Conferentie over de toekomst van de EU in aantocht (1)

Alweer een poging om tot sterk, verenigd Europa te komen

Titelfoto Conferentie over de toekomst van de EU in aantocht (1) Johannes vervloed opiniez

Titelfoto: lege vergaderzaal EU-Raad Brussel, publicatie onder vermelding copyright Europese Unie.

Op 9 mei, Europadag, begint de Conferentie over de Toekomst van Europa. Met deze moeizaam tot stand gekomen conferentie wordt beoogd de Europese integratie te versnellen en allerlei strijdpunten op te lossen. In dit eerste deel van een tweeluik belicht Johannes Vervloed de bedoeling van deze conferentie. In deel twee (publicatie op dinsdag 20 april) komt de inzet van de Nederlandse regering aan bod.

Mogelijk wist u dit niet, maar de EU heeft een eigen feestdag: de Europadag. Op 9 mei vieren de Europese instellingen het eerste plan tot Europese samenwerking (op het gebied van kolen en staal) dat in 1950 werd voorgesteld door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schumann. Dit jaar gaat op Europadag de Conferentie over de Toekomst van Europa van start. Aanvankelijk ging de naam van Opperfederalist Guy Verhofstadt rond als voorzitter van de conferentie, maar zijn kansen nemen met de dag af.

 

Opgeven vetorecht

Strijdpunten tussen de EU-lidstaten over onderwerpen als strategische autonomie, de verdeling van illegale migranten, de transferunie en het democratisch tekort staan daar op de agenda. We kunnen er gerust van uitgaan dat de inzet van de huidige Nederlandse regering op voorhand elke hoop op minder EU torpedeert. Hooguit komt er een tijdelijke stop op verdere Europese integratie. En een nieuwe regering met D66 in een sterkere positie zal ongetwijfeld voluit opteren voor meer EU en meer ‘EU-oplossingen’ waarbij weer stukjes soevereiniteit aan Brussel worden afgestaan, zoals het opgeven van het Nederlandse vetorecht.

Als de Conferentie uitmondt in het horrorscenario van verdragswijziging als gevolg van het vervallen van het vetorecht is er (gelukkig) nog wel een laatste redmiddel: de ratificatieprocedure. De nieuwe regeringscoalitie Rutte-IV beschikt waarschijnlijk over een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. We kunnen in dat geval dan alleen nog maar hopen dat de Senaat (de Kamer van reflectie) in haar wijsheid besluit het Nederlandse vetorecht niet op te geven en zal weigeren het nieuwe EU-verdrag te ratificeren.

 

Versnelling Europese integratie

Wat staat er op het spel? Waarom wordt deze Conferentie eigenlijk gehouden? Wel, de integratie gaat volgens de federalisten niet snel genoeg. De pleitbezorgers van ‘meer EU‘ zagen tot hun ongenoegen een aantal dossiers in het slop geraken. Aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europees parlement in 2019 lanceerde ‘superfederalist’ president Macron van Frankrijk daarom het idee voor een Conferentie over de Toekomst van Europa. Deze conferentie zou het tij moeten keren en de EU een boost moeten geven.

In een lange redevoering gaf Macron te kennen dat een versnelling van de Europese integratie geboden was. De EU staat zijns inziens op een keerpunt. Alleen met een vlucht naar voren kan het Franse ideaal van een federale Europese Unie, een grootmacht naast de VS, Rusland en China, worden verwezenlijkt. Als we niets doen, zo zei hij, zal de EU steeds verder afbrokkelen en zal het Verenigd Koninkrijk met de Brexit niet het laatste land zijn dat de Unie verlaat.

 

Vlucht naar voren

Na de Europese verkiezingen kwamen de regeringsleiders van de EU (op 20 juni 2019) bijeen en besloten, mede geïnspireerd door de rede van Macron, tot een Strategische Agenda voor de periode 2019 – 2024. De nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen vertaalde de Strategische Agenda vervolgens in zes prioriteiten.

 

Geopolitieke grootmacht

De Europese integratie moet in de visie van Von der Leyen met voortvarendheid worden voortgezet door:

  1. Klimaatbeleid, met de inmiddels beruchte Green Deal van Frans Timmermans.
  2. Een Europees migratie- en asielpact.
  3. Voltooiing van de Economische Monetaire Unie (EMU) met versterking van de euro, teneinde een alternatief voor de dollar als internationaal betaalmiddel te creëren.
  4. Digitalisering.
  5. Afdwingbaarheid van rechtstatelijke EU-waarden in de lidstaten.
  6. “Strategische autonomie”: een sterke EU als politieke en militaire grootmacht.

Zo moet de EU een geopolitieke speler worden in plaats van een speelveld. Voilà, een ambitieuze ‘federale’ agenda!

Het mag niet verbazen. Von der Leyen is niet voor niets tot voorzitter van de Commissie benoemd. Zij is een vertrouwelinge van Macron. Hij kreeg het met hulp van de regeringsleiders van de Zuid-Europese lidstaten en Duitsland – zij was minister van Defensie in het kabinet Merkel – voor elkaar om haar te benoemen.

 

Harde werkelijkheid

De ‘federalistische’ club had zich echter rijk gerekend met deze ambitieuze agenda. De werkelijkheid bleek weerbarstig. Tot dusver gaat het niet zo hard met de zes punten. Een compromis over het te voeren klimaatbeleid kon (door het afkopen van Polen) nog maar net worden bereikt. Maar met immigratie en asiel ging het al meteen fout. Hongarije en Polen weigerden hun aandeel te honoreren in een door de Europese Commissie opgestelde verdeelsleutel voor de opname van illegale migranten. Vooralsnog blijkt deze Oost-West tegenstelling onoverbrugbaar.

 

Meningsverschillen

Een tweede tegenstelling bleek te bestaan over de voltooiing van de EMU. Noord en Zuid verschillen daarover van mening. Zuid wil EU-breed nationale schulden delen – liefst met eurobonds – maar Noord weigert daarvoor de rekening te betalen. De euro als internationaal toonaangevend betaalmiddel? Prima, maar niet ten koste van de Noord-Europese belastingbetaler. Onder aanvoering van de ‘vrekkige vier’, Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk, werd het stokpaardje van Macron – een EU-begrotingsunie met een eigen budget en een minister van Financiën – afgewezen.

 

Herstelfonds

Een dergelijke geïnstitutionaliseerde transferunie wilden de vier niet. Wel gingen zij na enkele dagen onderhandelen uiteindelijk akkoord met een Frans-Duits voorstel voor een éénmalig Herstelfonds van 750 miljard euro. Op de solidariteit van het Noorden mag vanwege de coronapandemie een beroep worden gedaan, maar iedere lidstaat dient ten principale verantwoording te nemen voor het eigen begrotingsbeleid. De ‘vrekkige vier’ hielden vast aan de no bailout-clausule van het Verdrag van Lissabon en het Verdrag van Maastricht, met het Herstelfonds als éénmalige uitzondering.

De vierde prioriteit, digitalisering, bleek het minst omstreden onderwerp. De meeste lidstaten waren hier sowieso al mee bezig, mede daartoe gedwongen door de lockdowns, waardoor ’virtueel’ vanuit huis gewerkt diende te worden.

 

Heet hangijzer

Het onderwerp rechtstatelijkheid bleek een heet hangijzer. Hongarije en Polen werden wederom gezien als boosdoeners, waar volgens de federalisten de persvrijheid wordt gebreideld en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan banden wordt gelegd. Met een artikel 7-procedure werden de twee landen op straffe van financiële sancties door het Europees parlement gesommeerd beterschap te beloven.

De premiers Orban en Morawiecki waren not amused. Zij zeiden geen inmenging in hun interne zaken te dulden. Als de regeringsleiders het dreigement van het Europese parlement door zouden zetten, dreigden beide landen hun vetorecht te gebruiken om de ander te beschermen. Van een veroordeling in de Europese Raad, laat staan sancties, kwam het dus niet.

 

Strategische autonomie

Het begrip strategische autonomie werd gelanceerd tijdens het presidentschap van Donald Trump. In de meeste EU-landen waren de regeringen niet bepaald gecharmeerd van zijn harde opstelling. Zijn dreigement de NAVO op te doeken als de leden de afgesproken 2%-bijdrage niet betaalden werd ten onrechte – ik schreef daar eerder over – uitgelegd als het opblazen van het Atlantische bondgenootschap.

In Brussel vond men dat de EU voor de eigen veiligheid moet zorgen door zelf een grootmacht te worden. Alleen op die wijze zou kunnen worden voorkomen worden dat de EU tussen de grootmachten VS, China en Rusland zou worden vermalen. Of, zoals onze minister-president Rutte zei: de keuze voor de EU als speler of als speelveld.

 

Afgezwakt

De inmiddels afgezwakte variant – nu er een Amerikaanse president is die wel in het straatje past – is dat het Atlantische Bondgenootschap gehandhaafd moet worden en dat binnen de NAVO de EU ook een eigen defensiepijler op te bouwen. De pleitbezorgers van strategische autonomie willen dat de EU minder afhankelijk van de VS wordt. De EU moet als sterke economische en politieke macht zelfstandig een vuist kunnen maken richting China en Rusland en zelfs de VS. Daarbij zit wel een addertje onder het gras: een eensgezinde EU vergt het opheffen van het vetorecht van individuele lidstaten.

 

Coronacrisis

Al met al geen succesvolle, breed gesteunde agenda. In de visie van de federalisten was er dan ook een extra impuls nodig. Het idee van Macron voor een Europese conferentie werd opgepoetst en door de Europese Commissie gepushed om in 2020 plaats te vinden. De coronacrisis gooide echter roet in het eten. De pandemie maakte het onmogelijk om een fysieke bijeenkomst met een omvangrijke groep mensen te houden.

Uiteindelijk komt de Europese Conferentie er toch. Op 4 maart besloot de Europese Raad in een gezamenlijke verklaring met de Europese Commissie en het Eurparlement dat de Conferentie op 9 mei van start gaat. Met beperkende maatregelen en online vergaderingen denkt men het evenement veilig te kunnen organiseren.  

Aanstaande dinsdag volgt deel II van dit tweeluik over de inzet van de Nederlandse regering.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De eerste drie punten van Von der Leyen:
Klimaatbeleid, een Europees migratie- en asielpact en voltooiing van Economische Monetaire Unie (EMU) zijn nu juist punten die tot meer ONenigheid en problemen hebben geleid, het zijn dus punten die juist losgelaten zouden moeten worden en overgelaten aan nationaal beleid of aan vrijwillige samenwerking van groepen landen.
Punt 4 Digitalisering wordt voortgedreven door economische motieven, heeft weinig belang voor de EU.
Punt 5 de rechtstatelijke EU-waarden in de lidstaten is een fictief punt. Er zijn geen ‘Europese’ waarden, er bestaan nationale waarden en belangen in de lidstaten, die grotendeels overeenstemmen. Het doel van dit punt is het opleggen van de waarden van de EU-elite aan de burgers in de lidstaten, en dan vooral de Visegrad-landen. Ook dit punt zal tot meer onenigheid leiden. Gemeenschappelijke waarden hoeven niet afgedwongen te worden.
Punt 6 “politieke en militaire grootmacht” is een fictie. Volgens de EU-doctrine zijn er geen echte vijanden, want alles kan worden opgelost door middel van overleg en economische samenwerking. Von der Leyen heeft echt niet de wil of de moed om een Europees leger ergens in Afrika of elders in te zetten.
Conclusie: al deze 6 punten zijn verzonnen met het doel ‘nationale’ tendensen te onderdrukken en zoveel mogelijk ‘bedreigingen van buiten’ aan te wijzen, in de hoop dat de lidstaten zich aansluiten bij het centrale dirigisme van Brussel.
De crux van het hele verhaal is dat gedwongen samenwerking juist de tegenkrachten zal oproepen die Von der Leyen zo graag wil bestrijden.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Andre
P.
P.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Exact. En feitelijk is dit ‘samenbinden door dwang van bovenaf’ al een paar keer eerder geprobeerd: Napoleon, Hitler. Laten we hoop putten uit het feit dat dat streven uiteindelijk hun ondergang werd.

Hans Varkevisser
Hans Varkevisser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

“De crux van het hele verhaal is dat gedwongen samenwerking juist de tegenkrachten zal oproepen die Von der Leyen zo graag wil bestrijden”.

Perfecte samenvatting van het drama dat EU heet en het toont weer eens aan de totale afwezigheid van ook maar de geringste fijnezinnigheid of van enige spirituele voelhoorns om in te zien dat ze bij iedere verdere stap tot federalisering een hoger walggehalte bij grote delen van de burgers in de deelnemende natiestaten creëren.
In hun geestelijk armoedige, technocratische en mechanistische manier van denken hebben ze niet het flauwste benul dat het uiteindelijke “Alle Menschen sollen Brüder werden” langs geheel andere lijnen verloopt.

Hoelang duurt het nog voordat een geheel nieuwe generatie politieke leiders opstaat die niet geïndoctrineerd en vergiftigd is met deze “moderne” mens- en wereldbeelden van waaruit voortdurend politieke besluiten worden genomen die de diepere peilers en ethische beginselen van onze westerse beschaving steeds verder de afgrond indrukken?

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hans Varkevisser

Waar zouden die politieke leiders vandaan moeten komen? Zijn we niet op weg om nog verder geïndoctrineerd en vergiftigd te worden.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Ik denk dat het gelijk aan jou kant is.

Van bovenaf wordt de strategie al vele jaren bepaald, ik noem altijd 1954 als jaartal.

De macht van deze bovenlaag, is niet meer te stoppen.
De tussenlaag loopt graag met deze bovenlaag mee, levert ze ook geld op.

Hans Varkevisser
Hans Varkevisser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Zie boven! Per abuis verkeerde linkje gebruikt 🙂

Hans Varkevisser
Hans Varkevisser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hans Varkevisser

“De crux van het hele verhaal is dat gedwongen samenwerking juist de tegenkrachten zal oproepen die Von der Leyen zo graag wil bestrijden”.

In feite beschrijft André hier het beginsel van de Hegeliaanse dialectiek of zo je wilt in meer Oosterse termen de kern van het Ying & Yang principe, dat er kort gezegd op neerkomt dat een bepaalde configuratie van krachten, ideeën, inzichten en beginselen eerst ten volle tot verzadiging zal moeten komen alvorens van enige omslag sprake kan zijn.

Welnu in EU verhoudingen begint deze verzadiging in beeld te komen, dus lijkt me de de vraag niet zozeer waarvandaan maar meer wanneer de nieuwe leiders op de voorgrond gaan komen. Zij zijn er al, ze zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd zijn, maar kunnen aleen naar voren treden als het collectieve narratief omslaat, in modern westers-mystieke termen gezegd: wanneer de morfogenetische velden van Sheldrake zich gevuld hebben met een meer waarlijk en realistisch kosmologisch mens- en wereldbeeld en steeds meer mensen aldaar “intunen” en er vanaf een bepaalde kritische grenswaarde geen houden meer aan is en schijnbaar “ineens” een andere wind gaat waaien in de westerse wereld, een paradigma wisseling dus en gebaseerd op waarlijke verbinding van de mensheid, christelijke beginselen en universele Liefde i.p.v. van de Linkse Kerk koekwauzerij die ons vijf decennia is ingelepeld.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik geloof niet dat een oorlog iets oplost, ik heb er één meegemaakt en ik denk niet dat een nieuwe oorlog iets oplost.
Maar je weet het nooit, zonder strijd verliezen is on Nederlands.
Waar de schoen wringt is het feit, dat Nederland als melkkoe fungeert, terwijl de uiers zo goed als leeg zijn.

Mijn bedrijfspensioen is in Brussel gestald, naast die Nederlandse koe die droog staat.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Gezien het beleid van massaimmigratie, massaislamisering en massauitgaven voor de klimaatwaan lijkt de EU ervoor bedacht om Europa in een dauerburgeroorlog te storten, een chaos waarin islamfanaten en maffiacriminelen het steeds meer voor het zeggen krijgen, en de EU-politiek er verder steeds meer voor spek en bonen bij zit en eigenlijk niks meer te vertellen heeft. Mijn verwachting is dat tegenin deze suicidale waan we steeds meer gaan horen van o.a. Marine Le Pen, AFD, FVD, PVV, enzovoort . Althans in vroeger tijden zag je vaak dat geestelijk gestoord leiderschap uiteindelijk ruw aan de kant werd gezet, dus laten we maar hopen dat minstens een correctie plaatsvindt ten gunste van behoud van moderniteit, moderne democratie, orientatie op wetenschap en mensenrechten, en gunstige scores in de Human Development Index, de Social Progress Index, de Good Country Index, en zo meer.

Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Mijn verwachting is dat tegenin deze suicidale waan we steeds meer gaan horen van o.a. Marine Le Pen, AFD, FVD, PVV, enzovoort”

Ik verwacht dat al jaren maar het zet maar niet door. De meeste mensen hebben nog steeds niet door wat er werkelijk aan de hand is in Europa. Laat staan in de wereld (WEF, WHO, VN).

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik zie zijn alleen maar corrupte, incapabele volledig incompetente bestuurders die hun zakken vullen en er een nog grotere puinhoop van maken dan het daarvoor al was. En dat keer op keer op keer op keer…. Je zal maar zo’n zakkenvuller zijn.

Trinco
Trinco
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lees ik het nou goed: de verdeling van ILLEGALE migranten?
Als ze illegaal zijn, dan verdeel je ze niet maar stuur je ze toch terug?
Is dat niet net zoiets als een wapenkluis verplichten voor bezitters van vuurwapens zonder vergunning.

piet12345
piet12345
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kaag, en andere regeringsleiders, gaat tekenen bij elk kruisje. Dit is louter geneuzel voor de buhne voor iets wat al zeker is. Alles wordt binnenkort centraal bepaald en de burgers hebben het nakijken. Maar ja, die zijn maar wat blij met de vaccinatie 2x per jaar voor de opvolger van de griep met een idem IFR van inmiddels 0,15.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De EU is op alle vlakken een lachertje. Of het nu gaat om het belerende vingertje richting andere landen (of lidstaten). Of de tergende inefficiënte (bijv. inkoop van vaccins). Het is een op idealen drijvende ramp in wording. De enige vreugde die ik put uit de EU is dat het hoe dan ook slecht gaat aflopen. De onderlinge verschillen zijn te groot om te verenigen onder 1 vlag.

Wordt de EU geen federale unie dan zal het uit elkaar vallen door tegenstrijdige belangen en de onwil om concessies te doen. Er zullen exits volgen waarna de EU uit elkaar valt.

Wordt de EU een federale unie dan wordt het een tandeloze en stuurloze unie zonder breed draagvlak. Door de grote weerstand binnen de lidstaten zal het nooit machtig worden, zeker niet de wereldspeler die ze hopen te worden. Het zal vrij snel aan interne strijd ten onder gaan.

Hoe de EU dan ook aan haar einde komt, achteraf rapen we de peperdure scherven bij elkaar en gooien ze weg. Waarna de lidstaten als een malle gaan slijmen bij de èchte grootmachten om ons te beschermen tegen de grote boze wereld.

Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Volledig mee eens. Niets meer aan toe te voegen. Megalomane plannen (“De EU moet als sterke economische en politieke macht zelfstandig een vuist kunnen maken richting China en Rusland en zelfs de VS.”) maar niet eens in staat een behoorlijk en tijdig vaccinatiebeleid uit te stippelen.
Als het niet om te huilen was zou ik er hard om lachen.

Roberto
Roberto
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Het is onvoorstelbaar dat de meerderheid van Nederland zo pro EU is. Zelf heb ik helemaal niks met de EU want de EU WAS!!!! niks, de EU IS!!!!!! niks en de EU WORDT!!!! nooit wat. Ook kan je het woord niks vervangen voor instabiel, en de instabiliteit van de EU wordt alleen nog maar erger met toetreding van de Balkan landen en Albanië. Dat zijn ook landen die permanent aan het EU infuus liggen net als Zuid Europa. Ook de Balkan landen en Albanië zullen niks toevoegen aan de EU. Het gevolg is dat de netto betalende landen ook voor die landen weer de portemonnee moeten trekken bij een economische crisis of dat banken in die landen op omvallen staan. want WIJ!!!! zijn verantwoordelijk voor hun economie, werkelijk te zot voor woorden want het is immers hun probleem en niet de onze. Dat geldt uiteraard ook voor Zuid Europa. 2 weken terug was er in nieuws uur dat de Maffia aast op het EU corona steunpakket van 750 miljard Euro. Als de Maffia het bedrag onder schept dan zijn de rapen gaar en staan de Italianen weer in Brussel.

Roberto
Roberto
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Vervolg : en dan kunnen de netto betalende landen /de Nederlandse belastingbetaler opnieuw de portemonnee trekken. Je kan 3 vragen stellen over de EU: 1 is de EU nog wel een handelsunie??? NEE!!!! 2 Is de EU een politieke unie??? JA!!!! ze bemoeien zich werkelijk met alles behalve de handel.3 Wordt de EU op termijn naast een politieke unie ook een schuldenunie???? JA!!! sterker nog het is al een schuldenunie. Het komt er in feite op neer dat de netto betalende landen dan altijd de lul zijn. Heeft Nederland wel wat aan de EU?? NEE!!!! andersom wel. Op termijn gaat het EU lidmaatschap ten koste van onze eigen welvaart en pensioenen. Ik heb op de voordeur het volgende opgeplakt : “Liever een sterk onafhankelijk Nederland dan een afhankelijk zwak Nederprovincie van Europa” en “EVA FOREVER EU NEVER” Nederland is natuurlijk veel beter af in de Europese vrijhandelsassociatie (EVA) dan in de EU. De EVA bemoeit zich alleen puur met de handel, ook mogen EVA landen zelf beslissingen nemen over hun eigen handel. Ook is het zo dat EVA landen een sterkere economie hebben dan EU landen maar dat is logisch het zijn 5 landen met een sterke economie en daarom heeft de EVA veel meer stabiliteit dan de EU. Nederland zou samen met Groot Brittannië – die zo verstandig is geweest om de EU te verlaten- een sterke aanwinst zijn voor de EVA. Of ooit eens het besef doordringt tot de Eurofielen ik heb er een hard hoofd in.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Roberto

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het geheel met u eens ben!

theoprinse
theoprinse
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor het artikel. Het hangt er maar vanaf hoe het onderzoek van het Amerikaanse Congress naar de Britse dr. Peter Daszak in de Wuhan Sars-CoV-2 virus zal verlopen nadat is gebleken dat Daszak en Anthony Fauci het Wuhan lab technisch en financieel hebben gesteund voor Gain-of-Function Virus onderzoek dat in Amerika al ten tijde van Hussein Obama streng verboden was. Marion Koopmans deed ook onderzoek voor China. De 1.5 meter maatregel als gevolg van Covid heeft de democraten valselijk de 2020 verkiezingsoverwinning door het Transition integrity project van Rosa Brooks laten ensceneren.
Er is een onmiskenbare strijd gaande om de wereld suprematie van China met de VS. Als de VS valt dan is de wereldspeler illusie van Macron ook weg.
https://ia601408.us.archive.org/27/items/eco-health-alliance-letter-1/EcoHealth-Alliance-Letter%20%281%29.pdf

Joost Visser
Joost Visser
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

´een door de Europese Commissie opgestelde verdeelsleutel voor de opname van illegale migranten´. Waarom hebben we dan nog wetten?

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x