De diepere oorzaken van de afstraffing van Rutte IV

Geen draagvlak voor dwangbeleid

Titelfoto bij artikel De diepere oorzaken van de afstraffing van Rutte IV Johannes vervloed opiniez

Titelfoto: Mark Rutte, publicatie binnen voorwaarden copyright Europese Unie.

De slogans klimaatneutraliteit, inclusiviteit en diversiteit bepalen steeds meer de agenda van het kabinet-Rutte IV. Andere economische belangen, zoals een minder kostbare energietransitie en het halen van een gezond rendement voor het bedrijfsleven, worden er ondergeschikt aan gemaakt. De samenleving is echter niet maakbaar. Afdwingen van deze ‘nobele’ doelstellingen door het kabinet, actiegroepen en de rechter heeft desastreuze gevolgen. Dwangbeleid faalt en de economie verschraalt. Maar een ommekeer dient zich aan, schrijft Johannes Vervloed.

De kiezer heeft een genadeloze klap uitgedeeld aan het kabinetsbeleid van Rutte IV. Irritatie en verzet vanuit de maatschappij tegen activisten als Extinction Rebellion en de juridisering van de samenleving nemen toe. We zien het in het stikstofdossier en de steeds luider geuite zorg over het vertrek van het bedrijfsleven naar het buitenland.

 

Diepere oorzaken

Als oorzaken van deze verkiezingsuitslag wordt veelal genoemd het stikstofbeleid en de kloof die tussen stad en platteland zou bestaan. Deze twee redenen spelen ongetwijfeld een belangrijke rol en zijn ook de aanleiding geweest voor de electorale afstraffing. Maar de onvrede met het beleid van het huidige kabinet zit dieper. Het beleid stoelt niet op de wil van de meerderheid van de bevolking. Over het klimaatbeleid is nooit gestemd. Met een klein groepje belanghebbenden hield Ed Nijpels klimaattafels. Het stikstofbeleid kwam volledig uit de lucht vallen. Zelfs voor de opstellers van de Habitat-richtlijn in Brussel was het een verrassing dat de Nederlandse regering het Natura2000-beleid aan het criterium ‘stikstof’ zou ophangen. Welk referendum is er gehouden over het Nederlandse EU-beleid? Welke kiezer heeft ingestemd met een transferunie, het overmaken van Nederlands belastinggeld naar Zuid-Europa? Last but not least: wie heeft het kabinet toestemming gegeven om de woke-agenda over ons land uit te rollen?

 

Geen draagvlak

Het mag dan ook niet verbazen dat draagvlak voor dit niet op democratische wijze tot stand gekomen beleid van Rutte IV mager, of beter gezegd niet aanwezig is. Het komt uit de koker van het linkse smaldeel van het politieke spectrum, waartoe ik met name twee van de huidige regeringspartijen reken, D66 en (met minder invloed) de CU alsmede de gedoogpartners van het kabinet, PvdA en GroenLinks. Zij bepalen de agenda van Rutte IV en zij zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het gevoerde beleid én de klap die de kiezer uitdeelde. De poging om ‘nobele’ doelstellingen met dwang te realiseren is niet nieuw. Communisten, (nationaal-)socialisten en theocraten hebben dit al eerder geprobeerd. Zonder resultaat. De mens laat zich niet in een keurslijf dwingen. Het kan een tijd duren, maar uiteindelijk falen al deze ‘nobele’ ideologieën. De vrijheidsdrang van de mens is te sterk.

 

Illusie van de maakbare samenleving

Deze geschiedenislessen staan echter niet bij iedereen op het netvlies. Politici en ideologisch bevlogen actievoerders blijken steeds weer vatbaar voor de illusie van de maakbare samenleving. En zelfs als men de negatieve gevolgen van het eigen dwangbeleid ziet, gaat men er vaak toch mee door. Met als vergoelijking ‘het doel heiligt de middelen’.

Een bekend gezegde luidt: “Met de beste intenties zijn hele volkeren uitgemoord.” Daar wil ik Rutte IV uiteraard niet van betichten. Wat niettemin ontegenzeggelijk wel het geval is, is dat de kiezer de ‘nobele’ intenties, het beleid van het huidige kabinet, afkeurt. Zogenaamd ‘nobel’ dan, want ‘klimaatneutraliteit’ is onhaalbaar – er bestaat niet zoiets als een klimaatknop – en bovendien onbetaalbaar. Met meer inclusiviteit en diversiteit is op zich niets mis, maar met het afdwingen daarvan, zeker in de vorm van positieve discriminatie, wordt vaak het tegendeel bereikt van wat beoogd wordt. Proportionaliteit is in de woke-agenda volledig zoek.

 

Tegen dwang

Meer concreet, boeren willen niet gedwongen worden hun bedrijf op te geven, vissers willen niet stoppen, de meeste Nederlanders willen ons land niet uitleveren aan ‘Brussel’ en burgers willen geen idioot hoge en onnodige energierekeningen betalen voor klimaat-alarmistisch beleid. Ze willen ook niet minder vliegen. Gepensioneerden willen niet dat hun pensioenfondsen geld weggooien aan de zogenaamde ‘nobele’ doelstellingen en de rendementsopdracht veronachtzamen en bedrijven willen helemaal niet naar het buitenland.

 

Voorgeschiedenis

Hoe is het zover gekomen? Wel, het alarmistische klimaatbeleid en de woke-agenda zijn niet van vandaag of gisteren. Kijken we als voorbeeld naar het bedrijfsleven, dan zien we de volgende ontwikkeling.

In de vorige eeuw was het nog de normaalste zaak van de wereld dat een bedrijf rendement moest behalen om de investeerders, degenen die de bedrijfsvoering financieren, met een kleine premie voor het door hen gelopen risico terug te kunnen betalen. De financiers, de aandeelhouders en daarmee het begrip shareholders value stonden centraal. Vervolgens was de gedachte dat de missie van een bedrijf ruimer dient te zijn dan dat. Er werd overgestapt naar stakeholder management’, wat erop neerkomt dat ook ethisch verantwoord werd omgegaan met belangen van leveranciers, afnemers en personeel, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Nog steeds niets mis mee. Maar de volgende stap was duidelijk een brug te ver. Men vond dat het bedrijfsleven ook de maatschappelijke taak had om de doelen van de klimaatakkoorden te realiseren. En ze moesten inclusie van LGBT-minderheidsgroepen via het personeelsbeleid bevorderen. Als dit naar de smaak van radicaal linkse actiegroepen onvoldoende of te traag gebeurde, dan stapte men naar de rechter.

 

EU

Dit is geen exclusieve Nederlandse ontwikkeling. De EU kwam met een ESG-richtlijn (Environmental, Social & Governance). En zoals met vele EU-richtlijnen het geval is, is er weinig ontkomen aan. Als een bedrijf er niet aan voldoet, gloort de rechter aan de horizon. Een activistische NGO spant een procedure aan en krijgt vaak gelijk van de rechter. Internationaal recht gaat in Nederland boven nationaal recht!

De Europese Centrale Bank (ECB) ziet er bovendien op toe dat banken enkel leningen verstrekken aan bedrijven die een stringent ESG-beleid voeren. Banken moeten inclusie- en klimaatdoelen aantonen. De ECB implementeert dit in nauwe samenwerking met De Nederlandsche Bank, waar de LGBT-vlag wappert. En zo wordt suboptimaal geïnvesteerd en krijgen pensioenfondsdeelnemers een suboptimaal pensioen.

 

Verzet

Maar als het kabinetsbeleid en activistische groepen en nota bene zelfs de rechter het leven van burger en bedrijf met dit beleid onmogelijk maken, blijven er maar twee keuzes over. Lijdzaamheid, met als gevolg algemene verarming, of protest. Het laatste zien we gelukkig steeds meer. De omgekeerde vlaggen van de boeren, moties in de Tweede Kamer tegen Brusselse wetgeving (die niet worden uitgevoerd), weigering om van het gas af te gaan, weigering van de bouwsector om vanwege overheidsbeleid niet-rendabele woningen te bouwen, felle opiniestukken in de media, dreigementen vanuit het bedrijfsleven om Nederland te verlaten en verzet van ZZPers om in een keurslijf te worden gedwongen.

Dit is bij lange na geen uitputtende lijst. De teneur moge echter duidelijk zijn. Dwang werkt niet. Zonder draagvlak in de samenleving kunnen al die ‘nobele’ doelen niet worden gerealiseerd. Daar is consensus voor nodig. Consensus waar Nederland groot mee geworden is, met het Poldermodel. Een model dat, indien goed gehanteerd, iedereen insluit en niet zoals thans diverse politieke partijen uitsluit en mensen en organisaties die niet meegaan in de woke-agenda cancelt.

 

Ommekeer

De wal lijkt echter het schip te keren. We zagen het al bij de recente Provinciale Statenverkiezingen en zullen het zien bij de komende (hopelijk vervroegde) verkiezingen voor de Tweede Kamer. De zogenaamde ‘nobele’ doelen zijn slechts de doelen van de Linkse Kerk. Van een minderheid die steeds kleiner wordt. We zagen het al bij het debat over de verkiezingsuitslag afgelopen woensdag. De coalitie staat alleen en is bovendien intern verdeeld. Ook de steun van gedoogpartners PvdA en GroenLinks lijkt niet meer vanzelfsprekend.

Dat het kabinet voortijdig (voor mei 2025) valt ligt niet meteen voor de hand. Alle vier de coalitiepartijen zouden bij voortijdige verkiezingen een grote nederlaag lijden. Voor het CDA zou het zelfs politieke zelfmoord kunnen betekenen. Een ommekeer zal er niettemin vroeg of laat komen. De kiezer heeft genoeg van Rutte IV. Het zal echter niet zonder slag of stoot gaan. Figuurlijk gesproken dan, niet letterlijk, Nederland is geen revolutieland.

Uiteindelijk zal de dwingende overheid een toontje lager moeten zingen en zullen de activistische NGO’s en de hen welwillende (D66-)rechters bakzeil halen. De Nederlandse burger is niet gek en beschikt gelukkig over een gezond verstand, een eeuwenlang ontwikkeld ’boerenverstand’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
35 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cor
Cor
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het opdringen van huidige gecreëerde maatschappelijke vraagstukken worden niet bedacht door de westerse regeringen of de EU. Dit wordt uitgedacht door een hogere macht met als opdracht agenda 2030 doorvoeren. Het gaat alleen om meer geld en meer macht voor een kleine groep mensen op deze aardkloot. Dit is de zogenoemde elite die al veel geld hebben en zich door dit medium de macht willen toe eigenen.
Onze MP en andere ministers zijn puppets van het WEF. Zie het geheel als verdeel en heers en zorg dat de eerste levensbehoeften als eten, water en energie geminimaliseerd wordt zodat de mens gedwongen kan worden om te gehoorzamen aan deze macht wellustelingen. En wat is beter dan de emotie angst hiervoor te gebruiken.

milt
milt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Klopt, wij worden gemanipuleerd door EU en andere globale organisaties die zeggen: In 2030 moet iedereen dit en in 2030 iedereen dat. Direct in wetten vastleggen dan kan iedereen het bij de rechter afdwingen. Hier legt Samson het haarfijn uit:
https://twitter.com/VegtDoor/status/1642106344093171712

Yvonne
Yvonne
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Nou,dan wordt het toch tijd dat de Nederlandse burger van de bank af komt en gezamenlijk het binnenhof schoon veegt;2025 duurt te lang,veel te lang!

Bernardo A.
Bernardo A.
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Er is nu geen betrouwbaar alternatief. BBB is de grote succesfactor, maar regeren is iets anders dan het uiten van beloften. Zeker voor een partij, die verser is dan een hondendrol, voordat het baasje deze kon opruimen. BBB moet voldoende mensen werven, daarin zitten rotte exemplaren die oproer veroorzaken, die moeten er weer uit. Met zoveel mogelijk beperking van de schade, wat met een vijandige pers uiteraard niet gaat lukken.
Het zal een regelrecht wonder zijn, als BBB, met intensieve ondersteuning van Omtzigt als oude rot, in 2025 een werkelijk capabele club heeft die kan regeren.

Dat schrijf ik niet omdat BBB niet mijn partij is, maar omdat de geschiedenis sinds 2002 uitsluitend mislukking en teleurstelling liet zien. Statistisch is de kans op een debacle 100%. Wil je een acceptant van een verzekeraar de slappe lach bezorgen, dan moet je een verzekering aanvragen op het succes van zo een nieuwe partij.

Men kan beter een alliantie vormen en alle expertise samenvoegen. Met name de PVV heeft heel wat capabele mensen op de loonlijst. Aangevuld met anderen, die voldoende gerijpt zijn.

En dan nog krijgt een politieke ommezwaai ezware oppositie te verduren van voormalige regeringspartijen, de linkerflank, de pers, actiegroepen en linkse rechters.
Verkiezingen winnen is niet de moeilijkste factor. Beleid ombuigen is een route, die door de hel loopt.

Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De afstraffing van Rutte IV komt gewoon door het feit dat het HELE beleid NIET in het belang van Nederland of Nederlanders is.
Dit kabinet handelt in het belang van kleine minderheden:
– actiegroepen
– Big Pharma
– NGO’s die migranten begeleiden naar ‘een beter leven’
– ‘filantropische’ miljardairs die de wereldverbeteraar willen uithangen
– fabrikanten van windturbines en zonnepanelen
– eco-communisten
De rest van Nederland wordt gechanteerd met pseudo-wetenschap over klimaat, stikstof en Natura2000. Het is marketing, meer niet.

Alies
Alies
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Uitstekende samenvatting..!! Het is allemaal marketing, prachtige verpakte nobele doelen, maar alles valt in het voordeel uit van het grootkapitaal, dat is wat er uiteindelijk achter schuilt. De extreem linkse groeperingen laten zich uiteindelijk ook gebruiken, die menen waarschijnlijk oprecht dat ze de aarde gaan redden van de mensheid.., zoiets, erg communistisch, dwang en drang vinden ze fantastisch.

Peter.
Peter.
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Belastingen heffen,alleen maar meer,en voor wat,de rijen bij de voedselbanken worden alleen maar langer ,een schande ,het is 2023 ,Rutte kan iedereen proberen wijs te maken dat het zo goed gaat ,deze man heeft een grote schade aan het land gebracht ,niks opgelost ,en nu drijft hij iedereen in de armen van Schwab ,iedereen gelukkig met niks ,maar kijk wel even wat ze zelf bezitten en hoe ze leven .onbegrijpelijk dat men dit persoon alles toestaat in de 2e kamer .Het geloof in de politiek is bij mij compleet verdwenen ,het zijn komedianten die het goed eens zijn met elkaar ,maar helemaal niks met Nederland hebben .

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

” De mens laat zich niet in een keurslijf dwingen. ”
Ik denk dat mensen zich prima in een opgelegd keurslijf laat dwingen. We hebben gezien wat mensen over zich heen hebben laten komen tijdens de pandemie. Wat je niet kunt afdwingen zijn de omstandigheden. Omstandigheden zijn zoals ze zijn.
Je kunt een bepaalde ideologie aan mensen opleggen waarmee je de omstandigheden denkt te kunnen veranderen, maar helaas zal het zelden gebeuren dat die omstandigheden zich precies zo afwikkelen als een overheid wil. Vooral als die overheid incompetent is.
Dat is precies wat er fout gaat. Als de nieuwe omstandigheden de economie laten vastlopen, dan zul je de protesten snel zien toenemen. De nieuwe omstandigheden laten de hele samenleving vastlopen.
Dan moet je niet verbaasd zijn als er frictie in die samenleving ontstaat

Mensen laten zich prima in een keurslijf dwingen als de omstandigheden dat vereisen en de mensen daar de noodzaak van inzien.
Maar er is geen vertrouwen meer en de overheid zal nog heel wat moeten laten gebeuren voor dat het vertrouwen terug is.

Els
Els
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

“…maar helaas zal het zelden gebeuren dat die omstandigheden zich precies zo afwikkelen als een overheid wil.”
En die incompetente overheid heeft nog steeds niet door (of wil dat niet door hebben, of overschat ik deze overheid nu?) dat die hele stikstofdiscussie en de daarbij opgelegde maatregelen de klimaatverandering niet zal beïnvloeden.
En hoe willen zij over 10 jaar, als boeren en vissers zijn verdwenen, het land en de zee volgebouwd zijn met windmolens en zonnepanelen, uitleggen dat het klimaat toch veranderd is en de aarde verder is opgewarmd?
Neemt niet weg dat ik er van overtuigd ben dat er inmiddels wel een enorme milieuvervuiling aan het plaatsvinden is, maar pak dan die milieuvervuilers aan:Tata Steel, producenten van plastic, bedrijven die hun chemisch afval in de wateren lozen enz.

Andre
Andre
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Els

Natuurlijk heeft de overheid/regering heel goed door dat de opgelegde maatregelen de klimaatverandering niet zullen beïnvloeden.
Dat is juist de clou.
Want na elke niet werkende maatregel zullen ze zeggen: dan moet er nog meer gebeuren, dan moeten we ‘versnellen’.
Want het echte doel is niet het klimaat, maar onderwerping en conditionering.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Die overheid gooit haar eigen glazen in.
Zoals Rutte begint te merken. Ik denk niet dat de burger nog veel gaat pikken.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Dit duurt al veel te lang en als ik gisteren een groot gedeelte van de oppositie en coalitiepartijen hoor oreren, dan zakt mij de moed in de schoenen. Is de burger nog steeds niet wakker geworden bijvoorbeeld na het Corona debacle en de handtekening van A van Huffelen in de EU zonder mandaat?

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Johannes,

Het aloude polderen heeft ons sompig moeras veel gebracht, op de eerste plaats droge voetjes.

Het is een vast onderdeel in allerlei beschouwingen over groepsdynamiek en onderhandelingstactieken, dat het betrekken van extremen het voordeel heeft, dat de rest van de goegemeente dan wat moet bewegen om de radikalinski’s binnenboord te houden.

Er zijn – geloof ik – ook tal van praktische how-to’s hoe dit getalsmatig in zijn werk gaat, maar dit is zwaar minder dan de helft + 1. Iets van onderkant 20 %.

Het gaan zitten voor een oud-Hollands poldercompromis op rationele basis waar iedereen zich aan verbindt om vervolgens hier loyaal over de volle breedte uitvoering aan te geven, gaat ‘m 2023 niet meer worden. Want, feiten zijn een mening, how can I make this about me, etc, etc. En als het wat te moeilijk wordt, kunnen we institutioneel racisme of gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornissen de schuld geven.

Kortom, gezemel, luchtfietserij en fenomenen die als kometen voorbij schieten zijn niet meer beperkt tot de paradijsvogels, die zich melden voor de inspraakmicrofoon, maar zitten veelal diep ingevreten in allerlei gremia, denktanks, lobby’s, denktanks, etc.

De hamvraag is dus hoe je geblaaskaak (M/V/X) reduceert tot het betrekkelijk soortelijk gewicht en een groot deel van de goegemeente losgeweekt krijgt van modieus nagestreefde grillen. Dus niet meer vliegen naar Bali met de foto’s op afgeschermde socials, maar om het jaar de fietsvakantie naar Veenendaal. Wordt lastig.

Net zo lastig als het losweken van figuren in leidinggevende capaciteiten met steeds meer psychopathologische trekjes.

Nederlandje mag dan geen revolutieland zijn, maar een heel setje pleisters moet er toch in één ruk af.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Nederland mag dan geen revolutieland zijn, maar een heel setje pleisters moet er toch in 1 ruk af. Sta 100% achter deze mening.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Ik ook. Weer een mooi stukje waarheid van de verschrikkelijke Henk.

G.K. Verboom
G.K. Verboom
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Proberen met dwang iets voor elkaar te krijgen is de beste manier om het tegenovergestelde te bereiken. Dit moet deze regering nog leren. En dat zal met de harde hand, vanuit de onderdrukten, gebeuren.

Youp
Youp
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Je kunt wel denken dat een samenleving niet maakbaar is, toch is dat de premisse van de technocratie, die waarschijnlijk zijn beginpunt heeft gevonden in het Rationalisme van Descartes en via de Verlichting tot het liberalisme en socialisme heeft geleid. Na de zoveelste val van het socialisme in 1989 is de liberale sociaaldemocratie overgebleven: een liberale basis met flink veel sociale zekerheden van de staat.
Echter, alles eindigt in een oligarchie, zoals Robert Michels ooit omschreven heeft in zijn ‘ijzeren wet van de oligarchie’. Zij die succesvoller en invloedrijker zijn dan anderen gaan een vorkje met elkaar prikken en sluiten deals. Zo zijn wij mensen nu eenmaal. Tegenwoordig werken big business en big government met elkaar samen en zijn grootse plannen gaan maken. Het partijkartel doet daar volop aan mee. Er zal ergens bij een onderafdeling van de VVD best nog een klassiek liberaal of conservatief liberaal te vinden zijn, bij de partijtop zitten ze niet meer. Wybren van Haga, die je waarschijnlijk een klassiek-liberaal kunt noemen, is uit de VVD geflikkerd. Ook Pieter Omtzigt, die regelmatig niet binnen de lijntjes van de partij wilde kleuren, is uit het CDA geflikkerd. Hoe duidelijk wil je het hebben?
Het is dan ook vele malen meer zinvol de plannen van de ‘big business / big government combinatie’ te bestuderen dan te kijken naar het Haagse politieke theater, wat enkel een uitvoerende branche daarvan is. En het zal ook een uitvoerende branche blijven zolang je in de pas blijft lopen met de EU, NAVO, WHO en al die andere globalistische bolwerken.
Natuurlijk is centrale planning verslagen als je kijkt naar economisch succes en menselijk welzijn, maar dat is het doel niet. Het doel is minder mensen op de wereld die bovendien minder grondstoffen gebruiken.

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Daarvoor zul je mensen bij elkaar moeten proppen in megacities waar ze strak gecontroleerd kunnen worden. Inmiddels is de techniek zo ver dat dit een mogelijkheid is geworden. En is dit niet precies waar naartoe gemanaged wordt? Zie je niet dat de Covid-lockdown een oefening daarvoor is geweest? Passen het digitale paspoort en de CBDC niet naadloos in dat plaatje? Of het uitkopen van de boeren om hun land vol te zetten met meer mensen? Is het dan niet duidelijk dat het beleid geen onkunde betreft maar het uitvoeren van een strak plan?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

In Nigeria hebben ze CBDC al ingevoerd. Tot zo ver een ramp.
Aangezien het nog steeds niet vermeld is in de main stream media, zijn ze hier nog lang niet zeker van.

Omstandigheden laten zich niet dicteren. Dat plan is echt nog niet zo strak.

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Alles begint met een deugdelijke analyse. Dat het nog geen gelopen race is begrijp ik. Maar je moet wel weten wat de vijand van plan is. Mbt de e-naira, ik weet dat die niet populair is. Ze hebben meen ik nog alternatieven daar. Als je die weghaalt zullen ze wel moeten.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor uw bijdrage.
De meeste Nederlandse burgers zijn inderdaad niet gek, maar wel erg gemakzuchtig in het verdedigen van hun vrijheid en rechten.
En, zoals gedurende de covid hysterie gebleken, toch best wel héél erg gemakkelijk in een absurd keurslijf te dwingen. Een sterk beperkend keurslijf, waarbij bovendien grondrechten werden genegeerd, en die door de machthebbers niet eens adequaat kon worden onderbouwd. Overtredingen met fikse consequenties. Miljarden belastinggeld zijn er mee over de balk gegooid en nog steeds kan van ca. 5 miljard niet eens worden bepaald waaraan het is uitgegeven. Maar we pikken het blijkbaar dus…
Heb net het debat over de verkiezingsuitslag gevolgd. Meeste gifpijlen op CDA en Hoekstra, met name afgeschoten door links en groen.
Die willen het CDA eruit, GL/PvdA er in, terwijl de grote boosdoener in de coalitie toch echt D66 is.
D66, die het al bestond om een jaar lang haar zin door te drijven in een bizarre formatie, die die titel niet eens zou mogen krijgen. Maar om ‘bewindspersoon’ en v.w.b. Rutte om premier te kunnen blijven was blijkbaar elke bizarre kronkel in beleid goed.
Beleid wat blijkbaar ineens nog een paar extra ‘beleidsmaatregelen en versnellingen’
nodig had.
Mensen, de waanzin regeert ons. Maak er komaf mee.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

N.a.v. debat (nou ja ….) gisteren: overduidelijk dat het kartel in 3 bijeenkomsten achter gesloten deuren een plan heeft uitgewerkt. Dat plan? Nou, ik denk dat ze hebben afgesproken met praatjes voor de vaak nog enkele maanden de val uit te stellen, zolang de ‘oude’ 1e kamer nog zit.
Ik werd getriggerd door de uitspraak van Rutte ‘de 1e kamer is gewoon nog missionair en kan dus elk dossier gewoon behandelen’……!!!!
Dát gaat nu dus met stoom en kokend water gebeuren!!
Permanente pandemiewet, pensioenwet, stikstofwet, CBDC, alles wat NL niet wil gaat er nog snel definitief doorheen gejast worden.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft met de afgelopen stemming aangegeven niet in te stemmen met het beleid van deze regering. Rutte geeft met deze uitspraak aan dat de bevolking geen inspraak heeft in dat beleid. M.a. w we leven niet meer in een democratie.
De wetten die er waarschijnlijk nu worden door gejast zijn heel slecht voor de vrijheid van mensen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Dat is ook waar het om gaat, de beperking van democratische vrijheden en grondrechten, en het steeds meer opvoeren van drang en dwang.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Een bekend gezegde luidt: “Met de beste intenties zijn hele volkeren uitgemoord.” Daar wil ik Rutte IV uiteraard niet van betichten. Ach, in Oekraine (wie heeft de Nederlandse burger gevraagd of we dat willen steunen?) zijn ze al goed op streek, vrijwel een hele generatie tussen 20 en 40 jaar is al omgekomen.

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

En de vaccindoden gaan wereldwijd misschien wel de miljoenen inlopen.

M. de Jong
M. de Jong
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Is mevrouw van der Plas niet gewoon een lid van het bestaande kartel?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  M. de Jong

Op het moment dat je in een kabinet zitting neemt, ben je uiteraard lid van het kartel.
Met alle, ook voor je eigen ziel en overtuigingen beperkende, dwingende regelgeving en wetten die op dat moment van kracht zijn.
Zie Robbert Dijkgraaf, van wetenschapper naar meegaand meeloper met de meest onwetenschappelijke en absurde hypes.
Dan kun je alleen proberen van binnenuit naar wat meer realiteit te sturen.
Als zij, die als enige van haar partij momenteel in de 2e kamer oppositie voert, soms meestemt met het ‘kartel’ zal zij daar haar redenen voor hebben.
De tijd zal ons leren op wie we kunnen rekenen voor meer normaliteit.

milt
milt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Zie hier de nieuwste methode van de EU om de wil aan het volk op te leggen:
https://twitter.com/VegtDoor/status/1642106344093171712

Henk Beumers.
Henk Beumers.
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zou er geen weddenschap op durven afsluiten. 2 jaar is een lange tijd. Ik zou er niet op rekenen dat het kabinet voortijdig valt. Daar is de oppositie te verdeeld voor. Het “succes” van de BBB komt te vroeg. In die 2 jaar kan dit kabinet nog een hoop “goedmaken”. En reken erop dat ze dat nu gaan doen. Sigaren uit eigen doos maar dat heeft niemand in de gaten. En voor je het weet is Kaag de volgende minister president. Rutte wil geen 5 de termijn.

Jack
Jack
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Er is veel meer aan de hand. Buiten dat de EC (Europese Commissie) niet gekozen is en de EC wanbeleid voert volgens eigen doelstellingen en de VN doelen, en niet te vergeten hoe de lobby van de grote bedrijven en shareholders (zoals Vanguard, BlackRock, State Street e.d. met geschat vermogen van deze 3 met 20 triljoen+ dollar) invloed hebben op alles wat wij als burgers meemaken. Democratie is een verbloemd middel om ons te laten denken dat wij als burgers iets te vertellen hebben. Een regering zou voor zijn volk het beste moeten doen en als het goed gaat is het nobel om anderen te helpen. Zoals het er nu aan toegaat, met de USA die via zijn US Dollar als wereldreserve munt als Unipolaire macht in de wereld regeert, sancties oplegt aan landen die zich niet houden aan de regels zoals de US (Washington) met de VN, NATO, IMF, WNF, WHO, WTO e.d. ze oplegt aan alle landen, is het einde van die macht nabij. Zie wat er gebeurt bij de BRICS+ landen en de SCO. Zie wat er gebeurt is in het verleden met als voorbeeld, Irak – Libië – Iran – Venezuela – Afganistan – Servië/Cosovo – Vietnam en noem maar op, waarbij belangrijk is dat de US (Washington) hun gedrag niet tolereerde / accepteerde en allemaal vernietigd werden door kleurenrevoluties te organiseren en polarisatie te creëren en sancties op te leggen zodat er opstanden ontstonden die het land naar de afgrond hielpen. Was één van die landen opgewassen aan de hegemonie van de US? Nee! Maar nu zijn ze (NEO-CONS) een verkeerde speler tegengekomen. Rusland. En vergeet China niet. Gebruikt om zijn goedkope arbeid en betaalbare goederen. Vergeet Duitsland niet. De industrie in Duitsland ging Washington te goed en de energieafspraken met Poetin beviel ze niet. Opblazen NS. Biden is de wanhoop nabij. Verliest en zal ten onder gaan.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

