NPO-programma #Ophef onderzoekt klimaatuitspraken dr. Ferdinand Meeus

Overzicht van de vragen en antwoorden

Titelfoto bij artikel NPO-programma #Ophef onderzoekt klimaatuitspraken dr. Ferdinand Meeus Opiniez

Foto:

Het NOS-televisieprogramma #Ophef toetst op 5 november a.s. enkele kritische klimaatuitspraken van OpinieZ-auteur en IPCC-reviewer dr. Ferdinand Meeus. Hem werden ter voorbereiding enkele vragen voorgelegd die in dit artikel met de antwoorden van Meeus integraal zijn opgenomen. De kijker naar het programma kan zo zelf beoordelen of de programmamakers er een eerlijke uitzending van hebben gemaakt.

Ik kreeg op 19 oktober jl. een vriendelijke mail van Gizelle Mijnlieff, die werkt voor de NPO-serie  #Ophef (samenwerking tussen de programma’s Nieuwsuur en NPO Start) waarin verslaggever Rudy Bouma in “de wereld van nepnieuws en complottheorieën” duikt. Bij het onderwerp klimaatverandering heb ik blijkbaar hun aandacht getrokken vanwege een aantal door mij gedane klimaatuitspraken, die zij willen factchecken. Door een sociale media-analyse had een dataonderzoeker mij gevonden. Een soort moderne digitale speurder die andersdenkenden kan opsporen.

Ook enkele klimaatgerelateerde uitspraken die ik deed op Ongehoord Nederland TV verdienen extra onderzoek volgens de programmamakers. Ik kreeg dan ook een vragenlijst met het verzoek of ik zo vriendelijk zou willen zijn om die te beantwoorden. Ik vroeg beleefd om een uitnodiging in de studio om via een eerlijk en open gesprek het complexe klimaatverhaal te duiden en vooral om misverstanden te vermijden. Dat werd afgewezen.

In principe vind ik factchecking een heel goede zaak. Natuurlijk op voorwaarde dat er een open en eerlijke analyse plaatsvindt, liefst door een neutrale, onafhankelijke, objectieve partij met hoor en wederhoor. Daarom denk ik dat het nuttig is dat ik hier volledig transparant de vragenlijst en de antwoorden publiceer die ik inmiddels aan de redactie van #Ophef heb gestuurd.

 

Vragenlijst Ophef met mijn antwoorden

1° U zegt in een fragment dat het ijs op Groenland niet smelt, maar juist toeneemt. Waarom neemt u in uw onderbouwing het afkalvende ijs niet mee?

Wegens tijdgebrek was het voor mij niet mogelijk om alle facetten van het complexe klimaatsysteem te bespreken in de door u bedoelde uitzending van Ongehoord Nieuws van 24 mei 2022. Ik heb afkalvend ijs wel in detail besproken in mijn OpinieZ-artikel De echte feiten over de Groenlandse ijskap.

Metingen van het ijs op Groenland via de Surface Mass Balance (SMB) tonen aan, dat er nu meer ijs ligt dan het 30-jarig referentiegemiddelde. Deze SMB-metingen houden geen rekening met ijsafkalvingen. Om een goede reden: omdat het mechanisme en de oorzakelijke verbanden van ijsafkalving aan de rand van een ijsplaat niet alleen een functie zijn van de temperatuur, maar ook van het gewicht (dikte) van de ijsplaat en de morfologische structuur van de rotsachtige ondergrond. Het is dus zinvol om ijsafkalvingen apart te behandelen, zoals in detail wordt uitgelegd in voormeld OpinieZ-artikel, met verwijzing naar een recente studie over afkalvingen door wetenschappers van het Deense Instituut voor Glaciologie en Klimaat. Belangrijke waarneming is dat er sinds 2005 geen toename is in de ijsafkalvingen.

 

2° Ook zegt u dat het ijs op de Noordpool toeneemt en het aantal ijsberen zijn verdubbeld, waar heeft u deze cijfers vandaan?

De grafiek met toename van het ijs op de Noordpool komt van o.a. NASA-satellietmetingen, bijgehouden door het US National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Ik denk niet dat er discussie kan zijn over de betrouwbaarheid van deze metingen. Er ligt vandaag meer ijs op de Noordpool dan tien jaar geleden. Dat zijn harde feiten, die iedereen kan afleiden uit de grafiek.

Sinds het begin van de satellietmetingen in 1980 was er een dalende trend met een minimum in het jaar 2012. Sindsdien is de dalende trend gestopt. Na 2012 is de ijsoppervlakte licht toegenomen. Vandaar mijn tweet dat er nu ongeveer 1 miljoen km2 meer ijs ligt dan tien jaar geleden. Dat zijn harde feiten. Deze ‘ongemakkelijke’ feiten passen niet in het alarmistische verhaal van de smeltende polen. Zie onderstaande grafiek van het NSIDC.

De golvende beweging van de hoeveelheid ijsoppervlakte wordt veroorzaakt doordat in de zomer het ijs gedeeltelijk smelt, waarna het in de winter weer aangroeit. Klimaatwetenschappers van topuniversiteiten Harvard en Cambridge hadden voorspeld dat het zomerijs (september) ging verdwijnen. Meer informatie kunt u vinden in mijn OpinieZ-artikel Er ligt meer ijs op de Noordpool dan tien jaar geleden.

