Het gaat prima met onze natuur en de biodiversiteit

Misleidende berichtgeving door overheid en media

Titelfoto bij artikel Het gaat prima met onze natuur en de biodiversiteit Ferdinand meeus opiniez

Foto:

Onophoudelijk rinkelen dezer dagen de alarmbellen over de deplorabele toestand van de biodiversiteit. Maar wie zich verdiept in de metingen, zoals die van de Living Planet Index van het WWF, ontdekt al snel dat het verhaal heel anders in elkaar zit. En dat het zinloos is om te spreken over de ‘eco-gezondheid’ van onze planeet, net zoals er geen wereldwijde gemiddelde temperatuur bestaat. Ferdinand Meeus dook in de cijfers en concludeert dat het prima gaat met onze natuur en de biodiversiteit.

We worden dag in dag uit doodgegooid met de veronderstelde deplorabele toestand van de biodiversiteit. Laten we dat begrip eerst eens zo eenvoudig mogelijk uitleggen. Volgens de Natuurwijzer zijn er ongeveer 2,1 miljoen beschreven soorten op onze planeet, waaronder 1,5 miljoen dieren, 380.000 planten en bomen en 140.0000 schimmels (waaronder paddenstoelen). Bacteriën en microben worden niet meegeteld in die 2,1 miljoen soorten, zij zijn desalniettemin ook cruciaal voor een levensvatbaar ecosysteem. En mieren krijgen overigens onvoldoende aandacht voor hun existentiële bijdrage aan het behoud van ecosystemen.

 

Biodiversiteit en ecosystemen

In algemene zin gaat (verandering van) biodiversiteit over de verscheidenheid aan soorten dieren, planten, bomen en schimmels op een bepaalde plek over een bepaalde periode. Het samenspel van al die verschillende soorten op een bepaalde plek levert dan een complex ecosysteem op. Een ecosysteem is nooit een paradijselijk systeem waar al die soorten in liefde samenleven. Een ecosysteem is een continue voedselketen waarin de leden elkaar nuttigen. Denk bijvoorbeeld aan leeuwen die zebra’s levend verslinden, in stukken rijten en rauw opeten. Denk aan herten die schaarse grassen, planten en struiken verorberen. Denk aan vissen die insecten en wormen opeten. Biodiversiteit is geen statisch fenomeen, maar is onderhevig aan interne en externe dynamische factoren.

 

Gezondheid van ecosystemen

De term biodiversiteit wordt ook vaak gebruikt als indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Waarbij men denkt aan een grote soortenrijkdom als na te streven ideaaldoel. Vanuit het standpunt van de natuur betekent dit dat men geen onderscheid mag maken tussen door de mens gewenste en ongewenste soorten of tussen zeldzame en veelvoorkomende soorten. Beide laatste aspecten worden door de groene ideologie terzijde geschoven. De groene ridders hebben namelijk een theoretisch groen paradijs voor ogen waar zij (en niet de natuur) bepalen wat goed is voor de natuur en voor de mens.

 

Meetproblemen

Je zou denken dat het vrij eenvoudig is om de biodiversiteit te meten: je telt om de zoveel jaar al die soorten en je maakt een gemiddelde. Helaas is het in werkelijkheid veel ingewikkelder. De meeste soorten worden niet systematisch geteld. Er zijn momenteel amper 5230 gewervelde diersoorten die worden geteld sinds 1970. Dat is dus minder dan 0,1% van het wereldwijde totaal. Diersoorten leven bovendien in wat men noemt ‘populaties’ op verschillende plaatsen. Als men dan werkt met een gemiddeld cijfer voor de biodiversiteit van die ene soort, dan komt men dikwijls tot een onzinnige ‘gemiddelde’ uitkomst op basis van die afzonderlijke populatie-tellingen.

Nemen we het voorbeeld van één soort met drie gemeten populaties in drie verschillende landen, waarvan één populatie is gehalveerd (50% afname) en de overige twee populaties met 2% zijn gestegen, dan komt men op een gemiddelde daling van -15% voor de soort als geheel. Berekend volgens de formule (-50% + 2% +2%)/3. Maar in realiteit kan het best zijn dat de soort in absolute aantallen wereldwijd is gegroeid, zoals in dit voorbeeld:

Populatie A: gaat van 100 naar 50 (afname van 50%)
Populatie B: gaat van 1000 naar 1020 (stijging van 2%)
Populatie C: gaat van 2000 naar 2040 ( stijging van 2%)

 

Wereldwijd gemiddelde zegt niet veel

Netto is in dit rekenvoorbeeld de soort wereldwijd gestegen van 3100 naar 3110 exemplaren, terwijl het gemiddelde percentage een daling suggereert. Zo kan je concluderen dat het gevaarlijk is om te werken met een wereldwijd gemiddeld biodiversiteitscijfer. Het gemiddelde wereldwijde biodiversiteitscijfer is geen goede indicatie om de ‘gezondheid’ van de wereldwijde biodiversiteit van een bepaalde soort weer te geven. Zinnig beleid is enkel mogelijk met gegevens op lokaal niveau per populatie en over de lokale oorzaak van de eventuele verandering in aantal exemplaren. Dat is ook de reden waarom de tweejaarlijkse publicatie van de Living Planet Report van het World Wildlife Fund (WWF) over de toestand van de gemiddelde wereldwijde biodiversiteit zo misleidend is.

 

Klimaatalarm-retoriek

Het Living Planet Report bericht over minder dan 0,1% van de wereldwijde soorten en presenteert de populaties van al die verschillende soorten in verschillende landen als een gemiddeld cijfer. Om de twee jaar publiceert het WWF zijn rapport over de ‘eco-gezondheid’ van onze planeet met de publicatie van de Living Planet Index, een hoogst bedenkelijke methode om trends te berekenen in de wereldwijde populaties van wilde dieren. Een soort wereldwijde gemiddelde temperatuur om de gezondheid van de biodiversiteit te meten in één cijfer. De schrijvers van het WWF-rapport hebben duidelijke banden met de klimaatalarm-collega’s van het IPCC. Het WWF-rapport staat ook vol met dezelfde retoriek, die varieert van “code rood” tot “actie nu” en vooral de noodzaak voor “systeemverandering” en noodzakelijke “transformatie” van onze maatschappij om de planeet te redden.

 

Misleidende berichtgeving

Het meest recente tweejaarlijkse biodiversiteitsrapport van het WWF dateert uit 2022 en kreeg ruim aandacht in alle media met ronkende titels als “Code rood voor biodiversiteit: 70% gedaald in 50 jaar tijd” ( De Standaard) en “Omvang populaties gewervelde dieren afgenomen met 69%” ( De Volkskrant). Over die 1% verschil tussen een krant uit België en Nederland kunnen we nog wel lachen. Maar dat beide kranten 100% de eenzijdige en misleidende alarmistische berichtgeving overnamen zonder enige kritische opmerkingen is eerder droevig.

 

Kritiek op Living Planet Index

Wetenschappers kwamen in het wetenschappelijk vaktijdschrift Nature al snel met kritiek op het rapport en op de bedenkelijke berekening van de Living Planet Index. Als je namelijk 2,4% van de extreem dalende populaties weglaat, dan krijg je een totaal andere uitkomst, namelijk een lichte toename van de biodiversiteit sinds het begin van de metingen in 1970. Zoals te zien in onderstaande grafiek van Our World in Data, werd 2,4% extreem dalende populatiemetingen van de totaal 14700 gemeten populaties weggelaten bij de berekening van de wereldwijde biodiversiteitsindex (zie bovenste groene lijn). De grafiek toont aan hoe gevoelig de index is voor een klein aantal extremen en voor de manier waarop het gemiddelde wordt berekend. Niet vergeten dat een dalende biodiversiteitsindex geen bewijs is voor een daling van het aantal exemplaren in een bepaalde soort. Zie mijn eerdere voorbeeld met 3 populaties A-B-C.

 

Eenzijdig alarmistisch winkelen

In tegensteling tot de meeste alarmistische berichtgeving ben ik dan ook van mening dat het prima gaat met de biodiversiteit. Er is alleen een specifiek lokaal probleem met 2,4% van de totaal gemeten wereldwijde populaties. Dat kan je dus best lokaal oplossen.

 

Het Living Planet-rapport over Nederland schittert in selectief en eenzijdig alarmistisch winkelen door uitsluitend aandacht te besteden aan de soorten die het wat minder goed doen. Dat levert in de media dus ronkende titels op als “Nederlandse natuur in grote problemen”. Als je echter naar de cijfers voor Nederland kijkt, dan is de alarmerende titel onjuist en wat mij betreft een grove leugen. Het rapport voor Nederland gaat over populatiemetingen van 351 diersoorten (broedvogels, zoogdieren, reptielen, vissen, libellen, dagvlinders, amfibieën). Hoeveel dat is van de totale hoeveelheid diersoorten in Nederland wordt niet vermeld.

 

Geen “grote problemen”

De populatiemetingen voor Nederland werden gemiddeld via de Living Planet Index-methode en duiden helemaal niet op “grote problemen”. Integendeel, ze zijn gezien de foutmarges vrij stabiel. Er is dus helemaal geen groot probleem met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Uiteraard zullen er hier en daar populaties zijn die het wat minder goed doen. Zo werkt de natuur nu eenmaal. Als je dat wil verbeteren, dan moet je de oorzaken zoeken in lokale condities en niet verwijzen naar globale “klimaatverandering” of een andere globale boeman.

 

 

Toename in biodiversiteit

Gelukkig heeft de Nederlandse rijksoverheid ook een Compendium voor de Leefomgeving, waar we gegevens terugvinden van de gemeten dierpopulaties, zoals broedvogels en zoogdieren. Ter illustratie de biodiversiteitstrend van dertig gemeten wilde zoogdieren in Nederland.

Ook de biodiversiteitstrend van 161 gemeten populaties broedvogels in Nederland kent een lichte vooruitgang, zie onderstaande grafiek.

Meten is weten. De conclusie is dan ook: het gaat prima met onze natuur en de biodiversiteit. Laat u niet gek maken door het voortdurende angstoffensief van de overheid en media.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jack van Soest
Jack van Soest
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Fijn dat er nog mensen zijn die kijken naar de feiten en niet meeheulen met de klimaat- en of milieu-hysterie.
Maar, hoe breng je dit in de msm …

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jack van Soest

Zeker. Ik kijk nooit nieuws. Als ik op vakantie ben in de Alpen zie ik met mijn eigen ogen de toestand van de gletsjers. Niet al te geweldig kan ik je vertellen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als de heer Meeus zegt dat het prima gaat met de natuur en de biodiversiteit in Nederland geloof ik hem meteen.
We hebben goede redenen om de groene maffia te wantrouwen.
Maar niemand ziet het echte probleem. De overbevolking. Waar mensen wonen kunnen geen dieren leven.
Zo werkt evolutie Een dominante soort zal blijven expanderen tot het tegen zijn grenzen aanloopt en veel dieren zijn daar weer het slachtoffer van, wat weer zijn invloeden heeft op de voedselketen en de natuur in het algemeen.
Hoeveel dieren zijn daar niet het slachtoffer van geworden? Olifanten, leeuwen, beren, tijgers, orang oetans en zo zijn er honderden soorten met uitsterven bedreigt. wereldwijd zijn deze soorten nog maar een fractie van wat ze 500 jaar geleden waren. In die tijd is de mensheid van misschien 500 miljoen naar 8 miljard gegaan. Waar vroeger regenwouden stonden staan nu palmolie en soja plantages. In Nederland kun je je kont niet keren zonder dat iemand anders daar last van heeft.
Misschien gaat het nu goed met de natuur, maar hoe lang nog? Moesten er geen 900.000 huizen gebouwd worden?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Wil ik er even toch bijzetten dat het altijd goed gaat met de natuur. De natuur kent niet te veel of te weinig, te warm of te koud, te droog of te nat De natuur is de natuur. Past zich aan iedere nieuwe situatie aan.
Wat volgens mij het probleem is, waar de mens dominant is, daar is geen natuur.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

“Wil ik er even toch bijzetten dat het altijd goed gaat met de natuur.” Bijzondere uitspraak gezien de actualiteit.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik weet niet precies waar je op doelt, Anton, met te warm of te koud of te nat. Feit is dat er iedere dag diersoorten uitsterven. Tja. Dat gebeurt; da’s de natuur. En als het droog is, regent het niet. Dus. Zo lust ik er nog wel 1.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

ja, maar dan moeten ze snel zijn, want je ziet nu hele velden zonnepanelenparken verschijnen. Die worden uit de grond gestampt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Ik zie energie en voedsel voorziening in de toekomst steeds meer in de klem raken. Let op de prijzen. Onder andere omdat we er steeds meer van nodig hebben en omdat we er om de een of andere reden steeds minder van hebben.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

En omdat er steeds meer mensen bijkomen, is er steeds minder ruimte te verdelen.
Maar het klimaat, dat is pas belangrijk.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Wat? Het klimaat? Da’s toch links, woke, D66, MSM enzo? Ik dacht dat het klimaat niet belangrijk was volgens weldenkende, rechtsige mensen.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

“…omdat we er om de een of andere reden steeds minder van hebben.” Doe eens een gokje. Waarom is dat? Erg ingewikkeld allemaal: wetenschap enzo.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De mens is een controversieel experiment van de natuur. Deze uitspraak van A. Huxley uit de jaren vijftig is steeds actueler sinds de mens het klimaat denkt naar zijn hand zetten. En de angst die de mens door het klimaatbeleid zaait dient in principe andere doelen zoals de ultieme macht over het leven van de menselijke populatie. De natuur zal zich weinig van aantrekken.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De natuur past zich aan de omstandigheden aan. Iets wat de mensheid afgeleerd heeft.
Wij gaan de prijs nog wel betalen.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De uitspraak van Huxley is een van de meest bevattende uitspraken ooit.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Persoonlijk, geloof ik dat in evolutie levensvormen steeds complexer worden. de situatie op deze planeet bewijst dat ook volgens mij.
Het begint met eencellig leven, wordt complexer, en uiteindelijk naar intelligentie. Het beste gereedschap om je aan te passen en te overleven. De intelligentste soort wordt ook de dominante soort. Survival of the fittest.
We staan eigenlijk op een omslagpunt, omdat we nu alleen met onszelf moeten concurreren.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Door intelligentie verliezen wij aan natuurlijke instinct en daardoor worden wij weer kwetsbaarder in de natuur. Intelligentie is een rekbare begrip. Het creëert ook belangen en andere puur menselijke gevoelens waardoor wij steeds in strijd met eigen soorten zijn. In die zin zijn wij weer gelijk aan lagere dierensoorten want het komt weer neer op de simpele basis, eten of gegeten worden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Intelligentie is de kunst van het herkennen van problemen en de handigheid om er iets aan te doen.
Vergis u niet, we zijn al een heel eind op streek. We kennen ruimtevaart en computertechnologie.
Nog geen 100 geleden was dat volslagen onbekend.

Winnie
Winnie
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Mijns inziens lijkt het beter om eerst goed voor de aarde te zorgen,dan zich bezig te houden met hoogdravend gedrag zoals ruimtevaart en computertechnologie. Al deze ontwikkelingen hebben ons nu zo ver gebracht dat kinderen momenteel met honger naar school gaan in dit mooie landje. Met alle respect,maar doe hier eens wat aan.En daar bovenop de andere problemen die er nog liggen,en liggen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Winnie

Ik denk niet dat ruimtevaart en IT nou persé oprukkende armoede veroorzaken. Vooruitgang kun je niet stoppen, en de mens zal alles wat maar mogelijk wordt ook gaan gebruiken en misbruiken.
U zegt terecht dat eerst hier orde op zaken gesteld moet worden.
Het goed voor de aarde zorgen (milieu! = wat anders dan natuur en klimaat) begint m.i. met alle rotzooi die zomaar in de ruimte wordt gekwakt aan te pakken. Waar is ons aangeveegde landje gebleven? Zag daarstraks weer op mijn wandelroute 4 matrassen in de natuur tegen een boom gekwakt. Sloten vol met huishoudelijk afval.
Hier (ongesorteerd) afval uit Italie verbranden gaat trouwens ook niet helpen om ons leefmilieu te verbeteren.
Soorten migreren, sterven uit en/of muteren. Al miljoenen jaren. Als we de antropologen/archeologen en andere deskundige -logen mogen geloven geldt dat evenzeer voor de mens.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Winnie

Beste Winnie als u ruimtevaart en computertechnologie hoogdravend gedrag vind, Wat doet u dan hier op een internetforum? Als er geen ruimtevaarttechnologie was, had u veel minder geweten over het klimaat. of de planeet. Zonder deze technologieën zou Nederland geen 18 miljoen burgers kunnen onderhouden.
Denkt u dat het in de middeleeuwen zoveel beter was, waar maar een klein gedeelte van de burgers kon lezen en schrijven? Heksen werden verbrand en dat de aarde het centrum van het heelal was, waar de zon, de maan en de sterren een baan om de aarde draaiden.
Oh ja, er was ook de pest.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ja, wij zijn hier in het Westen veel meer ontwikkeld dan de wilden in de Amazone. Die zijn maar primitief in hun hutjes. Geen computers, geen ruimtevaart. Afzien dus. Gelukkig hebben wij geboft met onze intelligentie om bv. atoombommen te maken of zware industrie te plegen. Zeker. De weg der vooruitgang.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

nou, maar we gaan aan decadentie van groeperingen ten onder. Gek is nog niet gek genoeg als je de t.v aan zet. Wat DAAR langskomt…………Ook al dat je zonder bewijs op je paspoort kan laten aangeven dat je man of vrouw bent……………….. bezopen. En zo zijn er op dat gender gebied HEEL rare excessen. ook die dragqueens vind ik een exces van decadentie. Dat is echt het ‘normale’ voorbij. Bij iemand als ‘Dame Edna’ was het een format, een sketch. DAAR vond ik het wel leuk. Net als dat die Surinamer (ik ben even z’n naam kwijt) als tante Es heel wat leuker was dan als zichzelf. O ja, Jurgen Rayman heet ie.
Maar dat is een functioneel typetje als kunst. Maar verder vind ik het pulp.
Ik heb ook niks tegen LHBTI, maar doe gewoon. Dat overdreven shockerend vunzig kleden bij een gay pride vind ik ook raar. Dan maak je een karikatuur van jezelf als lhbti’er.

Laatste aanpassing 3 maanden geleden door Marien
Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

We concurreren met onszelf dus. Belangrijke observatie dit. Fascinerende gedachtengang.

Winnie
Winnie
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Helemaal met je eens.Als je je tegennatuurlijk gedraagt,neem je ook beslissingen die tegen je natuur in gaan ,en schep je chaos i.p.v. harmonie.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Winnie

Wat vindt u tegennatuurlijk en hoe weet u dat dit zo is?
Overbevolking is niet tegennatuurlijk. Het is de eerste wet van een soort om zich voort te planten voor maximale overleving.
Het is de natuur zelf die soorten binnen de grenzen houdt door natuurlijke selectie door middel van een kringloop. ook mensen ontkomen daar niet aan.
Uitsterven is een reële optie

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zeker, ieder dag sterft er een soort uit. De mens nog niet. Integendeel. Lang leve de mens.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Er was dit weekend ergens een brandje op een dijk. Op tv zag ik wat verschroeid gras. Volgens het journaal was vorig jaar door deskundigen al gewaarschuwd voor meer bosbranden door de klimaatverandering. Huh? Het was vorige week 13 graden ofzo. Het leek er meer op dat iemand zijn peuk had weggegooid of kwajongenswerk. Gek word je van die ophitsing door de staatsomroep. (Klopt overigens dat getal 14.0000 wel? Tikfout?)

J-P
J-P
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De mens is het meest ontwikkelde zoogdier op de aardbol, maar ook het domste . Weten het altijd beter, maar zijn wel bezig om daar waar de levenscyclus begint uit te roeien . Het evenwicht is er al uit , er zijn te veel mensen , wanneer gaan deze ontwikkelde zoogdieren dit inzien!!!!

Kees
Kees
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Of er teveel mensen zijn, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat er landen zijn waar de bevolkingsdichtheid erg groot (te groot?) wordt.
Als je alleen al kijkt naar Nederland moeten er steeds meer mensen hier komen (asiel- dan wel gelukszoekers), terwijl hier juist de voorwaarden voor natuur en landbouw erg goed zijn.
Op deze manier wordt domweg een probleem veroorzaakt, doordat landbouwgrond wordt opgeofferd aan huizenbouw en tegelijk de landbouw de schuld krijgt van afnemende biodiversiteit.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Als je de slimste bent, weet je het altijd beter.
De vraag is, als je de slimste bent, waarom je dan toch domme beslissingen neemt?

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen