Miljardensteun aan Palestijnen nadert einde

Politiek deel Amerikaans vredesplan is in aantocht

Titelfoto bij artikel Ernst Lissauer op OpinieZ.com “Miljardensteun aan Palestijnen nadert einde”

Foto:

Per 30 juni 2020 loopt het mandaat van de UNRWA af, de aparte VN-hulporganisatie voor Palestijnen. Op die datum komt waarschijnlijk een einde aan een inmiddels overbodig orgaan. De UNRWA bestaat al zo’n 70 jaar naast de UNHCR (1950), de VN-organisatie die de reguliere vluchtelingenhulp regelt. 

 

Zonder de VS en met het Amerikaanse MO-vredesplan is het afgelopen met de miljardensteun die sinds 1949 op basis van inmiddels onmogelijk gebleken uitgangspunten aan de Palestijnen is verleend. Vele decennia lang is er geld gepompt in een probleem dat zichzelf in stand houdt en wat dat in beginsel ook beoogde. Iedere subsidie zonder tegenprestatie is weggegooid geld, maar hier zat een strategie achter met de bedoeling de pas opgerichte Joodse staat (1948) onder druk te houden. Dat is niet alleen mislukt; het tegendeel is bereikt.

Melting Pot

De Arabische vluchtelingen van destijds (waarvan er nog 20- tot 30 duizend in leven zijn) hebben hun nazaten vergiftigd met Jodenhaat op kosten van de UNRWA. Dat zijn er inmiddels zo’n 5 miljoen waarvan het merendeel in ‘Oost-Palestina’ (Jordanië) woont. Deze grotendeels ‘vergiftigde’ melting pot van Arabieren eist voor alles het verdrijven van het Joodse volk uit hun oorspronkelijk woonland. Dat gaat niet gebeuren, weet men inmiddels. Er zijn belangwekkender problemen in de regio. Maar nu zit de wereld met een zelfgecreëerd volk van statenloze Arabieren die nergens welkom zijn. Ze waren immers voorbestemd het Joodse volk van hun plek te verdrijven.

Zolang de Arabische landen hun verstoten nazaten geen nationaliteit gunnen – de familienamen verraden de oorspronkelijke Egyptische, Syrische, Arabische of Jordaanse nationaliteit – blijven de Palestijnen ‘vluchtelingen’. Ook al staat de UNRWA op omvallen. Dat betekent dat de vijf miljoen ‘ontheemden’ dan bij de UNHCR onderdak moeten krijgen.

Eeuwige vluchtelingen

Deze uit de hand gelopen aantallen zijn ontstaan uit het erfelijk verklaren van de Palestijnse vluchtelingenstatus. Je zou beter kunnen zeggen uit onwil om hen een mensenrecht te gunnen namelijk een nationaliteit; de oorspronkelijke of een nieuwe. Daarom voert de VS de druk op om tot een MO-vredesdeal te komen. Deel 1 is inmiddels gepresenteerd in Bahrein en daaruit blijkt dat het met een Marshallplan voor de regio ($50 miljard) landen wil aanmoedigen een levensvatbare economie voor de nader te bepalen Palestijnse gebieden te bewerkstelligen.

 

Ondertussen moeten opvanglanden Palestijnse vluchtelingen absorberen door hen staatsburger te maken. Uiteraard tegen betaling in geoormerkt geld voor de opbouw en bestendiging van de economieën van die landen. Een groot deel van de bevolking van de Palestijnse gebieden in Israël wil daar weg, maar wordt ‘gegijzeld’ door hun eigen politieke leiding. Zolang die de status quo handhaaft blijft het hulpgeld haar kant op rollen. Vandaar dat de PLO de presentatie van het VS-vredesplan in Bahrein boycotte en iedere andere ‘oplossing’ zal boycotten.

Corrupte leiders

Een Palestijnse zakenman, die tegen de wil van de PLO in toch naar Bahrein afreisde, Salah Abu Mayala, is bij terugkomst gevangengezet en inmiddels weer vrijgelaten. ‘Samenwerken met de vijand en legitimatie van Israël’ luidde de aanklacht. Een oplossing voor de Palestijnen zou het einde betekenen van hun corrupte leiders die in weelde leven en daar niets voor hoeven te presteren.

