China krijgt vaste voet in Afghanistan

Voorbode van een nieuwe Koude Oorlog met de VS

Foto: President Xi Jinping van China

De ‘val van Afghanistan’ is een voorbode van een nieuwe Koude Oorlog, ditmaal tussen de VS en China. De strijd zou wel eens beslist kunnen worden door wie de meeste bondgenoten aan zich weet te binden. Johannes Vervloed pleit voor het maken van een duidelijke keuze. Bij een onduidelijke positie wordt Europa een speelveld en kan het vermorzeld worden in de strijd der grootmachten.

Het debacle in Afghanistan lijkt de ouverture te zijn van een nieuwe Koude Oorlog tussen Oost en West. Nog voordat de Amerikanen helemaal waren vertrokken ontving China al een delegatie van de Taliban. Afghanistan is een onmisbare schakel in de Chinese Belt & Road-keten. De transportroutes vanuit China naar het Midden-Oosten en Europa en vice versa lopen dwars door het landDaarnaast zijn de kobalt- en lithiummijnen in Afghanistan te belangrijk voor China om aan de concurrentie over te laten.

 

Het risico dat het islamisme van de Taliban over zou kunnen slaan naar de verzetsbeweging van de eveneens islamitische Oeigoeren in eigen land – Afghanistan grenst aan Xinjiang, het noordwesten van China waar de Oeigoeren wonen – wordt op de koop toe genomen.

 

Belt & Road

Afghanistan staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling, maar deze move van de Chinezen is niet de eerste en zal niet de laatste zijn. Het bondgenootschap met de Taliban maakt onderdeel uit van het Belt & Road-initiatiefeen poging van China om zoveel mogelijk bondgenootschappen te sluiten, met de ambitie om de leidende rol van de VS in de wereld over te nemen.

Andere voorbeelden treffen we aan in de omgeving van China, zoals in Azië, maar ook in Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten en zelfs in ons eigen continent. Denk bijvoorbeeld aan de groep van 16+1, van Oost-Europese landen en China, die sinds 2012 regelmatig bijeenkomt.

Overal probeert China landen te verleiden met investeringen en goedkope kredieten om ze daarmee los te weken van andere bondgenootschappen. De 16+1 groep is door China opgericht om verdeeldheid te zaaien in de Europese Unie. In Afrika en het Midden-Oosten gaat het China vooral om grondstoffen en olie en in Latijns-Amerika om het doorbreken van het monopolie van de VS.

 

Handelsoorlog

Actie leidt tot reactie. Dat is niet alleen een wetmatigheid in de natuurkunde, maar ook in de geopolitiek. Het Chinese Belt & Road-initiatief is niet onbeantwoord gebleven. President Trump had als eerste in de gaten waar de Chinezen op uit waren. Het gaat hen om beheersing van de belangrijkste transportroutes en productieketens en toegang tot grondstoffen, teneinde een hegemoniale positie te veroveren. Geen middel blijft daarbij onbeproefd.

De spelregels van de World Trade Organization worden door China al jaren met voeten getreden. Trump zette China voor het blok: of je speelt eerlijk of je krijgt strafinvoerrechten, beperkte toegang tot de VS-markt en een verbod om met Amerikaanse bedrijven samen te werken. We kennen de uitkomst. China trok zich weinig van de dreigementen aan en een handelsoorlog was het gevolg.

 

 

Opvolger Biden stelt nieuwe pogingen in het werk om China op het rechte pad te krijgen. Verbaal gaat China daar ook mee akkoord. Het werpt zich zelfs op als kampioen van de vrije wereldhandel. Of Biden met zijn inmiddels bekende naïeve illusiepolitiek hier intrapt zal de nabije toekomst uitwijzen. Uiteindelijk zal ook hij moeten erkennen dat China maar op één ding uit is en dat alle middelen worden ingezet om dat doel te bereiken.

 

Oorlogszuchtige taal

Xi Jinping heeft het onverbloemd gezegd op het recente negentiende partijcongres. In 2050 moet China een geopolitieke supermacht zijn en een leider in innovatie, invloed en militaire macht. In tegenstelling tot zijn voorgangers is Xi Jinping minder voorzichtig. Waar Deng Xiaoping dertig jaar geleden nog zei: “Keep a cool head and maintain a low profile. Never take the lead – but aim to do something big”, slaat Xi op de oorlogstrom. Hong Kong was zijn eerste openlijke machtsuitoefening, snel gevolgd door dreigementen richting Taiwan en territoriale claims in de Zuid-Chinese Zee.

Vooralsnog heeft de oorlogszuchtige taal vanuit China nog niet geleid tot een openlijke confrontatie met de VS, bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese Zee, maar lang kan dit niet uitblijven. De vraag is dan wat Biden doet. Gaat hij, zoals het een goed Democraat betaamt, op de appeasement-toer of gaat hij, zoals voorganger Trump, de confrontatie aan?

 

Koude oorlog

Het is in ieder geval duidelijk dat China de ambitie heeft om de VS te overvleugelen, op handelsgebied, buitenlandse investeringen, innovatie en ruimtevaart, maar ook militair. China bouwt hard aan een marinevloot en de conventionele en nucleaire macht worden aanzienlijk uitgebreid.

Kortom, de confrontatie met de VS wordt steeds openlijker aangegaan. Ook wordt de druk opgevoerd op omliggende landen om partij te kiezen. Neutrale posities worden lastig gemaakt. Landen worden voor het blok gezet en worden gedwongen te kiezen. Je bent vriend of vijand. Je behoort tot het Chinese kamp of tot het Amerikaanse. De Koude Oorlog is terug. Deze keer niet tussen de VS en de Sovjet-Unie, maar tussen de VS en China.

 

Quad

De VS onder Trump reageerde met de oprichting van de Quad, een samenwerkingsverband tussen de VS, India, Japan en Australië. India heeft een duidelijke draai gemaakt. Het was lange tijd de kampioen der ongebonden landen. Met de opkomst van buurland China en de recente schermutselingen tussen beide landen in het grensgebied ziet India in, dat het in zijn eentje China niet kan weerstaan. Hetzelfde geldt voor Australië, dat als straf voor het Quad-lidmaatschap door China al wordt geboycot. Op invoer van Australische producten wordt een hoog tolrecht geheven.

Om de Chinese dreiging het hoofd te bieden worden de Quad-alliantiepartners door de VS bewapend met de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigenEn er vinden gezamenlijke marineoefeningen plaats.

 

Schuldpolitiek

China is not amused met de Quad en is op haar beurt druk doende een eigen ‘Quad’ op te richten, met Pakistan en nu ook Afghanistan. Het kiezen voor China of de VS zal niet beperkt blijven tot Azië. We zien al in Afrika dat landen gedwongen worden partij te kiezen voor China door hen op te zadelen met een omvangrijke schuld, voor bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur, die ze nooit terug kunnen betalen. Om de schuld te verminderen of kwijt te schelden worden politieke eisen gesteld. Het is een bewuste politiek van de Chinezen om arme (grondstofrijke) landen aan zich te binden.

 

Rusland

De derde grootmacht, Rusland, lijkt haar keuze al te hebben gemaakt. Steeds meer zien we Rusland samen met China optrekken. Gelijk stemmen in de Veiligheidsraad van de VN (meestal met een veto op door westerse landen ingediende voorstellen), geen kritiek op elkaars binnenlandse politiek, een recent aangelegde grootschalige pijpleidinginfrastructuur tussen beide landen en zelfs gezamenlijke en omvangrijke militaire oefeningenDe verwachting dat Rusland na de val van de muur een markteconomie en democratie naar Westers model zou krijgen bleek een illusie. Het was en is nog steeds geen land waar democratische vrijheden hoog in het vaandel staan

 

Gevolgen voor Europa

De vraag dringt zich op hoe de tweestrijd China – VS uitpakt op het Europese toneel. Blijven de Europese landen trouwe NAVO-bondgenoten en in het westerse kamp onder leiding van de VS? Of laten sommige landen of zelfs de Europese Unie zich verleiden om afstand te nemen van de traditionele Atlantische bondgenoot?

In bepaalde kringen gaan al stemmen op om niet langer afhankelijk te willen zijn van de VS. Het buzzword daarbij is ‘strategische autonomie’. Weliswaar wordt aan deze term geen eenduidige betekenis toegekend – alléén economisch, of politiek en zelfs militair – maar in alle gevallen staat het bondgenootschap met de VS ter discussie.

 

Europese posities

Vooral in Duitsland wordt angstvallig naar de ontluikende nieuwe Koude Oorlog gekeken. Duitsland heeft grote economische belangen in China en is wars van decoupling – het verplaatsen van productieketens uit China naar andere landen – die er het resultaat van zouden kunnen zijn. Duitsland was ook de drijvende kracht achter de totstandkoming van het recente investeringsverdrag tussen de EU en China.

Een militair meer zelfstandige EU wordt vooral bepleit door Frankrijk. Dat is niet nieuw. Het land had met zijn nucleaire force de frappe altijd al de ambitie om een eigen Europees leger op te richten (onder Franse leiding uiteraard) en ziet nu zijn kans schoon. De Sorbonne-rede van Macron uit 2017 laat niets aan de verbeelding over. Hij bepleit onomwonden een Europees leger.

Onze eigen minister-president is (vooralsnog?) voorzichtiger. Ook hij heeft ‘strategische autonomie’ omarmd en wil dat de EU een speler is en geen speelbal, maar economisch en deels ook politiek, niet militair. De NAVO is in zijn visie nog steeds de enig geloofwaardige veiligheidsparaplu voor Nederland. De Nederlandse interpretatie van ‘strategische autonomie’ is neergelegd in een samen met Spanje opgestelde notitie.

 

Kiezen

Uiteindelijk zal ook Europa moeten kiezen. Wil ons continent niet vermalen worden in de steeds harder wordende strijd tussen de grootmachten China en de VS, dan zal het, zoals ik eerder betoogdepartij moeten kiezen. Deel blijven uitmaken van het vrije Westen of gemene zaak maken met het onvrije China.

Mijns inziens zullen economische belangen moeten wijken voor de handhaving van een vrije samenleving. In het Chinese kamp zal dat laatste niet mogelijk zijn. We hoeven maar te kijken naar wat er momenteel in China zelf gebeurt om te kunnen voorspellen wat de rest van de wereld te wachten staat als China haar hegemoniale ambitie weet te verwezenlijken.

Big Brother China is watching you, deelt deugpunten uit en berooft mensen van huis en haard bij non-compliance. In zo’n wereld wil ik niet leven.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
60 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een koude oorlog? Dat zou betekenen dat er 2 min of meer gelijkwaardige partijen zijn die bij machte zijn om elkaar in een wurggreep te houden. Enerzijds China, dat al zaken doend de halve wereld aan zich bindt. Anderzijds het “vrije” westen, dat onlangs als een haas Afghanistan verliet met achterlating van vele miljarden aan militair materieel. Ik vraag u, wie gaat China tegenwicht bieden? De seniele Biden en zijn woke aanhang? De besluiteloze en machteloze EU wiens lidstaten dusdanig verschillend zijn dat de U in de naam EU al een grap op zich is? Of zou China onder de indruk zijn van een NAVO-legermacht, bestaande uit schepen varend met de progressvlag en vliegtuigen met teksten op de zijkant als “mijn piloot is een zwarte transgender, dus als je op me schiet is dat een hate-crime!”. En van het nucleaire arsenaal blijft weinig over als de Chinese hackers een keer echt hun best doen.

