Het Valse Duurzaamheidsevangelie

Op weg naar de Groene Planeconomie

Foto:

The Great Reset na de COVID-crisis wordt het onheilspellende thema van het World Economic Forum (WEF) in 2021. In die bijeenkomst van de groten der aarde staan duurzaamheidsscenario’s centraal en een versnelde energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Het duurzaamheidsevangelie is inmiddels gretig overgenomen door politici en de media. Maar wat heeft dat ons opgeleverd? Bitter weinig, vooral veel destructie en miljarden kostende plannen en projecten, stelt Alma van Hees.

Door de schade die de coronacrisis heeft veroorzaakt zal er heel wat wederopbouw moeten gaan plaatsvinden. Dat biedt nieuwe kansen: Never Waste a Good Crisis. En zo klinkt in kringen van de duurzaamheidslobbyisten nu de roep om versneld de hele samenleving te transformeren tot een echt duurzame samenleving. Om aldus de volgende veel ergere crisis, de vreselijke opwarming van de aarde, te kunnen voorkomen. En dat schijnt alleen maar te kunnen door te stoppen met het verstoken van fossiele brandstoffen en over te schakelen op ‘hernieuwbare energie’.

 

Green Deals

Op dit groene pad zijn de afgelopen jaren in alle westerse landen al heel wat stappen gezet. Eerst werd gesproken over een klimaatprobleem, toen over een klimaatcrisis en tenslotte een klimaatnoodtoestand. Bij gebrek aan een nog dramatischer superlatief werd daarna overgeschakeld op fraaie namen voor plannen om die noodtoestand te voorkomen. Allerlei Green Deals – een mooie brede en dus vage titel, waar van alles onder kan worden geschaard – zagen het licht.

En nu hebben we dan The Great Reset, gepromoot door het WEF en de Britse Prins Charles, gebaseerd op de – zeker na de Covid-crisis – onvermijdelijk geachte energietransitie en ingrijpende duurzaamheidsscenario’s. De CO2-uitstoot moet wereldwijd worden belast, fossiele brandstoffen verder worden afgebouwd en we schijnen ons te moeten voorbereiden op een toevloed van klimaatvluchtelingen.

 

Destructie

De slogan van het WEF is in elk geval prachtig gekozen: Great suggereert iets groots en veelomvattends, Reset doet denken aan een bekend commando op het toetsenbord. Control-alt-del en opeens is de hele wereld anders. Hoe heerlijk zou dat wel niet zijn, alle wereldproblemen van vervuiling tot armoede, oorlog en geweld in één keer opgelost! Dat is natuurlijk grote flauwekul, maar als slogan klinkt het prachtig.

Blijkbaar moet er dringend het een en ander gepromoot worden. Dat is ook wel te begrijpen als we naar de huidige stand van zaken bij de energietransitie kijken. Die is ronduit bedroevend te noemen. Want al die kostbare renewables hebben tot nu toe maar weinig opgeleverd. Sterker nog: grootschalige destructie is het resultaat. Laten we het lijstje van de hernieuwbare energie uit biomassa, zon en wind maar eens de revue passeren.

 

Biomassacentrales

Inmiddels mag bekend worden verondersteld dat het verbranden van hout(pallets) in biomassacentrales vernietigende effecten heeft. Zelfs ons kabinet is daar nu achter gekomen en wil een afbouw. Beter laat dan nooit, denken we dan maar, ook al blijft de vraag hoe snel die afbouw straks gaat plaatsvinden. Want de klimaatdoelen moeten wel worden gehaald en er moet een flink gat worden opgevuld in de oorspronkelijke aanpak om de CO2-uitstoot te reduceren.

Alhoewel: gat? Welbeschouwd vermínder je juist de CO2-uitstoot door géén houtpallets te verbranden. Want de EU en de duurzaamheidslobby mogen dat nog zo mooi tot ‘hernieuwbare energie’ bombarderen, een kind begrijpt dat dat niet klopt. Bomen kappen en opstoken betekent immers minder bomen, terwijl die juist CO2 opnemen en omzetten in zuurstof. Bij de stook komt trouwens ook weer CO2 vrij, maar dat geeft niet, zo wordt ons voorgehouden: dat wordt gecompenseerd door de CO2-opname van de boom in al de jaren dat hij leefde. Netto zou er dus geen uitstoot zijn. Zou het echt?