Binnen enkele weken zal VS-onderhandelaar Jared Kushner – of Donald Trump zelf – de highlights uit deel 2 van het MO-vredesplan openbaren. Dat is het politieke deel waar het meest om te doen is geweest. De voorbereidende ‘lekken’ uit dat voorstel dat uit onderhandeld moet worden tussen de PLO en Israël hebben de optie van een ‘staat’ in een staat – de zogenoemde tweestatenoplossing – geschrapt. De EU spreekt van ‘een staat naast een staat’, maar dat is een ingesleten politiek idee-fixe.

Gijzeling

Israël grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte. Jordanië is de facto een Palestijnse staat, verloor zijn oorlog (1967) tegen Israël en sloot in 1994 een vredesverdrag met dat land. Het gaf de in 1948 veroverde gebieden op. De ontheemden werden vervolgens gegijzeld door hun heersers, die op hun beurt werden gesteund door de verliezers van de Zesdaagse Oorlog. Zo ontstonden onder Yassar Arafat de hedendaagse Palestijnen. Dat alles met het oogmerk de claim op Israël te behouden en het uiteindelijke doel (de vernietiging van de Joodse staat) te bewerkstelligen.

Er ontspon zich een politieke strijd op alle fronten, onder andere via gremia als de VN en een guerrilla-oorlog omdat Israel zich had ontpopt als een militaire grootmacht in het Midden-Oosten. Inmiddels – een halve eeuw later – is de status quo een feit. Palestijnen kunnen geen kant op. Arabische landen hebben andere zorgen en Israël heeft kans gezien om zich – onder voortdurende terreur en formeel in oorlog met Syrië en Iran – uitstekend te handhaven. Israël  heeft zich ontwikkeld als enige democratie in de hele regio. Dat besef is ook ingedaald bij de (voormalige) vijand.

Alternatief

De VS hoopt met een levensvatbaar alternatief te komen voor dit slepende probleem. Daartoe kijkt het naar de reële feiten en laat politiek ingesleten dogmata varen. Die verfrissende aanpak moet ook de Palestijnen overtuigen, maar dat zullen hoogstens de beter opgeleide jongeren zijn. De oude garde zal moord en brand schreeuwen. De druk op de Palestijnse leiding is immens. Hun fondsen zijn grotendeels afgesneden en hun afhankelijkheid van extremistische regimes groeit.

 

De corrupte UNRWA wordt geboycot door de hoofdsponsor, de VS. Zelfs Nederland heeft de subsidiestroom tijdelijk stopgezet. Met de sancties op Iran en haar proxies denken de VS hen aan de onderhandelingstafel te dwingen. Gelijktijdig vermindert het de macht van de Iraanse heersers die dromen van een kalifaat aan de Middellandse Zee. Dat laatste is een groter probleem dan het archaïsche Palestijnen-probleem dat alleen schrijnend leed veroorzaakt in Libanese en Syrische vluchtelingenkampen. Rechten hebben ze daar niet, een nationaliteit wordt hen onthouden en zo blijven het tweederangs burgers zonder perspectief.

Humane oplossing

Door alle vastgelopen initiatieven te vergeten en een nieuwe weg in te slaan (de weg van de erkenning van hun rechten op een nationaliteit en het vooruitzicht op een toekomst) hoopt het onderhandelingsteam met een humane oplossing te komen. De via UNRWA-schoolboeken en jihadisten opgezweepte extremisten zijn uiteraard niet te overtuigen. Een erkenning van de Joodse staat kan je niet afdwingen, net zomin als de erkenning van Jeruzalem. Ongeacht dat beide zaken gewoon legitieme feiten zijn. Daar is dit voorstel ook niet op gericht; al zal door de eminente beslissing van Trump om de hoofdstad Jeruzalem te erkennen de weerstand vanzelf afnemen.

De uiteindelijke beslissing zal aan Israël zijn. Wil het land dit slepende conflict ‘regelen’ met de VS als intermediair in het huidige gunstige klimaat of verkiest het de status quo? Ik hoop dat er na de verkiezingen met een humane blik naar gekeken wordt. Ook Israël zal middels een humaan systeem Palestijnen moeten absorberen door hen Israëlisch staatsburger te maken. Een groot deel van de Palestijnen – liefst het deel dat niet is vergiftigd met Jodenhaat en nu gegijzeld wordt door de PLO en Hamas – zou ruimhartig moeten worden genaturaliseerd door hun voormalige sponsor de EU.

