Natuurherstelwet Frans Timmermans: bureaucratische bedreiging voor onze economie

Er dreigt natuurcrisis erger dan stikstofcrisis

Titelfoto bij artikel Natuurherstelwet Frans Timmermans: bureaucratische bedreiging voor onze economie Ferdinand meeus opiniez

Titelfoto: Frans Timmermans. Door Fred Marvaux. Copyright: © European Union 2022 – Source : EP

Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg op 12 juli hebben de leden van het Europees Parlement de fel omstreden Natuurherstelwet van Klimaatpaus Frans Timmermans goedgekeurd, gelukkig voorzien van veel amendementen. Het betrof de zogenoemde eerste lezing van de wet. De goedkeuring was een geval “kantje boord”. Dr. Ferdinand Meeus gaat in op de inhoud van de wet, die hij beschouwt als een nieuwe bureaucratische bedreiging voor onze bedrijvigheid en welvaart.  

Tot vlak voor de stemming was het onduidelijk of het wetsvoorstel het zou halen. Eerst werd er een voorstel in stemming gebracht om de Natuurherstelwet in zijn geheel af te keuren. Dat voorstel werd met een krappe meerderheid van 324 stemmen afgewezen, bij 312 stemmen voor afkeuring en 12 onthoudingen. Uiteindelijk werd er gestemd over de wet met de aangenomen amendementen. De uitslag was 336 voor, 324 tegen en 12 onthoudingen. Het stemgedrag van de individuele leden van het Europees Parlement kunt u hier en hier nakijken.

 

Instemming Europees parlement

De geamendeerde tekst van de Natuurherstelwet heeft nu dus de instemming van het Europees Parlement gekregen en moet verder worden besproken met en goedgekeurd door de Europese Raad (de regeringsleiders van de lidstaten) om in een definitieve versie te worden gegoten. Als daarna het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie instemmen met een finale goedgekeurde compromistekst, dan is de nieuwe EU-verordening een feit en moet deze door de lidstaten worden uitgevoerd. Het Nederlandse kabinet had zich overigens vooraf tegen de Natuurherstelwet uitgesproken.

 

Waarom een Europese Natuurherstelwet?

De Natuurherstelwet is een vitaal onderdeel van de Europese Green Deal, het paradepaardje van Frans Timmermans als vicevoorzitter van de Europese Commissie. Volgens hem is er een noodzaak tot realisatie van een bindende natuurherstelwet omdat – ondanks de bestaande Europese natuurdoelstellingen – de lidstaten er niet in slagen om het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van ecosystemen tegen te gaan.

De Europese Commissie gaat uit van de (foutieve) aanname dat 81% van de natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit binnen de EU in een slechte toestand verkeert. Dat moet verbeteren door verplichte “Herstelplannen” van de lidstaten. Het gaat daarbij om de reeds bestaande ecosystemen zoals vastgelegd in milieurichtlijnen en Habitatrichtlijnen voor land en zee. In de praktijk moeten de lidstaten tegen 2030 voor minstens 20% van de bedreigde natuurlijke ecosystemen op land, zee, kust, binnenwateren en ook stedelijke ecosystemen, herstelmaatregelen treffen.

Het grote probleem met zulke nobele groene sprookjesachtige wensdromen is dat de definitie van “natuurherstel” een zeer wollig en uiterst subjectief ideologisch karakter heeft. Want wie bepaalt:

• om welke na te streven referentie-“natuur” het gaat?
• welke biodiversiteit bij de referentie-“natuur” hoort?
• welke balans tussen mens en natuur gepast is?

 

Samsom

De Natuurherstelwet is geschreven door de groene bureaucraten van de Europese Commissie onder leiding van PvdA-klimaatpaus Frans Timmermans en zijn paladijn Diederik Samsom, eveneens PvdA. Het stuk staat vol met extremistische van de pot gerukte regels, waarbij de meest in het oog springende werd geformuleerd in artikel 14, waar boeren worden verplicht om tegen 2030 10% van hun landbouwgrond te herstellen in “landschapselementen met grote diversiteit”. Wat dat dan ook moge zijn.