Laten we eerlijk zijn, deze koude oorlog zal over zijn voor de term “koud” van toepassing is. Als China een maand lang geen tech en verbruiksartikelen meer exporteert liggen wij naar adem te snakken. Vroeger keken landen met bewondering naar het “vrije” westen, tegenwoordig zijn we (terecht) het lachertje van het wereldtoneel.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

De VS hebben het sterkste leger ter wereld. China kan daar nog niet aan tippen.
Als China dacht de VS te kunnen verslaan hadden ze Taiwan al geannexeerd.
De VS hebben gezworen Taiwan te hulp te komen als China het land gaat binnenvallen.
Komt na Afghanistan niet meer zo sterk over natuurlijk, maar als China denkt de VS te kunnen verslaan, staan ze morgen in Taiwan. Maar de VS staan niet alleen, ze worden in de regio gesteund door Japan, Zuid Korea, de Philipijnen, Vietnam en India, die allemaal China als hun vijand zien.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Militair en technisch lijken de VS superieur.
Maar een leger is zo sterk als de zwakste schakel, en dan is Biden een hele, héle zwakke schakel. Een president die in eigen land tweedracht zaait en kinderen op school indoctrineert met de racistische “Critical Race Theory”.

Trump kwam op voor de belangen van de VS, en de hele wereld wist dat; ook China.
Biden komt op voor de vijanden van de VS en liet in de VN zelfs “verontschuldigingen” aanbieden voor niet-bestaand “institutioneel racisme” in de VS. En dat ten overstaan van vele tientallen dictaturen waar minderheden daadwerkelijk achtergesteld, vervolgd, verjaagd en vermoord worden.

Wouter1965
Wouter1965
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

De zwakste schakel is niet alleen Biden. Ook de mentaliteit van de yank. Enige gewonnen oorlog na WWII is het eiland Granada geweest door het grootste en beste leger ter wereld.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

En hoe lang blijven die landen nog bondgenoten van de VS? Met een mompelende dementerende bejaarden aan het roer, die af en toe wil laten zien dat zij nog steeds de sterkste zijn? De macht van de VS is niet meer zo afschrikwekkend als het ooit was, met Afghanistan als voorbeeld. Miljarden aan wapentuig werd achtergelaten voor de taliban. Hoe lang zal het duren voordat die technologieën door China worden gebruikt om een voordeel te krijgen in de arms race?

China hoeft overigens niets provocatiefs te doen, als ze even afwachten valt het “vrije” westen ten prooi aan intern verval. Waarom zou China nu een oorlog over Taiwan riskeren? Wat de VS nodig hebben om zichzelf te redden is een sterke leider. Waarna de bondgenoten trouwens ook weglopen, omdat het niet in het globalistische plaatje past. Dus nee, u overtuigt me niet.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

China heeft geen enkele ervaring in grootscheepse militaire operaties. Overschat hun capaciteiten niet.
De VS varen al 60 jaar met vliegdekschepen en China net een paar jaar.
Ook hun economie wordt sterk overschat. Kun je met communistische denkbeelden een moderne economie runnen?
Ik hoor veel comentaren over China als een reus met lemen voeten.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik overschat China niet, ik schat de VS en hun bondgenoten op waarde. De VS is een “has been”, het “vrije” westen loopt op haar laatste beentjes. Er is geen reus met stabiele voetjes nodig om ons omver te blazen.

“Ook hun economie wordt sterk overschat. Kun je met communistische denkbeelden een moderne economie runnen?”
Nummer 2 op de wereldranglijst, waar heeft u het over?

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Met bijna een kwart van de wereldbevolking is het niet zo moeilijk om nummer 2 te staan. De meeste Chinezen zijn echter straatarm.

Bedenk bovendien dat China haar economie dankt aan handel met het (helaas steeds minder) Vrije Westen. Als de linkse kerk er in slaagt de Westerse wereld straatarm te krijgen dan valt die handel ook stil. Zowel Biden als de EU hebben al besloten tot klimaatmaatregelen die dermate onbetaalbaar zijn dat die ons faillissement zullen betekenen.

Zowel Biden’s “democraten” als de EU-lobby bejubelen en subsidiëren daarnaast grootschalig raciaal geweld (“Critical Race Theory”). Bovendien stimuleren ze de grootschalige import van criminaliteit en jihad. Daar knapt een economie natuurlijk ok niet van op.
Als dat linkse verdeel-en-heers beleid niet wordt teruggedraaid door ontwakende kiezers dan treft dat China net zo goed.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Misschien worden wij wel straatarm, maar de elite zal dat niet overkomen. In dat opzicht gaan we alleen maar meer op China lijken. De rijken steeds rijker (en machtiger), de armen steeds armer (en machtelozer).

En al die zonnepanelen en lithium accu’s die nodig zijn voor de klimaathysterie, waar denkt u dat die vandaan komen? De wereldhandel zal niet stilvallen en de afhankelijkheid van China zal alleen maar groeien.

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Inderdaad heeft China een éénpartijstelsel en die ene partij is de communistische partij. Dat gezegd hebbend, ze voeren geen communistisch beleid. Verre van zelfs. Het is wel zo dat de communistische partij de baas is en niet bereid zich te laten ringeloren of sponsoren door succesvolle bedrijven als in de VS. De VS waarvan kwade tongen beweren dat het beleid bepaald wordt door het grotere bedrijfsleven als het militair industriële complex samen met de deep state, voor zover dat niet hetzelfde is. De steun van de grote tech- en communicatiebedrijven voor de democraten mag duidelijk zijn. Net als de verkiezingsfraude die gecensureerd wordt. Tot zover het ‘vrije’ westen. Maar, wat duidelijk mag zijn, China is het westen niet, dus een Chinese supermacht zal anders zijn dan een westerse supermacht. Dat is echter geen reden om in paniek te raken. Waarom bemoeien wij ons niet met onze eigen zaken ipv de halve wereld de oorlog te verklaren omdat de VS hun machtspositie dreigen te verliezen?

Wouter1965
Wouter1965
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Daar tegen over staat dat ze kanonnen vlees in overvloed hebben. China kijkt niet op een slachtoffer meer of minder in de eigen gelederen. Niet voor niets is het toegestaan voor 3 kinderen per gezin. Chinezen denken generaties vooruit, waar het Westen niet verder kijkt dan een termijn van 4 jaar en in Afrika per dag.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Driekwart van de Chinese technologie is gestolen van het westen.
Overigens zijn het geen 60 jaar dat de USA met vliegdekschepen vaart, maar ruim 80 jaar.

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Nou, nou, gestolen. Er zijn samenwerkingsverbanden geweest tussen bedrijven en daar hebben Chinese ingenieurs goed opgelet zodat ze daarna de spulletjes zelf konden maken. Zo hebben Chinese ingenieurs meegekeken bij de treinenbouw van Siemens waarna ze nu zelf hun eigen treinen bouwen. Misschien is dat wat onnozel van Siemens, maar diefstal is dat niet.

Alysa
Alysa
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

“Driekwart van de Chinese technologie is gestolen van het westen”, dat mag dan waar zijn maar ze verbeteren ook wat ze ‘gestolen’ hebben, laat ze, dus, maar doen, al eens hun kledingaanbod bekenen op AliExpress en Shein, bv., véél mooier (door de bank genomen) dan wat ze hier (maar) verkopen in winkels als C&A en Zara, bv.!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

U kunt van de VS zeggen wat u wilt, maar het is nog steeds een vrij land, waar de burgers opkomen voor hun rechten.
In China staan op kritiek op de Chinese Communistische Partij zware straffen. De bevolking is al helemaal murw en zijn alleen maar willoze marionetten a la Noord Korea.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De controle van de overheid daar op de burger is onvoorstelbaar en wij hier gaan ook aardig die kant op.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik denk zo, om mij heen kijkend en luisterend naar de Nederlandse media, dat Nederland China aan het inhalen is, op het gebied van overheidsmacht.
Stel je voor, over enkele dagen is er een wet, die je je lichamelijke vrijheden afneemt.
Een werkgever die in je medisch dossier mag kijken en mag bepalen wat er met jou gaat gebeuren.
STEL JE VOOR.
Een weggestuurde groepering zich Rutte 3 noemende, die gewoon door gaat, met het uitvaardigen van de meest vrijheidsbeperkende maatregelen, sinds mijn geboortejaar.
Aankomende week vallen de grootste vrijheidsberovende klappen, na het evalueren van Zandvoort en Amsterdam.

Alles is al geregeld incl de spertijd in Oktober/November.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Geheel met u eens, het volgende pakket maatregelen laat op zich wachten. Voor uw leesplezier nog een link waar ik uitermate link van werd:
https://www.at5.nl/artikelen/210491/omt-lid-de-jong-maatregelen-in-najaar-mogelijk-door-andere-luchtwegvirussen

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Overigens zijn dit geen bondgenoten van de VS. Al die landen zien China als een agressor en een gedeelde vijand. De beste reden om onderling goede banden aan te houden.

Milo
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik vind het naief te denken dat moderne oorlogen met wapens of militairen worden uitgevochten. Bent u op de hoogte van de financiële houtgreep waarin China de VS momenteel heeft?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ter onderstreping, ook Australie voelt zich bedreigt.
https://www.thedefensepost.com/2021/07/19/us-patriot-test-australia/

Alysa
Alysa
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

De EU stelt zich netjes voor!

“Varend met de progressvlag”, U (die zich netjes voorstelt!) bedoelt ongetwijfeld de Regenboogvlag!

Ik koop reeds van AliExpress!

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Alysa

Ik bedoelde de progressvlag. De woke correctie van de regenboogvlag. Bevat een hoek met alle kleurtjes die een mens kan hebben. U kunt het googelen, maar leg wel een spuugzakje klaar.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk.
Trump doorzag China, en was bereid op onze strepen te staan.
Biden ziet niks en wil ook niks verdedigen.

De Woke-Waanzin was bedoeld om het westen te verzwakken, en dat is gelukt. Biden heeft laten zien dat hij niet in staat of van zins is Westerse waarden, het Westen en de Westerse bondgenoten te beschermen. Maar het gaat niet om Biden; het gaat om de hele linkse kerk. Die Trump stelselmatig verketterde, en een dementerende jonge-meisjes-ruiker op een podium hees.

Inwoners van democratische en vrije landen worden tegen elkaar opgezet met Linkse Leugens. En terwijl wij ons druk maken over een kinderfeest met zwarte Piet of over denkbeeldige “glazen plafonds” worden we langzaam overlopen door onze openlijke vijanden. De enkeling die het gevaar ziet en waarschuwt wordt genegeerd, belasterd, aangeklaagd of erger.

Wie zich afvraagt hoe links onze samenleving zo kon ondermijnen; google Yuri Bezmenov, ook op youtube. Deze overgelopen KGB agent waarschuwde 40 jaar geleden al voor wat we nu “woke” noemen. Het was ooit zijn werk om democratieën te ondermijnen door samenlevingen intern te splijten. Jong tegen oud, vrouwen tegen mannen, kleurlingen tegen blanken, LHQT-etc tegen hetero’s; dat was opzet. De politie verdacht maken (BLM) en tegelijkertijd criminelen bejubelen (gangsterrap) en extremisme subsidiëren (KOZP).

Bezmenov voorspelde wat er nu o ons heen gebeurt.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik eet graag Chinees, zij het met mijn eigen zelfgemaakte sambal.
En voor de rest, wordt de westerse wereld van binnenuit opge.reten, door de Miljoenen gelukszoekers.
Onze vrije wereld, bestaat deze eeuw niet meer, kijk maar wat er in bv Europa en America, Australië gebeurt.
Vele leugenclows zijn aan de macht gekomen en de geroemde vrijheden zijn verdwenen, angst en tweedeling zijn er voor in de plaats gekomen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Met landen als China of Islamitische landen geldt alleen confrontatie politiek. De Europese aaibare politiek wordt als zwakheid gezien en ervaren dus het knielen en betalen wordt steeds verder opgevoerd. Europa is politiek zwak en afhankelijk en de VS onder Biden ook. Figuren als Trump met zakelijke aanpak zijn nodig om druk uit te oefenen op deze dictators. Wij willen kopen maar zij willen ook verkopen en daar mag je ook politieke eisen aan stellen. Wij missen sterke leiders en gaan onder politieke correctheid gebukt helemaal af. Het Westen kan zich redden maar de vraag is of men dat wil. De misselijke lucht van laffe overgave bestrijkt intussen de hele continent.

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De term ‘het vrije westen’ mag tegenwoordig wel met een pak zout genomen worden. Zeker wanneer de politieke leiders bezig zijn een 2-tier samenleving in te richten van gevaccineerden en ongevaccineerden. Daarnaast worden we bijna dagelijks belogen over milieuhysterische zaken, covid19-hysterische zaken en China-hysterische zaken. Verder is het duidelijk dat de VS als de globale supermacht over the hill zijn. Ja, ze hebben nog altijd een heel groot leger met heel veel wapentuig en dat creëert een gevaarlijke situatie. China wil vooral handel drijven en dat is in principe een goede zaak. Dat China arme landen helpt de benodigde infrastructuur daarvoor op te zetten is één van de meer nuttige varianten van ontwikkelingshulp. Laten we evenmin het Amerikaanse trackrecord van regime change vergeten als een democratisch gekozen leider niet leuk wilde meespelen met de VS belangen.

Wat we meemaken is een wisseling van de wacht. Dat zijn historisch gezien risicovolle periodes. De vorige wisseling van het VK naar de VS ging gepaard met twee hele grote oorlogen die voornamelijk op het Europese continent werden uitgevochten. Daarvoor, bij de wisseling van Frankrijk naar het VK, was een verwoestende revolutie nodig waarbij een flink deel van de Franse elite onder de guillotine belandde. Het lijkt mij vooral zaak om niet bij dit soort schermutselingen betrokken te raken en een Zwitserse neutraliteit aan te houden.

Iemand moet in 2050 de geopolitieke supermacht zijn en de leider zijn in innovatie, invloed en militaire macht. Waarom niet China?

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Waldemar
Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Omdat China een ernstig corrupte dictatuur is?
Die niet terugdeinst voor het opsluiten van hele bevolkingsgroepen?

We moeten ook beseffen dat we alles wat we hebben danken aan onze Vrijheid. Niet alleen onze rechten en vrijheden, maar ook onze technische vooruitgang, onze welvaart.

Of zoiets simpels als een waarschuwing voor naderend gevaar. Het is geen toeval dat de kernramp van Chernobyl plaatsvond in de USSR; niet in de VS, GB, NL of een ander Westers land. In een dictatuur blijven dit soort fouten onbestraft, en worden omwonenden niet eens gewaarschuwd; tot de rest van de wereld het door kreeg.

Idem met de covid-uitbraak in Wuhan; de arts die daarvoor waarschuwde werd opgesloten. China verzweeg het probleem tot de rest van de wereld de dupe werd maar dwarsboomt nog steeds onderzoek naar de oorzaak. De door China omgekochte WHO doet zelfs alsof China fantastisch beleid voerde!
Een land dat het wel heel goed deed (Taiwan) wordt door die WHO niet eens erkend. De successen van Taiwan worden zelfs aan China toegeschreven. https://www.youtube.com/watch?v=UlCYFh8U2xM

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

De WHO is een marionet van China.
Daarom wordt Taiwan niet erkend.
Overigens liggen er meer rampen in China op ons te wachten
https://www.ad.nl/buitenland/onrust-over-mogelijke-problemen-met-chinese-kernreactor~a18c43a9/

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

@Anton,

Klopt.
Het suffe is ook dat Westerse landen feitelijk veel meer aan de WHO betalen dan China. Maar het Westen stelt geen eisen aan dat grote geld, en China wel aan de Chinese fooien. Trump had groot gelijk de bijdrage aan de WHO te schrappen. Eigenlijk zouden alle Westerse donorlanden voortaan eisen moeten stellen en anders gewoon niks meer betalen.

Dat geldt voor de WHO, maar zeker ook voor de VN; die nu feitelijk wordt geleid door dictaturen. Vanuit de VN wordt Israël dagelijks van “racisme en genocide” beschuldigd door landen die zelf hun minderheden vervolgen en vermoorden. Vanuit de VN wordt NL “racistisch” genoemd vanwege de kindervriend “zwarte Piet”, terwijl de Perzische zwarte Piet tot “werelderfgoed” is verklaard. https://www.ad.nl/binnenland/iraanse-zwarte-piet-wordt-wel-beschermd-door-de-vn~a21e1e8f/

Er werken bij de VN tientallen mensen die stapelgek of knettergek zijn. Helaas is dat een minuscule minderheid; de rest is buitengewoon kwaadaardig, en uit op de vernietiging van het Vrije Westen. Vandaar dat landen als Iran en Saoedi Arabië “vrouwenrechten commissies” leidden, en landen als Libië en Soedan “mensenrechten commissies”.
Waanzin.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Arie
Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Over welke vrijheid heb je het? Ik heb hierboven al een aantal redenen gegeven waarom het westen niet meer is wat het ooit geweest is en dat we niet vrijer zijn dan andere landen. Nu ben ik geen China-kenner, maar ik vermoed dat je gewoon mer rust wordt gelaten zolang je niet tegen de overheid aanschopt. Dat is ook wat ik hoor van mensen die er wonen. Dus de dictatuur, dat valt wel mee. Dan de Oeigoeren. Islam is een probleem voor elk land. Dat moet duidelijk zijn. In China wordt het erkend en er wordt ingegrepen. Maar goed, als je zo boos bent op China en het wilt bevechten. Ga je gang. Maar misschien ben je er bang voor gemaakt. Net zoals je bang gemaakt wordt voor het klimaat, voor covid, voor de Russen. Zodat je tevreden zult knikken als die gemene rotchinezen hun verdiende loon krijgen en jij natuurlijk weer braaf de rekeningen voor het oorlogsgeweld betaalt.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

@Waldemar,

Dat onze vrijheid in snel tempo afneemt weet ik, daar ageer ik hier ook regelmatig tegen. Dat neemt niet weg dat je in NL bijvoorbeeld nog steeds het recht hebt om minder dan 96 uur per week te werken, of van mening te verschillen over een hekje; met een buurman die in de Socialistische Partij zit.

Jij klaagt over “bang maken voor covid”, maar weet jij hoe absurd streng de lockdown in China was? Je mocht wekenlang letterlijk je krot niet uit; boodschappen werden bezorgd. Al onze nachtmerries uit “1984” zoals het 24/7 monitoren en uitsluiten van niet-gevaccineerden komen regelrecht uit jouw socialistische heilstaat. Waar overal camera’s hangen die 24/7 ieders bewegingen bijhouden dankzij iris-scans. China wordt geleid door dezelfde linkse kerk die hier onze vrijheden allemaal wil verbieden.
Klok, klepel.

Ik heb het nergens over “gemene rotchinezen”, dat is echt een hele nare stropop. Ik snap natuurlijk dat jij de feiten niet kent en daarom afhankelijk bent van drogredenen. Maar er zijn vast ook drogredenen die minder hatelijk overkomen.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Arie
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Waldemar weet niet wat vrijheid is.
Dat moet te denken geven Arie.

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Vrijheid betekent in de eerste plaats zelfbeschikking. Dwz dat mensen in bv China niet het slachtoffer worden van de voorkeuren van Anton van Haasteren.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Vrijheid is het tegendeel van onderwerping.

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

“China wordt geleid door dezelfde linkse kerk die hier onze vrijheden allemaal wil verbieden.”

Ah, hier hebben we de angst/zorg te pakken. Er is blijkbaar een samenzwering gaande tussen de Chinese communistische partij en verzameld links in de westerse wereld. En daarom moet China bestreden worden omdat hiermee en passent verzameld westers links bestreden wordt. Ben ik de enige die dat wat vergezocht vindt?

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

@Waldemar,

Jij begint over een samenzwering, niet ik; stop alsjeblieft met die stropoppen.
Dat geldt ook voor jouw sneer naar Anton; geen enkele Chinees zal ooit “slachtoffer” worden van zijn afkeer van dictatuur. Evenmin zal er ooit een Chinees of Oeigoer slachtoffer worden van jouw voorkeur voor dictatuur en voor concentratiekampen. Wij zijn slechts anonieme reaguurders op een klein forum, dat in China niet gelezen wordt.

Terug naar die drogreden over een samenzwering. Het feit dat Iran en Saoedi Arabië allebei de islam aanhangen maakt ze geen bondgenoten, laat staan samenzweerders. Hetzelfde geldt voor de linkse kerk in Nederland en die in China. Best simpel eigenlijk, zelfs iemand die helemaal niks van China en Nederland afweet had dit kunnen bedenken.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Arie
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Als je jezelf niet onderwerpt, ben je vrij.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Als je jezelf onderwerpt, ben je een slaaf.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is de vraag hoe zich dit ontwikkelt. In de jaren ’70 heette het dat Japan de fabriek van de wereld zou worden en dat er in Europa nog enkel landbouw en veeteelt beoefend zouden worden (gechargeerd)

China heeft een achilleshiel en dat is haar klandizie. Op dat moment dat de USA en Europa (niet de EU, want dat is een volkomen achterlijk gesticht) China boycotten als leverancier is het Chinese spel over. Substantiële terugval in afzet (export) levert China een economische crisis op van formaat en een ontevreden bevolking. Die bevolking offerde een deel van haar vrijheid op in ruil voor voorspoed. Haal die voorspoed weg en het resultaat laat zich raden.
Daarna heeft de partij haar handen vol aan intern management.

Als we -eenmaal verlost van het ijzeren juk van de Euro- weer tegen redelijke prijzen in Europa kunnen produceren hebben wij China ook niet meer nodig; Gun het de Grieken, Italianen en de Spanjaarden.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wel grappig dat toen ik in 1992/1993 op de motor van Leiden naar Singapore ben gereden (via Griekenland – Israël – Egypte – Jordanië – Syrië – Turkije – Iran – India – Nepal – vliegen -Thailand – Maleisië – Singapore) ik onderweg een voorspelling heb gedaan dat vanaf 2020 de wereld in één grote puinhoop zou veranderen door ziekte/oorlogen/etc. Nou die voorspelling is dubbel en dwars uitgekomen mag ik wel zeggen.

Alysa
Alysa
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Ach, ik had eind jaren ’80 als tiener al voospeld dat de wereld in zo’n puinhoop zou veranderen, was er volledig van overtugd na de Val van de Berlijnse Muur, ben heden bijna 50 jaar!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We moeten niet vergeten dat de Chinese Communistische partij nog steeds haar idealen nastreeft van de socialistische heilstaat.
Na het debacle met Mao heeft ze de idealen zoals eigen bezit en kapitaal iets losgelaten waardoor ondernemers weer bedrijfjes konden opzetten. Daardoor begon het land economisch te floreren. Echter deze bedrijfjes zijn nu multinationals die miljarden bezitten. een doorn in het oog van de CCP.
We zien nu dus dat mensen die deze bedrijven runnen een voor een op een zijspoor worden gezet en dat mensen uit de partij deze bedrijven gaan runnen.
Ook westerse bedrijven die in China ondernemingen hebben beginnen daar nu spijt van te krijgen. Bedrijven zijn eigendom van de staat. Hier zal Duitsland toch heel erg mee uit moeten kijken.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik zou de mensen die hier een minnetje hebben gezet toch er aan willen herinneren dat Mao verantwoordelijk kan worden gesteld voor zo 50 miljoen doden.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Inderdaad jammer dat degenen die graag dat min-knopje gebruiken dat maar zelden beargumenteren. Kennelijk heeft u feitelijk een goed punt, anders hadden ze vast wel inhoudelijk uitgelegd waarom u ongelijk hebt.

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik heb een minnetje gezet omdat de onderstaande uitspraak fout is: “We moeten niet vergeten dat de Chinese Communistische partij nog steeds haar idealen nastreeft van de socialistische heilstaat.”

Verder regeert Adolf Hitler niet meer in Duitsland, Jozef Stalin niet meer in Rusland en Mao niet meer in China.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

China wordt geleid door de Chinese Communistische Partij.
En die partij is behoorlijk dictatoriaal.
Steeds meer ondernemers die grote bedrijven hebben opgezet als Alibaba worden opzij gezet, of verdwijnen zelfs om vervangen te worden door mensen uit de partij.
Hoe communistisch wilt u het hebben?

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vergeleken met de interne verrotting van en het verval van realisme in het westen, zijn zowel islam, China, Rusland, klimaat en corona maar kleine bedreigingen. Ze leiden natuurlijk wel fijn de aandacht af van wat er hier verder gaande is, namelijk een bewust aansturen op het imploderen van europa door het uitlokken van een (burger)oorlog alsmede het aansturen op medicide.

Maarten Vasbinder
Maarten Vasbinder
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Die koude oorlog zou wel eens heel warm kunnen worden en speciaal in Aziê. China en het kalifaat hebben de ogen onder andere op Kashmir gericht.
De enige en beste manier, om het evenwicht te bewaren is Rusland aan onze kant te krijgen. Poetin wil wel, maar de uitermate domme groep rondom Biden en de EU zien Rusland nog altijd als een bedreiging. Op die manier kan een evenwicht ontstaan tussen de BRICT landen, maar dan zonder Rusland en eventueel zonder Braziliê. (Rusland is in veel opzichten veel democratischer dan het Westen, waar de democratie in hoog tempo aan het wegrotten is). China zit dan opgescheept met radicale Islam, de derde partij in het spel.
Helaas is door domme kortzichtigheid en diplomatiek onbenul in het Westen momenteel geen enkel zicht op een verstandige politiek. Daarmee gaat het Westen door fascistische denkbeelden regelrecht terug richting Middeleeuwen, aangestuurd door de totalitaire WEF en haar handlangers.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Verwijst Johannes Vervloed naar dit nieuwsitem uit China van de Chinese Communistische Partij?

Tamelijk schokkend.
Zou de terugtrekking van de Amerikanen hiermee te maken hebben?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Een Google verklaring van het laatste deel van het document:
China wordt momenteel geconfronteerd met een steeds zwaardere en complexere internationale omgeving. De Verenigde Staten voeren steeds ernstigere militaire dreigingen, economische en technologische blokkades, financiële stakingen, politieke en diplomatieke belegeringen tegen China uit, en voeren biologische oorlogvoering, cyberoorlogvoering en de publieke opinie tegen China uit. China Oorlogen en ruimteoorlogen hebben in toenemende mate een kleurenrevolutie tegen China ontketend via de vijfde colonne binnen China. Als we op dit moment moeten vertrouwen op die grote kapitalisten als de belangrijkste kracht van anti-imperialistisch en anti-hegemonisme, en nog steeds tegemoet komen aan de Amerikaanse tepelstrategie, zodat onze jonge generatie hun sterke en mannelijke vibes verliest, dan zullen we Ik heb geen vijanden nodig om te vechten. Ik viel als eerste, net als de Sovjet-Unie toen, ik liet het land instorten, liet de rijkdom van het land plunderen en liet de mensen in een ernstige ramp vervallen. Daarom zijn de ingrijpende veranderingen die momenteel in China plaatsvinden, precies een reactie op de huidige grimmige en gecompliceerde internationale situatie, precies als reactie op de barbaarse en meedogenloze aanvallen die de Verenigde Staten zijn begonnen tegen China.

  Ieder van ons kan voelen dat er een diepgaande sociale verandering is begonnen. Niet alleen de hoofdstad, maar ook niet alleen de amusementskring, het moet niet alleen de doden vernietigen, maar ook de wonden herstellen, het huis schoonmaken, de lucht verfrissen, en onze samenleving gezonder maken.Laat maatschappelijke onderwerpen zich fysiek en mentaal gelukkig voelen.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Bedankt voor de link, erg belangrijk dit.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Let op het woordje onderwerpen in de laatste zin van de verklaring.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

China staat op voet van oorlog met Taiwan. De betrekkingen met landen als Japan, Zuid Korea, de Philipijnen, Vietnam en India is ronduit vijandig. Australië is zich aan het voorbereiden op escalatie.
Moeten we het over Tibet hebben?
China staat helemaal alleen in de wereld door de opstelling van de Chinese Communistische Partij, die wereldheerschappij nastreeft en daar heel hard aan werkt.

Ik denk niet dat de Taliban China als een bondgenoot zien en ik denk ook niet dat China zich als een bondgenoot zal gaan gedragen.
Met zo een instelling wordt je niet populair.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Socialisme en islam zijn twee hele verschillende religies, die feitelijk niks met elkaar gemeen hebben. Toch werken ze al bijna een eeuw regelmatig samen tegen hun gezamenlijke vijanden; joden, christenen, kapitalisme, democratie, etc.

In NL demonstreren aanhangers van isis, mb en hamas vaak hand-in-hand met antifa, blm en is; vaak nog vergezeld door politici van PvdA, GL en SP. Vergelijk het met de VS die Stalin hielp tegen Stalins voormalige bondgenoot Hitler; de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden.
Als ze elkaar niet meer nodig hebben zullen ze elkaar vast ook te grazen nemen. Maar tot die tijd hebben we een groot probleem.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Ben dan ook zeer benieuwd naar de samenwerking van de Taliban met de Chinezen.
Gaat nog lachen worden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Overigens denk ik dat je zowel met communisme als met islam geen economie kunt runnen.
Daarbij denk ik hierbij dat we in Europa langzaamaan ook richting communisme gaan en let op hoe het gaat met de economie.

Wouter1965
Wouter1965
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is te hopen dat de Taliban het snel doorheeft wat China wil. Dat ze inzien dat China net als een horde sprinkhanen zijn die alles leegvreten. Dan zou China nog wel is een hele zware dobber aan de Taliban kunnen krijgen.

Milo
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

China heeft niet alleen de ambitie, maar domweg de aantallen. China zaait geen verdeeldheid, maar maakt ge/misbruik van de bestaande europese verdeeldheid. De links/rechts cancel cultuur die in de interne politiek van ons kikkerlandje speelt, wordt uitvergroot op het EU toneel, waar rechtse landen worden gecanceld. Het zou zomaar kunnen dat Orban op het juiste paard wed in een bewonderenswaardige poging autonomie en identiteit te behouden. Denk in generaties en constateer dat “het westen” de keuze heeft; verliezen, of onderhandelen. China heeft baat bij sterke buitenlandse economieën waarmee het werkelijk vrij economisch verkeer heeft.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

President Trump heeft de Chinese Communistische partij en hun invloed in de VS met – volgens Trevor Loudon – 25.000 Chinese agenten in de VS, griezelig onderschat. Dat komt omdat op 7 january bleek dat 30% van de republikeinen in het Congress en 80 % in de senaat op dementerende Joe Biden stemde. Hunter Biden is pedofiel en heroine verslaafd en speelde miljoenen van de CCP door naar zijn vader de occupier in het Witte Huis. De US Chamber of commerce, de AFL-CIO van de recent overleden Richard Trumpka, de kerken, de court judges, de school en universiteits besturen, Social networking Big Tech (Zuckerberg, Bezos et al), Fake Big Media, de Federal Bureau of Investigation, de US intelligence community, veel republikeinse Governors en state secretaries van Amerikaanse staten staan allemaal aan de kant van de Chinese globalist communisten. De CCP heeft Antonio Fauci met het streng verboden Gain of Function onderzoek in het laboratorium van Wuhan het COVID bioweapon laten maken en via de bevriende socialisten in Italie over de wereld verspreid. De Democrat Party Political machine heeft met de 1.5 meter society hun stormtroopers van rioting Black Lives matter en anarchisten de stemlokalen de christelijke conservatieve observers laten intimideren en met mail-in-ballot massaal gefraudeerd. Het Transition Integrity Project van Rosa Brooks heeft begin 2020 de steal van de 2020 election designed, instructed en gecoordineerd. Xi Jinping heeft Bidens gestolen electie gesteund en in ruil Bagram, Afghanistans mineralen etc geeist. Ik heb aan de commissie voor defensie geschreven haast te maken met de 2 % BNP Nato norm en zeker een vliegdekschip en ruimtesatellieten aan te schaffen

60
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x