerde daarmee Kees van der Staaij, Geert Wilders, Thierry Baudet c.s. door enthousiast in te stemmen met een nieuwe stortvloed van anti-Israëlische resoluties, ontworpen door het islamitische blok in de VN.

Zelfs ernstige waarschuwingen van de VS bij monde van Nikki Haley konden niet voorkomen dat Nederland in het Special Political and Decolonization Committee opnieuw haar meest onfatsoenlijke kant liet zien. Onze VN-ambtenaren stemden acht keer voor, één keer blanco en nul keer tegen. Een uitgebreid overzicht (tekst en stemgedrag) van de negen recente anti-Israëlische moties en ons stemgedrag kunt u vinden op deze webpagina van UN-Watch.

Geen verandering
Dit anti-Israëlische stemgedrag van ons land verschilt in niets met dat van vorig jaar. Ook in de laatste maanden van 2016 stemde Nederland bij twintig in stemming gebrachte anti-Israël en pro-Palestina resoluties in de Algemene vergadering van de VN, zestien keer voor, vier keer blanco en nul keer tegen. Een uitgebreid overzicht van deze twintig resoluties vindt u op deze webpagina. Dat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging stug doorgaat met het anti-Israëlische gedrag laat zien dat het hen kennelijk niets uitmaakt wie de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is. Zij volgen in hun omgang met het OIC, Israël en de Palestijnen, net als andere BuZa-ambtenaren en diplomaten sinds jaar en dag hun eigen pad. Hun anti-Israëlische gedrag is immers door eerdere linkse BuZa-ministers en premiers goedgekeurd en aangemoedigd en getolereerd door de VVD.

Taboe-onderwerp
Over dit stemgedrag van ons land in de VN en andere internationale gremia doen de reguliere media geen verslag. Er vallen geen resolutieteksten, stemverklaringen of ander documenten te vinden in de media, op de BuZa website noch op die van onze VN-vertegenwoordigingen in New York of Genève. Zelfs in de Tweede Kamer komt ons internationale stemgedrag niet of nauwelijks ter sprake. Kamerleden en voorlichters hebben doorgaans geen enkel overzicht paraat over de opstelling en het stemgedrag van Nederlandse ambtenaren en politici in de VN en de EU.

En dat is vreemd voor het enige land ter wereld waar ‘bevordering van de internationale rechtsorde’ in de grondwet is verankerd en politici, analisten en journalisten de mond vol hebben over “meedoen met de wereld” en je “niet verstoppen achter de dijken”. Terwijl burgers steeds vaker te maken krijgen met de kwalijke gevolgen van hen onbekende internationale wetten en regelgeving, en ons land in de VN en de EU zaken ondersteunt en goedkeurt waarvoor geen enkele meerderheid bestaat onder de bevolking, becommentarieert onze elite de toon van het debat en wordt ieder lokaal gelaten windje publiekelijk gewogen op een politiek correct weegschaaltje.

Meer inzicht nodig
BuZa-ambtenaren en diplomaten vertegenwoordigen ons land en nemen besluiten die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor onze soevereiniteit, onze belangen en onze bevolking. Hun doen en laten dient door het parlement nauwlettend gecontroleerd te worden. Desgevraagd liet de SGP, de hoofdindiener van de VN-motie, weten de regering op dit punt scherper te zullen gaan volgen en bevragen. Een goed voornemen. Controle van onze vertegenwoordiging in de VN en de EU zou een vast agendapunt moeten worden in het parlement. De vruchten van BuZa-arbeid zoals verdragen, resoluties en stemverklaringen dienen door iedereen te kunnen worden ingezien op een overzichtelijke, vrij toegankelijke website.

Anti-Israel marathon
Op dit moment is het onduidelijk of de hagelnieuwe minister Halbe Zijlstra niet in staat is of simpelweg niet van plan is een einde te maken aan het anti-Israëlische gedrag van BuZa-ambtenaren en diplomaten. In december krijgt Zijlstra een kans zich te revancheren en te laten zien wie er de baas is op BuZa: de ambtenaren of de minister. Dan worden er in de VN opnieuw enkele tientallen anti-Israëlische resoluties in stemming gebracht.

De Amerikaanse ambassadrice Nikki Haley heeft al weten dat deelnemen aan deze hysterische anti-Israël marathon gevolgen zal hebben. Volgend jaar mag ons land een jaartje meepraten in de Veiligheidsraad. Willen we in dat overlegorgaan enig effect kunnen sorteren is het van belang ons anti-Israëlische gedrag nu te staken. Doorgaan schaadt onze belangen.

Mocht minister Zijlstra, het VN-ambtenarenapparaat of beide de VN-kamermotie blijven negeren en daarmee Van der Staaij, Wilders en Baudet c.s. in december opnieuw schofferen, dan zal de Tweede Kamer moeten tonen dat het als waakhond beschikt over scherpe tanden.

Een daadkrachtig parlement roept een minister die weigert moties uit te voeren of zijn ambtenaren niet onder controle heeft, ogenblikkelijk ter verantwoording naar de Kamer.

 

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
4 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Rob
Rob
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En de CU zegt ja en amen, wanneer gaan die oogjes van de CU stemmers open?

trackback

[…] kan worden toegedekt. Ondertussen liggen er voor Halbe nog een serie Kamervragen klaar n.a.v. ons stemgedrag in de VN. Gedrag dat haaks staat op dat wat een Kamermeerderheid van hem […]

trackback

[…] 19 november j.l. publiceerde OpinieZ mijn eerste verslag over de continuering van het Nederlandse anti-Israël stemgedrag in de VN door ons nieuwe kabinet Rutte III. Ondanks de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer hiermee te […]

trackback

[…] verlenen aan kwaadwillende partijen. En geen politicus die dit proces kan stoppen. Moties worden niet uitgevoerd. Terreursalarissen, criminele kinderkampen en andere misdadige praktijken worden nog altijd door […]

4
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x