We mogen ons nog gelukkig prijzen dat de Europese Commissie in al haar groene wijsheid het bestaan van Nederland heeft erkend en geen natuurherstelregel heeft gecreëerd om het door Nederland op de zee veroverde land te herstellen en terug te geven aan de zee. Nederland moet wel een gedetailleerd maritiem herstelplan indienen, waarbij ook “zeegrasvelden op litorale modder” worden opgenomen.

Het is positief dat er vanuit het gezonde verstand door het Europees Parlement amendementen zijn aangenomen die de originele versie van de Natuurherstelwet hebben ontdaan van de meest extremistische en onuitvoerbare natuurherstelregels, waarvan boeren en burgers het slachtoffer zouden zijn geworden. Deze amendementen zijn goed gedocumenteerd in een tweet van Europees Parlementslid Rob Roos.

 

Grond afnemen

Een uiterst belangrijk amendement voor de boeren is de schrapping van de verplichting om 10% landbouwland te herstellen in “landschapselementen met grote diversiteit” tegen 2030. Daarom geef ik hier de letterlijke originele tekst, met het amendement. Als bewijs hoe die groene EU-elite van plan was om 10% van de grond van de boeren af te nemen en terug te geven aan de natuur.

 

Inspanningsverplichting

Andere cruciale amendementen hebben een aantal natuurherstel-“verplichtingen” omgezet naar “inspanningsverplichtingen”. Natuurherstelplannen van elk individueel land moeten worden “goedgekeurd” door de Europese Commissie in overleg met de lidstaat en op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis. Het ontbreken van een inspanningsverplichting is echter moeilijk te bewijzen. Zodat de meeste plannen eigenlijk niet kunnen worden afgekeurd. Maar het blijft natuurlijk een gevaarlijke grijze zone en afhankelijk van de politieke ideologie van en de interpretatie door de Europese Commissie.

Het verslechteringsverbod is afgezwakt omdat er nu rekening moet worden gehouden met sociaaleconomische eigenschappen en de bevolkingsdichtheid van de regio. Tot slot gelden de doelstellingen voor natuurherstel voor de gehele Europese Unie en niet voor elk land afzonderlijk.

Als er in een lidstaat een klacht wordt ingediend op basis van de Natuurherstelwet, zal het uiteindelijk de rechter zijn die gaat beslissen over de juiste interpretatie van de wet. We weten inmiddels hoe rechterlijke uitspraken over Natura 2000-gebieden meestal hebben uitgepakt. Hier zit dus een groot punt van zorg.

 

Vergunningen

Ondanks de vele amendementen bevat de tekst natuurlijk de fundamentele notie van natuurherstel-doelstellingen voor alle bestaande ecosystemen te land en ter zee, en is de wet ook geldig buiten de Natura-2000 gebieden. Dit gegeven vormt een gevaarlijk precedent en kan een belemmering zijn voor economische groei en welvaart. De kans is groot op blokkeren van bestaande en nieuwe vergunningen voor boeren, bedrijven en burgers, maar ook voor de infrastructurele werken van de overheid. Denk aan de vele juridische procedures in het kader van de stikstofcrisis, waar rechters vrijwel steeds voor strenge interpretaties van de Europese en nationale wetgeving kiezen. Daar zouden nog een heleboel procedures bij kunnen komen, die zolang ze lopen het land volledig plat kunnen leggen.

 

Uitzonderingsbepaling

De groene energietransitie moet van Timmermans en zijn kompanen natuurlijk onbelemmerd kunnen doorgaan. Vandaar dat er uiteindelijk een uitzonderingsbepaling in de Natuurherstelwet is opgenomen voor de bouw van windmolens, zonneparken en de elektriciteit-aansluitingsnetwerken in verband met de energietransitie. Dus bossen kappen ten behoeve van de biomassacentrales en de zee vervuilen met windparken blijven toegestaan. Een andere “grappige” uitzondering: als de natuurherstelplannen niet blijken te werken vanwege klimaatverandering, dan volgen er geen sancties vanwege overmacht. Hoe dit in de praktijk valt vast te stellen, moeten we nog maar zien,

 

Hoe nu verder?

De tekst moet nu nog verder worden besproken en onderhandeld met de verschillende EU regeringen via de Europese Raad. Laten we hopen dat de regeringsleiders deze fundamenteel door extreme groene activisten ingegeven tekst nog verder ombuigen naar een finale versie, die geen gevaar betekent voor onze economische welvaart. Uiteindelijk moeten de lidstaten, elk land apart voor hun grondgebied, een nationaal Natuurherstelplan opmaken en indienen. Ik hoop dat politici dit niet overlaten aan de groene lobbyisten, want dan komen we terecht in een echte “natuurcrisis” die veel erger is dan de huidige stikstofcrisis. Als de natuur van zeventig jaar geleden volledig moet worden hersteld, is het niet ondenkbaar dat we terug moeten naar het Nederland van vóór de Deltawerken.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
34 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jos
Jos
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wonderbaarlijk dat er nog mensen zijn die PvdArbeid stemmen en tevens de slopers van de economie op handen dragen.

Bert Panhuise
Bert Panhuise
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jos

In antwoord op het kappen van oerbossen in Oost-Europa (voor biomassa, o, wat zijn we groen) , zei klimaatpaus Frans Timmermans “dat hij 3 miljard nieuwe bomen wil gaan planten”.. Ik hoop dat hij het zelf gaat doen en als beloning maken we hem dan president van Groenland..

BettyBlue
BettyBlue
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Terug naar de tijd van voor de Deltawerken? Ik ga maar zandzakken verzamelen, want hier in het zuidwesten zitten we dan in de gevarenzone.🫣 Maar even serieus: deze megalomane idiotie moet toch een halt toe geroepen worden.
De krankzinnigheid ten top.

H.J
H.J
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Frans Timmermans als politicus is de grootste bedreiging voor Nederland.
Geef hem nooit de kans in Nederland.

Bernardo A.
Bernardo A.
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  H.J

Een mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest, doch dat nimmer op komt dagen. Timmerfrans kon in Nederland wel eens zijn Waterloo vinden. PvdA/GL zit virtueel op 25 zetels volgens een peiling van De Hond. Dat is niet overdonderend en dan is D66 gedecimeerd. Een links kabinet zal R zo gauw niet komen.
Dus als Timmerfrans zijn kolossale reet van zijn Brusselse troon verheft om hier in Nederland toch te mislukken wordt hij een Kaag 2.0

H.J
H.J
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Kijk in Nederland is op Donderdag gestemd voor de EU en op Zondag na vier dagen tellen was ineens Timmerfrans zijn club de grootste club uit Nederland.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Hoop dat u gelijk heeft.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  H.J

Dat wijzende vingertje heeft ie van Lenin afgekeken.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  H.J

Niet alleen voor Nederland maar ook voor België en gans W Europa. Als hij 70 jaar trug in de tijd wil gaan, kan hij al vast beginnen met alle allochtonen en illegalen W Europa uit te zetten

htm1958
htm1958
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

70 jaar terug? Gaan we dan ook terug naar de mate van luchtvervuiling die we 70 jaar geleden hadden? Want die was toen veel viezer dan vandaag de dag. De groene drammers die dit alles willen bereiken leven in een volstrekt parallelle wereld, zijn losgezongen van iedere realiteit.