Er is nogal wat discussie over de al dan niet dalende trend van het Noordpoolijs. Men gebruikt dan het cijfer van september, het moment waarop het ijsoppervlak zijn minimum heeft bereikt door de zomersmelt. Dit is een mooi voorbeeld van het verschil tussen enerzijds de metingen zelf en anderzijds de interpretatie van de metingen. Ik geef de waardes en de grafiek zoals te vinden op de NASA website.

Volgens de NASA en de meeste klimaatwetenschappers is er een constant lineair dalende trend. Zo’n interpretatie past mooi in de theorie van alarmerend smelten van het Noordpoolijs. Maar er is ook een evenwaardige andere interpretatie mogelijk op basis van een trendbreuk rond 2008, met 2012 als minimumwaarde. Nadien is de dalende trend gestopt. Oordeel zelf en kijk naar de waardes in de rode rechthoek. Alleen de toekomst kan uitwijzen welke interpretatie de juiste is.

IJsberenpopulatie

Informatie over de toename van de ijsberenpopulatie in het Arctische gebied staat in dit recente rapport van evolutionair bioloog dr. Susan Crockford. Over de absolute getallen is wel wat onzekerheid, maar niet over de forse stijging van de populatie. Ook hier weerleggen de feiten de doemvoorspellingen over uitstervende ijsberen.

 

3° Hoeveel IPCC-publicaties heeft u reviewed?

Ik was Expert Reviewer van 6th Assessment Report (AR6) van het IPCC (Working group I, Climate Change 2021, The Physical Science Basis). Het rapport telt 4950 bladzijden. Er waren wereldwijd ongeveer 750 Expert Reviewers met in totaal 28500 comments. Mijn bescheiden bijdrage was 35 comments (ongeveer de gemiddelde score per reviewer).

 

4° Wat is uw reactie op de stelling dat de term ‘IPCC-expert-reviewer’ schijndeskundigheid suggereert?

Mijn ervaring is dat zulke beweringen meestal worden gebruikt voor persoonlijke aanvallen bij gebrek aan inhoudelijke argumenten. Zoals in dit geval door een factchecker van Knack. Het loont daarom om te kijken naar wat het IPCC zelf zegt over de rol van de Expert Reviewer in het schrijven van de klimaatrapporten . Na mijn nominatie kreeg ik op 2 mei 2019 een mail van het IPCC met de volgende verduidelijking over de rol van de Expert Review.

Ik citeer: “The Expert Review is a formal component of the IPCC assessment process to provide a balanced and comprehensive assessment of the latest scientific findings. The IPCC Procedures state that the review process will be objective, open and transparent, with an open invitation for experts to register, seeking a range of views, expertise, and geographical representation”.

De Expert Review is dus een belangrijk formeel onderdeel bij de totstandkoming van de IPCC-rapporten, waarbij verschillende standpunten en expertise worden meegenomen. Dit is zeker geen platform voor vertoon van schijndeskundigheid. Meer gedetailleerde informatie over de rol van de Expert Reviewer is hier te vinden. In principe kan iedereen zich via een online-procedure aanmelden en registreren, behalve als de persoon geen relevante expertise heeft. Het IPCC stelt: “Because the aim of the expert review is to get the widest possible participation and broadest possible expertise, those who register are accepted unless they fail to demonstrate any relevant qualification”.

 

5° Waarom tweet, schrijft en spreekt u met regelmaat over klimaatkwesties zonder dat u daar een wetenschappelijke achtergrond in heeft?

Die bewering is onjuist. Ik heb geen diploma met “klimaatwetenschapper” als label. Maar verreweg de meeste IPCC-wetenschappers hebben dat diploma ook niet. Zij zijn – net als ik – specialist in een bepaald deelgebied van het complexe klimaatsysteem. Er zijn glaciologen, paleontologen, bosbouwdeskundigen, fysici, chemici, meteorologen enz. Mijn vakgebied is organische chemie met als specialiteit fotochemie en fotofysica (dissertatie Katholieke Universiteit Leuven 1981). Uit mijn vakgebied komen de basiswetten van het CO2-broeikaseffect en van de energiebalans van onze planeet. Die twee factoren samen bepalen ons klimaat. Vanuit die expertise heb ik dan ook als IPCC Expert Reviewer het laatste Assessment Report AR6, Werkgroep I over “The Physical Science Basis” van commentaar voorzien.

 

6° Wat is uw belangrijkste motief/drijfveer om u zo actief met het klimaatdebat bezig te houden?

Als wetenschapper heb ik helaas vastgesteld dat over het klimaat heel eenzijdige uitspraken worden gedaan door politici, ambtenaren en wetenschappers. Vaak worden er fel overdreven doemvoorspellingen gedaan op basis van uiterst onwaarschijnlijke toekomstscenario’s. Recent werd dit nog benadrukt door enkele topklimaatwetenschappers verbonden met het IPCC. Zie mijn OpinieZ-artikel IPCC-wetenschappers: klimaatmodellen leiden tot onrealistische doemscenario’s, met bronvermelding naar de topvaktijdschriften Nature en Science.

Ik heb ook vastgesteld dat de technische rapporten van het IPCC veel genuanceerder zijn dan wat we meestal te horen krijgen in de media. Gelukkig komt er langzaam maar zeker een tegenbeweging vanuit de klimaatwetenschap op gang. Twee belangrijke stemmen zijn de hoogleraren Koonin en Pielke. Prof. Steven Koonin was wetenschappelijk adviseur van president Obama en geniet breed respect in de klimaatwetenschap. Prof. Pielke – bekend van zijn boek The rightful place of science. Disasters & Climate Change – baseert zich op de IPCC-rapporten om aan te tonen dat er geen robuuste bewijzen zijn om extreme weersomstandigheden (overstromingen, orkanen) toe te schrijven aan Global Warming.

Ik probeer, in navolging van Koonin en Pielke, in het Nederlandstalige gebied een kleine bijdrage te leveren om klimaatgerelateerde misinformatie te bestrijden met de feiten zoals ze zijn. Ik doe dat via Twitter en mijn artikelen op onder meer OpinieZ.com. Let wel: ik baseer me op de IPCC-rapporten en de beschikbare informatie over wetenschappelijke metingen. In tegenstelling tot andere klimaatwetenschappers hecht ik minder aan theoretische modellen, aangezien die een veelheid van aannames en variabelen bevatten. Nogmaals benadruk ik dat de technische IPCC-rapporten veel genuanceerder en minder ‘alarmistisch’ zijn dan het beeld dat er in de mainstream pers over wordt gecreëerd.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
57 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn vertrouwen in programmamakers zoals, Gizelle Mijnlieff, die werkt voor de NPO-serie #Ophef is niet bijster groot. Mijn verwachting is dat ze antwoorden van de dr Meeus in het gunstigste geval parafraseren. Dat is een nette manier van ‘journalisten’ om een uitspraak te verdraaien danwel te ontkrachten door andere woorden te kiezen.
Maar ik laat me graag teleurstellen, dan is er weer een sprankeltje hoop mbt waarheidsvinding.
Maar het feit dat dr Meeus niet in de uitzending mag komen is een teken aan de wand.
We houden Gideon achter de hand….

Hans Holtrop
Hans Holtrop
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Juist, zeer juist !

Jan de Jong
Jan de Jong
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Hans Holtrop

“So you’re saying….”.

Paul Kramer
Paul Kramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Voor degene die “So you’re saying” niet begrijpen is hier een filmpje van YT over valkuilen in een interview: https://www.youtube.com/watch?v=nS9W-wlJHPA

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

”Pointer” van de KRO is nog erger. vraag niet hoe het mogelijk is.

Chris
Chris
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Goede reactie, alleen die laatste zin verpest het weer,

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Gaaf artikel. Geeft aan hoe erg de klimaat-inquisitie te werk gaat en hoe gretig de media heulen met deze klimaat-inquisitie.
Want doemdenken is een lucratieve business: voor media en politici is doemdenken van levensbelang, want er kan goed aan verdiend worden en het geeft macht over mensen.
Politici en media gaan er van uit dat niemand dat IPCC rapport leest en dat niemand weet dat klimaatwetenschap gewoon een optelsom van verschillende disciplines is, en dat van die optelsom niemand de precieze formule in zijn zak heeft.
Bovendien veruit de meeste onderdelen van het IPCC rapport zijn observaties van de effecten van klimaatverandering. Zoals krimp van de gletsjers en zeespiegelstijging en afname permafrost. Maar dat zegt helemaal niets over het antropogene aandeel en daar gaat het nu juist om. In de media wordt klimaatverandering altijd gelijk gesteld aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Hans Holtrop
Hans Holtrop
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Inderdaad ! Gezond Verstand gebruiken.

Bob
Bob
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik heb het al zo vaak gezegd, het klimaat bestaat niet dus klimaatexperts bestaan ook niet. Het zgn “klimaat” is een door mensen gedefinieerd fenomeen als zijnde het gemiddelde weer van alle dag over een periode van 30 jaar dat nog fout is ook. Het klimaat is dus de uitkomst van een sommetje en kan niet gemeten worden net zoals de gemiddelde temperatuur die bestaat ook niet en valt ook niet te meten. Het klimaat is niet lineair en chaotisch dus kan niet gemodelleerd worden. Het “klimaat” is een multidisciplinair systeem dat wel door meer dan 30 vakgebieden bekeken moet worden en dit kan nooit in 1 persoon aanwezig zijn dus daarom bestaan er geen klimaatwetenschappers maar wel zelfbenoemde klimaatwetenschappers zoals Munniken en Hiemstra.

Er is helemaal niets aan de hand met ons klimaat het volgt de natuurlijke gebeurtenissen. De eigenschap van een klimaat is dat het verandert dat doet het al 4,7 miljard jaar of er wel of geen mensen op deze aardkloot aanwezig waren. In 90% van de tijd voor onze huidige tijd was het warmer en zat er meer CO2 in de lucht tot wel 7000 ppm. We moeten blij zijn dat de CO2 concentratie gestegen is van 280 ppm naar 420 ppm want als deze afgenomen was tot onder de 200 ppm gaan we allemaal hartstikke dood. Dus de veiligheid tov doodgaan is dus significant toegenomen. Om nu op een onnatuurlijke wijze de CO2 te verlagen is levensgevaarlijk want we hebben geen idee waar en waarom het triggerpunt zit. Daarbij is de ervaring als de mens zich met de natuur gaat bemoeien dat dat meestal fout gaat. Een verhoging van de CO2 concentratie moeten we zelfs toejuichen want dan wordt de aarde significant groener en dat is weer handiger voor de mondjes die gevoed moeten worden. De CO2 concentratie kan beter naar 1750 ppm dan groeit alles nog beter.

Bob
Bob
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bob

Hierbij nog even een grafiek over de afgelopen 600 miljoen jaar van de temperatuur en de CO2 concentratie. https://geocraft.com/WVFossils/CO2_Temp_O2.html
We moeten wel beseffen dat CO2 een levensgas is en regelt onze ademhaling zonder dat we daar over hoeven na te denken, het is het belangrijkste gas in onze koolstofketen. Daarbij is N2 ook een belangrijk gas voor onze stikstof verbindingen in bv kunstmest etc. daarom is de zgn stikstofcrisis ook volkomen misplaats, er is helemaal geen stikstofcrisis die is bewust gecreeerd en zit in hoofden van incompetente politici in Den Haag.

CO2 is helemaal geen broeikasgas, waterdamp met een concentratie van 30.000 ppm dat is een broeikasgas maar daar hoor je niemand over. Dat is dus 70 keer zoveel als CO2. ‘s Nachts in het oerwoud loopt de CO2 concentratie op tot wel 6000 ppm terwijl er mensen wonen en rustig liggen te slapen de volgende dag als de zon schijnt is dat ‘s middags wel weer afgenomen maar ze leven er lang en gelukkig.
Zolang er cycli zijn van 11 jaar tot wel 450.000 jaar kunnen we modellen ook niet valideren dus zijn ze per definitie allemaal waardeloos. Die 102 modellen van het IPCC zijn niet eens in staat om het verleden te reproduceren maar ook de toekomst niet. Ze wijken meer dan een factor 8 af van de werkelijkheid dan moet je stoppen de modellen weggooien en opnieuw beginnen maar dat is ook zinloos. Ons “klimaat” wordt gewoon bepaald door de verplaatsing van onze aarde in het planeten stelsel, de zgn Milankovits cycli. Dan spelen er nog tientalle cycli op aarde een grote rol zoals bv NAO, PDO, elNina, elNino, etc. Het albedo effect dat we ook niet begrijpen en ga zo maar door. Als je het IPCC rapport doorleest, dat heb ik gedaan, dan zie je in de TS dat bijna alle variabelen op low confidence staan.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bob

Bedankt voor deze interessante reactie. Dat het lukt om het CO2 promillage te verlagen (er is zelfs een NGO voor opgericht met de naam 400ppm) zal toch niet lukken, want dat beetje fossiele CO2 dat wij uitstoten is miniem vergeleken met wat er al in de atmosfeer zit. Zoiets als water naar de zee dragen. Als je daarna weer 1 miljoen emmers uit de zee haalt, merk je ook geen verschil.
Maar uiteindelijk gaat het niet om klimaat, maar om geld. Na de bankencrisis moest er iets verzonnen worden om de banken weer geld te laten verdienen en dat kan alleen door geldstromen te creëren, leningen, deposito’s, beleggingsfondsen in een nieuwe bedrijfstak.

drijfijzer
drijfijzer
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoopvol dat de NPO op deze manier de discussie aan wil gaan. Ben benieuwd wie en met hoeveel kleerscheuren eruit komt. U heeft in ieder geval een supporter op de tribune.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  drijfijzer

Die gaan geen discussie aan, beste drijfijzer. Uit de vooringenomen negatieve toon van de vragen blijkt zonneklaar waarop ze uit zijn.

Hans Holtrop
Hans Holtrop
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Zo is het !

Dr. Chris Oldenhof
Dr. Chris Oldenhof
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wel erg jammer dat men u er niet bij wil hebben in de studio. Dat belooft niet veel goeds voor de onpartijdigheid van de uitzending. De NPO zal er ongetwijfeld alles aan doen om u, zeer onterecht, belachelijk te maken.

Hans Holtrop
Hans Holtrop
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Dr. Chris Oldenhof

NPO66 laat zich steeds meer kennen

els
els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Dr. Chris Oldenhof

En om nog meer geïndoctrineerde klimaatgekkies te kweken die zich vastplakken aan talkshowtafels en kunst besmeuren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  els

Dag Els,
Al die fophefactietjes zijn afgesproken werk. De pers stond in de musea al gretig klaar, bij Beau was dat niet nodig want televee.
De beveiligers, die altijd vlakbij in zo’n studio aanwezig zijn, grepen niet in! Beau bleef rustig zitten en deed voor de vorm wat ‘meestribbelen’.
Ze denken echt dat we allemáál gek zijn.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nou, mr. Meeus, uit de vraagstelling destilleer ik al een vooringenomen negatieve bejegening.
Had ook niet anders verwacht. Maak uw borst maar nat.
Ben benieuwd.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik weet onderhand wel waar de NPO voor dient en dat is in opdracht van de overheid vooral halve waarheden vertellen en angst zaaien, want VN-agenda 2030 moet koste wat het kost doorgevoerd worden. Dat betekent verelendung a lá Karl Marx waarbij veel mensen van de aardbodem moet verdwijnen, met beperkte zorg (GroenLinks) van 70+ als ook beperkte beschikbaarheid van energie, waardoor het vreselijk duur wordt en ook het aantal bedrijven (dure energie) waaronder ook boerenbedrijven (stikstof) moeten weg en overbevolking van een land versterkt de verelendung ook nog eens.

