Onzinnig klimaatalarm over smeltend Groenland-ijs

Geen versnelde zeespiegelstijging

Foto: Groenland

Onze media hebben weer flink hun best gedaan om een aantal studies over het smelten van ijs op Groenland op een eenzijdige en misleidende manier op te blazen, zonder enige kritische context te geven en zonder enige vorm van feitencheck. We bevinden ons op een gevaarlijk kantelpunt! De zeespiegel gaat enorm stijgen! Maar wat is daarvan waar?

Verhoudingen zoek

De klimaatwetenschappers van de studies hebben in hun haast om te publiceren ‘vergeten’ te melden dat hun gevonden ijsafname ongeveer 0,005 % bedraagt van de totale ijsmassa op Groenland. En deze afname zou dus best binnen de foutmarge kunnen liggen van een natuurlijke schommeling. Hun verhaal over het bijna bereiken van ‘kantelpunten’ waarbij er geen weg meer terug zou zijn en het volledige ijs op Groenland gaat smelten met zeven meter zeespiegelstijging tot gevolg is door Prof. Rahmstorf (IPCC-expert en hoofd Potsdam Klimaat Universiteit) in een aantal recente tweets vakkundig de grond ingeboord.

Volgens Prof. Rahmstorf hebben de onderzoekers hun boodschap ‘enorm overdreven’. Bovendien hebben ze het ook mis omdat ze enkel ijsafkalvingen aan de kustrand en niet de effecten van het oppervlakte-ijs van Groenland hebben meegerekend voor hun ‘kantelpunten- doemscenario’. En Prof. Rahmstorf behoort niet tot de groep van ‘klimaatontkenners’. Integendeel, hij zit eerder bij de klimaatalarm-groep rond professor Mann.

 

Je vraagt je af waar peer review (kritisch nakijken van een artikel door collega’s) nog voor dient. Het is eerder pal review (vriendjespolitiek) geworden. En de burger vraagt zich af: wie kan ik nog geloven ?

 

Misleidende grafieken

Een prachtig voorbeeld van hoe klimaatalarm werkt is de manier waarop metingen door klimaatalarm-wetenschappers worden gepresenteerd in een grafiek.

Voor Groenland wordt er een afname van het totale ijs vermeld van 3902 +/- 342 gigaton tussen 1992 en 2018. Dat is op het eerste gezicht misschien wel angstaanjagend veel. Maar de wetenschappers van het artikel ‘vergeten’ te vertellen dat gehele ijsmassa van Groenland ongeveer 2.800.000 gigaton bedraagt. Dus die afname is maar amper 0,005% per jaar. De wetenschappers zeggen ook niet waarom de grafiek pas start in 1992. Ze zeggen verder ook niets over de enorme foutmarge van +/- 342 gigaton.

De alarmgrafiek met enkel ijsafname ziet er zo uit :

 

Als men dezelfde metingen presenteert samen met de totale ijsmassa van Groenland dan krijgt men deze grafiek :