Dino51
Dino51
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  htm1958

Helemaal waar (!) en op basis van ” ver van MIJN bed show”. Ik woon in Limburg en je wilt niet weten hoe smerig de lucht vaak was, ook vanuit het Ruhrgebied en Belgie (Luik-Genk) met kolenmijnen. Eerst maar eens 8 miljoen mensen vanuit NL verplaatsen
Onrealistisch allemaal maar in lijn met de WEF ideeën.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  htm1958

Dat klopt. Het is nu in het water en in de lucht veel schoner dan 60-70 jaar geleden. Als het al meer zou zijn, komt dat door de enorme bevolkingsdichtheid van nu. Land volproppen met mensen die stoken, rijden en consumeren kent grenzen. Die grenzen zijn al jaren overschreden. Bovendien worden hier mensen van elders toegelaten die NIETS maar dan ook NIETS geven om natuur of wat daar op lijkt. Die willen alleen maar geld geld geld en naar de familie op bezoek met volgeladen auto. In Europa want ze hebben zich verspreid over Europa en ook naar de landen van herkomst na het verkrijgen van huis en uitkering.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Met 70 jaar terug in de tijd moeten wij dan ook nog 8 miljoen mensen zien te lozen. De denkvermogen van de groene mens is ook nog maar erg groen.
Groene plannen volgens het concept:
Operatie is gelukt patiënt is overleden.

Laatste aanpassing 2 maanden geleden door Ni28
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Zo, Ni28, lekker scherp zeg! Klopt als een zwerende vinger.

Elgoog
Elgoog
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dus als je de natuurherstelwet volgt moeten alle vakantieparken en campings dicht en teruggegeven worden aan de natuur! In heel Europa geen camping meer, dus niemand zal ooit die herstelde natuur van dichtbij gaan meemaken.
Verkoop je caravan en camper maar, zijn is strijd met natuurherstel. A4 bij Delft gaat weer dicht, alle plannen voor verbredingen van wegen gaan de prullenbak in, vandaar de 15 minuten steden.
Dit gaat ook gelden voor alle recreatie mogelijkheden aan de kust en nabij natuur. Het racecircuit bij Scheveningen gaat weer dicht. Geen watersport mee, verkoop je bootje maar aan je weet wel wie, geen wandeling in de natuur want de paden zijn weg, geen heide sessies meer van de zaak, zet een plant voor je raam en geniet ervan.

Youp
Youp
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“Natuurherstelwet Frans Timmermans: bureaucratische bedreiging voor onze economie.”

Dat zal dan wel precies de bedoeling zijn.
Je moet toch echt even de betekenis van de woorden ’the Great Reset’ tot je laten doordringen. Dat betekent, kort gezegd: alles wat er nu is moet kapot en zal vervangen worden. Hoe doe je dat? Wel, zo.

els
els
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“Niet bepaald gunstig voor het dichtbevolkte Nederland, dat geen tien miljoen inwoners meer heeft zoals in 1953, maar bijna het dubbele.”
Ni28, u heeft gelijk. Terug naar het aantal inwoners van 70 jaar terug zal al een behoorlijke slok op de borrel schelen als het gaat om het behoud van onze natuur, of liever gezegd cultuur.
Overigens net terug uit Noord Spanje en de Pyreneeën in Frankrijk: wat een prachtige volle en diverse natuurgebieden daar. Ik zou wel eens willen weten wat deze landen aan “natuurherstel” zouden moeten doen.

“als de natuurherstelplannen niet blijken te werken vanwege klimaatverandering, dan volgen er geen sancties vanwege overmacht.”
Een tijd geleden vroeg ik mij al af wat er ons op de mouw gespeld zou worden als na een aantal jaar blijkt dat al die maatregelen die ons nu ons dure geld en vrijheid kosten, niet zouden werken en het klimaat gewoon, zoals door de eeuwen heen, blijft veranderen.
Maar blijkbaar hebben zij zich daar nu tegen ingedekt. Luisteren ze stiekem dan toch ook naar de echte, niet door de overheid betaalde, wetenschappers?

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  els

Inderdaad niet alleen de natuur maar vooral cultuur die veel meer aangetast is dan de natuur zelf.
Ook ik denk weleens, stel dat er over een poosje een ijstijd komt. Wat moeten wij met al die vastgevroren windmolens en zonnepanelen met een laag sneeuw erop?

Piet Karbiet
Piet Karbiet
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Complete waanzin. 100 jaar geleden werd zwemmen in de Seine in Parijs verboden want te smerig. Nu mag het weer. Voor de Amstel zal hetzelfde hebben gegolden. In 1953 loosden veel riolen nog in de rivier en grachten. Een Nexit is de beste oplossing.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Timmermans met de look van Vladimir Iljits Lenin hebben wij in Europa niet nodig. De eerste heeft al genoeg vernield. Vervolg niet nodig.

Joan Maas
Joan Maas
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

En gisteren (15 juli) is de nationale klimaatslachtofferdag een feit geworden.
Frans Timmermans is druk geweest.
🙈🙈🙈

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Joan Maas

Hij spoort niet.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Timmermans vindt oerbossen verbranden duurzaam. Waar zitten zijn hersenen?
En al die zonneparken maken de natuur volkomen dor er onder. Geen konijn kan hier meer eten vinden. Ook doet Timmermans niets aan de instroom van mensen van elders die toch allemaal ergens zouden moeten kunnen wonen…………… dus verstedelijking, dus de natuur moet wijken. Idem dito met de windparken. horizon vervuiling, verstoring van bio diversiteit door molens op zee, die trillingen veroorzaken die de zeedieren in de war maken, coating van die palen wordt aangetast en komt in zee terecht. Heel veel vogels sneuvelen. Tja, dat kan Timmermans kennelijk niets schelen. Waarom heeft deze man macht gekregen en wordt hij ook nog eens zeer rijkelijk beloond met ons belastinggeld?

rico
rico
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

jaja als politici over nieuwe natuur beginnen wat door de bekende organisaties moet worden uitgevoerd dan word het hele land weer 3x omgespit en blijft er heel weinig natuur over.
Deze mensen zijn zo ver heen dat je ze het beste aan kan moedigen om deze onuitvoerbare onzin zo snel mogenlijk te stoppen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“Het Nederland van vóór de Deltawerken…’ Hoe bizar wil je het hebben? zoiets kunnen ze alleen maar weer in BX bedenken. Dan ook maar het Nederland van vóór de massa-immigratie aub.
Laten ze in BX en Strassbourg eerst maar eens een klap geven op ergerlijke zaken die ze nu, acuut, zouden kunnen oplossen.
Ten eerste die walgelijk kostenvretende verhuizingen van het hele zooitje, kappen daarmee. Nu. En omdat BX sowieso min of meer opgegeven is als anarchistische no-go-zone, blijf maar gelijk in Strassbourg.
Ten tweede: die strontvervelende tijdsverzetting elk halfjaar. Levert nix op, maar is voor honderdduizenden, mens én dier en niet te vergeten ploegenwerkers en roosteraars, steeds weer een ramp. Kappen er mee. Nu.
Dan komt er tenminste nog íets uit dat vervloekte BX.

Anneken
Anneken
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dus die windturbines in de Noordzee vallen niet onder natuurherstel? Die weg, dat zou ik toejuichen. Dat zou zinnig zijn. Ook die zonnepanelen op vruchtbaar land en windturbines op het land kunnen beter verdwijnen. Het schijnt dat die windturbines invloed hebben op het klimaat ter plaatse: verdroging.
Ik ben blij dat Rob Roos er nog wat aan heeft kunnen doen, maar dat hele plan is natuurlijk waardeloos.

smet
smet
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

en die klimaatpaus woont in een huis met 17 kamers zonder zonnepanelen of windmolen om eigen energie op te wekken en die gaat ons eens de les spellen hoe wij moeten besparen om een elektrisch autootje van 80000€ te bekostigen om het europees klimaat te redden laat ons niet lachen hé ga eens in India China Rusland Amerika Afrika kijken wat ze daar doen aan de klimaatwaanzin NIETS is het antwoord

Marc Bouwman
Marc Bouwman
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe anti-nationaal de EU ook mag zijn, haar politiek zal de eerste waarlijk Europese revolutie tot gevolg hebben.

Deze revolutie zal de eerste daadwerkelijk Europese waarde constitueren, en hopelijk leiden tot een unie van gemeenschappen.

htm1958
htm1958
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Mag ik dit helemaal niet begrijpen? Wat is een Europese revolutie, wat zijn Europese waarden? Raadselachtig. Wat ik tot nu toe zie is een samenraapsel van velerlei volken, met verschillende achtergronden, motieven, ontwikkelingsniveau ‘s, mate van rijkdom, veroorzaakt door onder andere grote verschillen tussen de culturen. En dit alles bijeengehouden door van bovenaf opgelegde decreten. Als ik alleen maar kijk naar Belgie, dat er nog steeds niet in is geslaagd een eenheid te worden, heb ik er totaal geen vertrouwen in dat die Europese unie van gemeenschappen ooit handen en voeten krijgt.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  htm1958

Beste htm,

Die lui in Brussel schermen voortdurend met ‘Europese waarden’. Zoals je terecht opmerkt bestaan die helemaal niet. Er zijn wel waarden afkomstig uit het christendom of Verlichting die hun weg in de geschiedenis van verschillende Europese culturen hebben gevonden. Ik chargeer hier dus die lui in Brussel door te stellen dat verzet tegen de huidige EU de vorm van een revolutie zou kunnen krijgen. Revolutie simultaan in verschillende lidstaten omdat de EU buitengewoon radicaal een extremistisch programma uitvoert, of dat nu om stikstof, transgenderisme, massamigratie of de oorlog tegen de Russen gaat.

Mocht die revolutie er inderdaad komen, en alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig, dan is dat EU-brede verzet inderdaad een Europese revolutie, en zal dat dit de eerste echte Europese waarde zijn.

Met een unie van gemeenschappen bedoel ik nationale of geografische eenheden binnen Europa die elkaars uniciteit erkennen en op basis daarvan politieke en economische betrekkingen aangaan. Graag zie ik dat vergezeld gaan van de nodige nieuwsgierigheid naar elkaars nationale eigenschappen en bewustzijn. Wie of wat is een Tiroler, een Florencijn, een Saks?

Uit het aantal gescoorde minpunten maak ik op dat ik kennelijk te cryptisch ben geweest. Hopelijk is het nu duidelijker?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Ik deel uw visie en hoop dat u gelijk krijgt, dat de waanzin van het samenpersen van volkeren die dat niet willen, zal stoppen. Hopelijk vreedzaam.

htm1958
htm1958
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Terug naar de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal?

Marc Bouwman
Marc Bouwman
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  htm1958

Nee, dat was een economische gemeenschap. Hoort er natuurlijk ook bij, maar voor mij staat cultuur centraal: waarin herkennen we elkaar; waarin verschillen we van elkaar of ervaren we ons misschien zelfs als vreemden? Het gaat erom elkaar te leren kennen en de verschillende manieren van leven te overwegen. Wellicht is uitwisseling mogelijk, maar dan wel op natuurlijke wijze, niet door dwaallichten ontworpen ‘maakbare’ samenlevingen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Juist. Er zal best meer versmelting van rassen en culturen komen nu de aarde zo gemakkelijk te bereizen is. Maar dat zou organisch van onderop moeten komen, niet top down per decreet. Als de natuurlijke wijze de tijd zou krijgen, zou er minder weerstand zijn.
Nu vrees ik dat op een dag de weerloos gemaakte autochtonen tegenover gewelddadige allochtonen zullen staan.

34
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen