Het is hoog tijd voor een zakenkabinet!

Van globalistisch gedram naar gezond verstand-beleid

Titelfoto bij artikel Het is hoog tijd voor een zakenkabinet! Jan gajentaan opiniez

Foto:

Nederland wordt door het vierpartijenkabinet Rutte-Kaag richting de ondergang gestuurd. De mogelijkheid bestaat om dit kabinet vervroegd naar huis te sturen middels een forse tegenstem tijdens de Statenverkiezingen van 2023, of eerder, als bijvoorbeeld het CDA de stekker eruit trekt. Maar wat gebeurt er dan daarna? Uit de peilingen blijkt dat er zes tot zeven partijen nodig zijn om een coalitie te vormen. Het is dan ook tijd om na te denken over een zakenkabinet, vindt Jan Gajentaan.

Disfunctionele overheid

Nederland heeft steeds meer te kampen met een volstrekt disfunctionele overheid. De dossiers waarin de overheid totaal faalt stapelen zich op: de toeslagenaffaire, de inadequate afhandeling van aardbevingsschade in Groningen, het drammerige energie- en klimaatbeleid dat leidt tot onbetaalbare lasten voor burgers, het rampzalige immigratie- en asielbeleid, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Los van het gegeven dat Nederland door Kaag en Jetten totaal de verkeerde kant op wordt gestuurd, terwijl Rutte het wel best vindt zolang hij de staatsman mag spelen in het buitenland, blijkt ook nog eens dat een vierpartijenkabinet met een uitdijend aantal ministers en staatssecretarissen de zaak eerder kwaad doet dan goed. De bewindslieden zelf verdienen er een leuke boterham aan, maar verder is niemand gebaat bij het elkaar voor de voeten lopen van veelal incompetente politici.

 

Politisering en juridisering

In veel westerse landen is sprake van zowel politisering als juridisering van het beleid. Politisering omdat politici – vaak gestuurd door lobbygroepen – zich steeds meer bemoeien met zaken waar ze geen verstand van hebben. Ik noem maar even Hugo de Jonge die, niet gehinderd door medische kennis, bepaalde dat Early Treatment uit den boze was in de coronacrisis, maar wel schadelijke lockdowns en avondklokken uit zijn hoge hoed toverde. Of, in het huidige kabinet, Kaag zonder financiële kennis op Financiën en Rob Jetten – die niet het verschil weet tussen stikstof en kooldioxide – als ‘klimaatminister’. Dit beeld van verval door politisering zien we ook in de VS en elders.

 

Verpolitiekte instituties

Erger is nog, dat ook de instituties die onze politici objectief en professioneel zouden moeten adviseren, in hoge mate verpolitiekt zijn.

OpinieZ-collega Rutger van den Noort heeft daar veel onderzoek naar gedaan en erover geschreven. En alsof het nog niet erg genoeg is dat wij te maken hebben met incompetente politici en gepolitiseerde instituties, is er ook nog eens sprake van juridisering. De laatste tijd zien we dat vaak bij het klimaatbeleid, dat door radicale activisten zoals Johan Vollenbroek wordt afgedwongen via de rechter. Met als gevolg dat zo’n beetje de helft van onze boeren gesaneerd dreigt te worden. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de wel heel bijzondere rol van radicale NGO’s, die gefinancierd worden met belastinggeld…

 

Gouvernement des Juges

Over dit Gouvernement des Juges – geregeerd worden door rechters – hebben meerdere OpinieZ-collega’s en ook ikzelf het al vaker gehad. In 2016 schreef de Belgische politicus Jean-Marie Dedecker een heel goed stuk waarin je terugleest hoe het Europese immigratie- en asielbeleid steeds meer bepaald werd door rechters. Met het waanzinnige gevolg, dat zelfs terroristen en criminelen in veel gevallen niet teruggestuurd kunnen worden.

Ondertussen heeft men in Den Haag, nadat het parlement daar in 2018 (!) om vroeg, maar weer eens een commissie van wijze mensen ingesteld die moet gaan adviseren over bevolkingsgroei en vergrijzing. Het advies wordt eind 2023 (!) verwacht. Terwijl we al veertig jaar weten waar de schoen wringt. Is het gek dat steeds meer mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen?

 

Zakenkabinet

Komen we terug op de laatste peilingen. Als bij de komende parlementsverkiezingen dit (zie plaatje hieronder) het beeld wordt, zou je zoals al aangehaald minstens zes tot zeven partijen nodig hebben voor een coalitie met een meerderheid in beide Kamers. Terwijl het met vier partijen al een incoherent geheel is met een berg ministers en staatssecretarissen die elkaar in de weg zitten.

De gedachte lijkt dan logisch, dat een stuk of zes partijen een zakenkabinet formeren met deskundigen (wat een verademing), die op basis van een programma op hoofdpunten gaan regeren en ook, net zoals in het bedrijfsleven, aangesproken kunnen worden op het wel of niet behalen van hun doelstellingen.

In Nederland had je in de negentiende eeuw wel eens zakenkabinetten of kabinetten die grotendeels bestonden uit deskundigen. Daarna deed men dat nog voor bepaalde ministerposten: een militair op Defensie, of een diplomaat op Buitenlandse Zaken. Tegenwoordig wordt vooral gekeken of de vacature progressief ingevuld kan worden met een vrouw of een andere ondervertegenwoordigde. Op zich prima, maar het zou beter zijn als kennis en ervaring ook mee worden genomen!

 

Rechtsom of linksom

Mij lijkt een zakenkabinet in ieder geval iets om serieus over na te denken. Hamvraag is natuurlijk, of zo’n zakenkabinet rechtsom of linksom gaat regeren. Als we vasthouden aan de oude definitie dat VVD en CDA centrumrechtse middenpartijen zijn en dat BBB zich daar ook positioneert (maar naar een meer realistisch beleid streeft), dan is er duidelijk een meerderheid voor ‘rechts’ beleid. De vraag is echter of de door groene klimaatobsessies en Great Reset-illusies gedreven huidige VVD- en CDA-top nog wel als rechts beschouwd kunnen worden. Links zijn ze naar mijn mening ook niet, eerder globalistisch, enge belangen dienend en politiek correct.

Roderick Veelo stelt terecht dat het de elites van deze middenpartijen zijn die radicaliseren en daardoor de samenleving polariseren.

 

Gezond verstand-beleid

Laat ik het dan zo formuleren: Nederland heeft behoefte aan gezond verstand-beleid. Dat kan van zowel rechtse als linkse mensen komen. Een stevige rem op immigratie en asiel, zoals Denemarken (met linkse regering!) dat doet. Waarbij je in beperkte mate mensen toelaat uit beroepsgroepen die nodig zijn, zoals Australië dat altijd deed. Maar geen verzorgingswalhalla voor een massa mensen uit ons wezensvreemde culturen die niets toevoegen: zij kunnen in de eigen regio opgevangen worden bij conflicten.

Inzetten op innovatie om de landbouw aan te passen en ‘schoner’ te maken, maar niet als idioten de halve sector liquideren. Pas de stikstofwet maar aan. Kernenergie, ja. Geen irrationele klimaatdoelstellingen en geen ban op benzine- of dieselauto’s, maar wel zorgen dat auto’s schoner worden. Niet direct uit de EU stappen, maar duidelijk maken dat we geen verdere stappen zetten richting een transferunie en als dat wordt geforceerd, we eruit stappen. Et cetera.

 

Systeem doorbreken

Zo moeilijk is het niet om een gezond verstand-beleid te bedenken. Moeilijker is het uitgevoerd te krijgen. Het systeem waardoor wij bestuurd worden is disfunctioneel geworden. Van globalistisch denkende, maar hun eigen belangen dienende politici (kijk even naar de familie Biden!) tot rechters die de overheid verlammen wanneer activisten (vaak via gesubsidieerde NGO’s!) eisen dat de wet naar de letter wordt toegepast. Het parlement mag dat zichzelf ook aanrekenen: zij hebben de absurde wetten voortgebracht, waarmee activisten nu landbouw, luchtvaart en bedrijfsleven lamleggen, en die verstandig immigratiebeleid onmogelijk maken.

Er lijkt sprake te zijn van een gesloten systeem, dat zich van binnenuit niet meer laat hervormen. Een zakenkabinet dat een poging gaat wagen dit disfunctionele systeem te doorbreken en onze overheid weer fatsoenlijk te laten functioneren, zou gesteund kunnen worden door VVD (nadat men zich daar van Rutte heeft bevrijd), BBB, PVV, JA21,  CDA (zonder Hoekstra), SGP en BVNL. Wellicht ook FvD, maar deze partij is momenteel druk doende zichzelf buitenspel te zetten.

Hoe het ook zij, zo’n gezond verstand-beleid uitgevoerd door competente lieden is wat Nederland nu nodig heeft. Wat let ons?

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
38 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Annette
Annette
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Bij de FvD gaat het om de waarheid en de vrijheid. Dat is niet zich buiten spel laten zetten. Hoe kun je nou meegaan met die onbenullen in het parlement, die zouden eens moeten luisteren.

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Annette

Volledig mee eens!!!! FVD wou altijd al een zaken kabinet. En wat je al terecht beweerd de FVD -en trouwens de PVV ook- laat zichzelf niet buiten spel zetten. Maar worden voortdurend uitgesloten van regeringsdeelname omdat die partijen EU kritisch is. En kritiek is iets wat heel gevoelig ligt in deze rampen coalitie. “Niet direct uit de de EU stappen, maar duidelijk maken dat we geen verdere stappen zetten richting een transferunie” ik denk dat Jan Gajentaan heeft zitten slapen want de EU is al veranderd in een transferunie. Thierry Baudet zag dat al aankomen na dat belachelijke EU steunfonds voor Zuid Europa. Baudet heeft de gave – net als wijlen Pim Fortuyn- dat hij van verre al dingen ziet aankomen. Baudet loopt 2 stappen sneller dan de rest tot frustratie van de rampen coalitie en, vaak trekt hij aan het langste end: elke keer heeft hij gelijk.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ook zo raar is: Utrecht gaat alleen statushouders een woning toewijzen.
De prop moet uit die file van wachtenden zegt men als verklaring.
Is er dan geen prop aan, laat ik het reguliere wachtenden noemen?
Wachten die statushouders soms ook al 11 – 12 jaar?
Is hiermee niet de grondwet met voeten getreden?

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Schrijnender is nog dat diegenen, waarvan de meerderheid een negatieve bijdrage levert aan de economie (dus geld kost) voorrang krijgt in huisvesting. En diegenen, die werken en belasting betalen en de financiën overeind houden met gemak 11 jaar mogen wachten op een woning. De gemeente Utrecht maakt zich schuldig aan een omgekeerde variant van de slavernij.

els
els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

“De gemeente Utrecht maakt zich schuldig aan een omgekeerde variant van de slavernij.”

Inderdaad. Tijd voor de autochtone Nederlanders om de straat op te gaan tegen discriminatie van blanken.

Johan P
Johan P
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het klinkt zo leuk, maar gaat volkomen voorbij aan een onaangename waarheid; het gaat helemaal niet om de ministers en staatssecretarissen, maar om de (extreem) linkse ambtenarij.
Al zou je een heel capabele minister hebben dan gaat nie nog niks klaarmaken als ‘zijn’ ambtenaren hem verkeerd of te laat inlichten, stukken achterhouden en alles wat hen niet bevalt vertragen.
We moeten dus niet alleen af van de volslagen incompetente malloten aan de top maar ook van diverse lagen in de ambtenarij.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan P

Eens. De betonrot zit van binnen. Niet alleen in de politiek, maar in alle instituties.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kees van der Staaij als premier, en de meest capabele mensen uit welke partij dan ook als vakminister en vakstaatssecretaris. Zonder partijdwang en geneuzel.
Met het belang van Nederland als natie en zijn burgers voorop.
Slechter dan nu kan het niet worden, dus waar wachten we op.
Het huidige rariteitenkabinet moet weg.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

ja, mee eens.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zo een zakenkabinet heeft eigenlijk alleen zin na uittreding uit de EU. Anders is dat kabinet voortdurend in conflict met de Brusselse uitvreterij. Verder wel het betere idee.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Tenzij het landsbestuur eindelijk ook eens njet verkoopt aan Brussel.
Zoals club-med al decennia doet, zonder consequenties.

