Invoering 2G/3G-systeem leidt tot autoritaire controlemaatschappij

Machiavellistisch risicodenken

Titelfoto bij artikel 2G/3G-systeem leidt tot autoritaire controlemaatschappij FRank jansen opiniez

Foto:

Minister De Jonge is een groot voorstander van controlemaatregelen, zoals het 2G-systeem, om ongevaccineerden te beschermen tegen ziekenhuisopname. Maar wie zijn eigenlijk die ongevaccineerden en lopen ze allemaal hetzelfde hoge risico? Overgewicht geeft een nog groter risico. Worden de ongevaccineerden de nieuwe onderklasse in een autoritaire controlemaatschappij, gebaseerd op machiavellistisch risicodenken? Onze samenleving heeft het zelf in de hand, schrijft Frank Jansen.

Modellen regeren Den Haag

In februari 2021 hield Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een online-lezing voor de stichting Sociale Christendemocratie, waarin hij een scherp oordeel velde over het reilen en zeilen van de overheid: ‘’Modellen regeren Den Haag; of het nu gaat om fiscale maatregelen, de stikstofuitstoot of het klimaatbeleid: de overheid lost het op met modellen”. In het licht van deze uitspraak is het niet verrassend dat dezelfde overheid bij de bestrijding van de coronacrisis wederom haar toevlucht zoekt tot modellen.

Gevoed door de risicomodellen en simulaties van het RIVM, OMT en de TU Delft praktiseert de overheid een machiavellistisch risicodenken. Dit denken uit zich in het doorgeslagen streven om de geïdentificeerde risico’s uit de risicomodellen koste wat het kost te neutraliseren. Deze strategie van risicominimalisatie vormt vervolgens de grondslag voor onder meer het huidige 3G-systeem en de door de overheid gewenste invoering van een 2G-systeem.

 

Hoger risico ongevaccineerden

Op het eerste gezicht is de invoering van een 2G/3G-systeem helemaal niet zo onlogisch. De modellen laten immers zien dat ongevaccineerden een veel hoger risico lopen op ziekenhuisopname dan gevaccineerden. Zo is de kans dat een ongevaccineerde in het ziekenhuis wordt opgenomen volgens het RIVM zeventien keer zo groot als voor een volledig gevaccineerde. De kans op IC-opname is zelfs drieëndertig keer zo groot.

Deze risico-inschatting van het RIVM wordt ook gestaafd door de aantallen ziekenhuisopnames. Daaruit blijkt dat ongevaccineerden duidelijk oververtegenwoordigd zijn in de ziekenhuizen. Omdat ongevaccineerden gemiddeld genomen een hoger risico hebben op ziekenhuis- en/of IC-opname dan gevaccineerden, ziet de overheid in een 2G/3G-systeem een doelmatig middel om deze risico’s te neutraliseren. Met dit systeem wordt de kans, dat ongevaccineerden door anderen besmet worden en met corona in het ziekenhuis belanden, aanzienlijk verkleind. Zo zou volgens de modelleurs van de TU Delft het invoeren van een 2G-systeem bijvoorbeeld leiden tot 94 procent minder ziekenhuisopnames.

Volgens minister De Jonge worden dergelijke maatregelen dan ook genomen ‘’ter bescherming van de mensen die het risico lopen om in het ziekenhuis te komen, zodat de zorg voor ons allemaal toegankelijk blijft’’. 

 

Disproportionaliteit 2G/3G-systeem

Op basis van de voornoemde data lijkt de invoering van een 2G/3G-systeem een gerechtvaardigde maatregel om de risico’s voor ongevaccineerden te neutraliseren en daarmee de druk op de zorg te verlagen. Een 2G/3G-systeem is echter strijdig met het proportionaliteitsbeginsel en kan daardoor de toets der kritiek niet doorstaan. De kern van het probleem is dat de risicogroep van ongevaccineerden in de praktijk zeer heterogeen is en bestaat uit verschillende subgroepen, waarvoor het risico om met corona in het ziekenhuis te belanden allerminst gelijk is. Zo schijnen ongevaccineerden in het ziekenhuis of op de IC vaak van niet-westerse origine te zijn.

 

Stigmatisering

Daaruit kan worden afgeleid dat het risico voor deze specifieke subgroep hoger is dan voor andere subgroepen onder de ongevaccineerden, zoals jongeren. Toch wordt aan ieder ongevaccineerd individu op basis van modellen hetzelfde (hoge) risicopercentage toegekend, waarmee zij gegeneraliseerd en over een kam worden geschoren. Hoe absurd en schandelijk deze stigmatisering van ongevaccineerden is, komt duidelijk aan het licht als we het volgende denkbeeldige voorbeeld in ogenschouw nemen.    

Stel dat risicomodellen aantonen dat zich onder de populatie van Nederlandse burgers met een migratieachtergrond twee specifieke subgroepen bevinden, die een relatief hoog risico hebben om in de misdaad te verzeilen. Om dit risico te minimaliseren besluit de overheid over te gaan tot een uiterst repressieve aanpak. Deze repressieve aanpak past zij echter niet alleen toe op de twee subgroepen, maar op iedereen met een migratieachtergrond.

Als rechtvaardiging bestempelt de overheid iedereen met een migratieachtergrond tot een algemene risicogroep, met een soortgelijk hoog risicopercentage. In de wetenschap dat het daadwerkelijke risico vooral voorkomt bij twee specifieke subgroepen zou een dergelijke risicobenadering erg onlogisch zijn en zelfs als moreel verwerpelijk kunnen worden gezien. Immers, veel ‘onschuldige’ individuen en subgroepen worden ten onrechte gestraft.

 

Machiavellistisch risicodenken

Een dergelijk disproportioneel beleid is echter precies wat de overheid wil met een 2G/3G-systeem. Onder de brede groep van ongevaccineerden bevinden zich evengoed vele individuen en subgroepen, die gezien hun relatief lage risico op ziekenhuis- of IC-opname ten onrechte worden benadeeld en gestraft, bijvoorbeeld de subgroep jongeren. Wat in het hypothetische voorbeeld dus geldt voor alle individuen met een migratieachtergrond geldt in werkelijkheid voor alle individuen die ongevaccineerd zijn: zij worden collectief geofferd op het altaar van het machiavellistische risicodenken.  

Een 2G/3G-systeem is niet alleen een disproportioneel, maar ook een tamelijk willekeurig systeem. Het aantal kwetsbare risicogroepen in de samenleving beperkt zich namelijk niet uitsluitend tot de ongevaccineerden. Zo blijkt uit onderzoek van de Hartstichting bijvoorbeeld dat tachtig procent van de coronapatiënten op de IC overgewicht heeft, terwijl in de gehele bevolking ‘slechts’ vijftig procent van de volwassenen overgewicht heeft.

 

Overgewicht

Evenals ongevaccineerden zijn mensen met overgewicht dus ook oververtegenwoordigd op de IC’s. En dat niet alleen: het percentage mensen met overgewicht op de IC’s (80 procent) is aanmerkelijk hoger dan het percentage ongevaccineerden op de IC’s (66 procent). Vanuit de logica van risicominimalisatie en bescherming zou de overheid dus evengoed kunnen pleiten voor een 2G/3G-systeem voor mensen met overgewicht. In plaats van de vaccinatiestatus zou dan het BMI als criterium gebruikt kunnen worden voor het al dan niet verstrekken van een QR-code op de coronacheck app.

Alle mensen zonder overgewicht kunnen dan na het scannen van hun QR-code vrij naar binnen wandelen, terwijl mensen met overgewicht enkel worden toegelaten nadat zij eerst hun bloed, slijm of speeksel hebben laten testen op coronavirusdeeltjes. De toegang van mensen met overgewicht onder een 2G-systeem zou ook definitief kunnen worden afgesloten, allemaal ter bescherming van henzelf en daarmee de gezondheidszorg.  

 

Mediahetze

Ik heb echter zo’n donkerbruin vermoeden dat een dergelijk voorstel voor het discrimineren van mensen met overgewicht zou leiden tot massale verontwaardiging en scherp zou worden veroordeeld door de politiek, de media en de samenleving. De vraag die zich dan opwerpt is waarom de discriminatie van ongevaccineerden wel moreel en juridisch aanvaardbaar wordt gevonden.

Vindt het merendeel van de bevolking soms dat zij beloond horen te worden voor hun keuze om zich te laten vaccineren en dat de egoïstische ongevaccineerden gestraft dienen te worden? Een combinatie van dergelijke emoties en de mediahetze die tegen ongevaccineerden wordt gevoerd verklaart hoogstwaarschijnlijk waarom de ongevaccineerden voor de goegemeente een gemakkelijk doelwit zijn om als zondebok voor alle ellende aan te wijzen.  

 

Nieuwe onderklasse

Minister De Jonge had tijdens de persconferentie van 14 december 2021 een harde boodschap: “Corona blijft onder ons; we zullen er mee moeten leren leven, hoe moeilijk dat ook is”Mogelijk betekent dit dat we in het kader van risicobestrijding ook zullen moeten leren leven met de ingrijpende coronamaatregelen en moeten vertoeven in een samenleving die gevormd wordt naar een papieren modelwerkelijkheid. Het 3G-systeem heeft nu al diepe wonden geslagen in de samenleving. Neem de schrijnende situatie van kinderen die naakt in de kou stonden, omdat papa of mama bij gebrek aan een QR-code niet bevoegd werd bevonden om het zwembad te betreden.Bij continuering van het huidige 3G-systeem en een mogelijke invoering van een 2G-systeem zullen dit soort schrijnende gevallen alleen maar verder toenemen’. 

 

Gedegradeerde QR-samenleving

Ik blijf echter de hoop houden dat deze controlemaatschappij als sneeuw voor de zon verdwijnt en dat ongevaccineerden niet een nieuwe onderklasse worden. En de samenleving heeft het lot van de ongevaccineerden zelf in de hand. Als de hordes mensen, die dagelijks hun QR-code blindelings scannen om zich te legitimeren en om te bewijzen dat zij – in tegenstelling tot de ongevaccineerden – gezond genoeg zijn om onvoorwaardelijk naar binnen te mogen, daar vandaag nog mee stoppen, heeft dit digitale QR-systeem geen toekomst.

Als wetshandhavers niet langer meewerken aan de systematische controle van hun eigen burgers, zal de overheid niet slagen in het uitrollen en consolideren van deze massale surveillance-infrastructuur.

Ik vrees echter dat we nog voor onbepaalde tijd in deze gedegradeerde QR-samenleving zullen moeten leven, want het huidige autoritaire systeem gedijt voortreffelijk bij de onverschilligheid en bereidwillige medewerking van een groot deel van de samenleving.  

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
58 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

1) Minister De Jonge heeft de volgende uitspraak op zijn geweten:
==”Vaccinatie is nodig…
‘’ter bescherming van de mensen die het risico lopen om in het ziekenhuis te komen, zodat de zorg voor ons allemaal toegankelijk blijft’’. ==
Nou blijkt uit het corona dashboard rijksoverheid dat er ongeveer 2500 bedden in beslag worden genomen door coronapatiënten.
Het Min. van Volksgezondheid beweert dat er 39.000 ziekenhuisbedden in Nederland zijn.
Vraag: wat doen ze met 39.000 min 2500 is 36.500 bedden? Hoezo zijn die niet meer toegankelijk? Of vallen die volgens De Jonge niet onder ‘zorg’?
2) Daarnaast vraagt de auteur van het artikel waarom we vanwege 2G wel onderscheid kunnen maken tussen gevaccineerd en niet-gevaccineerd en geen onderscheid tussen overgewicht en niet overgewicht.
Wel nu dat is heel simpel: wel en niet gevaccineerd is onzichtbaar, net als het virus, moeilijk te begrijpen en makkelijk voor te stellen als een dreiging voor iedereen.
En met overgewicht kan dat niet, dat is veel te gewoontjes. Daar kun je de mensen niet mee bang maken. Niet geschikt voor massamanipulatie.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