 

Extra uitstoot

Verbranding van biomassa – de productie van ‘groene’ energie – geeft extra CO2-uitstoot, zelfs meer dan bij een moderne kolen- of gascentrale. Om over de kaalslag in de bossen van Estland en Letland maar te zwijgen. Dan heb je van tevoren toch niet echt goed over dit onderwerp nagedacht. Zeker niet als je als EU nota bene inzet op 60% hernieuwbare energie uit biomassacentrales. Zelfs van linkse zijde wordt hier nu tegen geprotesteerd.

 

Zon en wind

Voor zon- en windenergie geldt precies hetzelfde: ook daar is niets sustainable aan. Weliswaar gratis opgevangen, maar dán. Je moet plek maken voor al die windmolens en zonneparken. En op die grond moeten alle dieren en planten verdwijnen: geen plaats meer. In ons dichtbevolkte land is dat een probleem, dus wijken we uit naar de zee. Daar woont toch niemand. Heeft ooit iemand al eens uitgerekend hoeveel windmolens en zonneparken we nodig zouden hebben om een enigszins betekenisvolle hoeveelheid ‘groene’ energie te winnen, en hoeveel grondoppervlak daarvoor nodig is?

Afgezien van dit plaatsbeslag: zon- en windenergie hebben een gigantisch nadeel. Als de zon niet schijnt en de wind niet waait, heb je noppes: geen energie, want het is wiebelstroom. En moet je terugvallen op fossiel: 100% van de tijd beschikbaar. Bingo voor de oliemaatschappijen. Hoe meer groene energie immers, hoe meer fossiele rugdekking nodig. De zogenaamde groene energie is bovendien allerminst ‘groen’, want verwoest landschap en natuur, doodt insecten, vogels, vissen en bedreigt mensen. Bloedrode energie zou een betere benaming zijn.

 

Groen sprookje

Zouden de groene energiefanaten dit allemaal niet weten? Of wíllen ze het niet weten, omdat dat hun ‘groene’ sprookje verstoort? Het enige wat sustainable is aan wind- en zonne-energie zijn de enorme overheidssubsidies. Opmerkelijk is ook dat sustainable living, behalve in overheidskringen, vooral populair is bij diegenen die een hoog sustainable inkomen hebben: zij verzekeren zich van een tweede elektrische auto en hebben geen problemen met duurdere sustainable vliegtuigtickets. Duurzaam leven lijkt vooral iets voor de welgestelden, de rest heeft er geen geld voor.

En daarmee belanden we bij het hoofdstuk Financiën. Het is inmiddels ook wel duidelijk dat die groene revolutie heel erg veel geld gaat kosten. Dat heeft meerdere redenen, waarvan een belangrijke is dat je eindeloos een dubbel systeem moet onderhouden. We kunnen immers niet zonder ‘fossiel’, hoe misleidend en eindeloos ook in reclames wordt gezongen over een ‘fossiel-vrij’ leven, warmtepompen en ‘van het gas af’. Wie gaat dat allemaal betalen?

 

Kernenergie

The renewables vergroten de ongelijkheid en de armoede, wereldwijd. Wat te denken van onze minder bedeelde landgenoten die vanwege geldgebrek hun verwarming laag moeten afstellen? En hoe kunnen ontwikkelingslanden in vredesnaam op groene, veel te dure energie overstappen, die niets oplevert als het donker is of de wind niet waait?

Als je de CO2-uitstoot effectief wilt terugdringen en een alternatief wil voor fossiele brandstoffen, is er maar één optie: kernenergie. Toch maakt kernenergie nadrukkelijk geen deel uit van het palet aan ‘groene’ energie. De duurzaamheidslobby ziet er niets in. Ook Big Oil zit niet te wachten op kernenergie, want dat is een bedreiging voor hun fossiele verdienmodel. Zouden de ‘Groenen’ in de gaten hebben dat zij op dit punt hetzelfde nastreven als hun aartsvijand?

 

Planeconomie

Kortom, de groene revolutie is niet groen, niet haalbaar en niet betaalbaar en bovendien redt ze het klimaat niet. Waarom blijven dan toch alle westerse landen dit groene spoor volgen? Of gaat het bij de inzet van renewables helemaal niet om duurzaamheid en het redden van het klimaat, maar om iets heel anders? Zoals het verwerven van controle over de maatschappij en de burger via invoering van een groene planeconomie.

 

Dat is geen fictief toekomstscenario, maar voor politici als EU-Supercommissaris Frans Timmermans al volop werkelijkheid. En zo wordt ongemerkt een nieuwe wereld opgebouwd die zogenaamd ‘groen’ is, maar waar het vooral om het plandeel – sturen, controle en dwang – lijkt te gaan. Want waag het niet om iets tegen het Groene Evangelie in te brengen: hoon en uitsluiting zijn je deel. Of erger.

 

Het is ook helemaal niet de bedoeling dat wij burgers er iets van vinden, of boeren, vissers of natuurbeschermers. Het was ook niet de bedoeling om hierover democratisch te besluiten. Nee, want iedereen is het toch eens met het goede doel om het klimaat te redden? Iedereen vindt dat toch ook hard nodig? Klimaatakkoorden, energietransities en Sustainability Scenario’s worden er doorheen gedrukt, ook al bereiken die precies het tegenovergestelde van wat ze beogen. En ondertussen blijft het WEF de Great Reset promoten onder de valse voorwendselen van de duurzaamheid.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
22 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alles maar dan ook alles hebben ze geprobeerd om Trump aan de zijlijn te zetten,het gaat ze echter niet lukken,en dat is maar goed ook,Biden had men nodig om deze plannen door te zetten ,Trump heeft dit alles goed doorzien en links kwam uit hun holen en maakten al hun plannen bekend ,de mensen kunnen nu zien wat het ze gaat kosten en ze steeds verder in de afgrond worden gedreven,alles voor het grote geld en de grote bedrijven in samenwerking met de centrale banken,die liggen echt niet wakker van u ,of over u welvaart ,grote rechtzaken gaan nu pas beginnen en wat de media u ook probeert wijs te maken ,het zijn niet zij dit bepalen.
De procureur-generaal van Texas heeft een klacht ingediend bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Volgens de klacht zijn de staat Texas en zijn kiezers benadeeld door wijzigingen in de kieswetten in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan en Georgia.

De CEO van Dominion moet kiezen of hij vrijwillig moet getuigen of moet worden opgeroepen, zei een vertegenwoordiger in Michigan.

De “Inauguratiecommissie” wijst Biden af ​​als verkozen voorzitter. Een democratische voorzitter had een resolutie voorgesteld waarin Biden werd erkend, maar drie Republikeinse leden verwierpen het.
Trump gaat winnen ,en strooit een vrachtwagen zand in de raderen van de EU,alleen hij kan al die narigheid die op ons afkomt stoppen,omdat hij meer in zijn mars heeft dan al die meelopers samen .

Edward
Edward
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Fantastisch verwoord Peter, hier zit geen woord chinees bij,chapeau.
Als meer mensen nu eens wakker werden.pfff

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad. En wat je er ook tegenin brengt, de ellende gaat gewoon door. Deze week geparticipeerd in een zogenaamde kansentafel. Wat een rotwoord. Een lokale klimaattafel a la Nijpels om enige vorm van legitimiteit te verlenen aan de grote klimaattafels waaraan iedereen deel mocht nemen, behalve de burger die het allemaal mag betalen. We mochten met papieren windmolens en zonnepanelen schuiven op een kaart om te kijken waar ze moeten komen te staan. Let wel, de vraag of ze er zouden moeten komen is niet meer aan de orde. Je reinste volksverlakkerij.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Jan
H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verwoord Alma.

Maar ik geloof er niets van, dat Links Nederland water bij de wijn doet, de trein is in gang gezet en die dendert alles vermorzelend door.
De democratie is in Nederland, in zijn achteruit gezet.

Links maakt na het afschaffen van de democratie, de rest van Nederland kapot.
Jammer maar 100% realiteit.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Green Deal is allereerst een psychologische oplossing voor alle betrokken partijen.
De rijke landen tonen zich ‘humaan’ – en verdienen aan de nieuwe technieken (banken, industrie).
De arme landen krijgen steun in het kader van milleniumdoelen.
Het echte doel is herverdeling en ondertussen verdienen aan de geldstromen.
Er wordt heel veel geld rondgepompt dat anders door westerlingen zou zijn besteed aan reizen, uitgaan, horecabezoek. Dankzij de covid-sars 2 lockdowns is er inmiddels een stuwmeer gevormd van honderden miljarden niet-uitgegeven geld dat in de komende jaren vrij gaat komen voor financiering van de Green Deal.
En allemaal zinloos want het heeft geen enkele invloed op het klimaat. De echte winnaars zijn: banken, grootindustrie, de corrupte mensen in Afrika die de geldstromen afromen.

Jan Smelik
Jan Smelik
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

”Heeft ooit iemand eens al eens uitgerekend hoeveel windmolens en zonneparken we nodig zouden hebben om een enigszins betekenisvolle hoeveelheid ‘groene’ energie te winnen, en hoeveel grondoppervlak daarvoor nodig is?”

Toevallig heb ik kort geleden een video gemaakt die dit beeldend weergeeft:

.
En ook een video over de iets minder groene kant van zg. groene energie:

.

Veel kijkplezier, hoewel het geen onderwerp is dat vrolijk stemt.

emilia
emilia
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Machteloosheid, machteloosheid en woede bij het zien van beide filmpjes. Ik heb ze al naar verschillende vrienden en familie doorgestuurd. Ik hoop hiermee dat nu eindelijk hun ogen worden geopend na het zien van de beelden en feiten waar ze niet meer omheen kunnen. Ik vrees dat we als stemmers niet veel kunnen doen om dit tij te keren. Laten we hopen dat er straks niet te veel druk op onze belastingcenten en energie kosten wordt gelegd

Mogguh
Mogguh
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Onthullend, maar niet voor de niet naïevelingen onder ons, iedereen met een gezond verstand kon dit op zijn klompen aanvoelen.

Jay
Jay
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Onze “beteren” doen dit in ons belang. Wij zijn immers te dom om in vrijheid te kiezen voor een betere wereld. Dat ze ondertussen hun zakken vullen door de vele subsidies, dat zullen we maar even door de vingers zien, dat is “gewoon” slim beleggen (met voorkennis, omdat zij de policies bepalen en dus weten wat er gaat komen).

Een nee, niet iedereen is het er over eens dat we het klimaat moeten redden.
Klimaat kun je niet redden, het is een gemiddelde temperatuur van de hele wereld over een periode van tijd.
Ik ben zelfs van mening dat C02 moet stijgen, zodat er meer planten kunnen groeien, zodat we meer zuurstof hebben en eten, in een wereld waar in de komende decennia meer dan 2 miljard extra mensen willen ademen en eten.

Waar we op in moeten zetten in minder vervuilend en belastend zijn voor het milieu.. dat betekent meer lokaal produceren, niet in azie. En duurzame productcycles introduceren, dus niet telefoons die ieder jaar of 2 moeten worden vervangen.

Maar de machtigen beschikken over hun mediakanalen, die de gevestigde orde dienen. Daardoor beheersen zij het wereldbeeld van de massa, die de meest radicale ideeen doodleuk als mainstream gaan ervaren.
Klimaat redden, laat me niet lachen. Dit is een scam. De grootste beroving ooit door de elite van de middenklasse. Covid, klimaat en wokeness worden hiervoor ingezet, zodat de bevolking denkt dat het gerechtvaardigd is dat ze bestolen worden.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad, je zou gaan denken hoe dom kunnen mensen zijn met zo een hoog IQ. Mensen met een hoog IQ kunnen natuurlijk ontzettend dom zijn wanneer ze geen kaas hebben gegeten van een ander vakgebied. Maar, deze mensen zijn niet dom ze zijn heel slinks en hebben een achterliggende agenda en dat is VN Agenda 2030. Het pad naar het socialisme / communisme om controle te krijgen over alles, waar het tegengeluid (andersdenkenden) niet geaccepteerd wordt.

Piltdown
Piltdown
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel, maar zo zijn er al vele geschreven door mensen die wel nadenken. Net als bij andere religies zijn de aanbidders van de klimaatreligie doof voor rationele argumenten.

trackback

[…] Alma van Hees Alma van Hees The Great Reset na de Covid-crisis wordt het onheilspellende thema van het World […]