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Als het zaken kabinet rechtsaf slaat wordt de teugels richting Brussel weer stevig aangetrokken. En ik denk dat zowel Wilders als Baudet zich niet of nauwelijks zich wat gaan aan trekken van de Brusselse bemoeizucht. Denk wel dat het gevolg dan is van Britse toestanden in het Europees parlement en een steeds roder van woede worden de Frans Timmermans die er schande van spreekt.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een zakenkabinet zou nu beter zijn maar alle uitvoerende instanties zijn al lange tijd gepolitiseerd door linkse politici en activisten wat de uitvoering van gezag zeker zal schaden zoals nu het geval is. De koppeling van politiek en activisme moet van de baan, geen subsidies meer dus. De regering bepaalt zelf met eigen kennis zonder gekoppelde hulp van activisten en bevriende rechters als een schaduwkabinet. Zakenkabinet moet uit deskundigen zonder politieke partij kleur functioneren. Feiten en realisme moeten de spil van het gezag vormen. Moeilijke zaken met realiteitszin benaderen. Kortom, ik zie het niet snel gebeuren met huidige mentaliteit en utopi
stische ideologie.

piet12345
piet12345
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Belangrijke beslissen worden in brussel genomen alsmede door Big en Ngo´s, geen enkel kabinet gaat daar iets aan veranderen. Je zou verwachten dat men inmiddels weet dat gereageerd worden nooit goed afloopt. Blijkbaar weinig geleerd van onze bloederige geschiedenis en al zeker niet van de laatste 2,5 jaar.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Een totaal ander kabinet zal geen enkel verschil meer maken. De EU en de rest zijn niet meer te omzeilen.
Let op de berichtgeving over onze energievoorziening de komende winter. Duitsland gaat dat niet redden als de gaskraan volledig wordt dicht gedraaid, dus Nederland zal bij moeten springen. Dat hebben onze EU leiders nog snel bedacht.
Ik voorzie grote schokgolven als we een strenge winter gaan krijgen. Ons huidige kabinet zal hiervan uiteraard de schuld krijgen. Maar ik denk niet dat het veel gaat veranderen.
Dan moeten we eerst een Shri Lanka scenario hebben gehad.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Vrees dat u gelijk heeft. Straks doen ze Groningen open om vervolgens het gas naar Duitsland te sturen. En mogen wij, letterlijk en figuurlijk, in de kou gezet worden. Want bindende leveringscontracten… Dat het contract met de NL bevolking (Groningen, toeslagen, pensioenen, koopkracht e.d.) al honderd keer is verbroken, daar hebben ze maling aan.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Of we met een zakenkabinet beter af zijn is ook maar de vraag. Kijk naar Ernst Kuipers…

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Ernst Kuipers is door zijn politieke insteek een slecht voorbeeld.
Hij doet niets meer of minder dan de opdracht uitvoeren die hij heeft meegekregen bij zijn aanstelling.
Hij moet Links blijven rijden met het stuur Links.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Oftewel macht corrumpeert. Wim Kok was ook zo’n voorbeeld. Zijn sociale uitstraling bij de vakbond was reden voor veel mensen om op hem te stemmen. Eenmaal premier een totaal ander beeld. Aansluitend als commissaris wederom heel anders, een graaier onder de graaiers die hij bij de vakbond nog zei te verfoeien.
Om zo hoog te komen moet je gewetenloos zijn, bereid ieder ander een mes in de rug te steken, een psychopaat (zie rutte, de jonge en vd. wal). Normale mensen vindt je daar niet. En dat is het grote probleem en de reden dat dit land naar de gallemiezen gaat.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Inderdaad, macht corrumpeert.
Des te belangrijker zijn objectieve media en goede onderzoeksjournalisten.
Helaas is die voorraad bijna opgedroogd.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Of deze persoon nou een goed voorbeeld is als minister in een zakenkabinet?
Hij waaide al met alle winden mee. Die al te opzichtige schermgezichten moeten we vermijden.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

ik roep al ZO lang om een zakenkabinet. En dat voor een groot aantal jaren. Tot alle dossiers die men nu niet aan lijkt te kunnen of te willen kunnen van beleid zijn voorzien en in NL alles weer in balans is gebracht.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel geeft terecht aan dat ministers allereerst politiek gemotiveerd zijn en niet benoemd worden op basis van deskundigheid. Dit is echter bijna altijd zo geweest. En is niet het grootste bezwaar tegen de huidige regering
Wat de huidige situatie in Nederland speelt, is dat de politieke richting geheel in tegenspraak is met de dagelijkse werkelijkheid.
Een andere politiek kan alleen gelegitimeerd worden door nieuwe verkiezingen. In hoeverre een zakenkabinet wordt gedreven door linkse politieke ambities, kan op dit moment niet bepaald worden. Maar moet wel gevreesd worden, gezien de situatie in onderwijs en media. Daarom: geen zakenkabinet maar nieuwe verkiezingen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik pleit voor een kenniskabinet. Zonder verkiezingen de beste vaklui op de belangrijke posten, zonder partijdwang en -invloed, om gedurende een aantal jaren pas op de plaats te maken met ingrijpende autonomie overdracht, massa immigratie, gendergedoe op scholen etc.
De chaos moet eerst hersteld worden. Scholen weer voor onderwijs en niets anders, wetenschap zonder dubieuze banden met politiek, geen lobby’s voor wat dan ook, het hele subsidiecircus en NGO’s aan banden leggen, de NPO saneren, een cordon sanitair uitsluiten, het om fraude schreeuwende toeslagenstelsel afbouwen, 1 begrijpelijke vlaktaks, zonder uitzonderingen voor rijken, in Brussel opt outs afdwingen op domeinen die voor ons kleine, extreem dichtbevolkte land belangrijk zijn, noem maar op.
WEF-adepten: verbeter de wereld en begin bij jezelf.

els
els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dream on! (Zucht)

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  els

Het kan m.i. wel degelijk.
Als we maar iemand met ballen aan het roer hebben. Die, net als overigens de club-med landen al decennia zonder consequenties doen, maling aan Brussel hebben en voor het eigen land gaan. Het is de vraag of we nog mensen hebben die dat durven.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Hebt u ook aan de media gedacht?
Denkt u objectief zo een persoon in Nederland als MP te krijgen, zelfs als zo een persoon zich aanmeldt?
Weet u nog hoe het met Pim Fortuyn is afgelopen?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

U ziet zelf hoe bepaalde mensen met bepaalde kritiek in een bepaalde hoek worden gedrukt. Voordat ze zelfs maar de kans krijgen.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het hangt van de omstandigheden af. Zoals het er nu bijstaat is een kenniskabinet kansloos. Net zo goed als een zakenkabinet op dit moment kansloos is. Links wil er niet aan noch de media.

Dit verhaal krijgt een andere wending zodra de pleuris uitbreekt. Die pleuris zal een optelsom van ongenoegen zijn. Schandalen vanuit de overheid en het hele woke-circus, om dat samen te vatten. Inclusief de boerenprotesten + daarbij een kerst met koude voeten wegens gastekort + een stevige economische recessie die uitmondt in een depressie. Het moment waarop de meerderheid van de bevolking zich belazerd weet, zich geschoffeerd voelt en financieel serieus pijn gaat voelen, dan breekt de pleuris uit. Op dat moment is ook alle geloof in de media verdwenen (NOS wagens rijden nu al zonder logo, uit angst voor….).

Dan snapt iedereen dat het zaak is om puin te ruimen en dat kunnen beroepspolitici niet. Die hebben zelfs niet een klein begin van besef hoe een samenleving werkt.
In tegenstelling tot 2002 is dat ook voor links een periode om zich gedeisd te houden. Om te voorkomen dat de grote volkswoede in een gedestabiliseerde samenleving tot een fysieke heksenjacht op linksdenkers leidt.

Ik ben heel benieuwd naar de kerst. En omdat de duivel het altijd op één grote hoop schijt, kan je er vergif op innemen dat de winter van 2022/2023 qua weer wel een heel koude gaat worden.

Regering en links hebben een giftige cocktail gebrouwen en het ziet er naar uit, dat ze die rond de jaarwisseling moeten opdrinken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Jazeker, daarom in een eerdere reactie het belang van neutrale objectieve media en goede onderzoeksjournalisten benoemd. Helaas lijken die bijna uitgestorven.

els
els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

“Het is de vraag of we nog mensen hebben die dat durven”
Vandaar mijn verzuchting. Ik vrees een negatief antwoord op deze vraag.
Bovendien zijn er behalve Brussel nog hogere krachten aan het werk die veel geld spenderen aan om te kopen linkse ngo’s en daardoor veel macht
kunnen uitoefenen over de regeringen in Europa. (WEF).