ja, bizar systeem.
In het voorbeeld van overgewicht zou ik het wel raar vinden.
Ik heb al jaren overgewicht. Met ouder worden krijg ik dat er niet meer af. Echter heb ik al die tijd geen corona gehad (ook nooit de griep) en ik werk in het ziekenhuis.
Zou grappig zijn als ik niet binnen mocht komen op grond van zo’n regel. Vraag ik gelijk schadevergoeding aan voor laster en ik eis dat mijn salaris dan gewoon wordt overgemaakt. OOK als ik niet mag werken van het dit rare kabinet.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Bureaucratie is een veel gevaarlijker aandoening dan gemiddelde overgewicht.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

klopt. Maar ik doe mijn best om flink te wandelen, want het is niet echt leuk als je goed oplet met koken en niet snoepen en dan niet worden beloond. Dus ga ik maar meer wandelen, want echt sporten vind ik vreselijk. Wandelen is wel heel leuk, ook omdat het niet echt aan vaste tijden is gebonden.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Eerst het sprookje van 1G uit de wereld helpen:

Het kabinet is deoppositie langzaam aan het klaarstomen voor 2G.

Maar wat als er na 2G nog 1G komt!

Dat 1G alleen testen (“getest voor iedereen” is, is een groot misverstand!

Een typische Nederlands (politiek) sprookje! van gedragsbeïnvloeding

In heel Europa is 1G uitsluitend bestemd voor toegang voor gevaccineerden!

GEVACCINEERD!

Genezen en getest telt nergens meer mee.

Bezint eer gij begint!

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter

De stap 2G gaan ze overslaan. Ze kunnen namelijk heus wel een onderzoek fabriceren waaruit blijkt dat de natuurlijke immuniteit onvoldoende is na een omikronbesmetting.. Daarmee valt “genezen” af, waarna ze direct door kunnen naar de abominatie die 1G heet.

PearlDragon
PearlDragon
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben benieuwd hoeveel ongevaccineerden er rond de zomer zullen zijn. Ik ken zelf genoeg mensen die het vaccin hebben genomen om van corona af te zijn en weer terug te kunnen naar het oude normaal. Welnu, veel hebben ze er niet van kunnen genieten. Een maand na de invoering van de apartheidspas moest de horeca al zo vroeg dicht dat het eigenlijk niet meer de moeite voor hen was om daar naartoe te gaan, en nu zitten zij gezamelijk met de ongevaccineerden in dezelfde lockdown en hebben ze eigenlijk niks aan hun QR-code.

Het enige vooruitzicht wat hen nu wordt gesteld is dat er vooral werk wordt gemaakt om hen weer een 3e prik te geven. Deze mensen zitten ondertussen toch wel ernstig te twijfelen of ze wel voor de booster moeten gaan, vooral omdat met de omicron in het vooruitzicht ze waarschijnlijk in het voorjaar zich weer 1 of 2 keer daartegen mogen laten prikken. Dat zijn dan dus 3 a 5 spuitjes in een jaar. Daar komt nog bij dat het nog maar zeer de vraag is wat er van de horeca en andere gelegenheden waar ze hun pas kunnen laten zien over is gebleven wanneer we uit deze lockdown komen. De horeca heeft dan wel weer wat steunpakketten, maar hoeveel horeca ondernemers zijn er nog gemotiveerd om onder deze omstandigheden door te gaan? En degenen die nog gemotiveerd zijn, hoe zullen die aan voldoende personeel komen nu een hoop van hen vast wat anders is gaan doen. En al helemaal wanneer ze er nog een rol als BOA bij krijgen om QR-codes te controleren.

Ik denk zelf dat de overheid zich ernstig heeft verkeken bij de praktische uitvoerbaarheid van haar wanbeleid. Zo valt het me bijv. op dat je tegenwoordig steeds minder over de “ongevaccineerden” hoort in de media, maar dat de aandacht is verlegd om zoveel mogelijk mensen te hersenspoelen tot het nemen van een booster.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  PearlDragon

Realiseren de mensen zich eigenlijk wel dat Europa inmiddels 4,5 miljard vaccins gekocht en besteld heeft? Dat zijn er op een bevolking van 440 miljoen dus 10 per persoon! Waar denkt men dat dit gaat stoppen? Dit stopt alleen maar als wij, de burgers, het stoppen.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit Rutte Kartel gaat verder, als onze bangste vermoedens.
Vrijheid was een schoon goed.
Angst en tweedeling in een komplete controle maatschappij, komt er voor terug.
Eens zullen de domme volgers van dit Rutte Kartel, het beseffen, maar dan is het te laat.
Deze volgers vernietigen de democratie, van het eens zo vrije Nederland.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een paar dingen.
Als je naar de cijfers kijkt die Maurice de Hond produceert, zie je dat de er een zware oververtegenwoordiging in de ziekenhuizen bij mensen uit de categorie 70+ is.
Dat is vrij logisch en dat zegt ook veel over wat we de komende 20 jaar mogen verwachten.
https://maurice.nl/2021/12/20/covid-dagcijfers-20-december/

Allochtonen mogen niet worden benoemd, want “dan gaat iedereen Wilders stemmen”. Ofwel, de deugmensen begrijpen donders goed dat er sprake is van een onwenselijke situatie. Maar die hopen dan dat het probleem vanzelf verdwijnt als je het verzwijgt en het verder op zijn beloop laat.
Bij mensen met een donkere huid is ook de opname van vitamine D niet best en dat maakt die mensen vatbaarder voor allerhande ziekten, waaronder covid. Met een eenvoudige medicatie, voor een habbekrats bij de drogist verkrijgbaar kan je dat probleem aardig elimineren.

De 2G samenleving is een harde wens van de EU. Met een QR code kan je meer controle over de mensheid uitvoeren en daarom wil de EU dat verplichten.

Dat kan ermee te maken hebben dat men in Brussel -afgezien van haar ziekelijke bemoeizucht- onderkent dat er voor het gedrocht EU meer problemen aan de horizon opdoemen. 5% inflatie bij 0% rente bijvoorbeeld is een wanverhouding en nu de FED de rentes lijkt te gaan verhogen wordt de situatie er voor de € niet beter op. De EU kan de rente niet verhogen, omdat daarmee in één klap de economieën van de clubZ landen wordt opgeblazen, met in het kielzog het klappen van de € en de EU.
Zelfs op de linkse en Eurofiele BNR radio onderkent men dat.

Hoewel een persoonlijke aanname, zou het kunnen zijn dat de EU voorsorteert op een “lastiger periode” waarin zij de burgers met steeds zwaardere repressie koest probeert te houden.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat we heel erg moeten oppassen met slachtofferdenken (als in: och wij arme ongevaccineerden). Het aanwijzen van slachtoffers en minderheden is een progressieve en globalistische hobby. Dat doen ze meestal om empathie te kweken voor deze groep.
Maar in dit geval wordt er juist antipathie gekweekt, tegen ongevaccineerden. Maar ook al wordt u in dit geval zelf bestempeld tot minderheid, en komt de antipathie jegens u met bakken uit de hemel vallen, ga uzelf niet als slachtoffer zien! Als je het slachtofferschap accepteert geef je je gewonnen. En voor je het weet zit je dan in lompen met een vlieg op je neus onder de Afrikaanse zon, terwijl de camera’s lekker op je ondervoede gezicht inzoomen en je op de achtergrond hoort “Deze mensen hadden hier niet gezeten als ze gewoon hun prikjes hadden gehaald. Onze boodschap aan alle kijkers thuis is dan ook: neem voor het einde van de maand die booster, anders eindig je net als deze arme drommels.”

Dus blijf nadenken mensen. Blijf proberen om de progressieve mechanismen te doorzien. Laat je niet gek maken en laat je niet meesleuren of gebruiken door degenen die je een stempel proberen te geven. Blijf autonoom en blijf gezond!!

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

There are lies, big lies, and then there are statistics. Worden de modellen en de data eigenlijk peer reviewed? Ook door meer kritische, daadwerkelijk onafhankelijke organisaties? Dat zijn organisaties die niet gefinancierd worden door de overheid of een globalisten NGO. Hoe is een ongevaccineerde gedefinieerd? Is dat nooit een covid injectie gehad of niet helemaal volgeboostered? Ik kan mij de modellen van meneer Ferguson nog wel herinneren, van het uiterst gerenommeerde Imperial college. Bleek toch niet zoveel van te kloppen.

cor
cor
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Frank,

Heb jij deze modellen en data kunnen inzien om te schrijven dat de ongevaccineerden met grotere aantallen in de ziekenhuizen liggen en een hoger riscico hebben om ziek te worden?

Deze modellen en data zijn nog nooit vrij gegeven aan de media en wetenschappers die erom gevraagd hebben.
Wie ontwerpt deze modellen en wie voedt deze modellen met data? Wat is dan de gewenste uitkomst van een model?

Ja ik ben kritisch en dat blijf ik ook, ik ben op zoek naar de rationaliteit en de waarheid. Als er gegevens achter worden gehouden wordt ik achterdochtig en ga ik verder zoeken en vragen.

Joost
Joost
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

´o is de kans dat een ongevaccineerde in het ziekenhuis wordt opgenomen volgens het RIVM zeventien keer zo groot als voor een volledig gevaccineerde.´ En u gelooft dat?

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Joost

Kijk Joost dat is weer zo’n niet te controleren kreet, aantal 17 keer zo groot.
Volgens zijn niet te controleren kreet, zou dat neer komen bij een zaalbezetting van 18 personen, 1 persoon volledig gevaccineerd en 17 personen niet gevaccineerd.

Er liggen op dit moment 22-12-2021 in het ziekenhuis (Corona) 2255 personen.

Dus ca 130 gevaccineerden.
En ca 2125 niet gevacineerden.
En u gelooft dat?

Laat het RIVM gewoon de door hun geturfde aantallen per ziekenhuis noemen.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Nee H.J.

“Kijk Joost dat is weer zo’n niet te controleren kreet, aantal 17 keer zo groot.”

Er staat de KANS is 17 keer zo groot en uw berekening daar na klopt niet. Overigens kunt u de gegevens met uitleg met een beetje moeite zelf vinden.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Ik durf aantallen te noemen.
Het Rutte Kartel, het OMT en het RIVM niet.
Want aantallen zijn te controleren en weet je, het ijs is veel te dun ze zijn er al zo vaak door gezakt, in die 22 Maanden van leugens, bedrog en angst en tweedracht zaaien.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

“Ik durf aantallen te noemen.”

Ja dat deed u maar die aantallen zijn keihard FOUT. Durf nu ook dat toe te geven.

Uit gegevens RIVM over die 17 keer grotere kans IC opname van niet gevaccineerden en de cijfers met bv een vaccinatiegraad 90% komt de verdeling op de IC neer op bij totaal 100 personen op ongeveer 35 gevaccineerden en 65 niet gevaccineerden. Uiteraard zijn voor verschillende leeftijdsgroepen afwijkende uitkomsten mogelijk.
Deze resultaten middels terugrekenen vanuit genoemde kansfactor van 17.
Is de vaccinatiegraad anders dan worden uitkomsten van rekenen ook anders.

Uw rekenvoorbeeld met 18 personen op IC zou dan zijn rond 6 personen gevaccineerd en 12 personen niet gevaccineerd.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zoals ik er tegen aan kijk, is mijn conclusie simpel, het Rutte Kartel , OMT en het RIVM, wakkeren ieder moment van de dag, de angst en tweedracht aan in Nederland en dat allemaal gebaseerd op vermoedens en waarschijnlijkheid.
Eerlijke controleerbare aantallen / gegevens worden nooit getoond, grote aantallen maken een twijfelachtig volk, angstig en angst is een SLECHTE RAADGEVER, het vertrouwen in het Rutte Kartel is bijna volledig verdwenen.

De eerste twee vaccinaties werkten alleen op papier, in werkelijkheid was het gewoon Zomer, dus buiten het griep seizoen.

De giga oversterfte (buiten Corona om) wordt door geen enkele reactie van het Rutte Kartel verklaart.

De derde vaccinatie moet het volk reden tegen iets wat weer vermoedelijk/waarschijnlijk enz enz.

In Zuid-Afrika lachen ze Nederland gewoon uit.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

wat zullen we hier nou eens op zeggen.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

BEDREIGING

BEDREIGING

Deel van de boodschap van onze Koning, 4 mei 2020:
“Niet normaal maken wat niet normaal is”

Boodschap van de demissionaire minister VWS: “En hecht je je zo vreselijk aan je recht op vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie, daar leg ik me niet bij neer, want dat recht, die vrijheid kan nooit belangrijker zijn dan het recht van een ander om niet ziek te worden…”

Dante Alighierie (±1300):”De mensheid is op haar best als ze het meest vrij is. Dit zal duidelijk zijn als we het vrijheidsbeginsel begrijpen. We moeten niet vergeten dat het basisprincipe de vrijheid van keuze is, wat velen op hun lippen hebben, maar weinigen in hun hoofd.”

Wie voelt zich hierdoor nog meer persoonlijk aangesproken en voelt zich overeenkomstig Artikel 11 van de Nederlandse Grondwet m.b.t. mijn lichamelijke integriteit ernstig lichamelijk en mentaal bedreigd?

Het Wetboek van Strafrecht kent een aantal bepalingen waarin:

De vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Bijv. artikel 285 waarin bedreiging strafbaar wordt gesteld, artikel 266 waarin belediging strafbaar wordt gesteld en artikel 137c. Dit laatste artikel gaat over belediging van groepen mensen, vaak aangeduid als discriminatie.

Dan is er nog het Burgerlijk Wetboek. Met name Boek 3 Artikel 44 (3:44 BW) Bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.

Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Van geen enkele vaccinatie, voor welke aandoening dan ook, zijn bijwerkingen na een aantal jaren beschreven. Angst voor bijwerkingen van de Covid-vaccinatie zijn ongegrond, ”
De bijwerkingen worden door de fabrikanten expliciet beschreven. Die kunt u nakijken op de website van LAREB, de instantie die voor Nederland de bijwerkingen rapportage in kaart brengt.
Er zijn bijwerkingen bij zoals overlijden, blindheid, verlamming, doofheid, menstruele storingen die m.i. toch wel effecten hebben op de langere termijn. Maar misschien bedoelde u met ‘langere termijn’ dat het pas na 1 of 2 jaar geconstateerd kan worden.
Onder de lijst van bijwerkingen staan ook een aantal zaken als pericarditits of myocarditis die iemands leven jaren lang kunnen beïnvloeden.
Dan kunnen er nog echte lange termijn bijwerkingen zijn die op dit moment onbekend zijn omdat de trial periode van de vaccins te kort was om dat soort bijwerkingen te kunnen traceren.

wappieman
wappieman
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

@Johan Cramer
Dat U bang bent ziek te worden , wil niet zeggen dat ik mijn grondrechten en vrijheid
op moet offeren .
Dat U mogelijk bang bent van het zebrapad te worden gereden , wil niet zeggen dat ik
geen auto meer mag rijden .
Toch ………………………..?

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een maatregel die logisch lijkt en een goede doel dient kan de voorloper worden van misbruik voor andere maatschappelijke
kwesties. Een ommekeer in bestuurlijk denken. Modellen die de overheid gebruikt zijn maakbaar en niet perse in
overeenstemming met de wetten van de natuur. In wezen lopen veel wetenschappelijke berekeningen mank of achter op de natuur zelf. Laat staan de andere belangen die de modellen vormen. Aanpak van bepaalde groep bijvoorbeeld. Terwijl het meestal niet Europese migranten en andere gelovigen zijn die de vaccinatie weigeren de ziekenhuizen vullen worden liever de zwaarlijvige of mensen met een andere ziekten gepakt. Overmatig dik zijn is niet goed voor de gezondheid en dus makkelijker om die groep aan te pakken dan een groep pertinente uitgenodigde weigeraars die met een reden massaal geïmporteerd wordt. Welke model wordt hier gebruikt daar kun je naar raden. Gevaar van de eenmaal ingevoerde pasjes schuilt in de inhoud ervan. Goed voor vaccinatie controle maar slecht als een personeelsrapport. Eenmaal ingevoerd is het een klein stapje naar misbruik.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik maak mijn nergens druk om. Elke pandemie is na 2 jaar uitgedoofd dat is namelijk een vaststaand wetenschappelijk feit! Na 2 jaar verandert het muterende virus in een ongevaarlijke variant waarna de pandemie vanzelf – en vaak plotsklaps – uitdooft. zo was de Spaanse Griep zomaar ineens verdwenen, tja ken je geschiedenis en dan ben je nergens bang voor. QR-code houdt vanzelf op en 2G komt er niet simpel zat want dan is corona allang verdwenen!

Richard
Richard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De spijker op zijn kop! Helaas lijkt de tendens te zijn dat we richting een vaccinatie plicht gaan. In dezelfde analogie als hierboven lijkt mij het verplicht stellen van maagbandjes voor mensen met een BMI van hoger dan 30 (ernstig overgewicht) en vanaf BMI 25 (overgewicht) een verplichte cursus “gezond eten, gezond bewegen en gezond leven”. Voor mensen met een BMI 35 (morbide obesitas) geen garantie voor ziekenhuisopname .
Ja ik weet het, er zijn ook mensen die er niets aan kunnen doen dat ze dik worden. Dat gaat om slechts 2,5% van de mensen (traagwerkende schildklier), die krijgen vrijstelling. Want de zorg is juist voor mensen die zorg nodig hebben, niet voor mensen die zichzelf te te gronde richten en de zorg laten vollopen (en daarmee hun zorgbehoevende medemens de zorg ontzeggen). Het blijkt namelijk dat wel gevaccineerden maar met overgewicht al meer dan de helft van de bedden (ook IC) bezetten. Er zijn gewoon veel te veel ongezond levende en dus ongezonde mensen die extra gevoelig zijn voor dit virus. En daardoor lopen de ziekenhuizen over.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een ziekenhuis maakt geen onderscheid tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. En dat hoort ook zo.

Blijft zo dat bij veel toeloop van Corona zieken andere zorg moet worden afgeschaald en/of moet worden uitgesteld. M.i. zijn vermeden zorg en uitgestelde zorg terug te vinden in huidige hoge oversterfte cijfers. Onderzoek naar oorzaken daarvan moet nog worden gedaan. Ook de optie dood door vaccins moeten daarin worden meegenomen.

Hopelijk wordt het ooit iedereen duidelijk dat ofschoon niet ideaal vaccinatie op dit moment het beste middel is om IC opname zo veel mogelijk te vermijden voor jezelf maar ook voor anderen.
Als je je als niet gevaccineerde verzet tegen de huidige idd destructieve lockdown dan besef je blijkbaar niet dat je zelf daar een kwalijke rol in speelt.

Maar ik verwacht al lang niet meer dat ook maar 1 persoon hier op dit forum er anders over wil gaan denken.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Dat komt omdat iedereen op grond van diverse info en redenen een eigen mening vormt. Ik denk niet dat ik u kan overtuigen van mijn mening, die behoorlijk van die van u afwijkt. Verschil is dat u uw mening blijkbaar graag (dwingend) aan mij op wenst te leggen, overtuigd van uw eigen gelijk. Ik heb niet de behoefte om uw mening of gedrag te veranderen, maar laat u en ieder ander daar vrij in. Zou fijn zijn als dat wederkerig was. Ik weet – net als vrijwel iedereen – de waarheid niet maar pretendeer deze ook niet in pacht te hebben.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

We hebben in Nederland een gezondheidszorgsysteem opgetuigd, dat uitstekend is, maar wel veronderstelt dat neuzen min of meer dezelfde kant opwijzen. Selectief snuffelen in het aanbod dat er is, veroorzaakt op het ogenblik een overstroming van de ICU’s. Namelijk niet willen profiteren van de vaccinatie, maar wel, als de nood aan de man komt bedden bezetten, waardoor andere noodzakelijke zorg uitgesteld moet worden. Want de overgrote meerderheid van Covid patienten op de ICU is niet gevaccineerd. En de hartoperatie van meneer X., of de niertransplantatie van mevrouw Y, wordt uitgesteld.

richard
richard
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Zolang de zorg voor iedereen, ongeacht de eigen zorg en verantwoordelijkheid voor haar/zijn eigen gezondheid, beschikbaar moet zijn, zal bij een bevolking die elk jaar ongezonder wordt (inmiddels heeft 50% overgewicht) de zorg sowieso een keer zijn volgelopen. Nu is dat ineens sneller doordat diezelfde ongezond levende bevolking het overgrote deel van de zorg in beslag nemen doordat zij veel gevoeliger zijn voor verslechterende lichamelijke omstandigheden. Een corona infectie is slechts een voorbode. Ook als wel gevaccineerd is zijn deze mensen eerder het haasje, dat is nu dus ook te zien in de ziekenhuisbezettingen waar de huidige opnames voor 50% gevaccineerden betreffen.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als door allerlei omstandigheden de ziekenhuis en IC bezetting te hoog is door niet-gevaccineerden, zie ik totaal geen bezwaar in het 2g systeem. Nu moet bijna iedereen die een IC plaats behoeft wegens andere redenen wijken voor niet gevaccineerden. Ik hoop zelfs op een besluit om niet gevaccineerden niet meer op te nemen in de ziekenhuizen. Ze kunnen ook thuis blijven vertrouwen op hun natuurlijke immuniteit.

Jan
Jan
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Vindt u ook dat gevaccineerden die over een aantal jaren wellicht last van bijwerkingen krijgen niet geholpen hoeven te worden?

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Van geen enkele vaccinatie, voor welke aandoening dan ook, zijn bijwerkingen na een aantal jaren beschreven. Angst voor bijwerkingen van de Covid-vaccinatie zijn ongegrond, en angst is sowieso een slechte raadgever.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Klopt, dat kunnen we wel zien aan uw reacties. Een vaccin mogen ze zo bij me inspuiten. Maar de mrna- en vector ‘vaccins’ zijn geen vaccins zoals u veronderstelt, maar iets nieuws, wat niet voldoende getest is en waarvan de nu al teveel voorkomende en ernstige bijwerkingen niet veel goeds beloven voor de lange termijn. Deze reactie van u zegt mij dat u xich niet eens heeft berdiept in de materie. U bauwt keurig de mantra van hugo en msm na. Dat mag hoor, maar ik mag er dan ook voor kiezen om me beter en breder te informeren en daarom dit ‘vaccin’abonnement te weigeren.

edward
edward
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Ik heb niet de wijsheid in pacht, maar heeft u enig besef hoeveel tegenstrijdigheden er in uw reacties staan?

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Meneer Cramer, wat u hier zegt is pure discriminatie. Ongevaccineerden hun zorg ontzeggen is niet goed te praten. Zowel moreel als wettelijk niet. Vervang in uw schrijfsel “ongevaccineerden” door “roodharigen” en u begrijpt mogelijk wat ik bedoel. U heeft de laatste tijd vaker dit soort nare uitspraken gedaan. Ik hoop dat u beseft dat u daarmee op directe wijze bijdraagt aan de polarisatie, stigmatisering, alsmede het onderlinge wantrouwen tussen personen en groepen.
Veel wijsheid toegewenst.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Polarisatie, stigmatisering, allemaal buzzwords die gebruikt worden om te verdoezelen waar het in de kern om draait. Namelijk het egoisme van vaccinweigeraars, wetende dat als gevolg van hun houding zij een onevenredig beslag leggen op schaarse ICU capaciteit.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Ah, prachtige ontwijkende reactie. Niets over de discriminatie waar ik u van beticht. Niets in uw reactie wijst op enig vermogen tot zelfreflectie danwel begrip voor andere meningen. Wat ik wel krijg is een brij loze woorden die leiden tot een generaliserende conclusie en beschuldiging. U bedient zich hier van een retoriek die beneden uw stand is. Uw populistische schrijfsel draagt op geen enkele manier bij aan een goede discussie, laat staan een oplossing voor de problemen in dit land.

Nogmaals, veel wijsheid toegewenst.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ik heb het niet over roodharigen, ik heb het over mensen die willens en wetens zichzelf en anderen in gevaar brengen door zich niet te laten vaccineren.. En als er al sprake moet zijn van polariseren en stigmatiseren, staan vaccinatieweigeraars daarbij in de eerste rij.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

De mensen komen NIET op de IC omdat ze niet gevaccineerd zijn. Ze komen op de IC omdat hun algemene gezondheidstoestand slecht is doordat ze bijvoorbeeld: overgewicht hebben (BMI hoger dan 30), suikerziekte, te hoge bloeddruk, slecht functionerend hart. Bijna alle overledenen hadden tenminste 3 factoren van comorbiditeit.
Deze mensen zouden even goed zijn overleden aan de eerstvolgende griep, pneumokokken aanval, hartzwakte, enzovoort. Hun immuunsysteem is namelijk dagelijks zo bezig met het repareren van al die aangetaste cellen in de hartstreek, dat er niet ook nog specifieke cellen geproduceerd kunnen worden die influenza, corona of pneumokokken kunnen aanvallen. Het aantal cellen (leukocyten) dat per dag geproduceerd kan worden is nu eenmaal begrensd.

En een vaccin kan dat NIET veranderen.
Hieruit volgt een vraag: als u niet gevaccineerden wilt weigeren voor opname, geldt dat dan ook voor mensen die voldoen aan het criterium BMI hoger dan 30? Mensen die door een ongezonde leefstijl al 10 jaar te hoge bloeddruk hebben, suikerziekte (die tegengegaan kan worden door meer te bewegen en minder toegevoegde suiker te consumeren)? Want dat zijn namelijk de ECHTE redenen dat deze mensen op de IC komen en niet het gegeven dat ze niet gevaccineerd zijn.
Overigens: 85 % van de mensen die worden opgenomen verlaten het ziekenhuis levend, de gemiddelde ligduur is 7-8 dagen.
75 % van de mensen op de IC verlaat de IC levend. Gemiddelde ligduur 2 weken.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ook onder gevaccineerden komen overgewicht, slechte algemene gezondheid, suikerziekte, en wat niet al allemaal voor. Maar dankzij vaccinatie ontsnappen zij veelal aan ernstige Covid. Niet gevaccineerden met dergelijk hoger risico overstromen de ICU evenwel.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

En sterven zonfer covid aan andere wissewasjes, vandaar al die oversterfte. Alleen minder op de ic De babyboomers beginnen namelijk richting de 80 te gaan en hebben door de toegenomen welvaart sinds 1950 ook meer welvaartzoekten opgelopen dan de generatie daarvoor. We gaan nu eenmaal niet massaal 100 worden.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Aan Johan Cramer, wel eens hiervan gehoord?

VERLATING VAN HULPBEHOEVENDEN

Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de 4e categorie.
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/255.html

Strafrecht – misdrijf door het niet nakomen van een wettelijke of contractuele zorgplicht. De zwaarte van de straf hangt af van de nadelige gevolgen die het nalaten van de hulpverlening heeft voor de hulpbehoevende. Nalaten van het verlenen van hulp aan een persoon in levensgevaar, terwijl men zelf niets te duchten heeft, is strafbaar voor zover de hulpbehoevende komt te overlijden.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Welbewust vaccinatie weigeren, wetende dat de consequentie daarvan kan zijn dat een meer dan normaal beslag gelegd gaat worden op schaarse ICU capaciteit is eigenlijk net zoiets als nalatige hulpverlening.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

U moet wel goed lezen voordat u commentaar geeft.

Het gaat om personen die:

“krachtens wet of overeenkomst verplicht zijn”

en
het “misdrijf door het niet nakomen van een wettelijke of contractuele zorgplicht”.

Niet om mensen die graag vaccinvrij verder willen leven, zoals het er veel meer zouden moeten doen.
Zonder in een gegeneraliseerde angststoornis terecht te komen:

“Chronische angst kan leiden tot ernstige verstoring van het normale gedrag, een gegeneraliseerde angststoornis. Verstoring “normale” angst kan leiden tot posttraumatische stressstoornis (PTSS) Chronische angst kan onder andere veroorzaakt worden media”
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gegeneraliseerde_angststoornis

En dan nog:

Het gevaarlijke Omikron schijnt toch niet zo gevaarlijk te zijn:
Het vliegverbod voor vluchten vanuit zuidelijk Afrika naar Nederland vervalt vannacht (22-12-2021). Dat maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat woensdag bekend.

En:
Hoe moet je je dan voelen als je er komt te liggen met 2 prikken..lekker overal geweest met je groene QR code, mogelijk heb je zelfs meer mensen aangestoken, want je voelde je veilig, want je vertrouwde op:

FTM: Regering en OMT onderbouwen QR-code met onbetrouwbare modellen: https://ftm.nl/artikelen/basis-qr-code-twijfelachtig?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=mail
(alleen te lezen als u een abonnement heeft op FTM)

en:
https://nos.nl/artikel/2409493-onderzoek-corona-infectie-kinderen-net-zo-ongevaarlijk-als-willekeurige-verkoudheid

en:
Van Dissel, persconferentie, de Omicron variant “heeft een andere jas”. Is onherkenbaar voor bestaande vaccins, maar de booster werkt. HOE DAT KAN? Omicron heeft de “onzichtbaarheidsmantel” van Harry Potter gevonden. In het VK?

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Voor welbewust mensen tot vaccinatie – met alle gevolgen van dien, ook de nu nog niet bekende – dwingen geldt hetzelfde. Maar ik praat tegen dovemansoren, u bent een gelovige en net zo onverdraagzaam en fanatiek als een salafist. U mag mijn bedje hebben hoor, ben allang blij niet zoals u te zijn.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Beste meneer Cramer. U stelt dus eigenlijk, dat de mens incompleet wordt geboren met onnuttig immuunsysteem, dat vervangen en/of gerepareerd moet worden door een wetenschappelijk ontwikkeld middel om deze onvolkomenheid te herstellen.
Nog niet zolang geleden had de wetenschap ook een inmiddels achterhaalde stelling. De blinde darm (appendix) zou geen functie hebben en werd er bij een inwendig operatief ingrijpen dus maar gelijk uitgehaald. Ook voor de amandelen een gelijkwaardig oordeel. En wat te denken van de verstandskiezen.
Verwijderen op aanbeveling van de wetenschap. Wat een ellende en nadelige gevolgen heeft dat opgeleverd voor de gezondheid.
Maar opnieuw, meneer Cramer begint het opnieuw. Ik zorg goed voor mijn immuunsysteem en blijf door gezond met de minst mogelijke risico’s. Dus ik wens niet een kind van de wetenschap te worden, omdat anderen er een slechte leefwijze op nahouden. Ik ben niet tegen medicijnen, maar wel tegen teveel en te vaak en probeer wel om ziekte te voorkomen voor zover dat kan. Maar af en toe wel ziek zijn reinigt je lichaam, omdat het er bij hoort in leven. Heb je een slechte gezondheid, dan volgt maatwerk. Dat klopt, maar dat is hier niet de discussie.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Ook mensen met een gezond immuunsysteem kunnen ziek worden.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Blijkbaar ook mensen die volledig zijn gevaccineerd inclusief de boosterprik.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Absoluut. Dan komt je lichaam weer tot rust, zoals ik in mijn eerste reactie al opmerkte. Maar speciaal voor u wil ik me nog wel duidelijker uitdrukken. Ik ben heus niet zo naïef om aan te nemen dat ieder geboren volkomen gezond is. Wij hebben zelf blijvende 24/7 zorg voor onze zoon, dus ik weet waar ik het over heb. Dat je ook kwalen kunt oplopen of ernstige ziekten, ja het hoort bij het leven evenals de dood. Lees overlijdensadvertenties en elke leeftijd komt voorbij. Ik weet niet of ik morgen nog onder de mensen ben. Dat weet niemand en daar helpt geen enkele wetenschap aan. Eenmaal dood, niemand op aarde kan u weer levend maken. Ik spot er niet mee, maar ben bloedserieus. Ik woon in een lichaam, dat ik niet zelf gekozen heb, maar weet zeker dat het bij mij hoort. Dus ben ik er heel zuinig op. Het is niet van de overheid, niet van de wetenschap, maar van mij. Dat is mijn standpunt hierin. Natuurlijk mag u daar een andere mening over hebben. Het is uw keuze. Ik weet dat ik eens verantwoording moet afleggen dan wil ik niet zeggen, dat ik mij verkocht heb aan de overheid met een vals beloofde vrijheid die niet bestaat zoals u zult ervaren na de zoveelste verplicht opgelegde prik.
Ik hoop van harte dat u hier allerminst over wilt nadenken.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Maar wat is nu precies uw punt? Waarom weigert u gebruik te maken, in uw eigen belang, en ook in het belang van uw omgeving, van de voordelen die moderne medische wetenschap biedt in de vorm van vaccinatie? Immers, mocht u ondanks uw voortreffelijke immuunsysteem toch ziek worden en op de ICU belanden, en die kans is aanwezig, dan zult u toch ook gebruik maken van de nieuwste medische wetenschap om te overleven? En wat op een ICU allemaal in uw lichaam wordt ingespoten , dat weet u misschien niet, maar ik wel.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Nee meneer Cramer, u moet niet om de hete brij heendraaien. Nogmaals maar nu de laatste keer. De beslissing is aan u. Als ik mij bij een arts vervoeg wil ik precies weten welk medicijn ik krijg toegediend. Ben ik het daar niet mee eens, dan ga ik naar een andere arts. En dat heb ik gedaan 38 jaar geleden. Volgens de arts had ik nog maximaal 6 weken te leven. Zijn medicijnen waren het enige middel. Ik ben toen naar andere arts gegaan die wat minder dwangmatig zweerde bij zijn inzicht. Na zes weken werkte ik weer deels en nu ben ik bijna 74 jaar en goed gezond. Ik hoef verder geen reactie meer van u., omdat u weigert met echte argumenten uw betoog te houden. Nogmaals het mag, maar val anderen daar niet lastig mee. Ik probeer u niet om te praten, maar uw wijzende vingertje zonder enige ondergrond, stopt elk zinvol gesprek.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Mijn vraag is hiermee niet beantwoord. Uw persoonlijke ervaringen met de medische wetenschap zijn voor uzelf ongetwijfeld heel belangrijk, maar mogen niet van invloed zijn bij de behandeling van de pandemie waar we op het ogenblik mee te maken hebben.

Edward
Edward
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Ben jij het hugo?

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Edward

Dat zal niet, maar dat er een paar trollen in opdracht van de overheid reageren, lijkt er wel heel sterk op.
Ik heb een serieuze poging gedaan om tot een gesprek met die meneer Cramer te komen, maar het lukt niet, omdat hij uitsluitend blijft verwijten zonder zijn eigen mening te onderbouwen en dat laatste is reden om hem verder maar te negeren. Wel klemtoon op de middelste lettergreep, anders begint ie ook nog over discriminatie, ha, ha.

Edward
Edward
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

haha van mij mag u elk woord gebruiken, u formuleert er meer dan mooie volzinnen mee!

edward
edward
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Edward

Ik neem aan dat uw reactie voor de heer Cramer is?
Ikzelf doorzag dit hele circus al ver voor de 1e persconferentie, en sta dus geheel met de beide benen zeer stevig aan uw zijde 🙂

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door edward
AAA
AAA
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Recentelijk bij m’n neef op de Covid-afdeling: 5 geprikt, 1 ongeprikt…

58
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x