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

tja, niks aan toe te voegen. Iedereen die logisch kan denken, had zich die vragen al gesteld. Maar als burger van NL voel je je een roepende in de woestijn.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vroeger waren er natuurfilms met mooie landschappen te zien met al die dieren, oceanen met hun rijke leven, kortom mooie informatieve programma’s over de aarde. Dat is veranderd, elke natuurprogramma is een grote bangmaker geworden door het wijzen naar de nadering van het einde van leven. Je kunt praktisch alle programma’s na tien minuten afzetten want wat volgt is een pure propaganda. De mens vernietigd de aarde want industrie, landbouw, toerisme en noem maar op wat zoveel van de aarde eist. Dat klopt. Maar nooit horen wij een woord over het groeiende aantal mensen die allemaal moeten eten, drinken en gehuisvest worden. En om dat te kunnen doen moet steeds meer geproduceerd worden met alle gevolgen van dien. De natuurlijke product wordt steeds meer kunstmatig behandeld om meer van weinig te maken. Er valt ook op het aantal programma’s waar het primitieve leven meestal in Afrika wordt bezongen als mooi en puur want die mooie lege landschappen, hoe zou dat komen?. Menselijke ellende aanschouwen is kennelijk mooi, je kan het vanuit je rijkdom daar gaan bekijken als in een museum van oudheden.
Het lijkt er op dat men wil onze toekomst richten op dat pure en mooie, en gewoon terug in de oertijd gaan. En dan begint de ontwikkeling opnieuw met stammenoorlogen voordat men tot een vreedzame wereld komt door ontwikkeling en opbouw van materiele maar ook geestelijke zaken. En als het zover is mag het weer afgebroken worden. Want de grote blanke man heeft dat door zijn ontwikkeling alles veroorzaakt en moet verdwijnen. De ondergang van deze beschaving is begonnen. Welkom in de stenen tijdperk.
The great reset!

Steve
Steve
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ja, die prachtige documentaires over verloren beschavingen, verzwolgen door natuurgeweld veroorzaakt door klimaatverandering. Klimaatverandering toen je de mensen nog op twee handen kon tellen, het wiel nog niet rond was, laat staan dat er een auto reed. Mensen een houtvuurtje hadden die bijj een biomassacentrale in het niet vallen, toen was er al klimaatverandering. Vanaf het onstaan van de aarde is er klimaatverandering geweest, sterker; anders was er niet eens leven mogelijk.
Leuk om over een tijdspanne van een hondertal jaar te meten, maar het is een mili-seconde in het leven van deze planeet.
Bovendien hebben ze het idee dat het klimaat maakbaar of beinvloedbaar is terwijl de oorzaken die echt invloed hebben buiten onze macht liggen, kijk eens naar de invloed die bv de zon heeft of de invloed van de massa van onze eigen planeet.
Goed en zorgvuldig met ons milieu omgang vind ik een prima en verantwoorde keuze en dat mag ook best wat geld kosten, maar denken dat je klimaat kunt controleren, nog sterker op tiende van graden bepalen, is gewoon volksverlakkerij.

Julien Sorel
Julien Sorel
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Steve

“Leuk om over een tijdspanne van een hondertal jaar te meten, maar het is een mili-seconde in het leven van deze planeet.”

Het probleem is dat de levensbedreigende opwarming inderdaad binnen een tijdspanne van 100 jaar is ontstaan en met zekerheid het gevolg is van menselijk handelen. Alleen een verandering van menselijk handelen kan deze ramp keren.

S. de Haan
S. de Haan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Houtpellets geen pallets.

Trinco
Trinco
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  S. de Haan

Je was me net voor.

Trinco
Trinco
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een stel linkse hypocrieten: om hier “het klimaat te redden” staan ze toe dat in Baltische staten oerbossen worden gekapt.
Mensen we hebben een kans volgend jaar maart om die linkse horde grandioos uit te schakelen.
Pak die kans, als je weer op één van de heersende partijen gaat stemmen, jouw zaak maar ga na de tijd dan niet lopen miepen.

Julien Sorel
Julien Sorel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Inmiddels mag bekend worden verondersteld dat het verbranden van hout(pallets) in biomassacentrales vernietigende effecten heeft. ”

Dit is een nogal ongenuanceerde opmerking. Zolang het verbranden betrekking heeft op afvalhout is er geen enkel bezwaar. Alleen als je er bomen for gaat kappen span je het paard achter de wagen.

Frank
Frank
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mooi verhaal. Alleen twee opmerkingen:
1. De hele economie zit vol met niet gegarandeerde productie. De aardappelteler heeft ook geen extra perceel wortels klaarstaan voor als de aardappeloogst tegen valt. Die angst voor wiebelstroom wordt overtrokken (je wilt ook niet heel Nederland van 1 kerncentrale afhankelijk maken, dan moet het licht een dag per jaar uit voor het wisselen van de splijtstof).

2. Benadruk eens de concrete gevolgen van die gigantische uitgaven. Dat geld komt uit de drukpers, maar die silicium, staal, glas, en carbon fiber moet met heel veel menskracht omgezet worden in molens en zonnepanelen. Mensen die geen huizen meer bouwen, of ouderen verzorgen.(Hier wordt alleen het ruimte gebruik belicht).

22
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen