Activistische NGO’s ontwrichten de samenleving

Gezaag aan de stoelpoten van onze welvaart

Heel wat Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) zijn in de loop der jaren grondig van karakter veranderd. Voorheen leverden ze een welkome inbreng in de democratische rechtsorde, nu streven vele van hen een volledige systeemverandering na vanwege ‘het klimaat’. Wij betalen via subsidies aan deze activistische NGO’s voor de ontwrichting van onze economie en de afbraak van onze welvaartsstaat. Hoog tijd om daar een einde aan te maken, stelt Johannes Vervloed.

Met de oorspronkelijke opzet van NGO’s is niets mis. Ze zijn bedoeld te dienen als aanvulling op en verdediging van de democratische rechtsorde. Juist om die reden worden ze vaak door autoritaire regimes gedwarsboomd. Ook voorzien ze in leemtes die de overheid niet zelf kan opvullen, zoals het lenigen van de nood van minder geprivilegieerde groepen in de samenleving.

Sinds de eeuwwisseling is een aantal NGO’s echter van doelstelling veranderd en in toenemende mate geradicaliseerd. Vooral de zogenaamde milieuorganisaties zijn zich activistisch gaan gedragen en sturen aan op een ontwrichting van de economie en een omwenteling van de maatschappij. Mede door ruimhartige overheidssubsidies en belastingvoordelen worden ze tot een dergelijk optreden in staat gesteld.

 

Activistische NGO’s

De laatste tijd zien we dat sommige NGO’s zich steeds activistischer opstellen. Hun inzet is niet langer een bijdrage leveren aan een democratische samenleving en het verlichten van de noden van medemensen, maar is verschoven naar het wijzigen van ons maatschappelijke bestel. Onder het mom van het redden van de aarde – de industriële samenleving zou met de toegenomen CO2-uitstoot het klimaat vernietigen – worden het bedrijfsleven, de landbouw, de traditionele energieproductie en sinds kort ook de grote distributiecentra de wacht aan gezegd.

Met dreigbrieven en bij ‘geen gehoor’ processen wordt getracht de CO2-boosdoeners tot ander gedrag te dwingen. De betreffende NGO’s zijn daar ook nog redelijk succesvol in. We herinneren ons het Urgenda-arrest, de uitspraak van de rechter waarbij Shell z’n CO2-uitstoot moet terugbrengen en bovendien ook nog die van de toeleveranciers en afnemers, de recente dreigbrieven aan 29 grote bedrijven die vóór 15 april met een ‘klimaatplan’ moeten komen en laatstelijk de pogingen van Milieudefensie (Vollenbroek) om Schiphol en de haven van Rotterdam te kortwieken.

 

Resultaat

Wat zij al bereikt hebben is dat multinationals als Unilever en Shell het inmiddels voor gezien houden in Nederland. Tata Steel is, zoals het er naar uitziet, het volgende slachtoffer. Schiphol gaat door de passieve opstelling van de Nederlandse regering (de nieuwe minister van Financiën Kaag) en de door NGO’s geëiste ‘natuurvergunning’ – zijn belangrijke economische hubfunctie verliezen.

Ook de havenactiviteiten van Rotterdam zullen, als de NGO’s hun zin krijgen, worden ingeperkt en het (qua volume) moeten afleggen tegen die van Antwerpen.

 

Vernietiging welvaart

Zijn de NGO’s dan tevreden? Nee, want het uiteindelijke doel is een andere samenleving. Het vermaledijde kapitalisme, ook wel neoliberalisme genoemd, moet afgeschaft, de verschillen tussen rijk en arm moeten verdwijnen en we moeten ‘terug naar de natuur’. Lees het partijprogramma van GroenLinks er maar eens op na, de partij die het ideologische gedachtengoed levert aan de activistische NGO’s.

Wat gepropageerd wordt als ‘de aarde redden’ is in werkelijkheid een revolutionaire beweging, die erop uit is het verdienmodel van Nederland en daarmee onze welvaartsstaat te vernietigen.

