Er moet worden afgerekend met het desastreuze Rutte-beleid

Realistische optie van centrumrechts (minderheids-)kabinet

Het ziet ernaar uit dat de kiezers op 22 november aanstaande gaan afrekenen met het desastreuze Rutte-beleid. NSC van Pieter Omtzigt en de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas zouden met de VVD een centrumrechtse (minderheids-)regering kunnen vormen. De prioriteiten komen dan te liggen bij het creëren van welvaart, een realistische energietransitie, beperking van migratie en een rem op de EU. Daarmee zou er in Nederland een andere wind gaan waaien, schrijft Johannes Vervloed.  

Als de peilingen het bij het rechte eind hebben, rekent de kiezer op 22 november definitief af met het desastreuze kabinetsbeleid van Rutte I t/m IV. De Nederlandse kiezer wil in meerderheid dat rigoreus klimaat- en stikstofbeleid wordt vervangen door realistisch energiebeleid en behoud van de innovatieve Nederlandse agrarische sector, dat knellende regel- en lastendruk voor burger en bedrijfsleven wordt afgeschaald, dat illegale immigratie een halt wordt toegeroepen en dat de uitverkoop aan de EU stopt. Welke coalitie hiervoor zorg gaat dragen is nog niet duidelijk, maar dat het een centrumrechts kabinet wordt ligt voor de hand.

 

Val kabinet

Lang zag het ernaar uit dat na Rutte I t/m IV er een Rutte V zou volgen. Het pakte anders uit. De VVD-achterban had genoeg van het D66-beleid van Rutte IV en liet het kabinet struikelen over immigratie. Een daarop door D66 ondernomen wraakactie – een motie van wantrouwen tegen de minister-president persoonlijk – werd verijdeld door Mark Rutte zelf. Om deze vernedering te ontlopen gooide hij de handdoek in de ring en kondigde zijn vertrek uit de politiek aan. Verbazing alom en hier en daar zelfs ontreddering. Het resultaat was voortijdige verkiezingen, zonder Mark Rutte. Het politieke speelveld lag weer helemaal open.

 

Verkiezingen

Inmiddels zijn we vier maanden verder en vinden de vroegtijdige verkiezingen volgende week plaats. Op de VVD na worden volgens de peilingen alle regeringspartijen van Rutte IV afgestraft. Rutte wordt het desastreuze D66-beleid van het kabinet verweten en blijkbaar niet de VVD als partij.
Het vacuüm wordt gevuld met de nieuwe NSC-partij van Pieter Omtzigt, die Rutte IV vergeefs poogde kalt te stellen met een ‘functie elders’ en de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas met (de door Rutte uit zijn kabinet weggestuurde) Mona Keijzer. De komende afrekening kent derhalve ook een persoonlijke kant …

 

Centrumrechtse coalitie

Samen met de VVD zouden deze nieuwe partijen in ieder geval een minderheidscoalitie kunnen vormen, met wellicht de PVV als gedoogpartner. Omtzigt heeft al op een minderheidskabinet gehint. JA21, BVNL en de SGP werden door hem eveneens als mogelijke coalitiepartners genoemd. Wat de precieze samenstelling wordt is nog ongewis, maar een centrumrechtse coalitie ligt voor de hand. Tenzij Timmermans met zijn GL/PvdA-combinatie voor een verrassing zorgt en de grootste partij wordt. Omtzigt zou in dat geval in de verleiding kunnen komen om met hem in zee te gaan. Dan zijn een paar kleine linkse partijen, zoals PvdD en de SP, voldoende voor een centrumlinkse coalitie.
De animo van de kiezer voor GL/PvdA is volgens de laatste peilingen echter tanende.

 

Welvaart creëren

Wat kunnen we verwachten van het nieuwe centrumrechtse kabinet? In de campagne staan bestaanszekerheid en goed bestuur bovenaan en dat zijn ongetwijfeld onderwerpen waarmee de nieuwe coalitie aan de slag wil. Maar het zijn lange termijnonderwerpen, doelstellingen die niet van vandaag op morgen kunnen worden gerealiseerd. Om bestaanszekerheid voor meer Nederlanders te realiseren is het allereerst nodig welvaart te creëren alvorens deze kan worden verdeeld. GL/PvdA verdeelt alleen maar de koek, hetgeen verarming voor iedereen betekent.

De nieuwe coalitiepartijen beseffen dat geld eerst verdiend moet worden. Dat daarvoor het bedrijfsleven weer de ruimte moet krijgen om te ondernemen. Dat de regel- en belastingdruk omlaag moet, het MKB weer toegang tot financiering moet krijgen en dat een realistisch klimaat- en stikstofbeleid gevoerd moet worden om te verhinderen dat de burger en het bedrijfsleven met steeds hogere kosten worden opgezadeld. Of erger, dat het bedrijfsleven het land wordt uitgejaagd.

 

Realistische energietransitie

Ook een centrumrechtse coalitie zal naar verwachting de klimaatdoelstellingen van Parijs serieus nemen, maar Nederland hoeft geen koploper te zijn. Zeker niet, als dat ten koste gaat van het verdienmodel van Nederland.

Een energietransitie is onontkoombaar, maar de Nederlandse industrie moet die wel mee kunnen maken. Overgang van een op fossiele brand- en grondstoffen gebaseerde economie naar een meer duurzaam model kost tijd. En realistisch betekent niet alleen meer tijd. Ook echte duurzame energie, kernenergie, dient opgewekt te worden. Met alleen wiebelstroom (zonne- en windenergie), die een fossiele back-up nodig blijft houden, komen we er niet.
En bovendien mag het niet zo zijn dat het Nederlandse bedrijfsleven op hogere kosten wordt gejaagd dan de concurrentie in het buitenland. Er moet wel een level playing field blijven.

Beseft wordt ook dat behalve de industrie evenmin de innovatieve en wereldwijd succesvol opererende Nederlandse agrarische sector de nek moet worden omgedraaid. En hetzelfde geldt voor de visserij. Met alleen ASML kan Nederland het huidige welvaartspeil niet handhaven.

 

Illegale immigranten

Naast afschaling van regel- en belastingdruk en een realistische energietransitie en daarmee behoud van het verdienmodel van Nederland zal naar verwachting als derde prioriteit van de nieuwe coalitie het indammen van de instroom van vooral illegale migranten zijn. Op welke wijze is nog niet duidelijk, maar een maximale jaarlijkse instroom wordt waarschijnlijk de norm.

 

EU

Een vierde punt is het Nederlandse EU-beleid. Als Nederland meegaat met de voorstellen van de Commissie komt er uitbreiding én verdieping.

Het gaat vooral over Oekraïne, Moldavië en Bosnië Herzegovina. Verdieping is dan nodig volgens de Commissie, omdat stemmen met consensus tussen dertig of meer lidstaten niet werkbaar is. Meerderheidsbesluitvorming zal dan de regel worden. Het nationale vetorecht verdwijnt. Dat betekent een duurdere EU, waar Nederland als nettobetaler voor opdraait met een hogere bijdrage. Of nog erger, een EU met eigen belastingheffing en/of eurobonds, waar Klaas Knot voor pleit.

De nieuwe centrumrechtse regering zal dit niet laten gebeuren. Zowel Omtzigt als van der Plas hebben zich over de plannen van de Commissie kritisch uitgelaten. Omtzigt pleit zelfs concreet voor een opt-out voor Nederland als de plannen voor een permanent herstelfonds met eurobonds door de andere lidstaten zouden worden doorgezet.

En meer in het algemeen, Nederland mag niet verworden tot een provincie van de EU, waarbij wij de rekening betalen, maar over de besteding niets te zeggen hebben.

 

Andere wind

Of de verwachte nieuwe centrumrechtse coalitie de vier prioriteiten precies zoals geschetst zal uitvoeren dient uiteraard te worden afgewacht. Papier (partijprogramma’s) is geduldig en in de campagne is het lastig onderscheid te maken tussen oprechte intenties en verkiezingsretoriek. Maar dat de Nederlandse kiezer (meer dan) genoeg heeft van het beleid van Rutte I t/m IV en vooral van het D66-beleid van Rutte IV is duidelijk.

Met een centrumrechts kabinet zal er in ieder geval een andere wind gaan waaien.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Er zijn twee mogelijkheden om een politicus te beoordelen. De eerste is naar zijn daden en de tweede is naar zijn woorden.
1) beoordelen naar daden, dus stemgedrag. Omtzigt heeft bijna altijd met het kartel meegestemd, is dus pro-energietransitie, pro-immigratie en pro-souvereiniteitsafdracht.
2) beoordelen naar woorden, die verder geen gevolgen hebben, maar alleen bedoeld zijn om in de aanloop van de verkiezingen stemmen weg te trekken bij concurrerende partijen. De werkwijze hierbij is eenvoudig. In het geval van Omtzigt betekent het dat hij zich kritisch opstelt op de genoemde onderwerpen, zoals een ‘stop’ van 50.000 migranten. Dit is een loze bewering want in zijn programma staat niet hoe dat maximum gehandhaafd zal worden. Het is alleen bedoeld om kiezers weg te trekken bij PVV, BvNL en Forum, met het idee dat die partijen niet in de regering komen en NSC wél. De VVD benut deze werkwijze al vele jaren en Omtzigt heeft kennelijk ook begrepen dat je er de grootste partij mee kunt worden.

Marc
Marc
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens de peilingen is slechts een op de zes Nederlanders min of meer bij zijn volle verstand.

els
els
19 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marc

Als uw opmerking niet om te huilen was, zou ik er om lachen. Maar dit is helaas de realiteit vrees ik.

Andre
Andre
19 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marc

Bovendien is 1 op de 6 Nederlanders kennelijk suïcidaal, want stemt op een partijcombinatie die de economie wil vernietigen, dus de welvaart, de concurrentiepositie van ons land, het platteland volbouwen met huizen voor migranten. Bovendien zijn ze bereid om die andere 5 op de 6 Nederlanders mee te sleuren de afgrond in. Dat geeft de begrippen ‘sociaal’ en ‘inclusief’ wel weer een nieuwe dimensie.

Marc
Marc
19 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Volgens mij is 5 op de 6 Nederlanders suïcidaal. Het belangrijkst vind ik dat ze geen openlijk publiek debat toestaan over de te volgen koers over zeer belangrijke maatschappelijke vraagstukken als de wenselijkheid van massa-immigratie en het onthouden van woningen voor de autochtone (maar ook allochtone) jeugd op een toekomst, waardoor deze afzien van het starten van een gezin.

Concreet spreken we hier dus over een doelbewuste oogkleppenpolitiek met als resultaat de totale vernietiging van wat nog rest aan autochtone cultuur, zelfbewustzijn en zelfrespect. De concrete situatie is dus die van omvolking, een maatschappelijk fenomeen waarover 5 op de 6 Nederlanders weigert te spreken. Hieruit spreekt de bereidheid tot zelfvernietiging van de overgrote meerderheid van de bevolking, zonder ook die andere 1 op de 6 te horen of consulteren.

Ik stel: de overgrote meerderheid van het Nederlandse (en andere westerse) volk is mentaal totaal gestoord: ze weigeren te zien, en zien daarom ook niet wat er in werkelijkheid gebeurt.

E. Vreeland
E. Vreeland
18 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marc

Het gevlog van media indoctrinatie. Het is blijkbaar makkelijk de mind-set van de gemiddelde burger te sturen in een door de elites gewenste richting. Op de vereniging waar ik kom sprak ik een kennis, die beweerde dat het met de immigratie enorm meeviel. Maar 1 % . Net zoveel als in de gouden eeuw. Niet in de gaten hebbende dat 1% van 18 miljoen 180 000 is en die van 2 miljoen (1700) 20 000. Dat is D66 logica. Die van de 17 e eeuw moesten bovendien ook nog hun eigen broek ophouden.

Peter109
Peter109
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Een prima stuk en hopen dat Johannes Vervloed gelijk krijgt.
Op dit moment is Pieter Omtzigt als de redder des vaderlands op het schild gehesen. Hij wil echter zelf geen premier worden, maar komt na de verkiezingen mogelijk met een premierkandidaat die niet op de kieslijst staat. Dat lijkt op een niet zo democratische blanco cheque geven aan Omtzigt, die niet uitblinkt in het nemen van beslissingen. Hopen dat het niet een klassieke “we zijn een voortreffelijk functionerende analyticus/ kamerlid kwijt en een slechte leider rijker”.

Maar over het alternatief de heer Timmermans in het torentje wil je niet eens nadenken. Lees alleen maar de pagina grote ‘de klimaat crisis is nu’ advertentie van de man, die geen enkel benul heeft wat hij gaat kapotrepareren. Met de heer Timmermans aan het roer hebben we dan geen klimaatcrisis meer nodig om de samenleving en economie te ontwrichten.

Theo Prinse
Theo Prinse
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel waar de grote lijn voor een rechts kabinet door Vervloed gezet is.
De zwevende kiezer gaat bepalen of zij met de Turks-Koerdische Dylan Yeşilgöz verder wil wiens vader een ex PKK vader Yücel Yeşilgöz, en haar moeder Fatma Özgümüs directeur vluchtelingen is. Dylan Yeşilgöz is zooo links dat SP, PvdA en GL haar niet pruimden en in de Rusland-Iran geopolitiek tegen Israël gezien 1 miljoen (10 zetels) Nederlandse moslims manipuleerbaar. Met de affaire Soumaya Sahla is duidelijk dat de VVD totaal dement is.
Het wapenfeit van Omtzigt is de teloorgang van het cultuur-marxistische CDA van Hirsch-Ballin en Doekle Terpstra. Maar ex-directeur Bertelsmann stiftung (2012-2019) verantwoordelijk voor de sinds 2015 geëxplodeerde asieltsunami in het Duitsland van Frau Merkel en sinds januari 2020 voorzitter van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, oud CDA minister Aart jan de Geus is nog steeds een groot gevaar.
Veel zwevende kiezers stemmen strategisch.
Zij stemmen niet op de eigen partij maar op die partij die het monstrosa PvdA-GL uit de regering kan houden.
FvD (5), BVNL (1) en JA21 (1) kunnen samen opgeteld nog geen deuk in een pakje boter schoppen.
Alleen PVV en BBB kunnen PvdA-GL uit de regering houden.

E. Vreeland
E. Vreeland
18 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Klein rechts is hopeloos verdeeld in 4 partijtjes. Ik smeek al jaren om een stabiele conservatief ‘rechtse ‘ partij. Maar die is er niet en komt er ook niet. Dat is de grote treurigheid. Mijn kieswijzer geeft FvD , BVNL, JA 21 of PVV aan. tja. Geen wonder dat links in NL de touwtjes in handen heeft.

H.J.
H.J.
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland is klaar met de leugenclown genaamd Rutte.
Rutte heeft Nederland voor een appel en ei verdaan aan de EU en het WEF.
Het wordt tijd voor een geheel ander beleid, zonder de dwang om te demoniseren.
Stap over de drempel heen, een Links beleid heeft Nederland kapot gemaakt.
Laten we een andere Rechtse koers proberen.

Marc
Marc
18 dagen geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Vandaag was hij weer aan het vergaderen met die nozem van het wef. Samen met het bedrijfsleven plannen smeden hoe dit land nog verder onderworpen kan worden. Over een de facto uitschakeling van democratie gesproken!

Realist1966
Realist1966
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Je kunt vvd(beleid) niet los zien van rutte. De partij was het ofwel met hem eens, of heeft hem zijn gang laten gaan. 4 verkiezingen op rij zijn de programma’s loze beloften gebleken. En dan zou er nu ineens eens frisse wind gaan waaien? Hoe naïef. Laat vvd maar een poosje in de oppositie zien hoe ‘rechts’ ze wel niet is. Ik vrees echter dat Omtzigt en timmermans de vvd op een links sleeptouw gaan nemen. Samen met de overgebleven splinters op links, kunnen we dan onze borst nat maken voor 4 jaar afbraak van een ooit fijn land met welvarende bewoners.
Ik ga voor de partij die altijd gelijk had en het nu krijgt, die voor de Nederlanders was en is. Jammer genoeg hebben er nog teveel mensen oogkleppen op; de rechtse splinterpartijen hebben niks in de pap te brokkelen maar maken de spoeling voor de grootste partij op rechts helaas een stuk dunner. Het moet blijkbaar nog veel slechter gaan voordat men hier een keer wakker wordt. Hopelijk vindt die omslag nog plaats voordat we door de islam worden overlopen.

