Rechters op de stoel van politici: daar komt ellende van

Urgenda-vonnis dwingt kabinet tot extra milieumaatregelen

de Amercentrale te Geertruidenberg

Titelfoto: de Amercentrale te Geertruidenberg (CC0)

 

Onlangs viel mijn blik op twee opmerkelijke berichten: China stootte in 2017 maar liefst 119 megaton CO2 extra uit. Het andere bericht was van de NOS en betrof de extra CO2-reductie die het kabinet als gevolg van de Urgenda-zaak moet realiseren:

Het kabinet moet de uitstoot van CO2 naar aanleiding van de zogenoemde Urgenda-zaak mogelijk met 9 megaton meer terugbrengen. De kans is hierdoor groot dat het kabinet op korte termijn nog eens extra ingrijpende maatregelen moet nemen om het klimaatprobleem aan te pakken, zo bevestigen Haagse bronnen tegen de NOS. Binnen de coalitie wordt gedacht aan het sluiten van kolencentrales, verder verhogen van de energierekening en wellicht ook het verlagen van de snelheid op snelwegen.

Treffender kan wat ik het virus van de klimaatgekte heb genoemd niet worden geillustreerd. Die 9 megaton vallen immers in het niet bij de 119 megaton die China in 2017 extra de atmosfeer inblies en toch zou het Nederlandse kabinet extra maatregelen moeten treffen. Extra maatregelen die de burger nog zwaarder dan voorzien zullen belasten en die uiteindelijk – zie alleen al die extra emissie in China –  geen zoden aan de dijk zullen zetten.

Waarom eigenlijk?

Klimaatcatechismus

Nou, omdat we in ons land weloverwogen beleid hebben ingeruild voor de heilsboodschap van de nieuwe duurzaamheids- en klimaatcatachismus en het primaat van de politiek uit handen hebben gegeven aan benoemde rechters, Nederlandse rechters en Europese rechters.

Want zie het persbericht van de NOS:

De rechter heeft in oktober 2018 in een door Urgenda aangespannen rechtszaak bepaald dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Dat percentage lijkt bij lange na niet gehaald te worden. De Nederlandse Staat heeft een zorgplicht en moet burgers beschermen, vindt de rechter.

 

Gat

Die extra snelle sluiting van twee kolencentrales zou zo’n 4 megaton opleveren. Maar dan moet Minister Wiebes van Economische Zaken nog verder op zoek naar klimaatmaatregelen waarmee dat resterende ‘gat ‘ van de 5 megaton kan worden weggewerkt. De snelheidsbeperking tot 100 km per uur op de snelwegen zou volgens de rekenmeesters een reductie van 1 megaton opleveren. Allemaal klein bier dus, maar voor het redden van “het klimaat” moet je wat over hebben….

Gouvernement des juges

Ik heb me al eerder verbaasd over de uitspraken van rechters die zich voor het karretje van actiegroepen laten spannen en zo een regering tot actie kunnen dwingen. In een normale democratie ligt zoiets op het terrein van de gekozen volksvertegenwoordiging, maar je kunt je afvragen of we hier zo langzamerhand nog wel in een ‘normale democratie leven en niet aankoersen op een gouvernement des juges: rechters die door hun interpretatie van wetten zelf beleid beginnen te voeren zonder enige democratische controle.

In een democratie worden wetten en wordt beleid gemaakt door de gekozen volksvertegenwoordiging en de regering. Het zou in de democratische spelregels hebben gepast als een belangengroep als Urgenda zich niet tot de rechter, maar tot het parlement had gewend. Want daar moet het debat plaatsvinden, daar moet de regering kritisch worden bevraagd en daar moet uiteindelijk worden bepaald hoe die ‘zorgplicht en de bescherming van de burger’ vorm moet krijgen. De niet-gekozen, maar benoemde rechter hoort hier buiten te blijven.

Trias Politica

Maar rechters hebben zich steeds meer op een activistisch pad laten duwen en nemen de ruimte die de uitdijende jurisprudentie hen biedt. Juist op het terrein van internationale verdragen en EU-regelgeving raakt de nationale wet steeds meer op de achtergrond. Dat was ook de kern van de discussie over de betekenis van het Pact van Marrakesh: leiden die zogenaamd niet-bindende afspraken in rechtszaken uiteindelijk toch niet tot richtlijnen en opdrachten aan regeringen?

De Trias Politica wankelt en onze eigen wetgevende macht staat dat nog toe ook.

 

Ongekozen rechters

Dat was al geruime tijd het geval met Europese rechters (ik vind het nog steeds onjuist dat in Nederland rechters wetten mogen toetsen aan internationale verdragen), maar nu lijkt ook de terughoudendheid van hun Nederlandse collega’s voorbij te zijn. Uitspraken van ongekozen rechters doorkruisen zo de verantwoording die democratisch gekozen politici in soevereine staten aan hun kiezers hebben af te leggen.

Rechters op de stoel van de politiek: daar komt ellende van.

Waarom zou je nog een volksvertegenwoordiging kiezen als actiegroepen via de rechter de regering tot handelen kan dwingen? En zo raakt de regering gegijzeld: niet alleen door het optreden van de (ongekozen) rechter, maar ook door de opgeschroefde doelstellingen uit het Parijse Klimaatakkoord.

De kiezer heeft het nakijken. Die betaalt het gelag.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat er achter de schermen uitgebreid is gekonkelefoesd tussen politiek en rechterlijke macht, al dan niet met inbreng van die derde poot in de trias politica, om zo – via dit juridische ‘geitenpaadje’ – alvast het pad te effenen voor Wiebes en Rutte en hun heilloze klimaatwet. Tijd voor een parlementaire enquete over de scheiding der machten in Nederland. Iedereen weet dat een perfecte scheiding niet mogelijk en misschien ook niet wenselijk is, maar er zijn grenzen. De rechtsstaat is een mooi ding, maar de democratie ook. Keer op keer gaat men over de schreef. Cartoonisten worden in het holst van de nacht door de ME van hun bed gelicht, klokkenluiders bij de politie worden door het OM vervolgd (ja, ja, ambtsgeheim), politici wordt in langdurige processen beperkingen opgelegd in hun vrijheid van meningsuiting. Er zit een bepaalde eenzijdigheid in al deze gebeurtenissen, en die eenzijdigheid bestaat er in dat koste wat kost het politiek-correcte midden van de plucheplakkende kartelpartijen zo min mogelijk last heeft van een open debat met diegenen die het niet met hen eens zijn. Deze eenzijdigheid wordt versterkt door het gedrag van de MSM, zodat er van een controle van de machten, zoals die in een volwassen democratie plaats zou moeten vinden, geen sprake meer is. De fundamenten van ons staatsbestel en de grondrechten van de zelfredzame burger raken ernstig aangetast. Nogmaals, tijd voor een diepgravende parlementaire enquete over de scheiding der machten in Nederland.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Op de website van de AIVD wordt ingegaan op de vraag wanneer sprake is van rechts-extremisme als dreiging voor de nationale veiligheid en democratische rechtsorde. In haar antwoord conflateert de AIVD anti-islamideeën met racisme en alt-right. Nu is het zo dat alle weldenkende mensen die ik ken anti-islamideeën hebben. Geen van hen is racistisch of alt-right of ze moeten dat wel heel goed verborgen hebben weten te houden. Verenoflood concludeert dat: 1. op deze wijze het maatschappelijk gewenste discours van staatswege wordt vastgelegd, door 2. nieuwe definities van ongewenstheid te introduceren zonder wetenschappelijke onderbouwing of maatschappelijke discussie; en 3. bestaande definities op te rekken teneinde degenen op wie ze daardoor plotseling van toepassing zijn in een kwaad daglicht te kunnen stellen. Als de bestrijding van anti-islamideeën een taak is geworden van de veiligheidsdienst, dan zou ik graag zien dat de anti-joodse, anti-christelijke, anti-hindoeistische, anti-boeddhistische, anti-atheistische uitingen van de islam dat ook in dezelfde mate ook zijn. Om nog maar te zwijgen de anti-democratische uitingen. Daar gaat een veel grotere en directe dreiging vanuit, zowel voor de nationale veiligheid, als de democratische rechtsorde, als individuele personen. Dat zal wel moeilijk zijn, want dan zal de islam unverfrohren als rechts-extremistisch gekenschetst moeten worden. Zoveel durf heeft men niet. Nogmaals, tijd voor een diepgravende parlementaire enquete over de scheiding der machten in Nederland.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Begrens Europa,

De sociaaldemocraat George Orwell schreef ooit een mooi boek over de vele gevaren van het socialisme; 1948. Een van die vele gevaren was “Newspeak”; woorden die voortdurend van betekenis veranderen. Daarmee wordt verwarring gezaaid en wordt de belangrijkste functie van taal (communicatie) onmogelijk gemaakt. Bovendien kan iedereen willekeurig worden aangeklaagd voor dingen die ze ooit gezegd hebben, ongeacht de toenmalige context of betekenis.

Het is schokkend dat we al een paar decennia naar dat stadium toegroeien. De definities van “racisme” en “fascisme” zijn toch al vanaf de jaren ’70 precies omgedraaid?
Wie op geweldloze, democratische wijze kritiek levert op kindhuwelijken en stenigingen is een racist en fascist…
En wie “hamas de joden aan het gas” zingt en andersdenkenden aftuigt is een “antiracist” en “antifascist”. Jezelf als übermensch zien heet nu “identity politics” en wordt door links bejubeld; tenzij je blank bent. Woorden als gastarbeider werden vervangen door allochtoon; en een allochtone relschopper werd een biculturele kansenparel.

En het wordt steeds erger. Denk alleen al aan de grote problemen die Jordan Peterson kreeg toen hij weigerde de cultuurmarxistische woorden “xi” en “xim” te gebruiken. Dom deugend gansje Georgina Verbaan werd op TV vermanend toegesproken omdat ze het per ongeluk over “blanken” in plaats van over “witten” had.
Dat verplicht opleggen van woorden die niemand gebruikt is puur stalinisme.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Gedoe met woorden is van alle tijden. Veel van deze ellende komt uit de VS. Lijkt mij een prachtig land, maar de tegenstellingen zijn er vele malen groter en ondraaglijker dan in NL. Het is dom om zwarte piet gelijk te stellen met blackface en blanken witten te noemen. Zo importeert men niet alleen terminologie maar ook de tegenstellingen zelf. Het boek heet trouwens 1984 (maar was geschreven in 1948). De meeste mensen die mij het minste of geringste ‘fascist’ en ‘racist’ roepen zijn het zelf. Zoals de waard is vertrouwd men zijn gasten. Dit verschijnsel is vooral sterk ontwikkeld onder moslims. Geinstitutionaliseerd mag je wel zeggen. Doordesemd. Kortom, woorden zat. Amerikaanse verhoudingen en de bijbehorende terminologie importeren is niet alleen overbodig, het is ook ontzettend dom.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

In “Newspeak” verwijder je ook gewoon onwelgevallige woorden.
Als je bijvoorbeeld woorden die een bepaalde groep omschrijven verwijdert kun je ook niet meer over die groep praten, en als je bepaalde begrippen verwijdert kun je ook de er aan verbonden zaken niet meer benoemen.
Als er geen woorden meer bestaan voor Marokkanen en criminaliteit dan wordt het lastig om bepaalde ontwikkelingen in de samenleving te bespreken.
Als je het woord terrorist schrapt worden het vanzelf allemaal verwarde mannen.
Wat je tegenwoordig ook veel ziet is het oneigenlijke gebruik van woorden om bepaalde zaken negatief te kleuren.
Zo wordt bijvoorbeeld het woord vermoord met grote regelmaat gebruikt bij gelegenheden waar eigenlijk het woord gedood gebruikt zou moeten worden.
Dat is een handige manier om iets dat meestal niet crimineel is toch subtiel in een kwaad daglicht te stellen.
De policor media is heel bedreven in al dit soort propaganda technieken.
Je kijkt er naar en je ergert je er aan…

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vroeg mij al eerder af wat een activist/rechter te zeggen heeft over landbeleid die door de regering gevoerd wordt? Wordt de regering naar huis gestuurd door de rechter als zij naar zijn vonnis niet luisteren? Wij zijn in de ban van algemene gekte gestrikt geraakt van enkele “visionairs” die net bij de opticien vandaan gekomen zijn na een tip van Rutte.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rechters van nú zijn de raddraaiers en anarchisten uit de jaren ’60,’70 en ’80. Maagdenhuisbezetting én vernieling alsmede de ellendelingen van “Ra Ra” en ander links gespuis.
Die gasten bezetten nú de stoelen in de rechtszalen.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En o, o, o, o, o daar komt narigheid van! (Nikkelen Nelis)
Maar verbaast het ons? Helemaal niet. Rechters denken al decennia lang dat ze godenkinderen zijn. Hun uitleg van de Trias Politica is: justitie, justitie en justitie!!!
Maar ik begrijp het wèl. De wetgevende macht negeert zijn controlerende taak en de uitvoerende macht is een 5e colonne van de EU, omdat daar de vette baantjes liggen (Blijf op Rutte letten). Dan blijft er maar één macht over. Ons land is een elitocratie geworden en wij hebben het laten gebeuren. Nederland is ziek, doodziek!

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is niet alleen een poging van Mevrouw de rechter om beleid een bepaalde kant op de duwen. Het is ook een geloofsbelijdenis:

“Elke vermindering van uitstoot draagt namelijk bij aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering.”

Via:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Staat-moet-uitstoot-broeikasgassen-verder-beperken.aspx

Zo… weten we dat ook weer.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

Inderdaad. Rechter zit niet alleen op stoel van politiek, maar ook op stoel wetenschap. Moet een flinke studie geweest zijn, met pittige toelatingseisen.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt Freek Verbeek voor deze column.
Er zijn te veel mensen in Nederland die hun geld moeten verdienen aan vluchtelingen en het klimaat en die zijn allemaal aanhangers van links, die goed raad weten met het geld van de belasting betaler.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Helemaal waar ,maar het woord vluchteling is steeds minder waar is wel gebleken. Zeker als men weet dat die zogenaamde vluchteling na een jaar Nederland doodleuk op vakantie kan gaan in eigen land. Alles wat als rechter werkt in Nederland is toch zo wie zo gelieerd aan een politieke partij is gebleken en dit is meestal links. Het zelfde als de burgermeesters overal in het land die als mislukte politicus het baantje burgemeester doorgeschoven krijgen. Als Nederland zo door gaat kan men zo wie zo al die rotte linkse wortels niet meer verwijderen. Niet in de politiek en ook niet bij de rechtbank.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marjo012

@Marjo012,

Hoezo “als dat zo doorgaat”?

Criminele illegalen in Amsterdam trekken een vrouw onder haar eigen douche vandaan en gooien haar haar eigen huis uit; en als beloning krijgen ze een gratis huis. Werkende Amsterdammers staan jaren op een wachtlijst, voor ze voor veel geld een woning kunnen huren of kopen.

En er zijn veel meer gemeenten die allerlei overheidsbeleid negeren, of zelfs tegenwerken. Zelfs onze eigen regering en ons eigen parlement negeren de grondwet en andere wetten. Ollongren kon gewoon minister worden, hoewel ze ooit de onafhankelijkheid van Amsterdam bepleitte, mocht de PVV winnen. Alleen bestuurlijk dan natuurlijk; want financieel kan Amsterdam niet zonder Nederlands geld. Diezelfde Ollongren schafte ook het referendum af, zonder de mogelijkheid daarover een referendum te houden.

Vergis je niet, de Westerse democratieën zijn zeer zwaar aangetast door de betonrot van het cultuurmarxisme. Dat is niet met een Nexit op te lossen; zie hoe de Britse elite de Brexit saboteert. Er moet echt een flinke bezem door ons democratisch systeem.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Dat bedoel ik met als dat zo door gaat. Wie gaat ze stoppen dan volgens jou? Die partijen die dit benoemen en aankaarten worden gedemoniseerd in dit land. Een bezem zal die verrotte wortels niet handig kunnen verwijderen, daar zal meer voor nodig zijn.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Freek van Beetz

Excuus Freek van Beetz voor het fout weer geven van u naam.
Maar dat doet niets af aan de waardering van u colmn het is fijn om deze te lezen.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je hebt dus ongekozen en ongecontroleerde actiegroepen.
Die krijgen gelijk van ongekozen en ongecontroleerde rechters.

Waarom zou je dan nog stemmen?

En de kwestie urgenda is slecht één voorbeeld van totale afschaffing van onze democratie. De ongekozen en ongecontroleerde EU is een ander extreem voorbeeld, net als de ongekozen en ongecontroleerde VN. Omdat de ongekozen en ongecontroleerde MSM al langer streng antidemocratisch zijn wordt hier nauwelijks over geschreven. De MSM zaaien liever haat tegen een 15-jarige knul in de VS.

En dit verhaal gaat over het onzinnige, onhaalbare en onbetaalbare klimaatakkoord van Parijs. Onlangs sloot Nederland nog een ander onzinnig, onhaalbaar en onbetaalbaar verdrag in Marrakesh. Zogenaamd ook vrijblijvend, maar Baudet wees terecht op het urgenda-effect; honderden subsidieclubjes die voor de rechter gaan eisen dat Nederland zich als enige land aan dat verdrag gaat houden. Althans; aan de passages die in ons nadeel zijn, natuurlijk.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is gewoon de tweede fase van het linkse activisme.
De eerste fase is het drammen en zeuren.
De tweede fase is het afdwingen.
En de derde fase is een Volkertje doen.
Linkse mensen doen enkel aan democratie als ze in de meerderheid zijn.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Linkse mensen noemen iets pas een “democratie” als het een dictatuur is geworden.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wij hebben, als Nederlanders, de bevoegdheid recht te spreken uit handen gegeven aan vrouwe Justitia, onder voorwaarde dat deze onbevooroordeeld, en op onomstotelijk bewezen feiten gebaseerd, recht zou spreken conform de Nederlandse wet.
De rechtspraak in Nederland bewijst echter keer op keer opnieuw dat rechters niet capabel zijn, niet onbevooroordeeld zijn, en dat ze zelfs niet weten waar hun bevoegdheden beginnen en ophouden.
Het is dus inmiddels wel duidelijk dat de door het Nederlandse volk aan justitie verleende licentie als vervallen kan worden beschouwd.
En veelal hetzelfde geld voor ons hele democratische systeem, ook dat bewijst keer op keer opnieuw niet in staat te zijn datgene te doen waar het ooit voor is ingesteld.
Met de wensen van de democratische meerderheid wordt geen rekening gehouden, en er wordt enkel beleid gevoerd dat indruist tegen de wensen van de meerderheid van de Nederlandse bevolking.
Ook in dit geval fungeert het ingestelde systeem enkel nog maar als dekmantel voor een elitair clubje met een eigen agenda.
Ook die ooit door de Nederlanders afgegeven licentie kan dus als vervallen worden beschouwd.
Wat dit betekend, beste medeburgers, is dat de tijd voor revolutie, helaas, weer eens is aangebroken.

Christiaan Heijne
Christiaan Heijne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In dit geval ben ik het niet eens met de heer Van Beetz. Misstanden aankaarten bij de regering, verzoeken tot uitvoering van wetgeving, de regering heeft een te grote vrijheid om zijn eigen agenda en tempo te bepalen. Ik ben daarom in dit geval juist heel blij dat Urgenda voor de juridische weg heeft gekozen ipv dat ze door de regering bijvoorbeeld met een of ander onderzoekscommissie het bos in worden gestuurd. En dan ben je zo jaren verder.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Christiaan Heijne

Er is niets juist aan het door gelovigen via gelovige rechters kunnen afdwingen van regeringsbeleid dat bij hun ideologie past.
En al helemaal niet als dit ten koste gaat van welzijn en welvaart van een groot deel van de Nederlandse samenleving.
We worden verondersteld in een democratie te leven, en in een democratie wordt beleid bepaald in de stemhokjes, en niet in de rechtszaal.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Christiaan Heijne

@Christiaan,

Maar waarom zou je dan nog stemmen?
Een ongekozen en ongecontroleerde actiegroep kan via een ongekozen en ongecontroleerde rechter elk regeringsbeleid ongedaan maken.

Dat is des te schadelijker omdat een actiegroep onredelijke eisen kan stellen. Een regering kan daar nooit aan voldoen, en moet dan boetes (= belastinggeld) gaan betalen aan actiegroepen die daarmee nog meer processen tegen de democratie kunnen voeren.

Zou het toeval zijn dat alle zogenaamde “klimaat maatregelen” de co2-uitstoot gaan verheelveelduizendvoudigen?
Ik denk het niet. Ik denk dat veel klimaathysterici inderdaad totaal onbelezen en onwetend zijn, denk aan die klimaatspijbelaars in België. Maar er moeten ook klimaathysterici zijn die heel goed weten dat “groene stroom” niet bestaat, integendeel. In Denemarken en Duitsland leidde het “groene energiebeleid” tot flink hogere energierekeningen en veel meer co2 uitstoot. En Nederland wil nu een nòg idioter beleid gaan voeren…
Is dat extreme domheid, of hoopt de klimaatlobby zo klimaatboetes te kunnen incasseren?

Christiaan Heijne
Christiaan Heijne
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Dank allen voor de reacties.
De regering is democratisch gekozen. Deze regering heeft zich te houden aan wetten, internationale verdragen,verordeningen, richtlijnen,convenanten die zij heeft bekrachtigd/erkend.
Alleen is Nederland kampioen in het vertragen van onwelgevallige zaken die op dat moment even nog niet uitkomen. Omdat er kennelijk andere belangen spelen. Een regering verzoeken tot handhaven, het vriendelijk vragen zeg maar, helpt dus niet. Vandaar dus dat een gang naar de rechter veel effectiever is.
Een rechter toets het verzoek van Urgenda aan de wet-en regelgeving. Dat lijkt mij vrij democratisch. Allemaal (internationale) wetgeving, verdragen, convenanten die door een democratisch gekozen regering tot stand is gekomen/getekend/erkend is.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Christiaan Heijne

@Christiaan,

Waarom zou internationale wetgeving boven Nederlandse wetgeving staan?
Zo worden dictaturen (een meerderheid in de VN) hier de baas. Temeer daar die zich niet aan die verklaringen zullen houden. Het akkoord van Marrakesh bijvoorbeeld regelt niet alleen dat illegalen meer rechten hebben dan autochtonen; het stelt ook dat islamitische censuurwetten boven onze eeuwenoude Vrijheid van Meningsuiting staan.

En wat Parijs betreft, die klimaateisen zijn onhaalbaar omdat de milieupartijen ons verplichten de co2 productie extreem te verhogen. Stroom is namelijk nooit “groen”, maar levert altijd tenminste 3 x zoveel co2 op dan bijvoorbeeld gas. Dus de beoogde “energietransitie” van gas naar stroom gaat de co2 uitstoot met vele duizenden procenten verhogen. Verplichting van elektrische auto’s gooit er nog eens honderden procenten verhoging tegenaan. Of vele duizenden, als er voor het plebs betaalbare elektrische auto’s op de markt komen.

Kennelijk hoopt urgenda zo een hoop geld te verdienen.
Ze hadden ook kunnen eisen dat Nederland wordt verhuisd naar Mars; en als dat niet lukt via de rechter zware boetes opleggen.
Ik vind dat niet reëel.

Eisen stellen is makkelijker dan beleid maken. Zeker als je naast elke vorm van democratie, ook elke vorm van wetenschap afwijst, zoals urgenda. Echt, verdiep je eens in energie, elektriciteit en vooral in “groene stroom”.

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x