Daden

Het VS-vredesplan voorziet in de structuur en economische onderbouwing voor herverdeling en naturalisatie van Palestijnen. Het zal lastig worden voor al die landen die zich in politieke gremia te vuur en te zwaard hebben ingezet voor de Palestijnse zaak om, nu het geen Israëlisch probleem meer is, hun goedertierendheid om te zetten in daden.

Hoeveel Palestijnen neemt bijvoorbeeld Nederland op? België voert een ontmoedigingsbeleid tegen de Palestijnse vluchtelingen die vanuit Turkije dat land proberen te bereiken. Liever zag men dat de Palestijnen puur het probleem van Israël blijven.

Die vlieger gaat binnenkort niet meer op. Het is tijd voor boter bij de vis. Zet Nederland haar financiële steun aan de Palestijnen om in steun aan het VS-vredesplan?

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
15 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
Petra
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Een groot deel van de Palestijnen – liefst het deel dat niet is vergiftigd met Jodenhaat en nu gegijzeld wordt door de PLO en Hamas – zou ruimhartig moeten worden genaturaliseerd door hun voormalige sponsor de EU.”

Bestaan er dan Palestijnen die niet vergiftigd zijn met Jodenhaat?

Ik zou niet weten waarom Nederland überhaupt één Palestijn zou moeten naturaliseren. Zij zijn wat mij betreft geen vluchteling en verdienen daarom ook geen vluchtelingenstatus, laat staan een Nederlands paspoort. Om nog maar niet te spreken van hun geloof en levensstijl die niet bij ons past.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Petra

ben ik wel met Petra eens.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Petra

Ja, dat deel snap ik ook niet. Waarom moet de EU Palestijnen gaan opnemen? We hebben al de PLO-er Kaag als minister, dat is al erg genoeg. Laat die omringende Arabische landen hun stamgenoten maar een nationaliteit geven. Daar komen ze tenslotte ook vandaan.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De “Palestijnse” vluchtelingen zijn een creatie van de Arabische wereld, bedoeld als wapen tegen Israël.
Diezelfde (stinkend rijke) Arabische wereld heeft de afgelopen zeventig jaar geen vinger uitgestoken voor hun “Arabische broeders”, het enige wat ze al die jaren hebben gedaan is ze voortdurend tegen de Joden opjutten.
De zogenaamde “Palestijnse leiders” vullen inmiddels al zeventig jaar hun zakken, en financieren anti Joods terrorisme, van door Europese landen (mede) geschonken miljarden aan ontwikkelingshulp.
En die liefdadigheid zou dan nu “beloond” moeten worden met de verplichting hele massa’s moordlustige “Palestijnen” in Europa toe te laten?
Voel je jezelf wel helemaal lekker?
Het “Palestijnen” probleem is een Arabisch probleem, ik stel dus voor dat we de “Palestijnen” over de Arabische wereld verdelen, zodat ze fijn tussen hun “Arabische broeders” kunnen wonen, en bekostigen doen we die hele operatie dan van de in beslag genomen tegoeden van al die “Palestijnse leiders” die al zeventig jaar lang hun corrupte zakken met ontwikkelingsgeld vullen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

ja, Arafat was miljonair of miljardair. Als iemand van de VN hulpgelden kwijt is……….

E. Vreeland
E. Vreeland
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Frans ; Uitstekend idee!!

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien heb ik niet opgelet, maar ik mis een paar dingen in het geschetste plan. Israel is een klein, smal, moeilijk verdedigbaar land. Aan wie valt de ‘West Bank’ (Judea en Samaria) toe. Aan Israel? Lijkt me noodzakelijk voor de verdediging. In ieder geval is de 10 tot 20 km brede strook langs de Jordaan militair van het allergrootste belang in het geval van een Vierde grootschalige Islamitisch-Joodse Oorlog (na de onafhankelijksoorlog, de zesdaagse oorlog en de yom kippur oorlog om de lijst van conflicten overzichtelijk te houden). Met haar jodenhaat is de islam een ten diepste ‘vergiftigd’ geloof. Ernst Lissauer spreekt in dat verband van met jodenhaat vergiftigde palestijnen, die immers in overgrote meerderheid moslim zijn. Israel zou een bepaald deel van zgn. ‘niet-vergiftigde’ palestijnen kunnen opnemen. De vraag rijst hoe je bepaalt of een moslim al dan niet vergifigd is. Is dat niet al per definitie zo? Een andere vraag is of landen in Noord-West Europa (en daar zijn er maar een paar van) dan de ‘vergiftigde’ palestijnen maar moeten opnemen? En mogen we dan zeggen dat hun geloof vergiftigd is? Wat moet je met mensen die een dergelijk vergiftigd geloof aanhangen? En de bevolkingsgroei is gigantisch, aangejaagd door islamitische geestelijken. Waren er 20 jaar geleden nog geen 3 miljoen palestijnen, inmiddels zijn het er meer dan 5 miljoen. Hoe moet dat ooit minder worden? Gaza was ooit Egyptisch en is militair-stratetisch van ondergeschikt belang. Dus kan het makkelijk naar Egypte terugkeren. Dan is Iran ook haar steunpunt kwijt. Het idee van een corridor (tenzij die zwaar bewaakt is) kan dan ook in de prullenbak. En dan is er nog het probleem van het palestijnse (dus ook Hamas) ‘leiderschap’. Dat moet weg, want het draagt bij aan ‘vergiftiging’.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Ja, de Palestijnen kennen de hoogste bevolkingsgroei ter wereld. Ik vraag dan ook altijd aan types als Van Agt hoe dit valt te rijmen met die “Genocide op de Palestijnen” door de Zionisten? (Geen antwoord, vanzelfsprekend).

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Ik zie dat Netanyahu iets voorstelt als wat hierboven wordt gesuggereerd: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-netanyahu-jordan-valley-west-bank-trump-latest-a9099566.html. Wat de Independent vergeet te vermelden is dat tweederde van het te annexeren gebied al bij IDF in gebruik is. Er zijn goede redenen om de resterende eenderde op de een of andere manier als buffer te gebruiken. Dat maakt het allemaal ook duidelijker. Het gemiep van de palestijnen is begrijpelijk. Ze doen sowieso altijd alsof het allemaal niet hun schuld is.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zodra de UNRWA stopt met het smijten van o.a. óns geld in een bodemloze put, zal er wel weer een nieuwe organisatie worden opgericht die voortgaat met het onheilzame werk van de UNRWA. Óók Nederland zal met geld blijven smijten o.l.v. Quag. Waarom een gedeelte van dat volk genaturaliseerd zou moeten worden, is mij in ’t geheel niet duidelijk, zij hebben nog nóóit laten blijken dat het hen ernst is met de opbouw van hun land, ze zitten met hun kont in ’t warme zand en houden al járen lang hun hand op die dan weer wordt gevuld door de idiote westerse wereld i.p.v. door steenrijke Arabische staten.

Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ruim baan voor het vredesplan van Trump.
Wie niet meedoet ontvangt geen steun en kan een armoedig leven tegemoet zien. Het zou de Palestijnse bende eens kunnen veranderen in een land met welwillende Palestijnen die samenleven met Israël.
En zij die niet willen? Stuur ze naar de hel, ze verdienen niet beter.
Ze hebben lang genoeg na kunnen denken, nu is het de tijd van de Palestijnen die wél mee willen werken aan hun land.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe kan subsidiëren van kwaad zeventig jaar lang bestaan?

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Socialisme…

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Ja, Frans, het Westen doet zich anti-socialistisch voor maar intussen is deze hier bijna voltooid. In het voormalige Oostblok zeggen zij, wij hebben het socialisme vanuit het oosten weggejaagd en die haalt ons nu vanuit het westen. Aarde is toch rond.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland draagt in 2018, $22,677,756 bij aan het totale budget $1,276,418,947 van de UNRWA (excl. bijdrage Nederland aan bijdrage EU $178,989,326) om deze status quo in stand te houden. Als Nederland evenredig veel Palestijnen opneemt als de bijdrage aan het budget, komt dit overeen met 22677756/1276418947×5000000= 88833.
.unrwa.org/sites/default/files/list_of_2018_pledges_by_all_donors.pdf

15
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x