Het vizier wordt gericht op Iran

Westen voelt steeds meer voor een machtswisseling in Teheran

Hoewel de spanningen toenemen in de brandhaard Syrië in het al overkokende Midden-Oosten en stemmen opgaan dat er een conflict in de maak is tussen de VS en Rusland, zit men er naast. De Koude Oorlog is over en zal niet worden herhaald.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video IranLibre

De twee grootmachten hebben te veel gemeenschappelijke belangen om een onnodig militair conflict te riskeren waar geen van beide baat bij heeft. De enige partij die in een dergelijk scenario er iets bij zou opschieten is Iran. Meer en meer deskundigen luiden daarover de alarmklok.

Bluf
Inderdaad, Rusland heeft de VS gewaarschuwd geen vliegtuigen of drones te laten vliegen ten westen van de Eufraat in Syrië, de rivier die van het noorden naar het zuidoosten door het land slingert. Wees gerust, dit is niet meer dan bluf, gezien het feit dat Australië eerst reageerde door haar gevechtsvliegtuigen aan de grond te houden om hun activiteiten vervolgens een dag later al weer te hervatten. Rusland wil haar belangen in Syrië veiligstellen en heeft geen behoefte aan een conflict met de technologisch veel geavanceerdere Amerikaanse krijgsmacht.

Iran vormt een veel grotere dreiging voor de VS – en voor de hele wereld trouwens – dan Rusland. En als we langzaam vooruit willen gaan op weg naar een oplossing voor het beëindigen van de oorlog in Syrië en de onrust in de regio, wordt het vizier daarbij terecht steeds meer gericht op Iran.

Iraans kalifaat
Iran’s bemoeienis met Irak, Syrië, Jemen en de decennialange steun aan haar nakomeling, de Libanese Hezbollah, zijn allemaal aanwijzingen van een brede, imperialistische campagne om meer zeggenschap te verkrijgen over de toekomst van het gehele Midden-Oosten. Voor dit doel heeft Teheran haar buitenlandse politiek aangepast. Dit gaat gepaard met Iran’s andere pijlers: binnenlandse onderdrukking en ontwikkeling van een nucleair/ballistisch raketprogramma om aan de macht te blijven.

Lang voor de Islamitische Staat heeft Iran geprobeerd om haar idee van de vestiging van een het Midden-Oosten omspannend kalifaat te verspreiden. Dit is precies waarom de stichter van het Iraanse regime Ruhollah Khomeini de velayat-e faqih (bestuur van rechtsgeleerden als toezichthouder op alle staatszaken en alle levens van mensen) instelde en oplegde.

Deze mentaliteit van Iran’s mollahs moet door het Westen worden onderkend en geëigende maatregelen zijn nodig om verdere rampen te voorkomen. Een korte blik op de wreedheden waar we momenteel getuige van zijn door Iran’s invloed in Baghdad, Damascus en Sana zou genoeg bewijs moeten leveren voor een krachtige en besluitvaardige politiek versus Iran.

Machtswisseling
De regering-Obama dreef de VS continu in een hoek en probeerde alleen tot elke prijs een nucleair akkoord vol tekortkomingen te verkrijgen. Het is essentieel voor Washington en de internationale gemeenschap om de noodzaak te beseffen van de juiste doelstellingen in de betrekkingen met Iran. In de VS heeft Senator Tom Cotten onlangs een belangrijke oproep aan Washington gedaan om een machtswisseling in Iran als een serieuze optie in overweging te nemen.

Het beleid van de VS zou een ander regime in Iran moeten zijn. Ik zie niet in hoe iemand kan zeggen dat Amerika veilig is zolang theocratisch despotisme aan de macht is“, zei Cotton – lid van de Senate Armed Forces Committee, in een recent interview.

Washington had steeds de kaarten gezet op hervorming binnen het huidige regime van Iran, wat vruchteloos is gebleken. Functionarissen in de regering-Trump geven echter aan dat dit niet langer de beoogde resultaten kan opleveren. Bondgenoten van deze regering hoort men zelfs veel agressievere standpunten verkondigen. Om de zaak nog verder in versnelling te brengen, ervaren Washington en Teheran steeds meer zorgen in hun betrekkingen.

Confrontaties
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson beantwoordde een vraag in een hoorzitting van het House Foreign Affairs Committee door de nadruk van Washington te leggen op een vreedzame machtswisseling, een primeur voor een Amerikaans bewindspersoon. Iran reageerde door een officiële klacht in te dienen bij de Verenigde Naties. Dit alles speelt zich gelijktijdig af met verscheidene confrontaties in Syrië tussen de door de VS gesteunde coalitie en door Iran gesteunde troepen.

Terwijl de regering-Trump verdergaat met het bepalen van haar algemene Iran-beleid, zullen de mollahs door voornoemde ontwikkelingen en stemmen in Washington en Europa ongetwijfeld steeds meer op hun hoede zijn.

Europees Parlement
Van 265 leden van het Europees Parlement is een verklaring uitgegaan die de flagrante schending van mensenrechten in Iran veroordeelt. Dit initiatief krijgt veel steun, “bij alle politieke groepen en stromingen in het Europees Parlement, waaronder 4 vice-voorzitters van het parlement en 23 commissie- en delegatieleiders. Dit laat duidelijk zien dat, wanneer het gaat om het onderwerp schending van mensenrechten, onderdrukking van vrouwen en minderheden en de steun van het Iraanse regime aan terrorisme, we allemaal verenigd zijn“.

Bijeenkomst Iraanse oppositie
De Iraanse oppositionele National Council of Resistance of Iran (NCRI) bereidt zich voor op zijn jaarlijkse bijeenkomst in Parijs, die is gepland op 1 juli van dit jaar.

Honderden vooraanstaande afgevaardigden uit de VS, Europa en het Midden-Oosten zullen waarschijnlijk worden vergezeld door meer dan 100.000 vertegenwoordigers van de Iraanse diaspora uit alle hoeken van de wereld. Zoals men vorig jaar kon zien, zal dit platform steun verlenen aan NCRI-voorzitter Maryam Rajavi en haar tien-punten-plan bestaande uit gendergelijkheid, vreedzame coëxistentie, afschaffing van de doodstraf, martelingen en gewelddadig optreden en beëindiging van Iran’s nucleaire programma, bemoeizucht en steun aan terrorisme.

De combinatie van oproepen vanuit het Westen tot machtswisseling enerzijds en de Iraanse oppositie met een capabel platform om dit initiatief te realiseren anderzijds is een ramp in de ogen van Teheran’s mollahs.

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties .

Heshmat Alavi (Twitter: @heshmatalavi) is politieke – en mensenrechtenactivist. Zijn werk richt zich op Iran, variërend van schending van mensenrechten, sociale onderdrukking, steun van het Iraanse regime aan terrorisme en inmenging in andere landen tot het controversiële nucleaire programma.

Vertaald door Asher.

Over de auteur

Heshmat Alavi
Heshmat Alavi
I am an Iranian activist with a passion for equal rights, pinpointing my work on Iran and the Middle East. In addition to Forbes, I have contributed writing to The Hill, The Federalist, The Daily Caller, Al Arabiya English, Raddington Report, American Thinker, The Gatestone Institute, Algemeiner and The Diplomat. My work covers a wide variety of issues concerning Iran’s state sponsorship of global terrorism, controversial ballistic missile drive, atrocious human rights violations and the contentious nuclear program. I also provide a unique perspective on subjects the media unfortunately does not, including Iran’s domestic politics and social crises Iranians are facing. I am in contact with sources that provide credible information about the mullahs’ regime in Tehran, their crackdown inside the country and warmongering abroad.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.