Waar is het primaat van de politiek gebleven?

Stikstofproblematiek afgeschoven naar de rechter

Foto: Natuurgebied Giethoorn.

Een tijdje geleden schreef ik over rechters die op de stoel van de politiek gaan zitten.We zijn nu twee grote demonstraties, de imposante optochten van trekkers naar Den Haag en demonstraties bij de zetels van het provinciale bestuur verder en het land zit nog steeds ‘op slot’. Politici zitten met de handen in het haar.

 

Beroepsquerulant

Er is iets geks aan de hand met wat de “stikstofcrisis” is gaan heten.

Een crisis die uit het niets opdook, althans, die louter het gevolg is van een uitspraak van de Raad van State over een klachtenregen van een beroepsquerulant over de blootstelling van begin deze eeuw aangewezen (162) ‘bijzondere’ natuurgebieden (Natura 2000) aan stikstof uit de nabije omgeving.

Nadat enkele Provinciebesturen naar aanleiding van de boerenprotesten beleidsmaatregelen (tijdelijk?) hebben ingetrokken, zoekt Den Haag nu naarstig naar een oplossing. Zoekt men naar de kwadratuur van de cirkel? Want, zoals de politiek commentator van het NOS-journaal betoogde: “Het valt nog maar te bezien of de rechter de voorstellen van de minister om uit de crisis te komen wel zal aanvaarden.” Heeft hier de rechter dan het laatste woord?

Verlamming

Nu dat vind ik tekenend voor de verlamming waarin het openbaar bestuur in ons land terecht is gekomen: er kan kennelijk geen beleid meer worden gemaakt, er kunnen geen maatregelen worden getroffen om uit deze crisis te geraken, want de rechter zou daar een stokje voor kunnen steken. Rechters die het land ‘in een wurggreep houden’: tal van urgente en maatschappelijk relevante ontwikkelingen en projecten (woningbouw, uitbreiding en verbetering van infrastructurele voorzieningen) zijn voorlopig stilgelegd.

 

Ongekozen juristen

Is er eigenlijk wel sprake van een crisis, een noodtoestand die politiek Den Haag lijkt te verlammen? Ja, als je kijkt naar de strikte toepassing van regels die elke beleidsruimte lijkt in te perken. Maar waarom zouden gewijzigde omstandigheden en veranderende inzichten niet tot aanpassing van beleid mogen leiden?

En hoezo moet de rechter het laatste woord hebben? Is hier sprake van een juridisch of van een politiek/bestuurlijk probleem? Sinds wanneer is politieke besluitvorming ‘in tijden van crisis’ in handen van ongekozen juristen?
Waar is het primaat van de politiek gebleven? Waarom verschuilen gekozen politici, bestuurders en volksvertegenwoordigers zich achter het oordeel van een rechter?

Natuurlijk: in een rechtsstaat dient de wet leidend te zijn, hebben ook politici zich te houden aan de juridische kaders, aan in juridische termen gegoten beleidsbeslissingen ( ‘gestold beleid’) en dient de wet onpartijdig en zonder willekeur te worden toegepast.

 

Natura 2000

Maar hoe zijn die Natura 2000 gebieden ooit tot stand gekomen? Welke keuzes lagen daaraan ten grondslag en welke belangenafweging heeft plaatsgevonden? Zijn de gevolgen ooit doordacht? Waarom zoveel ‘postzegels’ in plaats van grotere gebieden, zoals in het buitenland?

En waarom kunnen politici niet op besluiten terugkomen en voor beleidsaanpassing kiezen als omstandigheden zijn gewijzigd? De uitstoot van stikstof is sinds de vaststelling van dit beleid aanzienlijk teruggebracht en er zijn sinds het begin van deze eeuw in ons toch al zo dichtbevolkte land meer dan een miljoen inwoners bijgekomen.

 

Beleid als speeltje

Die bevolkingsdichtheid en bevolkingsgroei hebben kennelijk in de besluitvorming geen rol gespeeld: het beleid was ‘een speeltje’ van natuuractivisten en gelijkgestemde ambtenaren, begunstigd door Brusselse bureaucraten en gedoogd door sympathiserende bestuurders. Een goede afweging van allerlei, vaak tegenstrijdige belangen en concurrerende aanspraken op het gebruik van de steeds schaarser wordende ruimte in ons dichtbevolkte land, is er klaarblijkelijk niet geweest.

Daar plukken we nu de wrange vruchten van. Vergelijkingen met dunner bevolkte omringende landen en met Denemarken (met nog geen 6 miljoen inwoners), gaan alleen al om deze redenen mank en zijn illustratief voor het monomane hobbyisme dat hier bij de aanwijzing van Natura 2000 gebieden kennelijk hoogtij mocht vieren.

 

Europese biodiversiteit

In een officieel overheidsdocument las ik dat met de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland, natuurgebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn (1979) en onder de Habitatrichtlijn (1992), ”de Europese biodiversiteit” moet worden gewaarborgd. “Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.

En dan kun je meteen tegen merkwaardige inconsistenties aanlopen: die wijze van ‘waarborging van die Europese biodiversiteit’ verschilt nogal per land. De beoogde flexibiliteit in de toepassing van regels heeft Nederland zelf om zeep geholpen (zie ook “Stikstofdepositie in Natura 2000”, Universiteit van Maasticht/ Alterra, mei 2011). Toen de toepassing van die regels spaak dreigde te lopen werd een list verzonnen: een soort uitruilmechanisme: het Programma Aanpak Stikstof (PAS). En daar stak de Raad van State een stokje voor toen een beroepsquerulant aan de bel trok.

 

Grensstreek

Maar ik kwam nog een paar merkwaardige inconsistenties tegen in een wat ouder filmpje: Bizarre verschillen in natuurbeleid in de Overijsselse grensstreek (via @YouTube ): in Tubbergen moesten boeren verkassen om het Natura 2000 gebied “Springendal- Dal van de Mosbeek” te sparen, terwijl pal over de grens, in Duitsland mega-kippenschuren verrezen. Het kan nog dwazer: een eindje verderop, bij Vroomshoop ligt het “Engbertsdijkveen” waar met miljoenen Euro’s een hoogveengebied in stand wordt gehouden, terwijl een eindje verderop, alweer in Duitsland, honderden hectares van dat zelfde hoogveen (want ‘natuur’ stoort zich niet aan nationale grenzen) wordt afgegraven om grootschalige landbouw mogelijk te maken. Hoezo “Europees beleid”?

 

Heilig

Waarom zijn die ruim 160 Natura 2000 gebieden eigenlijk ‘heilig’? Belangrijker dan woningbouw? Belangrijker dan de ontwikkeling van bedrijventerreinen, infrastuctuur, etc.? Volgens Prof Rabbinge (lid van de stikstofcommissie, voormalig senator (PvdA) en emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling (AD 18,10), mag best kritisch naar de natuur worden gekeken. De omvang van een aantal van de stikstofgevoelige natuurgebieden is volgens hem wel erg klein. “Daarvan kun je haast niet volhouden dat het om echte natuurgebieden gaat. Ook zijn in Nederland wel heel veel natuurtypen gedefinieerd die beschermd moeten worden. Het is de vraag of dat niet wat minder kan.’’

 

Bovendien is de natuur die we in Nederland beschermen niet onze ongerepte oernatuur. Die hebben we niet (meer). “De Natura 2000-gebieden beschermen in feite een cultuurlandschap; het Nederlandse landschap zoals dat rond 1900 door mensen was vormgegeven.” verklaart Han van Dobben, landschapsecoloog aan de Universiteit Wageningen in hetzelfde AD.

 

Oekazes

Bestuurders zijn geen doorgeefluik van oekazes uit Brussel en Den Haag. Het gaat om gekozen politici, anders kun je op hun stoelen gewoon volgzame bureaucraten plaats laten nemen.

Dus politici: doe waar jullie voor gekozen zijn: neem besluiten, hak knopen door en kies voor een doordacht beleid dat rekening houdt met gewijzigde omstandigheden en herstel een zorgvuldige afweging van belangen en concurrerende aanspraken op onze steeds schaarser wordende ruimte.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
39 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er moest in Nederland een cordon sanitair overeind gehouden worden, en dat kon enkel door groenlinkse idioten tot het partijkartel toe te laten, waarna je die dan ook zo nu en dan eens iets toe moest schuiven om ze in het gareel te houden natuurlijk.
Al doende is er beetje bij beetje een verstikkend net van milieu wetgeving opgebouwd, en dat net wordt nu door groenlinkse activisten, met medewerking van een totaal door links geïnfiltreerd justitie apparaat, aangetrokken.
Wat we nu dan zien is een regering die niet ingrijpt omdat ze bang is dat dit scheuren in het partijkartel gaat veroorzaken; het overeind houden van het cordon sanitair is blijkbaar belangrijker dan het welzijn van de Nederlandse bevolking.
En bij andere zaken, zoals massa-immigratie bijvoorbeeld, speelt exact hetzelfde.

Fluitje
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Inderdaad Frans, het CordonSanitair is een onding.

Waarom wordt dat CordonSanitair, niet getoetst door de rechterlijke macht.?

In samenhang met het aanwezig zijn, in alle bestuurlijke geledingen, van Linkse bedenkers van dit CordonSanitair, is dit de doodsteek voor de Nederlandse democratie.

Alle Burgemeesters in Nederland, steunen de partijen waaruit zij voortkomen en die dit CordonSanitair in stand houden.

Als oudere Nederlander, heb ik er geen enkel vertrouwen in, dat op korte termijn het Rutte Kartel verdwijnt.

Voorbeelden op Gemeentelijk niveau van het CordonSanitair: Leefbaar Rotterdam en Groep De Mos, dichter bij de burger kan je niet komen.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De enige echte probleem die maar niet genoemd wordt is de overbevolking van de aarde. Nederland is in dat opzicht
een beste voorbeeld op misschien Bangladesh na. Met straks 18 miljoen mensen op een kluitje grond maken wij ons zorgen over een niet bestaande natuur. Natura 2000, elke plek met meer dan tien bomen als natuurgebied aanwijzen is kolder. Er is niet een stukje natuur in Nederland die niet gecultiveerd is. Een gebied kleiner dan de Veluwe wordt nooit een echte natuurgebied. De Natura 2000 zijn een administratieve oplossing. Al die postzegeltjes hebben geen nut als zij niet min of meer met elkaar verbonden kunnen zijn. Wilde dieren hebben ruimte nodig om te kunnen verkassen. Alle “natuur” moet wijken voor de blijvende import van nieuwe inwoners of windturbines dus is er straks geen plek meer over. Maak je dan ook niet druk over beetje meer stikstof maar zorg dat iedereen kan eten en fatsoenlijk wonen. Dat wordt namelijk een probleem als je de voedselproductie gaat halveren en de bouwbedrijven failliet zijn.
Kapitein Rutte omringt door net zo visieloze bemanning als hij zelf maakt nu een paniekvaart naar een voor hem onbekende
Hopelijk vergaat zijn schip onderweg met al die activisten en rechters aan boord die een gratis reisje maken. En dan nog blijven wij steeds met bijna 18 miljoen inwoners op een lapje grond die te klein is om al die mensen te voeden. Zolang de populatie op aarde niet vermindert maar door blijft groeien zal de vervuiling toenemen en al die maatregelen die nu geslingerd worden zullen nutteloos blijken. Overbevolking is het grootste en steeds niet erkende probleem.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
“Al die postzegeltjes hebben geen nut” zegt u. Klopt helemaal; maar………dáár heeft “den Haag” het volgende op gevonden :
we leggen z.g. wild-viaducten aan, dan kan “het wild” van de ene boom naar de andere rennen, bijv. eekhoorntjes, woel- veld- én totaal verwilderde huismuisjes, kost een paar miljoen per viaduct, maar “de natuur” is er wél door gered !!!(denkt “den Haag”)
Dát zijn de “oplossingen” van de Haagse “”natuur-, milieu-, CO2-, stikstof-, veiligheid- én waterbeheer-deskundigen” !
Als ’t niet zo hilarisch zou zijn, moest je er hard om lachen.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Freek van Beetz

Geldverspilling is de grootste gave van onwetende politici onder druk van groene activisten. Eigenlijk hebben de groenen de klimaatcrisis veroorzaakt door kernenergie te blokkeren.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Freek van Beetz

@ Freek van Beetz.
Ik dacht onlangs gehoord te hebben dat er nog geen enkele eekhoorn gebruik heeft gemaakt van die brug. Ik vermoed dat die beestjes liever met de brommerd reizen.
Wát een geld-smijterij om zóveel geld te besteden aan het Nederlandse “wild”.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

De mens moet voor op staan en dan pas de dieren en de natuur!

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

@ Thijs Hoop.
Het “minnetje” dat u is toebedeeld zal vast en zeker afkomstig zijn van een niet-denkend persoon óf een dier (ezel of stinkdiertje bijv.) omdat u die wezens niet als eerste hebt genoemd.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Hier hebben ze voor veel geld oversteken gemaakt bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Een zogenaamde wadi. Naast een drukbevolkte woonwijk. Zodat bronstige herten uit de Veluwe het kanaal over kunnen steken. Knettergek. Heeft u al een hert in de binnenstad zien rondlopen of rondzwemmen?

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

In een overbevolkte land waar de natuur steeds meer verdwijnt zullen de herten in de binnenstad geen rariteit meer zijn.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Herten in de binnenstad zal inderdaad géén rariteit meer zijn. Zo is de bevolking in den Haag al helemaal gewend aan een kudde ezels op ’t Binnenhof.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Da,s een goeie!

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ja, Karton, alles went uiteindelijk want de mensen blijven op hun stemmen. De gezegde over de ezel en de steen geldt hier kennelijk niet.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Wij, Nederlanders, zitten opgescheept met een ezel die nog nóóit een “onderste steen” naar boven heeft gehaald, ondanks ál z’n beloftes.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

@ Piet Karbiet.
Misschien gaat een bronstig hert liever met een bootje over dat Amsterdam-Rijnkanaal ?
Ach, weten de “deskundigen” veel !

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

U hebt helemaal gelijk.
De overbevolking is het grootste probleem en ze halen er nog steeds meer mensen bij!

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

Thijs Hoop@ Zij halen steeds nieuwe mensen bij maar de boeren moeten productie halveren en de bouwers mogen niet bouwen. Logica ontbreekt in ieder geval.

jan
jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurlijk: in een rechtsstaat dient de wet leidend te zijn…

Was dat maar zo. Om te beginnen: verdragen gaan hier boven nationale wetten. Nog zoiets. De grondwet. Wij kennen geen college zoals in Duitsland dat wetten toetst aan de grondwettelijkheid. En zo kunnen we doorgaan.

Je woont hier niet in een democratie maar een regentocratie (prof. Daudt). Wen er maar aan. Overigens is dat binnenkort ook opgelost. Dan gaat Nederland op in het groot Frans-Duitse rijk.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rusland wordt interessant voor veel mensen straks om daar te gaan wonen ,daar leven ze een stuk vrijer als hier ,omdat ze allemaal geleerd hebben daar dat communisme niet werkt ,en daar ook geen kans meer komt voor linkse figuren die profiteren ,alles beter weten ,en verder geen moer uitvoeren ,gewoon allemaal meedoen ,het is daar beter dan de media ons doet geloven ,Nederland is kapot,het enige wat ze in Den Haag nog aan het doen zijn voor werk is tegenwerken .

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Dat is de mop van de week! In Rusland leven ze vrijer dan hier!

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Beste Peter, ik zou u Rusland als woonland niet willen adviseren.Ik denk dat u heel snel terug zou keren. En dat communisme niet werkt daar zijn de meeste Russen nog niet van overtuigd. Velen zouden graag terug willen keren naar die tijden wanneer alles voor je “geregeld” werd.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal eens met Van Beetz dat de belangen- en beleidsafweging gefaald heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor andere dossiers, zoals EU/democratie, pensioenen, klimaat, defensie, woningmarkt, migratie, en ‘bepaalde religie’. Enkele opmerkingen: 1. significant minder varkens en kippenstallen lijkt niet verkeerd als het zoden aan de dijk zet (dus opnieuw: goede belangen- en beleidsafweging); 2. de plannen voor windmolenparken in Flevoland lijken mij a prima vista in strijd met de Europese Vogelrichtlijn; 3. energietransitie in brede zin, ook in relatie tot natuur, is naar alle waarschijnlijkheid alleen haalbaar met kerncentrales.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nog niet zolang geleden werd er over mensen zonder echt inzicht aan het roer vaak gezegd: meer dan van ‘brood stront maken’ kunnen ze niet.
Wie had nu kunnen verwachten, dat dezelfde lieden zelfs dat nu als probleem nummer één hebben geklassificeerd.
Wanneer moeten we ook vergunning aanvragen, om naar het toilet te kunnen gaan, zo vraag ik mij af.
Ondertussen verblijft Rutte het grootste deel van zijn tijd in Brussel i.p.v. het land te besturen. Hij heeft geen idee, wat zich hier afspeelt. We maken immers heldere afspraken, tenminste als je gier helder wilt noemen. Uiteraard blijven we maar mensen importeren in Noord Afrika. Puur natuur, zullen ze in Den Haag wel denken.
Hoe verzin je het om ons mooie Nederland in zo korte tijd volledig naar de knoppen te helpen.

htm1958
htm1958
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ergerlijk hoe de politiek zich verstrikt heeft in een stroperig beleid, en slaafs naar rechterlijke uitspraken luistert. Waar blijft de tijd toen de handen uit de mouwen gestoken werden? Als het al niet richtlijnen vanuit de IPCC zijn, is het wel Brussel wat bepaalt hoe we ons leven moeten inrichten. En dan ook nog eens naar de strengst mogelijke interpretatie van Brusselse richtlijnen. Want we zijn het beste jongetje van de klas. Nederland gidsland, het is om je te benatten, zo naief. Rechters moeten zich aan wetten houden, welnu, als dat tot onwerkzame situaties leidt, verander dan die wetten zou ik zeggen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  htm1958

@ htm1958.
Óf de rechters !!

leefschade
leefschade
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De postzegel bij mij om de hoek kan ik zeer waarderen. Het is een van de laatste plekken waar de vogels rondscharrelen, buurtbewoners elkaar treffen en de seizoenen overduidelijk hun veranderingen laten zien. Laat het niet een nieuwbouwwijk worden speciaal gebouwd om mensen uit het buitenland onderdak te bieden. De Nederlandse bevolking is krimpende dus daar hoeft niet voor gebouwd te worden!
Als men zo graag wil bouwen dan is er in het buitenland méér dan plek genoeg.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  leefschade

Ik heb ook zo stukje in de buurt maar het gaat om echte natuurgebieden die meetellen en niet plaatselijke sanatoria voor enkele vogels.

leefschade
leefschade
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Het ging mij om de teneur van het artikel. Freek van Beetz zet als plannoloog het laatste landelijk groen weg als niet ter zake doende.
In mijn ogen kun je de geschetste politieke discrepantie beter benutten om vanwege het groenbehoud de grens een keer te sluiten. Laat dat als motief gelden in plaats van te pleiten voor nog meer nieuwbouw; dus nog meer buitenlanders. Er is een elitegroepje dat de voordelen van huizenbouw en financiering wil benutten ten koste van ‘postzegels’ en natuurgebied. In Utrecht noemen ze dat de compacte stad waarbij de laatste stukjes groen gaan verdwijnen. Als die groep de kans krijgt bouwen ze heel Nederland vol en de heer van Beetz draagt daaraan zijn steentje bij.

leefschade
leefschade
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Freek van Beetz

Geachte heer van Beetz, uw artikel is een pleidooi voor het aanpassen van de regels die de natuur moeten beschermen. Alle voorbeelden, zoals het verschil bij de grensstreek, de aanhaling van een quote van nota bene een PVDA politicus die natuurlijk staat voor meer import:”Volgens Prof Rabbinge (lid van de stikstofcommissie, voormalig senator (PvdA) en emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling (AD 18,10), mag best kritisch naar de natuur worden gekeken.”, we mogen geen vergelijking maken met dunner bevolkte landen als Denemarken, het ‘heilig zijn van natuurgebieden met de vraag: “Moet dan nieuwbouw wijken voor natuurbeleid?”

Het is geheel duidelijk dat u als planoloog staat voor meer plannen rond nieuwbouw en infrastructuur. Nergens vermeldt u dat het tijd wordt te stoppen met het, stapje voor stapje, volledig dichtbouwen van ons land.
U stimuleert beleid dat verdergaande import toejuicht.

Dat neem ik u kwalijk. De consequentie van uw pleidooi is dat er straks een moskee staat met een jengelende imam op de plek waar ik genoot van het natuurzwemwater.
U zou uw capaciteiten als planoloog ook kunnen inzetten om onze grens gestalte te geven.

leefschade
leefschade
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Freek van Beetz

Okee, ga ik doen.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  leefschade

Leefschade@ Ik heb het teneur van het artikel anders begrepen, vandaar ook mijn reactie. Die natuurpostzegels zou ik persoonlijk veel groter willen, zulke stukjes natuur verspreid over het land zijn maar administratieve oplossingen van weinig echte belang. Zij zijn gevolg van overbevolking in het land die maar doorgaat zonder naar de consequenties in de toekomst te kijken. Met meer migratie moet meer gebouwd worden dus straks verdwijnen ook die natuurpostzegels.Helaas is overbevolking onbespreekbaar omdat het gaat om bijna alleen moslims en die zijn de “beschermde wild” bij de VN en dus overal welkom. Niet onbedoelde maar overwogen kortzichtigheid die welvarende landen kapot maakt.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

>> Dus politici: doe waar jullie voor gekozen zijn:

Er is 1 groot voordeel aan het scenario dat voortaan ‘de’ wetenschap en rechters voortaan beleid bepalen: je zou VVD, D66 en Groenlinks (voor mij identieke partijen) eindelijk kunnen opheffen. Dat zou me veel deugd doen.

Maar, alhoewel ik me een kapitalist voel, zelf iedere dag mijn handen uit mijn mouwen steek, en iedereen aanraad dat ook te doen – toch denk ik dat de kapitalistische traditie sinds WW-II 1 grote fout begaan heeft. Het hoogste ideaal leek te worden ‘zelf rijk worden’. Nou is er niks mis mee met rijk worden. Hartstikke goed. Maar iets willen doen voor je straat, voor je wijk, voor je provincie, of voor het land – kwam steeds in lager aanzien te staan.

Het uiteindelijke gevolg daarvan merken we nu in alle hevigheid – alles en iedereen in reguliere media, onderwijs en politiek (op uitzonderingen na) kan niks, en is vooral linksig.

Resultaat is inmiddels dat er veel kwaadaardigheid is waar je uiteindelijk tegen moet vechten. De #kuch – onvolprezen Tjeerd de Groot (D66 what else, bb) – DE wetenschap… (met zijn 4 meetpunten) zegt… dit en dat. DE rechter zegt… u moet beter voor de natuur zorgen. Beste Tjeerd – als andere mensen blijkbaar bepalen wat we ‘moeten doen’ en als er dus nog maar 1 belang overblijft – wat doe je daar dan nog in Den Haag?

Ik ben geen hele erge fan van Baudet (zijn goddelijke lijf bij welk zwembad dan ook boeit me niet), en ik ben bang dat hij zijn partij nog niet helemaal op orde heeft. Maar hij was de enige in dat hele stikstofdebat die iets inhoudelijks te melden heeft en probeert te debateren.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ja, goed stuk. Helemaal mee eens.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Die stikstofberekening is toch wel raar. 30% van de stikstof komt uit het buitenland aangewaaid. Nergens zie ik een berekening dat nederlands geproduceerde stikstof de grens over gaat. Je mag toch aannemen met al die wind dat er ook 30% de grens overgaat. Dan is er dus ineens geen probleem meer.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed stuk.\U hebt helemaak gelijk.
Links heeft bedacht dat we een stikstofcrisis hebben.
Alle media zijn links en inmiddels ook alle politieke partijen m.u.v. PVV enn FVD
Fvd en PVV worden door alle politici en media, bij gebrek aan argumenten, gedemoniseerd met leugens, roddel en achterklap.
We worden nu geregeerd door linkse, actievoerders, alle “journalisten” zijn ook linkse actievoerders, en door de linkse rechterlijke macht!
VVD en de “christelijken” voeren inmiddels het extreemlinkse beleid van GL uit om maar op het pluche te mogen blijven zitten.
Daar offeren ze niet alleen de boeren, maar heel Nederland aan op!

39
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x