De rampzalige reis van het kabinet-Rutte III

Op de linkerbaan van een smalle Griekse bergweg dendert een touringcar op hoge snelheid de Olympus af. Passagiers kijken verschrikt naar buiten. Links gaapt een steile afgrond en rechts doemt de bergwand op. In de bus klinkt gekreun en gegil.

In de verte knipperen tegenliggers met hun lichten. Angst rolt door het gangpad: “Naar rechts, naar rechts, ga in godsnaam naar rechts.”De chauffeur draait zich lachend om: “onzin, wat nou rechts, ik rij rechts, dat zie je toch.” Naast hem staat een slungelige jongen in een wit overhemd met opgerolde mouwen. Om zijn schouder hangt een gifgroene tas met het opschrift Hoop Wint Het Van De Angst. De chauffeur geeft hem een por in de zij: “Wat jij Jesse, zal ik de motor uitzetten, dat bespaart een hoop energie.”

Op 15 maart kunt u boeken voor deze reis. Het uitje heet Rutte III. Wie is deze chauffeur annex reisleider en wat staat er allemaal op het programma?

Links vehikel
We hebben bestuurder Rutte zes jaar aan het werk gezien en hem leren kennen als een lachende leugenaar, een beloftebreker en een goedgebekte bluffer. Onbetrouwbaar tot aan het laatste inlegvelletje. Een man die onderste stenen onvindbaar diep weet te begraven. Geen sterke, daadkrachtige leider, maar een buigzame, aan macht verslaafde manager. Grossierend in holle praatjes leidt hij ons land als een franchisenemer van internationale machten. Een politicus die A zegt maar B bedoelt. Een man die beweert een rechtse VVD’er te zijn maar van zijn eigen partij een links vehikel heeft gemaakt: een Hollandse versie van de Democratische partij.

Tijdgeest
Rutte staat met zijn rug naar de toekomst. Hij hoort bij een politieke kaste die wereldwijd van het toneel wordt gejaagd. Hun tijd is voorgoed voorbij. Toch droomt hij nog altijd van een hoofdrol. Rutte meent dat híj de tijdgeest kan keren. Daarom bevecht hij de Brexit, vertelt hij angstaanjagende leugens over de economische gevolgen en bedreigt en chanteert hij de regering van Engeland.

De verkiezingsnederlaag van Hillary Clinton heeft hem hevig aangegrepen. De onverbiddelijke opkomst van Donald Trump bekijkt hij met onverholen afschuw. Zijn buitenlandadjudanten mogen de nieuwe president en zijn team ongestraft kleineren en beledigen. Deze kinderachtige kleinzieligheid brengt de belangen van ons land in ernstig gevaar. De politieke revolutie die Trump veroorzaakt is onomkeerbaar en zal voelbaar zijn in alle internationale overlegorganen.

Wilders en zijn kiezers worden
simpelweg buitenspel gezet

Wilders
Rutte haat het electorale succes van Geert Wilders. Vervolging, leugens over weglopen en demonisering lijken Wilders niet te deren. Daarom acht Rutte het tijd voor een beproefd middel uit de totalitaire gereedschapskist. Wilders en zijn kiezers worden simpelweg buitenspel gezet. Democratie doet er niet langer toe. Rutte en zijn kompanen bepalen wie er wel en niet mag meedoen. Al stemt Nederland overtuigend rechts, er komt een links kabinet: Rutte III. Met Pechtold, Buma en eventueel iets Roods en Groenlinkserigs ter aanvulling. Ondertussen hult Rutte zich schaamteloos in de mantel van Geert Wilders. Alles voor een zetel winst.

Islamisering
De immigratie- en islamproblematiek zal onder Rutte III Frans/Zweedse vormen aannemen. Het faliekant mislukte diversiteitsbeleid wordt overal dwingend ingevoerd. Onze grenzen staan wagenwijd open. Minister Pechtold wil geen immigratielimieten noemen. Zogenaamde islamofobische uitingen worden bij wet verboden. Haatimams, IS-strijders en andere terreurapologeten lopen ons land vrijelijk in en uit. Onder het mom van de vrijheid van meningsuiting organiseren terreurgroeperingen hier jaarlijks hun congressen. In islamitische wijken wordt het geweldsmonopolie overgedaan aan speciaal opgeleide shariapolitie. Shariarechtbanken worden onder ‘streng’ toezicht toegestaan.

Uitgaven voor uitkeringen en sociale voorzieningen stijgen explosief. De belastingdruk gaat verder omhoog. Op straat wordt dreigend geweld een alledaags verschijnsel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid ontmoedigt en bemoeilijkt aangiften en maakt van stijgende misdaadcijfers een dalende trend. Bedreigde burgers overwegen het heft in eigen hand te nemen.

De opmars van Jodenhaat in ons land
zal onstuitbaar blijken

Nieuwe antisemieten
Net als bij Rutte I en II hoeft de Joodse gemeenschap tijdens feest- en hoogtijdagen niet te rekenen op vriendelijke woorden in een TV of video-boodschap uitgesproken door onze minister-president. Daarvoor is de gemeenschap te klein. Een Ramadan-boodschap heeft aantoonbaar meer electoraal succes. Dat is het type resultaat waar Ruttes managershart sneller van gaat kloppen. Rutte weet hoe de hazen lopen. Nederland geeft nu eenmaal meer om dode Joden dan levende. Breedgetrokken herdenkingstoespraken zijn het succesnummer van iedere moralist. Moslims. Dat zijn de nieuwe Joden. Islamofobie en antisemitisme gaan immers hand in hand. De opmars van Jodenhaat in ons land zal onstuitbaar blijken. Onder Rutte III zullen nieuwe antisemieten als rapper Emms het volk op uitnodiging voorgaan in het herdenken en vieren van onze ‘vrijheid’.

Israël-boycot
Rutte III zal zich blijven bemoeien met de interne aangelegenheden van de staat Israël. “Het is de evergreen van het buitenlandbeleid” volgens de nieuwe Buza-minister Han ten Broeke. Ten Broeke is net als Rutte en zijn collega’s in de EU-fractie een politicus die A zegt maar B doet. In Europa stemt de VVD voor boycotmaatregelen tegen Israël die in de Tweede Kamer door Ten Broeke met kunstgrepen moeten worden tegengehouden. Het is de man die meent dat Israël zich dient terug te trekken achter de onverdedigbare (pre)1967 grenzen. Een politicus die bouwt en vertrouwt op Palestijnse diplomatie. Een man die zich voordoet als een Weberiaanse realist maar in werkelijkheid een John Kerry-achtige idealist is. Met de Amerikaanse Wondergirl Nikki Haley in de VN, de chemie tussen Netanyahu en Trump, en de nieuwe initiatieven die in het Midden-Oosten op stapel staan is de rol van Ten Broeke en zijn Europese evenknieën bij voorbaat uitgespeeld. Er is niemand die hen nog serieus neemt.

Soevereiniteit
Wat er rest van onze soevereiniteit raken we volledig kwijt. Rutte heeft zes jaar lang geen enkele poging ondernomen om onze verloren soevereiniteit te herstellen. De daarvoor benodigde grondwetwijzigingen zijn aan hem, de VVD, D66, CDA en de rest van de linkse partijen niet besteed. Zij vinden het wel goed zo. Engeland verlaat de EU om te ontsnappen aan de wurggreep van de Commissie en het Europese Hof terwijl Rutte ieder EU-decreet braaf accepteert. Rutte III wordt het kabinet dat ons laatste restje soevereiniteit voorgoed weggeeft. Brussel en de VN krijgen vrij spel in ons land.

Een extreemlinks opleidingsbastion
voor activistische diplomaten

Extreemlinks
Het huidige stemgedrag van Nederland in de VN is slechts een voorproefje van wat ons allemaal te wachten staat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een extreemlinks opleidingsbastion voor activistische diplomaten. Denk aan PvdA’ers als Koenders, Timmermans, Bonis, Servaes c.s. en Groenlinksers als Bram van Ojik en Mariko Peters. De lijst is lang en griezelig. Onze eigen wetgeving doet in zulke kringen niet langer ter zake. Internationale verdragen en Europees recht zullen leidend en allesbepalend zijn. Nederlanders worden vervolgd en veroordeeld aan de hand van hen onbekende wetten ontworpen in ongrijpbare, ondemocratische instituten. Ons land wordt onder Rutte III een juridische mensenrechten hel.

Gedwongen door internationale verdragen stuurt Rutte III een groeiend deel van ons belastinggeld naar andere landen, corrupte overheden en frauduleuze organisaties die hun uitgaven niet kunnen verantwoorden. Met Rutte III raken we de macht over onze begroting kwijt. Brussel bepaalt in grote lijnen ons huishoudboekje. Onze staatsschuld van momenteel ruim 470 miljard euro zal onder het geld uitdelende Rutte III met tientallen miljarden toenemen.

NAVO
Een hogere NAVO-bijdrage kan en wil Rutte niet betalen, liet hij onlangs weten. Ons leger is letterlijk uitgekleed. Reden onze soldaten vroeger op de fiets naar het front, binnenkort zoeken ze op Marktplaats naar passende kleding en schoeisel. Een botsing over dit gedrag met het Trump-team is onvermijdelijk. We kunnen Amerika niet voortdurend tegen de schenen schoppen en verwachten dat zij onze rekeningen betalen en bij onheil en dreiging voor ons de kolen uit het vuur halen. Rutte III koerst af op een ernstige diplomatieke botsing met onze belangrijkste bondgenoot. Met kostbare en levensgevaarlijke consequenties.

Rutte III kiest voor een ramkoers tegen
Trumps nieuwe buitenlandbeleid

Ramkoers
Waar het Trump-team op zoek gaat naar vredesinitiatieven zoekt Rutte III ruzie. Aan de Oostgrens van Europa en in de conflicthaarden van het Midden-Oosten. Rutte III kiest voor een ramkoers tegen Trumps nieuwe buitenlandbeleid. Rutte III weigert mee te werken aan de strijd tegen het Radicaal Islamitische Terrorisme. Het nieuwe Koude Oorlog-plan van veiligheidsadviseur Sebastian Gorka, zoals beschreven in zijn boek Defeating Jihad: The Winnable War en zijn artikelen in Defensie tijdschriften wordt op dit moment uitgevoerd door het Trump-team. Rutte III zal dit plan als onwerkbaar terzijde schuiven. Daarmee verandert Nederland in de ogen van Amerika definitief in een onbetrouwbare bondgenoot.

Ouderen
De verzorging van hulpbehoevende ouderen zal verder verslechteren. Het benodigde geld verdwijnt immers voor een flink deel naar Europa en andere continenten. Het zal de levensvreugde bij onze bejaarden niet verhogen. Het door D66 zo eufemistisch getitelde Voltooid Leven Wens programma zal in zulke omstandigheden bijzonder succesvol blijken. Met een speciale Pia Dijkstra cursus onder de broekriem kan iedere sluwe psychopaat binnenkort aan de slag als Voltooid Leven Beëindiger. Zelfs uw lichaam wordt staatseigendom. Tenzij u uitdrukkelijk bezwaar maakt worden op uw sterfbed alle bruikbare organen geoogst uit naam van de alom aanwezige overheid.

Regelzucht
Ooit stuurde Rutte zijn PvdA-kameraad Timmermans naar Brussel om de krankzinnige regelzucht van de EU te temperen. Daar is niets, maar dan ook niets van terechtgekomen. De regeldruk neemt alleen maar toe. Timmermans is de hoofdchanteur van immigratiezaken geworden. Hij gaat landen vervolgen die hun grenzen sluiten voor immigratie. In eigen land heeft de regeldruk hallucinante vormen aangenomen. Het MKB klaagt steen en been.

Timmermans is de hoofdchanteur
van immigratiezaken

Het Trump-team heeft een bijzonder effectieve maatregel ingesteld. Bij iedere nieuwe wet of richtlijn moeten er twee verdwijnen. Dat lucht op. Het stimuleert de economie en de ondernemingslust. In ons land worden over de consequenties van een genomen maatregel vuistdikke rapporten geschreven en onderwijl weer tien nieuwe wetten bedacht. De ambtenaren onder Rutte III krijgen vrij spel om elk initiatief uit het bedrijfsleven in hermetische wetgeving te bevriezen.

De motor valt uit. Het is ijzingwekkend stil in de bus. Het geraas van de wind beneemt iedereen de adem. Verlamd van schrik houden de passagiers elkaar vast. Er barst een orgie van lawaai los. Staal verpulvert staal. Niemand weet nog wat boven of beneden is.

Rutte III rijdt ons land total loss. Frontaal tegen de tijdgeest of regelrecht het ravijn in. Wie op 15 maart in Ruttes bus stapt is niet avontuurlijk maar suïcidaal.

Blijf niet thuis. Ga stemmen. Laat reisleider Rutte links liggen. Stem op een van de partijen rechts van de VVD. Laat uit landsbelang de ramp die Rutte III heet niet van start gaan.

Bevalt dit artikel u – of juist niet – , deelt u het dan op
twitter-icon Facebook, twitter-icon Twitter of andere sociale media.
Zie de buttons onder de advertenties.

===============================================================
Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van Youtube-video RTL XL
===============================================================

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
1 Reactie
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
trackback

[…] Weglacher Rutte wil met wegkijker Pechtold zijn derde kabinet in de steigers te zetten. Een rampzalig plan. Rechtse zwevers moeten de VVD-landingsbanen dit keer links laten liggen. Het risico van een […]

1
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x