Corona-herstelfonds zet Nederland voor het blok

Verdubbeling budget Europese Commissie

Titelfoto: beeldmateriaal Europese Commissie. Citaatrecht ex art 15a Auteurswet.

Nederland staat voor een cruciale beslissing: gaat ons land mee met de door Brussel voorgestelde Next Generation EU of niet? Het omstreden 750 miljard-herstelfonds voor de Coronacrisis is door de Europese Commissie onderdeel gemaakt van de begroting van de Europese Unie. Instemmen betekent nogal wat: dan is er een Europese budgettaire unie en een onomkeerbare stap gezet richting een federale EU.

De beslissing wordt genomen in de Europese Raad door de regeringsleiders van de EU-lidstaten, waaronder minister-president Rutte. Een dergelijke ingrijpende beslissing kan hij niet zo maar op eigen oordeel nemen. Hij zal zich moeten vergewissen van voldoende draagvlak onder de Nederlandse bevolking.

Economische integratie

De ‘founding fathers’ van de Europese Kolen en Staal Gemeenschap, Robert Schuman en Jean Monnet, wisten het al in 1952. Een Verenigde Staten van Europa moet je geleidelijk tot stand brengen. En de beste methode is economische integratie. Wanneer de economieën van de lidstaten volledig met elkaar verweven zijn, ontstaat vanzelf de noodzaak tot centrale sturing. Een Europese regering zal het heft in handen nemen en een politieke unie, een Verenigde Staten van Europa, is geboren.

 

Herstelfonds

Dit scenario is al een eind op weg. De economische integratie vordert gestaag. De interne markt nadert z’n voltooiing. Alleen nog een bankenunie en een kapitaalmarkt en het is zover. Als de lidstaten instemmen met het afgelopen woensdag gelanceerde voorstel van de Europese Commissie voor een 750 miljard omvattend herstelfonds wordt de volgende beslissende stap gezet. Als dit voorstel wordt aangenomen, mag de Europese Commissie zelf belasting gaan innen, geld gaan lenen op de kapitaalmarkt en beslissen over de verdeling van al die middelen.

Het pakket wordt onderdeel van de meerjarenbegroting van de EU, het zevenjarige Meerjarig Financieel Kader. Tezamen met de al eerder goedgekeurde bedragen in de Eurogroep betekent het een verdubbeling van het budget waarover de Commissie kan beschikken.

Voilà, de Europese Commissie wordt een regering.

 

Soevereiniteit

Maar gelukkig is het nog niet zover. Niet alle lidstaten willen een federale unie. Een interne markt, prima, maar geen supranationale avonturen. Deze lidstaten willen graag hun soevereiniteit behouden. Het meest uitgesproken hierover zijn Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden. Zij worden door de overige lidstaten de Frugal Four, de zuinige vier, genoemd. Zelf geven zij de voorkeur aan de benaming ‘verstandige vier’.

Zij hebben een tegenvoorstel ingediend.

 

Tegenvoorstel

Ze willen de zuidelijke lidstaten die door de Coronacrisis in problemen zijn gekomen best helpen, maar niet door hun schulden over te nemen. En vooral willen zij de Europese Commissie (EC) geen supranationale bevoegdheden geven. De hulp die de vier voorstellen is beperkt, in omvang, in tijd en in vorm (leningen). Geen giften zoals de EC voorstelt. De hulp wordt aan strakke voorwaarden verbonden. De ontvangende lidstaten zullen (eindelijk) het pad van de hervormingen moeten inslaan – de weg die de hulpverstrekkende lidstaten al eerder hebben bewandeld – met als resultaat dat zij hun huishoudboekje op orde hebben en nu in staat zijn anderen te helpen. De volgende keer moeten de ontvangende lidstaten daar volgens Rutte ook zelf toe in staat zijn.

 

Meerderheid

Het voorstel van de verstandige vier maakt volgens ingewijden weinig kans. De zuidelijke, ontvangende lidstaten hebben de meerderheid in de EU en worden bovendien gesteund door de twee grootste lidstaten, Frankrijk en Duitsland. Zij dringen aan op een omvangrijk steunpakket met giften zonder voorwaarden en willen de uitvoering bij de Europese Commissie leggen. Hoe tussen deze twee posities een compromis gevonden kan worden valt moeilijk in te zien. Wat op het spel staat is niet minder dan een definitieve stap naar een budgettaire unie.

De verwachting is dat de onderhandelingen lang gaan duren en pas tijdens het Duitse voorzitterschap in de tweede helft van het jaar tot een einde kunnen worden gebracht. Er wordt al gesproken over een Hamiltonian-moment. Deze benaming verwijst naar de beslissing van toenmalig president Hamilton van de Verenigde Staten in 1789 om alle schulden van de Staten in een centrale pot te stoppen, een schuldenunie. Het was het begin van de VS als een federale staat. Iets dergelijks staat ook in Europa te gebeuren. 

 

Vetorecht

Maar het is nog niet zover. De Verstandige Vier, Nederland incluis, hebben een vetorecht. Als een compromis niet mogelijk blijkt en gekozen moet worden voor een supranationale schuldenunie, kan een veto worden uitgesproken. Probleem is alleen dat het 750 miljard-pakket onderdeel is gemaakt van het MFK (Meerjarig Financieel Kader), de meerjarenbegroting van de EU. Als het pakket een apart fonds was geworden, hadden de Verstandige Vier voor een opt-out kunnen kiezen. Maar nu kan dat niet. Een sluwe zet van de Europese Commissie.

Niet akkoord gaan met de komende meerjarenbegroting van de EU betekent nogal wat. Een veto uitspreken houdt in dat er geen meerjarige begroting komt en dat de EU de volgende jaren over niet meer dan het huidige jaarlijkse budget kan beschikken. De druk op de Verstandige Vier om in te stemmen is dan ook enorm. 

 

Alleen

Er gaan geruchten dat Nederland wel eens alleen zou kunnen komen te staan. Oostenrijk, Denemarken en Zweden zouden al tekenen vertonen van compromisbereidheid. De vraag is dan: wat doet minister-president Rutte? Tekent hij alsnog bij het kruisje of houdt hij zijn rug recht? Als hij moet kiezen tussen een compromis met enkele gestes richting Nederland, bijvoorbeeld het behoud van de rebate van één miljard (een korting voor nettobetalers) of een veto uitspreken, zal hij zich wel tweemaal bedenken voordat hij de laatste optie kiest.

 

Democratische beslissing

Een dergelijke historische beslissing kan een minister-president mijns inziens niet nemen zonder voldoende draagvlak in de Nederlandse samenleving. We leven tenslotte in een democratie. Rutte zal zich moeten vergewissen van voldoende backing at home. De aangewezen weg zou een referendum zijn. De overdracht van Nederlandse soevereiniteit naar een supranationale organisatie kan niet plaatsvinden zonder duidelijke instemming van de Nederlandse bevolking. Maar het raadgevend referendum is afgeschaft. Rutte zal zich dus tenminste gesteund moeten weten door een meerderheid in de Tweede Kamer.

 

Inzet verkiezingen

Beter zou echter zijn om de richting die de EU wil volgen inzet te maken van de verkiezingen van volgend jaar maart. De Nederlandse politieke partijen zullen in dat geval duidelijk moeten maken waar zij staan in het debat. Welke richting willen we op? Blijft Nederland een soevereine staat of worden we een provincie van een federale Europese Unie?

De onderhandelingen in Brussel gaan lang duren, zeker tot ver in het Duitse voorzitterschap. Als Nederland en de overige ‘verstandigen’ de onderhandelingen weten te rekken kan het inzet maken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer een reële optie worden.

Geen sinecure, Nederland zal binnen de EU geen vrienden mee maken. Het doel heiligt echter de middelen. Instemmen met de voorgestelde Next Generation EU is praktisch zelfmoord, het einde van Nederland als zelfstandige natie.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
40 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurlijk gaat de slechtste MP van Nederland, van na de tweede wereldoorlog, gewoon overstag, geen enkel probleem.
Hij tekent gewoon bij het kruisje.

Nederland is gewoon de suikerpot/melkkoe van Europa, alles is gericht op Brussel.

Want daar verdeelt men de gouden baantjes.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Klopt. Daarom heeft hij ook verklaard dat zwarte piet niet meer kan. Uiteraard als afleidingsmanoeuvre tbv halsema’s stommiteit maar ook omdat de eu zwarte piet als racisme ziet vanwege de veroordeling van de VN en geen inzicht in deze traditie. Rutte is alle eventuele drempels voor een eu-topbaan aan het wegwerken en zal daarom dus akkoord gaan met het ‘corona-herstelfonds’.

Ben Steijn
Ben Steijn
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De tweede kamer gaat straks gewoon akkoord met het door Rutte beproefde “geitenpad”: Nederland betaalt nu mee onder voorwaarde dat de zwakke broeders daarna hun cijfers op orde hebben en niet meer met toekomstige nieuwe bedragen door Nederland zullen worden gesteund.
Vervolgens wordt er bij het volgende probleem over een paar jaar door niemand meer over gerept. En is de financiële unie een feit.
En van die 150 kamerleden denken er nu zo’n 100 na over hun kansen voor een gouden toekomst in Brussel. Zo werkt dat!

Pieter
Pieter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

‘Geen sinecure, Nederland zal (er) binnen de EU geen vrienden mee maken’.

Akkoord. Binnen de EU niet, maar tekenen bij het kruisje voor de overdracht van en medeverantwoordelijkheid voor honderden miljarden aan nieuwe gedeelde(!) schulden zal niet gemakkelijk uitgelegd kunnen worden aan het kiesvolk. Merkel heeft het in dat opzicht makkelijk, ze is al weggestemd en kan en zal de uitleg aan anderen laten. Ze zit er immers enkel nog omdat haar beoogde opvolger Kramp-Karrenbauer de pijp aan Maarten gaf om onbekende redenen.

Voor Rutte ligt dat anders. Aan hem dus de schone taak het volk uit te leggen dat wij Nederlanders nogmaals één of wellicht meerdere decennia moeten bloeden voor de Europese eenheidsdroom die vooral ten goede komt aan banken en grootbedrijf en geen structurele oplossing biedt voor de structurele verschillen tussen de deelnemende landen. Dit keer komt het niet eens meer als vriendelijke vraag maar als eis. Want anders zijn we geen vrienden meer. Lekker is dat. Wie kent dat soort mensen en noemt ze vrienden??

Het idee was in theorie mooi, die unie. De praktijk maakt dat ik persoonlijk de eerstvolgende keer dat ik mag zal kiezen voor Nexit. Niet omdat ik tegen samenwerking ben maar juist omdat ik vóór samenwerking ben. Het ‘samen’ op de schaal waarop de EU het eist moet van onderop komen of op z’n minst gesteund. Zo niet zal het einde EU zijn.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Pieter

“Het idee was in theorie mooi, die unie. De praktijk maakt dat ik persoonlijk de eerstvolgende keer dat ik mag zal kiezen voor Nexit.”

Ik ook.

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Ik zeker ook!

karton
karton
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

@ Frans Galjee.
Verwacht u, écht serieus, dat wij, de bevolking, de kans krijgen om te stemmen vóór of tégen de EUSSR ? Ik geloof daar helemaal niks van. De mentaliteit van Rutte + vazallen inmiddels kennende, zal deze schertsfiguur er alles aan doen om ons, eens zo mooie en rijke, landje binnen de EUSSR te houden, voor hém zijn daartoe álle middelen geoorloofd : leugens, bedrog, chantage, dreiging enz.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

 
@Karton.

Als wij als burgers niets doen of gewoon straks in het stemhokje op de verkeerde partijen stemmen dan zijn we kansloos maar dan is dat ook gewoon onze eigen schuld.
Gezien de tussentijdse peilingen vrees ik dat we ons als makke schapen misschien wat mekkerend naar de Brusselse slachtbank laten leiden.
Die ‘kans’ moeten we trouwens niet ‘krijgen’ die kans zullen we moeten nemen.
Uit mijn herinnering een mooi protestbord uit een aantal jaren geleden met de vertaalde tekst ( was in frans) “Het laatste woord is aan de burgers” en dat is en blijft zo maar dan moeten we wel wakker worden en onze handen eens uit de mouwen steken. Frans is je dus. Mvg.

Athanasia
Athanasia
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Juist, bovendien hebben een groot deel van die politieke kopstukken, al dan niet gedrogeerd, ergens op een eiland op een feestje, op onbetamelijke wijze( en dat is zacht uitgedrukt) met een kind op schoot gezeten, Zijn derhalve chantabel of ze hebben een hoop geld achterover gedrukt en zijn daardoor chantabel hebzucht en gore sex… dan praat je over een heleboel mensen wiens zwakte dat is.
Nederland is verworden tot een rijkeluis dochter, die met die knappe donker mysterieuze man getrouwd is, om er na een poos achter te komen, dat het geen liefde was maar voor de poen en…. ontdekt kort voordat hij haar wurgde met die dure sjaal die hij haar kado had gedaan.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Tsjechische premier Babis heeft deze plan bij voorbaat veroordeeld omdat landen die financieel slordig zijn geweest het meeste geld zouden krijgen. Nu kwam hij achter dat Tsjechië best meer geld zou kunnen krijgen dan hij dacht en er valt nu ineens met hem over te praten. Zoals hij al eerder beweerde, hem interesseert niet de unie maar da kassa zolang deze rinkelt richting deze netto ontvanger. Ook Rutte vond dat de slechte economieën geen cadeaus moeten krijgen maar hoogstens leningen. Maar Babis is om nu hij geld ruikt en wat gaat Rutte doen tijdens het voorzitterschap van Merkel? Natuurlijk tekenen, wat anders als ook de steun van de andere verstandige landen wegebt? En wij kennen Rutte inmiddels wel, hij doet altijd het tegenovergestelde wat ie zegt.

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een dergelijke historische beslissing kan een minister-president mijns inziens niet nemen zonder voldoende draagvlak in de Nederlandse samenleving. We leven tenslotte in een democratie.

Dat laatste vind ik een minder slimme opmerking van iemand die zegt dat hij politicoloog is. Gestudeerd aan de UvA soms, of de Interfaculteit met de VU? In Nijmegen? Noem(d)en zich Marxistisch. Kun je niet echt democraten noemen lijkt mij. Colleges van Daudt gevolgd? Nederland was, en is, een regentocratie, zei Daudt. En Ollongren onderstreepte dat door het raadgevend referendum de nek om te draaien. En Rutte van het zelfde laken een pak.

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Nederland wordt sowieso met het jaar minder democratisch.
Nederland is eigenlijk nooit een echte democratie geweest. Reken maar dat Rutte gewoon beslist, desnoods zonder draagvlak. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij over zeer belangrijke beslissingen (Marrakesh bijvoorbeeld ) niet eens met de tweede kamer discussieert.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland volgt altijd Duitsland, omdat onze economie vast zit aan Duitsland via de Rijn. Al tientallen jaren geleden was de koers tussen mark en gulden erg stabiel.
Maar eens is het geld van de spaarders op. Zelfs in Duitsland. Vooral omdat al die mooie groene plannen de concurrentiepositie met China, Japan enz. in nadelige zin beïnvloeden. Dan lijkt het onvermijdelijk dat een aantal zuidelijke lidstaten de eurozone zullen verlaten.

John Kramer
John Kramer
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ehu, Andre het is andersom Duitsland heeft zijn welvaart te danken aan Rotterdam eerst de maas dan de Rijn, economische welvaart is stroom opwaarts.

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  John Kramer

Dit snap ik niet. Nederland profiteert toch naar twee richtingen omdat wij een rivieren delta zijn.? Zowel stroom op als afwaarts verdienen wij toch met onze havens en vooral met Rotterdam.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  John Kramer

Ik heb beweerd dat onze economie vast zit aan Duitsland via de Rijn.
Duitsland kan kiezen om andere havens te gebruiken: Hamburg en Bremen.
Rotterdam kan niet kiezen om aan een andere rivier te liggen of om Duitsland dwingen de Rijn te gebruiken.
Dat de Maas door Duitsland stroomt is nieuw voor mij.

John
John
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik bedoel vanuit Rotterdam gaat meer bruto ton vracht, naar het z.g. het achterland waaronder Duitsland. Daarnaast hebben wij nog Vlissingen, IJmuiden, Amsterdam en Delfzijl. Economisch liggen wij dus heel gunstig voor het achterland.

karton
karton
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  John Kramer

@ John Kramer.
Wat maakt het eigenlijk uit ? Al hebben Nederland en Duitsland hun “welvaart” te danken aan de Berkel of de Regge; het feit blijft dat beide landen elkaar’s buren zijn en dat dát de handel makkelijker maakt. Zwitserland ligt stroomafwaarts t.o.v. Nederland en geniet ook een zekere economische welvaart. Ik betwijfel of de stroomrichting van een rivier iets te maken heeft met welvaart, ik weet welhaast zeker van “niet”.
Overigens ben ik van mening dat er z.s.m. een NEXIT moet volgen, hebben we ook geen gedoe meer over stroomrichtingen en zo !
(e.e.a. cynisch bedoeld)

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je zou dit een dilemma kunnen noemen met drie opties (trilemma): 1. Nederland wordt een vazalstaat van veel grotere, zichzelf nooit hervormende, semi-socialistische landen als Frankrijk, Spanje, en Italië en draagt onder de Frans-Duitse dictatuur bovenproportioneel bij aan hun financiering tot het dermate verarmd is dat er van de huidige verworvenheden op sociaal, economisch, en cultureel gebied weinig of niets meer over is; 2. Nederland stapt uit de EU of bedingt uitzonderingsopties zoals Denemarken en Ierland; 3. Nederland doet niet mee met dit plan samen met andere landen als Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland, en de Baltische staten. Bij 1. kan de opmerking gemaakt worden dat Nederland niet meteen een uitgebate vazalstaat wordt, maar alle signalen voor een meer gunstige ontwikkeling staan op rood. Hopelijk is de volgende aanmaning niet aan dovemansoren gericht. Trap er niet in. Zo’n rebate van 1 miljard stelt niets voor, noch in omvang, noch in duur. En zo zijn er nog manieren om de bittere pil te vergulden. Allemaal nep. Het gaat hier om het principe en de richting. Allebei fout, fout en nog eens fout.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door BegrensEuropa!
Anja
Anja
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Een dergelijke historische beslissing kan een minister-president mijns inziens niet nemen zonder voldoende draagvlak in de Nederlandse samenleving”. Mijns inziens ook niet, maar iets zegt me dat hij daar zelf heel anders over denkt.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Anja
karton
karton
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anja

@ Anja.
Rutte interesseert het draagvlak in de Nederlandse bevolking geen ene moer. Deze schertsfiguur is zodanig gebiologeerd door macht dat hij bereid is, zelfs nu al toont, als een dictator op te treden. U herinnert zich vast nog wel het beeld in de 2de kamer toen hem een paar kritische vragen werden gesteld op het moment dat hij, geheel ongeïnteresseerd, zat te spelen met z’n iphone, en hij niet zo snel een antwoord klaar had, hij smeet toen met een woedend gebaar z’n iphone op z’n tafeltje en toonde z’n “staatsmanschap” door woedend te reageren. Een kleuterachtig optreden door deze nitwit en triest om door zo’n mannetje “vertegenwoordigd” te worden in ’t buitenland.
Deze man heeft volkomen maling aan draagvlak.

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anja

Dat draagvlak daar zorgt de staatsmedia wel voor.

Jasper
Jasper
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb begrepen dat we juist maar de vlijtige vijf gaan (Finland). Waar kan ik vinden dat 3 van de 4 zich aan het terugtrekken zijn?

Richard
Richard
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind de vergelijking van een Europese federale staat met de verenigde staten een zeer gevaarlijke vergelijking. Ik denk dat het van eminent belang is het verschil ervan bloot te leggen. Ik begin de totstandkoming van de EU langzamerhand te vergelijken met de totstandkoming van nazi Duitsland waarin een groot deel van de Duitse bevolking er met open ogen zijn ingetuind, waar welvaart een grote rol heeft gespeeld inde aanvaarding van Adolf Hitler, want zie je wel, hij doet het zo slecht nog niet.

De beginselen van democratie in de VS zijn veel democratischer dan hier wat je bijvoorbeeld terugziet in de verschillen van rechtssysteem. Accusatoir versus inquisitoir. Het is mijn persoonlijke ervaring dat de scheidslijn van inquisitoir en inquisitie in de Nederlandse rechtsspraak bepaald niet scherp en helder te trekken zijn. Uitspraken van rechters worden buiten de rechtszaal geformuleerd en er niet in. Een dergelijke schimmige wereld zie je ook terug in de totstandkoming van de Europese Unie.

