Uitholling van de verzorgingsstaat

Metis-debat tussen Hoogduin en Van den Noort

Titelfoto bij artikel Henk Strating Opiniez.com “ Uitholling van de verzorgingsstaat”

Foto:

Uitholling van de verzorgingsstaat was de titel van het Metis-debat tussen Lex Hoogduin en Rutger van den Noort, waar ik afgelopen zaterdag bij aanwezig was. Een mooie discussie tussen een wetenschapper en een ondernemer, tussen twee generaties, tussen twee politieke overtuigingen, de één mordicus tégen, de ander uitgesproken vóór Nexit.

 

De centrale vraag van het debat was: moeten we de verzorgingsstaat herstellen of opgeven?

 

Lex Hoogduin trapte af met de vraag wat de verzorgings- of welvaartsstaat is. Die is vanaf de jaren ’70 ontstaan. De onderliggende gedachte is dat de overheid voor de burgers moet zorgen en hun risico’s zo veel mogelijk moet afwenden. De kenmerken zijn hogere overheidsuitgaven, hogere collectieve lasten, hogere nationale schuld en hogere financieringstekorten. De gevolgen zijn collectieve voorzieningen op alle facetten van het leven: werk, huisvesting, gezondheid, onderwijs en sociale zekerheid. Dit laatste is in 1983 zelfs als sociale grondrechten in de Grondwet vastgelegd.

 

Socialisme en neoliberalisme

Hoogduin liet zien dat sinds de jaren ’70 sociaal-democratische en neoliberale kabinetten de verzorgingsstaat verschillend hebben ingevuld, waardoor de omvang soms wat toe en soms wat afnam. Maar bottom line kiezen socialisme en neoliberalisme beide voluit voor de grondgedachte dat de overheid voor de burgers moet zorgen en dat ook kán. Aan die grondgedachte ligt volgens Hoogduin het geloof in de maakbare samenleving ten grondslag. Want de maakbare samenleving is de onmisbare randvoorwaarde voor de verzorgingsstaat!

 

Geen free lunch

Maar diezelfde verzorgingsstaat betekent óók mínder individuele bestedingsruimte. Want in de economie bestaat geen free lunch, legde Hoogduin uit. Iedere euro, die de overheid aan de verzorgingsstaat spendeert gaat op één of andere manier ten koste van onze koopkracht. Pleidooien voor méér of betere huisvesting, méér of beter onderwijs, gezondheidszorg of sociale zekerheid én meer koopkracht vragen om een vierkante cirkel die niet bestaat.

 

Huishoudboekje

Rutger van den Noort benaderde de verzorgings- of welvaartsstaat vanuit de burgers zelf en kwam tot dezelfde conclusie. Hij liet aan de hand van een handgeschreven huishoudboekje zien wat de opkomst van de verzorgingsstaat met de huishoudportemonnee van de burgers heeft gedaan. Zijn conclusie luidde: niets! De koopkracht van de burgers is niet of nauwelijks gestegen en ligt volgens hem (ver) onder het niveau van veel andere Europese landen, zélfs onder Frankrijk…

 

Europese Unie

Van den Noort betoogde dat de overheidsuitgaven en de bedrijfswinsten zijn gestegen terwijl de koopkracht is afgenomen. Daardoor zijn veel burgers niet meer in staat om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is volgens hem versterkt door de Europese Unie. Die heeft gezorgd voor nóg méér collectieve uitgaven, voor de EU zelf, voor de steun aan een EU-land, zoals Griekenland en voor de binnengestroomde migranten. Tegelijkertijd heeft de ECB met een kunstmatig lage rente de pensioenen uitgehold en de huizenprijzen opgeblazen.

 

Nexit

Van den Noort wil maar liefst 30 miljard euro overhevelen van de overheid en de bedrijven naar de burgers. Die vult hij voor een belangrijk deel in met concrete maatregelen, zoals niet langer betalen voor de EU, migratie en ontwikkelingssamenwerking, meer belasting van multinationale bedrijven en – onvermijdelijk om dit lijstje te realiseren – uittreden uit de EU: Nexit!

Het zal de koopkracht van de burger weliswaar nog niet in de top 10 van Europa brengen, maar wel met zo’n 200 tot 300 euro per maand verbeteren, betoogde hij.

 

Klassiek liberalisme

Waar Van den Noort de praktische oplossing van inkomensoverdracht kiest, zoekt Hoogduin een ideologische benadering. Het geloof in de maakbare samenleving moet (weer) plaatsmaken voor het klassieke liberalisme: vrije handel op een vrije markt, een kleine overheid, die de klassieke grondrechten (justitie, politie, defensie) bewaakt binnen sluitende overheidsfinanciën en meer individuele verantwoordelijkheid voor de sociale grondrechten (werk, huisvesting, gezondheid). Dat vereist volgens hem dat geld weer wordt gekoppeld aan een standaard met een vaste waarde.

 

Paard achter de wagen

Waar Van der Noort voorziet dat zijn kinderen het minder goed zullen hebben dan zijn generatie, ziet Hoogduin geen enkele reden te veronderstellen dat toekomstige generaties met minder genoegen zullen moeten nemen. Mits we een bescheiden economische groei van gemiddeld 1,5 tot 2% weten realiseren, wat volgens hem zeer goed mogelijk is als we de juiste keuzes maken. Nexit spant het paard volgens Hoogduin niet vóór, maar áchter de wagen; dat zou de vrije handel die noodzakelijk is voor die economische groei en toenemende welvaart alleen maar áfremmen.

 

Verzorgingsstaat opgeven

Moeten we de verzorgingsstaat- of welvaartsstaat (de beide begrippen werden tijdens het debat door elkaar gebruikt) nu herstellen of opgeven?

Ik kies, mede op basis van de bijdragen van Lex Hoogduin en Rutger van den Noort, voor het opgeven van de verzorgingsstaat om de welvaartsstaat te herstellen! De terugtredende overheid (die beiden bepleiten) zal de eigen verantwoordelijkheid van de burgers vergroten en hen aanzetten tot méér initiatief, méér keuzes en méér ondernemerschap. Dat zal tot meer welvaart leiden. Nexit zal daar volgens mij niét aan bijdragen, wél een Europa van het gezonde verstand, waarover ik eerder naar aanleiding van de Europese verkiezingen schreef.

 

De door Rutger van den Noort in zijn presentatie gebruikte sheets kunt u hier bekijken.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
19 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Elvi
Elvi
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vergeten wordt dat er een kwalijke immigratie plaats vindt waarbij geen binding tot stand komt met Nederland. Dat is, naast de vraatzucht van de EU en de Zuid-Europese landen, het grootste euvel.
Een land kan niet én een verzorgingsstaat én een immigratieland zijn. Logischer dan dit wordt het niet. Dus één van beide opgeven. Hoogduin’s keuze hierin is duidelijk dus.
Arme ouderen die hier zo hard voor gewerkt hebben.
Wat mij betreft dan veel liever Nexit. Tenminste doen we het dan voor ons zelf. Hoe moeilijk ook, ik geloof in de Nederlandse intelligentie en mentaliteit. Dan wel die van ons met een nuchter verstand en de bereidheid om te knokken.
Hallo Friesland, hallo boeren!!!

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De auteur kiest er voor om de verzorgingsstaat op te geven en de welvaartsstaat te herstellen. Mag ik hem er op wijzen dat “den Haag” doorlopend kakelt dat Nederland een zéér rijk én WELVAREND landje is ?! Verder oreert “den Haag” dat dit landje voorop loopt als verzorgingsstaat.
Of gelooft deze auteur dat niet ? Nou ik van geen kant !
In de EU en ná een aantal kabinetten Rutte is Nederland verworden tot een armzalig landje, waar scholen moeten sluiten wegens gebrek aan onderwijzend personeel, waar bij 3 ziekenhuizen in noord-Nederland 500 medewerkers dienen te verdwijnen, waar steeds meer mensen op de Voedsel- c.q. kledingbanken zijn aangewezen, waar de schuldhulpverlening de vraag om hulp niet meer kan bijbenen, waar onderzoeken waaruit mogelijke claims op de staat kunnen voortvloeien (defensie) niet worden behandeld, waar ouderen géén benodigde zorg ontvangen, waar jongeren, die nog nóóit gewerkt hebben, de ouderen verwijten dat die ouderen een, steeds kleiner wordend, pensioen ontvangen nadat die ouderen veelal méér dan 50 jaar hebben gewerkt in én voor dit “rijke” landje. I.p.v. die jongeren terecht te wijzen huppelt “den Haag”
áchter hen aan !
Overigens ben ik van mening dat er een NEXIT moet komen, en wel z.s.m.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Klopt, Karton, Rutte heeft ons arm gemaakt en hij is nog niet klaar. Maar in vergelijking met b.v. Afrikaanse landen zijn wij nog welvarend. Dat vinden mensen een veilig idee en daarom stemmen zij nog altijd op hem.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Als Afrikaanse landen de aan hen geschonken ontwikkelingshulp zouden hebben gebruikt waartoe het bedoeld was/is, dan waren zij wellicht even “rijk en welvarend” geweest als Nederland. Trouwens, om de levensstandaard van diverse landen met elkaar te vergelijken geeft géén goede inzage in het geheel. Ik zou dan bijv. Nederland willen gaan vergelijken met Saoedi-Arabië. Noorwegen zou ook een mooi voorbeeld zijn. Daar heeft men de inkomsten van hun olie opgespaard waardoor de levensstandaard van de Noren erg hoog ligt. In NL heeft men de aardgas-inkomsten verkwanseld, in ieder geval géén blijvende verbeteringen mee gecreëerd.
Regeren is vooruitzien, luidt het gezegde; ik heb Rutte daar nog nóóit op kunnen betrappen.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton, het is duidelijk dat Rutte zijn visie bij de opticien haalt.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

absoluut mee eens Karton. Wij zeggen vaak, als er weer eens iets gezegd wordt, ‘ we waren toch zo rijk’? Of, ‘ik moet toch even gaan zoeken waar mijn veronderstelde ‘rijkdom’ dan gebleven is !.
Ik ben het eens met uw betoog. als je alles wat de afgelopen jaren is afgebroken en NIET meer kan, zo achter elkaar genoemd ziet, dan had je je dat jaren geleden echt niet kunnen voorstellen.
Een kennis van ons zei laatst: ‘ vroeger werkten alleen de kerels en kon alles verhoudingsgewijs wel betaald worden, ook al bleven de vrouwen en moeders thuis, maar nu werken al die vrouwen ook en nou kan het NIET meer betaald worden. Dat is raar. Zoveel duurder kan het niet zijn. Vroeger lag je 2 weken in het ziekenhuis met blindedarm en nou ben je na 1 dag al thuis. Dus ja, duurdere instrumenten ja, maar VEEL minder ligdagen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Wat u zegt : Wij wáren ooit rijk, écht rijk !
De EU én Rutte hebben ons, de “gewone mens”, de das omgedaan.
Maar alles is wél duurder geworden : BTW op voedingsmiddelen is onlangs verhoogd (zal wel uit “rijkdom” gedaan zijn), maar een jonge vrouw, die vanaf haar 12de haar geestelijk gehandicapte moeder én broer gehéél verzorgt, bovendien moet werken, leren enz. deze vrouw/dit meisje, moet álles alléén opknappen, krijgt geen hulp ! Dát is de rijkdom van dit arme landje. Ik kan me daar vreselijk boos over maken, dat geschreeuw vanuit “den Haag”, dat we zó rijk zijn maar aan de andere kant de bevolking, althans een deel daarvan, laten verrekken ! Over “uw” ligdagen : u, als verpleegkundige, weet dat patiënten vaak ten onrechte worden “ontslagen. (op last van de verzekering ?). Ik vermoed dat binnen niet al te lange tijd wij, bij bijv. een blinde-darm-onsteking, een formulier thuis gestuurd zullen krijgen waarin staat hoe wij dat zelf wel kunnen opereren; géén ligdagen meer dus. Een zeer goede kennis van ons, heeft suikerziekte, kwam in ’t ziekenhuis terecht met een heel grote wond ónder z’n voet.
5 Maal geopereerd, wond verkleinde, heel mooi dus. Nu is er een geneesmiddel dat zulke wonden geheel kan genezen, zal wel prijzig zijn, want de verzekering wilde die niet betalen, gevolg………2 x per week naar ’t ziekenhuis voor wondverzorging, na enige maanden is dat véél duurder als de dure medicijn. Niet de deskundigen maken hier de dienst uit, maar de geld-beheerders ! Trieste ontwikkeling.
@ Marien : houd moed, ééns zal het tij keren !!!

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

De linkse, liegende Staatsmedia (=alle media)vertellen ons alleen nog maar leugens, zij staan in dienst van het linkse kartel, Rutte en consorten, de ^ëlite” en politieke tegenstanders worden door hen, bij gebrek aan argumenten, gedemoniseerd met leugens, roddel en achterklap (Wilders en Baudet).
Zo kan er nooit iets veranderen en wordt het alleen maar erger!

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton, ben het volledig met Wel 1000 % als dat zou kunnen.
Ook ik zou een Nexit willen en dat de ‘EU’ ploft zoals het nu is. Dan individueel als landen handels akkoorden met anderen afsluiten en de noodzakelijke diensten als politie en justitie ZELF iets laten opzetten met collega’s uit andere landen. Maar GEEN duur betaalde ambtenaren meer daar.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Heel vaak vroeg ik, ook op dit forum, naar de voordelen die de EU ons, bevolking, zou hebben gebracht; een echt antwoord kreeg ik nooit. De z.g. open grenzen bestaan al enige tijd niet meer; Duitsland heeft juist álle grensovergangen met Oostenrijk weer van controle voorzien, nu officieel, eerder gebeurde het ook wel, maar nu dus officieel. Andere “voordelen” zou ik niet kunnen bedenken. De EU wordt “bestraft” door de USA met importheffingen, hieronder valt ook Nederland, terwijl wij weer het “braafste jongetje” waren.(mogelijk vallen een paar kaassoorten er buiten). De EU is een z.g. dood geboren kindje, dat z.s.m. dient te verdwijnen mede om de diverse volkeren tot rust te brengen, want wat er dreigt is nóg meer ellende, opstanden en “eigen richting” in diverse EU-staten.
Ik wens u niettemin een goed én vredig weekend !

Don Tessers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Al eind jaren tachtig vorige eeuw werden wegwerp artikelen in verzorgingstehuizen geweerd. celstofmatjes moesten weinig worden verschoond, catheters bleven wat langer zitten. Het waren de eerste verschijnselen. Daarna kwam er de minuten rapportering, hoelang een verrichting wel mocht duren per persoon. Daarna kwam de brute bezuiniging in de jaren ´90 waarbij personeel voor 50% werd gehalveerd.
Nu weten we inmiddels wat de totale uitholling betekent, namelijk sluiten en slopen van verpleegtehuizen, en ziekenhuizen met inhoud te koop bij de Curator.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Don Tessers

Alles onder leiding van een dure interim manager ,dat zijn net kokmeeuwen ,komen krijsend binnen ,schijten alles onder ,en vertrekken weer ,een geweldige puinhoop achterlatend ,om het volgende bejaardenhuis te gaan slopen .

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

@ Peter.
Een “fraai” voorbeeld is minister Bruins, voormalig chef bij het UWV. Nadat deze nietsnut aldaar een geweldige chaos had veroorzaakt werd hij benoemd tot minister. Vriendje met een partij”leider” is een zekerheidje voor een geweldige baan, ongeacht of je capabel bent of niet !

Benedict Broere
Benedict Broere
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik mis in het artikel en in ook de commentaren het woord ‘islam’. De islam steekt doctrinair zo in elkaar dat het in Nederland de verzorgingsstaat EN de welvaartsstaat zal afbreken. Daarbij, de islam wordt groter door massa-immigratie, grote gezinnen en het taboe op islamkritiek. In Zweden kan je al zien wat het destructieve effect is van van een politiek die islam importeert en faciliteert en islamkritiek criminaliseert. In Duitsland en Frankrijk zie je vergelijkbare effecten. Het gaat dan om steeds meer en steeds groter nogo-zones die gedomineerd worden door georganiseerde criminaliteit en straatterreur. Het heeft als gevolg dat mensen massaal verhuizen, en dat hoogopgeleiden en kapitaalkrachtigen migreren. Noord-West Europa vormt al lange tijd de top in de Human Development Index en de Social Progress Index, maar de respectieve regeringen zijn volhardend bezig om die posities omlaag te drukken met open grenzen en negeren van het islamgevaar. Men leeft in de waan van Alle Menschen werden Bruder en dat het op elkaar schuiven van naties en culturen en wereldbeschouwingen als vanzelf resulteert in welvarende en gelukkige veelkleurigheid. Maar al doende produceert men dus een wereld van segregatie en polarisatie, argwaan, armoede, criminaliteit en burgeroorlog.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

U hebt helemaal gelijk.
\Maar dat probleem mag je niet eens benoemen laat staan aanpakken.
Wilders wordt hier om al jarenlang gedemoniseerd door alle politici en media en bedreigd en nu via een politiekproces voor minder veroordeeld!
Links en Allochtonen mogen hier straffeloos alles zeggen en doen.
De rest is vogelvrij!

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

@ Thijs Hoop.
Mee eens.
Toen burgemeester Job Cohen en wethouder Rob Oudkerk van A’dam op t.v. de Marokkanen in ons land “kut-Marokkanen” noemden werd er een beetje gegniffeld : kwajongensstreken”” hoorde ik zelfs door iemand van de “intelligentia” zeggen. Géén vervolging natuurlijk, zal wel politiek correct zijn geweest, dus een ieder kan én mag dat zeggen : “kut-Marokkanen” ! Maar oh wee, als je roept dat je minder van die “kut-Marokkanen” in ons landje wilt hebben, dan sta je 5 jaar lang voor een D66-“rechter”.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De huidige ontwikkeling in de EU leidt tot socialisme. Het steeds lagere besteedbare inkomen wordt gecompenseerd door ruil voor enkele sociale zekerheden om de burger in leven te houden tot zijn pensioen. Het voormalige Oostblok heeft dit al meegemaakt en wij weten hoe het afgelopen is. Onbegrijpelijk dat men nu op terug komt. De enige waarheid die nu doorgedrukt wordt maakt de weg vrij naar een totalitaire samenleving. En de huidige EU volgt deze weg.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ben het met van der Noort eens.
Door de EU moeten wij niet alleen bijna de gehele EU onderhouden, maar bijna de hele wereld, is het niet hier dan wel daar, kort samengevat.
Al die immigranten krijgen hier levenslang alles gratis, evenals hun talrijke nazaten en familieleden, ten koste van ons.
Verzorgingsstaat en massa-immigratie gaan niet samen.
Wij krijgen door de EU, meer criminaliteit, slechter onderwijs, minder zorg, geen vrijheid van meningsuiting meer, en., enz.
Vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor links en Allochtonen.
Zij mogen hier straffeloos alles zeggen en doen.
De rest is vogelvrij!
Een Nexit, zo spoedig mogelijk!

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nexit(1) en “Europa van het gezonde verstand”(2) zijn beide voorlopig kansloos. Waarom over het onderscheid strijden? Optie (1) en een beetje bijsturen is optie (2) en vice versa.
Een kleinere staat – heel graag, heel nuttig. Lijkt ook voorlopig kansloos.

19
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x