 

Gevaar

Dát is het grote gevaar van deze activistische NGO’s. Niet de energietransitie, niet het streven naar een schoner milieu. Dat zijn nobele intenties. Ongeacht of je in een antropogene klimaatverandering en in de mogelijkheid om het klimaat bij te sturen gelooft, de energietransitie kan ook op een minder ingrijpende, verstandige manier geschieden. In plaats van niet werkende wiebelstroom kan kernenergie worden ingezet en gas als overgangsbrandstof. De klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen daar zelfs beter mee behaald worden dan met de lage rendement-windparken en -zonneweiden, die het landschap vervuilen en slechts op subsidie draaien. De van overheidswege opgelegde (Fit for 55 van Timmermans) dwangmaatregelen werken niet.

Een collectivistische aanpak heeft nog nooit gewerkt. Beter is beprijzing van CO2. Als het EU Emissions Trading System (ETS), het CO2-handelssysteem van de Europese Unie, wordt uitgebreid en de gelegenheid krijgt om zonder overheidssturing te opereren, zullen goedkoper en efficiënter betere resultaten worden geboekt.

 

Subsidies intrekken

De politieke vraag die in dit verband beantwoord moet worden is waarom we dergelijke activistische NGO’s nog subsidies en belastingvoordelen geven. Die financiële faciliteiten zijn namelijk een gunst, geen recht. Als subsidies misbruikt worden, is er geen enkele reden deze te continueren. Het kader daarvoor bestaat reeds. Elke NGO moet bijvoorbeeld een jaarverslag maken en aantonen dat de voorgenomen maatschappelijk prestaties zijn behaald. Vaak slagen zij daar niet in en kan de subsidie desgewenst worden ingetrokken.

Als het optreden van een NGO tot maatschappelijke ontwrichting leidt, bijvoorbeeld het teloor doen gaan van industrie, landbouw, energieleveringszekerheid en noodzakelijke infrastructuur, is er alle reden om subsidies aan daarvoor verantwoordelijke NGO’s in te trekken. Daar is wel politieke lef voor nodig. Soms zal ingegaan moeten worden tegen hardnekkige imago’s, zoals dat van GreenPeace, een van oorsprong sympathieke organisatie, maar in de loop der tijd verworden tot een activistische links-revolutionaire beweging.

 

Kamerdebat

Een open debat in de Tweede Kamer is geboden. Er zal een maatschappelijke afweging moeten worden gemaakt. Draagt de betreffende NGO bij aan het algemeen belang of juist niet? Is in dit geval het torpederen van het Nederlandse verdienmodel omwille van een vage, onbewezen antropogene klimaatverandering gerechtvaardigd? En zelfs als de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering, is het dan proportioneel om de welvaartsstaat daarvoor af te breken? Te meer, daar er alternatieve ‘klimaatneutrale’ energiebronnen zijn als kernenergie, waarmee evenzeer en zelfs op een efficiëntere wijze de doelstellingen van Parijs kunnen worden gerealiseerd.