Het ontbreken van trias politica in Europa zie je ook terug in de politiek. De onderzoeker is uitvoerder tegelijk waarin van achterkamertjespolitiek en partijkartel voortdurend sprake is. Zolang de welvaart op peil blijft en de burger tevreden is, zal met denken dat linkse volk doet het zo slecht nog niet. Maar dat dacht men in nazi Duitsland ook. Met zekerheid kan ik vaststellen dat een verenigde staten van Europa geen VS zal worden. Dergelijke democratische beginselen ontbreken hier.

Jay
Jay
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een federale staat betekent de ondermijning van onze grondrechten, wat al voor een groot deel is gebeurd, en het blijvend financieren van socialisten van andere landen.
Ik wil niet leven in zo’n ‘dictatuur’.

Democratie is verre van ideaal, maar altijd nog beter dan autoritaire bureaucratie.

We moeten uit de EU, maar probeer dat maar eens aan mensen duidelijk te maken die er niet over hebben nagedacht waar dit naar toe gaat. Economische unie is een extreem slecht idee, net zoals een politieke unie. Een geopolitiek verbond is daarentegen wel een goede zet, maar omdat de EU een machtsorgaan is wat alsmaar meer macht naar zich toe wil trekken, verweeft men alles. Het is aan ons de taak om al die zaken los te koppelen.

Wij zijn geen communisten en socialisten zoals een groot deel van Europa. Wij willen meer efficientie en doeltreffendheid van instituten.
Dus gefocused op wat wij nodig hebben. Handel, geopolitieke consolidatie.

Mensen die het idee van een EU federatie pushen, hebben maar weinig op met onze grondrechten, die ons tegen machtsinstituten horen te beschermen. Onze negatieve rechten zijn in het geding en dit soort lieden denkt dat af te vangen door een vervanging aan te bieden in de vorm van “europese rechten van de mens”. Dat is niet hetzelfde en geen vervanging. Die rechten zijn veelal positieve rechten, als in rechten die ons verleend worden door actieve inmenging van de staat. Terwijl wat we verliezen de rechten zijn die de staat juist op afstand houdt.

Ik snap werkelijk niet dat er nog geen rechtzaak is aangespannen tegen de EU en tegen onze volksvertegenwoordigers.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

 
“De aangewezen weg zou een referendum zijn. De overdracht van Nederlandse soevereiniteit naar een supranationale organisatie kan niet plaatsvinden zonder duidelijke instemming van de Nederlandse bevolking. Maar het raadgevend referendum is afgeschaft. Rutte zal zich dus tenminste gesteund moeten weten door een meerderheid in de Tweede Kamer.”

Misschien wel zelfs een tweederde meerderheid met de vraag of in dit geval het  niet in strijd is met de grondwet.

Dit in vergelijking met het handelsverdrag CETA (nog ter ratificering) waarop oa juristen middels een open brief aan eerste kamer op hebben gereageerd.
Dit kan gevolgen hebben voor energietransitie.


https://milieudefensie.nl/actueel/handelsverdrag-ceta-in-strijd-met-grondwet.pdf

Download publicatie in deze link.

pascal
pascal
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Crux blijft voor mij dat de gemiddeld armere burger van NL gedwongen wordt om te betalen voor de collectieve schulden van andere gemiddeld rijkere burgers in andere EU landen die geen zin hadden en geen zin hebben om zelf, met hun eigen veel grotere vermogen/bezittingen hun bodemloze put te dempen. Evenzo tijdens de bankencrisis. ‘Wij Uw almachtige dienaren vd staat bepalen wie Uw zuur verdiende centjes krijgen, en omdat U zo hard & lang werkt, veel belasting betaald en vlijtig spaart doneren wij uit absolute medemenselijkheid uit Uw naam Uw geld naar landen waar de bevolking minder lang werkt en minder belasting betaald en er collectief een zooitje van gemaakt hebben, maar dat is nu eenmaal hun cultuur en onze cultuur is dat politici.nl het land hebben aan het veel te kleine NL, dat is hooguit een leuke opstap naar veel meer macht, EU-macht.’ ‘Frau Merkel wir schaffen es.’

Piet Karbiet
Piet Karbiet
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vrees dat de Nederlanders niets wordt gevraagd. Met types als Ollongren en Kaag is onze democratie eerder in gevaar. De gemiddelde Italiaan heeft 3 x meer vermogen dan een Nederlander.

Joost Visser
Joost Visser
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Staatje van Cleppe opgeteld? Nederland is daar voor sommige items 6% aansprakelijk en voor sommige hoofdelijk. Tel uit je verlies. Zijn dure komkommers die we financieren voor export.

Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens mij heeft Hoekstra al in 2019 getekend.

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bij vrienden slaap je in,beter eerst alles zelf op orde brengen voor je de hele wereld uit de nood gaat helpen ,huizen worden er niet gebouwd,we worden jaarlijks overstroomd met 100.000 gelukszoekers,klimaat gekken verlangen ook miljarden,en nu de rest van de pot omdraaien naar de maffia in Brussel ,als ze dit goedkeuren en regeren noemen ,zou er onmiddelijk een zakenkabinet moeten aantreden en dat wat er zit moeten opsluiten voor wanbeleid.

Rienus
Rienus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoezo zet dit Nederland voor het blok? Wat Rutte en al die politici motiveert is peilingen en uitslagen En zolang dat goed gaat is er geen vuiltje aan de lucht. Dat er op websites hier en daar een handjevol mensen anders tegen zaken aankijk zal Rutte niet eens weten. Dus er gaat gewoon een handtekening komen en de Nederlandse burger zal dit van harte ondersteunen. Of dat een blijvend zal zijn is de vraag, maar niets is zo veranderlijk als mensen. Het zijn de omstandigheden waar ik op let, niet op de waan van de dag. Die omstandigheden hebben immers in het verleden ook mensen in mum van tijd radicaal van gedachte doen veranderen.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De EU is net communisme. Belooft veel moois maar de werkelijkheid is teleurstellend. En Brussel is alleen de kassa, behalve dat komt er weinig goeds van. De netto ontvangers leven van het geld van netto betalers en zolang die niet failliet gaan blijft het zo. Totdat niemand wat heeft op de bazen na. De EU is net communisme.

logisch_denken
logisch_denken
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Na het lid worden van de parlementaire unie zal het noodfonds steunen de grootste vergissing zijn. Dit mag niet gebeuren dus onze elastieke minister president tekent straks bij het kruisje.

Nu.kok
Nu.kok
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben voor een nexit

trackback

[…] Lees verder>>> (h/t K.J.A.M. W.) […]

Jan Willem van Gent
Jan Willem van Gent
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ja, JV, zo lijkt het. “ is er een Europese budgettaire unie en (daarmee)een onomkeerbare stap gezet richting een federale EU.” ? Geen onomstotelijk direct of indirect verband, wel door jouw framing bangmakerij. Wij zijn als NL gebaart bij goed functionerende economieën op onze interne markt en vooral ook die van de landen in het zuiden. Italië heeft minder schulden dan NL. Met China zijn wij nog de enige Economische wereldmacht met 520 mln redelijk welvarende consumenten Als we tenminste onze kans pakken en die niet verKnoeien door outdated zgn. soeverein gestechel. Souvereiniteit is verledentijd. Slim samenwerken en grotere integratie is van nu en morgen.

Asher
Hoofdredactie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Willem van Gent

Kijk aan. Het verhaal van D66 dat het liefst vandaag nog Nederland opheft (want aan “soeverein gesteggel hebben we niks”) en de sleutels afgeeft aan ongekozen bestuurders en aan autocratisch optredende regeringsleiders. Wat heb je immers aan verouderde begrippen als democratie, nationale staat en grenzen? *sarcasmeknop aan* Vroeger hadden we daar een woord voor: landverraad. Maar dat is geen inclusieve term, dus dat noemen we maar niet meer zo.

Pank Vale
Pank Vale
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Gewoon betalen! Het zou wel fijn zijn als ik verder kan gaan in het land van zon, drank en vrouwen. Met de groeten uit Spanje.

Pank Vale
Pank Vale
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Pank Vale

(sarcasme uit) Slechts 8 personen in Nederland met gezond verstand.

40
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x