Het virus van de klimaat- en voedingsgekte slaat toe

Moralistisch gedram van overheid en media

CC0

CC0

 

Het kon niet uitblijven: “Radicaal ander eetpatroon nodig voor mens en milieu, zeggen wetenschappers”. De inkt van het NOS-bericht was nog niet droog of de NPO-redacties draaiden weer op volle toeren. Allerlei dwazen en “voedingsdeskundigen” – en dat zijn bij de NPO meestal lieden die ons tot het eten van peulvruchten, noten en insekten willen aanzetten – drongen op Radio 1 aan op drastische maatregelen om ons eetpatroon te wijzigen.

Weg met vlees, vis en suiker! De overheid moet hier stevig ingrijpen, zo klonk het.

Het is voorspelbaar: elk onderzoek met als boodschap dat de mens maar eens gestraft moet worden voor zijn zondig gedrag, kan in dit met schuldbesef doordesemde land rekenen op luide, kritiekloze bijval in de media. Het vingertje wordt geheven en de luisteraar/lezer/kijker wordt op vermanende toon toegesproken.

 

Moraalridders

De ontkerkelijking is gekeerd: een nieuwe heilsboodschap wordt luid verkondigd en verspreid. Het zijn de hoogtijdagen van de moraalridders en hun voetvolk. Radiopresentatoren onderwerpen bijna dagelijks hun gasten aan weerzinwekkende vormen van inquisitie: “gaat u echt nog met het vliegtuig naar Londen?” “Waarom bent u eigenlijk niet met de trein gekomen?” “Vakantie in Drenthe is toch ook heel leuk?” , “Vegetarische Lasagna is ook heel lekker, hoor!”

Zelfs de ombudsman van de NRC moest het toegeven: “bewustwording is goed, maar moralisme blijft een valkuil.” Zijn krant is al weken achtereen een uithangbord van moralistische boodschappen. Redacteuren, columnisten en geïnterviewden lijken de laatste tijd wel geïnstrueerd of geselecteerd op de verkondiging van de nieuwe duurzaamheids- en klimaatcatachismus. Die krant staat daarin niet alleen, helaas niet.

Onheilstijdingen

Elke dag worden we via radio, TV en dagbladen onderworpen aan een spervuur van vermaningen, getuigenissen, doemscenario’s en onheilstijdingen. Het einde der tijden is nabij, tenzij we het tij nog willen keren (“met z’n allen”, klinkt dan als mantra….). Die boodschap moet er in geramd worden.

Dus horen we dagelijks dat vlees van het menu moet worden geschrapt (roken was al eerder in de ban gedaan), dat we af moeten van autorijden, vliegen, van houtkachels (behalve als dat hout in de vorm van pellets uit Canada word verscheept, want dat schijnt weer héééél duurzaam te zijn), dat de verwarming best wel een paar graden lager mag, dat gas als brandstof ineens niet schoon meer is, dat de zegeningen van de warmtepomp ons deelachtig moeten worden: de lijst kan nog met tal van andere voorbeelden worden aangevuld.

 

Spreekbuis

De media zijn zo een spreekbuis geworden van een luidruchtige, zelfbenoemde elite die hun leefwijze en wereldbeeld aan ons wil opdringen en in de ban zijn van het virus van de klimaatgekte. Agendajournalistiek heeft de plaats ingenomen van een bezonnen, kritische benadering. Met relativerende, laat staan kritische kanttekeningen kun je in dit domineesland nauwelijks nog terecht. Mensen die de aanpak van de aangezegde klimaatramp ter discussie stellen, wordt op hoge toon de les gelezen en zij worden als ‘klimaatontkenners’ met hoon en schimpscheuten overladen.

Vliegschaamte

Waar komt die overtrokken preoccupatie vandaan?

Waarom wordt het Klimaatakkoord van Parijs, politieke afspraken op basis van lang niet onomstotelijk bewezen uitkomsten van scenario’s en modellen heilig verklaard. Waarom worden die ‘doelstellingen’ in Nederland nog extra opgeschroefd? De Verenigde Staten en Australië hebben zich al van dat akkoord gedistantieerd en van China moet nog maar worden afgewacht of daar daadwerkelijk tot uitvoering zal worden overgaan. Voorlopig bouwen ze in China nog ‘tig’ kolencentrales en leggen ze nog een hele reeks van vliegvelden aan. Het fenomeen “Vliegschaamte” moet daar nog in het woordenboek een plekje krijgen.

 

Rekening

In Nederland is ondertussen zelfs een “klimaatwet” aangenomen. De uitkomsten van de “klimaattafels” moeten nog worden doorgerekend, maar de meeste fractieleiders hebben al laten weten dat daar niet meer aan valt te tornen. “Afspraak is afspraak”, liet fractieleider Segers van de CU weten, toen collega Klaas Dijkhoff in De Telegraaf weer eens een ballonnetje opliet: de kiezer komt er in de Nederlandse parlementaire democratie niet meer aan te pas. Die mag straks de rekening betalen.

De overheid, ooit bedoeld om haar burgers bescherming te bieden en vrijheden te garanderen, voelt zich steeds meer aangesproken tot betutteling en dwingelandij. Het is veelzeggend dat media die zich graag ‘de waakhond van de democratie’ noemen, verworden zijn tot spreekbuis van onheilsprofeten en moraalridders.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
18 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Even een rekensommetje. In 1990 telde Nederland 14,89 miljoen inwoners. In 2020 moet de CO2 uitstoot met 25% zijn afgenomen t.o.v. 1990. Dus stellen we die uitstoot op 100%. Met name door immigratie zal de bevolking in 2020 toegenomen zijn tot 17,4 miljoen inwoners, oftewel 2,54 miljoen inwoners extra. De uitstoot t.o.v. 1990 dreigt in 2020 slechts 17% minder te zijn i.p.v. de 25% die waren overeengekomen in internationale verdragen. Stel nu dat die 2,54 miljoen inwoners er niet bij waren gekomen, waar was Nederland dan op uitgekomen? Eenvoudig: 14.89/17.4*83= 71.03%, ofwel een afname met 29%. Ruim onder de door Urgenda via de rechter afgedwongen inspanningsverplichting voor het halen van de internationale overeengekomen vermindering door de overheid. Goed hè? Maar we hebben er niets aan. Wat toont dit aan? Immigratie is funest voor Nederlands inspanningen om aan internationale klimaateisen te voldoen. Tevens toont dit aan dat de internationale eisen t.a.v. klimaat haaks staan op de uitwerking van internationale vluchtelingenverdragen. Nog afgezien van alle bijkomende (sociale) kosten. Maar dat had een kind kunnen bedenken, natuurlijk.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Helemaal eens.
Ik heb niks tegen immigratie an sich, maar het is natuurlijk logisch dat meer immigranten leidt tot meer auto’s, meer energieverbruik en meer afval. En vooral meer vliegreizen, want het is volstrekt logisch dat elke immigrant met enige regelmaat zijn moederland zal blijven bezoeken. Daarbij vallen de extreem hoge vliegdeclaraties van klimaathysterici in het niets, omdat dat maar een klein groepje linksactivisten is.

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden; de klimaathysterici willen helemaal geen oplossingen. Keer op keer blijkt dat zij zichzelf tegenspreken. Met het bejubelen/opleggen van een energietransitie die onbetaalbaar en onhaalbaar is, maar bovendien de co2 uitstoot zal gaan verheelveelduizendvoudigen. Om de simpele reden dat stroom nooit “groen” is, maar extreem veel rendement verliest tussen energiecentrale en stopcontact; en bovendien een lagere energetische inhoud heeft dan gas of diesel.

En diezelfde kliek wil ook dat *alle* huizen in NL ofwel worden aangepast voor pakweg 60.000 tot 70.000 euro (niet-werkende warmtepomp), ofwel worden afgebroken. “Voor het klimaat”. Daarnaast moeten we ons goedwerkende gasnet dat tientallen miljarden heeft gekost weg pleuren, en vervangen door een honderden miljarden kostend elektriciteitsnetwerk. Los van de financiële haalbaarheid; wat zal dat aan milieuvervuiling en vooral co2 productie kosten?

Voorstanders van de energietransitie zijn òf gestoord, òf ze willen dit land failliet; en de co2 productie fors omhoog.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lees ik het werkelijk goed ?
“Vliegschaamte” ? (dr. Lucas Bergkamp)
De klimaatbeweging die probeert om anderen van het vliegen af te houden ?
En zelf vliegt die hele zooi dagelijks de gehele wereld over om óns te vertellen dat je je moet schamen als je vliegt !?
Dat zooitje is de schaamte kennelijk al ver voorbij.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Al het plantenleven op aarde, en dus indirect ook al het dierenleven, benodigd uit de atmosfeer afkomstig CO2. De planten gebruiken dit CO2 om te groeien, en geven het na hun afsterven weer terug aan de atmosfeer. Dit is een (werkelijk) duurzame cyclus gedreven door de zon, en kan in principe voortduren zolang de zon maar blijft schijnen, nog een paar miljard jaar dus.
Dit betekend tevens dat als de aarde groener wordt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer daalt (opgeslagen in planten), en als de hoeveelheid groen afneemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer stijgt. Dit is het mechaniek achter stijgende en dalende hoeveelheden CO2 in de atmosfeer.
Addertje onder het gras is echter dat als planten afsterven niet alle opgenomen CO2 altijd terug komt in de atmosfeer, de schuldige hieraan is fossilisatie, de producten waarvan wij kennen als olie, kolen, en gas. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer gaat dus op en neer, in directe relatie met de hoeveelheid plantengroei, maar het gemiddelde neemt, door fossilisatie, langzaam af.
Als dit lang genoeg doorgaat daalt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zo ver dat plantengroei niet meer mogelijk is, en dan sterft de aarde, lang voordat de zon is opgebrand.
Die totale hoeveelheid CO2 is de afgelopen 150 miljoen jaar met 90% afgenomen, en de aarde scheert inmiddels al heel lang rakelings langs de 150 ppm CO2 drempel waaronder plantenleven niet meer mogelijk is.
Dat fossilisatie proces moet dus dringend tegengewerkt worden, en de beste manier om dat te doen is de producten ervan uit de aardkorst te bevrijden en terug te brengen in de atmosfeer, middels een proces dat bekend staat als verbranding.
Oh, en voor ik het vergeet; de “broeikasgas” werking van CO2 is zo ongeveer nul.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn echtgenote en ik zullen ervoor zorgen dat deze zelfbedachte gektes géén invloed op onze levenssfeer zullen krijgen.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In het jaar 1774 beweerde een dominee Eelco Alta dat de maan zou botsen met een aantal planeten.
De hele bevolking maakte zich erg veel zorgen.
Eise Eisinga wist dat dat niet klopte en bouwde het heelal in zijn huiskamer om aan te tonen aan de bevolking dat dit niet zou gebeuren!
Jammer dat dit hede te dagen op deze deze manier niet meer lukt om mensen gerust te stellen. Dit door de verschrikkelijke media gekte over het klimaat!!
Daar kan een planetarium niet tegen op.

Janneke van Vlie
Janneke van Vlie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Vraag me af of het planetarium de toeloop aan kan 😉

hendrikush
hendrikush
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Dominee’s hebben heel wat ellende op hun geweten.
Ze zijn allergisch voor kritiek op hun “woord des Here”.
De “wetenschappers” die weetjes scheppen hebben hun plaats ingenomen. Echte kennis moet de tand des tijds kunnen weerstaan.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dag mijnheer Van Beetz,

De laatste alinea tovert bij mij Het Plakkaat van Verlatinghe voor ogen.

Ben Steijn
Ben Steijn
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Freek van Beetz

Een reactie onlangs van een lokaal D66 raadslid:
“We moeten iets doen, dan kunnen we later tegen onze kinderen zeggen: We waren net op tijd.”
Ik: Hoe meet je die CO2 eigenlijk?
“Uhh”??
Sinds wanneer registreren we de aardse temperatuur en met welke meetapparatuur doen we dat?
“Uhh”??
Weet je wat Stevensonkastjes zijn en wanneer we met weerballonnen zijn gaan meten? Satelliet metingen? Metingen temperatuur en CO2 oceaan water?
“Uhh?? Nou, op de site van Urgenda staat toch zeker dat de temperatuur wel 4 tot 6° kan stijgen”.

I rest my case.
Hietegen valt niet te vechten, mijnheer van Beetz.
Groet, Ben Steijn

peter
peter
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

Wortelen en Groen ,lekker hoor maar met een visje of vlees ,laten die geitenwollensokken maar peulen en radijs eten .

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is denigrerend dat als je niet met de klimaatkudde meeloopt klimaat ontkenner genoemd wordt. Het gebruik van dit woord verraadt dat de klimaatkuddeleiders niet echt op de hoogte zijn. Het klimaat is een vaste gegeven die er lang voor de verschijning van de levende vormen aanwezig was. Dus niemand kan klimaat ontkennen en dat dat deze voortdurend veranderd. De maakbaarheid van het klimaat is een grote leugen. Net zo als de mens niet in staat is om vulkanen en aardbevingen te beheersen. Daar maak ik mij grotere zorgen over, de activiteit is de laatste tijd enorm toegenomen. Misschien kunnen de klimaatactivisten zich liever daar over bekommeren.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben benieuwd hoe b.v. de Finnen van vlees naar groente zullen overgaan. Het gezondste groente in Finland is namelijk een knakworst.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De meest prangende vraag de enorme groei van de bevolking op aarde vooral in plaatsen waar honger is. En moet Nederland groeien richting de 20 miljoen inwoners. Stuk interessanter dan de CO2 en onze eetpatroon. Maar daar hoor je de betweters niet over.

Ni28
Ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Freek van Beetz

Ja, ik heb het teruggelezen.

18
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x