Marien
Marien
19 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Ik ook. Ik kan niet wachten. Pim had veel kunnen doen, maar die werd vermoord door een linkse marxist.
Geert heeft gewoon al die tijd gelijk.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Ook ik hoop op een centrumrechts kabinet, maar vooral op de terugkeer van gedegen realisme in het landsbestuur. In plaats van het fanatieke stokpaardjes berijden tegen elk gezond verstand in. Een kleinere overheid dus ook, zonder al die extra opgetuigde ministerietjes, die stuurt op de grote lijnen, en meer zeggenschap en eigen verantwoording aan de lagere bestuurslagen laat.
Alleen ben ik bang dat men een zeker FT het torentje heeft beloofd, en alles gedaan zal worden om dit te bewerkstelligen. De mediamachinaties zijn in ieder geval al volop in werking.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
18 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste NIWHL,

En dan?

Zou dit inderdaad een optie zijn, dan zijn er voor een heeeeele tijd geen leuke dingen om aan de mensen mede te delen en niets om bronstig op de borst roffelend politieke furore mee te maken.

Want, ….

Heeeeeel veel opruimwerk van verkeerde keuzes, slap lobbygeroer, slecht wetgevend werk tezamen met 50 jaar dikke poep voor alles wat met handhaving te maken heeft (behalve dan t.a.v. de kleine luyden, zoals we weten van de sociale recherche op steuntrekkers en de toeslagenkermis).

Belastingdienst kan niets aanpassen want moeilijk, te weinig mensen, te veel afhankelijk van ICT-boertjes, die het ook allemaal niet meer begrijpen en prettig op uurbasis door Willem Beveren.

De prut is dusdanig dat er bij gewijzigd beleid – en ik ben helemaal voor – nergens nog geen krom zuur appeltje te verkopen is als low hanging fruit. De drs. en zijn soort M/V/X zijn vrolijk lachende nihilisten met op zijn best matig ontwikkelde gewetensfuncties. Dat laatste wisten we al, maar er zit een oneindige dorre vlakte achter.

Maar niet getreurd, de schietvereniging neemt weer leden aan.

Nederland dacht na de Val van de muur redelijk het binkie te zijn, maar er is meer dan lelijk verzaakt op de vraag wat en wie we willen zijn. Overigens een kwaal die woest om zich heen gegrepen heeft in het Westen, een paar uitzonderingen daargelaten.

J-P
J-P
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Het wordt tijd dat de VVD niet meer in een volgend kabinet meet regeerd. Bij de VVD blijft: de leugen regeerd, er altijd in zitten. Is er alleen voor de grote man. Niet voor de kleine, de ellende die Rutte heeft achtergelaten blijft hun altijd boven hun hoofd hangen

Jos
Jos
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Het zal geen welvaart zijn dat er gecreëerd word, hooguit nivelleren. Daar gaat zelfs de VVD in mee.
Om welvaart te creëren zou de overheid een paar stappen terug moeten doen.
Maar er komen alleen maar bestuurslagen, machtige organisaties en verder EU macht bij.
We zijn langzaam maar zeker een marxistische mega staat (EU) aan het optuigen.

els
els
19 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Niet wij maar de EU, WEF, VN, NGO’s en multinationals zijn een marxistische mega staat aan het optuigen. Deze verkiezingen zijn slechts bedoeld om te kijken hoe de vlag er voor hangt in de lidstaten. Meer dan dat is het niet. Denk maar niet dat een andere regering tot een ander beleid zal leiden.