Politieke partijen zullen kleur moeten bekennen. Zij moeten zich niet langer verschuilen achter een klimaatakkoord, waar een meerderheid van de Kamer mee instemde. Bij het constateren van maatschappelijke ontwrichting dient pas op de plaats te worden gemaakt en te worden gekeken naar een alternatieve aanpak, die niet leidt tot de teloorgang van de Nederlandse economie en als gevolg daarvan onze welvaartsstaat.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Of de NGO’s in de loop der jaren erg van inzet zijn veranderd betwijfel ik. Hun werkwijze is geleidelijk radicaler geworden sinds 1989, het jaar van de val van het ijzeren gordijn.
Al in de jaren 1980 immers was men bezig met het meten van CO2 en het kunstmatig groot maken van de voetafdruk door middel van het aandeel van koolstof daarin. De voetafdruk van de Europeaan wordt aanzienlijk kleiner als je de CO2 niet meeneemt en dan blijkt Europa het enige continent te zijn dat door hergebruik zijn voetafdruk goed heeft aangepast aan de ecologische randvoorwaarden.
Dus als je aanneemt dat klimaatverandering slechts voor misschien 10 % wordt veroorzaakt door CO2 uitstoot en de rest door natuurlijke variaties, dan is het verkleinen van de voetafdruk ineens niet meer relevant. En hoeft Europa niet meer zo veel te doen.
NGO’s verliezen dan echter hun missie en hun bestaansrecht. Dus blazen ze het belang van koolstof op om de voetafdruk zo groot mogelijk te houden.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De politiek, de rechterlijke macht en de media staan onder curatele van deze NGO’s.
Alles wat deze NGO’s naar voren brengen wordt bij voorbaat positief beoordeelt door deze drie partijen.
Het is een spinnenweb, ieder draadje voert naar een belangengroep.
Deze materie is al een jaartje of vijftig aan de gang en heeft zijn sporen, diep in onze goedgelovige gemeenschap gedrukt.

Cees
Cees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zou het ook niet zo kunnen zijn dat die NGO’s een relatie kunnen hebben met het WEF? Build back beter! Ik houd mijn hart vast.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Cees

Mijn Opoe zaliger(1882) zou zeggen.
JONG, DAAR KUN JE DONDER OP ZEGGEN.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Cees

Volgens mij zit achter heel wat NGO’s een duistere meneer Soros verborgen met zijn miljardenfondsen.

J-P
J-P
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als er door de regering niet zoveel gebieden als: Natura 2000 gebied was aangegeven hadden we ook niet zoveel ellende gehad met klimaat , woningbouw e.d. de ellende hebben ze zelf op zich afgeroepen. Nu kan geen enkel bedrijf een kant op. Maar ja je wilt over heel de wereld als beste jongetje van de klas overkomen maar ondertussen heerst er grote armoede waar niet overgesproken wordt. Als het kabinet ook eens stopt met jaarlijkse verhoging van hun absurde salarissen, maar nee ; de burger kan er weer voor omdraaien k

Bert Branderhorst
Bert Branderhorst
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vroeger zei mijn moeder wel eens, als ze het ergens niet mee eens was:
“Ach, loop naar de maan”.
Dat bedoelde ze niet letterlijk natuurlijk.
Ik vraag mij af of ze enig benul had hoe ver dat lopen zou zijn.
Het zijn dimensies dat buiten ons voorstellingsvermogen gaat.
Het zou namelijk ruim 7 jaar flink doorlopen zijn. Dag en nacht.
(Kom je na ruim 7 jaar op de maan, is je QR-code verlopen. Kun je weer terug)

Het zelfde doet zich min of meer voor met de mensheid op aarde.
Er wordt beweerd dat de mensheid, de oorzaak is van de opwarming van de aarde.
Maar zou dat werkelijk zo zijn?
Hoe verhouden we ons tot de aarde?
Zijn wij werkelijk zo machtig?

Graag in dimensies waar we ons iets bij kunnen voorstellen.
Mijn globe in de woonkamer heeft een diameter van 40 cm.
Op de globe staat dat 32 mm 1000 km is.
Als de wereldbevolking 6 miljard is en je voor elk mens eens 2 kubieke meter rekent, dan zou de hele mensheid in 12 miljard kubieke meter passen.
Dat is flink veel.
Net als de afstand van de aarde tot de maan heel veel is maar wat zegt het ons?
12 miljard kubieke meter past ruim in een kubus van 2.5 km
Dat is op mijn globe een afmeting van 0.1 x 0.1 x 0.1 mm
En dat is ook nog naar boven afgerond.
Op een bol dus van 40 cm.
En die 0.1 kubieke mm vol met mensen warmt de aarde op.

Volgens mij hebben we een ander probleem.
We vermenigvuldigen ons te snel.
En al die mensen verbruiken energie.
Die energie komt grotendeels uit opgeslagen voorraden op aarde.
Nu kunnen we natuurlijk zo blijven doorgaan tot die energievoorraden bijna op zijn en dan staan we elkaar naar het leven voor die paar laatste druppels olie.
Dat gaat wat worden.

Ik ben al oud, ga het niet meer meemaken maar zie de toekomst voor mijn kinderen en kleinkinderen somber in.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bert Branderhorst

Inderdaad B.B. er zijn teveel mensen op deze aardkloot, dus ook in Nederland.
De Autochtone bevolking in Nederland, heeft dit wel begrepen, de generatie van mijn Grootouders hadden + 8 kinderen, de generatie van mijn ouders + 4 kinderen en mijn generatie + 2 kinderen en de generatie van mijn kinderen + 1.
Maar de instroom van buitenaf doet deze afname teniet en heeft gezorgd voor een giga groei, in de laatste jaren.
Fluitsma & Van Tijn zongen in 1996, 15 Miljoen mensen en nu anno 2021 moeten zij zingen 17,5 Miljoen en nog ca 1 Miljoen illegalen.
Ik heb geen enkel vertrouwen in DIT Nederland, het Rutte Kartel sloopt Nederland, Klaas Knot geeft op dit moment op de TV aan in 2023 is de giga INFLATIE nog steeds aanwezig.
Mijn stelling als boreling uit 1938 wordt steeds actueler, sluit de grenzen en RUTTUP en NEXIT.

Creepy Mark
Creepy Mark
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Degene met de grootste vinger in de pap in al Deze ellende is Rutte die loopjongen van Schwab Atlantic Council WEF Het nieuwe regime Hier gaat ons geld heen https://it-it.facebook.com/AtlanticCouncil/videos/prime-minister-rutte-is-being-honored-for-his-admirable-leadership-as-one-of-the/3263103870373883/

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dank meneer Vervloed. Inderdaad de burger betaalt met belasting aan zijn eigen ondergang door Anarchoprimitivistisch geleide milieubewegingen. De milieu industrie bedraagt al zo’n 1.200 miljard, dus groter dan de 700 miljard wereld energie markt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anarchoprimitivisme
De milieu oorlog tegen het westen wordt gesteund door met name China en Rusland. Rusland profiteert allereerst en het meeste met de Oekraïne kwestie door de prijs opdrijvende werking van energie producten als Russisch gas en heeft dus geen belang bij een SNELLE diplomatieke oplossing maar net als de in de peilingen tot nulpunt gezakte Biden bij een langdurige militaire confrontatie.
China is openlijk uit op het verdringen van de VS en de EU van de economische leidingpositie en gaat geen milieumaatregelen uitvoeren. Toch wordt dat niks want China moet alles (behalve rare earth) uit andere landen halen.
Het beste zou zijn als President Trump, zoals US Congress lid Matt Gaetz wil, meedoet aan de Congress elections in November en dan door de Republikeinen wordt gekozen als majority leader en in die positie direct Biden en Kamala Harris impeached en daarna zich door de republikeinse meerderheid de remainder van de 2020-2024 Presidential term uitzit.

Jan Smid
Jan Smid
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“”Het vermaledijde kapitalisme, ook wel neoliberalisme genoemd, moet afgeschaft worden””
Heer Vervloed, het neoliberalisme – winsten privatiseren, verliezen socialiseren – moet inderdaad verdwijnen, niet het kapitalisme zelf, maar uiteraard wel nepotisme en cliëntelise en ongebreideld kapitalisme.
Shell is uit zichzelf weggegaan vanwege administrative redenen en vanwege het feit dat het plan van Rutte om bedrijven vrij te stellen van het betalen van dividendbelasting onhaalbaar bleek en AKZO heeft toch gekozen voor het VK want belastingen en productie. Overal zal het gras erger anders wel groener zijn, het investeringsklimaat in Nederland is prima.
Schiphol hoeft niet dicht, Lelystad wel want nu onnodig en het is maar de vraag of het vliegverkeer weer net zo wordt als vóór Corona.

Klimaatprobleem is een mondiaal probleem en geen lokaal probleem. Het heeft geen zin als Nederland haar moderne kolencentrales moet sluiten, Duitsland gewoon haar ouderwetse bruinkoolcentrales openhoudt , en China een 4 GW kolencentrale gaat bouwen.
Als de VS en Azie niet meedoen met de energietransitie waarom zouden wij het moeten doen? En hoe denken we het klimaatprobleem op te lossen als we steeds meer energie gaan gebruiken en er steeds meer mensen op deze aardbol komen?
Kerncentrales moet we bouwen voor energie- en leveringszekerheid en onafhankelijkheid, niet voor de energietransitie. Elektrische auto’s zijn geen oplossing want lithium zorgt voor afvalberg, waterstof kost aleen maar stroom en is bovendien gevaarlijk. Wordt het niet eens tijd dat we stoppen met alsmaar grotere slurpbakken te maken?
.
Inzake subsidies: wordt het niet eens tijd dat de alle subsidies gewoon verdwijnen? Nederland is verworden tot een subsidiespons. En de macht van NGO moeten aangepakt worden.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Gewoon de beste activisten een jaartje goed relwerk in Azië laten doen. Minder smog is meer lachende mensen tenslotte, althans,… zonder mondkap 🙄.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Naar het zich laat aanzien, zal enkel de e.k. economische crisis van formaat een verandering van denken in gang zetten. Als ook de staat geld moet lenen tegen een hoge rente en werkgelegenheid schaarser wordt staat niet alleen de bevolking, maar ook de regering weer met beide voeten op de grond.
En tot die tijd zal de destructie doorgaan.

Al zou een partij als de VVD Kaag kunnen stoppen met een val van het kabinet.

Richard
Richard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een van krachtige en succesvolle middelen van het socialisme is het institutionaliseren van het ressentiment in de samenleving. Dat zie je op alle vlakken. Meneer Vervloed heeft een goed artikel over de situatie Oekraïne/Rusland. Het lijkt mij toch redelijk duidelijk dat de ngo’s als verlengstuk dienen van de overheid. überhaupt spreken over ngo’s komt mij nogal absurd voor als je bedenkt hoe door institutionalisering hun positie in de samenleving is veranderd. Geloof me, ook ter linkerzijde kennen ze de uitdrukkingen ‘voor wat hoort wat’ en ‘wie betaald bepaald’. Voor de D66 hoeft dat wapengekletter rondom de situatie Rusland niet, economische sancties, dat is vreedzaam. Ammehoela, meneer Vervloed zou toch moeten weten dat beide ad baculum argumenten zijn die beide even hard aankomen.

Nu ben ik het wel eens dat klimaat verworden is tot een klimaatreligie, klimaathysterie zo je wilt, waarbij precies de verkeerde instrumenten worden gebruikt om het op te lossen, daar ben ik het mee eens. Te beweren dat de lucht helder blauw is voor de toekomstige generaties, daar kan ik niet achter staan. Als ik mij uitspreek dat heet goed zou zijn om de bevolkingspopulatie in Nederland zo snel mogelijk te halveren, dan denk ik dat ik een meningsverschil heb met de auteur. Toch is de achterliggende reden van dezelfde soort als dat we beide kernenergie als oplossing zien. Los daarvan lost bevolkingskrimp een heleboel problemen tegelijk op, waaronder ook sociale problemen. De vergrijzingsproblematiek is een golf, voorbij die golf zonder bevolkingsaanwas staat Nederland ineens weer heel anders op de kaart.

Om de leefbaarheid voor toekomstige generaties veilig te stellen denk ik wel degelijk dat deze generaties een bijdrage dienen te leveren door door de zure appel heen te bijten.

14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen