Aantal Corona-besmettingen: we weten het niet, want we meten het niet

Nodig: meer testen, betere cijfers en meer informatie

Foto:

De Corona-crisis grijpt om zich heen in Nederland. Iedere dag rond 14 u komt het RIVM met nieuwe getallen over het aantal besmettingen en het aantal te betreuren slachtoffers. Wat ik zelf daarnaast doe is contact houden met een familielid en met een vriend (beide huisarts) over hun ervaringen in de praktijk. Dat levert opzienbarende informatie op die lijkt af te wijken van het officiële plaatje.

De meeste huisartspraktijken in Nederland proberen de Corona-gevallen regionaal te bundelen en hebben een Corona-spreekuur, ook om besmettingen richting andere patiënten te voorkomen. Mijn beeld is weliswaar beperkt, maar wat me al dagen opvalt is de totale disconnect tussen de officieel gerapporteerde gevallen op de RIVM-website en de ervaringen die ik hoor uit het veld.

 

Getallen uit het veld

Zo rapporteerde het RIVM gisteren 292 nieuwe Corona-patiënten, terwijl één van voornoemde huisartsen gisteren (17 maart) driehonderd Corona-telefoontjes afgehandeld heeft in een werkgebied van 20.000 mensen. Van deze 20.000 mensen heeft de huisarts zelf de twintig ziekste Corona-patiënten gezien, waarna er werd besloten tot twee ziekenhuisopnames, waaronder één intensive care-opname. Natuurlijk gaat dit slechts om één huisartsenpost in het midden van het land, maar zelfs als deze getallen heel erg aan de bovenkant zitten, dan nog geven ze een compleet ander beeld dan de getallen die gedeeld worden door het RIVM.

 

We gaan Italië achterna

Extrapoleer je namelijk de cijfers van deze huisartsenpraktijk naar heel Nederland, en je gaat even uit van 17,4 miljoen Nederlanders, dan zou je met een factor 870 moeten vermenigvuldigen om uit te komen op de situatie in Nederland als totaal. Dit is natuurlijk statistisch niet verantwoord, dus laten we op zijn minst het totaal halveren (dus x 435). Wat je dan ziet is dat van de 17,4 miljoen Nederlanders: er 8700 Nederlanders best ziek zijn, 870 patiënten zouden moeten worden opgenomen en 435 mensen extra op de IC zouden komen te liggen. In één dag.

Als deze trend klopt, dan gaan we spoedig Italië achterna en leidt het door Rutte gekozen groepsimmuniteitsscenario tot een groot aantal slachtoffers.

De crux is: we weten het niet. Want we meten niet.

 

Ontbrekende data

De politiek vaart op de informatie van het RIVM, maar het RIVM stuurt op basis van getallen die niet voorhanden zijn. Huisartsen bepalen of iemand getest wordt, waardoor er een beperkt beeld is van het aantal besmettingen. Dit wordt bevestigd door de GGD, die uitgaat van veel hogere getallen aan besmettingen. Twee dagen geleden zei Sjaak de Gouw, directeur Midden-Nederland van de GGD, al dat zijn inschatting was dat er al 6000 mensen besmet zijn, een veelvoud van het officiële aantal gerapporteerde gevallen.

 

Zuid-Korea

Zuid-Korea heeft een compleet andere aanpak dan Nederland. Zij testen zo veel mogelijk en hebben op dit moment als 250.000 tests uitgevoerd. Door het hele land zijn 500 drive-through testfaciliteiten, waar je een test kan laten uitvoeren. Als je positief wordt getest, worden alle mensen waarmee je contact hebt gehad ook getest en op deze manier is Zuid-Korea erin geslaagd om het flattening the curve-doel te halen.

 

Het allergrootste probleem met het bestrijden van het COVID-19 virus is de incubatietijd in combinatie met de vaak milde symptomen. Op deze manier lopen er veel besmette mensen rond die weer anderen besmetten zonder dat ze het zelf door hebben. Pas na een week wordt dit duidelijk, maar dan is het al te laat; er zijn dan al veel nieuwe besmettingen geweest.

 

Management-informatie

Het gemak waarmee Nederland (en het RIVM) omgaat met medische management-informatie is stuitend.

Zonder data, geen informatie. Zonder informatie geen kennis. Zonder kennis geen goed onderbouwde politieke keuzen.

Theoretisch klopt het groepsimmuniteitsscenario. Volgens de modellen zou dit moeten werken. Wel zou het vele malen zuiverder zijn geweest om de getalsmatige consequenties van 65% van de Nederlanders besmet (namelijk de verwachte tienduizenden doden) ook gelijk te delen met het publiek. Dit is nagelaten en wat mij betreft is dat het verzwijgen van belangrijke implicaties van de gekozen route.

 

Meten is weten

Ik kan het niet nalaten om de parallel te trekken met de stikstofaanpak van het RIVM. Ook in dit dossier wordt primair gestuurd op modellen, waarbij metingen ondersteunend zijn. Het is evident waartoe deze keuze heeft geleid. In medische en bèta-wetenschappen zouden juist metingen leidend moeten zijn, waarbij modellen kunnen ondersteunen. Maar modellen zijn per definitie versimpeld, want de modellering vond plaats met bepaalde aannames. Of deze aannames kloppen in een nieuwe situatie is onbekend.

 

Direct testen

Wil Nederland er echt in slagen om een lockdown te voorkomen én het virus in te dammen zodat er voldoende IC-capaciteit is, dan moet er in mijn beleving veel betere informatie worden vergaard én gedeeld. En bij een vermoeden van Corona moet er direct getest worden. Bij een positief resultaat, direct verplicht de hele omgeving testen. Op dagelijkse basis moeten daarnaast door het RIVM worden gedeeld:

  • Aantal IC-bedden (capaciteit)
  • Aantal vrije IC-bedden
  • Aantal nieuwe ziekenhuisopnames
  • Aantal nieuwe ziekenhuisopnames, direct op IC
  • Aantal mensen dat ontslagen is uit ziekenhuis
  • Aantal nieuwe besmettingen (positieve tests)
  • Aantal mensen dat is overleden aan Corona
  • Aantal mensen dat gezond is verklaard

 

Metingen zijn cruciaal

Het is niet gemakkelijk om midden in de crisis de methode van meten te veranderen. Toch denk ik dat het kabinet en daarmee het RIVM het aan Nederland verplicht zijn om goede voorlichting te geven. Met de halfbakken informatie die we nu voorgeschoteld krijgen kunnen we niets.

Want wat heb je eraan als je rapporteert dat er 1705 positief geteste Corona-patiënten zijn, als maar een fractie getest wordt? Wat zegt zo’n getal? In de officiële cijfers lijkt het nu net alsof Nederland een beetje meeloopt in het totaal, terwijl onderliggend het Corona-virus misschien al 10% van Nederland besmet heeft. Juist in een periode van onzekerheid is meten cruciaal.

 

Daarnaast heeft Nederland het recht om te weten waar we staan, om zo volledige steun te kunnen geven aan het voorgestelde crisisbeleid. Of om op basis van nieuwe inzichten dit beleid weer te kunnen bijstellen.

Mark, kan jij “Jaap en zijn mensen” vragen of ze meer willen testen en meer informatie willen delen?

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het hele beleid van de Nederlandse regering is gebaseerd op een model, namelijk het socialisme. Deze mensen leven onder een glazen stolp en kunnen niet anders. Het ontkennen van de werkelijkheid is hun levensdoel en meten van de werkelijkheid om die reden volstrekt ondenkbaar. Als de werkelijkheid afwijkt van het ideaal, dan zit de werkelijkheid fout, wie het anders ziet is hopeloos rechts.
Deze regering kan dus ook niet bedenken dat het testen van een miljoen mensen nog altijd goedkoper en minder ingrijpend is dan duizenden mensen twee weken op de IC.
Verwachten dat onze regering zich baseert op de werkelijkheid…hoe kom je erop…enkele voorbeelden uit het leven gegrepen:
1. hardnekkig ontkennen dat moslim terroristen aanslagen plegen uit godsdienstige motieven.
2. hardnekkig ontkennen dat de meeste moslims liever sharia willen en maling hebben aan wetten van mensen (is onderzocht, maar geen politicus die het wil bespreken)
3. hardnekkig ontkennen dat Nederland vol is, terwijl 80 % van de mensen dat in het periodieke onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat ze vinden dat Nederland te vol is, al dertig jaar lang.
4. Elk onderzoek toont aan dat windturbines veel minder rendabel zijn dan zonnepanelen, maar waar gaan de miljarden heen?
Allemaal werkelijkheid, maar het beleid wil er niks van weten. Verwacht nooit van onze regering dat ze de werkelijkheid als beginpunt nemen voor beleid.

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Beste vriend, dit heeft allemaal NIETS met het Coronavirus te maken.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

@Frans B,

Eens. Maar Andre heeft het dan ook niet zozeer over dat coronavirus, als wel over het door Nederland gevoerde beleid.
Dat beleid is gebaseerd op meningen, niet op metingen.

En omdat we niet niks meten kunnen we niks weten.
En omdat we niks (willen) weten baseren we ons beleid op
linkse meningen. Dat geldt voor de corona-crisis, maar net zo goed voor tientallen andere onderwerpen. Andre noemt er slechts 4, maar denk ook aan EU, Brexit, criminaliteit, pfas-hysterie, stikstof-hysterie, Trump, Wilders, etc.

Het virus “corona” is in principe links noch rechts, en zou dus eindelijk een excuus kunnen zijn voor degelijk beleid. Helaas blijkt ook uit de column weer dat het hele beleid op “modellen” ipv op cijfers gebaseerd wordt.
Tja.
Daarom is West Europa nu dus het epidemisch centrum van deze ziekte, en niet Taiwan, Singapore of Hong Kong. Deze dichtbevolkte buurlanden van China waren natuurlijk veel voor de hand liggender, maar degelijk en op meten (!) gebaseerd beleid hield corona daar onder controle.
Maanden later hebben we hier nog niet eens voldoende testkits. In alles lopen we mijlenver achter de feiten aan, en dat kenmerkt alle beleid.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie.
Nederland loopt in álles mijlenver achter de feiten aan ! Helemaal correct.
Maar dat doet Nederland al járen; ondanks het geschreeuw én geblèr in “den Haag” dat Nederland in de wereld bijna met álles voorop loopt.
’t Is niet voor niks dat Rutte c.s. bij iedere door hen uitgesproken zin, zegt : “Nederland is een rijk land, vreselijk rijk !”
Zoals u terecht opmerkt : Waar zijn dan de testkits, de ic-bedden enz. enz. Als er in de 2de Kamer gevraagd wordt om een bonus voor het verplegend personeel is de reactie : “De regering” gaat bekijken of dat kan.” Maar als ’t gaat om hun eigen pensioen-verhoging of onkosten-vergoeding wordt zo’n voorstel “bij hamerslag” aangenomen.
Wij worden al járenlang “geregeerd” door een stelletje nietsnutten en graaiende ijdeltuiten.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@karton,

Rutte heeft wel een punt. Voor aartsluie, talentloze en zelfs vijandige profiteurs is Nederland inderdaad een ontzettend rijk land. Ongelooflijk hoeveel miljarden aan belastinggeld wij jaarlijks weggeven aan fopwetenschappelijke adviesbureautjes, irrelevante meningencommissies, onbelezen task forces en uitgerangeerde faalhazen. Zelfs onze vijanden die openlijk schreeuwen om onze vernietiging worden betaald van ons belastinggeld.
Geld zat, zo lijkt het.
Op essentiële zaken als zorg, veiligheid, onderwijs en infrastructuur moet dan maar bezuinigd worden.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik begin te denken dat de “overheid”, nu zij maatregelen moet nemen, in paniek raakt omdat zij niet weten wát te doen. Zij zegt afhankelijk te zijn van het RIVM, maar ’t RIVM is een overheidsinstantie die verkondigt wat de “overheid” dicteert; en zó draait het doorlopend rond, zónder uitweg en/of duidelijkheid.
Plots hoor ik ergens roepen : “De EU-buitengrenzen moeten dicht !”
Wie doet dat dan ? “Vluchtelingen” komen ongelimiteerd aan in de EUSSR via Griekenland, Italië of Spanje.
De EUSSR is in een situatie als de huidige totaal tot niets in staat en heeft geen enkele meerwaarde voor de lidstaten, eerder een blok aan ’t been.
Laat “Den Haag” met de eerlijke cijfers komen !! Maar zoals áltijd : de “regering” o.l.v. pias Rutte liegt en bedriegt gewoon door, zélfs nú !

Alex Delarge
Alex Delarge
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Het lijkt wel alsof de EU binnen 4 weken opgelost is in het niets. Het is oorverdovend stil geworden uit die hoek.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@karton,

Dat denk ik ook; de overheid praat het RIVM na, en het RIVM praat de overheid na. Dat bleek ook uit eerdere kwesties zoals rond stikstof.
Hamvraag blijft dan; waarom niet gewoon nadoen wat landen als Hong Kong, Singapore, Zuid Korea en Taiwan allang doen?
Het beleid van die landen had succes, corona was daar vrij snel onder controle.

Sowieso doen die Oost Aziatische landen het op veel belangrijke beleidspunten beter dan wij. Naast de zorg is ook onderwijs, infrastructuur en veiligheid daar minstens zo goed als hier; vaak beter. En dat met slechts 22% loonbelasting (maximaal) en 4% tot 10% BTW. Wij betalen ruim het dubbele plus nog een tiental extra belastingen, taxen, heffingen en accijnzen.

Ons belastinggeld gaat niet naar kerntaken van de overheid, maar naar niets presterende managementslagen, overbodige meningenbureaus, uitgerangeerde politici en zelfs naar honderden (vaak gewelddadige) Trojaanse paarden zoals kozp, isis, antifa en urgenda.
Dat is helaas geen Nederlands probleem; in de meeste West Europese landen is dit het geval. Mede daarom is de EU in verval.

H.J.
H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nogmaals er wordt een vies spel gespeeld door Rutte 3.
Wat zijn de echte cijfers en wat is er echt aan de hand.
Waarom Baudet en Wilders vorige week belachelijk maken.

Wat is de waarheid Rutte ?, ik weet dat je geen enkel probleem hebt, met een leugen en dat je snel iets vergeet, maar Rutte wat is er werkelijk aan de hand.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

@ H.J.
“Rutte” en “waarheid” dat vloekt als de pest en is NIET verenigbaar.

J.C. Polling
J.C. Polling
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal eens, Rutger….Dank, jammer dat jullie OpinieZ niet verder verspreid worden in dit domgehouden land….

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Meten is weten, dat klopt. En laat het net die metingen zijn waaraan het meest door de sceptici terecht aan getwijfeld wordt. En dat op alle terreinen, het klimaat,stikstof en nu de Corona virus. In plaats van echt goed meten worden modellen met aannamen gebruikt en waar al gemeten wordt is het niet altijd op de goede wijze, dat is wat de sceptici zeggen. Bij klimaat en stikstof is de officiële conclusie alarmerend, het einde van de wereld is zowat nabij en juist de dodelijke virus werd op luchtige wijze verwelkomt. Ik zie het zelf precies andersom. Een lockdown is nog niet nodig, wordt gezegd want er is nog capaciteit op de IC’s, ongelooflijk. Ik dacht dat je epidemieën in de kiem moest smoren met de hardste maatregelen en niet wachten tot het zich verspreid. Gezondheid gaat boven economie horen wij vandaag veelvuldig in de Tweede kamer maar met die Rutte erbij geloof ik het niet zo. Ik hoop van harte voor iedereen dat ik het fout heb.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De schatting van Sjaak de Gouw van zondag 15 maart (Met het oog op morgen) was 6000. Hij gebruikte een standaard griepmodel voor de verdeling over de bevolking. Met een dagelijkse groei van zegge 30% over een periode van 3 dagen zou het aantal besmette personen nu richting 14.000 moeten gaan, waaronder inmiddels ook een groot aantal genezenen. Of en hoe zich dat verhoudt tot de door RIVM gemelde cijfers over nieuwe besmettingen en overledenen is een interessante vraag. De Gouw was tegenstander van de sluiting van scholen gezien de lage besmettingsgraad zoals blijkt uit de standaard griepverdeling. Hoe het ook zij, het is beter om te werken op basis van een goed model dan op basis van min of meer willekeurige cijfers, zoals het RIVM doet. Wat wel kan is kijken of de cijfers van het RIVM in een goed model passen. Een dergelijk model kan niet statisch zijn, maar zal in de loop van de weken verfijnd moeten worden. Dat kan op basis van gegevens uit andere landen en op basis van overleg onder onafhankelijke specialisten. De overheid is vermoedelijk bedeesd om meerdere modellen door elkaar te gebruiken. Overigens geeft het RIVM helemaal geen gegevens over wat voor model dan ook. Dat is vreemd. Zo krijg je het gevoel van een ‘Im Westen nichts neues’ propaganda. Als er iets dom is, dan is het de verspreiding van ongefundeerde berichten als ware het de waarheid. Een factor 7 verschil tussen de schatting van De Gouw en die van het RIVM is daar een goed voorbeeld van. Het is van het grootste belang om die discrepantie zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

Tom
Tom
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zijn er ook gegevens over het aantal tests dat wordt gedaan? Het zou ook zeer interessant zijn om hier inzicht in te krijgen. Want dat zou al een iets betere indicatie geven of er te weinig wordt getest of niet.

Op de website van het RIVM: “Door de NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg -peilstations zijn afgelopen week 2 infecties gerapporteerd, waarmee dit totaal 10 wordt. “. Dit geeft in ieder geval aan dat bij de NIVEL punten er te weinig wordt getest om een betrouwbare schatting te maken van het totaal aantal infecties in NL.

Het lijkt me vooralsnog logisch dat er modellen worden gebruikt voor voorspellingen: want hoe zou je anders voorspellingen doen? Dus dat lijkt me vooralsnog logisch en ook helemaal niet verkeerd. Voorspellingen zijn altijd gebaseerd op aannamen (anders kan je namelijk geen voorspelling doen).

Maar er moet inderdaad meer worden gemeten. Meer data betekend dat de kwaliteit van de modellen verbeterd. Ook kan data worden gebruikt om te evalueren of modellen kloppen. Dit is natuurlijk van groot belang als er beslissingen worden genomen op basis van de voorspellingen. Het lijkt me dan ook meer dan logisch dat de overheid inzicht zou moeten geven in de kwaliteit van hun eigen modellen.

Dus ik ben het geheel eens met de strekking van dit artikel: meer testen, meer data beschikbaar stellen, meer transparantie. En: RIVM, GGD, overheid, publiceer jullie voorspellingen. Welke modellen gebruiken zij? Wat is de kwaliteit van de voorspellingen tot nu toe?

En waarom wordt er zo weinig getest? Heeft dit te maken met dat de regering hun beleid niet wil aanpassen, of zou het ook te maken kunnen hebben met het feit dat er te weinig capaciteit is?

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vanmorgen, 19 maart 2020, tv-journaal : “In China zijn géén nieuwe corona-besmettingen geconstateerd. maar de Chinese cijfers zijn onbetrouwbaar omdat China géén testen meer uitvoert”. Einde bericht uit China.
In Nederland worden eveneens géén testen uitgevoerd dus de berichten omtrent de besmetting zijn eveneens ONBETROUWBAAR !!
Járenlang is o.a. de Gezondheidszorg fin. uitgekleed t.b.v. onder andere de “Vluchtelingen”, nú, op dit moment, zijn er onvoldoende spullen in ons “rijke” landje aanwezig om óns, échte Nederlanders, te beveiligen tegen het virus ; o.a. geen mondkapjes, geen test-materiaal, te weinig i.c.-bedden enz. enz.
Bedankt….. “leiders” van dit eens zo mooie én rijke landje !!!!!!

Sanity
Sanity
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is wel een beetje opvallend dat zoveel nieuwsbronnen (waaronder deze site, in een artikel door dezelfde auteur) de afgelopen weken zijn geswitched van “Corona is niks om je zorgen over te maken” naar “Dit gaat fout waarom is er niet eerder en harder ingegrepen”.

Maar goed, beter laat dan nooit.

Overigens lijkt het beeld te zijn (vooral in de reacties) dat modellen en metingen lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is uiteraard niet het geval. Modellen komen juist tot stand door metingen te doen, te analyseren, en een theorie en model te ontwikkelen. Daarbij is het uiteraard wel noodzakelijk om te blijven meten en waar nodig het model en de theorie bij te stellen.

Martine
Martine
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ja mee eens. De metingen zijn helemaal niet naar waarheid want er wordt helemaal niet/ of weinig getest. Hoe kun je dan de ontwikkeling volgen en daar op acteren? Of wordt er blindelings vanuit gegaan dat door de huidige maatregelen het virus zal indammen? Er gaan nog veel mensen naar buiten.

Er blijft een groot vraagteken achter van hoe de volgende weken zullen verlopen. Zal het echt heftig worden en wat is daar dan de reden van of worden zaken echt expres buiten proporties naar buiten toe geëtaleerd. Rare tijd.

trackback

[…] Aantal Corona-besmettingen: we weten het niet, want we meten het niet […]

trackback

[…] Aantal Corona-besmettingen: we weten het niet, want we meten het niet! Lees het artikel hier… […]

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Van de Redactie. Opiniez wil blijkbaar zich onder de msm scharen?

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad, testen is cruciaal. Maar dan hebben we meer tests nodig en meer testcapaciteit in labs. Dat hebben ze in de VS goed gezien en opgepakt.

Maar het kan nog erger.. kijk eens naar feministisch socialistisch finland..
zoek maar eens op deze titel: “Fight against Coronavirus in Finland hampered by lack of leadership”. Daarmee vergeleken doet Nederland het veel beter.
Overigens werd die overheid in Finland daarna wel wakker en voerde sinds maandag een volledige lockdown in, scholen en grenzen werden gesloten en mensen met verhoogd risico werden volledig geisoleerd.
Beter laat dan nooit zeg maar.

Antonius Smit
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Gaat het om een huisartsenpost (dat woord gebruikt de auteur) die diensten verleent voor vele huisartsen? Of gaat het om de praktijk van één zelfstandige huisarts?

Marijn
Marijn
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zo ziet de berichtgeving er in Singapore uit. De berichtgeving is daar een stuk beter. https://co.vid19.sg/?fbclid=IwAR1kTHUaWCqFXz7Bv4JuSfD7HUf5-3ZdlbGQoqjaTSFaFVTR4GWc-I09OHQ

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x