Diversiteitsbeleid politie is in strijd met de Grondwet

De grauwe schaduwwereld van de inclusiviteit

Titelfoto bij artikel Frank Jansen op OpinieZ.com “Diversiteitsbeleid politie is in strijd met de Grondwet”

Foto:

Het falende diversiteitsbeleid van de politie staat weer op de politieke agenda. Het is duidelijk dat de inspanningen om een “veelkleurig” korps te krijgen volledig zijn doorgeslagen. Kritische Kamervragen daarover van Baudet en Hiddema aan minister Grapperhaus wachten nog steeds op antwoord. Frank Jansen zet principiële vraagtekens bij de inclusiviteitsobsessie van de politie.

In februari 2017 stelde de politiecommissaris Noord-Nederland in een interview met de Volkskrant dat ‘de nationale politie meer mensen moet aannemen met een multiculturele achtergrond’ en dat ‘een gebrek aan afspiegeling van de samenleving in het korps gevolgen heeft voor het vertrouwen in de politie’. Een aaneenschakeling van interviews met dezelfde strekking volgden.

 

Diversifiëren

Zo liet de portefeuillehouder diversiteit, een politiefunctionaris speciaal belast met de bewaking van het diversiteitsbeleid, in een interview met wederom de Volkskrant weten dat ‘de politie z`n stinkende best doet om het aantal agenten met een niet-westerse achtergrond te vergroten’. In dit interview werd ook duidelijk dat diversiteit door de politie breder wordt gezien dan alleen niet-westers; ‘met diversiteit bedoeld de politie ook vrouwen, lhbt`ers, beta`s en zij-instromers’.

De termen ras en huidskleur werden angstvallig vermeden in deze interviews.

Impliciet blijkt ras voor de politie echter ook een reden te zijn om te ‘diversifiëren’. Oud-Korpschef Bouman stelde bijvoorbeeld in 2015 dat hij vreesde voor een ‘overwegend blanke politie tegenover een veelkleurige bevolking’ en dat diversiteit daarom cruciaal was. Verder reageerde de huidige Korpschef Akerboom op een NRC-column waarin werd gesteld dat de politie bestaat uit te veel ‘witte’ mensen door met cijfers te komen waaruit blijkt dat de politie juist zeer divers is. Hiermee erkent Akerboom impliciet dat ras ook een belangrijke factor is in het diversiteitsbeleid.

 

Identitaire verzuiling

Opvallend is dat het diversiteitsbeleid weinig kritiek heeft ontvangen vanuit de politiek, media en samenleving. Afkeurende reacties bleven grotendeels achterwege. Het is echter belangrijk dat mensen zich massaal uitspreken tegen dit diversiteitsbeleid, omdat het gebaseerd is op ondoordachte, ongeldige en zelfs discriminerende opvattingen. Zo worden kandidaten op basis van private, irrelevante kenmerken als geslacht, huidskleur, culturele achtergrond en seksuele geaardheid bevoordeeld of benadeeld ten opzichte van hun mede-staatsburgers. De politie beschouwt deze persoonlijke kenmerken plotseling als relevant voor het verrichten van publieke taken.

Een ernstige denkfout ligt echter ten grondslag aan deze opvatting, namelijk de verdeling van de samenleving in groepen, gemeenschappen en clusters. Dit noem ik bij gebrek aan een betere term identitaire verzuiling. Het uit zich in het feit dat individuele staatsburgers door de politie met of zonder hun instemming worden ingedeeld in de categorie ‘vrouw’, de categorie ‘wit’ of de categorie ‘LHBT`er’.

Deze aggregatie van individuele burgers in sociale groepen en sociale identiteiten biedt de politie vervolgens een rechtvaardiging om deze diverse groepen te accommoderen middels een diversiteitsbeleid.

Pragmatisme versus moraliteit

Wat we hier waarnemen is dat het neutrale en verbindende karakter dat de politie normaliter belichaamt, wordt opgeofferd ten behoeve van politieke correctheid en dat de rede ondergeschikt wordt gemaakt aan emoties en pragmatisch denken. Vanuit pragmatisch perspectief is het te verklaren dat de politie een diversiteitsbeleid voert. Immers, de politie veronderstelt dat een divers politieapparaat resulteert in meer vertrouwen en herkenbaarheid.

Vanuit moreel-juridisch oogpunt volgt echter de conclusie dat het pragmatische politiebeleid is gebaseerd op discriminerende en racistische vooronderstellingen.

Diversiteitsbeleid is namelijk gegrondvest in een conceptie van sociale groepsidentiteiten in plaats van een conceptie van individueel staatsburgerschap.

Dit leidt ertoe dat sollicitanten niet langer gezien worden als individuele staatsburger en niet langer uitsluitend beoordeeld worden op grond van de kwalitatieve bijdrage die zij kunnen leveren.

Andere factoren zijn belangrijker (geworden) in de sollicitatieprocedure, namelijk het geslacht, de huidskleur of de etniciteit van de sollicitant. Zodoende draagt de politie bij aan het ondermijnen van staatsburgerschap, het bevorderen van rechtsongelijkheid en het creëren van tegenstellingen tussen identiteits- en bevolkingsgroepen (wij-zij-denken).

 

Grondwet

Maar is het diversiteitsbeleid niet strijdig met de grondwet? Artikel 1 van de Grondwet veronderstelt immers: ‘’Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’’. Alles wijst erop dat diversiteitsbeleid inderdaad een overtreding van dit grondwetsartikel behelst. Artikel 1 verdeelt de samenleving namelijk niet in sociale groepen en identiteiten. De naleving van de rechten en plichten die voortvloeien uit dit artikel geldt alleen voor individuele staatsburgers. Er wordt niets vermeld over de rechten en plichten die sociale groepen in de samenleving hebben.

Kortom, identiteitspolitiek komt niet voor in het vocabulaire van art.1 Grondwet.

 

Tendens tot escalatie

De huidige identitaire categorieën die de politie hanteert, te weten geslacht, culturele achtergrond, huidskleur en seksuele geaardheid, zijn niet uitputtend. Ze kunnen worden aangevuld met nieuwe identitaire categorieën, zoals haarkleur, gewicht, lengte en oogkleur. Ik hoor u nu lachen. Haarkleur? Gewicht? Maar is er dan een wezenlijk verschil tussen deze private/persoonlijke categorieën en categorieën als huidskleur en geslacht? Waarom wordt er wel gediversifieerd omdat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, maar niet gediversifieerd wanneer roodharigen zijn ondervertegenwoordigd?

Extremer

Logischerwijs is het goed mogelijk dat deze vergelijking in de toekomst zal worden gemaakt, waardoor de politie – om haar geloofwaardigheid te behouden – ook dit soort identitaire categorieën zal moeten betrekken in haar diversiteitsbeleid. In diversiteitsland is niets te gek. Mogelijkerwijs zullen er organisaties worden opgericht, bijvoorbeeld de organisatie voor de emancipatie van roodharigen of de stichting voor de inclusie van tatoeage-gezichten, die de politie onder druk zetten om het diversiteitsbeleid verder uit te breiden. Zij kunnen terecht het argument van de politie (om een afspiegeling te zijn van de samenleving) tegen de politie gebruiken.

Niet alleen is het huidige diversiteitsbeleid dus moreel en juridisch verwerpelijk. De kans is aannemelijk dat naarmate de tijd verstrijkt diversiteitsbeleid steeds extremer wordt. Dit doet me denken aan de volgende wijze uitspraak: ‘je hoeft slechts een keer toe te geven en voor je het weet doe je niets anders dan toegeven, omdat je denkt dat de dingen nu eenmaal zo gaan’.

Oproep

Om deze tendens te keren, doe ik een dringende oproep aan de politie en haar diversiteitsgoeroes. Stop het huidige diversiteitsbeleid. Respecteer de Grondwet. Bevrijd je uit de matrix van het diversiteitsdenken. Loop uit de grot van inclusiviteit en laat de onwelwillende diversiteitsmanagers, -officieren, -experts en -ambtenaren achter in de grot, in hun grauwe schaduwwereld.

Nu is het moment om een harde lijn te trekken. Toegeven is vergaan. Stop het diversiteitsbeleid bij de politie!

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
19 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Fluitje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk Hr Jansen.

Maar wat ik mij als oudere Nederlander afvraag, is het volgende:

Waar is het onderlinge vertrouwen, in deze Nederlandse samenleving gebleven.

Liegende en bedriegende volksvertegenwoordigers, die zich niet schamen om gewoon de boel te belazeren.

Vastigheden die gewoon zijn verdwenen, zonder een enkele vorm van inspraak.

Minderheden die de kreet racisten tegen andersdenkende gebruiken, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Politieke partijen, die gewoon een CordonSanitair in het leven hebben geroepen.

Een EU die gewoon steeds dwingender aanwezig is, ondanks negatieve stemmingen over deze EU.

Grenzen die wagenwijd open blijven staan en waar geen enkele negatieve opmerking over dit item, door Links wordt geaccepteerd.

Wat is er overgebleven van mijn geboorteland.?

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fluitje

Fluitje@ “Wat is er overgebleven van mijn geboorteland?”
Heel weinig. Eind jaren zestig door onverwachte wegen van
het lot vond ik in Nederland een ware paradijs in vergelijking met het toenmalige staat van mij eigen land overheerst door socialisme/communisme en daarmee gepaarde mate van corruptie en onvrijheid van het woord om maar iets te noemen. Mensen waren erg vriendelijk en groetten elkaar terwijl ze elkaar nauwelijks kenden. Ongelooflijk als je zelf komt uit een zo humane maatschappij waar deze verschijnsel onbekend is. Er werd niet gedrongen bij de bushalte als de deur open ging. Op de kruispunt stopten de auto’s zelf als je niet over de zebra liep en er volgde een vriendelijk gebaar. Als een onwerkelijke droom. In de jaren tachtig kwam de kentering op gang. Langzaam ebden de bovengenoemde en andere gewoontes weg en steeds meer begon ik de socialistische successen te herkennen. Nu na tientallen jaren kan ik zeggen dat de postcommunistische landen het communisme uit het oosten hebben ingeruild voor de groeiende communisme uit het westen.

E. Vreeland
E. Vreeland
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Door immigratie dus? Ik heb het geluk in een rijkere buitenwijk te wonen. In ons buurtschap kent 80 / 90 procent van de mensen elkaar nog. we helpen elkaar en er zijn een paar keer per jaar buurtfeesten.
Dat is wat je sociale cohesie noemt. Er wonen overigens ook Britten en Duitsers. Maar die zijn volledig geïntegreerd.
Ra ra hoe kan dat? Omdat we dezelfde taal spreken en het zelfde waarde systeem aanhangen. Zo simpel is het.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

@ E.Vreeland.
In Doesburg overleed deze week een “vluchteling” uit Eritrea, vader van 12 kinderen, bijzonder triest natuurlijk. Volgens de NPO was deze familie volledig geïntegreerd in Nederland m.n. Doesburg. Deze man kwam om het leven omdat hij, BINNENSHUIS !!!, een houtskool-bbq had aangestoken en t.g.v. de rookontwikkeling was overleden. Das toch wel een teken van volledige integratie, lijkt mij.
De manier waaróp én de woorden waarmede dit droevige nieuws werd gebracht, roept bij mij vraagtekens op.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geen speld tussen te krijgen.
De overheid discrimineert en niet zo’n klein beetje ook. Want voor zo’n moeilijk beroep dien je ten alle tijden de beste mensen aan te nemen, ongeacht hun kleur of sexe. DAT moet het enige aanname kriterium zijn. Opleiding, en persoonlijkheid en intelligentie. Verder niks.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De linkse idealen hebben de politie zover gebracht dat deze nauwelijks nog gezag uitstralen, laat staan hebben. Deze geüniformeerde ambtenaar is dan wel onze vriend waar de criminelen zich goed bij voelen. Een delict blijft een delict of je nu blank of gekleurd bent. Het is dan helemaal niet belangrijk dat de samenleving zich vertegenwoordigd voelt. Het suggereert dat een gekleurde agent milder zal zijn tegenover een gekleurde delinquent dan een blanke agent zou zijn. Het is niet alleen bij de politie dat er gediscrimineerd wordt ten gunste van diversiteit. Het aantal vrouwen wordt desnoods te kosten van alles doorgevoerd. Een werkgever kan niet meer voor de beste sollicitant gaan maar moet voldoen aan zoveel vrouwen en zoveel kleurlingen en andere groepen die zich niet vertegenwoordig voelen. Niet de beste sollicitant kan op de keuze rekenen maar het is de uiterlijk die bepaald wie aangenomen wordt. De linkse lieden die tegen discriminatie zijn discrimineren juist zelf het meest en vertalen het artikel 1 naar hun eigen idealen. De politieke correctheid tussen de “linkse” oren
staan in de weg voor gezonde verstand wat je praktisch overal merkt. Het ergste is dat rechts niet capabel is om dit te stoppen.

jan
jan
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Rechts is niet capabel… Nee, rechts heeft niet voldoende slagkracht om terug te slaan. Of dacht u dat de VVD rechts is? Bijwagen van groen-links.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

De VVD is aan het bewijzen dat zij een afsplitsing van PvdA zijn geweest en nu heimwee hebben gekregen.

R Milhous
R Milhous
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nog een aspect waardoor diversiteit onmogelijk is hebben we afgelopen week in het onderzoek van Nieuwsuur en NRC gezien. Moslims kunnen en willen niet integreren in onze samenleving op grond van hun heilige geschriften.of je deze geschriften nu linksom of rechtsom leest het is verboden ze anders te interpreteren dan Mohammed deed in de 7 e eeuw. Nu zegt de “ koepel” van scholen ook dat zij ervan schrikken, maar dat is het beroemde taqyia gedrag.!!! Liegen tegen ongelovigen mag/ moet als je er als moslim beter van wordt. En onderling tussen imans en andere schriftgeleerden wordt er nu “ nog” verbaal flink gevochten ( geruzied zo u wilt)
Diversiteit bij de politie zal tegen dezelfde problematiek aan lopen. Selecteer op DESKUNDIGHEID.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je wilt toch ook niet dat je geopereerd wordt door een dokter omdat ‘ie een kleurtje heeft of homo is? Ik wil geopereerd worden door de arts die dat het beste kan. Me dunkt dat iedereen dat wil. OOK de linkse mens.

Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Stuur dit goede artikel door naar politici en politieapparaat, want juist die moeten het lezen.

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Paul Schermers

Ja vraag mij wel eens af, of die gasten die al deze ellende hebben veroorzaakt lezen, hoe de burger in Nederland er werkelijk over denkt. Zou niet verkeerd zijn als ze eens wat vaker de waarheid onder hun neus gewreven kregen,en niet alleen de linkse leugen media. Ze gaan het zelf nog allemaal geloven dat het oke is wat hun veroorzaken door al dat fake nieuws wat NPO en RTL brengt in dit land.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nóg meer mensen aannemen met een multiculturele achtergrond is NIET alleen NIET mogelijk omdat te weinig multiculti’s bij de politie willen werken, maar ook omdat de multiculti’s de opleiding tot politieagent niet kunnen afmaken wegens gebrek aan IQ, ondanks het feit dat de eisen in diverse examens die zij dienen af te leggen meermalen zijn verlaagd ! Zij beheersen de taal niet, maar, en dat is veel erger, zij bezitten geen enkele zélf-beheersing. Het idiote plan van de NL-overheid om meer allochtonen bij de politie aan te stellen is volledig mislukt en zal nóóit lukken ! Als ik zou worden aangesproken door zo’n allochtoon, vermomd in politie-uniform, en ik zou horen dat hij niet van NL-afkomst is, dan zou ik meteen om een tolk verzoeken, als veel meer NL’ers dat zouden doen kwam men tolken tekort en politie/justitie zaten met de handen in ’t haar.
Voor het overige : NEXIT en wel z.s.m.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Buiten dat “diversiteitsbeleid” en “positieve discriminatie” gewoon linkse naampjes zijn voor, bij wet verboden, discriminatie heeft dit ook ver strekkende gevolgen voor het functioneren van de politie.
Het is namelijk niet enkel zo dat minder geschikte kandidaten voorrang krijgen, en aldus de kwaliteit van het politieapparaat in zijn geheel niet is wat deze, voor hetzelfde geld, had kunnen zijn.
Veel ernstiger is het feit dat de enorme drang om de beoogde “multiculti” quota bij de rekrutering te realiseren er ook toe geleid heeft dat er niet zo nauw gekeken werd wat de achtergronden van kandidaten betrof, met als gevolg dat de politie zwaar geïnfiltreerd is geraakt met aan criminele organisaties gelieerde agenten.
Voornamelijk Surinaamse en Antilliaanse criminele organisaties hebben hier in het verleden misbruik van gemaakt, en ik ga er van uit dat momenteel exact het zelfde gebeurt met kandidaten met een (extremistische/criminele) islam achtergrond.
De mate van onnozelheid die justitie in het algemeen en politie leiding in het bijzonder in deze ten toon spreiden hoort in teletubbyland thuis, niet in de Nederlandse realiteit.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Als ik, als ex-politieambtenaar een Teletubby vergelijk met de hoogste politie-chef in dit landje, moet ik toch, schoorvoetend, toegeven, dat de Teletubby wint, weliswaar op punten, maar zij/hij wint wél. Ik kan van die E.Akerboom met de beste wil v.d. wereld, géén chef maken, geen ruggengraat, nét zoals héél veel andere “leiding-gevenden”.

Willel van Oranje
Willel van Oranje
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

idem bij het UWV, gemeentelijke diensten en de belastingdienst.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kwaliteit zal altijd ver boven diversiteit staan. Helaas is op moment geen medicijn tegen de diversiteit virus voorhanden.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het identiteitsbeleid van de politie zorgt bij mij juist voor een verlies aan respect en vertrouwen in de politie.

In het westen en dus ook in Nederland zijn de samenlevingen gebouwd op het idee van individuele rechten en verantwoordelijkheden, niet die van groepen. Dat groepsdenken is een LINKS concept en dat de politie dat aanhangt betekent dat de politie zich nu (al een tijdje) laat politiseren door linkse politieke ideeën.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Diversiteitsacceptatie komt van twee kanten. Blanke, autochtone agenten zijn buitengewoon capabel. Die moeten dus niet door lichtgetinte, snel aangebrande types van achteren tegen de grond geslagen worden. Het gezag van de agent moet dus hersteld worden. Daar moet de rechterlijke macht in meewerken. Daarnaast moet de recrutering van even capabele, betrouwbare, allochtone, al dan niet lichtgetinte agenten doorgaan. De vijver is misschien minder groot dan hij lijkt.

19
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x