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  els

Er zijn wel degelijk mensen die dat durven, alleen bewandelen die niet de standaard kanalen. Bedenk ook dat de media zeer intelligent zijn en die weten precies wanneer ze aan deze mensen wel of geen aandacht moeten geven.
Daarom blijven ze buiten beeld.
Een strategie ontwikkeld zich, al naar gelang de weerstand.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  els

Daarom pleit ik voor het geheel afschaffen van subsidies aan NGO’s. Of ze doen zulk goed werk dat vrijwillige bijdragen blijven binnenstromen, óf ze moeten het doen met die mindere inkomsten als dat niet het geval is. In ieder geval geen belastinggeld meer daarheen, want nu betalen we allemaal mee aan een systeem dat zichzelf luxueus in stand houdt en zelfs tegen onszelf procedeert (urgenda) met óns belastinggeld.
Ook de postcodeloterij moet aan banden. Daar bepaalt 1 oligarch welke (linkse) zg. goede doelen veel geld krijgen.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Leuk idee – maar wie bepaalt dan wie behoort tot de beste vaklui? Dat bepalen politici en die hebben een politieke agenda.
Bovendien kan wetenschap of vakkennis niet bepalen WAT je moet doen, maar wel HOE je moet doen als je eenmaal een keuze hebt gemaakt op basis van belangen.
Juist het feit dat de volgorde van HOE en WAT wordt omgedraaid, is de grote misvatting van het huidige kabinet.

cor van dijk
cor van dijk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

eens met een zakenkabinet met daarbij het verbannen van de lobbyisten, deze laatsten zijn de marionet spelers die de politici aan hun touwtjes hebben. Deze lobbyisten worden gefinancierd door de belastingbetalers en de Nederlandse loterij. Het gaat in den Haag niet om politiek te bedrijven maar allemaal voor eigen belang, bijvoorbeeld Hugo de Jonge die belangen heeft in farmaceutische bedrijven waar zijn broer een hoge functie heeft. Het draait maar om 1 ding en dat is geld. Het akkoord van Siewert van der linde is een afleidingsmanoeuvre zodat andere politici uit de wind worden gehouden.
Als elite, ook de politici, is er maar 1 agenda en dat is de agenda van het WEF 2030.
Geld in combinatie met macht is het streven.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is beslist geen tijd voor een zakenkabinet. Het is tijd dat mensen ophouden een halve slaaf te zijn en zichzelf gaan besturen. Hier ben ik, een volwassen mens, de heerser over mijn lijf en mijn leden, de eigenaar van de vruchten van mijn arbeid. Ik neem mijn eigen beslissingen en ik ga niet elke maand weer de helft van mijn inkomsten afstaan aan wie dan ook zodat zij keuzes voor mij kunnen maken waar ik uiteraard ontevreden over zal zijn. Hoe kan het ook anders? Als je bestuurd wilt worden, zul je belazerd worden. Ook door een zakenkabinet. Het feit dat je een zakenkabinet wilt, dat is een kabinet van bestuurders met kennis van zaken, is van dezelfde technocratische insteek die we terugzien bij het WEF waar mondiale leiders aangaande hun politiek zich laten leiden door de laatste technologische ontwikkelingen.

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Al jaren lees ik
“het wordt de hoogste tijd van dit of dat”
Maar . . . . . wanneer gebeurt er nu eens wat?
Toen verscheen de zender ON in beeld
Die mijzelf geen seconde verveelt.
De linkse NPO-rakkers keken scheel
Acties als doel van ON blijft niets heel
Gezwam van 2 Leidsehufterprofs verre van fijn
“Gifpijlen” gericht op Raisa Blommestijn
Rap zou het anders in dit landje moete
Nu al 10 jaar met Gutte-gut op weg naar de “Kloete”

Maar Ja Gaat-er-tegen-aan is aan zet
Met het voorstel van een Zakenkabinet.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden

Dat van het leger hoop ik vooralsnog niet, daar dezelfde soort bobo’s met dezelfde linkjes (en vergeet de Navo niet) er aan de touwtjes trekken.

38
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x