Theo
Theo
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt Dr. Meeus. Benieuwd hoeveel er van Uw commentaar gebruikt wordt en of er een klimaat wetenschapper aanwezig is die Uw betoog neersabelt. Zien we gelijk of de NPO fake nieuws verspreid.

Rien E
Rien E
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo

Dat ze fake nieuws verspreiden is toch al lang geen vraag meerr.

Rien E
Rien E
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Prima stuk mijnheer Meeus. Ik ben een beetje verbaasd dat er een media-detective nodig was om u op te sporen. Eenieder die een beetje geïnteresseerd is in de klimaat-discussie kent u toch inmiddels wel. Het blote feit dat men niet in discussie durft geeft in ieder geval te denken maar is mi niet onverwacht. Twijfelen over de intentie van het betreffende journaille doe ik al lang niet meer. Gisteren op radio-1 was er nog een (overigens welbespraakt) milieumeisje dat zonder tegenspraak (he waar is de kritische ombudsvouw nou?) mocht leeglopen over de rampen die ons in 2030 te wachten staan. Stilletjes hoopte ik op een wederhoor maar helaas er kwam een museumdirectrice voor in de plaats die nagenoeg compleet meeging in het verhaal. Ook de zeespiegel stijging werd terloops aangehaald maar wederom negerend dat rws al meer dan een eeuw dit in de gaten houdt en een stijging van 2 millimeter gemiddeld per jaar constateert en zonder de door de alarmisten gemelde versnelling. Kortom de media-detective moet wat meer z’n best doen. Ikzelf houd het bij 1 uurtje npo nieuws radio alhoewel het me soms niet lukt om het uur vol te houden. Er zijn grenzen aan de hoeveelheid onzin die een mens aankan.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Soms denk ik wel eens: “Wie doet er nou het meest aan Nepnieuws???” Degene die het ’t hardst zeggen te bestrijden…… dat zegt toch alles niet waar? En veel mensen onderzoeken zelf niet en laten zich daarom de meest onmogelijke onzin aanpraten en geloven het nog ook. Er gaan straks meer miljarden naar de klimaatcrisis dan naar broodnodige sociale dingen. Dus het klimaat zou dan ‘beter’ worden maar ondertussen kost een liter diesel straks 3,- euro. De supermarkten kunnen niet meer bevoorraad worden, de zelftankstations hebben geen diesel meer, de voedselbanken raken overbelast en veel mensen die hun huur/energierekening/zorgverzekering niet meer kunnen betalen lijden honger. Snappen jullie het nog? Ik al heel erg lang niet meer! En in Den Haag staan ze erbij en kijken ernaar hoe alles op omvallen staat en ze steken geen poot uit. Dikke 5+ sterren voor dit artikel Ferdinand!

Rene Pascal van Poorten
Rene Pascal van Poorten
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Leven we in de Sovjet Unie ofzo? Ik vind dit erg eng worden. Dat die lui die vragen stellen, alsof je een vijand van de staat bent. Een dissident.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Rene Pascal van Poorten

Het formulier doet echt denken aan de jaarlijkse communistische doorlichting die je toekomst bepaalde. De functioneringsgesprekken hier zijn ook een goed begin.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Rene Pascal van Poorten

Beste Rene Pascal,
Ze (de globalisten en klimaatfanaten) verklaren eenieder die het waagt hun stellige modellering te weerspreken of in twijfel te trekken inderdaad tot vijand van de staat. En diegene wordt ook nog eens door een gretige media-inquisitie naar een figuurlijke brandstapel geleid.

Andere Kees
Andere Kees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Geachte heer Meeus, dank voor dit artikel!
Ik ben heel benieuwd wat er met uw antwoorden wordt gedaan. Ze passen helemaal niet in het verhaal zoals gepropageerd wordt door onze “regering” en “kwaliteitsmedia”. Het zou me niets verbazen als dit gewoon in de spreekwoordelijke onderste bureaulade verdwijnt en er nooit meer uit komt.

Hans Holtrop
Hans Holtrop
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Eindelijk weer eens een mens met gezond verstand

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“En toch draait ze”. Gefeliciteerd!

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Ben Steijn
Ben Steijn
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

e pur si muove: Galileï had gelijk. Maar je zult zien: in dit geval schuift er een “deskundige” aan de tafel van deze fabeltjeskrant aan die alle feiten van doctor Meeus met modellen gaat trachten te ontzenuwen. Het Maffia Systeem Media toont altijd haar ware gezicht.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

De inquisitie bestaat nog altijd. De brandstapel nam alleen andere vorm aan.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De brandstapel heet tegenwoordig cancelling, framing, dehumanisering, uitsluiting en toksjootafel, de heksenjacht bestaat dus weer.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Precies, een andere vorm verbranding.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

HEEL goed dat u NU al uw bevindigen en onderbouwde meningen nogmaals met ons deelt, zodat wij ook mee kunnen kijken wat ze er nog aan gemanipuleerd zouden kunnen hebben.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Ferdinand,

Een kijkje in de keuken van de kritische journalistiek, waarbij dan de vraag is of er doorgebeten wordt of netjes binnen de lijntjes gekleurd wordt.

Voor wat betreft het klimaatdebat en de omstandigheid, dat hel en verdoemenis altijd meer aanspreekt dan ‘reden tot zorg, maar niet overmatig’, denk ik dat een relevant, al dan niet guitig TV-item never nooit nie de lading kan dekken.

Of we moeten de wijze lessen van mevr. Riefenstahl, ene dr. Goebels en de wat anoniemere helden achter agitprop er nog maar eens op naslaan. Framing is da game!

En voormelde pro’s wisten allemaal heel precies wie de boterhammen smeerde, wat in de dagen van de oorspronkelijke kritiesje variant niet anders was. Alleen lagen toen de belangen maatschappelijk qua geld, politiek en privé nog wat meer uit elkaar, waar in de deugdzame kringen de kleffe handjes gezelli op het buikje liggen. Zachte soja-scheetjes niet tegenstaande.

In mijn verleden is ‘Tegels lichten’ van Henk Hofland altijd blijven staan als een soort journalistieke hoeksteen. Er is zelfs een prijs naar vernoemd.

Lezing jaren later wees uit dat het een prettige collectie verhalen is tegen de achtergrond van een geknakte carrière met het nodige invoelbare oudzeer, maar dat in zijn tijd (jaren 50/60 NL-stylee) qua alles verpletterende onderzoekingen toch vooral als ‘gewoon’ voorkomt. Beetje doorvragen, ommetje maken, nog eens proberen, tijdje laten liggen, etc. tot dat je ergens op uitkomt tegen de achtergrond van de betere Hollandse kuiperijtjes.

En die basishouding mist niemand bij wat info-entertainment voor de televee.

Een kruik Hasseltse genever op dat A) mevr. Mijnlieffs item nooit voorbij de eindredactie komt en/of B) slechts in passing aan bod komt.

Ben
Ben
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

NPO geeft gekleurd weer, bewerkt op een manier dat het in het gekaderde van de NPO past en heeft een eigen vertaalwoordenboek voor termen.

Voor NPO wordt er door de NPO informatie zo geframed dat ‘drammers’ gelijk hebben en als ze ongelijk hebben wordt het met de mantel der liefde bedekt.

NPO en consortium hebben de kunst van het maken van Notulen die op een later tijdstip anders blijken te zijn verheven tot massa media.
Hierbij zo ver zijn gegaan dat ze niet eens meer doorhebben dat ze het verlden en de oorzaken ervan zo los gekopppeld hebben dat de lessen uit het verleden vergeten zijn en dat het wiel elkeer opnieuw wordt uitgevonden. Je niet raar moet opkijken dat met droge ogen het en wordt beweerd als zijnde waar en evenlater dat juist wordt gezein als niet waar.

NPO is niet voor het publiek. NPO is er voor een selecte groep en is een media kanaal geworden dat onderdeel is van het Romeinse brood en spelen publiek concept.
Veel wat gesteld wordt leeft maar bij een kleine groep dat geen enkele raakvlakken heeft met de maatschappij en wat daar in leeft, door te drammen het door de strop prbeertte drukken en dan verbaasd is dat er weerstand is. Weerstand die weggezet en uitgelegd wordt als extreem. Of als het een NPO podium krijgt dit te smoren en getracht wordt dit poduim een kwaad daglicht te geven en het dan neer te sabelen.

NPO is getransformeerd tot een spreekbuis van selecte groep dat neergezet is als een en weerspiegeeling vna het Publiek. Als dat zo is waarom wordt dan een groot deel van het publiek de mond gesnoerd?

Je kune het een zijn of niet met de man in de video voor de mensen die een debat aangaan zijn de volgende tips wellicht handig, en zo de NPO haar agenda zichtbaar maakt.

cas
cas
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

aandacht en angst zorgen er voor dat mensen bereidwilliger zijn wat voor een overheid ideaal is om allerlei plannen er doorheen te drukken. Voor wetenschappers die graag op tv komen is het natuurlijk mooi om met doem scenario’s te komen zodat ze weer aandacht krijgen in een praat programma (beetje ego strelen).
Natuurlijk moeten mensen zich bewust worden en zorgen dat hun impact op het milieu zo gering mogelijk wordt, maar als het verhaal steeds maar zoals het aller ergste scenario wordt gebracht haken ze af of nemen overhaaste beslissingen. Angst is immers een slechte raadgever.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Weer een goed en gedegen onderbouwd artikel!

M.b.t. de NPO en zo, een paar quotes van Frank Zappa:

‘Ik ben gemeen en pervers.
Ik ben geobsedeerd en gestoord.
Ik heb jaren bestaan, maar er is weinig veranderd.
Ik ben ook het instrument van de overheid en de industrie.
Want ik ben voorbestemd om je te regeren en te reguleren.
Je denkt misschien dat ik verderfelijk ben, maar je kunt niet wegkijken.
Ik zal je laten denken dat ik eerlijk ben met de dingen die ik zeg.
Ik ben het beste wat je kunt krijgen ……… heb je me al geraden?

Ik ben het slijm dat uit je tv-toestel druipt…’

“Ik kijk graag naar het nieuws, want ik hou niet zo van mensen en als je naar het nieuws kijkt ………
als je ooit het idee had dat mensen echt verschrikkelijk waren, zou je naar het nieuws kunnen kijken en weten dat je gelijk hebt .”

“Het heeft me nooit iets uitgemaakt dat dertig miljoen mensen misschien denken: ‘Ik heb het mis.’
Het aantal mensen dat dacht dat Hitler ‘gelijk’ had, maakte hem niet ‘gelijk’.
Hetzelfde principe zou moeten worden toegepast op iedereen met een individualistische houding.

Waarom moet je het per se bij het verkeerde eind hebben, alleen maar omdat een paar miljoen mensen denken dat je dat hebt?”
Frank Zappa

En de laatste van A. Schopenhauer:
“Er zijn mensen die voor geld elke prijs betalen”

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Vooral die laatste….

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zonder er verder nader op in te gaan zijn sommige vragen ronduit schofterig.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Die vijfde vraag is ook fraai. Er bestaat niet echt zoiets als Klimaatwetenschap. Zoals Meeus al aangeeft zijn zeer veel disciplines bij de klimaatdiscussie betrokken. Hij noemt er slechts zes plus zijn eigen vakgebied, maar er zijn er veel meer. Astronomie, oceanografie, kennis over de zon, aardwarmte, chemie, meteorologie, kennis van de elektrische en magnetische velden van de aarde en de zon, kortom te veel om op te noemen. Ook het vakgebied van simulaties speelt een belangrijke rol want de enige plaatsen op aarde waar de zeespiegel en de temperatuur flink stijgen is in de klimaatmodellen. Apart is wel dat dhr. Meeus stelt dat ‘de basiswetten van het CO2-broeikaseffect en van de energiebalans van onze planeet de twee factoren zijn die samen ons klimaat bepalen’. Er spelen vele, vele andere factoren ook mee. Persoonlijk denk ik dat de zon de grootste invloed heeft, CO2 is maar een klein schakeltje vanwege de verzadiging van de warmte-opname van CO2.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

@Jan,

“Die vijfde vraag is ook fraai. Er bestaat niet echt zoiets als Klimaatwetenschap.”

FG idd de klimaatwetenschap omvat zoveel disciplines dat deze met voldoende diepte van kennis nauwelijks in een persoon te vangen zijn.

Verschillende disciplines met vaak eigen werkgebied en eigen jargon die dus ook nog eens vertaald moeten worden voor toepassing in het onderzoek naar klimaatverandering. Ga daar maar aanstaan. Mijn mening is dat er behoeft is aan een onderzoeker die als die disciplines kan verbinden en daarbij een totaalbeeld kan behouden.

En over die vraag 5.

FG als deze vraag gesteld wordt wie kan over antwoord dan een correct oordeel vellen?
Of denken de nitwits achter dit programma het echt zelf beter te weten?

Remco
Remco
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dat klimaat in problemen zit, is voor mij volkomen een feit. Maar de manier waarop het klimaat wordt aangepakt is compleet zinloos te noemen.

Neem al de harde feiten dat de normale of onder gemiddelde laagopgeleide mens daar de dupe van is geworden.

Mijn ziel bloed langzaam dood, puur alleen al dat ik in een wereld leef waar de mens gereduceerd is tot beest en niet eens weet om fatsoenlijk met de natuur en zijn omgeving om kan gaan.

Ik ken meer politiek recht georiënteerde mensen die meer schoonheid in de natuur zien en intenser genieten dan al die progressieve stedelingen die alleen maar willen opvallen en constant onzeker zijn: Waarschijnlijk foto’s van minder ideale knappe mensen weg swipen op Thinder?

We leven in een nihilistisch wereldbeeld met alsmaar de vraag, wie zijn we? Wat doen we? Wat betekend het leven in essentie zijn.

De wetenschap met zijn pure feiten is omgetransformeerd in levensgevaarlijk verlichtingsdenken: De maakbare mens en de natuur!

Dit is waarom er zo veel opstand is en het klimaat plotseling zo’n hype is geworden onder de yuppen, Gen Y’s en Gen Z’s.

Het doel is niet het klimaat maar het niet kunnen accepteren dat we gewoon wezens zijn met een essentie die hen leven kostbaar willen invullen met het harde feit dat aan het menselijk leven een einde komt.
Met de hoop dat ons ziel naar het gelukzalige gaat!

De progressieve mens heeft een grote wens: Een Humanoide borg willen zijn and other mind’s assimilation you!

Als we het klimaat willen redden dan moet men de mens niet het onmenselijke nastreven en zich niet laten knielen voor het dierlijke.

Kop op, we hebben een bewustzijn en de wil.

Wim
Wim
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Remco

Welke natuur heeft u het over.??
Hier in Nederland is bijna alles aangelegd.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Remco

Beste Remco,
Het klimaat op de aardbol verandert al miljoenen jaren met een bepaalde regelmaat, ook toen er geen of weinig mensen of industriële activiteiten waren.
Je kon, nog niets eens zo heel lang geleden, van NL naar Engeland over land.
Het koelt af, er is minder water, het warmt weer op, gletschers trekken zich terug en het water stijgt weer. Kosmische invloeden bepalen dat, niet de mens, en die kan dat dan ook helemaal niet naar wens veranderen!
Dat de mens het milieu (en da’s iets heel anders) geweld aandoet is wel iets waar wat aan moet gebeuren. Of het verbod op plastic oorstokjes in de EU veel aan verbetering bijdraagt is de vraag, m.i. kan men beter geld spenderen aan het tegenhouden van de gigantische afvalstromen die b.v. in India vanuit de rivieren de zee in stromen.
De contraproductieve EU regeltjes geven steeds weer blijk van kortzichtigheid.
Nu wil men weer dieselauto’s gaan verbieden, die gaan momenteel al merkbaar voor een appel en een ei naar het Oostblok en Afrika. Want daar houden ze acuut op met uitstoot zeker?
Of elke huurwoning verplicht aan de warmtepomp….. haha, te beginnen bij de woningen 3-hoog achter in de grote steden zeker?
Wij mogen niets meer dan onze Co2 adem uitstoten, het doel vlg. de EU is zero (0) emissie, maar wel elk jaar een grote stad aan inwoners er bij, steeds meer groen volbouwen, want die import moet ook ergens wonen, naar school, zich verplaatsen…..
Schiet mij maar lek.

Els
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben benieuwd wat het programma Ophef gaat brengen. Ik kan het alleen niet vinden in de gids. Wordt dit in Nieuwsuur besproken?

J.Rademaker
J.Rademaker
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

IJs en de zeespiegelstijging zijn in de voorspellingen, die nooit uitkomen, verbonden.
Het is voor het berekenen van de stijging nodig het volume van de hoeveelheid water te weten, dat weet niemand. Men laat er dus een model op los met aannames en dan kun je omgekeerd rekenen, het gewenste resultaat als uitgangspunt.
De voorspellingen waren in meters, met de nieuwe satteliet is de meting 1,4 mm.

Bob
Bob
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  J.Rademaker

Ja, daar heb ik ook al eens wat van gezegd de nauwkeurigheid van de metingen gewoon pure nonsens meters komen eerst. Zeespiegel nivo’s idem onzin in mm. Die metingen moeten allemaal omgerekend worden dat alleen al is een probleem. Ik heb contact gehad met wetenschappers van NASA die een man op de maan hebben gezet, die vertelde mij dat de resolutie van de apparatuur daar veel te laag voor was en ze hadden last van scatter, dat is logisch er zijn altijd golven maar boven de zee hangt een wolk van zout die signalen dempen en kunnen afbuigen. Maar in principe ben ik niet geinteresseerd in het nivo midden op de oceanen maar aan de kusten. Daar heb je geen satellieten voor nodig, gewoon peilschalen. Ook bij deze metingen zie je nergens versnellingen. Al die voorspelling van de Club van Rome dat de zee 10 meter hoger zou staan zijn nooit uitgekomen. Er zijn wel 1000 voorspellingen gedaan dat de aarde zou vergaan. Als je dit leest bestaat de aarde nog steeds, allemaal onzin. De aarde vergaat na een botsing met een ander hemellichaam nergens anders door.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Oh en lees dit artikel voor de lol eens. In 1540 waren er nog geen fabrieken, vliegtuigen, auto’s etc.: https://www.weer.nl/nieuws/2022/bizar-hete-en-droge-zomer1540-wellicht-de-grootste-ooit

R.A. Dekker LL.M.
R.A. Dekker LL.M.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u voor uw epistel. Verder mogelijk al bekend: https://co2coalition.org/

Vervoort
Vervoort
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Op welke zender komt dit gesprek? Ik vind ‘Ophef’ niet tussen de programma’s van 5 november.

St.
St.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vraag me af hoe een klimaatverandering te voorspellen is met een uitkomst en hoe hierop ingegrepen kan worden op tienden van graden.
Een enorme vulkaanuitbarsting of een andere (enorme) natuuramp en heel de berekening en uitkomst kan in de prullenbak, daarbij komt zoveel vrij en dat kan niet in een model worden meegenomen

Jan
Jan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Met Rudy Bouma valt niet te discussiëren. Heb het weleens geprobeerd. Ziet overal racisten, extreemrechts en desinformatie (eigenlijk is zijn denkwereld één groot complot). Mensen kijk die bagger niet. Je denkt te weten wat het gaat worden maar dan valt het toch weer tegen en blijkt die NPO toch weer een nieuwe ondergrens gevonden te hebben.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik wens je het allerbeste Ferdinand Meeus.
Maar de vraagstelling is in mijn ogen (boreling uit 1938) zeer negatief.
Is hier door jou nog wel winst te behalen, of ga je op voorhand al uit van een negatieve benadering en of uitslag.
Mijn maatje zegt altijd, als de aarde nooit veranderde, hoef ik niet naar de Maasvlakte voor Mammoet botten, maar lagen ze hier in de polders.

R van Nunspeet
R van Nunspeet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Waarom heeft hij niet, als wetenschapper aangetoond, dat de mens NIET de oorzaak is van de opwarming van de aarde? Hij kan al 5/6 jaar een miljoen dollar verdienen als hij wetenschappelijk kan aantonen, dat dit niet het geval is. Het betreft het grootste en langstlopende onderzoek (40/60jr) van de oceanen en zeeën van de wereld inclusief onderzoekschepen tot op een diepte tot 2000 meter en de data ervan worden door praktisch alle landen inclusief China (Chinese Academie v Wetenschapen o.a. CAS) en staat nu onder leiding van Dr. Linda Rasmussen van universiteit v Hawaï. Het laatste rapport over 2021 toont de invloed v.d. mens nog meer aan. Dit is gepubliceerd op 10 januari jl. in de Washington Post.

P.S. Nederland houdt al sinds de zestiende eeuw waterstanden, weer en bijzondere verschijnselen bij en kan je sterke veranderingen zien sinds 100 jaar en de laatste 50 jaar zelfs verontrustend.

57
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x