Bernardo A.
Bernardo A.
19 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

We gaan het zien. BBB komt op mij labiel over. Zit Lientje op haar rechterbil, dan stemt ze rechts en zit ze op haar linkerbil dan stemt ze links. Met haar forse derrière kan ze dat, maar voor de kiezers is BBB een ongeleide projectiel aan het worden. Kon leuk meeliften op de boerenprotesten, maar kakt ook weer aardig in. NSC drijft feitelijk op enige goede karkatereigenschappen van een politicus die zijn beschadigd zijn door vasthoudend gedrag wist om te zetten in electorale winst.
Wat in de verste verte geen belofte inhoudt voor een degelijk bestuur.

Zodra BBB en NSC begrijpen dat veel kiezers in hun wanhoop op deze partijen stemmen is er hoop op goed bestuur. Anders rennen die kiezers net zo hard weer weg en worden deze partijen eendagsvliegen. Dat lijkt mij een van de goede redenen waarom deze partijen niet met GL in zee willen; het zou zelfmoord zijn. Geldt ook voor de VVD, die het verlies wat beperkt, maar 7 zetels verlies op een totaal van 34 is nog steeds fors. Daarbij helpt het karakter van Frènske T. ook niet bij een soepele formatie.
Uiteindelijk zal Wilders ervan profiteren omdat hij met een gematigde doch resolute toon steeds hoger ogen gooit en salonfähig begint te worden.

Verder zal het veel van de bevolking afhangen. De rek voor allerhande linkse hobby’s is er nu wel uit. Wat gaat de economie doen? Hoe houdbaar is de energietransitie. Hoe reageert de bevolking op het gegeven dat de hele wereld in brand lijkt te staan.
Niet alleen door oorlogen, maar ook door een steeds mondiger islamitische minderheid, in ons land. Die het westen, ook Nederland haat.
Er staan nogal wat uitdagingen voor de deur.

fredje
fredje
19 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Als Vlaming volg ik de Nederlandse politiek, ttz de tweede kamer.
Wie pleit voor een coalitie VVD, BBB en NSC is oerdom. Het is pleiten voor een verder zetting van de Rutte politiek (zie het stemgedrag van deze partijen)

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Voor die mensen die Nieuwsuur gisteren niet gezien hebben.
Omtzigt heeft in een interview met Mariëlle Tweebeeke definief afgerekend met Rutte.

Andre
Andre
20 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het is erg makkelijk afrekenen met een minister-president die al demissionair is. Omtzigt ziet ook de prognoses en weet dat de race naar de 76 zetels al min of meer gelopen is. Een coalitie VVD-NSC-PvdAGL is bijna onontkoombaar, omdat elke andere combinatie enorm veel afstemmingsproblemen oplevert. Bovendien het programma van NSC sluit naadloos aan bij dat van VVD en PvdAGL.

Stefan
Stefan
19 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Je moet dan natuurlijk wel goedgelovig zijn dat de verkiezingen ook daadwerkelijk verkiezingen zijn.

piet12345
piet12345
19 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Er wordt alleen met de ietwat onnozele burger afgerekend, de lopende pinautomaat. Vergeet vooral niet om te gaan stemmen, dat zal ze leren……

Jos
Jos
18 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien een beetje off topic, maar toch ook een voorbeeld van de naïviteit of slechtheid van onze overheid en haar met links doordrenkte organisaties.
Citaat:
Rechercheurs van het omvangrijke onderzoek naar het lekken van staatsgeheimen door de Rotterdamse tolk en analist Abderrahim el M. (64) hebben enorme hoeveelheden uiterst vertrouwelijke informatie aangetroffen in de woning van de verdachte. Politie en Openbaar Ministerie (OM) vragen zich af hoe El M. over zoveel gevoelige data kon beschikken.
Einde Citaat.
Het de NCTV die stelselmatig wekijkt voor links extremisme en de Islam, ondertussen naar rechts wijst. Als afleiding Henk en Ingrid verdacht maken.
Wie waarschuwt voor de gevaren hiervan word vervolg,d of mogelijk gerboden Wilders, V Meieren, Engels, Baudet enz.
Zoals Aboutaleb al zei: in elke Moslim schulit een salafist.
Hoofddoekjes bij de politie..haha.
Allersberg van de NCTV moet opstappen, hij is dom, slecht of te naïef.

Joost Visser
Joost Visser
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Als u gelijk krijgt dan gaat u binnen een jaar terugverlangen naar Rutte.

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x