“De Europese Centrale Bank (ECB) ziet er bovendien op toe dat banken enkel leningen verstrekken aan bedrijven die een stringent ESG-beleid voeren. Banken moeten inclusie- en klimaatdoelen aantonen. De ECB implementeert dit in nauwe samenwerking met De Nederlandsche Bank, waar de LGBT-vlag wappert”

Toen mijn moeder overleed augustus vorig jaar (100) kwam ik in het bezit van twee huizen en moet er 1 verhuren want ik heb tot oktober a.s een AOW breuk van 20.000 euro. Florius (ABN-Amro) wil na incasseren 2000 + euro geen definitieve toestemming geven tenzij ik wat schilderwerk en muurbeschadiging lever. Mijn bezwaar werd in een stijve brief weggewimpeld. De Rabobank vond die (ESG) eisen belachelijk.

De Rabobank heeft mij eind januari met een brief geïntimideerd en de facto gedwongen om mijn crypto currency account te vernietigen met daarop 22.500 USD. Verder wilde de Rabobank kopie aangifte bij Politie, maar de Politie schrijft nu dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om de zaak te vervolgen. Wat nu ??? Ik ben ten einde raad. Dat was de erfenis van mijn moeder.

Tijdens aangifte belde de Politie met de Rabo en moest ik daar ook even mee spreken. De Politie vroeg tijdens aangifte ook of er ook iemand van de bank (Rabobank) aan de deur komt. Ja zei ik, iemand van de ABN. Ik moest ondanks mijn uitgesproken twijfel meewerken aan een val en de man namens de ABN werd gearresteerd. Dat bleek allemaal onterecht maar nu wil de ABN al een maand lang geen rekening voor mij openen. Allemaal ESG van Sigrid Kaag.

Jack
Jack
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Jammer dat de reactie niet verder gaat dan de 1800 tekens. Toch wil ik nog een extra reactie geven omtrent de MSM. Zie wat er gebeurt is met de treinramp East Palestine, Ohio. Een enorme ramp waarbij Vinyl Chloride in de fik is gestoken met enorme schadelijke rookwolken en neerdalen van zeer verontreinigde zeer gevaarlijke stoffen voor het milieu en de mens/dier. Zoek maar eens op wie de shareholders zijn van de treinbedrijven. Zoek eens op b.v. op Yahoo-Finance, wie de shareholders zijn van de MSM. Lees de berichtgeving, welke zijn tegengehouden in het begin en hoe er werd opgetreden tegen de journalisten die gearresteerd zijn bij verslaggeving ter plekke. Dit stinkt aan alle kanten. Waarom? De shareholders zijn wederom Vanguard, BlackRock en State Street. Zij beheren de shares in de wereld met meer dan 20 biljoen dollar en zij hebben het gewoon voor het zeggen. Voor een groot deel ervan dan. Zoek eens op Udo Ulfkotte. Een kijkje in de wereld van journalistiek. Doe eens onderzoek naar het IMF en de Centrale Banken. Hoe zit het met de deviezenreserves in dollars gestald bij de Centrale Banken. Kijk eens naar de goudbaren en de herlocatie ervan. Landen die hun reserve dollars dumpen. Energie contracten van Saudi-Arabië in de Yuan met China. Zij hebben afgesproken dat de dollar in 1974 met Petroleum werd verbonden nadat ik 1971 de dollar losgekoppeld is van goud. De hegemonie vanuit Washington die onder druk staat en door b.v. Willem Middelkoop al vanaf net na 2000 door hem besproken wordt dat die ten val zou kunnen komen. Hoe veel geld wordt er de economie in gepompt in de laatste jaren en als de dollar onder druk komt te staan doordat er te veel van is en de FED zijn dollars niet meer kwijt kan, zal dat enorme inflatie teweeg brengen. BRICS+ landen? Denk eens na!

Peter
Peter
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

‘You can fool all the people some of the time,
and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time’
(Abraham Lincoln, 16th president of the US of Amerika)

35
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x